Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.08 MB
2016-10-24 16:17:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1158
6970
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Nagykanizsa Város Vegyeskara
Tematikus cikkgyűjtemény
1990–2004
Forrás: Kanizsa Dél-Zalai Hetilap


A következő szöveg az újságoldalakból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

( KANIZSA 7
1990. január 5.
Karácsonyi hangverseny
_6_
Zenei
esték
Igazi karácsonyi ajándékot kapott a kanizsai közönség a Felsőtemplomban megrendezett koncerten december 21-én. Először fordult elő, hogy a város zenei művészeti csoportjai közösen léptek közönség elé. A korábbi években is megszokhattuk ugyan, hogy a karácsonyi ünnepek előtt meghallgathatjuk a kórusokat és a zenekart önálló koncertjeiken, de így együtt most szerepeltek először, és ez a szimfonikus zenekar új karmesterének, Tor-ják Vilmosnak az érdeme.
Nagyszerű volt a helyszín megválasztása is. A templomi környezet megalapozta a koncert karácsonyi hangulatát és a megszokottnál jóval nagyobb közönséget vonzott. Erre na-gyon-nagy szükség van manap-sag, hiszen a filharmóniai koncertek sajnos gyér közönség előtt zajlanak évek óta.
Szívszorító pillanatokkal indult az est, a magyar és a székely himnusz közös eléneklésé-vel, amellyel az erdélyi véres események áldozatairól emlékezett meg a közönség.
A koncertet a műsor oroszlánrészét vállaló Városi Szimfonikus Zenekar kezdte HSndel Tűzijáték-szvitjével. Meglepően monumentálisan szólt a zenekar, Torják Vilmos karmester lendületesen irányította együttesét. Különösen biztosak voltak a fúvósok, csak a hegedűkön érződött némi bizonytalanság.
A következő műsorszámmal,
Tisztelt
Karma/in József tír!
Minden szószaporltást mellőzve és tekintettel arra, hogy sok más fontos a közéletet élénken érdeklő kérdésre kell a „Kanizsa" hetilapnak még válaszolnia, szeretném röviden észrevételeimet elmondani.
Karmazin József Nagykanizsa város főépítészének cikkét a hetilap hasábjain csak nevetségesnek tudom értékelni. En nem „szabálytalan verset", hanem a valóságot írtam le. Ha Karmazin József válaszában csak a Magyar Értelmező Kéziszótár szavakra vonatkozó értelmezését tartotta fontosnak, akkor én megkérdőjelezem hozzáértését és megkérdezném, hogy a városi tanács főépítésze miért abban az állásban dolgozik.
Válaszában négyszer
Mozart klarinétversenyével magas mércét állított maga elé a szimfonikus zenekar. A szólót kitűnő muzsikus játszotta vendégként, a salgótarjáni Becze Lajos. Szép, hajlékony klarinéthangján egyforma kifejező erővel szólaltak meg a virtuóz futamok és a lassú tétel csodálatosan kibontakozó dallama, de a zenekart még túlságosan lekötötte a mű technikai megvalósításának feladata. Igy kevés energiája maradt, hogy azt a személyes vallomást közve-
ismételte, hogy két szomszéd „vitatkozik". Hogy ezt honnan vette azt nem tudom, és roppant kíváncsi lennék rá, de nem teszem. A cikke, amit közzétett érthetetlen értelmetlen nyelvtanilag és emberileg is.
A zárszavához csak annyit, a nyár derekán beadott fellebbezésemre 1989 aug. 28-ig még csak nem is reagáltak. A Zalai Hírlap 28-i száma, amely foglalkozott e kérdéssel, elért annyit, hogy már másnap 29-én megjelent nálam Zeigerné (Karmazin József munkatársa) 1989 szept. 21-én kelt levelében közölte velem, hogy nem ők illetékesek dönteni ez ügyben, hanem egy másik osztály. Ez még mindig nem határozat volt, csak
ttítse, ami Mozartnak ebből a művéből sugárzik.
A nagy Haydn fivére, Micha-el Haydn írta azt a graduálét („Laudate pueri Dominum"), amit a Pedagógus Kórus adott elő a zenekar kíséretével. Tisztán, fényesen szólt a női kar, fölényesen győzték a záró Alleluja futamait, de a zenekar még itt sem talált egészen magára.
Arany Ida vezényletével a HSMK Vegyeskara énekelte az este folyamán az egyetlen a.
ügyes aktatologatás. Önnek igaza volt, nem volt ez egészen három hónap. De mindeddig döntés sem született. Néhány napon fennakadni Karmazin József-részéről nyilvánvaló rosszindulat és kísérlet más lejáratására. Végül szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ugyanez ügy 1988-ban is volt önnél és akkor ön döntött. Ha most nem tudott dönteni mi szükség volt erre az egy egész évre, amely elveszett. Jó lenne ha valaki már vállalná az érdemi döntést ez ügyben.
Pék Pál Újságíróval értek egyet, hisz kifogásokat keresni néhány napon vitatkozni értelmetlen, amikor most 1989 utolsó napjaikor már 670 napja húzódik ez az egy-
capella, kíséret nélküli kórus-muvet, Kodály kései remekét, Sík Sándor Te deumá-t, amely már régi sikeres műsorszáma a kórusnak, s ennek megfelelően kidolgozottan, éretten, a csúcspontokat kiemelve adta elő.
A vegyeskar, a Zenebarátok Kamarakórusa (akik előző este önálló hangversenyt is adtak) és a zenekar közös produkciójaként Mozart: Ave verum cor-pus és Donizetti: Ave Maria című műveit hallottuk. A Donizetti-mű szopránszólóját Baráth Yvette énekelte. Hangjának a szólam talán kissé magas, de pontosan, kultúráltan énekelt, s e két műben a zenekar is felemelkedett a kórusok színvonalára. A közönség is egyre melegebb tapssal fogadta a pro dukciókat, s a koncertet meg koronázó, és zeneileg is kiva lóan sikerült Hallelujáf, Hándel Me iás című oratóriumából mái hatalmas vastapssal f 0 gadta, s ráadásként újra hall hattá.
A zenei megvalósítás kisebt hiányosságai ellenére rendkívül biztató kezdet tanúi lehettünk, hiszen nagy tartalékok rejlenek az ilyen együttműködesben. Reméljük, hogy Torják Vilmos karmester hagyományt teremtett ezzel a koncerttel, ós nemcsak karácsonykor, hanem „hétköznapi" hangversenyeken is találkozhatunk a kanizsai kórusok, szólisták és a szimfonikus zenekar közös produkcióival.
Kocsis Katalin
szerű ügy lezárása, amely miatt a felelősség most már önt is terheli, tisztelt Karmazin úr. Önnek nem helyreigazító cikkeket kellene írogatnia, hanem döntenie illene már végre, hisz úgy gondolom a fizetését ezért kapja.
És, hogy igazam van, arról csak annyit: nemcsak én hagytam fel egyedül az állattartással bürokrata kiskirályok miatt az országban, aminek egyik következménye most az újabb húsáremelés. Mert, hogy ki nyer az állattartók verejtékes munkáján az egy másik cikk témája lesz majd.
Köszönöm a figyelmüket Tisztelt olvasók és véleményemet a Tanács munkájáról had ne kelljen leírnom. Megteszi ezt a jövő, amely igencsak nem lesz rózsás!
Vízvári József
Az utolsó szó jogán
Rálátás a színpadra.
(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
14 (KANIZSA)
1990. április 13.
t? Cvl ( ^ÁynW ViVíL^t" Gv.lJU
Ixívv^vt eit 6.1 v.i.1 ( a ^rvn^cltlrv PIÍ.K\'K\'Í eVtU.
twtta.il SíiilcfctTe-líL^tlv/t Itböi/oHid^iT tSt-uv-tVujjtktTI
eU aT-ovi AM.eyy-cJ-\'Zo c IUA tV^tkue-k. { AM-I^CIZ oLj
l«i <JW ^tl l U ó. I ■u-t A^s A 1-rv^XJwJT /w^^ví , a.
ilU " ^UU" V JWjkvjk O^ileÍM .
Q- klw^j rlwCUw «(|tu "fcv^U UuiA-^ufe. a pj^LWtCS,
Csendes, nagyszorgalmú tudósember könyvét vehették kezükbe minap a kanizsaiak. Gazda József: Megváltó karácsony cimu riportkonyvenek magyarországi bemutatóján a románjai forradalom véres napjaira és a marosvásárhelyi pogromra emlekeztek a Jelenlévők Képünkön Gazda József, a szerző és Vári Attila költő látható.
Fotó: Szakony Attila
Angolokkal
- 1988-ban még az akkori ÁiSH ajánlotta fel ezt az angliai kapcsolatot a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalatnak - tájékoztat Hans József, a Centrál főportása. Akkor tizenketten -köztük én is - két hetet töltöttünk Ga-tesheadban, de természetesen Anglia nevezetességeivel is megismerkedtünk. Ez a mostani találkozás az akkori látogatás viszonzása.
- Mikor érkeztek Magyarországra? -kérdezem Peter Stout-ot a csoport vezetőjét.
- Március 26-án, s mondhatom nagyon élvezzük az ittlétet. Itt most zajlik az élet.
- A választásokról milyen benyomást szereztek?
- Úgy gondolom, hogy a többpártrendszerre való áttérésnek megvannak a kezdeti nehézségei. A pártok programjai kö-
erről - arról
zel vannak egymáshoz, a nagy pártok közöli nincsenek éles különbségek. Egyébként sem biztos, hogy az a párt. amelyik a legtöbb szavazatot kapta, élvezi a többség bizalmát.
- Úgy tudom. Budapesten látták a Magyarország-Franciaország futballmérkő-zést.
- így igaz. De tudja, a magyar futball színvonala meg sem közelíti a politikai életét - mosolyodik el a csoport vezetője.
- Hogyan alakul a kanizsai program?
- A szálloda és a város bemutatásán túl gulyás-parti is lesz, és természetesen az éjszakai bár műsora sem marad ki a programból - mondja Hans József. - És szeretnénk megmutatni a vendéglátás szebbik oldalát is. Az elutazás előtt látványos ebédre hívjuk vendégeinket.
M. GY.
Március 30. péntek
- Nyugalomba vonult Kovács Ernő ezredes, a nagykanizsai határőr kerület parancsnoka. Utóda dr. Pásztor László alezredes lett.
Március 31. szombat
- Az MDF helyi szervezete kedvezményes vásárt rendezett a keleti városrészben, amelyen nagykereskedelmi áron értékesítettek különféle élelmiszereket és mosószereket. A vásár a kö-vetkező héten is folytatódik.
- Húsvéti hangversenyt adott az Alsótemplomban a Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara.
Április 1. vasárnap
- Kanizsán járt Rajk László,
az SZDSZ országos ügyvivője, aki választási gyűlésen találkozott az érdeklődőkkel.
- Új gazdálkodási formában működik a Győri Szeszipari Vállalat Nagykanizsai Italárugyára. Új, elnevezésük: Nagykanizsai Italárugyár Kft.
Április 2. hétfó\'
- A kanizsai vár török alóli felszabadulásának háromszázadik évfordulója alkalmából Thury György szobránál bensőséges ünnepséget tartottak.
Április 3. kedd
- Könyvpremiert tartottak a Vasember ház házasságkötő termében. Gazda József ko-vásznai író, művészettörténész Megváltó karácsony című, a ro-
mániai forradalomról szóló kötetét mutatta be a szerző. Az est vendége volt Vári Attila író.
- Az SZDSZ helyi szervezete zenés divatbemutatót rendezett a HSMK előtti téren, majd kötetlen találkozóra hívta az érdeklődőket Koltai Róbert és Pogány Judit színművészekkel.
- Munkavédelmi szakmai napot tartott a DKG az Erkel Ferenc Művelődési Házban, melynek során t\'öbbek között ER-GONETT termékismertetőre és bemutatóra, konzultációra és szakmai tanácsadásra is sor került.
Április 4. szerda
- A Minisztertanács döntése alapján Nagykanizsa Város Ta-
nácsa kapta meg a volt munkásőrség épületének kezelési jogát. A tanács korábbi határozata értelmében a Thury György Szakközépiskola fog az épületbe költözni.
- Demszky Gábor országos ügyvivő ós Fenyő Márta fizikus volt a vendége az SZDSZ helyi szervezetének választási gyűlésén.
- Az MSZMP helyi koordinációs bizottsága koszorúzási ünnepséget szervezett a Szabadság téren.
- Átadták a kilimáni húsüzem új kanizsai boltját.
Összeállította:
Kocsis Katalin
1990. június 15.
( KANIZSÁT
m
Rendhagyó ünneségre hívta a harangszó Pünkösd vasárnapján tizenegy órakor a kanizsai polgárokat. A korhűen felújított és megszépült Deák téren a régi helyére került és ünnepélyes körülmények között avatták fel az ötvenhét éven át titokban rejtegetett, de megőrzött turulmadarat és országzászlót.
A Himnusz elhangzása után Bedo Csaba szavalta Radnóti Miklós: Nem
___
tudhatom című versét, majd a HSMK vegyeskara énekelte Kodály Zoltán: A Magyarokhoz című kórusmuvét.
Lovrencsics Lajos, a Városvédő" Egyesület elnöke, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a kanizsaiak egy „pici darabot visszakapjanak történelmükből", köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon segítette munkájukat.
Zsoldos Ferenc tanácselnök idézte népünk történelmének sorsfordulóit, hangsúlyozva, hogy dicsőséges időszakok csak akkor következtek, ami-, kor a nemzet tetteit a viszálykodás helyett az
összefogásban rejlő" alkotókészség határozta meg. Új kor nyitányának nevezte a pünkösdi napot (városunk történelmében, hiszen visszaadta azokat az értékeket, melyeket jelképe a turul és a zászló.
A beszédet követően a katolikus, a református, és az evangélikus egyházak kanizsai vezetői mondtak fohászt. Isten áldását kérve. Megbékélésre, összefogásra buzdították a jelenlevőket, a
magyarságot, a világ minden népét és nemzetét.
Az ünnepség végén együtt énekelte a Szózatot a HSMK vegyeskar és az egybeforrt tömeg.
Lapunk tiszteletettel adózik mindazoknak, akik nemcsak hitték, hirdették, de tetteikkei bizonyították is, hogy a múlt tiszteletére^ megőrzésére minden embernek joga van. Köszönjük a város nevében.
H. M.
Fotó: Szakony Attila
1990 július 13 ( KANIZSA ) 11
-I- Csökkenő érdekló\'dés Karmesterek jönnek, mennek
Ellentmondásos zenei évadot kísérhetett figyelemmel az idén a hangversenylátogató. Szerencsére volt néhány szép este, tapsolhattunk rangos muzsikusoknak, kanizsai művészeti csoportok is értek el kiváló minősítéseket, sikereket, ugyanakkor a közönség érdeklődése gyér.
Ez a filharmóniai hangversenyeken érezhető legjobban. A folyamat évek óta tart, s mélypontja az 1985/86-os évadban volt, amikor el is maradt emiatt a hangversenysorozat. Az idén is csak kamaraesteket szerveztek, bár a kínálat változatos és nívós volt: Zá-dori Mária és 9 Camerata Hungarica, az Eder vonósnégyes, Fábián Márta, Kiss Gyula, Hajdók Judit szerepelt. A legnagyobb vonzerő talán Pitti Katalin áriaestje volt, de ez - az énekesnő hibájából - elmaradt. Igaz, hogy helyette egy igazán jó zenekart, s érdekes műveket hallhattunk, Izraelből.
Országos jelenség a komolyzene iránti igények csökkenése, mégsem lenne szabad beletörődni. A rendező HSMK részéről sokkal nagyobb ügybuzgalomra, hírverésre és propagandára lenne szükség, s akkor nemcsak negyed- vagy félházak előtt lennének kénytelenek fellépni nemzetközi rangú művészek. És az is kiderült, hogy nagyon kellene egy elfogadható minőségű hangversenyzongora is. A meglévő használhatatlan.
0-
De hogy mégsem reménytelen közönséggel megtölteni a hangversenytermeket, azt éppen a városi szimfó-nikus zenekar, és egy évadot vele dolgozott új karmestere, Torják Vilmos bizonyította. Karácsonyi koncertjükön zsúfolásig megteltek a Felsőtemplom padsorai, s vidám farsangi hangversenyük is - a sok jó ötlet révén - szép számú közönséget vonzott. Jó produkciódat hallottunk tőlük évad közben is. Úgy tűnt, hogy az állandó karmestervándorlás után végre biztos kézbe kerültek. Az évad elején fenntartót is változtatott a zenekar. A Hetvenes évekbeli újjáalakulása óta a HSMK keretében működött, most a Zeneiskola lett a gazdája, ami mindenképpen logikus lépes az utánpótlás biztosítása érdekében. Hús-
vétkor az új karmester bemutatta másik, már régebb óta irányított együtteset, a Nagybátonyi Kamarazenekart, s az ő profi teljesítményük is ígéretes perspektívának látszott a kanizsai zenekar további fejlődése szempontjából. Elindult egy örvendetes folyamat a város művészeti csoportjainak együttműködésében is. Mindezek után következett egy gyengén sikerült évad-
záró hangverseny, s nem sokkal utána a hír: a Zeneiskola vezetősége és a zenekar úgy döntött, hogy nem kívánja Torják Vilmos szerződését meghosszabíta-ni, s a jövő évadtól Gellért Zoltánt, a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar karmesterét kéri fel az irányításra. Meglepő volt ez a hír, hiszen a zenekar talán még sosem játszott olyan rossz formában, mint az évadzáró esten. A kívülálló úgy érzi, hogy nem egyet-
len koncert alapján kellett volna dönteni, és sajnálja Torják Vilmos távozását, hiszen neki szívügye volt a város zenei élete.
Az új helyzet magában hordja azt a veszélyt, hogy a jövőben esetleg megszűnik létezni városunk önálló zenekara, s összeolvad a zalaegerszegi zenekarral, egy megyei nagyegyüttest alkotva. Ez pedig - Nagykanizsa zenei múltját, ha-
gyományait tekintve - mindenképpen nagy visszalépés lenne.
<0-
Terjedelmi okokból alig tudunk foglalkozni a zenei élet többi területével. Mindenesetre: a város három felnőtt kórusa sikeres évadot zárt. A Zenebarátok Kamarakórusa a tavasz folyamán megvédte fesztiválkó-rusi minősítését, a Pedagógus Női Kar hosszú évek szorgalmas munkájának
eredményeképpen kiugró teljesítményt nyújtott a húsvéti hangversenyen, a HSMK vegyeskara pedig sikeresen vendégszerepelt Finnországban.
Ugyanígy röviden tudunk csak szólni a Zeneiskola egész évi oktatómunkájáról, a számtalan növendék- és tanári hangversenyről. Itt jegyezzük meg, hogy tanári fúvósötösük a tavasz folyamán Bécsben és az NSZK-ban vendégszerepelt. (A vendégszereplésről lapunk más helyén szólunk - a szerk.) Az iskolákban folyó ének-zenei tevékenység, és a működő kórusok munkája szintén „megérne egy misét", már csak azért is, mert mindannyiunknak fáj: az ének-zenei tagozat megszűnése a Zrinyi iskolában. Az elkövetkező 1990/91-es évad fontos lesz, s különösen a második fele, hiszen az már a Mozart-bicentená-rium jegyében zajlik. Ez a kiemelkedően jelentős évforduló - reméljük - serkentően hat a város profi és amatőr muzsikusaira, a hangversenyrendezők munkájára és a közönség érdeklődésére egyaránt.
Kocsis Katalin
Olvasta,,..?
Fodor András kiteljesülő életműve, új értékkel gyarapodott. A kitűnő költő műves esszékötetében szeretettel emlékezik szülőföldjére, Somogyországra, a gyermekkor világára és a szellemi felnőtté válás ünnepi csodáira. „Szeretném hinni, nem vesztettem el azt a hajdani világot — írja egyik lírai vallomásában — Új verseimben is minduntalan föltünedeznek a hazaszóló hangok, tehát a Hazafelével indult költészet még mindig hazafelé megy. Nem tudom a költő feladatát sem jobban megfogalmazni - Legalábbis a magam számára -, minthogy nem elveszíteni azt, amit hazulról kaptunk, hoztunk, hogy éljen bennünk továbbra is termékeny honvágy azok iránt a közösségek iránt, amelyek segítettek bennünket emberré formálni. Nekik tartozunk a hitvallásunkkal is." A Szülöttem föld című kötet nem egyéb, mint a szellemilelki örökség esszéisztikus számbavétele, a gazdaság feletti öröm leplezetlen jó érzésével.
A pusztaberényi állomás kertje nyírt bukszusbokrainak rendjéből indult az eszmélő élet, hogy a gyerekkor emlékezetes olvasmányai idővel megmutassanak valamit abból a szellemi csodából, amelynek tágassága egyszerre
Fodoj Amhás:
Szülöttéin
old és köt, egyszerre szólít a messzeségbe és mutatja meg a hazavezető utat. A kötet kiemelkedően szép és a maga nemében egyedülálló része a Cséplés, Buzsákon című írás, egy 1947-ben vezetett napló alig stilizált közlése, amely a leghitelesebb tükörképe annak, hogy az értelmiségi pálya felé tájékozódó fiatalember miként éli át találkozását olyan alapvető emberi élményekkel, mint szexualitás, barátság, helytállás, szolidaritás. Kaposvár fontos állomása lesz a kamaszkori eszméléseknek, s Fodor András a boldog embereknek abba a táborába tartozik, akik később is büszkén gondolnak egykori tanáraikra. H. Kovács Zoltán és Takács Gyula tiszta embersége és gyámolító jóindulata az életben is megmutatta az elhivatottság, a hites szolgálat magasiskoláját. Persze nemcsak a személyes példamutatás segítette az emlékezőt írói-gondolkodói hivatásának meglelésében, legalább olyan jelentősek a kimagasló életművek is. Kara Lajos szép faragványaitól Veres Péter nemes egyszerűségén át József Attila, Radnóti Miklós és Németh László tiszta emberségé-
fold
ig. Kosztolányi Dezső, Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének teljes humánumáig. Ugyanakkor nagy szerep jut a szellemi horizontok meglelésében a pályatársaknak, mindenekelőtt Lator Lászlónak és Domonkos Mátyásnak, és persze az Eötvös-kollégium felszabadult, bátorító és biztató légkörének, melyről már oly sok szépet mondtak az emlékezők. De bárhová is emeljen a határtalanság ígérete, a szülői táj mindig megszólít. „Dél-Dunán-túl eme visszaölelő képességében nagy része van a változó idő viszontagságai közt is helyükön maradt, életművükkel és személyes varázsukkal hatni tudó Csorba Győzőnek, Takáts Gyulának, akik mellett a szedett fák évtizedeken át újra kivirágozva, mindig gazdagon gyümölcsöztek" - írja egyik visszaemlékezésében a szerző.
Fodor András emlékezetében megtisztító szelídségükben térnek meg az egykori színek, hangok és illatok, a visszaköszönő arcok derűje meghozza számára a lélek ünnepi fényességét. - Széles körben ajánlható. Somogy megyében helyismereti törzsanyag.
(Szépirodalmi Könyvkiadó)
Jegyzetek az elmúlt zenei évadról
]<>90. November 9.
^ KANIZSA
A „Látta már?" sorozat nyomán tette fel a kérdést több olvasónk levélben, telefonon, vagy éppen személyesen a lap munkatársainak. Utánajártunk, íme az „élmény":
A Nagykanizsától pár kilométerre lévő Szentgyörgyvárihegy sok család pihenését, megélhetését szolgálja, emellett kellemes kirándulóhely gyalogosoknak, autósoknak. A KÖGÁZ Oswald úti telepe mellett makadámúton haladunk a hegy felé. Az úttól pár száz méterre, mielőtt még feltűnnének a hegyhátak takaros kis pincéi, mást is láthat az arrajáró. Az út baloldalán elhanyagolt terület égig érő bozótossal, egyre magasodó, terebélyesedő szemétheggyel. (1. képünk) íme, a nulladik hegyháti — ahogy egy kiránduló tréfásan megjegyezte. Jó lenne tudni; kik, mikor, miért ide hordják a hulladékot, elcsúfítva az amúgy is kevés kirándulóhelyek egyikét?
A közel 100 éves, azóta egyre
kisebbedő Sétakert még mindig kellemes pihenést ígér. Jól esik a séta a jó levegőn, az árnyas fák alatt, s a gyerekek is megtalálják a maguk elfoglaltságát. A park talán egyetlen ékessége Rétfalvi Sándor Táncoslányok című alkotása. A szökőkút medrében azonban posvány, bedobált mindenféle hulladékkal. A víz tükrében aligha látják magukat a táncoló lányok, de az arra sétáló sem. (2. képünk) •
Az 1. sz. Postahivatalt elhagyva haladunk tovább aZrínyi úton, a piac felé. A kenyérbolt és a zöldségbolt plakátokkal elcsúfított pirostéglás épülete előtt két szemetes konténer állja útunkat — immáron több éve. (3. képünk) Mielőtt, mellettük óvatosan elmegyünk, vegyünk nagy lélegzetet, fogjuk be orrunkat és olvassuk a feliratot: Szeresse
városát, óvja tisztaságát! *
A Lenin utat, majd a Szabadság teret elhagyva kezdődik, illetve 53-as számmal végződik a
Olvasta...?
Szabó Lőrinc Bírákhoz és barátokhoz
Szabó Lőrinc Naplója év kétrészes „rediibcsrédje" került .1 nyilvánosság ele ■ Ifijei terjedelemben. A Kabilebó l.ö fául alul szerkesztett ih jegyretfelt kötet * baíy«tt*kból ránkiiitiadt 1845 os Viplo na tobbtánozallMnlfnnm.uadt liirakhoz és iMTÁtofcho* vidüket&id ttávtt0.it adja.
A % i|iii> l< ih. nt.cii. ej onclcti n, fejletének tekintheti*. Abban az tádtMkbnn iródoit, amikor a koltánck Igazolni.i ki Hitt magát n M>v\\.i Iros/otetseg t-t. aj. Űp*ágirök Ori./.if>os S/bvetsefte ienzolobizoUsáqj előtt. A \\ idak: m boni>zmveahUler»rniussales.iiit»".zemit»/mu-.. llyeiivilag-han én nem akarok élni" — írja mintegy válaszul feljegyzéseiben, amelyek hiven tükrözik bénult, döbbent állapotai. 13iir.it.it Ítélkeznek ftttötte, akiknek „félreértése" legalább annyira bántja, mint ellenségeinek -gonoszsága". S miközben hivatalos „védöbcszédjét"\' ■./.erkes/.tl, szabad perceiben te^astf^ érméseit Írja megitaplóiahao így az egykori XapJtó cf.ik ci»y onmago tisztázásával elfoglalt emberről ad képet, ám i mostani ti Ijt-i szövegkiadás már nem csupán önvédő, „kicsinyes" dokumentum, hanem egészében egy katartikus emberi önvizsgálat. Műhely, amelyben a költő végleg tisztázza a világhoz való viszonyát: azonosítja a korábban di-eböitott erűt az erőszakkal es elszakad tőle, látva, hogy » billen —■-zl.ihrtl os^zelüjjástói féméit új Európa m m bo/b.U kiteljesedést az ember számára. A Napló ugyanakkor egy kojo/ak s»aJáto*» tanú|.i li>. Az egész regi középosztály fölvonni bt mű u pulitjksi és pártharcok színtérén. Ooktunen-tülj.i a/l ii lolyamatnt i» ímelyben .1 koltó a magányos kulim ill.ii.iiil < l|ut az irodalom új letéíemenyesejvcl való kapi j.ol.itfelvételhez (Kardos László, Illyés C>yula}. Negyt-zer vittek vizsgálati fogságba, kétezer volt igazolási tárgyalás*!, míg vénre J94S szeptember < n a s ikniai bizottság — iíjvtmroi tc\\i\'keii> -ege miatt csak feddéssel — igazolta. A Napló ekkor lezárul, és Szabó Lőrinc visszatérhet 42 al kotáíhoz. Az ez irtát* Jródó Tücsökzene jelzi, hogy kit Ítélete megújult.
K<)l>dct>» I ói uit tVswej ■ in.Mtr nunden eredeti ítsot.
amelyre a naplóban lilva 1 < történik. Gondos jegyzetei és értelmező zárótanulmánya kiegészítik Szabó Lőrinc. Írásait, így a kötettel érdektesxitö. forrásértékű dokumentum juthat el az olvasókhoz.
I ÍÜj Könyvek)
Somogyi Béla út. Itt a NELKA felújításra váró épülete csúfítja a belváros képét.
A hírhedt „lépcsős vendéglő" helyén ma a Bizományi Áruház bútorboltja található. Ami a múltból itt megmaradt az az átalakított, alkalmatlan lépcső; akadályozza a gyalogosok forgalmát.
Az út jobboldalán, a Vár út felé haladva, beton vályúk szegélyezik az úttestet. Valaha virágok pompáztak bennük, ma szépen zöldell a gaz. Sajnos, sem az ott-lakók, sem más nem törődik vele. Kár!
*
A szemét lerakása tilos! — olvasható világosan az Árpád, a Rákóczi és a Sikátor utca kereszteződésénél kialakított zöld terület közepén elhelyezett táblán. Talán éppen a tábla ingerli a környezetet semmibevevő embertársainkat. A közelben lakók ugyanis nem tudják, miért éppen ide került az illegális szemétlerakó. Talán azért, mert az említett utak által határolt terület maga is elhanyagolt, nem szakszerűen kialakított? Legyen így vagy úgy, a külváros is a miénk.
Irta és fényképezte:
Tóth Ferenc
,Prózai" megjegyzések egy hangversenyhez
Igazán jól sikerült koncerttel ünnepelte Nagykanizsa híres szülöttének és díszpolgárának, Farkas Ferenc zeneszerzőnek nyolcvanötödik születésnapját, és emlékezett meg egyúttal Kanizsa vára török uralom alóli felszabadulásának háromszázadik évfordulójáról.
Korrekt teljesítményt nyújtott az ezúttal Gellért Zoltán pálcája nyomán először megszólalt kanizsai Szimfonikus Zenekar, s az ősbemutató rangjához méltón szerepelt a HSMK vegyeskara Farkas Ferenc városunknak ajánlott Cantio Militaris című művével.
Ezúttal nem is a zenei teljesítményekről kívánok szólni, hanem egy olyan kísérőjelenségről, ami — koncert utáni ruhatári beszélgetésekből ítélve — számos nézőnek okozott bosszúságot és sokat rontott a hangverseny egészének légkörén. Bedő Csaba műsorvezetői közreműködéséről van szó, ami sajnos sok kívánnivalót hagyott maga után.
Először is örültünk volna, ha Ludwig van Beethoven nevét helyesen ejtette volna ki. Farkas Ferenc müveinek konferálásakor pedig illett volna a zeneszerző teljes nevét közölni. Cantio Militaris című művének közremű-
ködőit is rossz értelmezéssel olvasta fel, mert Ambrus Ákos nem második karigazgató volt, mint ahogy azt a konferálás nyomán gondolhattuk volna, hanem a mű bariton szólistája. De ezek még kisebb és szakmai jellegű hibák voltak, a jövőben — a karmesterrel előzetesen konzultálva — javíIhatok. Az a fajtk „jópofáskodni" akaró hangnem azonban, ami szinte minden megszólalását jellemezte, esetleg illik egy kötetlenebb, szórakoztató jellegű programhoz, semmiképpen sem komolyzenei hangversenyhez. Zsoldos Ferenc komoly, tiszteletet sugárzó rövid megnyitója után, ami méltó hangulati megalapozása volt az estnek, kirívó volt a műsorvezető megszólalása, mondván: a tanácselnök úr „kilőtte" beszédével az ő mondanivalóját. A zenekarnak sincs szüksége arra, hogy nevükben megköszönje a „lelkesítő tapsokat". Ez hangverseny volt és nem sportesemény, ott lehet indokolt az ilyen megjegyzés.
Bedő Csaba kitűnő versmondó, ezt most is igazolta a Cantio Militaris eredeti szövegének előadásával. Ezért kellene igényesebbnek lennie magával szemben, műsorvezetői szerepében is.
Kocsis Katalin
Tegnapelőtt (1938)
Kisgömöri bíró a
8 C KANIZSA J)
I\'jyO. november
A hegyoldalra rakott falatka faluból be lehetett látni a városba; a hegy lábáig darab az út; onnan meg kőhajításra van a város, ahonnan Vöncöl József bíró napok óta várta az új jegyzőt. Az idők minden régi helyett újat hoztak; a régi jegyző helyett még nincs itt az új; Vöncöl bírómostajegyzo; nyakába szakadt afél világ. Az öreg iskola fedelének keresztgerendája meghajolt; olyan, mint arongyászlovának ahullámos háta; a tanteremben meg a padok, a padok: ki, az utcára, meg fel, az egekbe kiáltnak. Tetejüket összevisszavésték, faragták; nyíllal átvert kis szíveket lehet látni; a „hilje" felírósoknak alig jutott hely; bölcsőkényt nyikorognak a padok, mintha bölcsőringana. Az ablakon beszól a szél, ajtó alatt kínlódik, nyí a vihar hangja. Beballagott Vöncöl bíró úr a városba; szót, segítséget, pénzt kért.
Régen sokhelyen nem volt jegyző, de minden faluban, községben volt bíró; aratásidőben is fekete mellény, másképp pusziik volt rajta; ez volt a címere és a névjegye. Vöncöl bíró úr falujában nincs jegyző—mostabíró ajegyző, mondták neki a városban. Nem is a legjobb,
hanem a legeslegjobb, ha, igen, ha levelet írt a miniszter úrnak; abban a levélben benne lesznek a hintázó padok, meg a félre füttyent tető. A bíró irta, meg is írta a levelet; már ballag is vele a városba, a postára, ahol most kevesen vannak. A postáskisasszony balkezével maga elé húzta a ma feladott leveleket jobbjával elővette rúzsát, ajkát hullámos nyílalakúra pirosította.
„Tessék. Ajánlottan küldi aleve-let?" — kérdezte a kisasszony, s elvette a levelet Vöncöltől. Nézte, forgatta aborítékot; hátratolta mag át a széken, s a borítékot ellenőrizve beszél Vöncölhöz.
„...maga, kérem, a miniszter úrnak írt levelet..." „Egen". — „Hogy hívják a miniszter urat?" — „Haumann Bálint; így írta nevét az újság."—„Maga meg Haumanntír". „Egen. A leírt Hómant mi Hauman-nak mondjuk... itt Kisgömörben, kéremszépen... úgy írják: kulcs; mi aztkuócs-nak ejtjük. Erre jár aszánk; tehát... az a Haumann -— Hóman". —„A miniszter úr egy „n"-el írja a nevét...és..Egek! Maga a név elé odaírta amegtiszteléstis..márminta leheteti enT.c. betűket. Magaszerint mit jelent a T.c.?"—„Tisztelt cím!"
— ,,Á! bíró úr még nem tudja, hogy más országbakerült? Amegszólítás, címzés,... minden, minden másképpen van". „Tudom. Falubeli embereim ajánlották, hogy azt írjam: „Tisztelt", de Ollé János aTek., azaz aTekintetes megszólítás mellettvolt ...magam se tudtam, mit újak..ami a kisasszony szavát illeti: tudom, hogy Nős országba kerültünk., mindenki „anyaországot" mond..az én embereim meg azt mondják maguk közt: „anyaország?" Nem. .Apaország". Ezt mondják az én embereim". — Miért apaország? — kérdezte a kisasszony". „Apaország, mert mindig az adóval birizgál minket".
A postáskiasasszony zsebkendőjébe nevetett, azzal előhúzott egy cédulát, s miközben írta a betűket— mondta is Vöncölnek:... aTc, vagy T.c., a „Tisztelt", a „Tek." a „nagyságos", sőt a „méltóságos" megszólítást sem írhatja a levélre a miniszter úrnak, mert ő, .nagyméltóságú".
— Segítek magának. A levelet ne küldje el. Menjen fel, Budapestre; ideírom a címet, ahová menjen: Magyar Királyi Vallás- és Közok-tatásügyiMinisterium. Keresse meg. A minisztériumban élőszóval elintézik az ügyét.". — Ollé János
megkérdezte: elment a levél? Az iskola rendben lesz; mire ideér a jegyző, Vöncöl bíró mindent a helyére tett. — „Elment hát a levél?" „Nem ment el; hazahoztam; itt van bal belső zsebemben. Azt..igen, azt láttam a kisasszony szemében jobban mondva azt olvastam ki a szeméből: „bíró úr, maga még nem tanulta meg, hogyan kell szólítani az embereket... nem úgy, mint eddig., de! De, mondd meg, honnan tudjam, hogyan kell megszólítanom a jegyzőt; a városban, az utcán az embereket; a boltost, az új nagyságákat. .mondd meg nekem: honnan tudjam, hogy a polgármester úrnak mi a titulusa; a jegyzőnek, segédjegyzőnek mi a címe...nem tudom. Honnan, kitől tanuljameg az ember? És ha a „nagyságosnak" „tekintetest" mondok?—„Elég baj. Ezt hozták az anyaországiak; de, gondolom, te sehagytad magad."— „Nem. Megmondtam: anyaország helyett az apaország is a szánkon van".
Sokáig keresgélte a minisztériumot, nagysokára odaért; bement; a folyosókon nézegette az ajtószámot, de sok helyen csak cédula volt, az is hiányzott. Az öreg, bajcos portás
A Széchenyi és
Egy különleges est
Koncert Kanizsán
Látta már?..
Különleges este. így jellemezte Zsoldos Ferenc azt a vasárnap estét, amikor Gellért Zoltán vezényletével a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar hangversenyére került sor a HSMK-ban. A taxis-sztrájk ellenére a koncertet megtartották, hiszen volt ünnepelniva-ló. Az 1990-es év a város életében kiemelkedő, hiszen Nagykanizsa a török uralom alól 300 esztendeje szabadult fel Az évforduló jegyében nagy sikerű történelmi vetélkedők zajlottak általános és középiskolás diákok között, és felavatták Zrínyi Miklós domborművét is. Az ünnepségsorozat záróakkordja volt ez a koncert.
Beethoven „István király" című művének nyitánya teremtette meg a hangverseny további perceihez az ünnepi hangulatot.
Városunk szülöttét, Farkas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerzőt üdvözöltük. Az idén lett 85 éves. Vártuk a zeneszerzőt, hogy személyes jelenlétével megtiszteljen bennünket, de—mint megtudtuk — nem vállalhatta Budapestről az
utat, mivel másnap már Spanyolországban kellett lennie, ahova egy nemzetközi verseny zsűrielnökének hívták.
Az első megszólaltatott Farkas-mű a Bábtáncoltató szvit hat tétele volt, aztán két magyar táncát hallhattuk. Az első táncban egy kecskeméti verbunkos motívumait dolgozta fel a szerző, míg a második pásztortánc volt. A zenekar jól c> \' \' \' közti különbséget;
a pásztortánc lágyabb, könnyedebb hangvételével, játékosságával oldotta a verbunkos „feszültségét".
Ezt követően igazi zenei csemegét hallhatott a közönség. Farkas Ferenc „Cantio Militaris" (Katonaének) című, ez alkalomra írt kantátáját adta elő a zenekar a művelődési ház vegyeskarával. A megszólaltatott mű — s különösen Ambrus Ákos baritonszólója — méltóan köszöntötte a mestert.
Az ősbemutató sikere és az egész est ünnepi hangulata a zenészek és énekesek mellett köszönhető a lelkes közönségnek is. Ismét jó volt kanizsainak lenni.
(Horváth Ilona)
t
A terek egymásba fűződő láncolatán keresztül most sétáljunk a Deák térről a Széchenyi térre. Talán ez a város legelegánsabb tere. Nappal elidőzhetünk az
egyszerűen, de igen szépen parkírozott terület nyugati oldalán, s a bólogató nyírfák vagy méltóságteljes tuják között áthaladva Németh János Munkácsy-
Őszi pillanatkép a Széchenyi térről. Előtérben Németh János alkotása, a zalai népmesék motívumaiból készült térplasztika, háttérben pedig a Hevesi Sándor Művelődési Központ egy része látható.
Fotó: Szakony Attila

E
KANIZSA
H
1990. december 14.
Műsorajánlat
hevesi Sándor művelődési központ
Széchenyi tér 5—9. Pénztár nyitva: 15-19 óráig
December 14-én 14 órakor: Önkormányzati Népfőiskola: „Önkormányzatok helye és szerepe a magyar társadalomban." Előadó: Ku-korelli István alkotmányjogász.
December 14-30: Fülöp Ilona grafikusművész és Návai Sándor szobrászművész kiállítása.
December 15-én 16 órakor: Gyermekteaház. Tüske Böki Báb-együt tes műsora (karácsonyi ajándékok készítése).
December 17-én 17 óra: Az „Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák" előadássorozat keretében: Bibliai érdekességek c. előadás. Előadó: Pais István, az ELTE docense.
December 17-én 19 órakor: Rejtő Jenő: Aki mer, az nyer — vígjáték, a Népszínház előadásában (Bródy-bérlet).
December 17-én 19 órakor: Karácsonyi koncert a Felsővárosi temp-lomban. Közreműködnek: Városi Szimfonikus Zenekar, HSMK Vegyeskara, Csurgói nőikar, Zenebarátok Kamarakórusa, Pedagógus nőikar.
December 18-án 17.30 órakor: a „Fűben, fában orvosság" c. előadássorozat keretében: Természetgyógyászat. Előadó: Csősz Tóth Imre pacsai természetgyógyász.
December 20-án 18 órakor: „Vidéki béke", az Igricek önálló estje. Vendég: Dinnyés József dalénekes.
Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház
December 15, 18 óra: Rock and roll klub.
December 16, 10-12 óra: Számítógépes játék és vídco gyerekeknek.
Kodály Zoltán Művelődési Ház
December 19, 15.30 óra: Karácsonyi ünnepség. Közreműködik: a Felsővárosi templom plébánosa, valamint kántora által betanított gyermekcsoport, és az Állami Zeneiskola hangszeres növendékei Németh Ferenc zenetanár vezetésével.
Ifjúsági Ház
December 14-31: Iskolatörténeti kiállítás a Thury György Múzeum anyagából.
December 14-31: Vágó Marianna amatőr festő kiállítása.
December 18, 9 óra: Ping-pong bajnokság általános iskolásoknak.
December 19, 9 óra: Ajándékkészítés karácsonyra (ollót, ragasztót vinni kell!).
Minden szombaton 10-12 óráig: LUTRA csere-bere klub a földszinti előcsarnokban.
Helyőrségi Klub
December 14-27: Korpavári Attila amatőr festőművész kiállítása a Mini Galériában. Megtekinthető (vasárnap kivételével) naponta 15-20 óráig.
Apolló Filmcentrum
Apolló mozi:
Előadások kezdete: 16, 18, 20 óra.
December 14-16: A kis hableány (amerikai). Pénteken 16 és 18 óra; szombat-vasárnap: 14, 16, 18 óra.
December 14-16, 20 órakor: Metamorfózis (olasz, 18 éven fclüli-eknekl).
December 17-20: Még drágább az életed! (amerikai, 16 éven felü-lieknekl). Szerdán de. 10 órakor is.
Stúdiómozi:
Előadások kezdete: 17 és 19 óra. Csütörtök: Filmbarátok napja.
December 14-15: Túl a csúcson (amerikai).
December 16: Pornósztár volt Őnagysága (magyar szexfilm, 18 éven felülieknek!).
December 17-19: Rémálom — Freddy visszavág (amerikai).
December 20: A rajzoló szerződése (angoll.
Matiné: (gyerekeknek):
December 16, 14 óra: Vuk.
December 15-31-ig, 15 órakor: Hamupipőke.

December 3-én nyílt meg és december 30-ig tart a HSMK kiállítótermében Fülöp Ilona grafikusművész és Návai Sándor szobrászművész kiállítása. Képünkön Návai Sándor Corpus című alkotását szemlélik az érdeklődők.
Fotó: Szakony Attilii
Nyugdíjas találkozó a Városházán
Meghitt összejövetelre került sor december 6-án délután a Városháza éttermében: a város és a járási hivatal egykori államigazgatási dolgozói, ma már nyugdíjasai tartották itt szokásos évvé-gi találkozójukat.
Bevezetőként Tóthné Hegedűs Erzsébet, a Családi Iroda vezetője a közelgő karácsonyt említve köszöntötte a „kis öregeket", s égő gyertyáként nyújtotta át nékik — saját előadásában — Illyés Gyula: Az Éden elvesztése című versének egy bő részletét.
Ezután dr. Spingár László, a
Polgármesteri Hivatal szakszervezeti bizottságának titkára köszöntötte a nyugdíjasokat, majd Farkas Zoltán alpolgármester adott tájékozta tót az önkormányzati munkáról, a képviselő-testület és az apparátus előtt álló feladatokról.
Az szb. szerényen megvendégelte a megjelenteket, akik koc-cintgatás közben hosszasan beszélgettek, felelevenítve régi emlékeket is.
A nyugdíjasok jól eső érzéssel fogadták az ajándékba kapott vásárlási utalványt. (tih-i)
Karácsonyi hangverseny
„Árad a kegyelem fénye ránk" címmel 1990. december 19-ikén délután öt órakor hangverseny lesz a Felsőtemplomban a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, a Hevesi utcai Általános Iskola és a Rozgonyi Általános Iskola kóru -sainak részvételével. A hagyományteremtő szándékkal megrendezésre kerülő koncertet Szabó Bakos Szilárd főespercs nyitja meg. Jegyek a helyszínen válthatók.
Orvosi ügyeletek
HÉTKÖZNAP:
Felnőttek részére 17 órától másnap reggel 7 óráig a rendelőintézet földszintjén (telefon: 13-274), gyermekek részérc 17 órától másnap reggel 7 óráig a kórház gyermekosztályán (telefon: 11-500/375-ös mellék) HÉTVÉGI ÜGYELET: Felnőtteknek: szombaton 7 órától hétfőn reggel (vagy a hétvégét követő első munkanap) 7 óráig a rendelőintézet földszintjén (telefon: 13-274), gyermekeknek: szombaton 7 órától hétfőn
(vagy a hétvégét követő első nap) reggel 7 óráig a kórház gyermekosztályán (telefon: 11-500/375-ös mellék)
A városkörnyéki betegeknek szombaton 7 órától hétfőn reggel 7 óráig a rendelőintézet földszintjén. (telefon: 11-500)
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Szabadság téri gyógyszertár naponta 20 órától másnap 7 óráig. Hétvégén: szombaton Mórától hétfőn reggel 7 óráig Telefon: 11-531.
IDŐGÉP Decemberi hangversenyekről
8 KANIZSA 1991. január 11.
Olvasta... ?
£gy könyv, melyet barátaink, ismerőseink írtak (Kapható az Almanach könyvesboltban)
Manapság már nem divat a könyvek impresszumában feltűntetni, hogy a kiadó hány példányt talál eladhatónak a műből. Ennek ellenére az utcai könyvárusok kínálata, a könyvesboltok polcait ellepő krimiőzőn sejteti, nem igazán gazdaságos vállalkozás egy szépirodalmi antológia megjelentetése. Minden bizonnyal nem is ez vezérelte a zalaegerszegi József Attila Könyvtár munkatársait, amikor elhatározták, kötetbe gyűjtve, az ünnepre megjelentetik a zalai frók, költők válogatott Írásait.
Most tehát örülni illik a LÜKTETÉS cimű kötetnek, melyet megelőzően 1983 -ban jelent meg hasonló összeállítás. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az országnak ezen a részén az elmúlt évtizedekben nem jutott egy önálló periodikára, melyben az itt élő alkotók kaptak volna publikálási lehetőséget. Manapság pedig végképp nem kedvez sem a kulturális, sem a gazdasági környezet egy ilyen vállalkozásnak, így örömünk nem lehet teljes. Mert olvasva az írásokat, csak fájlalhatjuk, hogy — hacsak valami csoda nem történik — újabb éveket kell majd várni egy zalai antológiára.
A mostani kötet jól érzékelhetően három részre tagolható. Itt vannak - írásaik adják a LÜKTETÉS karakterét - a már több éve és nem csak Zalában publikálók: Lackner László, aki novellái mellett nem is olyan rég regénnyel is meglepte az olvasókat; Völgyi Ferenc, aki a megyei lap újságírójaként állandó kapcsolatban áll az olvasókkal, de a napilap adta keretek nem elégítik ki; Pék Pál, kanizsai költő, aki már három önálló kötetettudhat maga mögött. Itt van aztán az új nemzedék. Chak István, Csiszár Ágnes, Kondákor Gyöngyi ilyen jellegű antológiában most szerepel először. Külön említést érdemel Nászta Katalin a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésznője, aki 1989 -ben települt át Sepsiszentgyörgyről, s most e kötetben megjelent verseivel is jelzi, kötődik új otthonához. Van aztán a kötetnek egy harmadik, szerencsére csak két alkotót bemutató része. Takács László és Bártfay Szabó András már nem érhette meg, hogy verseik megjelenhettek a zalai írók, költők LÜKTETÉS című antológiájában. Ók ketten már soha nem hallják meg azt a zenét, melyre Zor-ba, a híres görög utal, akinek gondolatát Gelencsér István választotta ars poetica -ul: Táncolni kell uram! A zene majd csak megjön valahonnan.
— molnir —
A karácsony előtti hét szinte minden napjára jutott hangverseny, vagy más, az ünneppel összefüggő rendezvény. A színes kínálat között voltak zeneiskolai növendékhangversenyek, iskolai koncertek, karácsonyi teaház, betlehemes játékok, és természetesen a hagyományos, a Felső templomban megrendezett városi nagyrendezvény.
Ez utóbbiról és a Batthyány Gimnázium estjéről készítettük tudósításunkat.
A két pufók, éneklő angyalkával díszített meghívó december 17 -én 19 órára invitálta az érdeklődőket a Felső templomba, ahol a Nagykanizsai Szimfónikus Zenekar, a Zenebarátok Kamarakórusa, a HSMK Vegyeskara és vendégként a csurgói Pedagógus Női Kar lépett fel a templomot zsúfolásig megtöltő közönség előtt. A koncertmesterét sajnálatosan nélkülöző Szimfónikus Zenekar széphangzású, érett teljesítményt nyújtott Gellért Zoltán vezényletével önálló műsorszámaiban, Gluck: Iphigeneia Aulisban című nyitányában és Corelli Karácsonyi concertójában. Kiválóan szerkesztett műsorblokkal állt közönség elé Illés Mária vezetésével a Zenebarátok Kamarakórusa. Az elénekelt négy kórusmű a gregoriántól a romantikáig évszázadokat ölelt fel, s egyúttal alkalmat adott a kórusnak, hogy technikailag is bizonyítsa sokoldalúságát: az egyszólamú gregorián művek előadásában is ugyanez a biztonság jellemezte őket, mint a bonyolult polifon . —-----—---------------------------------------— — — - -.
j fLátta már...? N
j [ Iskolaváros Kanizsa szívében
\\ Kevés vidéki város dicsekedhetett azzal, hogy iskoláinak jó része egy ; tömbben, egy helyen épült, szinte „iskolavárost" alkot. ! Ha Kanizsán a „nemzeti oskolát" és utódait keressük, akkor talán in-! duljunk el — mint előző sétánk alkalmával — a Károlyi(Mozi) - kertből, a \' Sugár úton. A 7 - 9 - 11 -13. szám jobbról mind iskolát jelez. Elhagyva a | nemzeti iskolaépületet (a mai Zenedét), érdemes a Piarsita kápolna mel-| lett bemennünk az udvarra. Két hatalmas épület áll egymással szemben. ! Teljesen azonos stílusban, jellemzőkkel épületek, de az utcára nézőt már ; átalakították. Ez a Hunyadi iskola, amely éppen 100 éves. Udvari, impo-\\ zánsabb „testvére" a kőolaj - vegyi - földgázipari szakközépiskola. ; Hiába keresi azonban a kedves városlakó a két épületet összekötő pi-I rostéglás járdát, helyén ma sportpályát talál. Még az 50 -es évek végén is ! bokrok, rőzsalugasok jelezték, hogy a kisebb épületből, rendházukból, a ; nagyobbikba, a gimnáziumba 1948 -ig átjáró piarista szerzetesek milyen | széppé alakították a hajdani közös laktanyaudvart. ! Vajon hányan tudják még, hogy a Batthyány Gimnázium régi épület-■ szárnya otthont adott a fémipari szakiskolának is, meg a Notre Dame Le-• ánylíceumnak?
; A Királyi Pál utcán ma csak a szakközépiskola hátsó falát látjuk, pe-! dig itt nyflott meg 1926 -ban a város első zeneiskolája. ! Ha a Hunyadi utcában járunk, el sem akarjuk hinni, hogy az első ta-\' nonciskola az itteni nemzeti tanoda épületében székelt. Jól gondolkodott ; a hajdani „város", amikor 1908 -ban úgy döntött, hogy ezt a négyszög ala--J kú területet, amit éppen most jártunk be, egy korszerű elemi iskola építésével zárja le. így került sor 1910 -ben a Rozgonyi utcai népiskola megépítésére. Ide került a Sétatér helyett egy kis városi tornacsarnok is.
Visszatérve kiinduló helyünkre, elgondolkodhat a sétáló, hogy ezt az ideálisan egy tömbbé alakított iskolavárost az elmúlt 80 évben a jelenlegivé kellett -e alakítani, fejleszteni. A két laktanyaépület átalakítása után mindig betoldással, átépítéssel készült el egy újabb iskola, hol magasabbra, hol terpeszkedőbbre, hol modernebbre. A tervek addig variálódtak, addig „akciózott" a város, amíg az a városrész olyan lett, amilyennek jelenleg láthatjuk. Még szerencse, hogy jobb tanítók akadtak itt, mint az a hajdani, aki jobban tudott a vihar elé harangozni, mint a betűvetést tanítani.
A legutolsó közigazgatási várostérkép szerint ma három általános iskola, egy szakmunkásképző, egy szakközépiskola és egy gimnázium-szakközépiskola működik ezen a területen.
Mégcsak egy udvaros gondnok napi munkája sem köti össze az épületeket, pedig már 1822 -ben az illetékes győri főigazgató a „normális iskoláknak a piarista iskolázással való összefoglalását" szervezte...Hidla! Az idő halad, csak mi nem haladunk.
Büki Pílni
1991. január 11._f KANIZSA )_9
szövedékű Ave Maria eléneklésében.
A vendég csurgói kórus szinte végig intonációs problémákkal küzdött, s műsorválasztásuk sem volt igazán szerencsés, de rokonszenves és széphangú együttest ismerhettünk meg bennük, s bizonyára szép fejlődés vér még rájuk.
A HSMK Vegyeskara másodszor lépett pódiumra azóta, hogy Ba-ráth Yvette és Katona Noémi vették át a szakmai irányítást. Első mü-sorrészúkben a zenekar közreműködésével részleteket szólaltattak meg Bach Karácsonyi oratóriumából, majd karácsonyi dalokat énekeltek Farkas Ferenc feldolgozásában részben önállóan, részben pedig a Zeneiskola Fúvósötösének kíséretével. A két fiatal karvezető megalapozott szakmai tudása, lendülete és frissesége már Ilyen rövid idő után is éreztette hatását: a kórus mindkét műsorrészben görcsöktől mentesen, felszabadultan és rendkívül természetesen énekelt. A koncert végén igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a közönséget is bevonva a Mennyből az angyal eléneklésébe: köszönjük nekik ezt a meghatóan szép ünnepi pillanatot.
A Batthyány Gimnáziumban december 21 -én rendezett karácsonyi hangversenyt természetesen jóval szűkebb közönség látta • hallotta, de a műsor és a megvalósítás megérdemelte volna, hogy szélesebb nyilvánosság elé is kilépjenek vele. Dr. Stimecz Jánosné szerkesztette és tanította be az összeállítást. Rendkívüli igényességgel és mintaszerű pedagógiai érzékkel teremtélt lehetőségeket ahhoz, hogy az iskola tehetséges diákjai megmutathassák magukat és változatos felállásban, csoportosan és egyénileg is legjobb teljesítményüket nyújtsák. Hallhattuk a még kissé megilletődött elsó osztályosok kórusát, akik ezen az estén lettek teljes jogú tagjai a gimnázium énekkarának. Közönség elé léptek a már kóruséneklési rutinnal rendelkező negyedik osztályosok az iskola énektanári pályára készülő egyik volt diákjának vezényletével. A középső, legterjedelmesebb műsorrészben pedig a gimnázium vegyeskórusa énekelt dr. Stimecz Jánosné vezényletével. A kórusművek mellett énekszólók és a középkorból válogatott irodalmi részletek tették változatossá a műsort. Az est koronája Giacomo Costamagna: Iskolai énekóra című „mini" madrigál - operája volt. Igazi csibészes, diákos humorral, egyúttal zeneileg is remekül keltették életre ezt a kis gyöngyszemet, amelynek vidámsága már a közelgő szilvesztert is idézte a közönség számára, akik vastapssal jutalmazták a hangverseny résztvevőit.
Kocsis Kataün
---s
y Uj divatőrület az USA -ban
Charles Stansfield, a washingtoni Alkalmazott Nyelvészeti Központ munkatársának becslése szerint az amerikai középiskolások harmada kezd idegen nyelvet tanulni, szemben a hetvenes években tapasztalt 23 százalékkal. Oktatási szakemberek szerint az egyetemisták és felnőttek közt szintén emelkedett az idegen nyelvet tanulók száma. A szakemoerek ugyanakkor máris azt találgatják, vajon meddig tart „ez a divat".
Az Egyesült Államoknak néhány évtizede sikerűit alaposan elásnia magát azzal, hbgy az összes fejlett országok között a leginkább egynyelvű - vélik a nyelvoktatásban dolgozó szakemberek. Mint mondják, az amerikaiak nyelvtudására — pontosabban a módra, ahogy kerékbe törik a nyelveket — leginkább a „szégyenteljes" jelző illik.
Az angol nyelv robbanásszerű terjedése Európában és elfogadása a térség második nyelveként sokáig mentség lehetett az anyanyelvükre szorítkozó amerikaik számára. Az elmúlt évek tendenciája azonban azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban fokozódott a nyelvek iránti érdeklődés, s jelentősen megnőtt a japán, a kínai, az orosz, s — a berlini fal ledőlése óta — a német nyelvet tanulók száma.
Mindez, persze, korántsem hirtelen divat, s alaposabban viszgálva kiderül, igen sok előrelátó befektetés, számítás rejlik mögötte.
Az Egyesült Államok 30 állama az elmúlt tíz évben bevezette vagy fokozta iskoláiban a nyelvismeret követelményét — mondja Jamie Draper a washingtoni Egyesített Országos Nyelvtanács igazgatója.
Richárd Lambert, a John Hopkins University Országos Idegennyelv Központjának igazgatója arról számol be, hogy a japán nyelvtanfolyamokra beiratkozók szám? háromszorosára, összesen 30 ezerre nőtt az elmúlt négy - öt évben.
Országszerte több mint 300 iskolában van Japán nyelvprogram Tíz éve még egy kézen meg lehetett volna számolni őket. Michigan Állam vezetése már előírja, hogy minden középiskola ajánljon japán - kurzust diákjainak. Kaliforniában, Hawaiiban és New Yorkban egy kísérleti program keretében már az elsó osztálytól kiscsoportos módszerrel japánul tanítják a gyerekeket.
Tavaly 52 százalékkal nőtt a német, és 44 százalékkal az orosz nyelvtanfolyamok iránti érdeklődés a New York -i Berlitz International Inc. -nél, az ország legnagyobb magán - nyelviskolájában. Az orosz nyelv iránti érdeklődés, a Gorbacsov meghirdette „glasznoszty" hatására, három év alatt 40 százalékkal ugrott meg az Orosz és kelet - európai Tanulmányok I ■ a Angeles -i Központjában, amely támpont lehet az érdeklődés mértékének megítéléséhez.
Az egyetemeken változatlanul a spanyol maradt a legszélesebb körben tanult nyelv. A spanyolt a francia követi, majd sorrendben a német, olasz, orosz, latin és japán nyelvek. „A legutóbbi időben, a műholdas TV -műsorsugárzás elterjedése és a külföldi utazások fellendülése óta, újabb és újabb nyelvek tanítását követelik tőlünk" — mondja Stansfield, a washingtoni nyelvközpontból.
Az idegen nyelvet tanuló egyetemisták aránya mo6t majdnem eléri minden idők amerikai csúcsát: 1934 -ben az amerikai diákok több mint 30 százaléka tanult nyelvet. Más fejlett országok azonban ennél is többet követelnek diákjaiktól. A japán gyerekek például első osztálytól tanulják az angolt, a kontinentális Európában az általános iskola felső tagozatától mindenütt kötelező az idegennyelv - tanulás, s a brit középiskolák is szigorúbbak e tekintetben az amerikaiaknál. Az idegennyelv - oktatással foglalkozó amerikai szakemberek pedig változatlanul borúlátóak. A Galupp intézet felmérése szerint az ország 504 felsőoktatási intézményének 71 százalékában változatlanul nem követelik meg egy idegennyelv tanulását. A szakemberek attól tartanak, hogy a nyelvtanulási láz alábbhagy, ha nem szigorodnak tovább országszerte az egyetemi előírások, s ha nem sikerűi megmutatni az embereknek, hogy az üzleti világban és másutt is egyre nagyobb szükség van az idegen nyelvekre.
Az amerikai szakembereknél már csak angol kollégáik szkeptikusabbak. Sokan közülük úgy vélik: az amerikaiaknak mindenekelőtt angolul kéne tyra megtanulniuk, mivel egyre kevésbé érthető, amit külföldi partnereiknek, barátaiknak mondanak.
AÍT7 - Panorima
Filmjegyzet
Rövidzárlat 2.
Ha emlékezetem nem csal, 1988 -ban mulatták be nálunk a címbeli történet első részét. Persze az utóbbi időben megszokott stílus szerint nem lehetett kétséges, hogy előbb - utóbb elkészül a folytatás is, vagyis Kenneth Johnson rendezésében a Rövidzárlat 2.
Johnny 5 „atyja". Ben, a vidéki unalmas élet elől a jobb megélhetés reményében a nagyvárosba költözik. (Hú, de ismerős az indítás a Szőr-nyecskék 2 -bői!) Apró, játék robotok építéséből keresi meg a megélhetésre valói, és egy csinos árubcszcraőnek köszönheti, hogy egy nagy tételű megrendelés segítségével végre munkához és pénzhez is jut A gyártásra kiszemelt épületben — pontosabban annak pincéjében — éppen bankrablásra kéüül egy társaság. Zavarja őket, hogy felettük egy „roboigyár" működik, ezért elrettentésül szétverik a berendezési. Ezzel azonban nem lehet megijeszteni Bent, mert Johhny 5 segítségével mindent megold — meg persze össze is zavar...
Hát igen! Lassan elfogynak a mozikból az eredeti filmek, mert Hollywood átáll a sorozatok gyártására. (Még megérjük, hogy a Rocky 126 -ban például viszontlátjuk Silvester Stallonét, amint 90 éves aggastyánként repedezett bokszkesztyűjét pátyolgatja.) Bár gyakrabban látnánk olyan folytatásokat, ahol a második, harmadik rész felülmúlja az elsőt! Ez ugyan ritkábban történik, most azonban igen!
Bent, az indiai származású robolfeltalálót és gyártót, Fisher Stevens alakítja. A kiváló magyar szinkronnak köszönhető, hogy mi is élvezhetjük azt a humort, amely Stevens nyelvi botlásaiból származik. FélreértéseiN5l, félrebeszéléseiből és bakijaiból jó szóvicceket lehetett kihozni
Pozitívuma a filmnek a kitűnő operatőri munka és a szintén profi Charles Fax filmzenéje. Mindkettő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egy jól sikerült folytatás kerekedjen a történetből.
(Az elkövetkezendőkben egy - általam felállított - pontozási rendszer szerint pontszámban is szeretném kifejezni a filmek „értékét". Az egytől tízig terjedő skálán a tíz a csúcs. Remélem, sok lesz belőle!)
Mostani értékelésem: 7 pont a „Rövidzárlat" -nak.
< -and)
1991. március 1.
I.
KANIZSA
I
Kiránduláson a
Tíz éves jubileumát ünnepelte nemrégiben a Szepetneki Értelmiségi Klub. A rendezvény a megszokott baráti, kellemes, családias hangulatban telt, s ezúttal szellemi vetélkedővel tették érdekessé.
— Számomra élményt jelentett ez a találkozó. Jó érzéssel kapcsolódtam be a mindennapi gondokat kis időre félre tevő klubtagok felszabadult beszélgetésébe, játékába - mondja Hor-
vörsi tájháznál
váthné Polai Mária, a TIT kanizsai szervezetének titkára. - Külön örömömre szolgált, hogy tiszteletbeli taggá választottak. Élni is fogok a lehetőséggel, ha tehetem, eljövök ezekre a felüdülést jelentő összejövetelekre.
— Tíz éve, amikor létrehoztuk a klubot, az vezérelt bennünket, hogy kötetlenül, baráti légkörben, rendszeresen találkozzunk, értékes, érdekes
embereket ismerjünk meg, hallgathassuk, láthassuk őket - idézi fel azala-kulás történetét dr. Tóth Géza állatorvos, a klub egyik alapítója. -Nem készítettünk semmiféle hangzatos, brossúra ízű munkatervet, mégis rendszeresen összejövünk minden hónapban. Évente 10-15 vendégünk volt, akik közül többen visszajárnak hozzánk, hiszen valamennyiüket tiszteletbeli taggá választottuk. Gyakran megtisztel bennünket jelenlétével Harkány László és Márkus István tanár úr; Járási Ildikó, akinek sokkal tartozunk. Ildikó értékes tűzzománcai, képei nem egyszer voltak tombola fődíjak, ezt külön köszönjük. Járt nálunk Tribojszky Mátyás, dr. Czine professzor, Lukács Sándor, Kondor Katalin, Tüskés Tibor. Ő még a könyvében is megemlékezett rólunk.
Az előadók honoráriumának rendezéséhez támogatást kaptunk és kapunk a TIT Városi Szervezetétől, a Könyvtártól, az ÁFÉMSZ-től, a HSMK-tól, a Szepetneki "Egyetértés" MGTSZ-től, a szepetneki tanácstól, majd önkormányzattól; a szervezésben pedig Kajdi Jenő népművelőtől. Visszatekintve az elmúlt évekre, 116
összejövetelünk volt. Kiemelni nem tudok egyet sem, valamennyi emlékezetes, kellemes emlék számomra.
Hogy remek baráti közösség ko-vácsolódott össze, az biztos, hiszen taglétszámunk stabil, sokan közülük alapító tagok. Dr. Nagy Árpádné, a Szlávecz házaspár, Németh Ferenc sormási tanító és felesége, a Márffy-Sóstai házaspár kezdettől fogva tagja a klubnak, változatlan lelkesedéssel. Sóstai Zoli és Németh Feri a hagyományőrző Luca-bálnak állandó mókamesterei. Tagjainak között volt és van tanító, gyári munkás, pap és párttitkár. Sokféle foglalkozású, mégis baráti közösségvagyunk, és remélem, hogy maradunk is.
Az Értelmiségi Klub naplója neves tudósok, művészek bejegyzését, színházlátogatások, bálok, kirándulások emlékét őrzi. Szívből kívánjuk, hogy még sok esemény, élmény kovácsolja, erősítse barátságukat, legyen idejük, erejük ezt a szép hagyományt ápolni.
H. M.
( Farsangi zene-party^
iskola /Rozgonyi, Zemplén és Vécsey/ énekelni szerető diákjai két olasz dalt adtak elő Katona Noémi vezényletével.
Az Állami Zeneiskola Fúvósötöse is színre lépett. Nem fogadták meg a műsorvezető intését, amelyet egy régi illemtankönyvből idézett, miszerint: "úriember ne muzsikáljon", sőt inkább nagy kedvvel játszottak egy Scott
A zeneiskola szolfézs csoportja. Műsorukon a Macska-duett
Hivatalosan ugyan már végetért a farsang, amikor február 14-én ismét vidám estet rendeztek a HSMK-ban. Főszereplője, a Városi Vegyeskar számos vendéget is hívott a közönség szórakoztatására.
Horváth Gábor "celebrálta" műsorvezetői minőségben a rendezvényt, először egy jelmezes gyerekcsapatot szólítva a színpadra. Három általános
Joplin ragtime-ot, egy vidám De-bussy-darabot és meglepetésként a Rózsaszínű párduc mindenki által jól ismert kísérőzenéjét.
A közönség vastapsa közepette vonult be a Városi Vegyeskar, s bizony a tagok nagy részére talán még saját édesanyjuk sem ismert volna rá. Gorbacsov és Hófehérke, boszorkány és katicabogár, burnuszos arabok és Pi-
roska énekeltek együtt először egy csinos tengerész-hölgy, azaz Katona Noémi, másodszor egy álarcos macska, azaz Baráth Yvette vezényletével. S hogy Baráth Yvette miért éppen macskajelmezt öltött, arra a kövekező műsorszám adott magyarázatot: zeneiskolai szolfézs-csoportjával bűbájosán koreografálva Rossini híres Macska-duettjét énekelték. Az ezt követő műsorkavalkádban az eddig színre lépett közreműködők különböző konbinációkban vettek részt, és olyan népszerű műsordarabokat adtak elő, mint Gershwin Summertime és Swa-nee című dalai és egy néger spirituálé. A műsor vége felé egy újabb közreműködő együttes lépett színre önálló blokkal, a Hot Brass Band, Baráth Zoltán vezetésével, s végső kicsengésként ismét a vegyeskar énekelt jólismert könnyű dallamokat.
A nézők és a szereplők egyaránt remekül szórakoztak, de az sem finnyáskodhatott, aki esetleg nagyítóval vizsgálta volna a zenei megvalósítást, bár ezen az estén igazából a hangulat volt a főszereplő.
Kocsis Katalin
Szólampróba a "vegyeskarban"

11 kanizsaT)
1991. június 14.
Szoliva János:
Újra egy vasárnap délután
Az alvéget már megjárta, most fölfele indul el. Megáll a téren, körülnéz, töpreng a kirakat előtt, s leül a megszokott helyén.
Ráér, míg körbejár a Nap, otthon nem várja feleség, zsebében a száraz kenyér.
Már nem is eszik, csak
csipeget,
gyomrában nő a daganat... Véreset köp a plakátra, és kiszámolja a
fröccsrevalót.
Lukács Antal: Állati tanulságok
Ahol a szürke egerek egymást rágják ott mindig meghíznak a macskák
Biztos siker
Ingyen előadásra s tragikus halálra, mindig van tömeg
Ámítás
A megszállott zsenit, az őrülttel együtt könyvelik.
Büszkébbekhez
A nő mindig hű ahhoz, akit szeret, csak sohasem biztos, hogy az éppen a férje lesz.
Pedagógusok kitüntetése
Miniszteri dicséretben részesültek: Óvodák
Balogh Józsefné Rozgonyi óvoda dajka, Böjti Istvánné III. Óvodai lg. óvónő, Gál Al-bertné Hevesi Óvoda óvónő, Kovács Jánosné Attila óvoda óvónő, Kövesi Tibor Központi konyha gépkocsivezető, Kun Józsefné Andrejka óvoda dajka, Polgár Péterné II. sz. Óvodai Igazgatóság vezető, Schmidt Józsefné II. sz. Óvodai Igazgatóság óvónő, Sipos Józsefné Kossuth téri óvoda óvónő, Tóth Ferencné Kisfaludy óvoda dajka.
Általános iskolák Balázs Lászlóné Rózsa úti ált. isk. tanár, Bázár Elemérné Miklósfai ált. isk., Bedő Ká-rolyné Rozgonyi ált. isk. tanár, Bekő Etelka Szabadság téri ált. isk. tanár, Bencsik La-josné Hunyadi ált. isk. tanító, Bolf Gyögyné Templom téri ált. isk. tanár, Czimmermann József Andrejka ált. isk. tanító, Demeter Sándorné Vécsey
ált. isk. szaktanácsadó, Góber Csabáné Palini ált. isk. tanár, Horváth Józsefné Hevesi ált. isk. tanító, Ihász Lajosné Zempléni ált. isk. tanító, Kardos Ferencné Zrínyi ált. isk. tanító, Kertész Tamásné Pé-terfy ált. isk. tanító, Klein Ot-tóné Andrejka ált. isk. tanár, Kolonics Istvánné Zrínyi ált. isk. tanár, Kósek Lászlóné Zempléni ált. isk. tanár, Lehel Károlyné Vécsey ált. isk. tanár, Molnár Judit Péterfy ált. isk. tanár, Dr. Molnár Lajosné Petőfi ált. isk. ig. helyettes, Nóvák Istvánné Hunyadi ált. isk. konyhai dolgozó, Pálfi Pálné Nagyráci ált. isk. tanító, Planderné Balázs Judit Szabadság téri ált. isk. tanító, Siti Ferencné Hevesi ált. isk. gazd. előadó, Tálosi Péterné Zeneiskola ig. helyettes, Végvári Lászlóné Templom téri ált. isk. élelmezésvezető.
Középiskolák Alexandrov Lászlóné Há-mán Kollégium raktáros, Balázs Antal 406-os Szakm.kép-ző műszaki tanár, Berta József
2 millió forint a ki
itúrára
A Kulturális Alapra beérkezett pályázatok közül a következők részesülnek támogatásban.
Együttesek
KANIZSA Táncegyüttes 100.000 Ft, HSMK Vegyeskar 130.000 Ft, Olajbányász Fúvószenekar 100.000 Ft, Szimfonikus Zenekar 225.000 Ft, Amalipe együttes 30.000 Ft, Igricek együttes 35.000 Ft, Kanizsa Színpad 30.000 Ft, Pedagógus Nőikar 60.000 Ft, Dél-Zala Táncegyüttes 80.000 Ft, Eraklin Táncklub 50.000 Ft, Zeneiskola Fúvósötös 40.000 Ft.
Rendezvények
Zeneiskola Gleisdorfiak fogadása 30.000 Ft, Bazár udvari esték 60.000 Ft, Jazz Hétvége 100.000 Ft, Filmklub 20.000 Ft, Zeneiskola jubileumi hangversenye 70.000 Ft, Könyvtári rendezvények 40.000 Ft, Cigány olvasótábor 20.000 Ft.
Egyéb
Középiskolások színházbérlete 100.000 Ft, Romlott vár munkálatai 140.000 Ft, Fafaragó tábor 160.000 Ft, Balatonmáriai tábor 50.000 Ft, Munkás u. játszótér 30.000 Ft, Kiskanizsai fiókkönyvtár támogatása 50.000 Ft, Városi Könyvtár könyvbeszerzés 100.000 Ft, Kanizsa Klub (kovásznai kapcs.) 30.000 Ft.


Megállapítások
Cirkuszban jobb nézőnek lenni,
mint ott szerepelni * * # *
Az előítéletek embert is ölhetnek!
Af f f
1 V ^
\\
í ■ , \' J i


7
KBMSZ mérnök tanár, Bujtás Lászlóné Batthyány Gimn. tanár, Csima Gyuláné Batthyány Gimn. élelmezésvezető, Egyed Gábor 406-os Szakm.képző szakoktató, Fenyvesi János 406-os Szakm.képző tanár, Fésűs Sarolta Dr. Mező F. Gimn. tanár, Fülöp Józsefné Cserháti Kollégium tanár, Gayer Mihályné KBMSZ tanár, György Gabriella Cserháti Szakközépisk. tanár, Hodák Sándor Dr. Mező F. Gimn. tanár, Dr. Horváth Antalné Thúry Szakközépisk. tanár, Nagy László Cserháti Szakközépisk. mérnök tanár, Rajnics János Dr. Mező F. Gimn. tanár, Szukics László 406-os Szakm.képző tanár, Takács Tibor Battyhyány Gimn. tanár. Tamás Beáta Cserháti Szakközépisk. tanár, Varga Klára Thúry Szakközépisk. tanár.
Dr. Cseke Ferenc, Dr. Mező F. Gimn. tanára KIVÁLÓ PEDAGÓGUS kitüntetést a Parlamentben vette át!
Réffy Zoltán: BEATRIX
NEM A VÖLGY SÓHAJTOZIK GÖRBEKUTI
TÓNÁL NEM AZ
ÁLMOK TÉVEDNEK E L
C S A K A
VÁGY A SZÓNÁL LÉPTEK ALATT AVAR
ROPPAN AVAR ALATT TITKOK A T Ó TÜKRÉN ASSZONYOKRÓL ÁLMODIK A BIRTOK
32 KANIZSA I
1991, július 5. :
NAPTAR
70 évvel ezelőtt, 1921-ben vált meg a Zalai Közlöny, nagykanizsai napilap felelős szerkesztői tisztétől Bodrogközy Zoltán.
•Bodrogkpzy Zoltán 1895-ben született \'Valkonyban. A \'Pázmány tPéter Tudományegyetemen doktorált, majd részt vett az elsó világ Háborúban. 1920-ban került a Zalai Kjinylönyftdz, mint felelős szerkeszti. V{fm kevesebb feladatot vállalt magára Megedús Qyörgy főszerkesztővel együtt, mint a Tanácsköztársaság ideje alatt átalakult lapból
újra színvonalas polgári politi-kffli napilapot csináljon. Jelentós szerepet vállalt a város közéletében is. V^véhez fűződik, a Zrínyi íMikfós Irodalmi és Művészeti l(pr újraélesztése is, amelynek, dísz tagjává választót-tákj Vállalt feladatának, elvégzése után, 1921-ben Budapestre megy és egy rövid ideig a 9{ftn-zeti Újság, majd a Testi Mríap munkfitársa. 1923-ban, mint miniszteri titkjír, a miniszterelnök/ég sajtóosztályának, előadója lesz. Több verse és novellája jelenik, meg a fővárosi la-poklán. Önálló verses- és novelláskötete jelenik, meg az 1920-as évekjten, ."Kpdfoszlány" ill. ,Márványmenyasszony" címmel. 1929-ben Angliában tanulmányozza a mezőgazdasági és a szociális k/rdésekft. Még ez évben megjelenik, magyar agrármozgalmak.\' munkjíja, Pl kptet, mint forrásanyag, alapul szolgál több Hasonló tárgyú későbbi munkíínakj
Műsorajánló
Július 5. (péntek) |
20.30 óra: A finn Kurrika város női karának koncertje a Bazár udvarban. Vezényel: Rauno Parkkinnen. Közreműködik a HSMK vegyeskara.
Július 6. (szombat)
18.00 óra: Thomas Hallqvist svéd szobrászművész kiállításának megnyitója a HSMK-ban.
Július 11. (csütörtök)
»
15.00 óra: Játékos vízi vetélkedő a városi strandon.
Városi Televízió
Mozicsatorna:
Július 8. (hétfő)
Mozielőadások 18 és 20 órakor.
APOLLÓ FILMCENTRUM
Apolló mozi:
Előadások kezdete: 16, 18 és 20 óra.
Július 5-8.: Tini boszorkány (amerikai).
Július 9-11.: Ez is Amerika (amerikai).
Stúdiómozi:
Előadások kezdete: 16.30 és 18.15 óra.
Július 5.: Bruce Lee légjobb harcai (videó, hong-kongi). Július 6-7.: Boszorkányok (amerikai).
Július 8-9.: Bruce Lee, a leopárd (videó, hong-kongi). Július 10-11.: Folytassa újra doktor (videó, angol). Erotikus filmek 20.15 órától, csak 18 éven felülieknek!: Július 5-7.: Tiltott csábítás (videó, német).
Július 8-11.: Hófehérke és a hét törpe (videó, német). Matiné (gyermekeknek): Előadások kezdete: 10 óra. Július 5.: Gyémántvadászok (videó).
Július 8-10.: Bruce Lee, a leopárd (videó). Július 11.: Supermann IV. (videó).
Kertmozi:
Július 5-én 18 órától: Tini Disco.
Mozielőadások kezdete: 21 óra. Július 5-6.: Szellemirtók 2. (amerikai).
Július 7.: Marslakó a mostohám (amerikai). Július 8-9.: Tűz, jég és dinamit (német).
Július 10.: Robotzsaru 2. (amerikai).
Július 11.: Legény búcsú (magyar). Zalakarosi kertmozi:
Előadások kezdete: 21 óra. Július 3-4.: Mint a villám (amerikai).
Július 5-6.: A zöldfülű (amerikai).
Július 7-8.: Szellemirtók 2. (amerikai).
Július 9.: Marslakó a mostohám (amerikai). Július 10-11.: Tűz, jég és dinamit (német).
HIRDETÉSI ÁRAINK
Keretes vagy szöveges (fotóval is kiegészített) hirdetés:
1 oldal:
20.000 Ft + 25% ÁFA = 25.000 Ft 1/2 oldal:
11.000 Ft + 25% ÁFA = 13.750 Ft 1/4 oldal:
6.000 Ft + 25% ÁFA = 7.500 Ft 1/8 oldal:
3.500 Ft + 25% ÁFA = 4375 Ft 1/16 oldal:
2.000 Ft + 25% ÁFA = 2.500 Ft 1/32 oldal:
1.200 Ft + 25% ÁFA = 1.500 Ft
MELLÉKLETBEN MEGJELENŐ HIRDETÉS: Felső negatív csík: 2.000 Ft + 25% ÁFA = 2.500 Ft 12x6,5 cm
6.000 Ft + 25% ÁFA = 7.500 Ft 6x6,5 cm •
3.000 Ft + 25% ÁFA = 3.750 Ft 3,5x6,5 cm
2.000 Ft + 25% ÁFA = 2.500 Ft
Apróhirdetés
Nagykanizsától 6 km-re 1518 négyszögöl termő gyümölcsös szép környezetben 400 Ft/négyszögölért eladó. Dácia kombi kiutalást beszámítok. Érdeklődni: naponta 19 óra után. Kiskanizsa, Baj-csai út 37.
Nagykanizsán bútorozatlan kétszobás lakás kiadó. Érdeklődni: Kiskanizsa, Baj-csy-Zs. 51.
A Családsegítő Központ értesíti a lakosságot, hogy az intézmény helye megváltozott. Új címünk: Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. (Szabadság tér 21.)
Zastava 750-es lejárt műszakival egyben vagy alkatrészként eladó. Érdeklődni: munkanapokon a 12-305-ös telefonon.
Rover 2600-as 5 ajtós sze- , mélyautó reális áron eladó. Érdeklődni: 93/13-288-as telefonon vagy egész nap Nagykanizsa, Fő út 10. sz. alatt. (Húsáruház udvar, Hangszer Bizományi boltban.)
MEGHÍVÓ
A Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara tisztelettel meghívja Önt 1991. július 5-én (pénteken) 20.30 óráía a Bazár Udvarban tartandó koncertre.
Az est vendégszereplője: A KURIKKAI
NŐIKAR (Finnország) Vezényel: Rauno Parkkinen Közreműködik: a HSMK Vegyeskara Vezényel: Baráth Yvette Katona Noémi
Helyesbítés
Legutóbbi lapszámunkban, a „Milyen munkakörbe került a Városi Tanács hét egykori osztályvezetője?" címdí tudósításunkba sajnálatos hiba került: korábban nem 8, hanem 9 osztályvezetője volt a Városi Tanács szakigazgatási szervének, s Karmazin József mellett dr. Fazekas István titkárságvezető is megmaradt rangjában. A tévedésért elnézést kérünk!
1991. Július 12,
KANIZSA
■■
Szinte csodának mondható, hogy a kultúra mostoha anyagi viszonyai közepette tovább élnek a nemzetközi kapcsolatok a zenei élet területén. Német partnervárosunk egyik kórusának tavasszal lezajlott kanizsai bemutatkozását az elmúlt hónapban viszonozta a Pedagógus Női Kar, szimfonikus zenekarunkat és zeniskolánkat már kipróbált barátság fűzi az ausztriai Gleisdorf zenekarához és zeneiskolájához, július 5-én, pénteken este pedig a Városi Vegyeskar vendégeinek, a Finnországból, Kurrikkából érkezett női karnak tapsolhatott a közönség a két kórus közös fellépésén.
Ez a kapcsolat a Kórusok Országos Tanácsának segítségével mintegy három évvel ezelőtt alapozódott meg, s első állomása a Városi Vegyeskar tavaly májusi finnországi vendégszereplése volt.
A finn kórus kirándulással kötötte össze első magyarországi útját: három napig ismerkedtek Budapesttel és egy napot a Balatonon is eltöltöttek, mielőtt találkoztak kanizsai barátaikkal. Az együtt töltött három nap alatt a vendéglátók gazdag programot szerveztek számukra, amelyben a meghitt családi vacsorától városnézésen keresztül a környékbeli kirándulásokig és az elmaradhatatlan búcsúestig sok minden szerepelt.
A csütörtöki esős idő után pénteken sokan néztek aggódva az égre, nem zavarja-e meg a „természetfelelős" a Bazárudvarra tervezett esti hangversenyt. A koraesti
FINN KÓRUS A BAZÁRUDVARBAN
próba még zavartalan volt, csak akkor kezdtek gyülekezni a felhők, amikor a közönség már elfoglalta helyét és vastapssal köszöntötte a hagyományos finn népviseletbe öltözött vendégegyüttes bevonulását. A második számot énekelte a kórus, amikor a megeredő eső elől kénytelenek voltak fedezékbe húzódva folytatni műsorukat, a közönség pedig esernyők alatt hallgatta a koncertet. Szerencsére az eső hamarosan elállt, s a későbbiekben már semmi nem zavarta a műélvezetet.
Finnországban rendkívül népszerű a kóruséneklés. Mint a finn karnagytól, Rauno Parkkinentől megtudtuk, Kurrikkában is több kórus van, az egyik szomszéd városban, a huszonhétezer lakosú Seinájökiben pedig, ahol tavaly a mi kórusunk is járt, harminc (I) énekkar működik.
A kurrikkai női kar ősszel fogja tizenötéves fennállását ünnepelni. Repertoárjukban kiemelt helyei foglal el a finn népi hagyományok ápolása. Elsősorban népdalokat énekelnek finn zeneszerzők feldolgozásában, de egyházi műveket is gyakran adnak elő, és alkalmanként a kórusirodalom klasszikusaiból is válogatnak. Ezen az estén is a finn népdalfeldogozások alkották műsoruk gerincét, s való-
ban ez az, ami igazán „testhezálló" a kórus számára. S egyúttal ez a terület az, ami a kanizsai nézőket is a legjobban érdekelte, hiszen - annak ellenére, hogy közmondásos a finn-magyar barátság - zenéjükről valójában nagyon keveset tudunk. A magyar közönség és vendéglátóik iránti kedves gesztusként két Kodály művet is előadtak: az Ave Mariát, és magyarul, egészen jó szövegkiejtéssel az Esti dalt, amit a közönség lelkesedésének hatására meg is ismételtek. Egy másik műsorszámuk pedig közvetlenül is jelképezte a két nép hagyományos barátságát: ismert zeneszerzőjük, Arvo Ráikkönen egy magyar népköltésre írt kórusművét is elénekelték, a szerző több finn népdalfeldogozása mellett.
S bár ez a tudósítás elsősorban a vendég kórusról kell, hogy szóljon, nem szabad említés nélkül hagynunk a vendéglátó együttes, a HSMK Vegyeskarának egészen kitűnő produkcióját. A kórus „füllel hallhatóan" szép fejlődés útján van, egyre érettebb és egyenlete-
sebb teljesítményt nyújtanak. Ritkán hallható Mozart noktürnöket énekeltek zongorakísérettel, Volly István: Repülj fecském című népdalszvitjét és egy igazi zenei csemegét: Schubert: Pisztráng című dalára írott variációkat, valójában humoros paródiákat különböző zeneszerzők és zenei stílusok modorában.
A több mint másfélórás koncert igazi nyári élmény volt a szépszámú hallgatóságnak. Ennek kapcsán talán érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban csak könnyűzenei és kabaré estekre van nyáron igénye a közönségnek egy ilyen kellemes hangulatú és akusztikájú helyszínen, mint a Bazárudvar?
Kocsis Katalin
A szépszámú közönség előtt föllépő finn kórus
Erdei András felvétele
A lehetőségek művészete
- avagy a svéd kapcsolat -
„A művészet valójában nem mérhető, mindig befejezetlen. Belső ereje a kíváncsi próbálkozásokban, változásokban, felfedezésekben és lehetőségekben áll."
A változást, az élet sokoldalúságát ke-reső-kutató svéd művész, Thomas Hallq-vist műveivel ismerkedhetünk meg azon a kiállításon, amely szombattól tekinthető meg a HSMK kiállítótermében. Mint Papp Ferenc, a művelődési központ igazgatója a megnyitón elmondta, Hallqvist -ahogy a különböző képzőművészeti mozgalmakra is jellemző - saját kifejezési formát keres. A hazájában először 1968-ban kiállító művész - aki próbálkozott a bronz, a gipsz, a márvány adta technikai lehetőségekkel is - ma a „vas rozsdás, földszagú színeiben" találta meg a szobrainak legmegfelelőbb anyagot.
Pillanatkép a megnyitóról
1 J W j ««"".....-iSsseíí? - ■ f ^
A rozsdás vas és a rozsdamentes acél segítségével formázza meg az ellentétek szféráját, a biztos várható és a hirtelen váratlan találkozását. Thomas Hallqvist szobrait nem lehet egyértelműen leírni, címet nem ad műveinek, szabad asszociációkra készteti a „befogadót". Művei emberi jelenlétet - életet, elmúlást - ábrázolnak, annak ellenére, hogy nehéz ezt néha felfedezni, számára a szobrászat egy állandó folyamat, ahol különböző lehetőségeket és értelmezéseket próbálhat ki.
Thomas Hallqvist Svédország déli részén él, de egy évvel ezelőtt egy tanyát vásárolt a közeli Garaboncon, ahol alkotóházat kíván létrehozni. Hosszútávú terveit igazolja az a tény, hogy ismerkedik a magyar nyelvvel is. Magyarul mondta el azt a pár mondatot, mellyel köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a nagykanizsai kiállítás létrejöhessen. Ezután egy kis fogadásra invitálta a megnyitón megjelenteket, ahol a Finomságok Kft. - a szponzor - által készített hidegkonyhai készítményekkel és pezsgővel várták a meglepett vendégeket. Eközben sikerült szót váltanom a művésszel.
- Thomas, hogyan téved egy svéd szobrász Magyarországra, és főleg egy garabonci tanyára?
- Négy éve jöttem először Magyarországra, barátokhoz. Hazájuk éghajlata, a megismert emberek, a baráti kör egyre közelebb hozta hozzám Magyarországot.
Az ismeretségek, a kellemes, szép környezet tudatosította bennem, hogy hosszabb időre itt szeretnék maradni.
- És hogyan illik a képbe Garabonc?
- Továbbra is Svédországban élek, de itt vettem egy tanyát. Már készülnek annak az alkotóháznak a tervei, ahol dolgozni szeretnék. A tanyán folyik az igazi alkotómunkám. Itt gyűjtöm, az ihletet és készítem el a szobrok modelljeit, majd a kész műalkotások Svédországban öltenek végleges formát. Az inspiráció teljes mértékben innen, Magyarországról ered.
- Mennyiben más ez a környezet?
- Odahaza távolságtartóbbak, kimérteb-bek az emberek, itt viszont olyan lehetőségekre, környezetre bukkantam, amelyek segítségével közelebb kerülhetek az emberekhez, a természethez. És ez a munkám alapja.
- Ahogy Papp Ferenc is mondta, a garabonci tervekhez sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy barátain kívül a magyar művészek is eljutnak majd oda.
Amint Horányi Ivántól, a HSMK munkatársától megtudtam, Thomas Hallqvist szobrai július 28-ig tekinthetők meg, majd szeptembertől Kustár Zsuzsa alkotásaiból nyit új kiállítást a művelődési központ.
Lukács Ibolya
8 KANIZSA j| ím. szeptember 27.
Zenés körkép az 1991/92-es évad kezdetén
Az új hangversenyévad nyitánya előtt sorra jártuk zenei és közművelődési intézményeinket, művészeti csoportjainkat, s terveikről és az idei év programjáról érdeklődtünk. Arról, hogy mi újság a zenét művelők házatáján, s mit kínál 1991/92 a zenekedvelő kanizsaiaknak.
Filharmóniai hangversenyek
Az elmúlt évadhoz hasonlóan az idén is négy bérleti hangversenyre kerül majd sor. A sorozatot Elekes Zsuzsa orgonaestje nyitja november 5-én az Alsótemplomban. 1992 februárjában igazi zenei csemege szerepel műsoron: Banchieri zenés farsangi „vacsorája", ami egy jelmezes, táncos, énekes, zenés barokk madrigálkomédia. Márciusban a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar lép fel Gellért Zoltán vezényletével, s egy kiváló fiatal hegedűs. Szabadi Vilmos lesz a szólista. A hangversenysorozat zárásaként jövő év áprilisában Szokolay Balázs ad zongoraestet.
Praktikus tudnivaló, hogy a négy estére szóló bérlet ára 350 Ft, megvásárolható a HSMK-ban szeptember 23-tól.
Ugyancsak folytatódik a Nemzeti Filharmónia ifjúsági hangversenysorozata. Novemberben a Hegedős együttes népzenei műsorát hallgathatják a gyerekek. Januárban Fellegi Ádám adja elő Mu-
kus zenekar tagjait, viszonozva a kanizsai zenekar júniusi ausztriai látogatását, és közös koncertet adnak, a tervek szerint január-február folyamán. Márciusi filharmóniai hangversenyük és évadzáró koncertjük mellett több ifjúsági hangversenyt is adnak Keszthelyen, Letenyén és természetesen Kanizsán.
szorgszkij népszerű zongoraművét, az Egy kiállítás képeit, s a zenét diaképek illusztrálják. Á harmadik koncerten pedig Némethy Attila játszik Mozart-műveket, még a zeneszerző halálának bicentenáriu-mához kapcsolódva.
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar
A most már két éve a Zeneiskola fenntartásában működő zenekar - Gellért Zoltán karmester irányításával - gazdag évad elé néz. Október 21-én a Magyar Hitelbank anyagi támogatásával reprezentatív Mozart hangversenyt ad a HSMK színpadán. Egy operanyitány és egy versenymű mellett Mozart Koronázási miséje szerepel majd műsoron, s ez alkalommal együtt lép fel a zenekar a Városi Vegyeskarral és a Zalaegerszegi Vegyeskarral. A szólókat az Operaház magánénekesei éneklik: Csavlek Etelka, Takács Tamara, Rozsos István és Bordás György.
Decemberben a Felsőtemplomban kerül majd sor hagyományos karácsonyi hangversenyükre. A tavalyihoz hasonlóan ismét vendégül látják a gleisdorfi szimfoni-
Városi Vegyeskar
A kórus számára az idén korán kezdődött az évad. Első szereplésükön már túl is vannak: szeptember l-jén Bánokszentgyörgyön énekeltek egy emlékműavatáson. E bemelegítő fellépés után most már az október 21-i Mozart hangversenyre készülnek, ahol a Koronázási mise előadásán először lépnek fel közösen az egerszegi vegyeskarral. Ebben az évadban is meghallgathatjuk majd karácsonyi és farsangi hangversenyüket. Szépen alakulnak külföldi kapcsolataik is: 1992 nyarán várják vissza a finn Harjavalta város női karát, s szervezés alatt áll cserekapcsolat kialakítása az ausztriai Andorf kórusával is (a két város táncosai már korábban barátságot kötöttek). A vegyeskarba folyamatos a tagfelvétel. A két karvezető, Baráth Yvette és Katona Noémi szívesen vár minden énekelni vágyót.
Pedagógus Női Kar
kaimat természetesen önálló koncerttel kívánják méltóképpen megünnepelni novemberben. Külön karácsonyi koncertre is készülnek, s rendszeresen énekelnek továbbra is a kanizsai református és evangélikus templomokban, Serfőzőné Horsetzky Márta vezetésével.
Zeneiskola
1991 ősze számukra jubileumot hoz: most ünneplik fennállásuk tizedik évfordulóját. Ezt a jeles al-
Hatvanhatodik oktatási évük kezdődött el az idén. ötszáztizen-két növendékük közül legtöbben -csaknem kétszázan - zongorázni tanulnak. Bár költségvetési gondokkal küszködnek, mindennapos oktatómunkájuk mellett az idén is számos rendezvényre készülnek, amelyekre szeretettel várják a zenebarátokat.
Zenei pályára készülő B tagozatosaik és a sima A tagozat legügyesebb növendékei karácsonyi hangversenyt fognak adni, s ugyancsak ők a második félévben egy házi kamarafesztiválon is szerepelnek. Eddigi hagyományaiknak megfelelően jövő év februárja és májusa között körülbelül húsz növendékhangversenyt is szerveznek, amelyek természetesen nyilvánosak. Az idén is megrendezik zongoristanövendékek számára a Dunántúli Négykezes Találkozót, s több növendéket készítenek fel a Keszthelyi Diáknapokra. Hat növendékük fog részt venni az V. Országos Zeneiskolai Fafúvósver-seny területi válogatóján, s lesz kanizsai résztvevője a VI. Országos Zeneiskolai Zongoraversenynek is. Bányai Irén igazgatónőtől megtudtuk továbbá, hogy a nagy-radai mellett az idén Zalakaroson is beindult a hangszeres oktatás hegedű és zongora szakon, a Zeneiskola kihelyezett osztályaként.
A Zeneiskola kiváló kamaraegyüttese, a Tanári Fúvósötös is mozgalmas évad elé néz. Szerencsére ezt némileg sikerült anyagilag is megalapozni, hiszen a Kulturális Minisztérium közművelődési pályázatán 63.000 Ft-ot nyertek el. Szokásos, általános iskolásoknak és óvodásoknak adott idei tíz hangversenyük mellett külön koncertet adnak az ifjúsági filharmóniai sorozat gyermekközönségének, és külföldi vendégszereplésekre is készülnek. Október 10-én Puchheimbe utaznak, s újdonsült német partnervárosunkban önálló koncertet adnak. 1992. tavaszán pedig a franciaországi Chalon-sur-Marne-ban lépnek fel önálló esten. Ennek a hangversenynek a műsorát elutazásuk előtt a HSMK-ban is bemutatják.
Ez tehát vázlatosan az idei zenei évad programja. Reméljük, hogy a felsoroltakon kívül lesznek még más zenei események is. S talán abban is reménykedhetünk, hogy valamivel népesebb közönség előtt zajlanak majd le ezek az esték, mint az elmúlt években.
Kocsis Katalin
m í. november U !\' KANIZSA 11 25
Mozart emlékhangverseny
tatódott, mely Mozart egyik legszemélyesebb hangú és legnagyszerűbb versenyműve. A hegedűszólamot Meleg Károly, a Zeneakadémia hallgatója játszotta; Mozart kedvenc vonós-hangszerét, a brácsát pedig a Zeneiskola friss diplomás új tanára, Kemény György szólaltatta meg. Áz oboákkal és kürtökkel kiegészített vonóskar s a két szólóhangszer érzékenyen tolmácsolta Mozart beszédszerűen kifejező dallamosságát. Kár, hogy a játék hevében a brácsa néha kissé „kisiklott", viszont igazán szép és kidolgozott volt a két szólista összjátéka.
Szünet után Mozart, az egyházi zenész következett. Koronázási miséjét, amelyet egy Salzburg környéki Mária kegy-kép ünnepélyes megkoronázásának évfordulójára írt, népes előadóapparátus tolmácsolta. Ennek a műnek az előadásán
lepett fel először együtt a vendég Zalaegerszegi Városi Vegyeskar (karigazgató Far-kasné Perlaky Edit) és a Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara (karigazgató Baráth Yvette és Katona Noémi). A szólókat az Állami Operaház művészei énekelték: Andor Éva, Takács Tamara, Rozsos István és Bordás György. Gyaníthatóan kevés összpróba állt az előadók rendelkezésére, ennek ellenére összeszedett és gördülékeny produkciót hallottunk, jóné-hány szépen megoldott részlettel. Nagy elismerés illeti mindezért a két kórust, a zenekart, s nem utolsósorban Gellért Zoltán karmestert, aki biztos kézzel fogta össze ezt a technikailag nem könnyű művet. Az énekes szólisták szokott formájukat hozták, bár igazi lehetőséget csak a szoprán számára komponált Mozart.
Talán tíz év óta nem fordult elő, hogy teltházas legyen egy hangverseny a HSMK nagytermében, most végre ezt is megértük. Ezt az örömet és a megérdemelt nagy sikert sajnos elrontotta egy félreértés. A közönség - látva, hogy a karmester jelezte az énekkarnak, melyik tételt ismétlik meg - abbahagyta a tapsot, várva a ráadást. A csendet a karmester másként értelmezte, s még egy megjegyzést is tett a közönség érdektelenségéről, így ráadás nélkül, nem túl jó szájízzel távoztunk. Igazán kár volt ezért az utolsó akkordért.
Kocsis Katalin
egy premier Kanizsan
Ó, drága Nagymami!
Mozart halálának kétszáza-dik évfordulója tiszteletére emlékhangversenyt adott október 21-én a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar számos közreműködővel a Hevesi Sándor Művelődési Központ nagytermében. A zenekar - és rajta keresztül gazdája, az Állami Zeneiskola nem először emlékezett meg Mozartról. Az idén: májusi jubileumi hetük során, amikor kettős „házi" évfordulójukat már a Mozartévhez is kapcsolódva ünnepelték, több szép Mozart-interpretációt hallottunk tőlük. Mai koncertjüket ugyanúgy, mint az emlékezetes májusi hangversenyt a Magyar Hitel Bank anyagi támogatásával rendezték meg.
Ezen az estén három jellemző portréját villantották fel annak a zeneszerzőnek, akiről édesapja - talán kissé elfogultan - így nyilatkozott: „A csodalény, akinek Isten megengedte, hogy Salzburgban szülessék meg". Mozart alkotásai kristálytiszta, közérthető nyelven, a zenei gondolatok köny-nyen követhető elrendezésével, a szórakoztatás látszatával szédítő mélységekbe és magasságokba kalauzolják a hallgatót. Igaza van George Enescunak, századunk egyik kiváló zene-
Ismét
Csiky Gergely sohasem volt az irodalmárok kedvence. Az irodalomtörténet, ha egyáltalán megemlékezett róla, mindig alaposan leértékelte. Pedig A proletárok című színművével ő teremtette meg a kritikai realista drámát a magyar irodalomban. A lecsúszott dzsentriről és polgárságról szóló darabjait pontos környezetrajz, elnéző kritika, a konfliktusok illúziós feloldása jellemzi. A Buborékok, a Szépleányok, a Petneházy című drámáiból hatásos összkép bontakozik ki a 19. század második felének magyar társadalmáról, a kor jellegzetes alakjairól. Sajátos zárása Csiky életének, hogy legförge-tegesebb és legtartósabb sikerét egyik leggyöngébb művével aratta, amelyet ő maga sem becsült semmire. Ez volt utolsó drámája, A nagymama, amelynek bemutatója 1891-ben volt. Kizárólag szerepda-
szerzőjének, aki Mozart muzsikáját egy működő vulkán lejtőin mosolygó szőlőskertekhez hasonlította.
Az emlékhangverseny programja a népszerű, a könnyed, a mosolygó Mozarttal indult. A színigazgató című, ma már ritkán játszott zenés darab annál gyakrabban hallható nyitányával, amelynek hallatlanul szellemes muzsikáját felkészülten tolmácsolta a zenekar Gellért Zoltán vezényletével.
A műsor a hegedűre, brácsára és zenekarra írt Esz-dúr Szimfónia concertante-val foly-
\' I
mim. Wi
rabnak készült öreg barátnője, annyi sikere megvalósítója számára. Csiky alig egy hét alatt írta meg a művet. Amikor próbálni kezdték, megbánta, hogy odaadta, s szerette volna visszavenni. Biztos volt a bukásban, üresnek és naivnak találta. Még az utolsó próbán is azt javasolta, vegyék le a műsorról. De a darab rendezője eleve biztos volt a sikerben, és neki lett igaza. A nagymama annyira tetszett a közönségnek, mint talán egyetlen egy magyar darab sem azelőtt. Ezt a nagy sikert maga a szerző értette a legkevésbé.
Valljuk meg, mi sem értjük. Mi tetszik ezen az édesbús drámán az embereknek - most már kereken 100 éve?! Talán a könnyfakasztó történet a két öregről, akik unokáik házasságában találják meg a késői vigaszt, mert annak idején nem lehettek egymáséi? Talán a mindig
találó szereposztás? Hogy olyan színésznők alakítják a nagymamát, akik tökéletesen azonosulni tudnak a Csiky által megálmodott alakkal?
Az utóbbi évek sikeres tv-játékában például Dayka Margit játszotta a szerepet, Szerafin megfor-málója pedig Töröcslk Marl(!) volt. A Fővárosi Operettszínházban két éve Németh Marikát láthatjuk a darabban Szerémy grófnőként. At egerszegi nagymama Egervári Klára. Ahogy kell, ő a Hevesi Sándor Színház előadásának motorja, a problémák megoldója. Énekel és táncol tiszta szívből, harcol a fiatalok boldogságáért. Egervári az a színésznő, akire Halasi Imre igazgató (s jelen esetben a darab rendezője) bármikor számíthat. Az elmúlt pár esztendőben akár fő-, akár mellékszerepben láthattuk, mindig meg-
bízható, pontos és élvezetes alakítást nyújtott.
Több előadásban volt partnere Siménfalvy Lajos, aki ezúttal a sértett Örkényi báró megszemélyesítőjeként hasonló szituációban lépett színre. Az emlékezetes „Charley nénje" című produkcióban belépőjét vastaps kísérte már a szám közben, s mostani szólója ugyanilyen sikert aratott. De sikert aratott a Hevesi Színház nagykanizsai premierjén (ismét egy bemutató Kanizsán!) minden és mindenki: az egységes, gördülékeny rendezés, a tetszetős díszletek és jelmezek, a kellemes zeneszámok, az ötletes és eredeti koreográfia. Külön ki kell emelni Pa-lásthy Bea (Szerafin) és Faraghó András (Tódorka) kettősét, akik a legszellemesebb, a legmulatságosabb figurái voltak az előadásnak.
A premier „zajos" sikerrel zárult. Mert (A) a nagymama jó. Mint minden nagymama, aki szereti az unokáját. Az sem számít, hogy már 100 éves.
Kívánunk neki boldog születésnapot, s további hosszú (színpadi) életet!
Horváth Ilona
III december 11 III\' KANIZSA 111 25
Műsorajánló
Ny ugd íjas - ta lá Ikozó
A Nagykanizsai Városi Polgármesteri Hivatalnál működő Közalkalmazottak Szakszervezeti Bizottsága december 5-én tartotta meg a nyugdíjasok szokásos év végi találkozóját. A meghívott mintegy 100 volt városi és járási közigazgatási alkalmazottat dr. Spingár László hatósági osztályvezető, szb-titkár köszöntötte a hivatal étkezdéjében, majd dr. Keres-kai István polgármester adott rövid tájékoztatót az önkormányzati és hivatali munkáról, vázolva az elért eredményeket és gondokat. A szerényen
megvendégelt nyugdíjasok személyenként ezer forint pénztámogatásban részesültek.
(t-i)
Dévényi dalest
1991. december 15-én vasárnap 17.00 órától Dévényi Ádám dalest a Helyőrségi Klubban. (Nagykanizsa, Ady u. 7.) Jegyek 100 Ft-os áron a közművelődési irodában vásárolhatók naponta 9.00-17.00-ig.
December 13. (péntek)
14 óra: Olajipari nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
16.30 óra: Ferencz Győző kiállításának megnyitója az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
18 óra: Teaház a HSMK-ban. Független filmes est, „Hoku-sai Hiroshige és Utamara rátalálnak J.-re" címmel.
December 14. (szombat)
16 óra: Gyermekteaház a HSMK-ban.
18 óra: Rock and roll klub az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
December 15. (vasárnap)
10-12 óra: Számítógépes játékok gyermekeknek, az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
19 óra: A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar Karácsonyi Koncertje a Felsőtemplomban. Műsoron: Vivaldi, Bach és Mozart művek. Közreműködnek: Baráth Yvette ének, Bányai Irén fuvola, Dormán Ti-borné ének, Fentős Ferenc hegedű és a HSMK vegyeskara.
December 17. (kedd)
18 óra: A HSMK és a TIT által rendezett Szabadegyetem újabb előadása a HSMK-ban, „A válás hatása a gyermekre" címmel.
December 18. (szerda)
15 óra: Nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége a Kodály Zoltán Művelődési Házban. 15 óra: Beavató színház a HSMK-ban. Sarkadi Imre: Kőműves Kelemen. 19 óra: Színházi előadás (Hevesi-bérlet) a HSMK-ban. Műsoron Sarkadi Imre: Kőműves Kelemen drámája, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásában.
17 óra: Fenyőünnep - hátrányos helyzetű gyermekeknek, a HSMK-ban.
December 19. (csütörtök)
14 óra: Idősek karácsonya a HSMK-ban.
19 óra: Színházi előadás (Bródy-bérlet) a HSMK-ban.
Sarkadi Imre: Kőműves Kelemen.
VÁROSI TELEVÍZIÓ
Mozicsatorna
(A NELKA közreműködésével) December 16. (hétfő) 18 óra: Bűnvadászok (amerikai vígjáték). 20 óra: A Gór 1. (amerikai kalandfilm).
VTV-csatorna
December 13. 18 óra: Ez történt a héten (városi magazinműsor).
20-24 óra: TV-tévé (részletes műsort lásd műsormellékletünkben).
December 14. 9-12 óra: Ví-kend című műsor közvetítése. December 15. 8-12 óra: TV-tévé (a csütörtöki adás ismét-lése).
December 16. 18 óra: SPORT-adás.
December 17. 19-23 óra: SZÍV-TV.
December 18. 19 óra: Filmex Kft. műsora.
December 19. 18-22 óra: TV-tévé (részletes műsort lásd műsormellékletünkben).
APOLLÓ FILMCENTRUM
Apoiió mozi
Előadások kezdete: 16, 18 és 20 óra.
December 13-16-ig 16 órakor, szombaton és vasárnap 14 órakor: Gondos bocsok 2. (amerikai). 20 órakor: A hegylakó visszatér (angol). December 17-19.: Folt a zsákját (amerikai).
Stúdiómozi
Előadások kezdete: 16.30 és 18.15 órakor. Csütörtök: Filmbarátok napja.
December 13-16.: Lányom nélkül soha (amerikai). December 17-18.: Könyörtelen (videó, amerikai akciófilm).
December 19.: Mesék a járdán (amerikai).
Erotikus film 20.15 órától, csak 18 éven felülieknek: December 13-19.: Magányos háziasszonyok vágyai (videó, német).
Matiné (gyermekeknek, 14 órától):
December 15.: Csizmás kandúr (videó).
MIKULÁS VÁROSSZERTE
A hétvégén számos intézmény, vállalat kedveskedett dolgozói gyermekének Mikulás ünnepséggel. Képeinken a Télapót, az ajándékot kapó gyerekeket és Görbe Nórát örökítettük meg, aki az édességek mellé nótával is szolgált a nézők örömére.
(Erdei András felvételei)
KANIZSA
m
1991. dewmber 27.
nyolcszázszor
n<tn az égb»?n, jó- jjlgf» val inkább a föl- BnL> dön köttetnek. A ffH\'A megállapítást ml gJHBj sem bizonyltja IfiHHj Jobban, mint a nagykanizsai C»- WEHj ládl Iroda Idei M« zassugkbtéai 8ía« tisztikéi*. Ax lg«xl „nagyüzem" - i
mint azt az iroda fk vezetőjétől meg- SL tudtuk - árpiüs, 9Hk május és július hó- 8W napokra tehető. 9HT Noha a téli hóna-pókban a szerel-mesek még több aHH| melegségre végy« IHlBlil nuk, a házasulandók száma ekkor csak átlagosnak mondható, havi 10 esküvővel. Az Anyakönyvi Hivatal okmányain 1991. évben nem kevesebb, mint 396 házasságkötést regisztráltak. A 25 $v«$ ezüstlakodalmán 2 péT, «X!
50 év«» aranylakodalmán ugyancsak 2 pár erődítette meg a ttajdunábun elhangzott boldogító igent.
Képünkön Karádl János anyakönyvvezető köszönti a sorban 376. Ifjú párt.
Tóth Fereuc
Karácsonyi koncert
SAJTPAPÍR
Advent harmadik vasárnapján, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar hagyományos ünnep előtti hangversenyét rendezte meg az Állami Zeneiskola a Felsőtemplomban. Az esten - szólisták mellett -közreműködött a Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara. Műsoron barokk szerzők és Mozart művei szerepeltek, s egy szép karácsonyi gregoriánt is hallhattunk a kórustól.
A zenekar Gellért Zoltán vezényletével , méltóságteljesen, ünnepélyesen, plasztikusan kirajzolódó szólamokkal interpretálta Bach D-dúr szvitjét, benne a híres „Air" tételt. Bensőséges perceket szerzett Fentős Ferenc hegedűszólójával Vivaldi Négy évszakjából a „Tél" lassú tétele. Hangversenypódiumon ritkán hallható gregorián dallam éneklésével és egy Viadana-motettával nyújtott kitűnő teljesítményt a HSMK kissé megfogyatkozott létszámú vegyeskara, Katona
Középkorúak lettünk, közel húsz éves munkaviszonnyal a hátunk mögött. Régen túl a gyermekkori álmokon, az optimista tinédzser koron, és bizony túl már sok-sok csalódáson. Becsaptak és csalódottak vagyunk! Már úttörő korunkban csúnyán rászedtek bennünket „kádárelvtár-
Noémi vezetésével. A koncert további részében Bach-oratóri-um részleteket is énekelt a kórus orgona, illetve zenekari kísérettel.
Az est legkiemelkedőbb pillanatai két Mozart-mű előadásához fűződtek. A zalaegerszegi Dormán Tibomé szép színű lírai szopránján A pásztorkirály című operából énekelt egy áriát. Bányai Irént, a Zeneiskola igazgatóját pedig végre szólistaként is hallhat-
tuk. A zenekarral Mozart Andantéjának fuvola-szólóját játszotta rendkívül meggyőzően és éretten. Reméljük, ebben a szerepében többször lép ezentúl pódiumra.
A közönség tapsait Bach Karácsonyi oratóriuma zárókórusának megismétlésével hálálta meg a kórus és a zenekar, s a „Mennyből az angyal" hangjai után igazi karácsonyi hangulatban távozott a közínség.
Kocsis Katalin
sék"; a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás ígéretével. Az iskolák, esetleg egyetem elvégzése után jött a 8 óra munka, 8 óra szórakozásra már nem nagyon telt, mert a 8 óra pihenésért albérletet fizettünk. Aztán jött a nősülés, a gyerek, a spórolás, a túlórák, a „géemkák",
Nyilván nem vagyok egyedül, aki időnként hosszú listával szokott beállítani körzeti orvosához; szegény Édesanyámnak például naponta háromszor legalább nyolcféle tablettát kell bevennie, hamar fogy hát nálunk a patikaszer.
Fiatal doktornőnket ezúttal bosszús hangulatban találom: -Képzelje, december elsejével Surján úr kiadott egy rendeletet, miszerint minden egyes gyógyszerfajtát külön receptre kell fölírnunk! - meséli érdeklődésemre. -A gyógyszertárak adminisztratív terheinek megkönnyítése és a készletek naprakész nyilvántartása érdekében ugyanis elektronikus adatfeldolgozást vezetnek be. A mi patikánk is megkapta már a számítógépet. Értem én, hogy mindez fontos és hasznos dolog, de akkor miért nem kapunk elegendő vényt?! Nézze meg, mennyire megcsappant a napokban megkezdett tömböm. Különben az új betegellátási rendszerre való át-
némelyünknek íz első infarktus, jött a szocializmus bukása. Azután jöttek a választások, a választási ígéretek a szociális védőhálónál... Jött a rendszerváltás!? És jönnek az újabb csalódások...
Meddig?
- czene -
menet közepén tartva helyzetünk bizonytalan. Finanszírozási oldalról az önkormányzathoz tartozunk, de a farmakológiai és más gyógyászati segédeszközöket a városi kórház biztosítja. Nem tudom, mikorra formai\' ki a dolgok, de jelenleg idegeskedünk eleget. Például előírták azt is, hogyha fekvőbetegeinknek a lakásukon írunk föl gyógyszereket, akkor a rendelőbe visszatérve mindent tételesen föl kell vésnünk a kartonokra. Hogy ez mennyi időnket és energiánkat veszi el a tényleges gyógyítómunkától, az a jelek szerint nem izgat senkit!
Úgy tűnik, a népjólétért fáradozó minisztériumban furcsán értelmezik a takarékosságot. Miközben hol ilyen, hol amolyan okból emelik a medicinák árát és a szintetikus készítmények túlzott fogyasztása helyett a natúrtermékekre avagy az önerőből való pszi-choterapikus gyógymódokra hívják föl a figyelmet, a közismerten méregdrága papírra bezzeg nem sajnálják a pénzt. Föltehetően a többletkiadást majd beépítik a gyógyszerárakba. Már látom is, ahogyan a tévé képernyőjén feltűnik dr. Malejka Zsuzsanna, aki megnyerő modorban elmagyarázza nekünk az egészet.
De mi lesz akkor, ha elfogy a papír? Netán egy Mackó-sajt ezüstpapírjára írnak föl nyugtatót?! Vagy legjobb lesz, ha megesszük magát a sajtpapírt? Tán használ annyit, mint az Andaxin...
- km -
JAZZ-VARAZS
NHAItl-SH AIll., egy japán \\ arsi/sige, aminek jelentése in agy-sírul hokus/.-poknsz, vagy isjrihi-esiribá. K/t a ..varázslatos" ne u-t adta /cnekarának a/ l SA-ból 16 é» után ha/silért l.sikatos V ilmos zongorista. Jó ér/.ékkel v silas/.totta maga kóré /.enés/lsirsail. a mindenki által méltán elismert JáVori Vilmos dobost, l.ás/.lo Attila gitáros) és Egri János basszusgitáros!, siki ez alkalommal l.atimann Bélát helyettesítette. Minden nagy kanizsai jii//-kedulö sajnalhatja, aki nem volt ott néhsiny napja a HSMK-ban a Slia-bii-Shahu együttes koncertjén, ugyanis a zenekarnak sikerült teljesen elvarázsolnia a közönséget.
:-. ez
A becsapott generáció
17 óra: HSMK Vegycskarának ünnepi koncertje a HSMK-ban.
18 óra: Kispál és a borz koncert (HELY-Klub) az Erkel Ferenc
Olajipari Művelődési Házban. Mozi: 16, 18, 20 óra: A végső megoldás - Halál 3.
ENTEK.
KÖZÉPHULLÁMON
Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben 6.00 Jó reggelt! 8.30 Hangszemle 9.05 Jeles napok. Őszi népszokások 9.50 Lottósorsolás 10.05 Énekszóval, muzsikával 11.05 Magyarországról jövök -
különkiadás 12.00 Déli Krónika 12.30 Magyar történelmi dalok 13.05 Kerekasztal 1956-ról 14.05 Örökzöld dallamok 15.05 Rádiószínház
Esterházy Péter: Kis magyar pornográfia 15.51 Kassal István Erkel-müveket zongorázik 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Művészlemezek 17.05 Kirakat 18.00 Esti Krónika 18.30 Zenefórum
Népzenei portré: Borsi Ferenc 19.05 Sportvilág 19.25 Jó éjszakái, gyerekek! 19.35 Trombitaszóló 20.05 Zene-archívum 21.05 Szabó Lőrinc: „Gyónások magamnak"
1945. április-szeptember 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Operaházi portrék. Gáti István 23.05 Hangversenymúzeum. Hangverseny Bartók Béla műveiből a Zeneakadémia nagytermében
-URH-ADÓN-
6.55 Körzeti Információs magazinok 16.00 Az Amerika Hangja magyar műsora
18.30 V materlnskom jazyku 19.00 in llmba materná 19.30 In tfer Mutlersprache 20.00 Na materinjem jeziku (horvát) 20.30 Na maternjem jeziku (szerb) 23.00 A BBC késő esti magyar műsora
23.45 A Voice of America sorozata
nyelvtanulóknak 6.00-6.55, 9.00-16.00, 17.00-18.30, 21.00-23.00,24.00-0.10: Azonos a középhullámú műsorral
6.00 Napinditó. Zenés ébresztő 8.05 A legjobb szívű boszorkány
Csetényi Anikó hangjátéka -11/1.
9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Mit hallgattunk anno
1956-os slágerlista 10.00 Embermesék 11.00 Hírek, időjárás 11.05 Ünnepi koktél 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 12.45 Időjárás- és vízállásjelentés 13.00 Hírek
13.05 Ó, ó, ó, nagymami...
Nagypapák, nagymamák és unokák műsora 14.00 Rádiószínház A vlláglecsó
Simonffy András ironikus játéka
14.47 Fúvóspolkák 15.00 Hírek. Időjárás 15.05-
17.00 Péntektől péntekig
Ajánlóműsor sok muzsikával Közben: Poggyász Tudnivalók utazóknak 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Látvány és muzsika 18.00 Félbeszakadt előadás 19.00 Hírek. Időjárás 19.03 Beszélgetés Lörincze Lajossal 19.32 KONCZ-ert után
Hangképek szóban és zenében
20.02 Egy asszony Kaliforniából Neszlényi Judit zongoraművész
20.41 Magyar tájak dalaiból 21.00 Hírek. Időjárás 21.05 Párkereső
22.00 Miami Vice. Részletek a tévésorozat zenéjéből 22.30 Debreceni Jazz Napok \'92 23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó 23.10-
5.50 Napforduló. Éjszakai koktél
(0.10—5.50-ig Kossuth kh, Petőfi urh) közben: 5.03-
5.50 Magyar nóták, csárdások
6.00 Hírek. Időjárás 6.03 Zenés ébresztő
közben:
7.00 Hírek. Időjárás 8.00 Hírek. Időjárás 8.05 Magyar muzsika 9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye 11.24 Verselt elmondja Juhász Ferenc
11.40 A Magyar Honvédség Központi Zenekara játszik 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 A kamarazene kedvelőinek 13.15 Zenei ABC. Óda 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 A kórusirodalom mesterművei 14.40 Benjámin Britten vezényel
15.35 Régi magyar muzsika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Mennyel kávéház
17.00 Kritikus füllel
17.50 Világlíra
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Purcell: Dido és Aeneas
19.13 Szimfonikus miniatűrök
19.35 Kapcsoljuk az Operaházat
közben:
20.15 Hírek. Időjárás
20.20 Teleobjektív
21.15 Hangszerszólók
21.40 Világtalan szemtanú - XII/4
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 A Bartók vonósnégyes felvételeiből
23.00 „... mert a forradalmat leverték..."
24.00 Hírek. Időjárás
0.05 Lemezújdonságok
RTL PLUS
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reggelt,
Németország! 8.50 Owen Marshall
(amerikai sorozat) A látszat csal 9.45 Gazdag és szép
(amerikai sorozat) 10.10 Dr. Marcus Welby (amerikai sorozat) Agresszió 11.00 Viva
11.30 Családi párbaj - játék 12.00 Magazin 12.30 Az élei játékai
(amerikai sorozat) íEFTil Kalifornia klán
(amerikai sorozat) 14.15 A Springfíeld-sztori
(amerikai sorozat) nüili] Quincy
(amerikai sorozat) Elkésett azonosítás 16.00 Beszélgetés 17.00 Rizikó-játék 17.30 Forró nyeremény 18.00 Fiatalok magazinja 18.45 Híradó
19.15 Robbanékony - magazin 19.45 Jó idők. rossz idők
(NSZK sorozat) 20.15 Ez még az ikreknek Is sok
(német filmvígjáték) 22.00 Piros lampion 23.15 Gottschalk-show 24.00 Fanny Hiil (angol film) 1.40 Tutti Frutti 2.25 Lolita válaszúton (német szexfilm) 3.35 Fanny Hill (ism.) 5.00 Forma-1 5.14 Owen Marshall (ism.)
A televíziótársaságok a műsor-változtatás jogát fenntartják.
PRO 7
5.35 Vegas (amerikai krimisorozat) Nyomozók találkozója
6.25 Kiwi (sorozat)
Hol van Auckland Star?
6.50 Rajzfilmek (ism.) Gadget felügyelő A dzsungel könyve Tiny Toon kalandjai Flintstone család
8.25 Harttól Hartig (ism.)
9.15 Az Angyal visszatér (amerikai sorozat) Távoli ének [lilHi] Broadwayi altatódal (amerikai filmvígjáték) 12.05 San Francisco utcáin (ism.) 13.00 Mr. Belvedere (am. sorozat)
Végzetes órák 13.30 Perry Mason (am. sorozat) A csempészett arany esete 14.25 Cervantes
(spanyol-olasz-francia film) 16.00 Harttól Hartig (am. sorozat)
Az utolsó pillanatban 16.50 Rajzfilmek
Gadget felügyelő Widget, a kis őr Tiny Toon kalandjai Flintstone család 18.35 Bili Cosby-show (am. sor.)
Matekból elégtelen? iHiM Max Monroe (am. sorozat)
Max és a médium 20.00 Híradó
Hilllü Igazi zseni (amerikai film) 22.25 Mike Hammer (am. sorozat) A titokzatos Mr. Flynn
Harriet Ouayle ausztrál nyomozónő Mike-hoz fordul segítségért. Meg kell találnia Frederic Flynn írót, akit még senki sem látott személyesen. 23.25 Halálos határ
(francia-argentin film)
1.10 Hírek
1.20 Jaké és McCabe (ism.)
2.15 Hírek
2.20 Broadwayi altatódal (ism.)
3.55 Hírek
4.05 Perry Mason (ism.)
4.55 Bajnokok (angol sorozat) A láthatatlan
TV 5
7.40 Francia nyelvlecke
9.00 Jelen idő (ism.)
11.00 Nagy vasutak - USA
12.00 Varietémüsor
13.15 A jó kaland (sorozat)
16.30 Pokoli horgászai
17.00 Hogy van?
17.30 Ínyencségek
17.45 Francia nyelvlecke
18.00 Kvízjáték
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Társadalmi magazin
21.30 A Boyard-eröd - játék
23.20 A gyarmati ellenállás Nigerta
23.50 Hogy többet tudjunk róla
MUSICTV
20.00 Tárcsázz! 20.30 Ray Cokes 22.00 Az MTV slágerei 23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban 23.30 Hírek 23.45 Egytől három 24.00 Kristlane Backer 3.00 Yo!
4.00 Éjszakai videók
TELE 5
10.55 Hopp vagy kopp (ism)
11.25 Top modell (am. sorozat)
12.00 A vad Nyugat (sorozat)
12.35 Magazin
13.00 Bim-bam-bino
16.35 Vadmacska (sorozat)
17.05 Játék a tűzzel (sorozat)
17.30 Lou Grant (sorozat)
18.25 Dick Turpin (sorozat)
18.50 Hírek
19.00 Ruk-cuk - játék
19.35 Hopp vagy kopp - játék
20.15 Éjszakai őrjárat (sorozat)
21.05 Beszélgetés
21.30 Küzdősportok magazinja
PRO 7
Igazi zseni
amerikai film
A Pacific Tech egyetemre gyűjtötték össze a nemzet összes ií, zsenijét. Valamennyien elképes-tő intelligenciahányadossal m delkeznek. Hathaway prolesszot a diákok képességeit kihasználva új lézerágyút akar kifejleszteni i hadsereg számára. Chris Knight (Val Kiimer) és barátja, Mitch Tay-lor az utolsó pillanatban veszi észre, hogy mire használják tudását A visszavágó természetesen nem marad el.
20.15
LÁ TOGASSA A NAGYKANIZSAI USZODA77
DEL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT
i
A
MEGJELENIK: MINDEN PENTEKEN
í IV. évf. 43. sz. 1992. okt. 23.
Szoliva János:
Évfordulóra
11 \'p
Kossuth téri tüntetés jjf - gödörbe szakaik pzívvérés...
Zászló-lepelbe temetjük halott önmagunkat -Lüktet a föld^Mr^ je, hatm^^^MK^moiak omlanak.

orum [K-ban
Entz Géza volt a vendége annak a közéleti fórumnak, amelyet kedden este rendezett a Kanizsai Demokrata Kör. Sajnos a rendezvény meglehetősen keveseket vonzott, pedig az előadótól mindannyian megtudhattuk, Magyarországon nincsen gazdasági és társadalmi válság...
Entz Géza elmondotta azt is, hogy további áldozatokra is fel kell készülnünk, de a perspektíváink nagyon jók. 20-25 év kell hozzá, hogy megváltozzon a magyarság helyzete Európában, a legrosszabb, ami bekövetkezhet, egy új Mohács, mindez csak abban az esetben, ha nem leszünk képesek megállni a lábunkon és a sötét erők kerülnek előtérbe. Még nem dőlt el semmi, az sem, hogy milyen irányba megyünk. Nem úgy tűnik, hogy a siralom-völgyből kilábaltunk, de a dolgaink rendbejövetele folyamatban van.
A kisebbségek politikáját értékelve Entz Géza azt mondta, azok harmonizálnak a világban » egyébként végbemenő folyamatokkal. A nacionalista utódpártok közötti kapcsolatok iránt érdeklődő kérdésre azt a választ kaptuk, hogy ilyen kapcsolatok léteznek, sőt a napi világpolitikában jelen is vannak, de Entz Gé-
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város pártszervezetei meghívják a város lakosságát emlékező sétára az 1956-os események helyszineire.
Gyülekező: a Kossuth téri kápolnánál
17.45 órakor Útvonal: Kossuth tér - Kórház utca - Eötvös tér - Hunyadi utca - Rozgonyi utca - Károlyi kert - Sugár út - Deák tér - Fő út - Erzsébet tér.
Helyszinek:
1. Kossuth téri kápolna 18.00 óra
Koroncz László kanonok-plébános mond ünnepi szavakat a kápolna 1956-os visszaszerzésével kapcsolatban.
2. Károlyi kerti kopjafa kb. 18.30 óra
Bencsik András, a Pesti Hírlap főszerkesztője ünnepi szavakat mond. A város társadalmi és politikai szervezetei koszorúznak.
3. Deák tér kb. 19.00 óra
Emlékezés a nagykanizsai 1956-os eseményekre.
4. Erzsébet tér kb. 19.30 óra
Himnusz. Vásárhelyi Miklós országgyűlési
képviselő ünnepi szavakat mond.
Szózat
Az emlékező séta előtt 17.00 órakor a HSMK Vegyeskara ünnepi hangversenyt ad a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében.
za véleménye szerint ezek a kezdeményezések, amelyek főként érzelmi alapokon nyugszanak, nem a legmegfelelőbb nemzetközi értékeléseket eredményeznek az adott kormányokat illetően. A szlovéniai magyarság helyzetét példa értékű diplomáciai aduként használhatjuk ki, hangzott a válasz arra a kérdésre, miért nem példálózik a magyar kormány gyakrabban a szlovéniai magyarokkal. Miért van az, hogy egyre többet foglalkozunk a határainkon túl élő magyarsággal, akkor, amikor a határokon belül egyre inkább szétforgácsolódik a nemzet, mindez nem riasztja-e el a nemzetiségeket - kérdezte egy hallgató. Entz Géza válasza ekép-pen hangzott: Ez a széthúzás tulajdonképpen a magyar belpolitikában nem olyan mértékig van jelen, mint ahogyan azt a magyar sajtó hisztériakeltése mutatja, erről a miniszterelnök úr úgy szokott vélekedni, hogy ezek a gondok jórészt csak a Nagy körúton jelentenek problémát. Természetesen ezzel együtt is igaz, hogy az országnak össze kell szednie magát...
Arra a kérdésre, amely a budapesti és a bukaresti kulturális intézmények megnyitását, valós érdemét kutatta, az előadó úgy vélekedett, nem szabad az ilyen tényeket sem túlértékelni, hiszen ezeknek az intézményeknek a működését még a jövő határozza meg.

DÉL-ZALAI HETILAP,
ARA: 19 FT
MEGJELENIK: MINDEN PENTEKEN
IV. évf. 44. sz. 1992. okt. 30.Dr. Kereskai István polgármester és Farkas Zoltán alpolgármester elhelyezi az emlékezés koszorúját. __{Erdei András felvétele) |
9:1\'..
A forradalom 36. évfordulójáról az egész országban, így Nagykanizsán is ünnepélyes keretek között emlékeztek meg. A város önkormányzata és a politikai pártok az \'56-os események helyszíneire, emlékező sétára invitálták a város polgárait.
A rendezvényeket a HSMK kamaratermében 17 órakor kezdődött hangverseny előzte meg, a HSMK vegyeskara előadásában.
Kellemes őszesti időben a Kossuth téri „kórházi" katolikus kápolna előtt 18 óra után néhány perccel Czupi Gyula, az MDF városi szervezetének elnöke lépett a mikrofonhoz, részletesen ismertetve az esti programot. Ezután a lakosság különböző réte-
LEKEZES 1956 OKTÓBERÉRE
geiből összegyűlt több mint 200 főnyi hallgatóságnak Koroncz László, a felsővárosi templom kanonok plébánosa a sokáig gyógyszerraktárnak használt kápolna 1956-os visszaszerzése kapcsán ünnepi beszédet mondott. Bevezetőben az \'56-os forradalom célját - az elnyomatásból és az idegen rabigából való kiszabadulást - ecsetelte, hangsúlyozva a magyar szíveket akkoriban betöltő örömteli és mély nemzeti érzést.
- A szent napok, az\' örvendező lelkek mámorát sajnos csakhamar döbbenet, újabb elnyomás váltotta fel. A forradalom tanulságait azonban le kell vonnunk - mondta többek között, majd a kápolna
visszaszerzésének rövid történetére emlékezett:
- Ünnepi szentmise és szente-lés volt ezen a vasárnapon, nagy tömeg előtt. A nép nagyon boldog volt. A Rákosi-rezsim által bezárt kápolnát a hívők önkéntes munkájával rendezték be. Az áldás után Szent Erzsébet tiszteletére ájtatosság következett, majd az ünnepség a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget - idézett a dél-zalai újság november 21-i számából.
Elmondta, hogy az iskolákban akkoriban beszüntetett hitoktatás mostanában újraéled, de a régi rend hívei számos akadályt gördítenek elébe. Pedig a lelkekbe nem lenne szabad behatolni. „Ne bántsd a magyart!" - emelte fel hangját egy szebb, boldogabb, békésebb jövőért áhítozva.
A Himnusz eléneklése után az összegyűltek - sokan égő gyertyát szorongatva - a kápolnától a Kórház utcán, az Eötvös téren, majd a Hunyadi és Rozgonyi utcákon át a Károlyi kertben lévő 1956-1989 feliratú kopjafához vonult, ahol elsőnek Horváth István elszavalta a „Mennyből az angyal" című verset. Az égő gyertyák fényében az ünnepi szónok itt Bencsik András, a Pesti Hírlap főszerkesztője volt, akinek beszédéből a következő részleteket idézzük:
- A magyar nemzet 36 évvel ezelőtt ezen a napon, már sokadszor történelmében megmutatta, hogy él és létezik... A magyar nép lelkét, szabadságszeretetét nem tudta megtörni a gyorsan jött újabb elnyomatás... Árpád fejedelem, Szent István és Szent László királyok, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Zrínyi Miklós, Szondi György, II. Rákóczi Fe-
renc, Kossuth Lajos és a többi hazafi adott erőt népünknek a reménykedésre, majd szabadságunk kivívására... Éljenek 1956. októberének harcos felkelői, forradalmárai, éljen 1956 tiszta szelleme akkor, amikor a tegnapi hitványok szemünkbe nevetnek, mondva azt, hogy „hiába erőlködtök, úgy sem sikerül törek-véstek..." A magyar nép többségét nem lehet meggyalázni... 1956. tiszta szellemét nem engedjük bepiszkítani, s annak világító fényében lesz erőnk és bátorságunk szembefordulni a kommunista rendszert különböző köntösökben visszaállítani akarók ellen... Ne húzzunk szét, hanem lakjuk be együtt a szép Magyarországot... Emlékezzünk az 1956-os hősökre, akik életüket áldozták értünk, és akik még közöttünk vannak, annak tudatában, hogy győzni fogunk!
Ujabb szavalat következett Horváth István révén, aki Márai Sándor: „Halotti beszéd" című versét adta elő - emlékezve az elnyomatás elől 1956-57-ben nyugatra menekült közel 300 ezer magyarra.
Ezután a város vezetői és néhány helyi pártszervezet képviselői koszorút helyeztek el a kopjafánál - elsőnek dr. Kereskai István polgármester és Farkas Zoltán alpolgármester, aztán Tar-nóczky Attila városi és Vásárhelyi Miklós vendég országgyűlési képviselő, majd a POFOSZ, a FIDESZ, a városban zászlaját bontogató Magyarok Nemzeti Szövetsége, az SZDSZ, az MSZP, az MDF és az MDF ifjúsági szervezete. Néhány kanizsai lakos a megemlékezés virágaival adózott.
(Folytatás a 2. oldalon.)
2 KANIZSA 1992, október 30.
EMLEKEZES 1956-ra
(Folytatás a címoldalról)
A Szózat eléneklése után az ünneplők - eléggé szétszórtan - a Deák térre vonultak, az 1848-49-es Petőfi szoborhoz, ahol először Bedö Csaba szavalta el a Szózatot, aztán két fiatal demokrata gyertyafény mellett, egymást váltva szemelvényeket olvasott fel az 1956-os korabeli újságból, visszapillantva a Nagykanizsán történtekre, elmondva, hogy a viszonylag békés lefolyást az akkor Sugár úton lévő pártszékház egyik ablakából az ott lévő államvédelmiek által a mozikert irányába leadott lövés hatásaként Skernyák Józsefné 52 éves asszony mártírhalála borzolta fel. Szó volt a helyi Nemzeti Bizottság megalakulásáról és a közigazgatás vezetésében beállt személyi változásról is.
Ezután a több mint 300-ra szaporodott ünneplők három csoportban(l) - a Fő út két oldalán és a Sugár-Rozgonyi utak érintésével - az Erzsébet térre vonultak, ahol a fővárosból érkezett Vásárhelyi Miklós volt forradalmár, SZDSZ-es országgyűlési képviselő, Nagy

Felelős szerkesztő: Dóró János Laptitkár: Bencze Ildikó Reklámmenedzser: Gombás Imre Felelős kiadó: a Szociális Foglalkoztató Nagykanizsa igazgatója. Szerkesztőség: 8801 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon/fax: 93/12-305 Computertechnika: Borda Menyhért, Foga Kálmán Zeg., Mártírok u. 42-44. Tel.: (92) 13-780/11
Nyomtatás: Zalai Nyomda Rt. Felelős vezető: Galla József vezérigazgató Terjeszti: a Magyar Posta, és a Szociális Foglalkoztató Nagykanizsa Előfizetési díj: egy hónapra 82 forint. ISSN 0865-3879
Imre meghurcolt társa a tér közepén szólt az egybegyűltekhez:
- ...1956. októberében mi nem néztünk se jobbra, se balra, hanem szabadon, átszellemülve, bizakodva, kart karba öltve meneteltünk a főváros utcáin a hőn remélt igazi szabadság felé! Ezzel a méltóságteljes magatartással vívtuk ki akkor a világ elismerését, de azzal is, hogy a szovjet befolyás alatt lévő országok közül elsőnek lázadtunk fel tömegesen a zsarnokság ellen... A népfelkelés azonban az ismert körülmények folytán elbukott... A jövőre nézve: ne teremtsünk magunknak ellenségképeket, éljünk jogilag biztosított minden szabadságunkkal, s építsük, fejlesz-szük tovább hazánkat, magunkhoz ölelve minden magyar embert!
A jelenlévőknek maradandó emlékeket nyújtó „városi séta" Bedö Csaba megrázóan előadott újabb forradalmi versével, a Szózat eléneklésével és a Kanizsa Táncegyüttes népitáncaival fejeződött be.
Tihanyi István
FÖLDLICIT ELŐTT KANIZSÁN
A minap ellátogattunk a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Ellátási Osztályának kihelyezett - Király út 47. sz. I. emeletén lévő - irodájába, ahol Árvái János főelőadóval a napjainkban országszerte folyó földosztásokról beszélgettünk - kanizsai szemszögből.
- Szeptember 8-án a miklósfai „Új út" Mgtsz-ben alakult meg városunkban a Földrendező Bizottság, amelynek elnöke Kálcsics László, elnökhelyettese pedig Borda László lett. A tagok sorába Horváth János, Kercsmarics András, Glázer György, Szokol Ferenc és jómagam kerültünk. A bizottság feladata volt arányosan kijelölni az összes termő földterület 30 százalékát és ennek alapján meghatározni a licit időpontját, amely december 9-én és 10-én reggel 9 órai kezdettel lesz a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az árverésen azok vehetnek részt, akik megfelelő névértékű kárpótlási jeggyel rendelkezek, illetve azok, akik a Kárrendezési Hivatal megyei szervéhez időben beadták igénybejelentésüket a termőföld tulajdonának megszerzésére, s erről a gyorsított eljárással történt elbírálás után igazolásban részesültek. A liciten résztvevők a bizottság előtt kötelesek lesznek bemutatni személyi igazolványukat, illetve a tanúkkal vagy tanúval aláíratott meghatalmazást.
A főelőadó elmondta, hogy Nagykanizsán és közeli környékén az „Alkotmány" Mgtsz használatában lévő földterületekből 4991 aranykorona érték, azaz hozzávetőlegesen 294 hektár szántó, erdő, rét és gyümölcsös; az „Új út" Mgtsz használatában lévő szántó, erdő és rét elnevezésű földekből pedig 1554 aranykorona érték, azaz 89 hektár föld került kijelölésre.
- A lakosság egy része máris élénken érdeklődik az árverés iránt. Közölhetem, hogy a licit időpontját és helyét, a szükséges egyéb információkkal együtt a Kárrendezési Hivatal illetékes szerve a megyei napilapban teszi közzé. A kijelölt területek térképvázlata a Polgármesteri Hivatal aulájában bármikor megtekinthető - mondta Árvái János.
(tihanyi)
OTK A NAPRAKÉSZ
im^am holnapi
KMamoma FIGYELJEN RÁNK, MEGÉRI!
Mi segítséget nyújtunk Önnek
- külkereskedelmi és vámügyi ismeretek megszerzésében
- külkereskedelmi szaktanácsadó munkával
- gazdasági szakkönyv kínálatunkkal
Tanfolyamaink
- közép- és felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi, és tarifőri
- vámügyintézői
- közép- és felsőfokú nemzetközi szállítmányozói
- középfokú adóügyintézői
- adótanácsadói
- középfokú devizaügyintézői
- középfokú külkereskedelmi (vám-) statisztikus
- bankügyintézői
- vállalkozásmenedzselési
Bővebb felvilágosítással a MANAGER OTK Kft. irodájában szolgálunk személyesen, vagy telefonon. 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 31. I. em. 12. Tel./fax: 92/17-714
PALYAZATI FELHVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet a Palin, Herkules utcában tervezett egészségház generálkivitelezésére.
Részletes pályázati kiírás és a tervek 3.000 Ft vissza nem térítendő pályázati díj ellenében 1992. október 26-tól - 1992. október 31-ig átvehető a Polgármesteri Hivatal Településellátási és Fejlesztési Osztály II. emelet 15. irodában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településellátási és Fejlesztési Osztály
A VÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁTÉKVEZETŐ BIZOTTSÁGA díjmentes játékvezetői tanfolyamot indít.
A tanfolyamra személyesen vagy írásban lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Sportcsoportjánál. (Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
1992. december 1.
17 óra: Játszóház a HSMK-ban 19 óra: A Pedagógus Nőikar és a HSMK Vegyes karársonyi koncertje az A kőtemplomban Mozi (matiné) 10 éra: Roger Nyúl a pácban Mozi: 14, 16 óra: Reszkessetek betörők 2.
ZOMBAT
KOSSUTH
KÖZÉPHULLÁMON -
Óránként: Hirek. Időjárás. Útközben 4.30 Reggeli Krónika 8.20 Mindennapi tudomány 8.30 Hangszemle 9.05 Családi tükör 9.35 Szombat délelőtt közben: 10.05-
10.15 Szaván fogjuk 11.05 Eco-mlx. Gazdasági magazin 12.00 Déli Krónika 12.30 Kopogtató
Erdőkerülő - Koncz Gábor színművésszel 13.05 Népdalkörök pódiuma 13.30 Földkínálat 14.05 Oxigén. Ökológiai magazin 15.05 Mindenes 16.00 168 óra
17.30 Visszhang. A hét - zenében 18.00 Esti Krónika 18.25 Szemle 19.05 Sportvilág 19.25 Jó éjszakát, gyerekek I 19.35 Határok nélkül. Benne: Miska bácsi levelesládája 20.05 Rádiószináz Jullus Caesar
Shakespeare tragédiájának rádióváltozata 22.00 Késő esti Krónika 22.20 Szombat esti pop-mix
DON-
URH-ADO
9.00 Körzeti Információs magazinok 16.00 Az Amerika Hangja műsora 17.00 Tehetséges jellemek
Jelenetek Szaltikov-Scsedrin: Kormányzósági karcolatok című művéből 18.20 Parti Nagy Lajos irása 18.30 V materlnskom jazyku 19.00 in llmba materná 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materínjem jeziku (horvát) 20.30 Na maternjem jeziku (szerb) 21.05 Dallamról dallamra 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Gellért Oszkár versel 4.25-9.00,11.00-16.00,18.00-18.20, 22.00-23.00,24.00-0.10: Azonos a középhullámú műsorral
PETŐFI
4.30 Napinditó. Zenés ébresztő 8.05 Sportszombat 8.30 Slágermúzeum 9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Színe-java
Válogatás az elmúlt hét rádióműsoraiból 11.00 Hírek. Időjárás 11.05 Csillagok, sztárok
Piramis, 1975-1982 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 12.45 Időjárás- és vízállásjelentés 13.00 Hírek 13.05 Valahol valaki 13.47 Csak fiataloknak I 14.30 Daráló 15.00 Hirek. Időjárás 15.05 Szórakoztató antikvárium 16.00 Szív küldi... 16.55 Van ez így 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 „Kékharisnya" 17.35 Szerelem két hangra
Alain és Romy 18.20 Én ezzel a kis dallal üzenem...
Emlékezés Budai Dénes zeneszerzőre - III/2. 18.50 Én csak egy buta nő vagyok 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 Hajnal Badányban
Fekete István regényének rádióváltozata 19.58 Nemzetközi slágerlista 21.00 Hirek. Időjárás 21.05 Beszélgessünk I 22.00 A BBC archívumából 22.30 Szombat esti jazz 23.00 Hirek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10-
5.50 Napforduló
(0.10—5.50-ig Kossuth kh, Petőfi urh)
benne: 5.03-
5.50 Nótacsokor
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Társalgó 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Hangfelvételek felsőfokon 10.51 Power kórusok 11.00 Hangraforgó 12.00 Hirek. Időjárás 12.05 Repríz 14.00 Hirek. Időjárás 14.05 Énekeljük együtt) 14.15 Vízkereszttől szilveszterig 15.00 Opera-művészlemezek 16.00 Hirek. Időjárás 16.05 Kapcsoljuk a Nyíregyházi 4. számú ének-zenei tagozatú általános iskolát 17.30 Debreceni Jazz Napok \'92 18.00 Hirek. Időjárás 18.05 Aranyalbum
Komolyzenei archívumunkból 19.05 A szép dolgokkal várni kell...
19.35 Kapcsoljuk a Budapest Kongresszusi Központot
A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyei -V/1, közben:
20.30 Hirek. Időjárás 20.35-
20.50 Gellért Oszkár versei 21.50 Népdalfeldolgozások kamaraegyüttesre 22.00 Hirek. Időjárás 22.05 Barokk operákból 23.00 Összkiadás
Solti György Mahler szimfóniáit vezényli a Chicagói Szimfonikus Zenekar élén X/1.
24.00 Hírek. Időjárás 0.05-
2.00 Komolyzenei zsákbamacska
6.00 Belle és Sebastian (sor.) Hajsza
6.25 Bob, a szellem (sorozat)
A holnap show-ja 6.50 Lila hercegnő (sorozat)
Mormoták birodalma 7.20 Plf és Herkules (sorozat)
Örökölni tudni kell 7.30 CuMtus (am. rajzfilmsorozat)
Földönkívüliek 8.00 Klack- játék 9.00 Beverly Hills Teens (amerikai rajzfilmsorozat) Tiniregatta 9.30 Lucky Luké (rajzfilmsorozat)
Nyugat Cirkusz 10.00 Hatmillió dolláros család (sor.)
A zene hatalma 10.30 Pókember (am. rajzfilmsor.)
Melák (am. rajzfilmsor.) 11.30 Mutánsok (am. rajzfilmsor.)
Ezerarcú Raphael 12.00 Winspector (japán sci-fi-sor.)
Borotvaélen 12.30 Michael Vaillant (rajzfilmsor.)
Futóhomok 13.00 Bolondokháza (sorozat) Első nap az iskolában 13.30 Bel Air hercege (sorozat) Műfa
14.00 Titkos énem (am. sorozat)
Jetfcoate a ringben 14.25 Rendőrségi beszámoló (sor.)
Bombamerénylet ÍEÜEI Knight Rlder (am. sorozat)
Szép kis ajándék fEüTil A csapat (amerikai sorozat)
Szemétakció íTHETil Jump Street 21. (am. sor.) 17.45 Forró nyeremény 18.15 Családi párbaj-játék 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hills 90210 (amerikai sorozat) Csábító ajánlat 20.15 Ha nem volna szerelem
(színházi közvetítés) 22.00 A hős és a terror (am. film) 23.30 Ökölvívás 0.45 Amit a lányok elhallgatnak
(német szexfilm) 2.05 Tutti Frutti
PRO 7
5.25 Lassie
(amerikai sorozat) Timmy kívánsága 5.50 Vadállatok birodalma
(amerikai dokumentumfilmsorozat) 6.35 Nyersbőr
(amerikai westernsorozat) Sam, az áruló 7.25 Fiú a másik bolygóról (amerikai sorozat) Vád alatt 8.25 Kegyetlen dzsungel (ism.) 10.10 Elveszettek legendája (ism.) 12.00 Mozgó kórház (amerikai sorozat) Hatalmas ünnep 12.25 Eddie Oodd (ism.) 13.20 Sztárok és állataik (ism.) 13.30 Vadállatok birodalma (ism.) 14.20 Lottó
(amerikai sorozat) Honolulu 15.15 Buffalo Bili
(amerikai western) 16.55 Salamon és Sába királynője (amerikai film)
Fsz.: Yul Brynner, Gina Lollo-brigida 19.00 Szerencsés utatl (német sorozat) Maldivia 20.00 Híradó
CTiWE Szellemes karácsony
(amerikai film) 22.15 Csótányok
(amerikai sci-fi) 0.05 Az Angyal (angol sorozat) Templar és a rajtzászló 1.00 Hirek
1.10 Robotzsaru (ism.) 2.50 T. J. Hooker (ism.) 3.40 Hirek
3.50 Mozgó kórház (ism.) 4.15 Vegas(ism )
7.40 Francia nyelvlecke
8.35 Gyermekeknek
9.00 Üzlet, gazdaság
10.00 Európai körkép
12.20 Autóvizló
15.00 Egy évtized dalokban (58-68)
16.15 Ifjúsági műsorok
17.30 ínyencségek
17.45 Francia nyelvlecke
18.00 Kvízjáték
19.00 Felfedezés
20.00 Tengeri magazin Slmenon-fllm Irodalmi magazin
24.00 A hatok bandája
MUSICTV
16.30 Rockév 17.00 Yol 18.30 PIpDann 19.00 Európai top 20 21.00 Szombat éjjel 21.30 Sport 22.00 Soulzene 23.00 Házibuli övezet 1.00 Videozene 4.00 Éjszakai videók
TELE 5
6.20 Blm-bam-bino 11.25 Mr. Peabody és a sellő
(amerikai film) 12.35 Magazin
13.00 Bim-bam-blno 15.15 Peter von Scholten (dán film) 17.15 Magazin 17.55 Az első szerelem
18.25 Hirek
18.35 Külvárosi körzet (sorozat)
19.25 A tőrvény fegyverei (sorozat)
20.15 Frank Mannata igaz története
(olasz-spanyol film)
21.55 Saját szakádra (sorozat)
22.45 Félig sült (amerikai film)
0.10 Düh (amerikai film)
A világ változás, az élet felfogás dolga."
Nemrég a Magyar Televízió bemutatta, mennyire liberális az amerikai oktatási forma kisiskolás korban. A nebulók így kívülről szemlélve mindent csinálnak, csak azt nem, amit tanulásnak neveznek. Némelyik banánt eszik elmélyülten óra alatt, van aki egy heverőn fekve olvas, egy kislány pedig láthatóan élvezettel szórakozik egy kvarcjátékkal. Egyetlen tanuló akadt, aki füzete fölé hajolva, feltehetően a tananyaggal foglalkozott, taní-
tója segítségével. A világ másik végében Japánban, messze nem így zajlik az oktatás. Rendkívüli a fegyelem, már-már kegyetlen a gyerekek számára felállított követelményrendszer. Míg az Egyesült Államokban szakértők szerint a felsőoktatásban keményednek csak a követelmények, addig Japánban már komoly tananyagot kell elsajátítani kisiskolás korban.
Nekünk magyaroknak idegennek tűnik mindkét módszer. Hazánkban egy-
EZ A HELY AZ ÖN HIRDETÉSÉRE VÁR!

KANIZSA

W3. m Buór 15.
Hősiesek a város öl pontján - Akció a/. általános iskolásoknak - S/akinai konferencia és sínkét a vállalkozóknak - Találkozó Soltész Uczsövcl a Tiikör-kávéliázhan -Nagyszabású gálaműsor a HSMK-han, tréfás gyermekjátékkal és tomhola-sorsolással
AB-AEGON HET NAGYKANIZSAN
Az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. központja üzleti érdekeinek szem előtt tartásával, a lakossággal, a vállakozókkal, gazdasági társaságokkal és egyéb szervekkel való kapcsolatok ápolása illetve kiépítése, valamint az rt. működésében bekövetkezett változások és az új biztosítási módozatok megismertetése érdekében országszerte nagyszabású rendezvénysorozatot szervez.
Ezek a propaganda-jellegű rendezvények több városban már nagy érdeklődéssel és sikerrel zajlottak le. A rendezvények sorából nem marad ki Nagykanizsa sem, ugyanis megyei jogú városunkban január 14-22. között lép színre az ÁB-AEGON Rt., amely a fővárosi Szféra Kft.-t
bízta meg a különböző műsorok bonyolításával.
Az indító program tegnap, január 14-én az Ady úti Cserháti-tornacsarnokban volt, ahol 15 órai kezdettel az ÁB-AEGON Nagykanizsai Fiókja-Zalai Újságíró válogatott kispályás labdarúgó mérkőzést rendeztek, azzal a céllal, hogy az ÁB-AE-GON Rt. dolgozói és az újságírók szorosabb kapcsolatba kerüljenek egymással, a biztosítással kapcsolatos ügyek propagálása vonatkozásában. A foci-derbit állófogadás követte.
A folytatásra jövő héten kerül sor. Január 18-án, 19-én és 20-án a Szféra Kft. csinos hostesei a három nap során, a város öt pontján - az Erzsébet téren, a Fő úton, a Dél-Zalai Áruháznál,
a Deák téren és a Hevesi úti Szolgáltató Háznál - ÁB-matri-cákat osztogatnak a járókelők és járművezetők között. Azon személyek, akik az átvett matricát táskájukra vagy járművükre a helyszínen felragasztják, tombo-la-sorsjegyet kapnak jutalmul. A sorsjegyek részt vesznek a január 22-i gálaműsor keretében megrendezésre kerülő tombola-sorsoláson, ahol 3 értékes nyereményt húznak majd ki.
Fenti időszakban a város általános iskolás tanulói körében gyermekakciót rendeznek. Azon első 10 leány és fiú, aki családjuk, rokonaik, ismerőseik köréből régi ÁB-s szerződéseket visz be az ÁB-AEGON Rt. helyi fiók-épületébe (Eötvös tér 16, földszint), a gála megtekintésére egyenként 3 tiszteletjegyet kap (tehát szüleik is!). A 10 tanuló a gálán tréfás ÁB-játékon is részt vehet, ahol az 1-3. helyezett értékes díjazásban részesül majd.
Az ÁB-AEGON HÉT január 22-én (jövő pénteken) délután és este zárul a HSMK-ban és a szomszédos Tükör-kávéházban: először - 16-18 óra között - a meghívott vállalkozókkal szakmai konferencia keretében találkoznak az ÁB-AEGON Rt. vezetői. A számítógépes személyi, illetve céges adatrögzítést köve-
csökkenő színvonalú üzemeltetés, akkor ezen az áron is, de a működőképesség érdekében megtesszük ezt! Nem fogom engedni, hogy bármelyik párt választási kampányának középpontjába állíthassa, miszerint el-adósítottuk, tönkretettük Kanizsát!, hogy más „eredményt" érdemben nem tudunk fölmutatni! Biztos vagyok abban, az emberek egy része tudja, hogy egyetlen települést sem lehet függetleníteni az országra jellemző problémáktól. Ha az eddig megindított fejlesztéseket úgy tudjuk befejezni, hogy közben legalább szinten tartjuk az oktatást, a kultúrát, a sportot, egyáltalán a különböző intézmények fenntartását, méghozzá eladósodás nélkül, tehát lehetőséget hagyunk az utánunk jövőknek egy újabb fejlődési szint megalapozásához, megcélozásához, akkor nem tettük rosszul a dolgunkat! Persze lehetnek, akik erre azt mondják, kevés! De hogy ennél többet tudnánk nyújtani, azt az emberekkel el is kell majd hitetni. Én is tudom, az MDF-es képviselők előtt is világos, hogy 1994-ben
tőén dr. Bérezi András, az rt. dél-dunántúli terülei igazgatója tart tájékoztatást az új módozatokról és biztosítási lehetőségekről. A megjelent vállalkozók 18-19 óra között állófogadáson vesznek részt, amely után tiszteletjeggyel megtekinthetik a gálaműsort. A Tükör-kávéházban a nemrég vállalkozóvá is lett Soltész Rezső táncdalénekes - 18-19 óra között - kötetlen beszélgetés keretében várja a sajtó képviselőit, a lakosságot és a vállalkozókat.
A 19-22. óra között zajló, kitűnő szórakozást nyújtó gálaműsort a HSMK színháztermében bonyolítja le a Szféra Kft. (műsorvezető: dr. Oltványi Tamás), olyan neves együttesek és szereplők részvételével, mint a Di-vatshow, a Dolly Roll, Fekete Gyula és a Szirének, a 3 Fudi, Hernádi Judit, a HSMK vegyeskara, a Kanizsa Táncegyüttes, a Bojtár zenekar, Maksa Zoltán, Pécsi Ildikó, Rajnai László, Soltész Rezső és Sztankay István.
A gála keretében rendezik meg a régi ÁB-kötvényekkel kapcsolatos gyermekakció 10 tanulóval zajló tréfás ÁB-vetélkedőt és a matricák felragasztásáért kapott tombolajegyek sorsolását.
A rendezők - tiszteletjegyek kíséretében - 600 személyt hívtak meg a nagyszabású gálaműsorra, ezen kívül 50 db jegyet 200 Ft-os áron készpénzért is árusítanak az ÁB-AEGON nagykanizsai fiókjában.
Az ÁB-AEGON HÉT lezajlásáról lapunk január 22-i és 29-i számaiban tudósítunk.
Tihanyi István
mindez nehéz lesz, hiszen becsapni a közvéleményt először a legkönnyebb!
- A két választás közötti időszakban hogyan értékeli saját helyzetét?
- Kiderült számomra; lehetetlenség elkerülni a konfrontációkat. S hogy ne ássam be magam néha olyan témákba is, amelyek bonyolultabbak annál, mintsem egymagam képes lennék megbirkózni velük. Szerencsére komoly szakértői gárda segíti munkámat. Megtanultam még, hogy vállalnom kell olykor a személyemmel kapcsolatban akár szélsőséges reakciókat is. Dehát, mint említettem, politikus világban élünk. Sokkal tágabb összefüggésekben kell már a jelenségeket szemlélni, elemezni. A következő választásokra pedig azt a leckét adtam föl önmagamnak: az óhatatlanul fájdalmas és nehéz döntésekről, a kívülről jövő provokációkról, a körülmények okozta nehézségekről azt gondolom, hogy ezek az élet realitásai.
- Köszönöm a beszélgetést!
Kahutek Magdolna
A HATALOM HOLDUDVARÁBAN?
(Folytatás a címlapról)
- A „Nyilatkozat" szerzői úgy érzik, ők Kanizsán a hatalom holdudvarában mozoghatnak csupán...
- Én megértem, hogy másképp látják saját helyzetüket, meg a befolyásolási lehetőségeiket az önkormányzati testületben. Az is magától értetődő, hogy a közvélemény előtt ezeket a lehetőségeket kisebbíteni szeretnék, hiszen a felelősségvállalás valahol arányos a lehetőségekkel. Azonban állítani és leírni valamit, egy dolog... Más kérdés, amit a tények mutatnak! Két év alatt a közgyűlés által jóváhagyott, többszáz döntést vizsgálva az egy százalékot sem éri el a tisztán liberális szavazatokkal hozott döntések aránya. Ezekben a „Nyilatkozat" alkotóinak valóban nincs felelőssége, viszont a többitől elhatározódni erkölcstelen! A vezetésnek az események utáni kullogá-sával, illetve a döntések impro-vizatív jellegével kapcsolatos felvetések - középpontban a város középtávú társadalmi és gazdasági programjával -, szintén olyan dolgok, amelyek valóságtartalommal bírnak. Ellenben azt is meg kell említeni, hogy a városnak minden évben készül programja: mégpedig a költségvetés! És aki ért hozzá, netán dolgozott is a hónapokig tartó előkészítő szakaszban, annak muszáj elismernie, hogy az eddig készült költségvetések min-
dig túlmutattak a tárgyidőszakon! Apropójuk kapcsán pedig mindig megfogalmazásra került egy legalább tíz esztendőre előremutató problémahalmaz. Pontosan ez volt az a tény, amely miatt megszületett a középtávú program igénye! S hogy még nincs készen, az csakugyan a városvezetés gyöngesége, ám nem olyan értelemben, ahogyan MDF-es képviselőtársaim gondolják, illetve a közvéleménynek sugallják. Ott és akkor hibázott a városi vezetés, meg a liberális koalíció, amikor megengedte, pontosabban „átengedte" a közgyűlésen azt az MDF-frakciótól érkező javaslatot, amelyik tévútra vitte a program elkészítésének ügyét. Elfogadtunk ugyanis egy olyan megoldási módozatot, amelyet inkább 1950-1990 között volt szokás alkalmazni a problémák megoldására, kezelésére. Sok más jelentősebb ösz-szetevő mellett ennek is szerepe volt gazdasági pozícióink megromlásában. En a magam részéről levontam a tanulságokat ebből.
- A „Nyilatkozat" konkrét kifogásokat is tartalmazott a testületi munka stílusáról!
- Az alultervezés kérdéséről órákat lehetne vitatkozni. A véleményem röviden: én mindent megteszek, hogy a város költségvetése ne kerüljön az államéhoz hasonlatos helyzetbe. Ha ennek takarékosság az ára, avagy visszafogott fejlesztés, esetleg
IJ ill
ÉTFŐ
Mozi: 16, 18, 20 óra: Mozi: 16.30, 18.15 óra: 20.15 óra:
Dili-\\í/i<i
Frankenstein 2103 Fantázia szabadon 2.

KÖZÉPHULLÁMON
Óránként: Hirek. Időjárás. Útközben 4.30 Reggeli Krónika 8.20 Törvénykönyv 8.30 Hangszemle 9.05 Napközben 11.05 Szonda (ism.) 11.35 Hrabal: Házimurik-X/11 12.00 Déli Krónika 12.30 Vendég a háznál 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Ki nyer ma? 13.15 Falurádió (ism.) 13.30 Hitélet. Vallási krónika 14.05 Klasszikusok mindenkinek 14.55 Versek 15.05 Kossuth-klub (ism.) 16.00 Délutáni Krónika 16.15 Mindennapi gazdaság 16.30 Zenefórum 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.25 Jó éjszakát, gyerekek I 19.35 Összeállította: Mezei András 20.05 A népzene hagyományőrzői 20.30 Határok nélkül 21.05 Kossuth-klub. Ütköző 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Fórum. Ma így látjuk 23.05 Lemezmúzeum URH-ADÚN
6.55 Körzeti Információs magazinok 11.00 Nyelvetnlékezö 11.30 Fórum (ism.) 13.00 Az Amerika Hangja műsora 14.00 A tegnap slágereiből 14.30 Nyltnikék 15.00-
18.30 Közvetítés az Országgyűlés
üléséről 18.30 V materinskom jazyku 19.00 In llmba materná 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku (horvát) 20.30 Na maternjem jeziku (szerb) 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Galaxy X - XXX/14. 4.25-6.55, 9.00-11.00,12.00-13.00, 21.00-23.00,24.00-0.10: Azonos a középhullámú műsorral
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium 10.00 Hirek. Időjárás 10.05 Most olvastam 10.15 Századunk zenéjéből fúvósok előadásában 10.32 Csajkovszkij operáiból 11.40 Bojtár László népzenei feldolgozásaiból 12.00 Hirek. Időjárás 12.05 Pécsi Nyár, 1992 - XI/5. 13.05 A Bartók vonósnégyes Bartók-hangversenye
13.50 Szimfonikus miniatűrök 14.00 Hirek. Időjárás
14.05 Őseink kertje, Erdély - X/6.
14.51 Zenekari muzsika 16.00 Hírek. Időjárás 16.05 Kóruspódium 16.35 Francia kamarazene 17.00 Új Hangoló
4.30 Napinditó
Zenés ébresztő 8.05 Sportreggel 8.20 Rivaldafényben
Eszményi Viktória és Heilig Gábor
8.50 Apró-cseprő - gyerekekről 9.00 Hirek. Időjárás 9.05 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.05 Visszaszámlálás 11.30 Trubadúr 12.00 Nótakalendárium 12.45 Időjárás- és vízállásjelentés 13.00 Hírek
13.05 Hogy tetszik lenni? 13.30 Granadal vásár
Részletek Eidherr operettjéből
14.00-
17.00 Kettőtől ötig
A Rádió kívánságműsora közben:
15.00 Hirek. Időjárás 17.00 Hirek. Időjárás 17.05 Napóra 18.00 Garázs 18.30 Éj-félig-per 19.00 Hirek. Időjárás 19.05 Kölyökrádió 19.35 Táncházi muzsika 20.00 Más-kép(p)
Színházról, filmről, irodalomról, sportról 21.00 Hirek. Időjárás 21.05 Rockújság 22.00 Magyar lemezbemutató
Beszélgetés Délhúsa Gjonnal új albumáról 22.30 Jazz 23.00 Hirek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10-
4.20 Napforduló
(0.10—4.20-tg Petőfi urh)
benne: 23.15-0.09 1968
Slágerek, hangulatok - jelen időben
4.03-
4.20 Verbunkosok, csárdások
17.50 A hét költője: Határ Gyözö 18.00 Hirek. Időjárás 18.05 Bemutatásának 100. évfordulóján: Manón Lescaut Részletek Puccini operájából 19.05 Hunor és Magyar nyomában 19.35 A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye közben:
20.11 Hirek. Időjárás 20.15-
20.30 Búvárharang
21.17 A 60 éves Geszler György
müveiből 21.50 József Attila minden verse 22.00 Hirek. Időjárás 22.05 Új Zenei Újság (ism.) 22.50 Hidegebb, mint Szibéria
Félix Mitterer drámája 24.00 Hirek. Időjárás 0.05 Évszázadok muzsikájából
3 SAT
14.15 Edward Heath és Andre Pre-
vin vezényel 15.00 Koncert
16.05 Malgret felügyelő (ism.) 17.00 Minihirek
17.10 Maja, a méhecske (sorozat) 17.35 Az ügyvéd (sorozat) 18.00 Képek Ausztriából 19.00 Híradó 19.20 3 SAT stúdió 19.30 Környezetvédelem 20.00 Életem egy kutyával
(svéd film) 21.35 Filmújdonságok 21.45 Kulturális magazin
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reggelt,
Németországi
9.00 Dr. Marcus Welby (sor.)
10.00 Gazdag és szép (am. sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztorí (sor.)
j|Vg Kalifornia klán (am. sorozat)
jg Baleseti osztály (am. sorozat)
15.00 Gyilkosság a hobbija (sor.)
16.00 Beszélgetés
17.00 KI itt a főnök? (am. sorozat)
17.30 Borzasztó kedves család
(amerikai sorozat)
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Hiradó
19.15 Robbanékony - magazin
19.45 Jó idők, rossz idők (sorozat)
20.15 Columbo (am. krimisorozat) Rekviem egy bukott csillagért
21.45 Quincy (amerikai sorozat)
22.45 Kulturális magazin
23.15 Flash (ism.) 0.15 Trópusi hőség (am. sorozat) 1.15 Borzasztó kedves család (ism.) 2.20 Beszélgetés (ism.) 3.15 Robbanékony (ism.) 3.45 Gyilkosság a hobbija (ism.) 4.30 Jó idők, rossz idők (ism.)
PRO 7
5.20 Fiú a másik bolygóról (ism.) 6.05 Vlcki
(amerikai sorozat) Ici-picI földrengés 6.30 Rajzfilmek (ism.) Pierre és Isa Widget, a kis őr Mexikó leggyorsabb egere Flintstone család 8.25 Harttól Hartig (ism.) 9.15 Csillagember (ism.) 10.10 Starsky és Hutch (ism.) 11.55 Matlock (ism.) 12.50 Riporterek (ism.) 13.20 Dokumentumfilm nflETi] A madárijesztő és Mrs. King (amerikai sorozat) A siker titka 14.30 Scarlett kapitány (ism.) 15.50 Harttól Hartig (amerikai sorozat) Piknik Acapulcóban 16.45 Rajzfilmek Pierre és Isa Alvin és a mókusok Mexikó leggyorsabb egere Flintstone család fHHü Bili Cosby-show (amerikai sorozat) Lakás egyéniséggel lEIilü San Francisco utcáin (amerikai sorozat) Gengszterek a szállóban 20.00 Híradó
20.15 Gyilkosság Texasban
(amerikai krimi) 23.50 Max Headroom
(amerikai sorozat) 0.45 Hirek
0.55 A parancsnok (ism.) 2.40 Hirek
2.50 Magánnyomozók (ism.)
3.35 Hirek
3.45 Nyersbőr (ism.)
TV 5
6.00 Telereggel
9.00 Hétről hétre (ism.)
11.00 Az igazság órája
12.00 Varietáműsor
13.15 Bátrak parkja (sorozat)
13.40 Tudjunk többetl
15.00 Ezt is láthattuk I
17.05 Hogy van?
17.30 ínyencségek
18.00 Kvízjáték
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Információs magazin
21.30 Varietéműsor
23.25 Mint kát vízcsepp
0.30 Éjfóli társaság
MUSICTV
21.00 Plp Dann 22.00 Az MTV slágerei 23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban 23.30 Hirek 23.45 Egytől három 24.00 Rockblokk 2.00 Kristiane Backer 3.00 Yol
3.30 Éjszakai videók
SUPER CHANNEL
13.30 Belföldi tudósítások
14.00 Fókusz
14.30 Magazin
15.00 Egyveleg
17.00 Élő videoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Sport
20.00 Szálhámosok (sorozat)
21.00 Belföldi tudósítások
22.00 Hirek
22.30 Üzleti hét
22.45 Piacgazdaság
23.00 A farkas napja
(amerikai film)
Szakmai konferenciával és gálaműsorral zárult az ÁB-AEGON Rt. egyhetes kanizsai programja
Január 22-én fejeződött be Nagyka-ruzsan az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. egyhetes propaganda programja. A záró rendezvényekre a HSMK-ban, illetve a szomszédos Tü-kör-kóvéházban került sor.
A bevezető a HSMK felnőtt klubjában 16-18 óra között tartott szakmai konferencia volt, amelyen több mint félszáz meghívott vállalati, szövetkezeti és társasági vezető, illetve vállalkozó vett részt. Dr. Bérezi András, az
Rt. dél-dunántúli területi igazgatója mutattta be a privatizáció során 3/4 részben holland AEGON biztosító társaság érdekeltségébe került, átalakult céget, amely továbbra is vezető szerepet tölt be a magyar biztosító szervezetek között. Az igazgató részletes tájékoztatót adott a jelenlegi biztosítási módozatokról, az új lehetőségekről, az üzletpolitikáról, az ügyfelek korrekt kiszolgálásáról; majd a megjelentek néhány feltett érdeklődő kérdé-
A FOGYASZTÓK SZOLGALATABAN
Kanizsai műsor
KANIZSA TV 18 óra: A hétvége sportja
Mozicsatorna: 18 és 20 óra: Filmvetítés
FEBRUÁR 1. H
13 00 Telebörze
13 35 Műkorcsolya
14 30 Labdariigásztárok 15.15 DSF-trénlng
15.30 Sport a nagyvilágból 17.55 Hirek 18.00 DSF-stúdló 18.35 Sportkviz
19.25 Hopp vagy kopp - játék
19.55 Hírek
20.05 Talkshow
21.00 Labdarúgás
21.55 Hírek
22.00 Labdarúgás
23.05 Küzdősportok magazinja
EUROSPORT
13.30 Szörfösök magazinja 14.00 Kerékpársport 15.00 Műkorcsolya
17.00 Sí 19.00 íjászat 20.00 Biliárd
21.00 Szörfösök magazinja 21.30 Eurosport-hirek 22.00 Labdarúgás 23.00 Profi ökölvívás
SCREENSPORT
8.00 Szörf
8.30 Kosárlabda - NBA 9.00 Golf / Bowllng az USA-ból 11.00 Thai boksz 12.00 Vízisí az USA-ból 12.30 Kosárlabda 14.30 Autóverseny az USA-ból 15.00 Start!
16.00 Mechelen lovasak Belgiumból 17.00 Teherautó-verseny 17.30 Európai focimagazin 19.30 Jégkorong - NHL 21.30 Profi ökölvívás 22.30 Európai labdarúgás 23.30 Golf / Bowllng az USA-ból 1.30 Furcsa sportok magazinja
OSZTRÁK 1
9.00 Hirek / Család minden meny-
nyiségben (ism.)
9.30 Beszélgetés (ism.)
10.30 Ellentétek vonzzák egymást
(ism.)
12.15 Schilling (ism.)
13.00 Hirek
13.10 Konfliktusok (ism.)
13.35 Slnha Moca (sorozat)
14.00 A négyöklű trió
(amerikai sorozat)
15.05 Nlls Holgersson (sorozat)
15.30 An-tan-ténusz
15.50 Kislány a jövőből (sorozat)
16.15 Villámhárító
16.30 Szellemirtók (sorozat)
17.00 Minihirek
17.10 Wurlitzer
18.00 Hírek
18.05 Rólunk van szó
18.30 A hegyi falu orvosa (sorozat)
19.30 Híradó
20.00 Sport
EBEEi A hollywoodi detektív
(amerikai film)
EHETÜ Szeretlek újra (amerikai film)
0.30 L. A. Law (amerikai sorozat)
OSZTRÁK 2
ikUlil Kard és szerelem (am. film)
16.40 Az emberiség kultúrája
17.30 Hársfa utca (sorozat)
18.00 Család minden mennyiségben (sorozat)
18.30 Szivem csücske
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Falkenau (sorozat)
21.15 Teleszkóp
22.00 Hiradó
22.30 Monty Python repülő cirkusza
24.00 Az építész hasa (angol film)
1.55 Hírek
— DUNA TV
16.00 Hirek, műsorismertetés 16.10 Az erdő kapitánya (ism.) 17.20 Magyar tájak - Hortobágy 18.00 Musica prehumána
Természetfilm 18.15 Látogatás...-Sió TV 18.25 Mesesarok 18.40 A nevem: Varga Gusztáv 18.45 Hirek
19.00 Közép-kelet-európai filmek Panelsztori - Csehszlovák film 20.10 Ars musica I.
Középkori zenénk 20.35 Gyökerek - Gyertyánliget 21.15 A szirakúzai bolond
SAT 1
6.00 Jó reggelt a SAT 1-gyell 8.40 Colbyék (ism.) 9.30 Fiatal és nyugtalan (ism.) 10.15 Loverboy (ism.) 11.55 Herrmann - talkshow 12.25 Szerencsekerék (ism.) 13.05 Az ifjú Indlana Jones kalandjai (ism.)
13.55 Fiatal és nyugtalan (am. sor.) Érvek
14.40 Szomszédok (ausztrál sor.) Főpróba
15.05 Colbyék (amerikai sorozat)
Nincs kiút 16.00 A négyöklű trió (am. sorozat)
Gylkosság 16.55 5*5-kvíz 17.25 Mindent vagy semmit - játék 18.30 Sport 18.45 Hiradó 19.00 Kulcslyuk 19.30 Szerencsekerék Effiro Egy bajor Rügenben
(német sorozat) 21.15 Kérlek, jelentkezz! 22.15 Akut (ism.) 23.00 Újdonságok és történetek 23.50 A négyöklű trió (ism.) 0.40 Szomszédok (ism.) 1.10 Filmkészítők 1.25 Műsorismertetés
sére válaszolt. A konferencia keretében három helyi munkahelyi vezető személyesen vette át az új biztosítási kötvényt.
Amíg a HSMK kamaratermében folyt az állófogadás, addig a Tükör-kávéházban a vállalkozóvá lett Soltész Rezsó táncdalénekes kötetlen beszélgetést folytatott az érdeklődőkkel.
Az est fénypontja a HSMK teljesen megtelt színháztermében tartott gálaműsor volt, amelynek konferálója a tévéből is jól ismert, dr. Oltványi Tamás, a rendezvényeket szervező Szféra Kft. tulajdonosa volt. Elsőnek a Ser-főzőné Horseczky Márta által vezényelt \\HSMK vegyeskar lépett színre, amely nagy tetszést aratott a Cigány-
ballada című dal előadásával. Ezt követően a Kanizsa Táncegyüttes lépett fel. Aztán sorra jöttek a fővárosi művészek: a versmondó Sztankay István, a régi Hungária együttesből ismert Fekete Gyula és a Szirének „fülbemászó" dallamaival, a legutóbbi humorfesztivál egyik győztese Maksa Zoltán. Ezután 9 helyi általán9S iskolai tanulóval zajlott le a tréfás AB-vetélkedö, amelynek jutalmazott hármas döntőjébe egy kislány és két fiú került. A nézők sokat kacagtak a később velük együtt szereplő bohócnak. A humoros félórát két nyereménysorsolás követte: először az előre beharangozott, több mint 10 ezer matricás sorsjegy közül húzta ki a 3 nyereményt (sorszámuk: 458=ajándékko-
■CD
5.40 Falutévé - törvénytippel, agrometeorológiával és falusporttal -Telefon: 112-5475 6.00 A Reggel-Közérzeti hírműsor Telefon: 176-7943 Benne:
8.05 A Financial Times heti üzleti
híradója 8.30 Közjáték
A héten: Mrozek: Levélkék
8.35-
12.05 Napközi
A TV1 napközi tájékoztató műsora - Telefon: 153-1204 Benne:
9.00 Walt Disney bemutatja (ism.) Balu kapitány kalandjai
Amerikai rajzfilmsorozat Parancsol jeget? A suli
Amerikai filmsorozat - IX/1. Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat A hétmérföldes sárkányláb A bűvös sip 10.45 Játék 12.00 Hirek 12.05 Képújság
16.00 Délutáni egyenleg
Napi képes hírösszefoglaló 16.10 „Traffic jam"
Rejtvény, slágerlista, külföldi sztárriportok a könnyűzene világából 16.35 Képújság 16.45 Bűvös hatos
Játék kockákkal és filmekkel 17.00 Megveszem ezt a nöt Mexikói tévéfilmsorozat Rodrigo Montes De Oca - En-rique Rocha (Szilágyi Tibor), Matildé - Alma Muriéi (Men-szátor Magdolna), Ana Cristina - Letícia Calderon (Szabó Gabi), Alejandro Aldama - Eduar-do Yanez (Sörös Sándor) 17.30 Mákvirágok 18.05 Pénzvilág
Hírek, tények, információk 18.15 Napközi-egy műsor és valami más 18.35 Esti mese
Jó éjszakát kíván a Disney! 18.45 „Engedjétek hozzáml"
A hitről gyerekeknek il;lt.1.1 Az angol szépség
Francia tévéfilmsorozat VI/5.: Mindig csak szerelem A főszerepben: Julién - Dániel Ceccaldi (Bács Ferenc) 20.00 Híradó 20.30 Teiesport 20.35 AKTuális
Az emberi jogokról ffüTíl Csapd le csacsi
Magyar film (1990) 75\' 22.20 Krónika
A 2. magyar hadsereg a Donnál XXV/20. rész: Kitörés 23.25 Közjáték (ism.) 23.30 Játéktér
Élő színházi műsor a Komé-diumból 0.20 Hiradó 0.25 BBC-hiradó
6.00-
10.00 Napkelte
Reggeli információs magazin Telefon: 251-3372,251-0490
15.00 Parlamenti Napló
Kapcsoljuk az Országházat 17.05 Műsorismertetés 17.10 Híradó - Időjárás 17.15 Természeti képek
Francia ismeretterjesztő filmsorozat Gémek 17.25 A könyvek könyve Amerikai rajzfilmsorozat A béketűrő Jób 17.50 Elektor kalandor
Számítógépes logikai játék 18.00 Hiradó - Időjárás 18.10 Regionális hiradó Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Telefon/fax: (52) 16-311 Pécs
Telefon: (72) 10-533 Szeged
Telefon/fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 11-066 18.25 Műsorajánlat - Időjárás 18.30 Felsőfokon
Egyetemisták és főiskolások aktuális hírműsora Telefon: 112-6020 18.40 Telesport 19.05 Korkép
Magyarország jelenidőben Benne:
Citrom-sziget EliTiE Együtt és egyedül
Ausztrál tévéfilmsorozat IV/1. rész
Neil - Róbert Coleby (Sinkó László), Marion - Catherine Wilkin (Hámori Ildikó), Liz -Tina Bursill (Csűrös Karola), Matthew - Ben Mendelsohn (Erdélyi Szabolcs), Susan -Rachel Beck (Báthory Orsolya), Danny - Andrew Fergu-son (Szalai Csongor), Joe -John Gregg (Bognár Zsolt), Barry - Max Phipps (Csíkos Gábor), Farell - Andrew Martin (Perlaky István) 20.50 A költészet percei Illyés Kinga műsora 21.00 Létkérdések
Televíziós vitaest 22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírösszefoglaló Telefon/fax: 153-2652 22.20 Időjárás üHHü „Az év sportolója"
Ünnepélyes díjkiosztás a Budapest Kongresszusi Központ színházterméből
17.30 My Fair Lady
Amerikai zenés film 170\' 20.30 A mágus
Amerikai bűnügyi film 106\' 22.20 Szerencsés katonák
Amerikai akciófilm 93\'
Legjobban választ, ha a DéLZaM Áruházban vésá roL ÉÉtkIU
K
EDD
10 és 14 óra: Égimódi csavargó - mesejáték a Honvéd Együttes
Színházának előadásában a HSMK-ban Mozi: 16, 18, 20 óra: Dili-vízió
KÖZÉPHULLÁMON
Óránként: Hirek. Időjárás. Útközben 4.30 Reggeli Krónika 8.20 Mindennapi tudomány 8.30 Hangszemle 9.05 Napközben 11.05 Válogatott perceink 11.35 Hrabal: Házimurik - X/12. 12.00 Déli Krónika 12.30 Vendég a háznál 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 KI nyer ma? 13.15 Falurádió (ism.) 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Klasszikusok mindenkinek 14.55 Versek 15.05 Kossuth-klub (ism.) 16.00 Délutáni Krónika 16.15 Mindennapi gazdaság 16.30 Zenefórum 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.25 Jó éjszakát, gyerekek! 19.35 összeállította: Mezei András 20.05 Népi táncmuzsika 20.30 Határok nélkül 21.05 Kossuth-klub. Jelen időben 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Fórum - a kultúráról 23.05 Nagy mesterek - világhírű előadóművészek URH-ADÓN
6.55 Körzeti információs magazinok 9.00-
18.30 Közvetítés az Országgyűlés üléséről
A szünetben: 13.00-
14.00 Az Amerika Hangja műsora 18.30 V materlnskom jazyku 19.00 in limba materná 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku (horvát) 20.30 Na maternjem jeziku (szerb) 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Auf Deutsch gesagt - XXVI/5. 4.25-6.55,9.00-10.00,21.00-23.00, 24.00-0.10: Azonos a középhullámú műsorral
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium. Gottlob Frick énekel 10.00 Hirek. Időjárás 10.05 Búvárharang (ism.) 10.20 Bécsi kamarazene 11.40 Országok, tájak zenéje 12.00 Hirek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidőben 13.25 Olasz operákból 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Őseink kertje, Erdély - X/7. 14.48 Zyelenskl: Symphonia Sac-rae
15.16 Zenekari muzsika 16.00 Hírek. Időjárás 16.05 Teremtés-zenék 16.35 Fúvószenekari hangverseny a 6-os stúdióban A Mecseki Ércbányászati Vállalat Koncert Fúvószenekara játszik
4.30 Napindító
Zenés ébresztő 8.05 Sportreggel 8.20 Rivaldafényben
Egy német dalköltő: Reinhard Mey
8.50 Helykeresö
Munkáról, esélyekről, boldogulásról - percekben 9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hirek. Időjárás 11.05 Napóra 12.00 Nóta-só
12.45 Időjárás- és vízállásjelentés 13.00 Hirek 13.05 Iránytű
13.30 Fényes Szabolcs filmdalaiból 14.00 „Mindenki másképp csinálja..."
Ma: Dénes Gábor közben:
15.00 Hírek. Időjárás 16.00 Csúcsforgalom 17.00 Hirek. Időjárás 17.05 Napóra 18.00 Rockhullám
A magyar rock archívumában 18.30 Helykeresö
Szociálpolitikai magazin 19.00 Hirek. Időjárás 19.05 Kamasz-panasz 19.35 Magyar tájak dalaiból, táncaiból 20.00 Műfordítva 20.40 Hangpárbaj 21.00 Hírek. Időjárás 21.05 Blues
Walter Wilson 21.35 Mit üzen a Rádió? 22.00 Rockpanoráma 22.30 Mai Waldron triója játszik 23.00 Hirek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10-
4.20 Napforduló
(0.10—4.20-íg Kossuth kh, Petőfi urh) közben: 4.03-
4.20 Cigánynóták
17.00 Kilátó. Irodalmi magazin 17.50 ...hát senki se próféta? 18.00 Hírek. Időjárás 18.05 Debussy: Pelléas és Méli-
sande. Ótfelvonásos opera közben:
19.40 Hirek. Időjárás 19.45-
20.00 Teleobjektív
21.04 Zenekari muzsika
21.50 József Attila minden verse
100/33.: 1924 22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Három szólamban 23.07 Rádiószínház
A félreértés Albert Camus drámája 24.00 Hirek. Időjárás 0.05-
2.00 Magyar előadóművészek felvételeiből
3 SAT
15.05 Peter Maffay - koncert
15.30 Ifjúsági magazin
16.15 Gyermeksztárok
17.00 Minihirek
17.10 Játék
17.35 Környezetvédelem
18.00 Képek Németországból
19.00 Hiradó
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Filmújdonságok
Biliül Az élet lidérces álom
(pszichothriller)
21.30 Rövidfilm
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport/Híradó
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reggelt,
Németország!
9.00 Dr. Marcus Welby (am. sor.)
10.00 Gazdag és szép (am. sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori (sor.)
íjtKljl Kalifornia klán (am. sorozat) Baleseti osztály (am. sorozat)
15.00 Gyilkosság a hobbija (sor.)
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (am. sorozat)
Babysltter
17.30 Borzasztó kedves család
(amerikai sorozat)
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Hiradó
19.15 Robbanékony - magazin
19.45 Jó idők, rossz idők (sorozat)
20.15 Megoldatlan rejtélyek
21.15 Bocsáss meg!
22.15 Robbanékony - magazin
23.15 Gottschalk-show
24.00 Törvény és rend (am. sor.)
1.05 Borzasztó kedves család (ism.)
1.40 Ki itt a főnök?
2.10 Beszélgetés (ism.)
3.10 Robbanékony (ism.)
3.40 Gyilkosság a hobbija (ism.)
PRO 7
5.40 Fiú a másik bolygóról (ism.) 6.30 Vicki (amerikai sorozat)
Agancstestvérek 6.50 Rajzfilmek (ism.) Pierre és Isa Alvin és a mókusok Mexikó leggyorsabb egere Flintstone család 8.50 Harttól Hartig (ism.) 9.40 Maxwell ügynökség (amerikai sorozat) Manipulációk 10.35 Afrika királynője (ism.) 12.20 San Francisco utcáin (ism.) 13.15 Bili Cosby-show (ism.) 13.50 Harry Fox esetei (amerikai sorozat) Élete szerepe 14.35 Braxton
(francia-amerikai kalandfilm) 15.45 Harttól Hartig (amerikai sorozat) Tüzes hétvége 16.40 Rajzfilmek Pierre és Isa Repülő macik Mexikó leggyorsabb egere Flintstone család tíiüia Bili Cosby-show (am. sor.)
Afrikai munka rEIiTi] San Francisco utcáin (amerikai sorozat) Korrupció a hivatalban 20.00 Hiradó 20.15 A nagy játék
(dél-afrikai krimi) EOtre Minden lében két kanál (angol sorozat) Üzlet Napoleonnal 23.05 Madame Claude (francia film) 0.45 Hirek
0.55 Magánnyomozók (ism.) 1.40 Hírek
1.50 Patkánykirály (ism.)
4.05 Hírek
4.15 Nyersbőr (ism.)
TV 5
6.00 Telereggel
9.00 Információk, riportok
12.00 Varietémüsor
13.15 Bátrak parkja (sorozat)
13.40 A forradalom alsószoknyi
15.05 Filmesek magazinja
17.05 Hogy van?
17.30 ínyencségek
18.00 Kvízjáték
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Hirek, riportok
21.30 Rendkívüli tudósító
23.20 Kulturális magazin
0.40 Beethoven: I. szimfónia
MUSICTV
20.30 RayCokes 22.00 Az MTV slágerei 23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban 23.30 Hirek 23.45 Egytől három 24.00 Slágerlista 2.00 Kristiane Backer 3.00 Yol
3.30 Éjszakai videók
SUPER CHANNE
13.30 Belföldi tudósítások
14.00 Science show
14.30 Eco rekord
15.00 Egyveleg
17.00 Élővideoshow
18.30 Bonanza (sorozat)
19.30 Zenei magazin
20.00 Szélhámosok (sorozat)
21.00 Belföldi tudósítások
21.30 Média televízió
22.00 Hirek
22.30 Üzleti hét
22.45 Piacgazdaság
23.00 Majomfogó (amerikai film)
sár, 5646=modem utazótáska, 940=fa-lióra). Brigitta manöken, Ági társnője közreműködésével; majd a gála előtt a nézők között meglepetésként kiosztott közel 600 sorsjegy 3 fentiekkel azonos nyereménye talált azonnali gazdára. Az egyik szerencsés nyertes Nagy Istvánné (Gyöngyi), az ÁB-AE-GON Rt. helyi fiókjának egyik dolgozója volt! A félidő előtt Soltész Rezső táncdalénekes ragadtatta el a nézőket kellemes hangjával.
A 20 perces szünet időtartama alatt az Rt. regionális és helyi vezetői a kamarateremben vállalkozókkal találkoztak, akik közül kettőnek dr. Bérezi András adta át új kötvényüket.
A gála második részében fokozato-
san emelkedett a háláját gyakran vastapssal kifejező közönség hangulata. A divatshow keretében „bemelegítést" jelentett a 6 női és 3 férfi manöken fellépése és a két Fudi karika és buzogány produkciója. A színes tollakkal ékesített Hernádi Judit a maga mély hangjával remekül személyesítette meg a felejthetetlen Karádi Katalint, a Gyarmati István zongorista által kíséri Pécsi Ildikó pedig vidám elbeszéléseket és sanzonokat adott elő. A csattanó a többször is „füstbe" tűnő Dolly Roll együttes volt.
A gálaműsor méltó befejezése volt Nagykanizsán az ÁB-AEGON HÉT rendezvénysorozatának.
(tihanyi)
DOMÜS
KANIZSA DOMUS ÁRUHÁZ IGAZI OTTHONT TEREMT!
1993. március 12.
KANIZSA
27
laszoltak az est házigazdái. A válaszokból kiderült, hogy bár a FIDESZ nem az SZDSZ ifjúsági tagozata, ennek ellenére előfordul, hogy a liberális gondolkodású fiatalok jórésze nem ismervén az SZDSZ ifjúsági tagozatát, a FIDESZ soraiba áll.
Vélemények is elhangzottak ezen az estén, s bizony nem mindegyik volt kedvező. A polgármester fizetésével kapcsolatban egy úr elmondta, hogy szerinte a magas összeg mögött nincs megfelelő munka. A testület működése óta csak a balkani-zálódási folyamatok fokozódtak a városban. A felszólaló véleménye szerint az ügyintézések egyre kaotikusabbá váltak, a hivatal nehézkesen működik, a testületi ülé-
szakította meg elismerő taps. „Határainkon túl, de azon belül is veszélyek leselkednek ránk. Lassan védekezni kell a magyarnak, hogy Magyarországon magyarként élhessünk" - mondta többek között, hozzátéve, hogy dr. Torgyán József, Csurka István és társaik nemzeti törekvéseit a paktumra vetemedett, jelenlegi gőgös hatalom sárba tapossa, bomlassza! Röviden ismertette az MNSZ szerepét is. Az 1994-es választásokról hangoztatta, hogy az „választóvonal lesz a kommunista rémuralom és a magyar feltámadás között!"
Az évtizedeken át üldözött Bosnyák József, a jelenleg több mint 9 ezer taggal rendelkező szövetség egyik alapítója, a Mártírok Igazságtevő Bizottsága, az MNSZ és az FKgP közös politikai hetilapjának a MAGYAR FELTÁMADAS-nak főszerkesztője bátor kiállásra, összefogásra buzdította a jelenlé-
sek hangneme, munkájának minősége sem a legmegfelelőbb.
„Mi Kereskai urat jó polgármesternek tartjuk" - hangzott a válasz. Jóllehet a fizetése magas, de a város első emberéről van szó. Tisztességes, jószándékú ember, de úgy tűnik, egyre nehezebben viseli az arénát, s azt a viszályt, ami nem feltétlenül képviseli a város érdekeit."
A fórumon felszólalt Tar-nóczky Attila MDF-es országgyűlési képviselő is, akinek kérdése nyomán derült fény arra, hogy az idei költségvetés nemhogy 500 milliót elvont a várostól, hanem 160 millióval kaptunk többet, mint tavaly, és ez az összeg több mint az országos Dévi
szony javaslatára a jelenlévők felállva énekelték el „Az Úr angyalát", majd sorra jöttek a felvetések, hozzászólások: hiteles embereket a vezető beosztásokba; harcot kell folytatni a szex-őrület, a bárok, játékkaszinók és kocsmák elburjánzása ellen; alacsony kamatozású hiteleket kell nyújtani a kistermelőknek; a bűnözések és jogtiprások ellen erélyes fellépésre van szükség; legyen pártérdekektől mentes magyar tévé, rádió és sajtó; keresztény nemzeti összefogásra van szükség; harcolni kell a közömbösség ellen; meg kell ol-
Március 18-április 10.:
1 TAVASZ A KULTÚRÁBAN -KULTÚRA A TAVASZBAN
| Művészeti programok a HSMK~ban
vöket, akárcsak Honti László budapesti kerületi kisgazdapárti elnök és Süle Iván, az MNSZ Vas megyei szervezetének Szombathelyről érkezett elnöke, aki után felesége is lelkesítő beszédet mondott.
Néhány további hozzászólás után a jelenlévők nyílt szavazással megalakultnak nyilvánították a Magyarok Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezetét, Nagykanizsa, Csengery út 1. sz. címen, majd elénekelték a Szózatot.
Ezután a régi és új tagok -összesen 15-en - megválasztották a szervezet vezetőségét. Elnök Pócza Attila, elnökségi tag pedig Mészáros József és Szalai Ferenc lett. Kisgazdapárti összekötőnek -javaslati joggal felruházva - Si-monka Józsefet választották. A vezetők határozatot hoztak további tagok toborzására és ifjúsági csoport alakítására. (tihanyi)
A HSMK igazgatósága az elkövetkező hetekben érdekes és színvonalas tavaszi kulturális műsor-so-rozatot állított össze a város és a városkörnyék közönsége számára.
- Olyan művészeti programot szerveztünk, amelyek bemutatása során valamennyi korosztály kitűnően szórakozhat, s feltöltődhet kultúrából. Egyelőre nem akarunk a budapesti, debreceni és kaposvári tavaszi fesztiválok nyomdokaiba lépni, de néhány év múlva egy hasonló műsor-sorozat fesztivál jellegű lehet. A március 18-április 10. között városi művelődési központunkban zajló művészeti programnak - amelyeknek egyelőre TAVASZ A KULTÚRÁBAN -KULTÚRA A TAVASZBAN elnevezést adtuk - kettős célja van: egyrészt Nagykanizsa művészeti együtteseinek újabb bemutatkozási lehetőség biztosítása, másrészt az ismert hazai kiváló színtársulatok előadásai mellett neves külföldi együttesek fellépése. Sikerült szponzorokat is találnunk: öt vállalat és vállalkozó támogatja kezdeményezésünket - mondta Papp Ferenc, a HSMK igazgatója.
A program-sorozat március 18-án (szerdán) kezdődik Lázár Ervin: A KISFIÚ ÉS AZ OROSZLÁNOK gyermekrendezvénnyel, a Bóbita Bábszínház két előadásában. Március 20-án (szombaton) este a JAZZ HANGVERSENY-en 4 magyar és 2 lengyel muzsikus
egybeforrva szórakoztatja majd a jazz kedvelőit. Március 21-én (vasárnap) este a Nemzeti Színház művészei lépnek színre Sütő András: ADVENT A HARGITÁN c. drámával; március 23-án (kedden) pedig a Fővárosi Operett Színház adja elő Huszka Jenő: MÁRIA FŐHADNAGY c. operettjét. Március 24-én (szerdán) a GRÚZ ÁLLAMI TÁNCEGYÜTTES ad műsort. Március 25-én (csütörtökön) délután lesz a Nemzeti Filharmónia ifjúsági bérletes hangversenye: koncertet ad a NAGYKANIZSAI SZIMFONIKUS ZENEKAR. Március 27-én (szombaton) este és éjszaka bizonyára sokan tapsolnak majd a NOSZTALGIA KÁVÉHÁZ programjában Felföldi Anikónak, Körmendi Vilmosnak és D. Farkas Bálintnak. Március 30-án (kedden) este a Veszprémi Petőfi Sándor Színház adja elő Sütő András: VIGYORG— BÚBÁNAT c. darabját (Hevesi-bérlet).
Az április havi tavaszi programot 1-én (csütörtökön) este a HSMK VEGYESKARÁNAK koncertje vezeti be, majd 2-án (pénteken) este KORTÁRSAK koncert lesz. Április 6-án (kedden) újra jön a VIGYORGÓ BÚBÁNAT (Bródy-bérlet). A finálét április 8-án (csütörtökön) este a MASKA-RADES görög népzenei együttes műsora jelenti.
Jó szórakozást!
T. I.
dani a keresztény szellemű gyermekek 7-10 napos nyári táborozását; fel kell lépni a helyi Mgtsz vezetőinek „gonoszságai" ellen; szakértő kormányra és egy új összetételű parlamentre van szüksége a magyar népnek; a KDNP bázisa legyen a kisfalvak, községek lakossága; a kihaló-félben lévő katolikus papság utánpótlására sürgős lépéseket kell tenni...
A több mint kétórás gyűlés után többen belépési nyilatkozatot írtak alá a KDNP-be.
Tihanyi István
NAGYKANIZSA, 1993. MÁRCIUS 15.
Tisztelettel hívjuk Önt és kedves családját nemzeti ünnepünk tiszteletére és felidézésére ez évben is megrendezésre kerülő emlékező sétára. A március 15-e tiszteletére szervezett emlékező ünnepi séta programja:
Gyülekezés: 1993. március 15-én, 18 óra előtt a Kazinczy utcában. 18 órakor: Deák Ferenc emléktáblájának koszorúzása a Hunyadi-is-kola falán, rövid emlékműsor. Innen a Sugár úton, a Fő utcán és az Ady utcán át a Zrínyi-iskola falán található Petőfi emléktáblához megyünk.
Zrínyi-iskola: rövid emlékprogram, a Petőfi emléktábla megkoszorúzása. Innen a Zrínyi utcán és a Csengery utcán át a Deák térre sétálunk át.
Deák tér: rövid emlékműsor, majd a város társadalmi szervezetei koszorúznak, a koszorúzás előtt a Himnuszt, utána a Szózatot énekeljük el.
* ♦ *
Kérjük az ünneplőket, hogy a séta után jöjjenek velünk a HSMK-ba és hallgassák meg az ottani népzenei műsort, majd vegyenek részt az azt követő táncházi programban.
1989. március 15. 1990. március 15. 1991. március 15. 1992. március 15. 1993. március 15. Ötödik alkalommal ünnepel Nagykanizsa lakossága emlékező sétával is március 15-én. Azóta vagyunk részesei és nem csupán hallgatósága az ünnep felidézésének.
Kérjük, ötödször is ünnepeljen ezen a módon velünk.
Magyar Demokrata Fórum Ifjúsági Demokrata Fórum, Nagykanizsa
(Lapzártánkig más ünnepi rendezvényről nem kaptunk információt)
28 kanizsa j|| 1993, március Ili
KIEGESZITETT KOZMONDAS
karinthy gydgysz. üvegcse 1 gandhi fegyv. felkelő 7 TOVATA-SZl\'TJA targyrag a don mellékfolyója V ZA\'RT CSOPORT ...vilh05 /legen-da\'s sva\'j- cl hosl szén, 6arium tétlen re mátjykedés köze\'P- Kori varak re\'sze
szellemes megXl- LAflTA\'SA „... volt szökésé • G E " /J U H A\'SZ GY./ MCIANYAO - FAJTA FoRD DA-TUMRAG ÖSSZE-VISZ-SZA A\'ZÓ! szovj. repülőgép a\'llat -angolul
► 1 1 mmm * iMMM i»f v y v v
konyhai eszköz la\'cma
>a nászt emel ellene .re\'g.
a norma SZERZŐJE
L erdei a\'llat hi\'mje > V vi\'zi „ ja\'rmű >
török tartom.
VIUA\'K arra\'bb NYOM V szappan-ma\'rka
6renda ajka\'val érint IZRAELI FFINEV
L a hamlet re\'szlete ! > RÓMAI ka\'hok * argon 6EIKTAT
enged a szorításból cipő jelzője is lehet
nobeld.am KÖZGAZD. FAJDALoN-CSILLAP.
hazai sport ■ trófea Volt *: v OLASZ TV, FORD. v NYAK6A-VALÓ v locsogó V
NEMET AUTÓKLUB rahov -magyarul főnök
r somogyi község v PL. AZ 1\'-RÓASZTAL - v SZENVEDÉS
megkevert tejl Komaromi helység
azonban ISI v PÉNZZEL SEGl\'Tó\' v katonai föveg v. v
RIAD belső rész! HANGTALAN) túz!
r | » v vasúti pa\'lya >
kétharmad !
nem fogyaszt szeszes italt D .....v kettős 6etű >
Beküldési határidő: március 26.
Lapunk 10. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Sok mindent megvetünk, hogy önmagunkat ne vessük meg.
A sorsoláson Kelemen Józsefné, Stróbl Józsefné, Szabadi Sán-dorné és Tóth Gizella kanizsai olvasóink nyertek könyvjutalmat vagy negyedéves Kanizsa újság előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
HU-MOR-ZSAK
- Mi a legnagyobb légikatasztrófa?
- ???
- Ha a toalettkacsa és a szárnyasbetét összeütközik.
Receptötlet
TONHALAS KELBIMBÓSALÁTA
Hozzávalók: 400 g kelbimbó (mélyhűtött is lehet), 100 g olajos tonhal (vagy egyéb olajos hal), petrezselyem.
Az öntethez: 1 kemény tojássárgája, 1 citrom leve, 1 dl salátaolaj, 1 ek. mustár, 1 kk. szardellapaszta, só, bors.
A megmosott kelbimbót enyhén sós, kevés vízben fedő alatt puhára pároljuk, alaposan lecsepegtetjük, hagyjuk teljesen kihűlni. A halat ki-emeljük az olajból, azt is Jól Iccsorgatjuk, körömnyi darabkákra tördeljük. Elkészítjük az öntetet; A tojássárgát
villával megtörjük, cseppen-ként hozzáadjuk az olajat, keményre-habosra keverjük, aztán elkeverjük benne a citromlét, a mustárt, a szardel-lapasztát, végül ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. A kihűlt kelbimbókat kettévágjuk, hozzáadjuk a halat és óvatosan, hogy össze ne \'törjük, hozzákeverjük az öntetét. 15-20 percig szobahőmérsékleten pihentetjük, tálaláskor meg-hintjük a tetejét petrezselyemmel. Bármilyen hirtelen sült, semleges ízhatású húsfélékhez kitűnő.
Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Központ 1993. március 18-április 15.
Március 18. 10.30 és 13.30 órakor Lázár Ervin: A kisfiú és az oroszlánok BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ Március 20. 19 órakor Jazz hangverseny világhírű sztárokkal Vendég: A Bop Art Orchestra, Zbigniew Namyslowski és Krystof Scieranski Március 21. 19 órakor SUtű András: Advent a Hargitán Nemzeti Színház Március 24. 19 órakor
A grúz állami táncegyüttes műsora Március 25. 13.30 és 15 órakor A nagykanizsai szimfonikus zenekar koncertje (ifjúsági bérlet) Március 27. 19-02 óráig
Nosztalgia Kávéház Március 30. 19 órakor Sütd András: Vigyorgó búbánat A Veszprémi Petőfi Sándor Sztnház el«-adása (Hevesi-bérlet) Április 1. 19 órakor A HSMK vegyeskarának koncertje
Április 2. 18 órakor
KORTÁRSAK koncort Április 3. 19 órakor
A Kanizsa táncegyüttes gálaműsorral Április 6. 19 órakor Siitó András: Vigyorgó bűnbánat A Veszprémi Petőfi Sándor Színház eló-adása (Bródy-bérlet) Április 8. 18 órakor MASKARADES - Görög népzenei együttes műsora Április 15. 19 órakor Huszka Jenő: Mária főhadnagy FŐVÁROSI OPERETT SZlNHÁZ KIÁLLÍTÁS Április 10-ig Varga Tamás szobrászművész tárlata
A rendezvénysorozat támogatói: MOL. Rt.
ROTARY FÚRÁSI KFT. BUDAPEST BANK RT. Nagykanizsa MAGYAR HITEL BANK Nagykanizsa SZABÓ IMRE vállalkozó
m i KANIZSA 1993. május 21.
**
TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAP
KÖZPONT AVATÁSSAL
■ ■ ♦ :■> ■
Nem tudni, hogy az idei esztendő májusáig hányan tudták, hogy a távközlési világnap e hónap közepén van, de az biztos, emlékezetes dátum lesz ez Kanizsa életében, hiszen európai szintű telefonközpont kezdte el a működését. Garami András üzemvezető viszont ezt egy országos eseménnyel hozza logikai összefüggésbe, hiszen a vidéki telefonszámok léptek egyet előre. Hatszámjegyűekké
váltak. Az átadás reggelén az üzemvezető zsúfolt programja ellenére szívesen állt rendelkezésünkre. Mint elmondta, hogy a munka időre elkészüljön, 35-40 fős team három műszakban dolgozott. Közülük Kelemen János vezérigazgatói elismerésben részesült. Tájékoztatása szerint, a zalaegerszegi és a keszthelyi központ átadásának tapasztalatai alapján valószínűnek tartja, hogy Kani-
zsán is lesznek a kezdetben apróbb zavarok, de hogy elkerüljék őket, tizenegy kolléganője felhív valamennyi előfizetőt, hogy az esetleges hibákat kiküszöböljék.
Mondandójában a zalakarosiak számára is közölt jó hírt, ahol rövidesen sor kerül egy kihelyezett központ átadására.
Most már tehát a következő dátumra kell figyelni, azaz 1995. március 3l-re, amikor is a megye egész területén telefonhoz jutnak az önerős beruházók. Valószínűleg így Zala megye lesz az első, ahol az összes település elérhető lesz elektronikus központon keresztül.
- g- I. -
- Május 24-én ismét ülésezik városunk önkormányzata. Néhány téma a napirendből: Rendeletalkotás a pénzben és természetben nyújtandó szociális támogatásokról; lakásügyi rendelet módosítása; Intézmények átszervezése, Marton István képviselő önálló indítványa alapján; Javaslatok, tervek a piarista iskola elhelyezésére; a VGV és a Zalaco átalakítása, privatizációja; ÁSZ jelentés; Javaslat a Dél-Zalai Tűzvédelemért Alapítvány támogatására.
HELLO!
Szeretettel várunk mindenkit az ÁSZ nagykanizsai élő adására.
HELYE:
Winkler Szakközép tornacsarnoka
IDEJE:
1993. május 29.
10 óra Belépés ingyenes,
a helyeket 8.40 és 9.00 között
kell elfoglalni. Belépőjegyek május
24-től a középiskolákban és
a Kanizsa Hetilap szerkesztőségében igényelhetők.
A MŰSOR VENDÉGE:
a Szya és az EDDA együttes. MŰSORVEZETŐ: GESZTI PÉTER
Köszönjük,, hogy segítettél szándékunkban!
Az 1993. évi Kulturális Alap felosztása
1. témakör: Közgyűjteményi szolgáltatások, művészeti produkciók tárgyi feltételeinek támogatása
A pályázó neve
Célja
Támogatás (forint)
1. Nagyrác utcai iskola
2. Rózsa úti iskola
3. Rózsa úti iskola
4. Hevesi Sándor iskola
5. Hevesi Sándor iskola
6. Hevesi Sándor iskola
7. Péterfy Sándor iskola
8. Péterfy Sándor iskola
9. Rozgonyi utcai iskola
10. Hunyadi János iskola
11. Hunyadi János iskola
12. Zemplén Győző iskola
13. Zemplén Győző iskola
14. Zemplén Győző iskola
15. Batthyány Lajos Gimnázium
16. Palini-iskola
17. Városi Kerámia Szakkör
18. DEXTRIN Együttes
19. Kazanlak Ifjúsági Klub
20. HSMK
21. Városi Könyvtár
22. Városi Könyvtár
23. Mindenki Háza - Miklósfa
24. Helyőrségi Klub
25. Helyőrségi Klub
26. Helyőrségi Klub
27. Erkel Ferenc Műv. Ház.
28. MÁV Kodály Műv. Ház
29. MÁV Kodály Műv. Ház
30. MÁV Kodály Műv. Ház
31. Thury György Múzeum
32. Kanizsa Dél-zalai Hetilap
33. Kanizsa Hagyományápoló Egyesület
34. Kanizsa Hagyományápoló Egyesület
35. Kanizsa Hagyományápoló Egyesület
36. Bene Vendel Néptáncegyüttes
37. Eraklin Táncklub
38. Amalipe Egyesület
39. Zeleno Patra Hagyományőrző Egy.
40. Zeleno Patra Hagyományőrző Egy.
41. Igricek Együttes
42. Pedagógus Nőikar
43. Baráth Zoltán
44. Kövesné Monok Anikó
45. Kanizsa és Környéke Alkotóinak Egy,
46. Csávás Csaba
47. Városvédő Egyesület Honismereti K.
48. Erkel Ferenc Műv. Ház
49. Erkel Ferenc Műv. Ház
50. Erkel Ferenc Műv. Ház
Komplex művészeti tevékenység -
Gyermek Néptánc Csoport
Speciális Szakiskola támogatása
Klubnapközi támogatása
Népi Gyermekjáték Kör
Karácsonyi hangverseny
Hagyományőrző Kör
Népi Zenekar
Pianfnó javíttatása -
Néptánccsoport: hang- és videoanyag -
Néptánccsoport: viselet -
Fénytechnika és hangosítórendszer kiépítése Néptánccsoport Kézműves Szakkör
Virág Benedek Kórus: viselet 100.000,-
Néptánccsoport -
Égető kemence felújítása 30.000,-
Hangszererősítő vásárlása -
Szalonzenekar létrehozása -
Városi Vegyeskar: egyenruha
Hangzó állomány gyarapítása, kölcsönzés biztosítása Könyvvásárlás Kovászna testvérváros számára Nyugdíjas Népdalkör támogatása -
HEK-ROVER Táncklub támogatása Színi-Tanoda: 3 előadás megvalósítása Aranyvessző Néptánccsoport Irodalmi Színpad létrehozása MÁV Dél-zalai Táncegyüttes: viselet Népizenekar - Patkó Banda - alkalmazása Bábcsoport támogatása Kiállítóhely kialakítása Fénymásoló vásárlása Bojtár Népzenei Együttes támogatása KANIZSA Táncegyüttes: viselet, szakmai anyag Utánpótlás Tánccsoport: viselet, koreográfia Viselet, koreográfia vásárlása Viselet vásárlása Ruha és hangszervásárlás Viselet vásárlása Hangszervásárlás
Hangszer és hangtechnikai eszközök vásárlása Egyenruha vásárlása -
Technikai eszköz hangszereléshez -
Szövőszék vásárlása -
.Famegmunkáló gépek vásárlása -
Fafaragó eszközök vásárlása Romlottvár konzerválása
Nagycsaládosok Klubja 30.000,-
Kazettakiadás: Patkó Banda Kazettakiadás: Tiborc Quartett
1. témakör összesen: 740.000,-
120.000,-
50.000,-
70.000,-100.000,-100.000,-
40.000,-
Következő számunkban folytatjuk a Kulturális Alap felosztásáról szóló
összegzésünket.
■ • . • • .
| kanizsaT
-
1993. június 4.
Kerkaszentkirály krónikása
Egy kis falu és krónikása: Kerkaszentkirály és Tantalics Béla. Az utóbbi időben mindketten országosan ismertté váltak. A Lakitelek Alapítvány helytörténeti pályázatát ugyanis Tantalics Béla, lenti pedagógus nyerte meg, aki egy ma már csak 300 főt számláló zalai település történetét készítette el: öt év kutatásait rendszerezte, összegezte mintegy 350 oldalon adatokkal, dokumentumokkal, fényképekkel színesítve. Tantalics Béla évtizedek óta foglalkozik helytörténettel. Legelső publikációja 1964-ben jelent meg „Zala megye földrajzi helynevei" címmel. Azóta a cédulák gyűltek, az írások, könyvek napvilágot láttak. A kutatópálya állomásairól, a megvalósult eredményekről Tantalics Bélával lenti otthonában beszélgettünk:
- Elsőként a „Lendva kulturális emlékei a 16. század első feléből" című müvemet szeretném megemlíteni. Ebben a dolgozatban a törökkori Magyarország Lendván folyó kulturális életét dolgoztam fel. Számomra rendkívül érdekes volt, hogy a Bánffy-család mint a kultúra mecénása Európa-szintű művelődést próbált az uradalom központjában, Lendván kialakítani, így jött létre ott egy nagyon híres nyomda is. A „Lenti sporttörténete" című munkában emléket kívántam állítani mindazoknak, akik tettek valamit mint aktív sportolók vagy mint támogatók a város sportügyéért. Ezzel a könyvecskével az egyleti és az iskolák sportéletének bemutatása mellett aktív sportolásra szerettem volna hangolni, buzdítani az ifjúságot.
A volt tanáraim iránti tisztelet szorgalmazta a lenti polgári iskola történetének megírását. Ez a kitűnő magániskola 1948-ig működött, s híres volt a tanárok és diákok közötti jó kapcsolatról.
- Több könyve megjelent nyomtatásban, legnagyobb sikerét mégis a - még kiadásra váró - „Kerkaszentkirály" című dolgozatával érte el.
- Az elmúlt évben részt vettem a Lakitelek Alapítvány országos helytörténeti pályázatán, amelyen 1. díjat kaptam. Kerkaszentkirály történetének megírása során ez a kis dél-zalai falu megrázó tanúságokat hozott felszínre. Én is egy apró zalai községben, Bagladon születtem, s ez a történeti összeállítás egy kicsit szülőfalumról is szól, az iránta érzett szeretetemet fejezi ki. Hogy a munka bekerült a pályázatra, és hogy egyáltalán elké-
szült, az Pál Zoltánnak, Kerkaszentkirály polgármesterének köszönhető. A falu nagy segítségemre volt az adatgyűjtésben, bárkit kérdeztem, mindenki szívesen válaszolt.
Kerkaszentkirály sokat megélt, kibírt a történelem folyamán. Többször volt a megsemmisülés szélén, de erős. edzett hitét egyetlen diktatúra sem tudta teljesen sárba taposni. Főleg a 20. század második felében voltak drámai napjai; a faluban ÁVÓ-laktanya működött egy kitelepített család lakásán, amely nagy rettegésben tartott mindenkit.
Már 1872-ben önálló iskolát létesítettek ott, amely 1976-ban megszűnt. Az épület most üresen áll, a tanítónő és az ifjúság a szomszéd faluba jár.
A rendszerváltás után próbál
Évek óta kevesen látják, betegsége miatt lakásához van kötve. Nagykanizsán él, volt munkatársai, a Hevesi Sándor Művelődési Központ küldöttei keresik fel őt minden karácsonykor, s köszöntik virággal. Mint művészeti előadó 1956. június 16-tól dolgozott ott nyugdíjazásáig. Hallgatva visszaemlékezéseit, nagyon sokat lett Nagykanizsa kulturális életéért. Unokája, Szentes né Pájer Andrea népművelő szakdolgozata alapján Németh József - akkor a Göcseji Múzeum igazgatója - ráismert Hahn Alice információira.
Hahn Alice édesapja, Hahn Barnabás a Vas- és Fémmunkások Dalköre alapító karnagya volt 1922-ben. (Barbarits Lajos: Nagykanizsa Története)
a település aléltságából magához térni, igyekszik kultúr- és sportéletét megszervezni.
- Miért éppen Kerkaszentki-rályról írt tanulmányt?
- Lenti történetének kutatása közben találtam a falura vonatkozó okleveleket, forrásokat, hiszen ugyanaz volt a két helység földesura. Vonzó volt számomra a község eredeti neve is: Szentkirály. 1322-ből van az első oklevél, amely „ Szent-királyi-vil-la" elnevezéssel illeti a helyet.
Hahn Barnabás hegedűművész volt. Egy hangversenye előtt lett rosszul, ami Szombathelyen lett volna. Kórházba került, s az agytumort 1925-ben még nem sikerült az orvosoknak megoperálni. Édesanyját 1944 május 17-én vitték el Nagykanizsáról Auschwitzbe. Testvére Maut-hausenben végezte be életéi fiatalon. Alicet az Alföldön, Öcsödön bújtatták el barátai, így maradt életben.
A Kanizsai Almanach 1991-ben van egy Hahn Alice részére dedikált rajz, ami Sass Brunner Erzsébetet ábrázolja 1988-ban Nagykanizsán jártakor. (Hahn Alice édesapja és Sass Brunner Erzsébet édesapja együtt muzsikáltak.)
(Valószínűleg Szent Istvántól kapta a nevét.) Harmadrészt pedig a polgármester úr buzdított a történet elkészítésére, és aki ma is igyekszik segíteni abban, hogy a könyv Szent István napjára megjelenjen.
- ön még aktív pedagógusként dolgozik, hivatásos pártfogó a Zala Megyei GYIVI-nél. Jut-e ideje újabb kutatásokra?
- Sok tervem van. Szeretném megírni Lenti történetét, s ezt a könyvet én a fiataloknak szánom. Mint gyakorló pedagógus tapasztaltam, hogy a helytörténeti ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók megismerjék környezetüket, őseik küzdelmes életét, hogy ezáltal érzelmi kötődésük aktívabbá váljon, kialakuljon bennük szülőföld- és lakóhelyszeretetük. A gyermekek azt hiszik, hogy a történelem mindig másutt zajlik, pedig ez nem igaz. Azon a földön is, ahol élünk, rengeteg esemény történik, és én ezt próbálom megláttatni az ifjúsággal.
Horváth Ilona
Nagyon sokat tud mesélni Alice néni, ha jobban érzi magát a régi időkről, amit helytörténeti szempontból is jó lenne megörökíteni. A Nagyrác Utcai Altalános Iskola igazgatónője, Dömötör Miklósné, mint régi kedves ismerőse emlékezik szeretettel, s köszönti Hahn Alicet, a nyugdíjas pedagógust, aki nemzedékeket tanított táncolni, többek között a kiskanizsaiak is neki köszönhetik a táncos múltjukat. (A Kanizsa Táncegyüttes létrejöttét ő is segítette tanácsaival.)
Mindezek a gondolatok a Nagy rác Utcai Általános Iskola jubileumi rendezvénysorozata alkalmából vetődtek fel e pár sor megörökítöjében.
Farkas Zsuzsa
Az 1993. évi Kulturális Alap felosztása
3. témakör: A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek külföldi fesztiválokon való részvételének és vendégszereplésének támogatása, elsősorban a testvérvárosokban
A pályázó neve
1. Csokonai utcai iskola
2. HSMK - Vegyeskar
3. Zeneiskola - Népzenei tanszak
4. Zeneiskola - Szimfonikus zenekar
5. MÁV Kodály Műv. Ház
6. Kanizsa Hagyományőrző Egyesület
7. Zeleno Patra Együttes
8. Amalipe Egyesület
9. Igricek Együttes
10. TUNGSRAM Hevesi Versmondó Kör
11. Kanizsa Fotóklub
12. Kanizsa Fotóklub
A támogatás
70.000,-105.000,-
A pályázat célja
Az iskolai kórus gleisdorfi fellépése Puchheimi kórus fogadása és kiutazás Népzenei hangverseny Puchheimben Gleisdorfi Szimfonikusok fogadása MÁV Dél-Zala Táncegyüttes angliai fellépése -
A táncegyüttes andorfi és luxemburgi fellépése Fellépések meghívásokra Nemzetközi folklórfesztivál Franciaországban Vendégszereplés: Erdély, Kárpátalja, Szlovénia Műsor a határainkon túl élő magyarságnak 70.000,-Vándor fotókiállítás a testvérvárosokba 50.000,-Hazai és külföldi fotókiállítások 50.000,-
Következű számunkban folytatjuk a Kulturális Alap felosztásáról szóló összegzésünket.
HAHN ALICE
1993. október 22, [ KANIZSA - INFORMÁCIÓ 3
Vélemények a
20-as szoborról
A kocka el van vetve, legalábbis szoborügyben. Visszakerül a helyére. Hogy a több mint négyezer aláírás takarja-e a kanizsaiak véleményét, most már felesleges firtatni. Azt azonban kár tagadni, igazuk lehet azoknak is, akik esztétikai, építészeti kifogásokat sorolnak ellene. Nem szólva arról, hogy talán jogosan irritálja egyeseket a félmilliót kóstáló költség. Mindenesetre mi megkérdeztünk néhány járókelőt, mondván itt fog állni a szobor, jelent-e valamit számukra.
Sthal György nyugdíjas: - Én még emlékszem rá. Arra is, amikor a Széchenyi térre került. Valamikor ott fényképeztem le az unokámat. A jelenlegi helyét is ismerem. Most az eredeti helyére fog kerülni. Akkor ide készült. Az volt a hiba, hogy elvitték, majd össze-vissza hurcolták. A szobroknak megvan a helyük, szerepük. Ráadásul ez egy embereknek kegyeletet adó mű volt, s az lesz ma is. Szerintem ez semmilyen érzelmi gondot nem fog okozni a városban. Politikai dolgokat belevinni, belemagyarázni pedig botor dolog. Hogy a ma fiataljának jelent-e valamit? Nem hinném, hiszen ma már a harmadik generáció fog előtte sétálni.
Schimdt István, Fűzvölgy polgármestere: - Emlékszem az eredeti helyén álló szoborra, most újra ott fogom látni. Ebben nincs semmi különös dolog. Ez lesz a természetes állapot. Nem szabad másra gondolni.
Ülésezett
az Oktatási és Kulturális Bizottság
Az Oktatási és Kulturális Bizottság hónap eleji ülésén megtárgyalta a Kulturális Alaphoz benyújtott pótigényeket. A döntés értelmében az alábbi igénylők kapnak pénztámogat ás t^^^^^^
HSMK Vegyeskar (puchhei-mi vendégszerepléshez) 40 ezer Ft, HELY Klub (színházi előadás) 25 ezer Ft, Batthyány Lajos Gimnázium (matematika-konferencia) 25 ezer Ft, Zeneiskola (alapítványi rendezvény) 20 ezer Ft, Deák-napok rendezői 50 ezer Ft, Kanizsai képzőművészek kiállítása (és vásár) 40 ezer Ft, Zrínyi-iskola galériája, illetve pedagógus alkotóműhely 5000 Ft havonta, illetve kiállításonként, Rózsa Miklós (PAB) Kanizsa-történet 20 ezer Ft.
Gerencsér Tibor emlékeztette a bizottságot, hogy február végéig meg kell alakítani az iskolaszéket, melybe 3-3 főt kell intézményenként delegálni. Mayer Ferenc, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója kérte a bizottságot, kérje fel a Hivatal Hatósági Osztályát, hogy tegyen javaslatot a két erdélyi tanulójuk iskoláztatási
Tóth István eladó: - Itt volt a helye és újra visszakerül. Ez egy normális dolog. Ám remélem, ezúttal a „kerekeket" végképp elhagyják alóla. Nem kell ezt tologatni. Olyan sehol a világon nincs, hogy szobrot húzogatnak. Véleményem szerint az arra járó és emlékező emberek jó érzéssel, a fiatalságukat felidéző gondolatokkal fognak elhaladni előtte.
Varga József
GYIViNFÓ
- Október 15-én megyei igazgatói értekezlet volt Kanizsán. Ezen részt vettek a csecsemő-, egészségügyi és szociális otthonok, a széles korhatárú nevelőotthonok, az általános iskola és diákotthonok (volt kisegítő iskolák), valamint a GYIVI vezetői. Előadást tartott Csility Antal, a Gyermekvédő Intézet igazgatója; akinek témája az együttdolgozás a gyermekvédelemben volt.
- Október 19-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei GYIVI látta vendégül Szolnokon a kanizsai társintézmény dolgozóit.
- Október 21-én a beiskolázás tapasztalatairól, aktuális feladatokról beszélgettek városunkban a családias otthonok nevelőszülői, gyermekfelügyelői és az intézet családgondozói.
- Október 22-én (ma) puchheimi vendégek érkeznek a GYIVI-be, akik az intézet életével fognak megismerkedni.
- Tegnap és ma Véneken rendezik meg a gyermekfelügyelők és nevelőtanárok regionális értekezletét, melyen pszichológiai és pedagógiai kérdésekről lesz szó, valamint a résztvevők megtekintik a győri intézetet is.
H. I.
és kollégiumi költségeinek fedezésére. A két diák a MÁV NTE kosárlabdacsapatában játszik, ám az egyesület - ismert anyagi nehézségei miatt - a költségeket nem tudja kiegyenlíteni. Az ülés legtekintélyesebb részét az utolsó napirendi pontban szereplő témakör tette ki. A jövő évi költségvetés tervezetének összeállításához, az oktatási intézmények beruházási igényeinek elbírálásához szükséges állásfoglalást kért a Településellátási és Fejlesztési Osztály. A szavazás eredményeként a rangsor első helyén a palini iskola áll, melynek állagmegőrző felújítását javasolja a bizottság. Az intézmény által igényelt bővítésre és tornateremépítésre csak később kerülhet sor. A második a Petőfi-iskola Petőfi u. 3. szám alatti épületének bővítése illetve tetőtérépítése, mivel a mai formájában nem felel meg teljes értékű oktatási intézménynek - bármely iskola működjön is benne. Fontossági sorrendben a harmadik helyet foglalja el a Batthyány-Gimnázium régi szárnyának felújítása. A Zeneiskolával kapcsolatban két al-
ternatíva közül választott a bizottság. Elvetette a mostani épület bővítésének tervét, helyette a Városfejlesztési Bizottság javaslatát támogatta, mely szerint a Zrínyi u. 33. számú épület megürülésével -ha a Petőfi visszaköltözik eredeti helyére - az alkalmas lenne a Zeneiskolának, nem utolsó sorban a közeli Zsinagóga városi hangversenyteremmé alakítása esetén. Az ötödik helyezett a Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola igénye, az intézmény bővítést és tornateremépítést szeretne megvalósítani. A hátrébb sorolás indokai között elhangzott, hogy az általános iskolákból valószínűleg kevesebben érkeznek majd a középfokú intézményekbe (demográfiai hullámvölgy illetve tízosztályos alapfokú oktatás); hasonló az indok a dr. Mező Ferenc Gimnázium tetőtérépítésével kapcsolatban is. A két utóbbi intézmény diákjainak egy (nem kis) része ma a leány- illetve fiúkollégiumban tanul, de a bizottság szerint nem biztos, hogy két év múlva is ekkora lesz az érdeklődés ez utóbbi két iskola iránt.
A szobor szelleme - Megfogant a/, átok és... - Állandó rettegésben - (i.vilkosság, vagy véletlen baleset?
FANTASZTIKUS TORTENET - FOLYTATÁSOKBAN
Fantasztikus történeteket kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk az „ÁTOK" című novellát, amit a következő héttől - öt részben - folytatásokban közlünk. A cselekmény egy vidéki vendégfogadóban Játszódik, ahova Ismeretlen, idős, sebhelyes arcú, rejtélyesen viselkedő férfi érkezik.
Vajon hol szerezte visszataszító, hatalmas sebhelyét, ami teljesen elcsúfítja kinézetét - merül fel a kérdés a törzsvendégekben. A férfi mesélni kezdi hányatott, rémálmokkal gyötört életét. Talán nem is rémálmok gyötrik? Netán lehet valami igazság abban, hogy az átok megfoganhat? Megmagyarázhatatlan, tragikus események követik egymást, melyben néhány szereplőt utolér a végzet...
Az írás szerzője Völgyi Ferenc. Kérdésünkre a novelláról csupán ennyit mondott: vannak esetek, jelenségek, melyekre nincs, vagy majd évtizedek, évszázadok múltán lesz magyarázat. Ám ennek ellenére, beszélnünk kell róluk.
Ne feledjék: a jövö liéttftl fanlas/tikus történetet kö/.liink folytatásokban!
26 KANIZSA - KÉK HÍREK 1993. december 17,
A rendőrség megtalálta
MAR BUSZT IS LOPNAK
• Pletykált a falu
# Betörés helyett börtön
A mesztegnyei példa
TÜZKÖZELBEN
A kanizsai lánglovagokat az elmúlt héten sem riasztották tűzesethez, ellenben jégcsapok eltávolításához annál sűrűbben. December hatodikán egy közel másfél méteres jégóriástól kellett meg-
szabadítaniuk a\'Fő út és Sugár út sarkán lévő épület ereszét. Két nappal később az Ady úti postahivatal déli oldaláról tűzoltóink egy másik kapitális jégcsapot távolítottak el, mely veszélyeztette a gyalogosok testi épségét.
- k -
Határesetek
79 NEM
A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság által ellenőrzött magyar-szlovén határon december harmadika és kilencedike között kilenc román határsértő próbált illegálisan a szomszédos állam területére jutni. Köztilük hatot a magyar, hármat pedig a szlovén szervek csíptek fülön. A magyar-horvát szakaszon öten kísérelték meg az átjutást, sikertelenül.
Ugyanezen időszak alatt a magyar-szlovén határátkelőhelyeken 49391 személyt és 17701 közúti jármüvet, a magyar-horvát átkelési pontokon pedig 66123 személyt, 19287 közúti és 5119 vasúti járművet ellenőriztek. A beléptetésre jelentkezők közül hetvenkilenc külföldi állampolgártól tagadták meg a határátlépést a szükséges beutazási feltételek hiánya miatt.
-k-i
MEGHÍVÓ
A HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT ■ A HSMK • VEGYESKARÁNAK KARÁCSONYI
KODÁLY KONCERTJÉRE
Helye:
ALSÓVÁROSI TEMPLOM Ideje:
1993. december 18-án (szombaton) 19 óra
A HSMK Igazgatósága és a Vegyeskórus tagsága úgy döntött, hogy a karácsonyi Kodály hangverseny teljes bevételét a szerencsétlenül járt Hungária Sportrepülő Egyesület javára felajánlja.
_ KANIZSA D Z HETILAP .
Ismeretlen tettes betört az al-sórajki polgármesteri hivatalba december 11-ére virradóra, de csak jelentéktelen összegű rongálási kárt okozott. Vajon mit akart elvinni? A határozatokat, a jegyzőkönyveket? Városunk Eötvös tere viszont két eseménynek színtere volt. Egy ismeretlen férfi összeesett és nyomban meg is halt. Nagy valószínűséggel szívroham végzett vele. Nem sokkal később egy divatárubolt kirakatát verték be, de - szerencsére - túl sok eredmény nélkül. Bár a helyrehozatal nem kevés bosszúságába és lótásba-futásba kerül a tulajdonosnak.
Húszezer forint ára értéket és ruhaneműt lopott el az az ismeretlen tettes, aki behatolt egy kanizsai lakásba. A becsehelyi
ABC-áruház kirakatát is betörték, de a tettes nem tudott behatolni az üzletbe, valószínűleg megzavarták. Ám a rongálással 4-5 ezer forint kiadására kényszerítette a boltot. Eddig ismeretlen személy éjfél után nem sokkal a nagykanizsai vasútállomás előtti parkolóból elkötöt-. te a ZG 659 Hl - külföldi -rendszámú autóbuszt, ám a rendőrjárőr hajnali 04 óra 45 perckor a Zrínyi utcában meglelte. A buszelkötésről szóló bejelentést a járőr éjfél után fél egykor kapta meg.
Nemcsak a becsehelyi, hanem a kanizsai Dél-Zala Áruház is megszenvedte a tolvajok tisztelgő látogatását. Valaki a zárás után bent maradt és 110 ezer forint értékű ruhaneművel meg-
rakodva egy földszinti bukóablakon elszelelt. Reméljük ő is hamarosan lebukik.
Nagyon becstelen volt az a valaki, aki az ajtót befeszítve behatolt a magyarszerdahelyi óvodába és 6 ezer forintot érő különböző tárggyal iszkolt el. Szomorú példa ez az apróságoknak, s ez a legnagyobb veszteség...
Eddig ismeretlen tettes az ajtó hengerzárjának feltörésével behatolt a Teleki utca 5. sz. lakásba. A helyszínelő bizottság 200 forint kárt állapított meg. A Teleki utca 5-7-ben is egy hengerzár szenvedte meg ismeretlen (föl? be?) törője látogatását, akit megzavarhattak, mert nem fejezte be a műveletet.
F
asszony kiugrani az ablakon. Varga ekkor a férfi szívéhez szegezte a konyhakést. Ebben a pillanatban megérkeztek a marcali rendőrök.
A nyomozás után a Somogy Megyei Bíróságra kerültek az akták. Első fokon két év és két hónapi börtönre ítélték Varga Miklóst, de ő megfellebbezte az ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a büntetést. Már jogerősen ül Varga a hűvösön, s gondolkozik azon, milyen módszereket használhat nyomozás közben. Az ítélet értelmében a közügyeket is ,.megkímélik" Vargától.
Az eseten azonban nemcsak Varga Miklósnak kell gondolkoznia. Azoknak a falubelieknek is jó lenne eltűnődni, akik elültették a bogarat Varga fülében. Több ember életébe is kerülhetett volna, ha a körülmények másként alakulnak. Ennek ellenére a pletykálko-dók továbbra is gyakorolhatják a közügyeket.
BaAndor
A Somogy megyei Meszteg-nyőn furcsa dologról meséltek az emberek Varga Miklós helybéli lakosnak. Azt próbálták elhitetni vele, hogy volt élettársa, Csendes Istvánné és annak szeretője be akarnak törni Varga házába.
A férfi elhatározta, hogy utánajár ennek\' a pletykának. Nem akarta elhinni. Úgy gondolta, csak az a biztos, amit ő hall. Különös módszert eszelt ki arra, hogy megtudja, mi az igazság. Elővette hát 24 centiméter pengehosszúságú konyhakését és alaposan megélesítette azt.
A nyomozáshoz nemcsak kés, hanem bátorság is szükséges - gondolta Varga, ezért benyakalt pár liter bort. Mivel az Interpol módszereit nem ismerte, azt hitte, -hogy a bátorsága és a konyhakés elegendő lesz ahhoz, megtudja volt élettársa szándékát. Elindult annak házába. Megérkezvén rög-
tön elővette a konyhakést, hogy ennek segítségével szándéknyilatkozatot kapjon Csendes Istvánnétól. Az asszony azonban a szúró-vágó szerszám láttán sem mondta, hogy be akar törni Varga házába, főleg nem a szeretőjével. A férfi nem ezt szerette volna hallani, ezért a kést használta, de nem rendeltetésszerűen. Volt élettársát szurkálta vele. Mivel ez sem eredményezte a várt vallomást, megverte Csendesnét. A csendesnek nem mondható akció azzal folytatódott, hogy Varga az asszony nyakához szegezte a kést. Talán azt gondolhatta, hogy ha mégse akarnának azok betörni a házába, akkor elvágja a nyakát. Erre szerencsére nem került sor, mert megérkezett a kisszobában lakó úr. Ő nem a kisszobába toppant, hanem a meggyőzés helyszínére. Ez elterelte a támadó figyelmét, így tudott az
1993. december 23.
I
KANIZSA - INFORMACIO
■11
Hét kamatadó-pert nyertek a jogvédők
Az elmúlt napokban Zalaegerszegen és Nagykanizsán tárgyalt perek közül hét pert nyertek azok a lakástulajdonosok, akik az Állampolgári Jogvédő Liga Zala Megyei Szervezetének támogatásával nyújtottak be keresetet az OTP lakáshitel kamatainak emelése miatt.
Erről Szmodics Géza, a jogvédők megyei szervezetének elnöke számolt be lapunknak. Hozzátette, hogy a fent jelzett perekben öt esetben az eredeti állapot, azaz a 3% lett visszaállítva; egy esetben 9%-ra, egyszer pedig 28%-ról 18%-ra csökkentette a kacatot a bíróság.
A perekben eljáró bírók alaposan elemezték a hiteladósok anyagi helyzetét, a tekintetben, hogy a megváltozott szerződés tartalma okoz-e olyan kivételesen elviselhetetlen érdeksérelmet, amely mellett a szerződés módosítása szükséges.
A szerződéskötéskor előre nem látott körülmények lényegesen megváltoztatták a felek helyzetét, s gyakorlatilag lehetetlenné tették a szerződés változatlan tartalommal történő fenntartását. Ebben az esetben pedig a bírósági beavatkozásra kifejezetten szükség van.
Tényként állapítható meg, hogy a Ptk. 226. paragrafus (2)
második része alapján lehetőség van arra, hogy a hiteladósok a bíróságtól a megváltozott tartalmú szerződés módosítását kérjék.
- A közeljövőben további pereket indítunk a zalaegerszegi, nagykanizsai, lenti és keszthelyi bíróságokon. A kereset mellé csatoltan megküldjük a kamatadót sérelmező család jövedelméről, lakásrezsijéről szóló okmányokat, amelyeket az illetékes önkormányzattal hitelesítettünk. Csak olyan esetben vállaljuk a perek indítását, amikor egyértelműen igazolható, hogy a családok megélhetését veszélyezteti a törvényben meghatározott szintű kamatemelés. Kereseteinkben a jövőben is azt kérjük, hogy a bíróságok állítsák vissza az eredeti állapotot, vagyis a 3 százalékos kamatok mellett kiszámított törlesztést - mondta Szmodics Géza.
(ti-nyi)
TARNOCZKY-KAMPANYRAJT?
V múlt hét péntekén rendhagyó, összevont tanóra keretében találkozott a Dr. Mező Ferenc (iimnázium és közgazdasági Szakközépiskola negyedikes diákjaival Tur-nóc/.ky Attila országgyűlési képviselő. Az idén illetve jö-vőre választópolgárokká cseperedő diákoknak az alkotmányról és a parlament munkájáról beszélt városunk országgyűlési képviselője. A kanizsai politikus nemcsak munkahelyén, hanem a város más középiskolájában, nevezetesen a liatthyánybun is tartott már ilyen jellegű előadást.
- át.
Erdős a Környezetvédelmi Iroda élén
Négy pályázóból Erdős Pétert nevezték ki a Környezetvédelmi Információs Iroda élére. Mint köztudomású, ez az „intézmény" azért jött létre, hogy segítséget nyújtson és tanácsokat adjon a nemsokára bevezetésre kerülő szelektív szemétgyűjtés kapcsán felmerülő kérdésekben a lakosságnak. Az iroda nemrégiben kinevezett vezetője ezt megelőzően a Sörgyár dolgozója volt.
- át -
Tűzközelben
Az elmúlt héten - hosszú idő után ismét - tűzesethez hívták lánglovagjainkat. December 14-én délután Szepet-neken a temető és a sertéstelep közötti úton teljes terjedelmében égett egy Trabant személygépkocsi, s ennek eloltásához riasztották Szent Flórián kanizsai utódait. Ám a járművet sajnos nem lehetett már megmenteni, mivel az elektromos zárlat okozta lángok szinte teljesen megemésztették már. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a becsült kár harmincezer forint.
December 17-én délután műszaki feladat várt tűzoltóinkra. A Csengery út 117-es számú ház elől kellett ehávolítaniuk a közlekedési baleset után maradt roncsokat.
- k -
Törvényes vagy törvénytelen?
Az Alkotmánybíróság szerdán hozta meg döntését az egyszemélyes vagyonkezelői önkormányzati kft. törvényességi vizsgálatának ügyében. Mint ismeretes, a Köztársasági Megbízott törvényességi észrevételének ellenére sem szüntette meg az önkormányzat az ez évben megalakított kft.-t. Ezt követően tárgyalt és döntött a bíróság az ügybén, amelynek végeredményéről ~ lapzártánk miatt -csak egy későbbi számban tudjuk tájékoztatni olvasóinkat.
- dévt -
- A napokban ért véget a matematikából rendezett
OKTV első fordulója. A két kategóriában meghirdetett erőpróbának kanizsai továbbjutói is vannak. Az első kategóriában Pető Zsolt „mezős", míg a má-
sodikban Benke Péter „batthyá-nyis" diák került a „magasabb osztályba". Az Országos Középiskolás Tanulmányi Verseny következő fordulójára január 6-án kerül sor.
-vi
- Gyermekvédelmi Kamara. Botfán 39 fő részvételével - az országban 17.-ként - megalakult a Gyermekvédelmi Kamara Zala Megyei Tagozata. Az elsősorban gyermekek érdekeit védő szervezet elnöke Unyi János, a Botfai Gyermekotthon igazgatója, elnökhelyettese pedig Zsidi Zoltán, a GYIVI nevelésszociológusa lett.
- H. I. -
- Mindazok, akik nem érezték magukat restnek, s szívesen cserélték fel a négy fal melegét a természet hűvös leheletével, vasárnap gyülekeztek az autóbusz-állomáson, hogy csatlakozzanak a Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület tagjaihoz. Az egyesület ugyanis e napra szervezte a dél-dunántúli kék túrát. A tizenkét kilométeres gyalogtúra során érintették Újudvart, Dalostetőt és a Vajda Cser-fő-hegyet.
- A kórus néma maradt. Elmaradt a HSMK vegyeskarának
hagyománnyá vált karácsonyi Kodály-hangversenye az Alsóvárosi Templomban. Az ok az, hogy a kórus tagjai közül többen dr. Antall József volt miniszterelnök temetésén rótták le kegyeletüket.
- dé -
KURÁZSI
A civil társadalom és a nyilvánosság címmel tartott előadást a Hevesi Sándor Művelődési Központban Gyergyói Ildikó, a civil társadalom lapjának, a Kurázsinak főszerkesztője. Bevezetőjében bemutatta a jelenlévőknek a Nonprofit Alapítvány által kiadott lapját, s az alapítvány más kiadványait is. így többek között az Egyesületi címtárat, a Magyar Alapítványok 1992. című kiadványt és a frissen megjelent Polgári Törvénykönyvet is. Majd közelmúltban - az alapítványok terén - szerzett amerikai tapasztalatairól számolt be. A tengerentúli és nyugat-európai nonprofit hálózatokról előadása végén áttért a hazai helyzetre is. örvendetesnek találta, hogy az állam támogatja a civil szektort, de megjegyezte, ezeket az összegeket elsősorban az egyházak és a határon túli magyar szervezetek kapják. Szavait követően Papp Ferenc, a HSMK igazgatója adott praktikus tanácsokat a megjelent kollégáknak arról, miként érdemes pályázni a különböző alapítványok által meghirdetett összegekre. Végül a jelenlévő művelődési intézmény- és egyesületveze-tők, valamint népművelők tettek fel gyakorlati kérdéseket Gyergyói Ildikónak.
- kovács -
M S Z P - k a 111 pá n y r ;i j 1 \'94-ben
január 13-án dönt a helyi Szocialista Párt a 2. sz. választókörzetben induló országgyűlési képviselőjelöltjének személyéről. A „kiválasztottat"\' a nagyközönségnek január 15-én a Szegfűbálon mutatják he. Az ősiméin egyben a párt \\ álas/.tási kampányának kezdetét is jelenti.
-I
- Nemrégiben Zalaszent-grót városa illusztrációs pályázatot hirdetett meg az általános iskolások körében. Nagykanizsáról többen is pályázták. A zsűri különdíját a Zemplén Győző Általános Iskola negyedikes tanulója, Ba-latonyi Judit kapta, Illyés Árgyélus és Tündérszép Ilona című meséjének ábrázolásáért.
-át
KANIZSA - INFORMACIO
1994. január 7.
419-ből 9 tag maradt!...
TÖRTÉNET A KANIZSA SÖRGYÁR RT.-RŐL ÉS AZ „M+D" KFT.-RŐL
1992. július 22. emlékezetes dátum volt a fennállásának akkor 100. évfordulóját ünneplő\' Kanizsa Sörgyár Rt. életében: ezen a napon határozott az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa a cég privatizációjáról, a néhány héttél előtte alakult „M+D" Kft. javára. Ezzel lezárult a cég csaknem három éven át zajlott, nagy viharokat is kavart magántulajdonba adása.
A Kanizsa Sörgyár Rt. kollektívája ez idő tájt nemcsak a kedvező termelési és értékesítési eredményekre és az ország különböző településein rendezett centenáriumi sörfesztiválokra volt büszke, hanem arra is, hogy az akkoriban mintegy 1100 dolgozót foglalkoztató vállalatnál érintőlegesen 419 vezetőből és dolgozóból (Menedzsment+Dolgozók) - konkrétan 165 tagból - álló „M+D" Kft. több pályázót is megelőzve elnyerte a részvények 80%-át (a részvények fennmaradó 20%-ának nyílt tulajdonlására később kárpótlási jegyek beváltásával volt lehetőség). Ezen tulajdonlás azt jelentette, hogy a gazdasági társaság korlátlan döntési joggal rendelkezett a cég további ügyeit illetően.
Az „M+D" Kft. - az Rt.-vel karöltve - komoly célokat tűzött ki a pénzügyi egyensúly mielőbbi megteremtése és a műszaki fejlesztések érdekében, s koncepciót határozott el a közeljövőre nézve - nem titkolva a külföldi „tőkeinjekció" szükségességét sem.
Amíg a „folyékony kenyér" kanizsai honában az rt. és a kft. vezetői a pazar, népszerű - de rendkívül költséges - sörfesztiválok előkészítésével, lebonyolításával és értékelésével voltak elfoglalva, a piacon lévő magyar sörgyárak a befektető külföldi „multik" pénzügyi és szakmai támogatásával ostrom alá vették a kanizsaiak kereskedelmi „hadállásait", piacait. A „hódítás" elég gyorsan, már 1992. IV. negyedévében éreztette hatását, majd 1993-ban a kanizsaiak korábbi 12%-os hazai piaci részesedése 9%-ra zuhant vissza, az elhibázottan önállósított kirendeltségek miatt is. Ez a bázishoz (1992-höz) vi-
szonyítVa mintegy 350 ezer, a tervhez képest pedig hozzávetőlegesen 300 ezer hektoliter értékesítési lemaradást jelentett!
Az Rt. és a Kft. vezetői 1993-ban tőkebevonás, egyúttal vállalkozási adómentesség céljából több külföldi (kanadai, belga, német) szakmai és pénzügyi befektetővel is előrehaladott tárgyalásokat folytattak -eredménytelenül. Végül néhány héttel ezelőtt - a csőd elkerülése érdekében - hat magyar pénzemberből álló, a fővárosi székhelyű Bankár Tőkebefekte- ■ tési és Tanácsadó Kft. „mentőövét", tulajdonba vételi ajánlatát fogadták el.
Az új tulajdonos december 10-én összehívta az Rt. közgyűlését, amelyen teljesen új igazgatóságot választott, átszervezte a felügyelő bizottságot, új hites könyvvizsgáló céget bízott meg, majd munkásgyűlésen mutatkozott be a gyár dolgozóinak. (Mindezekről és Kovács Gábor tulajdonos-igazgató tájékoztatásáról két héttel ezelőtt már írtunk.)
December 20-án az „M+D" Kft. tartott taggyűlést. Ezen Furák Zoltán Rt. elnök-vezér-igazgató (Kft. tag is), a Kft. három ügyvezetője - dr. Hel-ler Péter Rt. jogi vezető, Kri-hó József Rt. gazdasági igazgató, Nádasi Tamás Rt. beruházá-si-műszaki osztályvezető -. valamint a Kft. tagok 87%-a vett részt.
A Nádasi Tamás által levezetett taggyűlésen a Kft. ügyvezetői először négy napirendi tárgykörben tartottak beszámolót. Hogy miről, arról másnap dr. Heller Péter számolt be.
- A napirend első részében gazdasági beszámolóra került sor. Elhangzott, hogy számítá-
sok szerint a Kft. várható idei vesztesége 59,4 millió forint lesz. Erre fedezetet nyújt a Bankár Kft.-vei kötött tulajdonlási ügyletből képzett 60 millió forint társasági tőketartalék. Ezen túlmenően rendelkezésre áll még a teljes jegyzett törzstőke, azaz 34.57 millió forint összege, valamint 33,4 millió eredmény-tartalék. Ennek alapja a kárpótlási jegyek 1992. évi vételárából keletkezett árfolyam-nyereség.
A második napirend tárgyalása során a taggyűlés az eredmény-tartalék terhére osztalék-előleg fizetést határozott el, a törzsbetét arányos elosztásával. Ez gyakorlatilag az „M+D" Kft. tagjai által befizetett tőke 90%-ának megfelelő előleg, amelynek kifizetésére - tekintettel a közelgő év-végi ünnepekre - a taggyűlés után sor is került. A végelszámolásnál előreláthatóan mindenki visszakapja a még hiányzó 10%-os befizetett tőkéjét, de ezen felül is lehetséges még kiutalás.
A napirend harmadik részében döntés született a társaság törzstőkéjének leszállításáról. Ennek keretében a taggyűlés elhatározta, hogy törzstőkéjét 26,7 millió forinttal csökkenti. A törzstőke leszállítását követő jogerős cégbírósági végzés után a leszállított törzstőke összege kifizetésre kerül a tagok részére.
Az utolsó napirend keretében a taggyűlés elfogadta a
társaság három ügyvezetőjének és az egy főre apadt felügyelőbizottság megmaradt tagjának lemondását. A taggyűlés felhatalmazta az 1993. december 31-ig még irányító ügyvezetőket, hogy bízzanak meg egy könyvvizsgálót a Kft. 1993-as gazdasági mérlegének és működésének ellenőrzésére.
Megtudtuk még, hogy az „M+D" Kft. törzstőkéje a leszállítást követően 1994. január 1-től már csak 7,9 millió forint lesz, amellyel a megmaradt 9 tag(!) gazdálkodik majd, új néven, új tisztségviselőkkel és előreláthatóan új gazdasági vállalkozás formájában!
- Elmondhatom, hogy a Bankár Kft.-vei nem a legjobb, de nem is rossz üzletet kötöttünk. Bízunk abban, hogy az új tulajdonossal, a várhatóan átszervezésre kerülő menedzsmenttel, a Holsten sört felváltó kiváló minőségű új bajor Hofbrau licenc-sörrel, a remélhetően változatlan dolgozói kollektíva\' jó munkájával, s az elvesztett piaci részesedés visszahódításával, sőt esetleges növelésével a Kanizsa Sörgyár visszaszerzi régi jó hírnevét -mondta végül dr. Heller Péter, az Rt. jogi vezetője (a kft. volt tagja és ügyvezetője) mintegy tolmácsolva a kanizsai „söröscsalád" várakozását.
A Kanizsa Sörgyár „M+D" Kft. döbbenetes, egyben tanulságos másfél éves története ezzel még nem zárult le. A további fejleményekre természetesen visszatérünk...
Tihanyi István
- Kodály-hangverseny. December 27-én került sor az elmaradt Karácsonyi Kodályhangversenyre, amelyet az Alsóvárosi Templomban tartottak meg. A műsorban fellépett a HSMK vegyeskara, Metz László orgonaművész és Kónya István lanton. A kórust Serfőzőné Hor-setzky Márta vezényelte. _ ^
SZEMTANUKAT KERESNEK
A Budapesti Ügyészségi Nyomozóhivatal által az 1956. október 26-án Nagykanizsán elkövetett emberiség elleni bűntett miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt nyomozás érdekében kérjük mindazon személyeket, szemtanúkat, akik a sortüzek, iövetések előzményeivel, azok elkövetésével, illetve következményeivel (halálesetek, sebesülések), bármilyen hitelt érdemlő bizonyítékokkal, azok hollétéről megbízható adatokkal rendelkeznek, úgy írásban, vagy meghallgatás végett személyesen jelentkezzenek a Nagykanizsai Városi Ügyészségen vagy telefonon a 313-054-es számon.
KANIZSA - Mit szól hozzá? mmmt.---Mmmm
8 1994. január 21.
Levél
Mit szól hozzá...
Olvasom lapjuk január 14-ei számában Traub Zsolt úr Levélt?) című véleményét.
Gondolom, első benyomásom, miszerint a cikk szerzőjének szavazatára nem számíthatok a \'94. évi választásokon, megalapozott. Ezt őszintén sajnálom, de ugyanakkor a világ legtermészetesebb dolgának tartom, hogy mi emberek sokfélék vagyunk, sokféle elképzeléssel, meggyőződéssel, ugyancsak sokféle szimpátiával és ellenszenvvel.
Ugyancsak sajnálom, hogy miközben Traub úr velem szembeni fenntartásainak hangot ad (bizosíthatok mindenkit, hogy ezt eszem ágában sincs a Kanizsa újság rovására írni), olyan vádakkal illet, amelyek kölcsönösen kizárják egymást. Ha igaz, hogy a hírlevélben még az MDF név sem szerepel (igaz), akkor miből olvasható ki az MDF hibázhatatlanságának hirdetése, amit Traub úr „elfogulatlanul" nekem tulajdonít, és ha igaz lenne, hogy ez az álláspontom, miképpen gyanúsíthat azzal, hogy nem vállalok közösséget pártom őáltala elhibá-Zottnak tartott politikájával.
Vajon hírleveleim melyik részében értékeltem egyáltalán a parlament munkáját? Kiolvasható-e valahonnan a „jókedv, móka, kacagás és öröm", amit Traub úr a parlamenti munka értékeléseként olyan „kedvesen" nekem tulajdonít?
No de legyen szó a hírlevélről is! Ezt a megye 2. számú választókerületének képviselőjeként küldöm, részben azért, hogy informáljak a sokakat érintő új lehetőségekről, határidőkről, részben azért, hogy beszámoljak arról a munkáról, amit a parlamentben folytatok. Hogy van miről beszámolnom, az valóban az én „bűnöm", de talán ezt kifogásolni akkor lenne megalapozott, ha „idegen tollakkal ékeskednék". A hírlevél olvasója tehát nem valamiféle MDF híradót tart a kezében, hanem saját munkámról szóló tájékoztatómat.
Az viszont valóban igaz, hogy az MDF színeiben vagyok egyéni választókerületi képviselő, (egyetértek Traub úrral: az emberek valóban nem buták, tisztában vannak ezzel is, ha egyáltalán érdeklődnek a politika iránt), valóban e párt színeiben indulok az idei választásokon. (Nem tartozom az „át-üldögélők" közé.) Mindez nem titok, aki olvas újságot, nézi a városi tv adásait, tudhatja, és nem utolsó sorban a választáskor a szavazócédulán ott lesz nevem mellett az engem támogató párt neve.
De ha tagja is vagyok az MDF-nek, ne higgye Traub úr, hogy az alsóneműm is zöld, és képtelen vagyok észrevenni a kormány, vagy a parlament (az ellenzéket is beleértve), vagy éppen a saját magam által elkövetett hibákat. Talán ki kell zárja egymást egy párt programjának elfogadása és a kritikus szellem? Szerintem nem, sőt legyen szó bármilyen pártról, az elfogadható működésnek ez az előfeltétele.
A hírleveleket a továbbiakban is változatlan formában szándékozom kiadni, van még bőven mondanivalóm, és ezt nem a velem nem szimpatizálók bosszantására teszem, hanem azok miatt, akik kíváncsiak munkámra.
Befejezésül, őszintén kívánom Traub úrnak és mindenki másnak, aki számára személyem elfogadhatatlan, találja meg az ízlésének megfelelő jelöltet majd az indulók között, és ha a sors nyerésre ítéli az illetőt, ne okozzon senkinek csalódást legalább a reá szavazók körében.
Nem lesz neki sem könnyű dolga!
Tarnóczky Attila
(az MDF „titkos" tagja)
A Kanizsa újság 1993. dec. 23-i számában meglepő újságcikkre lettem figyelmes: „Kanizsán nincs zenei élet!"
Az rendben van, hogy bárkinek jogában áll véleményt nyilvánítani a város zenei életéről és azt közzé is teszik, de az nincs rendben, hogy nem kompetens ember véleményét egy felelőtlen újságíró ilyen címen teszi közzé. Véleményem szerint - KOVÁCS TAMÁS VÉLEMÉNYE SZERINT KANIZSÁN NINCS ZENEI ÉLET - vagy valamilyen hasonló címen lett volna tisztességes leközölni a cikket. Nem vitatom Horváth Zoltán és Kovács Tamás jószándékát, hogy fölrázza városunk polgárait a kanizsai zenei élet iránt, de ezzel a cikkel öngólt rúgtak.
Azok, akik egyébként nem érdeklődnek a zenei élet iránt, nem olvasták el a cikket, akiket megcélzott az írás, már megszokták a hasonló jellegű irományokat, azokat viszont, akik a nehéz körülmények ellenére csinálják a zenei életet
- együttes-, énekkarvezetők, zenészek, koncertszervezők, népművelők, énektanárok és zenetanárok, közte Kovács Tamás együttesének vezetője, Ámon István és házigazdájuk, Fehér Imre művelődési ház igazgató is - mélyen sértve érezhetik magukat, hogy munkájukat így semmibe nézik. Ki is Kovács Tamás, aki Ámon István, a zeneiskola, az én nevemre hivatkozva nyilatkozik:
- egy magánvállalkozó, aki jelenleg a bányászzenekar trombitása.
Kedves Tamás! Ugyan egy zenetanárhoz jártunk, de nem egy iskolába, mert velem megtanították, hogy csak olyasmiről nyilatkozzak, amiről elég alapos információm van.
MEGKÉRDEZLEK (költői
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1994. január 27-én 17.30 órai kezdettel LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában (Nagykanizsa, Vécsey u. 6.).
A rendezvény célja:
- A Környezetvédelmi Információs Iroda bemutatása.
- A szelektív hulladék-
MEGHÍVÓ
gyűjtési rendszer ismertetése és az elsőként érintett „Olaj lakótelepi" lakosság részére lehetőség biztosítása kérdéseik és véleményük megbeszélésére.
Mivel a tervek szerint az új rendszer fokozatosan
egész Nagykanizsán bevezetésre kerül, kérjük és várjuk minden érdeklődő megtisztelő részvételét.
TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETÉRT, AMELYBEN ÉRDEMES ÉLNI!
KANIZSA D-Z HETILAP
kérdés), hány hangversenyen voltál az elmúlt években, van-hangversenybérleted, ismered-e a zeneiskola növendéklétszámát, tanárait, hogy hány fafúvós tanár van a zeneiskolában? Mit tudsz a közönségszervezésről, voltál-e olyan közgyűlésen, ahol kulturális témáról volt szó vagy olyan összejövetelen, ahol a város művészeti életéről tárgyaltunk, ki a Humán Osztály vezetője, hogy hány iskolai énekkar, együttes, amatőr együttes van a városunkban, hány zenei rendezvény volt (mondjuk 1993 őszén) a városban, tudod-e mi az, hogy zenei élet, mert ha nem tudod, miért engedted meg, hogy ez a cikk megjelenjen?
Úgy érzem, ennek ellenére a felvetődött problémákra válaszolnom kell (amelyek rám tartoznak). Mit jelent az, hogy „zenei élet". Hagyományos értelemben műfajilag a komolyzenét és az operettet, esetleg a musicalt jelentette. Koncertek, operák, operettek (esetleg musicelok vagy zenés színház), egyéb komolyzenei rendezvények létét feltételezi ez a fogalom, háttérben pedig együttesek, énekkarok, társulatok, operaházak, művelődési házak, zeneiskolák működnek!
Manapság ez a fogalom jóval szélesebb területet takar. Hozzájön még a jazz, a népzene, a musical, az igényes könnyűzene. A szórakoztatózenét semmiképpen nem venném ide. Nekünk a felsoroltakból operaházunk és színházunk nincs, igaz egy jó koncerttermünk se.
Maguk a stílusok is sok műfajt takarnak. Úgy érzem, ekkora városnak szüksége van arra, hogy zenei élete az adott lehetőségeknek megfelelően minden stílust és műfajt arányosan tartson el, ellentétben egy kisebb várossal (pl.: Le-tenye), ahol a fő hangsúly egy fővószenekarra kerül. Az ottani zeneiskola ezzel tudja reprezentálni magát.
A mi városunk zenei együttesei viszont majdnem minden műfajban és stílusban tudnak produkálni. Vannak extra dolgaink is. Amatőr zeneszerzők működnek városunkban rockopera, musical műfajban és dalszerzésben. A „nagy" szimfonikus zenekar mellett növen-
i 994. január 21.
KANIZSA - Mit szól hozzá?
dck szimfonikus zenekar is működik, újból él a jazz-nagy-zenekar, a HBB, középiskolás kórusok és együttesek fölvállalják új művek bemutatását. Arra is büszkék lehetünk, hogy fiataljaink (középiskolások és egyetemistáink, főiskolásaink) visszajárnak, öntevékeny zenei csoportokat hoznak létre, lásd.: Erkel F. kamarakórus vez.: Stimetz András. Ismét feljövőben a Kanizsai Jazzhétvége. Új kezdeményezés a Kanizsai Napok zenei rendezvényei. Fiatal vállalkozók zenei programoknak adnak helyet, pl. Hely klub -Kakaó koncertek, jazz koncertek. Jazz kocsma a Kinizsi ut-
sen nőtt a \'70-es évekhez képest, ezt az évenkénti felvételi színvonalnövekedésen is lemérhetjük, hisz az elmúlt években is ugyanannyi felvételizőnk van, mint a \'70-es években.
Ha megnézzük a \'70-es évek elejének koncertprogramjait, ma nincs jelentős visszaesés. A zenei élet csúcsa a \'80-as évek elejére tehető.
A propaganda hiányosságaival együtt nem kívánom vissza sem az utcai hangosbeszélőt (amúgy is elég nagy a zaj), sem a mozielőadások előtti programismertetőt. Az egyszerű gyalogos ember látja
legfontosabb feladatomnak.
Ebben az évben a vonós tanszak került fejlesztésre. A \'94-es évben reális lehetőség van egy trombitatanár felvételére, ami hosszú távon megoldaná a bányászzenekar problémáját is.
Vállalkozók, bankok, vállalatok támogatják a zene ügyét, nyilván azért, mert fontosnak tartják. Mi ez, ha nem zenei élet? Hogy milyen szerepet is tölt be a zene életünkben: Férfiak mondják egy szép nőről - nagyon szép, csak meg ne szólaljon.
Mit ér a pénz, a gazdagság, ha nem tudjuk okosan, kulturáltan elkölteni? Egyébként
a plakátot, de nincs pénze, aki
Négyzet: zeneiskolai növendéklétszám alakulása. Háromszög: zeneoktatói munkaközösség növendéklétszámának alakulása. Kör: zeneiskolai tanárok létszámának alakulása.
1926 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
cában. A templomokban is új-raszeveződtck a kórusok.
Nagy dolognak tartom, hogy a gazdasági válság miatt nem kellett megszüntetni egyetlen zenei csoportot sem. (Egypárat megemlítve: városi vegyeskar, szimfonikus zenekar, sőt a bányászzenekart sem.)
Ott voltam a fúvószenekar legutóbbi koncertjén, amely köszönhetően Ámon István ötletességének, a korábbiakhoz képest jóval szerényebb körülmények ellenére nagyon jól sikerült.
Mindenki fennmaradási
problémákkal küzd, de állítom, ezért nem a humán osztály felelős.
Kovács Tamás a hetvenes éveket sírja vissza. Egy-két statisztikai adat a zeneiskolai létszámok alakulásáról (lásd a grafikonon).
A zeneiskolás növendékek hangszeres tudása is jelentő-
viszont mindig autóval jár, nem veszi észre a nagy rohanásban. Szerintem egyébként legjobb propaganda a kiváló előadás.
Nagyon fontosnak tartom az utánpótlás kérdését. Egy-két adat, mit tettem ennek érdekében:
- A zeneiskola növendéklétszámát majdnem 100 fővel emeltem.
- Gondom lesz rá, hogy jövőre a legtehetségesebb gyerekek kerüljenek a zeneiskolába, hisz a tandíj olyan nevetségesen kevés, hogy nincs az a szülő, aki ha tehetséges a gyereke, ezt a lehetőséget kihagyja.
- A tanári létszámot is sikerült 33 főre emelni. Gitárszakot és néhány extra hangszert kivéve minden hangszert tanítunk. A pedagógiai munka színvonalának emelése minden fejlődés alapja, ezt tartom a
nem is jön a pénz, ha nem tudunk kulturáltan vállalkozni, nincs megegyezés, ha politikusaink nem tudnak kulturáltan politizálni. Németországban felmérték, milyen hasznot hoz közvetlenül a zene. Hihetetlen, több millió márka jött ki a számításból. (Gondoljunk a kazetta, a CD lemezek, ehhez kapcsolva a Hifi berendezések, a zenei rendezvények eladásaira.)
Higgyék el, megéri a zenére, a zenei életre odafigyelni, segíteni, művelni. Nem állítom, hogy nem lehet színvonalasabban, jobban dolgozni, de azt kijelenteni, hogy nincs zenei élet Nagykanizsán, hazugság. Én minden erőmmel azon leszek, hogy ez az élet ne csak stagnáljon, hanem virágba is szökkenjen, és remélem, Önök ebben partnereim lesznek.
Baráth Zoltán
Alapítványok, egyesületek, adózás, pályázat
Képzési program a HEK-ben
A Helyőrségi Klub január 28-án egynapos képzési programmal kíván segítséget nyújtani azoknak az alapítványoknak, egyesüleleknek, társaságoknak illetve az e téma iránt érdeklődőknek, akik az ide kapcsolódó szervezeti és pénzügyi területek meghatározó aktuális tudnivalóiról eszmecserét kívánnak folytatni, vagy újabb ismeretekhez szeretnének jutni. A programajánlat mellett a szervezők fontosnak tartják, hogy újabb alkalmat nyújthatnak a megyei egyesületek, alapítványok képviselőinek ahhoz, hogy találkozhassanak szakemberekkel, kollégáikkal, és nem utolsó sorban megismerkedhessenek a hasonló cipőben járó, a Polgári Törvénykönyv és az 1994. évi Adótörvény változásai iránt érdeklődő pályatársaikkal.
A január 28-án, pénteken tíz órától, a HEK tükörtermében tartandó program legfontosabb kérdései:
• Hogyan szükséges az egyesületek, alapítványok alapító okiratait módosítani 1994-től?
• Hogyan juthat adományokhoz, bevételekhez egy alapítvány 1994-ben?
# Előnyöket vagy hátrányokat hoz az egyesületek tevékenységét meghatározó törvény változása?
9 Változások az adózási területen.
# Érdemes-e esetleg más társasági formát választani?
# Mit kell tudni a közhasznú társaságról, a köztestületekről és a közalapítványokról?
• Pályázzunk vagy pályáztassunk?
ELNEZEST!
Múlt heti számunkban a ZÉTA nyereményakció című írásában sajnálatos módon Tegzes Zsolt Tamás áruforgalmi előadó helyett áruforgalmi osztályvezetőként szerepelt. A hibáért Tegzes úrtól, Baj Józsefné áruforgalmi osztályvezetőtől és olvasóinktól ezúton is elnézést kérünk.
■II
KANIZSA - A hatodik x-en túl
1994. február lí.
AZ ÉNEK, A DAL SZÁRNYALÓ HULLÁMHOSSZÁN...
Beszélgetés Poszaveczné Arany Ida nyugdíjas karmesterrel
Nagykanizsa, Berzsenyi .u. 3/B. Itt él Poszaveczné Arany Ida sörgyári osztályvezető férjével, „hatodik X alatt lévő nyugdíjas", akinek nevét lehetetlen lenne kihagyni egy Dél-Zala illetve Nagykanizsa leg-újabbkori történetkönyvéből.
- A Somogy megyei Inke községben 1937-ben születtem. Itt végeztem el az általános iskolát. Mivel kitünö tanuló voltam, szüleim a közeli Csurgói Csokonai-gimnáziumban, majd az érettségi után a Pécsi Tanárképző Főiskola ének szakán taníttattak tovább. Ezt befejezve magán-, majd levelező úton a magyar és történelem szakokat is elvégeztem a Mecsek-aljai főiskolán - emlékezett ifjú éveire, hozzátéve, hogy már ez idő tájt a Nagykanizsai Állami Zeneiskolában tanította a továbbképzősöket.
Első „igazi" munkahelye és családi otthona a 60-as években Szepetneken volt, ahol az általános iskolában éneket, magyart és történelmet oktatott, valamint iskolai és községi énekkart vezetett. Tehetségét, kiváló mezoszoprán hangját - évről évre, főleg a nyári szünidőkben - Nagykanizsán, a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatánál, s a Balaton-menti zenei táborok vezetése mellett gyakran hasz-nosítptta. Időközben a Zala Megyei Tűzoltóparancsnokság által támogatott szepetneki énekkar Király-díjas lett, s kiváló teljesítményükről rádiófelvétel is készült. Honvédénekkart „dirigált" a sormási és a kanizsai Dózsa (mai Thury) laktanyákban is.
- A 70-es évek derekán ajánlatot kaptam Nagykanizsáról, hogy legyek a felépülő Hevesi Sándor Művelődési Központ zenei főmunkatársa, illetve a vegyeskórus karmestere. A város akkori vezetésének ugyanis célja volt olyan nívós zenei élet kibontakozta-
tása, amely hazai és külföldi viszonylatban egyaránt méltóképpen reprezentálja Nagykanizsát. Az ajánlatot elfogadtam és a családdal Nagykanizsára költöztünk. Feladatom volt a HSMK-ban, hogy három éven belül neves kórusa legyen a városnak. Az elvárás már a harmadik év elején teljesült, ugyanis, az általam vezényelt kórus Fesztivál-díjas lett. Ezt az elismerést az évek során kétszer is megismételtük. A vegyeskarral együtt én is kiérdemeltem a Szocialista Kultúráért magasfokú kitüntetést - mondta.
Felcsillant szemmel említette a 80-as évekből a kórus számos felejthetetlen nyugateurópai turnéját, amelynek csúcsa a németországi Achen-ben rendezett Eurofesztivál volt, ahol több mint harminc ország vegyeskarát megelőzve első díjat nyertek. Ezt, valamint a Hollandiában és Norvégiában elért fényes sikereket színes fotóalbumokban örökítették meg a vendéglátók, amelyeket azok megkül-
Összejövetelt tartott a Tungsram Nyugdíjas Klub
Február 3-án ■ délelőtt a HSMK színháztermében tartotta hagyományos nyugdíjas találkozóját a TUNGSRAM NYUGDÍJAS KLUB. A több mint 400 megjelentet Horváth László klubelnök üdvözölte, majd ismertette a rendezvény programját.
Elsőnek a klub Balla Ferenc által irányított kultúr-csoportja adott félórás színvonalas kultúrműsort, amelynek keretében Erdélyi And-rásné két szavalata, a „Farsangi borbontó" című népi játék és az énekkar népdalcsokra kapott sok tapsot. ■
A GE Tungsram Rt. helyi fényforrásgyárának tevékenységéről Horváth Miklós igazgató adott átfogó tájékoztatást. Elmondta, hogy a cégnél, de a világban is felgyorsultak a fényforrásgyártás folyamatai. A GE-nek Európában két központja van: London és Magyarország (Budapest, Nagykanizsa). Az USA-
beli cég csúcsvezetése úgy döntött, hogy költségcsökkentés céljából az Európában lévő hét kisebb gyárat bezárják és Nagykanizsára telepítik, ahol egy normál lámpa előállítási költsége a máshol kialakult 20 Ft-tal szemben csak 8-10 Ft. Újdonság, hogy a kanizsai Bazár-udvarban lévő gyári mintaboltot átadják a sportegyesület kezelésébe. Közölte, hogy a kanizsai gyár létszáma az 1990. évi közel 3900 főről 2500-ra csökkent, ezen belül az alkalmazotti állományé 600-ról 100-ra! A GE vezetése elégedett a magyar dolgozók szakértelmével. Magyarország exportjának 3%-át a TUNGSRAM adja, ebből Kanizsára 2,5% esik. Nagykanizsa 1993 májusa óta a cég európai elosztó raktárközpontja is lett, s a világ egyik legkorszerűbb saját üveggyára jelentősen kihat a minőségi termelésre.
Közölte, hogy új gyártási eljárások és kedvező szervezési intézkedések vannak folyamatban.
Horváth László klubelnök részletesen taglalta a 672 fős klub tevékenységét, benne a segélyezéseket és ajándékozásokat, a sikeres kirándulásokat, az üdülés helyzetét, az élénk fogadóórákat, az ingyenes jogsegélyszolgálatot. Bejelentette, hogy a klub ősszel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját!
Hederics István, a LIGÁ-hoz tartozó, 1650\'tagot tömörítő demokratikus szakszervezet érdekvédelmi tevékenységét tárta a megjelentek elé, s nem kis büszkeséggel mondta, hogy a városban lévő ipari munkahelyek között jelenleg a fény fonásgyárban a legmagasabbak a jövedelmek.
Néhány hozzászólás után pénzjutalommal búcsúztattak el több nyugdíjba vonult dolgozót, majd a tagság egyhangúan megszavazta, hogy az idei nyári kirándulás a Nagy-kanizsa-Csisztapuszta-Fonyód-Badacsony útvonalon legyen.
(tihanyi)
dése után különös becsben tart. Mellékállásban sok sikerrel irányította a helyi szakmunkásképző intézet énekkarát is.
- Mindezeket szakmailag a kanizsai Ivánkovics-házaspár és Rácz Alajos karnagy úr, valamint a fővárosi Bárdos Lajos professzor úr alapozta meg, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Nyugdíjba távozásomat követően egy év eltelte után adtam át a karmesteri pálcát a tehetséges Serfőzőné Horsetzky Mártának, aki egy megfiatalított vegyeskórussal igyekszik ápolni a hagyományokat - vélekedett.
A nyugdíj éveiben nem zárkózott be otthona falai közé. Már közel hat éve irányítja a 18 fős Gyékény esi MÁV Kamarakórust, amelynek férje is aktív tagja. Több éve vezeti Kanizsán a HSMK-ban működő rendkívül aktív Belvárosi Nyugdíjas Klubot, s lassan már három éve elnöke a mintegy 18 ezer tagot tömörítő, nagykanizsai székhelyű Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének. A legújabb pedig: mint kitartóan baloldali érzelmű személyiséget az MSZP-nél a 15. helyen rangsoiolták a közelgő parlamenti választások képviselő-jelöltjeinek Zala megyei listáján.
- Szeretnék szólni első házasságomból született fiamról, Kovács Lászlóról, aki a helyi Winkler-Zsigmondy Műszaki Középiskola tanára. Sok boldogságot jelentenek számomra a 15 éves Balázs és a 11 esztendős László unokáim, akik a tanulásban egyaránt élen járnak, s a helyi zeneiskolában is képezik magukat. Idén nagy családi esemény - ezüstlakodalom - lesz nálunk: második férjemmel ünnepeljük huszonötödik házassági évfordulónkat! - mondta nem kis büszkeséggel, hozzátéve, hogy mozgalmas életét a háztartás gondos vezetése, valamint a homokkomáromi Raffa-dűlő-ben lévő kis hegyi pince és telek - rajta szőlő, gyümölcsös, virágos- és konyhakert - teljesíti ki.
- Volt tanítványaim közül mindig sokan kerestek fel és látogatnak meg mostanában is, tanácsokat is kérve. Kérem, írja meg, hogy a pályakezdők előtt is bármikor nyitva áll második emeleti lakásunk ajtaja, s ha igénylik, , önzetlenül adok számukra útmutatást az ének, a dal szárnyaló hullámhosszán - mondta a búcsúzáskor Poszaveczné Arany Ida.
Tihanyi István
11 ► KANIZSA - AJÁNLÓ ^ 1994. áprilií 15.
KfiNIZSfí MŰSOR
Stamler kiállítása Kaposvárott
A kanizsai festőművész-tanár, Stamler Lajos több szállal is kötődik a somogyi megyeszékhelyhez. Kaposvárott született és tagja a Kapós Art művészeti egyesületnek is. Két évvel ezelőtt a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett Groteszk Kiállításon pedig elnyerte a Magyar Galériák díját. Nem előzmény nélküli tehát a Somogy Megyei Művelődési Központban április 8-tól látható kiállítása.
Az épület előcsarnokába\' lépve sajátos kép fogadja a látogatót. A lépcsőfeljáró mellett felfüggesztve Stamler Lajos festőművész képein a figurák mintegy reklám szendvics-emberként csábítanak a kiállítás megtekintésére, egyszersmind annak karakterét is tükrözik. Hogy miről szólnak művei, arról a művész így vall:
- Munkáim nagy része arról szól, hogy nem nagyon tetszik a világ, amelyben élünk. Ez á Milka-lila, ez a niinden happy! Színekben próbálom érzékeltetni, vajon ez kell nekünk? Ez egyfajta szembesítés. A világot nem tapintattal, bűneivel, hamisságával
szeretem, de olyan módon, ahogy absztrakt képeimen megjelenik.
Stamler érzékeltetni próbálja véleményét a világról képei szín és formavilágának ellentétével. Míg formavilága harmonikus - talán maga a művész addig színvilága diszharmonikus, mint a világ, amelyben élünk. A művészhez közel állnak a tárgyak, bár saját bevallása szerint nehezen boldogul velük. Az az installáció (adott elemekből helyhez igazított forma), ami a kiállítóteremben látható, nem erről tanúskodik. A kőből, fából, kötélből, hordalékokból összeállított alkotás a múltat, az időt jelképezi. A kiállítást értő elemzéssel Géger Melinda művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A megnyitón kihangsúlyozta: Stamler Lajos művészete átalakulóban, kiteljesedőben, változóban van és ennek a folyamatnak egy mozzanata tekinthető meg az SMMK-ban.
Kedves meglepetésként a kiállítás megnyitóján levetítették Kotnyek István rövidfilmjét, a Corpust. Ebben a filmben szereplőként közreműködik Stamler Lajos is. Örvendetes és példaértékű a mai magyar kulturális viszonyok között, hogy Nagykanizsán sokrétű alkotói műhelymunka létezik.
- KIRSCH -
a humánökológiai
szabadegyetem föld-napi ünnep rendezvényei:
- Április 21-én, csütörtökön 17.00 órakor a HSMK kamaratermében: „ZALA MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEI". Előadó: Horváth Jenő (Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Igazgatóság)
- Április 23-án, szombaton: A természetbe szervezett programok az újudvarl tv-toronynál. Előadók: Dr. Cseke Ferenc - Kőszikla-szurdok. Lencsés Gábor -Csibltl-völgy (a legújabb zalai természetvédelmi területi). Stamler Lajos - Performance. Indulás: 7.20-kor az autóbusz pályaudvarról.
Minden környezetbarátot szeretettel és meglepetéssel vár a HSMK igazgatósága és Balogh László házigazda.
A rendezvényt a „Nagykanizsa város környezetvédelméért" alapítvány támogatja.
. ; KANOSA D-Z Httftp ;8:;í;Í5
ÁPRILIS 16. SZOMBAT
10.00 óra: „József Attila" Megyei szavalóverseny a HEK-ben 19.30 óra: S-MODELL Blues koncert - HELY klub Apolló mozi: 14.30, 16 és 18 óra: Szabadítsátok ki Willyt-t!
20 óra: Veszélyes érintés Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Halhatatlan szerelem
20.15 óra: Seggfejek és dugika KANIZSA TV: 8-12 óra: ATV Víkend magazin 12-16 óra: Happy End Magazin 16-20 óra: ATV Ifjúsági Magazin (ism.) 20-24 óra: ATV Víkend (ism.)
ÁPRILIS 17. VASÁRNAP
Apolló mozi: 14.30, 16 és 18 óra: Szabadítsátok ki Willyt-t! 20 óra: Veszélyes érintés
Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Halhatatlan szerelem
20.15 óra: Seggfejek és dugika KANIZSA TV: 12 16 óra: TV plusz Magazin
ÁPRILIS 1*. HÉTPÖ
10 és 13 óra: BUBU KALANDJAI - a Budai Bábszínház
előadása a HSMK-ban 19.30 óra: HOBO - József Attila-est a HELY-ben 19 és 21 óra: HOFI - önálló\' kabaréműsora a HSMK-ban Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szabadítsátok ki Willyt-t!
20 óra: Veszélyes érintés Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Nagy durranás 2.
20.15 óra: Seggfejek és dugika KANIZSA TV: 17-18 óra: Közvetítés az önkormányzati ülésről 18-19 óra: A hétvége sportja 19 órától: Közvetítés az önkorm. ülésről (folyt.)
ÁPRILIS 19. KEDD
Apolló mozi: 16 és 18 óra: Szabadítsátok ki Willyt-t!
20 óra: Veszélyes érintés Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Nagy durranás 2.
20.15 óra: Seggfejek és dugika KANIZSA TV: 12-13 óra: A hétvége sportja (ism.)
19-23 óra: SZÍV TV Magazin I.
ÁPRILIS 20. SZERDA
17 óra: MIAMOZI - Emir Kusturica:
ARIZONAI ÁLMODOZÓK - HELY klub
18 óra: INDONÉZIAI diaképes útiélmény-beszámoló
a HSMK-ban
19 óra: MIAMOZI - Mike Leigh: MEZÍTELENÜL
- HELY klub Apolló mozi: 16 és 18 óra: szabadítsátok ki Willyt-t!
20 óra: Veszélyes érintés Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Nagy durranás 2.
20.15 óra: Seggfejek és dugika KANIZSA TV: 8-12 óra: SZÍV TV I. (ism.)
18-19 óra: SZÍV TV Magazin II. (első rész)
19-20 óra: Kanizsa TV heti magazin
20-23 óra: SZÍV TV magazin II. (második r.)
ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK
17 óra: Zala megye természeti értékei - A Humánökológiai
Szabadegyetem Föld-napi ünnepi rendezvénye a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az ítélet éjszakája Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Hamlet (FBK)
20.15 óra: Felkelő nap KANIZSA TV: 8-12 óra: SZÍV TV II. (ism.)
12-13 óra: Kanizsa TV heti magazin (ism.) 18-19 óra: NYUGDÍJAS MAGAZIN
22. !
18 óra: Irodalmi Kávéház az Erkelben
19 óra: A HSMK Vegyeskarának koncertje
az Alsóvárosi templomban 19-02 óráig: VIGADÓ - HEK-ben
19 óra: MIAMOZI - Tarr Béla: KÁRHOZAT - HELY klub
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Az ítélet éjszakája
Stúdió mozi: 16.30 és 18.15 óra: Jöttünk, láttunk, visszamennénk
20.15 óra: Felkelő nap KANIZSA TV: 12-13 óra: NYUGDÍJAS MAGAZIN (ism.) 20-24 óra: ATV Ifjúsági Magazin
KANIZSA MŰSOR
32 KANIZSA - HÍREK 1994. április 15.
TALALKOZASOK
Kedden a HSMK felnőtt klubjában a ház Találkozások című sorozatának keretében a házigazda Horváth Krisztina ezúttal Járási Ildikót faggatta Madonna-arcú tűzzománcképei-ről, hitvallásáról.
-ta
OVIT \'94
Tatán rendezték meg a tavaszi szünetben az 1994. évi Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozót. A rendezvényen minden esztendőben megyénként 6-8 fiatal vehet részt. Ebben az évben a Cserháti Sándor Műszaki Szakközépiskola tanulói kapták meg - jutalmul - a lehetőséget, hogy elutazzanak a találkozóra. Az összejövetelen a résztvevők megismerkedtek más megyék ifjúsági vöröskeresztes életével, munkájával, emellett sport-, kulturális, valamint szórakoztató programok színesítették az eltöltött öt napot.
H. I.
TAMÁS A HSMK-BAN
A napokban nyílt nteg a HSMK galériájában Tamás Ervin Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. Az alkotó képeinek jórésze a külföldi múzeumokban és a Magyar Nemzeti Galériában találhatók, e kiállítás anyagait is innen válogatták. A tárlat április 24-ig teldnthető meg.
-va
/rt
mi
HH _
Pénztár nyitva: 15-18 óráig
Pénztár tel.: (93) 311-468 Telefon: (93) 311-454, 311-221
A HSMK
heti programjából:
18-án 19 és 21 órakor: HOFI önálló kabaré műsora
18-án 10 és 13 órakor: BUBU KALANDJAI - a Budai Bábszínház élő-bábos tneseelőadása
- 20-án 18 órakor: INDONÉZIAI DIAKÉPES ÚTIÉLMÉNY-BESZÁMOLÓ
- 21-én 17 órakor: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZA- | BADEGYETEM - Föld- = napi ünnepi rendezvé- ^ nyek |
- 22-én 19 órakor az Alsó- ^ vánjs^temDlomban^^a HSMK Vegyeskarának koncertje
A Liberális Nagykanizsáért Alapítvány által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére került sor u múlt szerdán a HSMK-ban. Több mint háromszáz pályamű érkezett be a felhívásra, ebből száztíz darabol állítottak ki a Hevesiben. A rajzokut tizenhárom iskolából beküldő általános és középiskolások alkotásait kétfős zsűri értékelte. Ludvjg Zoltán és Kotnyek István a művekben rejlő őszinteséget értékelte. A kanizsai általános iskolák mellett Galambokról, Murakeresztúrról és Surdról is küldtek be pályázatot, a középiskolák közül a Batthyány Lajos Gimnázium, a Mező-gimnázium és a Zsigmondy-Winkler legjobb rajzosai is eljuttatták alkotásaikat az alapítványhoz, melyek közül a legsikeresebbeknek odaítélt díjakat kis ünnepség keretében vehették át az érintettek. Az átadási ceremónia elején Kecskés Viktória énekelt, a dalt Solti Oszkár kísérte gitáron, majd Ludvig Zoltán
IFJÚ RAJZOSOK
nyitotta meg a legjobb rajzok kiállítását. Mivel parlamenti munkája akadályozta Rajk Lászlót, a korábbat] nyilvánosságra hozott díjátadót, helyette Béres Márton, az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje tett eleget c nemes feladatnak.
A díjazottak a következők:
I. díj: Szabó Dóra (Rozgonyi isk). Hunyadi Rajz Szakkiír (Petró Vera, Kovács Bea, Kovács Bettina, Víg Marianna, Rádi Hajnalka, Ludvig Dániel, Kispól József) Hunyadi isk. Horváth Veronika (Körösi isk.). Talián Eszter (Körösi isk.). Simon Balázs (Rozgonyi isk.). Lajos Dóra (Körösi isk.). Takács Izolda (Batthyány-gimn.).
II. díj: Sali Nicotett (Hunyadi isk.). Magyar Gyöngyi (Hunyadi isk.). Nyári Alexandra (Hunyadi isk.). Nóvák Attila
(Rozgonyi isk.). Kőfalvl Katalin (Rozgonyi isk.) Feszt Roland (Körösi isk.).
IIL díj: Fodor Laura (Rozgonyi isk.). Kis Szabolcs (Rozgonyi isk.). Alvégi Vera (Hunyadi isk.) Bunics Natália (Rozgonyi isk.) Horváth Anita (Rozgonyi isk.) Németh Lajos (Körösi isk.).
IV. díj: Kis Nicoletta (Bat-thyány-gimn.). Lukács Beáta (Batthyány-gimn.). Vasics Dóra (Rozgonyi isk.). Mészáros Orsolya (Rozgonyi isk.). Bekő Veronika (Rozgonyi isk.).
Emellett különdíjban részesült a Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola az ott folyó kiemelkedő szakmai tevékenységért és Szabó Dóra „Szívem csücske, a ló" címő pályaművéért.
L. I.

Költészet-napi programok
József Attila születésnapja, április 1 l-e, a költészet ünnepe, hol kisebb, hol nagyobb lélegzetvételű rendezvényekkel. Kanizsán idén két ünnepi műsorral is adóztak a közművelődési intézmények a poétika oltárán. A HEK-ben pénteken rendezték meg Pék Pál „Az idő metszetei" című válogatott verseiből összeállított kötet bemutatóját, melyen vendégként jelen volt Szakolczay Lajos szerkesztő, a Kortárs munkatársa, Faragó Laura énekművész, kanizsai versmondók és a Zeneiskola fúvósötöse.
Hétfőn az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház adott otthont a HSMK-val közösen megrendezett ünnepi műsornak, melynek keretében Kanizsán élő költők műveiből kapott válogatást a versek iránt érdeklődő. Az Irodalmi Kávéházból már ismert személyek költeményeit Bali Judit, Fölöp Réka, Czakó János és az Igricek tolmácsolásában hallgathatta meg a nagyérdemű. A tavaszi szünet végeztével bizonyára az iskolák sem feledkeztek meg a költészet-napi megemlékezésekről, az általános iskolák legjobb felsőtagozatos versmondói számára valószínűleg az ünnepi programfüzér szerves részét jelenti a József Attila megyei szavalóverseny döntője is, amelyre holnap, tíz órától kerül sor a Helyőrségi Klub színháztermében.
L. I.
SWABIDU FESZTIVÁL A KORNYEZETERT
JÁTÉK - IZGALMAS VETÉLKEDŐ - SZÓRAKOZÁS
A Környezetvédelmi Információs Iroda 1994. április 17-én 14.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában nagy környezetvédelmi játékot szervez. A FESZTIVÁL PROGRAMJA:
Megnyitó; Swabidu totó; Kirándulás „virágországba"; Swabi-du társasjáték; Mindent a helyére játék; Játszóház; Eredményhirdetés
A játékos vetélkedők során a legjobb eredményt elérő 15 gyerek elnyeri a jogot, hogy részt vegyen azon az autóbuszos kiránduláson, amelyet az Iroda szervez a gansendorfi Safari parkba. E játék még egy esélyt nyújt azoknak a gyerekeknek is, akiknek a Swabidu színezőjátékban nem kedvezett a szerencse. A rendezvényt támogatják: Karamell Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zalaegerszeg, Coca-Cola Amatil Italáru Kft. Nagykanizsa.
SWABIDU FESZTIVÁL A KÖRNYEZETÉRT
JÁTÉK - IZGALMAS VETÉLKEDŐ - SZÓRAKOZÁS
-KANIZSA D Z I«ilap—
St S
ALLAS * ALLAS * ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Fakitermelő
Szakács
Üzletkötő
Betanított férfi és női munka Élelmiszerbolti eladó
Vendéglátóipari
szakmunkás
Szobafestő
Feltétel
betanított m.
szakmunkás
érettségi
szakmunkást pénztáros kép. német nyelvtudás
Kereset
15000-20000 Ft 15000-20000 Ft 12000-20000 Ft 18000-20000 Ft |
13000-15000 Ft 2 <
13000-15000 Ft | 15000-20000 Ft I
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról (ZMMK Kir. Nk., Fő u. 24. szám) a közvetítői csoportnál adunk, I. emelet 111. szoba. Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 és 13.00-14.00 óra között.
26 ( KANIZSA - SPORT 1994. április i: 11
A rendőrség elfogta a körözöttet
A legutóbbi lapunk megjelenése óta eltelt napokat eddig ismeretlen tettes azzal kezdte, hogy betörte az egyik lakás ajtaját, s bár csekély a tényleges rongálási kár, a lakók bosszúsága és félelme annál nagyobb.
Egyik városlakónkat már régóta körözte a zalaegerszegi bíróság. Most a rendőrség elfogta és a körözésben foglaltak szerinti alapos gyanúval előállították. Ebédet már a fogdában kapott. Lispeszentadorján belterületén személygépkocsi gázolt el gyalogost, aki a kórházba szállítást követően meghalt. A kocsiban mintegy 15 ezer forintnyi kár keletkezett. A balesetet a gyalogos figyelmetlensége okozta. Ezt délelőtt 10 órakor jelezték a rendőrségnek.
A Sugár és a Vörösmarty Mi-
hály utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött össze, s 20 ezer forint kár keletkezett. A bennük ülők közül 1 személy nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A lakatot feszítették le az egyik pusztamagyaródi pincéről, s úgy hatoltak be a hajlékba.
Az éjszaka leple alatt hatoltak be eddig ismeretlen tettesek a zalasárszegi vegyesáruboltba a rácsot befeszítve és az ajtót betörve. Húszezer forint értékű cigivel, édességgel, élelmiszerrel és szeszesitallal inaltak el.
Ugyancsak az éjszaka sötétjében szerelték le városunkban az egyik Lada mind a négy kerekét. Személyükre még nem derült fény.
F. Gy.
Sajtótájékoztató és elismerések
Lapzártakor ismertette a megyei rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatón a megye közlekedésbiztonsági helyzetét április 20-án délelőtt.Ugyanez nap délutánján megjutalmazták és elismerésben részesítették az alsópáhoki postarablók és a becsehelyi benzinkútnál fegyverrel fenyegetők elfogásában jelesül helytállt rendőröket a sajtó jelenlétében. Mindkét eseményről beszámolunk.
F.
Határesetek
HATVAN - NEM
A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság által ellenőrzött magyar-szlovén szakaszon április 11. és 17. között ötven-hatan igyekeztek a zöldhatár felé, hogy azt illegálisan lépjék át, ám ez csak tizenhatuk-nak sikerült. Őket a szomszédos szervek, míg a többieket a hazai járőrök csípték fülön. A magyar-horvát határon, Murakeresztúrnál az útlevélkezelők három olyan románt fogtak el, akik nemzetközi szerelvényekben megbújva próbálták hazánkat elhagyni. Rajtuk kívül csupán egyetlen bosznia-hercegovinai állampolgárt fogtak el a végek őrei, mert törvénytelen módon próbált magyar területre jutni.
A magyar-szlovén határátkelőhelyeken 45734 utast és 14196 közúti járművet, míg a magyar-horvát átkelési pontokon 150688 utast, 46171 közúti járművet és 5367 vagont ellenőriztek határőreink. A beutazási feltételek hiánya miatt hatvan külföldi állampolgártól tagadták meg a beléptetést.
K. R.

m
Tűzközelben
Csendesen telt lánglovag-juinkitál az elmúlt hét. Csupán két alkalommal riasztották műszaki mentéshez őket. Április 11-éii hajnalba ii a 7-es főúton Sormás határában karambolozott egy síküveget s/állító olasz kamion a kanizsai tejipari vállalat teherautójával. Tűzoltóink a súlyosan sérült sofőröket kimentették a járművekből, majd eltávolították az útról a roncsokat. Több mint hat órai munka után, negyed tizenegykor adták át újra a főutat a forgalomnak. Nagyrécsén a nagymennyiségű tavaszi cső okozott gondot április 17-én. ligy ottani ház pincéjéből ugyanis negyven köbméternyi vizet szivattyúztak ki tűzoltóink.
HANGVERSENY
Ma este hét órakor az alsóvárosi templomba várja a zeneszerető közönséget a Hevesi Sándor Művelődési Központ vegyeskara, amely Faúré Re-quimjét mutatja be.
-ta
Sporttörténelmet írtak...
A kilencedik kanizsai élvonalbeli csapat
A zalai férfi tekesport első NB l-es csapata
Befejeződött a bajnokság az 1993/94. évi teke NB Il-ben, melynek Nyugati csoportjában a kanizsai színeket a Sörgyár férfi gárdája képviselte Tóth Ferenc edző vezetésével.
A kanizsai sörösök április 10-én már NB l-esként léptek a küzdőtérre, akik a záróforduló eredményétől függetlenül megnyerték a bajnokságot. így aztán rendhagyó fordulóra került sor a sörgyári csarnokban, ahol a sikeredző játékosai azzal büszkélkedhettek, hogy a zalai-kanizsai férfi tekesportban elsőként jutottak NB l-es szerepléshez.
A bajnokavatásra, az ünneplésre sorrendben érkeztek a már élvonalbeli játékosok: Kovács István, Zömbik Sándor, Lukvár Ferenc, Németh Sándor, Illés Róbert, Németh József, Vajda László, Bende Zsolt s szakvezetőjük, Tóth Ferenc.
Jöttek a sportág támogatói is, köztük a Sörgyár vezetői, Kovács Sándor, a Murafém Kft. ügyvezető igazgatója, a vállalkozó Tóth József és Matyók Zoltán, de megjelentek a régi sörös-vezetők, köztük a hajdani sikerek kovácsa, Németh István, aki mintegy tizenöt éven át edző-intéző-ként tevékenykedett a sörösöknél:
- Az 1960-as évek elejét ól indult be a gépezet. Az első nagy sikert 1973-ban értük el, amikor a megyei bajnokok szombathelyi négyes tornáját nagy fölénnyel nyertük meg, s bejutottunk az NB II-be. Két évvel később nagy lehetőség előtt álltunk, ám csapatunk a döntő fontosságú mérkőzésen vesztett, s így aztán „csak" bronzérmesek lettünk, melynek részesei voltak: Bajnóczi Sándor, Németh Sándor, Zömbik Sándor, Mikó István, Tóth János s társaik - számolt be a kezdeti sikerekről a ma már törzsszurkoló Németh István.
Ezt követően hosszú vegetálás kezdődött a városi szakágban. Szürkeség jellemezte a szaporodó egyesületeket, köztük az Olajbányász, Bútorgyár, Üveggyár szakmai munkáját, amelyek többségében megrekedtek az NB in ban, bár néha egy osztállyal feljebb is megjelentek, ám ott kevés időt töltöttek el.
Mindenesetre az erőket elfecsérelték a kanizsai sportkörök, hiszen volt olyan szakasz, hogy egyidőben négy(!) NB III-as csapat is szerepelt a Nyugati csoportban. Nos, amit belső berkekben nem sikerült rendezni, azt az időközben bekövetkezett gazdasági-pénz-ügyi körülmények, az egyre
32
KANIZSA - HIREK
1994. április 22.
Lomtalanítás a családiházas területeken
A Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a hónap közepén elkezdett lomtalanítási akciójára kerül sor ma (22-én) Kiskanizsán, Nagyfakoson, Kisfakoson, Bagolán, Bajcsán és Korpaváron. A lakosság részére feleslegessé vált holmikat a közutak mellett úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza és a szél ne hordja el. A kihelyezett lom veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. A konténereket egyébként április 25-én és 26-án ürítik. Fontos tudni, hogy az akció csak ezekre az időpontokra érvényes, így az ettől eltérő közterületi hulladéktárolást a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársai ellenőrzik és szükség szerint büntetik is azt.
(-ró)
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap 93/312-305, 93/310-540 OLVASD ÉS AJÁNLD!
Pénztár nyitva: 15-18 óráig Pénztár tel.: (93) 311-468 Telefon: (93) 311-454, 311-221
A HSMK
heti programjából:
22-én 19 órakor az Alsóvárosi templomban: A HSMK VEGYESKARÁNAK KONCERTJE 26-án 19 órakor: „SZÉPEN SZÓL A MAGYARNÓTA" Vendégeink: Hollay Bertalan, Kovács Apollónia, Tarnai Kiss László, Ta-labér Erzsébet
- 28-án 13.30 órakor: SZI-GET-KÉK - zenés mesejáték
Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg KIÁLLÍTÁS: április 28-tól május 15-ig Érdős László festőművész tárlata
HIÁNYT PÓTOLT
A napokban a volt Virág Benedek könyvesbolt helyén a PROFI-T munkaruházati és munkavédelmi cikkekkel foglalkozó cég írószer- és könyvesboltot nyitott. Képünkön a bolt első vásárlóit kapta lencsevégre lapunk munkatársa.
■ (->
Az út higiénikusa
Új utcaseprő gépkocsi mutatkozott be a múlt héten néhány kanizsai utcát végigjárva. A mintegy tizenöt milliós gépezetet a Városgazdálkodási Kft. szakemberei mutatták be, demonstrálva véle, milyen is lehet a korszerű utcatakarítás az ezredvégen. A városunkban főpróbán járó alapgépet a Mer- , cedes cég gyártja, míg a tiszti- "f tást, söprést végző szerkezetet ^ a Schmidt cég fejlesztette ki. |
-át
Délnyugat-Dunántúli Környezet Nevelési Konferencia
A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a Közművelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya a hétvégén háromnapos konferenciát rendezett Egerszegen. A mintegy tíz előadást, programot fölsorakoztató rendezvényen előadást tartott dr. Szabó Mária (ELTE TTK), Domokos Sándor (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Kabinetiroda), dr. Szabó Imre (Ezredforduló Alapítvány, Magyar Természetbarát Szövetség), dr. Csonka Tamásné (Művelődési és Közoktatási Minisztérium), Gellér Zita (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) és dr. Oroszy Zoltán (Csere János Általános Művelődési Központ).
A Kisbalatoni terepszemle vezetői pedig Horváth Jenő, Heckenast Péter és Palkó Sándor voltak.
OLAJTELEP KATONARÉT
Lapunk szelektívhulladékgyűjtéssel is foglalkozó mellékletét önök ingyen kapják meg. Amennyiben mégsem, érdeklődjenek a 310-692-es telefonszámon.
ALLAS * ALLAS * ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
szakács
betanított női és férfi élelmiszerbolti eladó szobafestő ápolónő kőműves takarítónő
segédápoló (férfi is lehet) férfi eladó valutapénztáros külker ügyintéző gépíró, titkárnő
Feltétel
szakmunkás munka
szakm.+pénzt. kép.
munkás
szakriiunkás szak- és bet. 4 órás $ általános szakmunkás
német nyelvtudás
Kereset
15000-20000 Ft 18000-20000 Ft 13000-15000 Ft 15000-20000 Ft 12000-15000 Ft 15000-19000 Ft 6000-8000 Ft 12000 Ft 13000-16000 Ft 15000-18000 Ft 15000-25000 Ft 12000-14000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról (ZMMK Kir. Nk., Kő u. 24. szám) a közvetítői csoportnál adunk, I. emelet 111. szoba. Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 és 13.00-14.00 óra között.

4 Ili KANIZSA - ÖNKORMÁNYZAT J|| 1994. május H
A tombolaakció kanizsai nyertesei
A Szerencsejáték Rt. az idei év 20. hatoslottó számsorsolását aZalaegerszegen rendezte meg május 21-én. A Ságvári Endre Gimnázium aulájában sorra került gálaműsort megelőzően a Zalaegerszegi Totó-Lottó Kirendeltségben közjegyző jelenlétében sorsolták ki a tombolaakció nyereményeit azok között, akik május 9-21. között a zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi totó-lottó kirendeltségekben 300 Ft értékben gépi szelvénnyel játszottak, s ezért tombolajegyet kaptak.
A tombolasorsoláson 14 ajándék kihúzására került sor az urnákba behelyezett többezer tombolajegy közül. A nyertesek között két nagykanizsai lakos is volt: a Szerencsejáték Rt. 2. sz. Területi Igazgatósága (Pécs) főnyereményét, 1 db arany szerencsepatkót és arany ékszereket összesen 35.000 Ft értékben Megyeri Györgyné Nagykanizsa, Csokonai u. 8IC sz. alatti lakos nyerte a 84644 sz. tombolajegyével; a GARDA Kft. Harisnya-Zokni Boltja (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 2.) 10.000 Ft értékű vásárlási utalványa pedig Kiss Anita Nagykanizsa, Garai u. 10/B sz. alatti lakos tulajdonába került.
(ti-nyi)
Megyei kórustalálkozó
Megyénk három vegyes- §
| kara ad egymásnak randevút !;!
| holnap este a Felsőtemp- |
| lomban. A komolyzene ba- |
| rátainak örömére a műsor |
| keretében megszólal majd a ;;;
;l; zalaegerszegi és a keszthe- s
| lyi kórus mellett a HSMK | I vegyeskara is.
- k. r. - |
LESZ-E SZÉKHÁZÜGY?
A kamarai törvény életbe lépése kapcsán megkérdeztük Halász Károlyt, a Zala megyei IPOSZ elnökét, milyen feladatok hárulnak az ipartestületekre a törvény végrehajtását illetően.
- A kamarai törvény megjelenése után rendkívül sok feladatunk lett. Még ebben a hónapban meg kell alakítanunk az ideiglenes kamarai szervezőbizottságot. Ebben az IPOSZ-nak kell a döntő szerepet vállalni, őszre már a kamarai osztályokat is meg kell alakítani. Fel kell állítani a Zala Megyei Kézműipari Kamarát, annak hét osztályát. Választások lesznek, alapszabályokat kell kidolgozni, működési és szervezeti szabályzatokat, etikai szabályzatokat kell létrehozni. Mozgalmas időszak, kemény munka vár ránk.
- Mi várható ezen a téren itt, Nagykanizsán?
- A kanizsai ipartestület tagjaként, úgy is mint lokálpatrióta nagyon nagy figyelemmel kísérem, hogyan alakul városunkban ez a szerveződés. Régebben elhatározott céljaink elérése érdekében is sürgetném az eseményeket. Hiszen a kamarai törvénnyel is szinkronban van a tervünk: az önkormányzatoknak lehetővé kell tenniök, hogy a kamarák székházhoz jussanak.
- Mi ez a régebbi óhaj?
- Célunk, hogy az ipartestületek volt székházát a Sugár úton visszakapjuk. Indokaink között újra és újra megismételjük, hogy egyre sűrűsödő feladataink ellátásához a jelenlegi székházunk alkalmatlan. A Kamara hatáskörébe sokféle, köztük állami feladat is tartozik, és ezeket itt egy helyen kell ellátni.
- Mint kanizsai lokálpatrióta biztosan ismeri az iparos székház történetét.
- 1936-ban Bazsó bácsi, aki kerékgyártó és hintógyártó kisiparosként volt az ipartestület akkori elnöke, megelőlegezett mintegy 180 ezer koronát, melyből megvásárolták azt az épületet, amely az államosításig, 1951-ig volt a Nagykanizsai Ipartestület székháza. Köztudomású, hogy milyen komoly szerepet töltött be az Ipartestületi Ház fennállása idején Nagykanizsa társadalmi és kulturális életében. Ötvenezer kötetes könyvtárral rendelkezett, melynek a sorsáról semmit nem tudunk. Olyan színházterme és bálterme volt, melynek azóta sincs párja a városban. Jelentős kulturális rendezvényeknek
adott otthont, melyek mindig rangos eseménynek számítottak.
- S mi a sorsa ma ennek az épületnek?
- Nem hivatalos forrásból úgy tudom, hogy egy svájci kft.-nek kívánja az önkormányzat eladni 20 millió forintért. Hivatalosan csak annyit tudok, hogy az eladás ügyét az elmúlt gazdasági bizottsági ülésen szándékoztak megtárgyalni. Nem látom be, miért kellene egy ilyen komoly szerepet betölteni képes épületet másnak, más célra eladni a fejünk fölül!
- Úgy tudom, az az épület nem túl jó állapotban van. Hogyan tölthetné be újra a régi funkcióját?
- Valóban, elsőrendű feladat lenne a további állagromlás megakadályozása, mért ha így marad, félő, hogy lebontásra kell ítélni. Harminc éve egy fillért sem költöttek rá. Tíz-tizenöt éve végeztettek egy statikai vizsgálatot, át akarták alakítani, de minden maradt a régiben. Ha visszakaphatnánk, állagfelmérés után rendbeho-zási tervet, majd költségvetést kellene végeztetni. Aztán következhet a kisiparosok mozgósítása, és egy kis nemzetközi segítséggel (a dort-mundi partnerkamara), banki támogatással fokozatosan helyre lehetne állítani. így az új feladatokra alkalmassá téve helyet kaphatna benne például egy olyan pénzintézet is, hová nyugodtan fordulhatnak a kisiparosok. Kellene egy alkalmas hely a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítására is. Fő feladata pedig természetesen az lenne, hogy helyet adjon a Nagykanizsai Kézműves Kamara szervezetei számára. Ismét lehetne itt könyvtár is, és olyan helyiség is, ahol a város kisiparosai kulturált körülmények között tarthatnák rendezvényeiket. Röviden: az eladás ellen mint kanizsai iparos és mint iparosvezető minden eszközzel és minden formában fellépek.
„Audetur et altéra pars!"
A polgármesteri hivatal csoportvezetője szerint valóban felbukkant egy külföldi vásárló. Az is köztudott, hogy a székház állaga annyira leromlott, hogy még egy telet aligha bírna ki ilyen állapotban. Ők egyébként nem látják akadályát a megegyezésnek. Tehát minden remény megvan arra, hogy ne legyen székházügy, székház viszont igen.
Gombás Imre
Üzletek a Csengery út 7-ben
Egy magánszemély nemrégiben a Csengery út 7. sz. (Zrínyi út sarkán lévő) épület egyik utcafronti lakását megvásárolta azzal a céllal, hogy abból három kisebb üzletet alakít ki, annak ellenére, hogy az épület helyi védettség alatt áll. A tulajdonos az üzletek kialakításával a jelenlegi ablakok helyén egy bejárat és csökkentett parapet magasságú három portál kialakítását terveztette.
Mivel az üzlethelyiségek kialakítását jogi okbk miatt nem lehet megakadályozni, a Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott a témával, s úgy döntött, hogy az átalakítás tervezője két homlokzati vágatot készítsen úgy, hogy a váz-
rajzok alapján a nyílászárók üvegosztását is terveztesse meg (a parapet csökkenthető, de a párkánymagasságot meg kell tartani úgy, hogy a nyílászárók osztóbordái is ezt hangsúlyozzák).
Az ügyhöz kapcsolódóan a VFB elviekben egyetért azzal a koncepcióval, hogy a belvárosban ne csak az épületek földszinti - utcafronti - lakásaiból alakulhassanak ki üzlethelyiségek és irodák, hanem a kapualjakban és a belső udvarokban is.
A növekvő parkolóhelyigények miatt a VFB ismételten javasolta a belvárosban az órás avagy kártyás parkolók korlátozott időtartamra történő használatának alkalmazását.
A VFB kérte a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, hogy az elmúlt egy év alatt nyílt új üzletek parkolási igényeiről készítsen részére kimutatást. A Településellátási és Fejlesztési Osztály ebben térjen ki arra, hogy a parkolási igény milyen módon lett kielégítve, illetve a megváltási díjak mekkora összeget tesznek ki, s az összegek milyen célra lettek felhasználva.
T.I.
18 KANIZSA - HÍREK 1994. május 27.

Ezerkétszáz féle áru...
CENTRUM DISZKONT
Újra megnyitotta kapuit az elmúlt hét csütörtökén a vásárlóközönség előtt az ÁFÉSZ Fő úti diszkont boltja. Az üzlet április 15-én zárt be, s azóta feszített tempóban folytak az átalakítás munkálatai, amelyre a cég több, mint ötmillió forintot költött. S hogy miért volt erre szükség? Az ÁFÉSZ \'91-ben ideiglenes jelleggel alakította ki a belváros legforgalmasabb utcájában a boltocskát. Ám a törzsvevők mind népesebb tábora azt bizonyította, kinőtték száz négyzetméteres „keretüket" -ennek is csupán csak fele volt az üzlethelyiség -, s ezenkívül a cég vezetősége is
úgy ítélte meg, méltatlan Kanizsa központjához a diszkont külleme. Ma, aki csak betér az újjávarázsolt üzletbe, bátran állíthatja, hogy megérte a nem csekély anyagi ráfordítás. Jelenleg ugyanis az üzlet 140 négyzetméteren, a hozzátartozó 80 négyzetméteres raktárral és kisegítő helyiségekkel várja a vásárlókat. Alapterületén kívül, áruválasztéka és profilja is bővült. A hajdani 5-600 féle termék helyett ma 1200-ból válogathatnak a vásárlók, s a „tipikus" diszkont árukon kívül tejjel, tejtermékekkel, pékáruval, hússal és hentesárukkal is találkozhatnak. (A
jövőben sem zárkóznak el újabb bővítésektől. Tervezik például - ha igény mutatkozik rá -, hogy szezonális gyümölcsök, zöldségek olcsóbban hozzáférhetőek lesznek náluk.) így nemcsak a havi nagy bevásárlások helye lesz az üzlet. Ám minden újdonság ellenére nem pusztán nevében és választékában marad diszkont a diszkont, hanem áraiban is, hiszen változatlanul a városbéli áraknál nyolc-tíz százalékkal olcsóbban kínálja majd portékáit. Természetesen nem maradhatnak el az akciók sem. Minden héten más-más áruk polcán hirdeti majd kis táblácska az alkalmi árakat. S még egy hasznos tudnivaló: az üzletben változatlanul beváltják a különböző cégek és az ÁFÉSZ által kibocsátott élelmiszerutalványokat.
- k. r. -
rendhagyó térképek
Több érdekes és különleges térkép jelent meg a közelmúltban. Az egyik. Magyarország választókerületi térképe. Talán ez az újszerű kartográfiai térkép is hozzájárult ahhoz, hogy május 8-án és 29-én az ország választásra jogosult lakossága eligazodott abban, hogy kik irányítsák a következő négy évben az ország sorsát.
Ugyancsak a napokban látott
napvilágot a hazánk valamennyi települését feltüntető Magyarország politikai térképe, amelyik a közigazgatási térképek családjába tartozik, és 1:5 millióhoz léptékével jól kezelhető segédlet lesz diákoknak, kutatónak, érdeklődőnek egyaránt.
A harmadik egy speciális tabló, Magyarország postai irányítószámos térképe, amelyik több változatban készült el. A térképeket az ország legnagyobb falitérkép-ki-adója, a Carto Stiefel Kft. adta ki.
B.E.
Tisztelettudóbbak az autósok
A Környezetvédelmi Kel-ügyelet munkatársainak tapasztalatai alapján mára már megszokták a városban autózók a Vasemberház mögötti terület új forgalmirendjét. Az információk szerint a megállni tilos táblára lapunk megjelenésekor már csupán egykét négykerekű tulajdonosát szükséges figyelmeztetni naponta. - k.r. -
A XXIV. ELETÜNK Országos Fotókiállítás díjazottai:
Magyar Fotóművészek Szövetsége díja, Asszonyi Tamás plakettje:
Homoga József Nógrád megyei Fotóklub, Salgótarján 3.000,- Ft-os pályázati díj: Juhász Miklós Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör 3.000,- Ft-os pályázati díj: Pezzetta Umberto Zalaegerszeg
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata különdíja: Petermann Károly Kanizsa Fotóklub
Zala Megye Közgyűlése különdíja:
Szakony Attila Kanizsa Fotóklub
Vastagh Fotó Nagykanizsa különdíja:
Zágon László Kanizsa Fotóklub
OKLEVELEK:
Németh Péter Sopron Sárközi Jenő Kecskemét Herbst Rudolf Jobbágyi Végh Elek Kőbányai Fotóklub Buda László Nógrád m. Fotóklub, Salgótarján Bálint Vilmos Kecskemét (68 szerzőtől 312 db kép érkezett az ország minden részéből, ebből 72 db-ot fogadott el a bíráló bizottság.)
^——— KANIZSA D-Z. HETILAP
mm
ni m

Pénztár nyitva: 15-18 óráig
Pénztár tel.: (93) 31 1-468 Telefon:(93) 311-454, 311-221
A HSMK
heti programjából:
- 28-án 18.45 órakor a Felsőtemplomban: Zalaegerszeg, Keszthely és a HSMK Vegyeskarának találkozója
- 29-én 14 órától: Gyermeknap - kutyabemutató, játszóház, Nintendó-baj-nokság, gokart bemutató, divatbemutató, TÁTIKA, hőlégballon-bemutató, Kikelet gyermekcsoport műsora stb.
- 31-én 19 órakor: VALLOMÁSOK A ZENÉRŐL - Németh Ferenc zenetanár és barátainak estje.
KANIZSA D-Z. HETILAP .
Nyugdíjasok Dunaföldváron
A HSMK keretében működő Belvárosi Nyugdíjas Klub 51 fős küldöttsége viszonozta a Dunaföldvári Nyugdíjas Klub elmúlt őszi nagykanizsai látogatását. A kirándulásról Poszaveczné Arany Ida, a kanizsai klub vezetője így számolt be:
- A gyümölcsöző kapcsolat kiépítése Papp Ferenc illetve Vida Sándor kultúrigazgatóknak tulajdonítható, amelyet ezúttal is köszönünk. Időpontegyeztetés után a Szponzor Kft.-tői bérelt autóbusszal vágtunk neki a kirándulásnak. A remek, nyárias időben a fonyódi Balaton-part, majd Simontornya egyik éttermének érintésével tizenhárom óra tájban érkeztünk Dunaföldvárra, a közel kilencezer lakosú Tolna megyei hangulatos kisvárosba. Fantasztikus fogadtatásban részesültünk a városi kultúrházban, ahol a terített asztalok szinte roskadtak az ételektől és italoktól. A kölcsönös Üdvözlések után a városháza dísztermében a polgármester adott fogadást tiszteletünkre. Ezután mintegy másfélszáz. helybeli nyugdíjas kísért el bennünket a vár, a Duna-híd, a barokk ferences templom és a gimnázium megtekintésére. /4 gazdag program további részében színes kulturális műsor, tánc és tombola szerepelt. A bú-
csúzásnál ajándékokkal és virágözön-nel halmoztak el bennünket, s amikor autóbuszunk elindult a kultúrháztól, a dunaföldvári nyugdíjas kollektíva har-
sogva énekelte a „Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára" - című dalt. A felejthetetlen vendéglátás és élmények után Székesfehérvár érintésével késő este érkeztünk vissza Nagykanizsára. A dunaföldvári nyugdíjas klubtagokat egyébként ősszel visszavárjuk.
(tih-i)
ALLAS * ALLAS * ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Feltétel
szakin.+pénzt.képz.
Élelmiszerbolti eladó Szobafestő Ápolónő Varrónő
Üzletkötő, ügynök Szakács
Vendéglátóipari eladó Felszolgáló Vasúti vonatvezető, jegykezelő Mérlegképes könyvelő
Külker, ügyintéző német nyelvtudás
szakmunkás
szak- és bet. munk.
érettségi
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
Kereset
13.000-15.000 Ft
15.000-20.000 Ft
12.000-15.000 Ft
9.000-12.000 Ft
12.000-20.000 Ft
15:000-25.000 Ft
10.000-15.000 Ft
16.000-20.000 Ft
16.000 Ft
20.000-25.000 Ft
18.000-20.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról (ZMMK Kir. Nk., Fő u. 24. szám) a közvetítői csoportnál adunk. I. emelet 111. szoba. Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 és 13.00-14.00 óra között.

1994. június 3. KANIZSA - rocKANdroll 15
Gyula és a fiatalok
Ritkán - úgy félévente — örvendezteti meg a dzsesszrajongókat a Helyőrségi Klub, de amit ^megrendez-nek, az talál. így volt ez akkor is, amikor a Babos Quartet játszott izgalmas, lendületes dzsesszrockot a HEK tükörtermében. Bábos Gyuláról elég sokat tudunk, érdemesebb néhány szót az őt kísérő fiatal muzsikusokra vesztegetni. Szappanos Gyurit ismeri a kanizsai közönség (Tiborc/ Quartet), virtuóz játékosa a basszusgitárnak. Nagyon stílusosan kísér, hogy a szólóiról ne is beszéljek. Már most egyértelmű, hogy ifjabb Szakcsi Lakatos Bélának nem az apja nevéből kéli megélnie. Fiatal kora ellenére virtuóz, kitűnő technikájú zongorista, bár úgy érzem, stílusa még kiforratlan, kialakulatlan. A legnagyobb meglepetést a dobos, Hetényi Zoltán okozta. Rég hallottam ilyen színesen, szórakoztatóan játszó ütöst. Minden pillanatát élveztem a játékának, $ nem mellékes, bogy 6 is. A mintegy kétórás bulin Babos- és Szakcsi-darabo-kat, valamint standardeket hallhatunk. Jó volt, koszi.
Pungor
Kórustalálkozó
Szombat este a Felsőtemplom adott otthont három megyei vegyeskar közös hangversenyének. A kórustalálkozón a zalaegerszegi Városi Kórus, a keszthelyi Festetics-kastély énekkara és a HSMK vegyeskara vett részt. Mindhárom kórus egyenként félórás koncertet adott, melyet néhány közösen előadott darabbal foglaltak keretbe. A nem túl nagyszámú érdeklődő kellemesen szórakozott előadásain.
- gor

EGY LEGKALAPACCSAL BONTOM A FALAKAT"
Szombat este - június 4-én - ismét Tarhonya koncert\'lesz a HELY-ben. A zalaegerszegi együttest izgalmas, kitüntetően hangszerelt zenéje, és ritka jó szövegei folytán az egyik legjobb feltörekvő együttes. Tavaly a KI-MIT-TUD-on ismerhette meg őket jobban a közönség. Előzetesként az együttes frontemberével, Lukács Sándorral készített beszélgetésünket adjuk közre.
- Hogyan alakult a Tarhonya együttes?
- A zenekar magja a számviteli főiskolán jött össze, ebből következően az ország különböző tájairól vagyunk együtt. Ma a közös zenélés miatt már mindenki Egerszegen lakik és dolgozik. A zenekar felállása; Henics Attila - szaxofon, Seres Péter - gitár, Csanády Krisztián - szólógitár, Böröcz Nándor - basszusgitár, Molnár Szilárd - dob, billentyű és Jómagam.
- Milyen lehetőségeket jelentett a KI-MIT-TUD szereplés?
- Az egész arra volt jó, hogy sokan láttak minket. Ez egy nagyon jó ingyenreklám volt, de ennél nem sokkal több. Most megismernek az emberek az utcán. Nem tudom hogy ez mennyire jó, tőlük kérdezd meg, hogy milyen hatással vagyok rájuk. A befutás egy ilyen eredmény
Lemezfigyelő:
Csepregi-Pipeline
A lemezt hallgatva (nem véletlenül) jutott eszembe, hogy mennyi kiváló szaxofonosunk van. Tényleg nagyszerű ez a lemez. A jónevű Csepregi kiváló társaságot hozott össze a szólólemez elkészítésére. Peter O Mara -gitár, Jo Thönes - dob és Vasvári Pál - basszusgitár. Azért, hogy a lemez ilyen jó lett, sokat tettek a „kísérő" zenészek. Nekem különösen tetszett a gitáros játékaj (Vasvárit nem említem, O mindig No.l).
A lemezen a gyors és lassú számok, a dallamos témák és az „elvadult" szólók egyaránt megvannak. Szóval nagyon hallgatható muzsika. Ajánlom mindenkinek.
P.A.
alapján nem megy. A kultúrában mint más területeken, akkor lehet eredményt produkálni, ha van mögötted valami támogató tőke. Vidéken ez nagyon ritkán van meg, és ha van is, nem a zenét támogatja. Pesten ezek a dolgok már rég kialakultak, igaz olyan hatással, hogy a popzene rendkívül belterjessé vált. Nézz körül, túlnyomórészt ugyanazok az emberek vannak ott és sokszor ugyanazt sütik el húsz éve. Ez van. Látja mindenki, akinek van szeme.
Azt mondják, hogy a ma embere nem érdeklődik az igényes kultúra iránt. Én azt gondolom, hogy a kultúrát csinálni kell. Nem a közönség formálja a„ kultúracsiná-lót" — és ez alatt nem csak az alkotót értem —, hanem fordítva. Nem igaz hogy „ ezt kell csinálni, mert ezt veszik". A közönségnek az kell, amit én vagy más játszik, és nem fordítva. Ha a rádió állandóan Tarhonya számokat adna, akkor a fél ország Tarhonya-rajongó lenne.
- Téged a Technikai Szünet nevű nagyszerű duóban ismerhettünk meg. A szöveget mindkét helyen Te írtad, és a két együttes zenei világa is nagyon hasonló. Szóval úgy érzem nagyon Te vagy mind a kettő.
- Nézd, a Technikai Szüne-
tet elég rendesen lezártuk négy éve. A Tarhonya három éve próbálkozik. A kettő között nem játszottam máshol. Természetesen ha az embernek van valami saját stílusa - és enélkül az egész nem sokat ér — az remélhetőleg mindig hallatszik.
- Jelenlegi terveitek?
- Az együttes befutási lehetőségei megközelítik a nullát. Ennek az alapvető oka, hogy Budapest messze van. Ez az ország, mint mindenben, ebben is Pest-központú, így a kapcsolódó dolgok — médiák, manage-ment — is ott van. Enélkül pedig ma már lehetetlen valamit elérni. De ugyanezt elmondhatnák a vidéki színházak is. Például ők nincsenek benne az újságokban, mert a kritikusok nem vonatoznak négy órát, hogy róluk írjanak. Ez így megy. Nem vagyunk versenyképesek Egerszegről a fővárosi klubokban, mert az utazási költségeket is ki kell velük fizettem. Nem hiszem, hogy ezt az önmenedzselést sokáig tudjuk csinálni. Két lehetőség van: vagy rövidesen befutunk, vagy felosztunk.
- Remélem inkább az előbbi.
- Én is.
(A beszélgetés a Tarhonya Kedélyzenekar legutóbbi Kanizsai koncertje után készült.)
Pungor Attila
Peron Music
PANNON ROCKLISTA
1994. május
i. Kispál és a borz: Ágy, asztal, tv (2)
Pécs
2. Grogén: Víz alól (1)
Tatabánya
3. Waming (Lukács Péter): Another World (5)
Pápa
4. Tűzkerék Revival Band: Radics Live (6)
Esztergom
5. Szépülő Városközpont: A tested jó (9)
Esztergom
6. Moby Dick: Babilon (8)
Sopron
7. Facér: Esős nap (3)
Tata
8. Kercsmár Zsolt: Összegyűjtött virágaid (4)
Tatabánya
9. Vermes László: Kyborg (10)
Pécs
10. Memory Band: Pretty Woman (")
Tata bánya
A listát a beérkezett szavazatok alapján szerkeszti: Cserteg István tel: 34/316-644 naponta 16 órától.
PANNON ROCKLISTA 2801 Tatabánya Pf.: 1298.
MI OTTHON VAGYUNK KANIZSÁN!
93/310-540 93/312-305
ÖNNÉL IS?
1994. október ti; ! KANIZSA - Vtcneú 3
Országos körútja során a LIGA Szakszervezetek elnöksége Miskolcot követően második állomásként Kanizsán, az Erkel Művelődési Házban vett részt az elmúlt héten csütörtökön a társadalmi-gazdasági megállapodásokat témául választó fórumon. A rendezvényen így a Dél-Zalai Szövetség tíz tagszervezetének aktivistáin kívül megjelent Fürész Ferenc ügyvezető elnök, Kos-da Béla gazdasági elnök, Horváth Lajos, a LIGA szakértői csoportjának vezetője, Kovács János elnökségi tag és Kozák László, a LIGA Harsona szerkesztője. A Dél-Zalai Szövetség már szeptemberi ülésén leszögezte, hogy az említett kérdésben garanciák beépítésével kompromisszumos megoldásra van szükség. (Erről lapunk szeptember 16-i számában már tájékoztattuk olvasóinkat.) Az eltelt időben a szakszervezetek képviselői azonban nemhogy a garanciákig nem jutottak el, hanem a tényleges egyeztetések megkezdéséhez szükséges alapinformációk sem állnak rendelkezésükre. A LIGA úgy véli, hogy a szak-
A LIGA híve a
párbeszédnek
értőik által készített, megállapodást elősegítő javaslatok alkalmasak előterjesztésre és megfelelőek arra, hogy az egységes szakszervezeti állásfoglalás elemeivé váljanak. Ám a megszorító intézkedések beharangozásával kérdőjelessé vált, hogy egy esetleges megállapodásnak van-e értelme már az eltelt idő miatt is. Ezzel együtt a kormány szándékának komolysága is bizonytalanná vált. A LIGA ennek ellenére továbbra is híve a párbeszédnek, de ha elmaradnának a gyors, az ország lakosságát pozitívan érintő változások, akkor előfordulhat, hogy a konföderáció nem kíván már részt venni az egyeztetési folyamatban - jegyezte meg Nemes Lajos a megállapodással kapcsolatban.
-k.r.-
Tűzoltók létrája
A múlt héten jutott el szerkesztőségünkbe a hír, miszerint a Tungsram Rt. mintegy félmillió forinttal támogatja a kanizsai Tűzoltóság létravásárlását. Mint Máli Istvántól, a Tungsram Rt. szponzorálási tanácsának elnökétől megtudtuk, a vállalat mint eddig több esetben, ezt követően is hozzá kíván járulni a gyáregységet magába foglaló település ellátási gondjainak enyhítéséhez. Korábban a kórháznak nyújtottak segítséget gépműszer beszerzéséhez, most a tűzoltóság problémáit szeretnék enyhíteni. A nagyvállalatnak érdeke, hogy az adott településen a szolgáltatások színvonala mind magasabb legyen. A pénzt egyébként hamarosan átutalják a Tűzoltóság számlájára, ám a későbbiekben ünnepélyes ke-
retek között lezajló találkozóra is sor kerül a tűzoltóparancsnok és a fényforrásgyár helyi vezetői között.
-d.é.-
A Dél-Zala Tűzvédelméért Alapítványt és ezzel együtt a létravásárlást tizenhét vidéki település egyenként tíz-hat-vanezer forinttal támogatta. A kanizsai közgyűlés, amennyiben a vásárlás létrejön, két- és félmillió forintot ajánlott fel. Ezen kívül negyvenhárom magánszemély és vállalkozás is adott pénzt e célra. Az innen befolyt támogatások összege a tízezer forinttól a félmillió forintig terjed.
-d.é.-
A KÖZTARSASAG ÜNNEPEN
1989. október 23-án a déli harangszó után az Országház erkélyén megjeleni a köztársasági elnök funkcióját gyakorló Szűrös Mátyás cs a lelkes, éljenző tömegnek bejelentette, Magyarország köztársaság. Az emberek pedig kapkodták a nemzeti színű kerettel kiadott Magyar Közlöny 74. számát, hiszen így az új Alkotmányhoz jutottak hozzá.
Az év szeptember 21-cn a kormány számbavette, hogy milyen stádiumban van az alapvető lörvcnyck szakmai előkészítése, a hékés átmenet esélye. Az Országgyűlés ezek ulán október 18-án elfogadta az Alkotmány módosítását, amely első szakaszában kimondta: Magyarország köztársaság. Glatz Ferenc aki akkor a művelődésügyi tárca felelőse volt javaslatára október 23-a a köztársaság kikiáltásának napja lett.
Gyakran vetődik fel a kérdés, hányadik köztársaság korát éljük napjainkban? Mivel a huszadik század történelme Magyarország államformájának gyakori megváltozását hozta: „rendes" és király nélküli királyságok, nép-, tanács- és jelző nélküli köztársaságok váltogatták egymást; ez a kérdés valóban megválaszolást igényel. Jelen államformánk a harmadik demokratikus köztársaság, dc Magyar Köztársaság ncven csak a második. A második Magyar Köztársaság ötéves évfordulóján egy rövid történeti áttekintéssel is megtoldhatjuk az ünnep rangját.
Az első köztársaságról: 1918. november 16-án kiáltotta ki az Országházban ülésező Nemzeti Tanács. Károlyi Mihály még József főhercegtől vette ál a kormányalakítási megbízást, de a forradalom olyan radikális fordulatokat követelt, hogy a kormány a legalitásokhoz, a jogfolytonossághoz nem volt képes ragaszkodni. A néphatározat kimondta, hogy Magyarország független ós önálló népköztársaság, s utasította a kormányt a demokratikus néptörvények megalkotására. A forradalmi fordulat új rendszert és ezzel együtt új államformát eredményezett.
1946. január 31-én született meg a második polgári demokratikus köztársaság. Az államforma rendszerét a bel- és külpolitikai helyzet egyaránt indokolta. Hogy Magyarország kedvezőbb benyomást keltsen a sorsáról döntők előtt, szükséges volt, hogy a demokratizálódásnak félreérthetetlen lanújeleit adja. A belpolitikai indokok között döntő súllyal szerepelt az a tény, hogy a baloldali és republikánus politikai erők az államforma kérdését dűlőre kívánták vinni, még mielőtt a legitimisták erőre kapnának. A köztársaságról szóló törvény megszületése a demokrácia diadala volt, hiszen az államformán túl a demokratikus államrend alapjait is meghatározta. Az 1949. augusztus 20-án hatályba lépett új alkotmány azonban már a sztálini alkotmány típusterve szerint készült sok dogmatikus szólammal, garanciák nélkül.
Az a bizonyos hétfői harangszó - mint ünnepélyes aktus -fontos állomása volt a békés, megegyezéses rendszerváltásnak, szimbolikusan lezárta a Kádár-rendszert, utat nyitva egy teljesen új alkotmányos rend megteremtésének.
Büki Erzsébet
MEGHÍVÓ AZ OKTOBER 23. TISZTELETÉRE RENDEZETT ESEMÉNYEKRE ^ Deák tér
8.30 h: Az Olajbányász Fúvószenekar térzenét ad 9.00 li: Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadás mellett
EMLÉKEZŐ SÉTA AZ I956-OS NAGYKANIZSAI
ESEMÉNYEK SZÍNHELYEIN
17.30 h: Kossuth tér, Kórház kápolna
17.45 h: Károlyi Kert - 1956-os kopjafa
A társadalmi és politikai szervek koszorúznak 18.00 hí Erzsébet tér 18.15 h: Deák tér - Petőfi-szobor 18.40 h: Hevesi Sándor Művelődési Központ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Ünnepi beszédet mond: Farkas Zoltán alpolgármester Közreműködik: a HSMK Vegyeskara, a Családi Iroda versmondói 19.00 h: Ünnepélyes zászlólevonás katonai tiszteletadás
mellett KANIZSAI POLGÁROK!
Az ünnep tiszteletére kérjük, lobogózzák fel házaikat!
AZ ÜNNEP SZERVEZŐI
Égett a bejárati ajtó
Csupán egyetlen alkalommal riasztották lánglovagjainkat az elmúlt heten, amikor is október 15-én a Zrínyi utca 52/A. számú lakó-
ház bejárati ajtajáról égették le a festéket. A nyílászáró megszépítését célzó szándék rosszul siilt el, így az ajtó teljesen kiégett. A becsült anyagi kár tízezer forint.
-k.r.-
15M>4. december 16.
KANIZSA - 5Xuü&ta.

KARACSONYI KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR
A kanizsai képző- és iparművészek karácsonyi kiállítása és vására nyílt meg az elmúlt héten a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállítótermében. Az immár harmadik alkalommal megrendezett kiállítást dr. Kereskai István polgármester nyitotta nieg. Megköszönte a művészek és a kiállításszervezők munkáját, sok látogatót és a vásárlás iránt is érdeklődőt kívánt nekik. A zsűrizett alkotások között található festmény, textil kép, tűzzománc, tusrajz, kisplasztika.
Kustár Zsuzsa melegbarna pasztellrajzok-kal, Járási Ildikó tűzzománc madonnáival jelentkezett. A ludwigi bio-art újra visszaköszön, de így is
A Lazsnaki Szakosított Szociális Intézmény hálásan köszöni:
a Gemeente Vriezenveen a Máltai Szeretetszolgálat
a 141. sz. Cukrászüzem
/
a Finomságok KFT. a Bon bonét ti Rt. a Nagybani Piac a Kanizsa Hetilap szerkesztőség Buzási Istvánné Anita és Georg Stecker Siegrid és Konrád Heck Kari és Anni Baumgártner Jelinek Sándorné Hajdú Istvánné Kiss Erzsébet Incze Imola G a r a m v ö I g y i Erzsébet és mindazok segítségét, | akik 1994. évben adomá- : nyaikkal támogatták az intézményt.
Kívánok mindnyájuknak áldásos örömteli
karácsonyt és békés, boldog
új évet! |
Az Otthon lakói és dol- jr gozói nevében:
Karasuné l.őczi Judit Ú
igazgató i
fogva tart, éppúgy, mint Farkas Zsuzsa tusrajzai. A grafikus művésznő ezúttal két festménnyel is szerepel a kiállításon. Érdekes színfoltja a tárlatnak Kovács Katalin kél alkotása, amelyen az anyag lelkébe hatolva épít házat, ábrázol állatot a művész. A leomló és mégis kötött anyag igazi házfalat társit képzeletünkbe, állatában tán a sziklarajzok bölényét fedezhetjük fel. Fcrkovics tájai a cigány népművészet színeiben tobzódnak, mint egy tarka cigánykendő. Melega István le-helletfinom, rejtelmes tájai a levegős, érintetlen tiszta életteret idézik. Stamler Lajos hét gro-tesz, neonszínű tarka figurát hozott, akik asztal fölé görnyed-
nek testük-agyuk-lelkük torzulásával. Meglepő Kotnyek István sorozata, komor Monu-mentjei a másik két festmény mellett rendkívül ellenpontosak: szakadás, törés, zavar a lélekben? A művészek közül kiállít még Szekeres Emil, H. Ge-lencséry Mária, Erdős László, Ernszt András, Flumbort Rita is. Rétfalvi József kisplasztikái közül érdekes a Vénusz születése, melyben a megszokott kagyló is más, de a Wil-lendorfi Vénusz még meglepőbb. R. Fürtös Ilona Emese álmát álmodta újra, gyönyörű textilképein. A kiállítás december 23-ig tekinthető meg.
L.I.
• •
Ünnepi hangverseny
A Hevesi Sándor Művelődési Központ vegyeskaraj cs az Állatni Zeneiskola közös rendezésében kerül sor vasárnap este hét órakor a Felsőtcmplom falai között az ünnepi hangulatot megalapozó városi karácsonyi hangversenyre. A műsorban fellép a zeneiskola növendék vonószenekara, rézfúvósötöse, ka-marakórusa, a HSMK vegyes-kara és a város szimfonikus zenekara. Előadásukban elhangza-
nak majd I\'etz Conterto Pas-toraléjának és J. S. Bach f-moll zongoraversenyének részletei, Schcidl Canzonaja, Bach Airje, Kodály Zoltán Esti dala, Adventi ének, a Continental Singcrs által elsőként előadott In moment like, valamint Rodrigo Aranjuezi koncertjének II. tétele és Vivaldi Glória című műve.
K.R.
VAKACIOZZ VELÜNK!
Kedves Lányok! Fiúk!
A Hevesi Sándor Művelődési Központ a téli szünidőben is szeretne vakációtok kellemes eltöltéséhez programjaival hozzájárulni. Várunk benneteket december 27-től 30-ig (keddtől péntekig) 9 órától 16 óráig az intézményben. Tervezett programjaink:
december 27-én, kedden: Játszóház (szilveszteri kellékek készítése), játékos vetélkedők, társasjáték, videovetítés december 28-án, szerdán: NINTENDO játék, a Rozgonyi úti Nintendo Kluli támogatásával, társasjátékok december 29-én, csütörtökön: Előszilveszler (zene, tánc, vetélkedők)
december 30-án, pénteken: Múzeumlátogatás, játék, videovetítés
Rendezvényeink ingyenesek, várunk benneteket!
a HSMK munkatársai
Megalakult a Z\'Art
Kör Egyesület
A közelmúltban alakult meg Kanizsán a Z\'Art Kör Egyesület. A Hyány Galériában már a Világvégi Zenei Napok keretében meg is rendezték első kiállításukat az alapító tagok. Festők, szobrászok, grafikusok, textilesek, video-filmesek egyesületéről van szó, amely önálló jogi személy, bejegyzés alatt áll a cégbíróságnál. Fenntartása a következő évtől lesz igazán kérdés, - mint Stamler Lajos egyesületi elnök elmondta - jövőre pályázni kívánnak intézményekhez, önkormányzatokhoz, emellett mecénásokat, támogatókat is várnak. Az egyesületnek tagja lehet minden jogi személy, így a támogatók is. Ezek neve felkerül a kiállítások plakátjaira és a már másutt megszokott módon jelenik meg az egyesület rendezvényein. Évi programot dolgoz ki az egyesület vezetése. Elképzeléseik szerint a város nagyközönsége elé is akarnak lépni, a Hyány Galérián kívül is szeretnének bemutatkozni egy tavaszi kiállítás keretében. Nyárra alkotótábort kívánnak szervezni, valahol nyugodt körülmények között, a városi civilizációtól egy kicsit távolabb. Országszerte szeretnének bemutatkozni, vannak már elképzeléseik a kiállítások helyét és témaköreit illetően is. Az egyesületbe új tag akkor kerülhet, ha a tagság kétharmada ezt javasolja, remélik, hogy a művészi elvárások nem sérülnek. Céljuk, hogy a Kanizsáról kép-ző- és iparművészeti iskolákba került volt tanítványokat a művészeten keresztül kössék a városhoz és ahhoz a közeghez, amelyben készségeik, tudásuk fejlődött. A tehetséggondozásban nagy szerepe volt és van Stamler Lajos szerint Ambrus Mártának is, akinek a munkája nélkül a művészjelöltek felkészítése nem ért volna el a maihoz mérhető színvonalat. Az utóbbi évek számadatai bizonyítják, hogy Nagykanizsáról többen kerülnek művészeti intézményekbe, mint egynémely művészeti tagozatos is-kolákhól._
L.I.
1994. december 16. KANIZSA - 17
1994. DECEMBER 19-DECEMBER 23. hétfőtől péntekig
Fogható 5.55-től 9.1)0-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n.
5.55-9.00 „Hajnaltól reggelig" -zenés hírmagazin. Benne 6.00 -Kossuth krónika. 6.15 - Dél-dunántúli krónika, regionális lapszemle. 6.30 - A BBC reggeli magyar műsora. 7.00 - Kossuth krónika. 7.15 - Dél-dunántúli krónika, regionális lapszemle 7.30 - Közlekedési információk. 8.00 - A nagyvilág és a régió hírei, országos lapszemle. 8.10 -Hétköznapi törtenetek. Szerkesztők: Németh Károly, Nagy Gábor, Somogyvári Valéria, Molnár László, Schweier Rita. 12-től 19.30-ig csak a 873 kHz-cs kh adón. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi" műsor - 15.00-
16.00 - Dél-dunántúli Magazin
- a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30
- Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-20.00 - „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku"
- az MR szerb anyanyelvi műsora Pécsről.
1994. DECEMBER 24. SZOMBAT
Fogható 9-től 11-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n. 9.00-1 1.00 „Jó pihenést!" - szórakoztató magazinműsor. Szerkesztő: Zsoldos László. 12-től 19.30-ig csak a 873 kHz-es kii adón. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00
- Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-du-nántúli hírmagazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgálatú és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30 - Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-20.00
- „In der Muttersprache" - a/. MR német anyanyelvi műsora
Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
1994. DECEMBER 25. VASÁRNAP
8.30-10.00 Ünnepi magazin. Szerkesztő: László Lajos. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-dunántúli magazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. Benne: zenés kívánságok. 16.00-18.00 -A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.00 - Regionális német nyelvű nemzetiségi műsor. „Círuss und Kuss" ismétlése. 19.00-19.30 -magyar nyelvű zenés sportmagazin. Szerkesztő: Kovács Imre 19.30-20.00 - „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" 1 - az MR horvát nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
HETI
PROGRAMAJÁNLAT
- 17-én 19 órakor: TEAHÁZ - INDIAI ZENE ÉS IMPROVIZÁCIÓ Vendégeink: Tunji Beir, Lantos Zoltán,
Szabó Sándor
- 18-án 19 órakor: KARÁCSONYI KONCERT Közreműködik:
a Pedagógus Női Kar, a HSMK Vegyeskara és a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar
- 19-cn 18 órakor: IGYEKEZETEK
A VÁROS JÓLÉTÉÉRT - áru- és étel bemutató előadás
Előadó: Szőlősi Árpád lelkipásztor
- 19-én 10 és 14 órakor:
ÁGACSKA - zenés mesejáték, a veszprémi Petőfi Színház előadása Kiállítás: 17-től 23-ig TAKÁCS ZOLTÁN festőművész kiállítása a Felnőtt Klubban.
POZITÍV MINŐSÍTÉS
Beküldési határidő: december 23.
Lapunk 48. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Az igazságok vilá-
gosabbá válnak egymás fényétől.
A sorsoláson Ciráki Fereuc, Jaukovics Zoltán, Kovácsné Pál Julianna, Megyeri Ildikó
és Zentai Katalin olvasóink nyertek ajándékutalványt, vagy negyedéves Kanizsa újság előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
A GARA\'£SSÓL AZ. utcXra GURÍTcJ
jule-s renard FRANCIA I\'RO
atorizm/ja
a kék sorok-
SAN
ÉTKEZÉST MELLŐZŐ\'
felé
MOSOLYOG
ELŐTAG:
ORR-
harang hangja
HELYRAG >
&OCIHANG
M.
FELHASZ-MAiLÓ
nagylak része
álmodtam\' /operett/
JOD, IRÍDIUM
könyörögve ker
osztrák autójel
ZADAR
magyar
NEVE
URHAJO
* I
■I
TOVA6.&ÍT
-5ZALMI-AK S<5
PONTOSAN $
ARA
&ETL1I
SZER& VA\'ROS
rutinos,
régi játékos
SfORT-
fálya
része.
elárasz-ta\'
fehtr v. ■sa\'iíga áttetsző a\'sva\'W
A\'JUL
KIESZELI, RÉSIES£N
T"
romm •1000
*m
zekiei hangok
-Xmmal
diagona" lis
keresztülhajít
sfort-trófea
előtag
fOlrT
olasz lé-Gita\'rs.
ÜRES. TOK !
SZILVÁT SZÁRÍT
■v—
AMERÍCIUM
h A" Fu-tómapXk
SZEN, KÉN.tÓR
hintő ré-szeí
NÉMET
színész
/erik/ V-
. NAPOLI
ITTRIUM, KÉN, NITROGÉN
-T~
KÉTÉLTÚ A\'LLAT
GERMÁN Nép
~7"
EGYMEMU
6ETÜ1
&EOLVAS NEKI
LIZA EGYNEMŰ »ET
MozGo-LáDá
kiránjdu-LA\'s . KELLEKE
félsz!
.....ím.
KÖTELÉKEITŐL megj sza6.adí tó
MAGAD
1994. december 30. ■■mm®. \' mmm. KANIZSA - Év uifi faiéítetíuí 13 1
nyugdíjasok vagyunk és sokat jövünk Kanizsára. A lapot mindig megvesszük, szívesen olvassuk. Tájékoztatójuk széles skálán mozog, szinte minden réteget igyekszik megnyerni. A jelek szerint sikerrel, hiszen előfordul, hogy már csak a városközpontban kapom meg a lapot a megjelenés második napján. Jó úton haladnak, így tovább!
K. Virág:
- A lap színvonala jobb is lehetne... Ne legyen benne ennyi politika! Ne csak a rockzenét népszerűsítsék, lássák be, hogy más érdeklődési körű személyek is az olvasóik közé tartoznak. Jó a sportoldal, a horoszkóp, a rejtvény és a gyerekoldal. Nem lehetne a lap első-hátsó oldalát színes nyomással készíteni?
S. Sándor:
- A lap nem mindig a lényeget mutatja be a városról. Kevés a cikk a gyárakról, üzemekről, azt ott dolgozók életéről és gondjairól. A kanizsai eseményeket gyorsan közlik. Úgy látom, hogy sokan veszik és olvassák a munkatársaim közül is a KAN1-ZSÁ-t. Ez így van rendjén!
Sz. Krisztina:
- A lap széles rétegekhez szól. He[i megjelenése indokolt, bármelyik párt kerüljön ki győztesen az önkormányzati csatából...
V. Ferencné:
- A Platán-sori újság pavilonban hetente száz példányi kapok a KANIZSÁ-ból. Gyorsan fogy, nem ritka eset, hogy vasárnap már nemmel kell válaszolnom a vásárlóimnak. Több példány is elmenne... Én is olvasom, érdekes sok területet érintő és feldolgozó lap.
Sz. Renáta:
- Jó lenne, ha a Kanizsa környéki sporteseményekről is beszámolna a lap. Iskolai újságokból is beépítenék cikkeket...!?
Sz. Péter:
- A sportoldalon kezdem a lap olvasását, majd következik a többi oldal. Zalaegerszegen is terjeszteném a lapot, bizonyára van rá igény.
O. József:
- Rendszeres olvasójuk vagyok. Több információ kellene a nyugdíjasok számára, hogy hol lehet három-négy nap múlva olcsóbban vásárolni és ami a lényeg, hogy milyen terméket! Nem járható ez az út?
B.B.
Magyar-német karácsony
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a puchheimi Német-Magyar Egylet szerzett örömet a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet lakóinak -karácsony alkalmából.
A GYIVI-ben megtartott ünnepségen Anna Nagel, az egylet vezetője köszöntötte a gyermekeket és az intézet dolgozóit. Rövid megemlékezésé-
ben elmondta, hogy - nagy örömükre - milyen régóta tart a kapcsolat a két intézmény között, s szeretnék, ha a jövőben is megmaradna a barátság. Ezt követően Anna Nagel valamennyi állami gondozottnak ajándékokat - piperecikkeket, édességet - adott át. Emellett a nyolc főből álló puchheimi küldöttség, amely csak az
ajándékozás miatt jött Nagykanizsára, több százezer forint értékben hozott az otthonnak ruhaféléket, játékot, bútort, lakásdíszítő elemeket, kerékpárt és pénzt.
A karácsonyi ünnepélyt a Kanizsa Táncegyüttes gyermekcsoportjának műsora tette színessé.
H. I.
ÜNNEPI HANGVERSENY
A Felsővárosi templomban ünnepi koncertre került sor december 18-án. Ebben az évben az Állami Zeneiskola tanárai, hallgatói, a HSMK Vegyeskara és a Pedagógus Nőikar nagyszabású közös programot szervezett.
A műsorban elsősorban Petz, Bach, Kodály és Scheidt téli ünnepkört és a születés misztériumát dicsőítő ünnepi kompozíciói szólaltak meg. Nagy sikert aratott Rodrigo: Aranjuezi koncertjének II. tétele, valamint Vivaldi
Illegális fenyőárusok
Kilenc illegális fenyőárust füleltek le a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársai Nagykanizsán. Az alkalmi árusok sem fakivágási, sem közterü-let-használati engedéllyel nem rendelkeztek. Mindannyiuk ellen szabálysértési eljárást kezdeményezett a felügyelet.
_D. É.
HŐSZIGETELÉS!
AZONNAL kivitelezzük épületgépészeti, légtechnikai, kazánházi és egyéb berendezések
hőszigetelését, fémlemezburkolását hazai és nyugati
- ARMSTRONG POLIFOAM
- THERWOOLIN
- ásványgyapot anyagokkal.
GERENCSÉR LÁSZLÓ I
Nagykanizsa, o
Csengery át 3. |
Tel.: 06-93-311-639 | üzenetrögzítő
Glóriája. Újdonságnak számított a Continental Singers-féle produkció, az In Moment.
A szépszámú szólista és kísérő: Rigó Marianna, Katzné Szabó Marianna, Tatár Csaba, Jánosiné Árvái Zsuzsanna, Horváth Diána és Baráth Ivett jól beilleszkedtek a produkciókba.
A koncert Jakobovics Árpád, Baráth Ivett, Gellért Zoltán és Serfőzőné Horsetzky Márta vezényelte. A műsort Tőthné Hegedűs Erzsébet vezette. B. E.
- A múlt hét elején tartotta karácsonyi ünnepélyét a Felsővárosi Templomban a Hevesi Sándor Általános Iskola. A dalokból, versekből, hangszerszólóból összeállított műsorra a kisiskolások vendégül látták szüleiket is.
-dé-
- Karácsonyi ünnepélyt
tartottak a Lazsnaki Szakosított Szociális Otthonban. Az otthon lakói versekkel, dalokkal készültek az ünnepségre, amely az ajándékok átadásával zárult.
-dé-
FELHÍVÁS
A Park Kft. munkatársai kérik a lakosságot, hogy lebontott fenyőfáikat jól látható helyen, például a konténerek mellett helyezzék el.
A szakemberek azt is kérik, hogy a fákat kellő gondossággal bontsák le, semmilyen drótféle
ne maradjon rajtuk, ugyanis az a feldolgozó gépeket tönkreteszi.
Nagykanizsai
Hirdessen,
xoify megismerjék: í
Tel.: 93/313-919 2 —^_-J
II ig ■: ::■ KANIZSA - Ö ......... KÁa^méiHiffeit 199: 5. január 1 11
PALYAZATI FELHÍVÁS
az 1995. évi Kulturális Alap
céltámogatás elnyerésére
A pályázat célja:
Nagykanizsa város mű- í;i vészeti és közművelődési életének támogatása. Pályázhat minden helyi magánszemély, közösség, csoport, egyesület és művelődési intézmény. Pártot, pártpolitikai tevé- | kenységet, egyházat, vallási felekezetet és ezekhez kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zeneművészeti, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
2. A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek külföldi fesztiválokon való részvételének és vendégszereplésének támogatása - elsősorban a testvérvárosokban.
3. Nagykanizsán megrendezésre kerülő nemzetközi, országos és regionális művészeti, vagy egyéb kulturális rendezvények támogatása.
4. Kulturális, irodalmi, helytörténeti és közhasznú információs szolgáltatások támogatása.
A céltámogatás elnyerésének módja:
1. Pályázni lehet: 19%. április 30-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott témakörökre.
2. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal és a Hevesi Sándor Művelődési Központ portáján átvehető adatlapon kell benyújtani.
3. P,gy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni.
4. A pályázatot a Polgár- j-mesteri Hivatal Humán 5 Osztályára kell két pel- g dányban benyújtani. <
5. A beadás határideje: § 1995. január 20. \' 2
Oktatási és Kulturális Bizottság
Az alagút végén nincs fény
A nyolcéves Andris begörbült ujjakkal kapaszkodik a gyerekszoba falára szerelt bordásfalra. Aztán lehuppan. Keserves von-szolódással vissza tornássza magát mellém a heverőre. Beszélek hozzá, de nem tudom, hogy az idegen hang meddig jut el. Tekintetemet nem keresi, az üdítőt csak segítséggel tudja meginni. Andris értelmi fogyatékos és halmozottan mozgássérült.
Nagyné Patonai Katalin közgazdász - Andris édesanyja -szervezte meg ezt a találkozót, s meghívásának nemcsak az újságíró. hanem két másik anyuka is eleget tett. Nézem a négy gyereket, s csak nehezen tudok a döcögő beszélgetés irányítója lenni.
- Az eldöntendő kérdés mindnyájunknál csak a: - segít ki Nngyné -, hogy Pózvára, Ri-gyácra intézetbe kerüljön-e a gyerek, vagy családi körben neveljük őket. Nemcsak hárman, sokait döntenek ágy, hogy megpróbálják a lehetetlent is. A mi gyerekeink — s a sorstársak zöme is ilyen oxigénhiányos kínok között születtek. Izmaik letapadtak, szinte teljesen működésképtelenek, s a: agy hiába küld parancsol. Ez a centrális hypotó-nia (csökkentett izomtónus!) csak a: egyik haj, a másik a nagyfokú szellemi sérülés. Gond a fiziológiai ellátásuk, a mozgás mechanikai gátjainak elhárítása, még nagyobb gond a szellemi fejlesztésük. En még szerencsésnek mondhatom magam, Itogy találtam megoldást, s így visszamehettem dolgozni. Egy leendő gyógypedagógus gondozza Andrist.
Milialic: Tiborne két kislánnyal jött el a találkozóra. A
tízéves Tündi halmozottan mozgássérült, a hatéves Hajni a sérült kategóriába tartozik. A fiatalasszony elmeséli a tortúrát, az utazásokat Budapestre, a Pető Intézetbe vagy a Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézetbe. Totális kudarcélményekről és felcsillanó reményekről beszél. A tájékoztatás hiányairól, s az új lehetőségről, a Batthyány utcai konduktív pedagógiai központról. Dicséri Lukács Károly konduktort, aki nagy szakértelemmel és szeretettel foglalkozik a gyerekekkel. Felteszi á kérdést, amire az újságíró nemigen tud válaszolni, mégpedig azt, mikor döntik el már végre az illetékesek, hogy a mozgássérült gyerekek ügye - s Nagykanizsán is egyre növekvő a számuk - humán téma, vagy az egészségügyhöz tartozik-e. Megtudom, hogy egy ilyen családnak a gépkocsi nemhogy munkaeszköz, hanem egyenesen az életfeltételek tartozéka, hogy az édesanya rendszeresen naponta fél nyolctól kora délutánig ingázik a Liszt Ferenc utcai lakástól, a Rózsa úti iskoláig, és a Batthyány utcai konduktív központig. Az önkormányzat által biztosított közlekedési kedvezmények között a gépjárműfenntar-tási támogatást említi, amelyik hiányában alaposan megbillenne a rendszeres nevelési segéllyel megfejelt családi költségvetés.
A két és fél éves Roland csendesen ül az anyai ölben. Olyannak tűnik, mint más hasonló korú kisgyerek.
Anyukája, Schveiger Istvánné is bekapcsolódik a beszélgetésbe, s kicsit Visszafogottan mondja el szomorú történetüket.
— Roland is a szüléskor káro-
sodott. Csak pépeset eszik, de én még örülhetek, hogy nem szondával kell táplálnom. Annyi helyre elvittem már - Budapesttől Miskolcig -, annyi orvos látta, s meg kellett értenem, hogy alig van remény: mozgássérült a kisfiam. Az ember lassan betörik, s úgy érzi, hogy alagútban jár, halad, halad, de soha nem ér ki, az alagút végén nincs fény. Sokat küszködök, nincs jogosítványom, s mivel tiszthelyettes férjem sokszor három hétig is úton van, mindent nekem kell intéznem. Csak szülői támogatással tudok valahogy létezni. Ezalatt az anyagiakat is értem. Félek az újra változás előtt álló szociálpolitikai rendelkezésektől, mert tudom, hogy a terheim még nagyobbak lesznek. Hogyan is vállalhatnánk így egy második gyereket! Rugalmasabb ügyintézést várnánk el az önkormányzatnál. Mióta szakosodtak, annyi ügyintézőt kell felkeresnünk. Emberségesebb lenne, ha minden ilyen családdal egy ember foglalkozna, s a környezettanulmány felvétele után megis-merve gondjainkat automatiku-sabban haladhatnának az ügyek.
Még azon gondolkodom, hogy a tankötelezettségi törvény mit is ír elő ezeknek a gyerekeknek a képzésére, míg a tíz-húsz kilogrammos kisgyerek lesz majd esetleg hatvan is... közben beperdül Imre, Nagyné tizenegy éves egészséges kisfia. Térül, fordul, Andrist megitatja, látszik, hogy nemcsak együtt él a problémával, hanem a lehetőségekhez mérten részt is vállal a megoldásból.
Büki Erzsébet
Gálaműsor a Magyar Kultúra Napján
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából műsoros estet szervez a polgármesteri hivatal humán osztálya, a Családi Iroda és a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Az este hat órakor kezdődő rendezvényen fellepnek a város amatőr művészeti csoportjai. Színpadon láthatjuk a Kanizsán működő kórusokat - köztük az Erkel Művelődési Ház
ifjúsági kamarakórust, a városi vegyeskart -, a zeneiskola kamarazenekarát, néptáncosokat, népzenészeket. A Helyőrségi Klub majorettjei is színesítői lesznek a műsornak, de nem maradhatnak ki az Igricek, a Tungsram Versmondókör tagjai és az Ezredvég Színpad sem. A kultúra ünnepének programját a védnökséget vállaló Suhai Sándor, városunk
polgármestere nyitja meg. A kulturális bemutatókat egy fogadás követi, amelyen a támogató cégek, vállalkozók személyesen is találkozhatnak a résztvevőkkel, fellépőkkel, s ez az egyes amatőrcsoportok számára további támogatási, szponzorálási lehetőségek csíráját is jelentheti.
L.I.
12 iS; r-........ " * T- kanizsa - thüvéájeti cá*p*>ua6 1995. január 20.
GONDOLATOK A KULTÚRÁRÓL
Bevallom, nem nagyon szeretem a „nap"-okat. Sem a társadalom valamely rétegeiről, sem a valamely dolgokról szólókat. Ezek többnyire a hátrányos helyzetiekről szólnak. Ilyen a kultura is. Pedig a kultúra fontos, „Mert a szellem az, amely összegyűjti a világ információit, átveszi az egyes elemeket, és a sok izgalmas elemből létrehoz egy teljesen új és eredeti, magasabbrendű minőséget. Ez az igazi szellemi szint és minőség, amit már megoszthatok mással, úgy, hogy magam sem csökkenek általa." (Babik Zoltán)
* * *
Tudom, a „nap" azért van, hogy tárgyára felhívjuk a figyelmet. Jelen esetben a kultúrára. Intézményeire, csoportjaira, hivatásos és amatőr művelőire, szervezőire, eredményeire, kudarcaira, de mindenképpen létjogosultságára, fontosságára.
* * *
Szólni mindenekelőtt a kultúra finanszírozásáról kelt. Jelenleg állami, önkormányzati és üzemi, magánvállalkozói gazdálkodásnak van kiszolgáltatva. Mert az állam annyit ad, hogy számit a másik háromra. Az önkormányzat a kötelezőn kívül oly mértékben támogat, hogy számít a következő kettőre. Az üzemek, a vállalkozók adnak, szponzorálnak. \'92-től egyre nagyobb szeletének támogatását vállalják fel a kultúrának.
S mindezek következtében egy város kulturális intézményvezetői, közművelődési szakemberei, pedagógusai, amatőr művészei tanultak és tanulnak pályázatokat írni, támogatásért „talpalni", jogszabályokat figyelni és értelmezni, könyvelni, elszámolni. S mindezt teszik tudásuk, szakmájuk fennmaradásáért, szintentartásáért, egy-egy kiemelkedő rendezvény megszervezéséért, saját produktumuk bemutatásáért. Mert ma még nem tudnak menedzsereket alkalmazni. Óriási idő és energia! Sok esetben a szakma rovására.
* * *
És a kultúra él és működik. Élénken, gazdagon vagy vegetálva, netán új utakat keresve, belvárosi és peremkerületi művelődési házakban, diszkók, bálabutikok, olcsó áruk boltja, drága tanfolyamok szomszédságában. És élnek áj, civil szerveződések bekéredzkedve különböző intézmények éppen nem foglalt termeibe, pince-
klubjaiba, vagy lakóépületek tárolóiba, lakásaiba és az iskolák délután üres osztálytermeibe. Élnek, míg van erejük, hitük, türelmük. Aztán átalakulnak, felbomlanak, fuzionálnak, és vándorolnak. Vándorolnak oda, ahot több támogatást, demokratikusabb létet remélnek. Mert céljuk, hogy egyszer önállóvá váljanak.
» * *
És a kultúra él. Új kezdeményei, fejlődései, kitartásai és nagyszerű eredményei is vannak. A teljesség igénye nélkül, elhagyva a művelődési házak, az egyesületek, körök, az alapítványok kultúraszervező tevékenységeit, álljon itt a három és fél év kultúráié» remtésének vázlatos zárszámadása.
\'91-ben néhány, ma tizennyolc képző- és iparművészből álló Művészeti Tanács véleményezi, alakítja a város képzőművészeti életét.
Kezdeményezésük révén vált hagyománnyá a Hevesi Sándor Művelődési Központ Kiállítótermében évenként megrendezésre kerülő „kanizsai képzőművészek karácsonyi kiállítására és vásárára".
Kezdeményezésük révén nyílik meg hamarosan a volt Képcsarnok Vállalat üzlete egy részében az Egry József Galéria. Vezetésükkel, aktív részvételükkel a HYÁNY, a Zsigmondi és
Péterfy Galéria.
* * *
A több országos és nemzetközi díjjal bíró Fotóklub és Kamera 67 Filmklub életbemaradására és alkotni tudására már van remény. Technikai felzárkózásuk a mai kor követelményeihez megkezdődött. Tagjaik száma gyarapodott és megfiatalodott.
* * *
Próbái száma heti egy alkatomra csökkent, de életben maradt a Szimfónikus Zenekar. Mellette működik a tanárokból és diákok álló Zeneiskolai Szimfónikus Zenekar és Kamarakórus, helyi vezetővel. A gyermekkoncert sorozatairól nevezetes Tanári Fúvósötösön kívül két új kamaraegyüttes is dolgozik: a Tanári Rézfúvósötös és Vonósnégyes.
* * *
A város nagyszerű kórus-prezenlánscá, a Pedagógus Női Kar, a Városi Vegyeskar és a Virág Benedek Kórus mellett egy éve szólalt meg és működik nagy sikerrel a főiskolásokból és egyetemistákból álló Erkel
Ferenc Kamarakórus.
* * »
Nagy zenei ünnepe Kanizsának és- a városba látogató magyar és külföldi jazz rajongók» nak az Alpok-Adria Nemzetközi Jazz Fesztivál. Havi rendszerességgel működik a Jazz-Kocsma. Új színfolt a műfajban a Jazz-Cafe és a zeneiskola Jazz-tanszaka.
* * *
A hagyományos filharmónia rendezvények mellett újdonság a Kápolna-koncertek és a Művészeti Napok klasszikus zenei
re ndezvénysorozata.
* * *
Arany II. minősítést kapott a Kanizsa Táncegyüttes. Vezetőik közreműködésével és szervezőmunkájával Nemzetközi Folklórfesztivál helyszíne lett Kanizsa.
A város és városkörnyék gyermeknéptánc együttesei harmadik éve találkoznak városunkban. A \'93-as Ki-mit-tud-on jó eredménnyel szerepelt a Dél-Zala és a Kanizsa Csillagai Táncegyüttes.
Önálló koncertező a Patkó Banda, a Népművészeti Műhely
lelke, a táncházak szervezője. * * *
Új együttes a Majorett-cso-port.
Ötéves születésnapját gálával ünnepelte az Eraklin Táncklub.
* » *
A rendszerváltozással egyidős a Színitanoda és egy éve telepedett le a városban a
HANGÁR Színiakadémia. * * *
Kazettát adott ki az országban és a határokon kívül óriási sikerrel koncertező Igricek Együttes. Továbbra is sikeresen működött a Tungsram versmondó kör, két Radnóti-díjasa van. Nagykanizsa adott otthont a Csengey Dénes Nemzetközi Vers- és Prózamondó verseny-
nek. Második évfolyamát zárta
az Identitás Szabadegyetem. * * *
Reprezentatív fotóalbum jelent meg a városról. És elkészült a várostörténeti monográfia első kötete. Több kötettel gyarapodott a Honismeretei Füzetek sorozat. Új kötele jelent meg Pék Pálnak, és első kötettel jelentkezhetett Lukács Zoltán.
A Thúry György Múzeum képzőművészeti gyűjteménye egymillió forint értékű műtárggyal gyarapodott a kanizsai művészek alkotásaiból.
k )* *
Lett saját, városi moziépületünk.
A Városi Könyvtár a Feren-ces-rendi Kolostorba költözött. Ki lett jelölve az új Városi Könyvtár építési területe és elkészültek az építési tervrajzok.
Megszülettek az új kor új intézményei. A HELY-klub és ART Mozi, elsősorban a „fiatalok háza" és a Ryno Kft. Kulturális Menedzseriroda, amely elképzelései és tervei szerint a városi nagyrendezvények koordinátora kíván lenni. * * *
A kultúra különböző műfajainak nagy seregszemléje az immár hagyományos „Kultúra a Tavaszban, Tavasz a kultúrában", amely minden bizonnyal a közeljövőben Kanizsai tavaszi Fesztivál lesz.
Sok a kultúra vagy kevés? Minősége jó, rossz, vagy elfogadható? Mindenesetre ma még élnek, léteznek a rendezvények, az alkotóközösségek. Hogy mi lesz a sorsuk? Majd dönt a közönség, az alkotókedv, és a pénz. Köszönet az eddigi nagyszerű munkáért minden alkotónak, szervezőnek és támogatónak. A folytatáshoz kívánok hitet és további sikereket. * * *
Tudom a „nap" ünnep is.
Ünnepelni ez évben a pódium műfajaival, zenével, tánccal, verssel és a kanizsai közreműködőkkel fogunk. Egymás közt? Önökket? Kérjük ünnepeljenek velünk kedves érdeklődők és szponzorok!
Horváth Krisztina
DEL-ZALAI HETILAP
ARA: 25 Ft
KANIZSA
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
Románok a határon
A Nagykanizsai Határőrigaz- I gatóságtól kapott tájékoztatás j szerint az elmúlt héten az igaz-1 gatósághoz tartozó magyar- \\ szlovén határszakaszon tizen-; négy román állampolgár köve- \\ tett el tiltott határátlépést a \\ zöldhatáron. A magyar járőrök l hat, a szlovén szervek nyolc főt: fogtak el. Ellenük már lefoly- ii tatták az idegenrendészeti eljá-ji rást, majd kiutasították őket a ;í Magyar Köztársaság területé- ; ről.
A magyar-horvát határszaka- ;i szon nem történt hasonló inoz-gás. Beutazási feltételek hiánya miatt harminc belépni szándé- \\ kozó külföldi állampolgártól kellett megtagadni a határát- s lépést. A határforgalom ellenőr-1 zése során a szlovén határon 54.721 fő utast és 17.211 köz- \\ úti járművet ellenőriztek és lép- íj tettek át, a horvát határon j! 66.252 utast, 20.281 közúti és íj 6.674 vasúti járművet regiszt-I; ráltak.
-li- ii
I. évf. 4. sz. 1995. jan. 27.
ág helybenhagyta
A Zala Megyei Munkaügyi Bíróság 1995. január 11-i határozata értelmében a Széchenyi István Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola tan-
testületéből a „Jó munkájuk alapján" besoroltak elsőfokú ítéletét a bíróság helyben hagyta. Kötelezte a munkáltatót, hogy 1994. január elsejei ha-
tállyal az F kategóriában megállapított bért folyósítsa visz-szamenőlegesen.
B.B.
Fórum iskolabezárásról
A Pécsi Rádióban elhangzott információk szerint Kanizsán négy általános iskolát érintenek a racionalizálási elképzelések. A hír hallatán már a lehetséges megvalósítás alternatívái foglalkoztatják az érdekelteket.
Ennek kapcsán tartott iskolai fórumot a Vécsey Zsigmond Altalános Iskola, ahol a pedagógus szakszervezeti csoport kezdeményezésére az iskolaszék tagjait, a szülői munkaközösséget és a tantestületet tájé-
koztatták az iskolát érintő lehetséges alternatívákról. A fórumon részt vett Magyar József, a körzet önkormányzati képviselője és Benedek Miklós, a Petőfi-iskola igazgatója is.
L.I.
Kész a koncepció
Tűzmentes hét
Nyugodt hetet zártak a nagy-jj kanizsai tűzoltók. Lánglovagja- i ink az elmúlt héten az ese- f ménytelenségnek örülhettek, \\ hiszen sem városunkban, sem a i környéken nem volt olyan tű- j zeset, amihez riasztották volna i őket, és egyéb esetben sem kel- \\ lett a mentésben segédkezniük, i
-li- Ü
A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kidolgozta saját oktatási koncepcióját. A felzárkóztatás mint fő rendező elv szerpel az elképzelések között. Tizenkét iskola
igényelte a plusz 16.500 forintos fejkvótát, ennek célszerű és hatékony felhasználásában kíván közreműködni a cigány kisebbség. Az egyeztetésre lapzártánk után, csütörtökön került
sor, melyen az iskolaigazgatókkal tanácskoztak a cigány kisebbségi oktatási koncepció végrehajtásának lehetőségeiről.
L.I.
A kultúra ünnepe
56 418
Sajnos nem változott az év elejei tendencia, vagyis továbbra is fogy a kanizsai polgárok száma. A múlt héten megint kevesebben lettünk eggyel, így már csak 56418-an vagyunk. Január 16 és 23. között tizenöt kisgyermek született, és tizenhat embertársunkért szólt a lélekharang. A házasságkötő teremben két párt adtak össze.
-dé-
Vasárnap este nagyszabású gálaműsor bemutatására került sor a HSMK színháztermében. A több mint kétórás produkcióban a Himnusz elhangzása után színpadra léptek városunk amatőr művészeti csoportjai. A |j; hangszeres zene és a kórusmuzsika ;| kategóriában a zeneiskola szimfóniái kus zenekara, kamarakórusa, vonós-i| négyese, rézfúvósötöse, a városi veji;;: gyeskar, az Erkel-kamarakórus, vala-I mint a maga nemében különleges és p sikeres produkciót nyújtó Tiborc trió, !;;;• a Patkó Banda és az Igricek együttes || szerepelt. A cigányság kultúráját jeli lenítette meg dalaival, táncaival a Kanizsa Csillagai együttes. Nagy si-;;| kert arattak a népitánc és a formációs tánc művelői, a Rover Majorett cso-| port, az Eraklin táncklub, a Dél-Zala | Táncegyüttes és a Kanizsa Táncig együttes. Érdekes színfoltja volt a Ü műsornak a vers és a próza jeles ka-
nizsai művelői közül a Tungsram versmondókör és az Ezredvég színpad produkciója.
A jelenlévő közönség, a szereplők rokonai, a város közéletének képviselői, a közművelődés dolgozói, az érdeklődő vállalkozók a gálaműsor után jóleső érzéssel és dicsérő szavakkal véleményezték nemcsak a műsor szerkesztését, az előadott műsorszámok színvonalát, hanem többen megfogalmazták, hogy Nagykanizsán él a kultúra, lelkes népművelők és tehetséges fiatalok örökítik tovább nemzeti hagyományainkat, formálják és modern elemekkel bővítik azt.
A gálaműsor utáni fogadáson találkoztak az amatőr művészeti csoportok vezetői a város közéletének irányítóival, a meghívást elfogadó vállalkozókkal és a gazdasági élet néhány prominens vezetőjével. A
polgármesteri pohárköszöntő az estet méltató szavak után azzal a kérdéssel is foglalkozott, hogy ez a gálaműsor kanizsai keretek között a Magyar Kultúra napját méltóképpen reprezentálta, bizonyította, hogy él a kultúra, de hogy a jelen valóságban megélnek-e, képesek-e ezek a csoportok fennmaradni és továbbfejlődni, ahhoz támogatást igényelnek, támogatásra van szükségük.
A műsor szervezői és rendezői: a HSMK népművelői, a Családi Ünnepségeket szervező iroda dolgozói, valamint a Humán Osztály közművelődési főelőadója baráti beszélgetések közepette elmondták, hogy ez a komplex művészeti produkció az érdekeltek összefogása, baráti kézfogása nyomán valóban a helyi közművelődés méltó megünneplésének
érdekében jött létre._
B.E.
11 r Y KANIZSA - SlsájTilfeti&eA 1995. január 27.
A
szeretetből sosem elég
Nagykanizsán, a Sugár út 8. szám alatt, a volt Polgári Egylet épületében, a régi Városi Könyvtár helyiségeiben kapott irodát, raktárakat a Magyar Karitász Kanizsai Szervezete. Jó pár éve már, minden héten a hétfői és szerdai napokon, délután négytől öt óráig várják a segítségre szorulókat. A hajdan szebb napokat megért intézményben ma jórészt a szegények adják egymásnak a kilincset. A földszinti folyosó végén az iroda - szerényen berendezve öreg bútorokkal, a falat friss beázás „díszíti". Itt találkoztunk Szakáll István nyugalmazott kórházi fó\'orvossal, a szervezet vezetőjével, egy év eleji tájékoztató ere-jéig-
- Csak a karácsonyi és az újévi hetekben tartottunk zárva. Nem pihenő volt, mert ezúttal mi vittünk házhoz segítséget, örömet, meglepetést. A karácsonyt megelőzően ötven csomagot hordtunk szét szegény családokhoz. Váratlan ajándék volt a karácsonyfa alá élelemből, gyümölcsből, édességből.
Nagykanizsán a Dózsa György út hetvenháromban találtak új otthonra a város hajléktalan szegényei. Hozzájuk is eljutottunk, hogy az ünnepekben meleg étel kerülhessen az ő asztalukra is.
Mint már hírül adtuk, mostantól babakocsit is tudunk adni a rászorult kismamáknak. A Csengery úti Kölcsönző bolt ajánlott fel az Űrhajós utcában lévő Csecsemő- és Gyermekotthonnak harmincöt darab mély babakocsit. Mivel nekik ennyi nem kellett, ebből kaptunk mi huszonöt darabot -köszönettel mindkét felajánlónak.
Nem mindennapi esemény volt számunkra az a segítő akció, mely határainkon túlra is eljutott. Egy romániai magyar óvónővel történt véletlen találkozás kapcsán tudtuk meg, hogy a kárpátaljai Huszt településen magyar óvodát avattak. Szinte semmilyük sem volt az induláskor. Mivel is tudtunk volna legnagyobb örömet szerezni a kicsiknek, mint játékokkal? A gyűjtéshez a
már említett Űrhajós úti gyermekotthon igazgatónője adott segítséget. így tudtunk küldeni csomagokban leselejtezett gyermekjátékokat, és hozzá alig használt babaholmikat is. Külön öröm a számunkra, ha mi is kapunk. Hála adományozóinknak, hogy raktárainkból vihetnek ezt-azt a hozzánk forduló emberek. A közelmúltban a Karitász és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete közösen kapott ötvenezer forint ösz-szegű anyagi támogatást a városi önkormányzattól. A ránk eső részből tudtunk a Helyőrségi Klubban működő „Nyugdíjasok társalgója" klub részére játékokat, egy rádiósmagnót venni, és az év végi közösen szervezett műsoros összejövetelhez hozzájárulni. Amire még szükségünk lenne, az most a cipő, ami maradt, már nem nagyon használható. Szívesen vennénk adományozóink pénzbeni segítségét is, mert ez bármire átváltható, amiből gyorsan adhatunk. Várunk magunk közé önzetlen segítőket, hiszen ehhez a munkához kevesen vagyunk, jórészt idősebb munkatársakkal. Megoldatlan gondunk továbbra is, amit annak idején a várostól kértünk: egy állandó, ennél biztonságosabb elhelyezés raktárral, egyéb helyiségekkel.
Szerdai nap lévén nagy a forgalom az emeleti raktárban. Meleg, téli ruhát keresnek felnőttnek, gyereknek. Szerencsére van vastag kabát, pulóver, még meleg overál is akad egy kisgyereknek. Kellene a csizma, a havat, sarat bíró bakancs, cipő. Akik adnak, mindenkihez kedvesek, türelmesek. Közel száz családdal tartanak állandó kapcsolatot, de a segítséget kérők számát összeszámlálni is nehéz lenne. Ok csak harmincan vannak, nyugdíjasok, aktív dolgozók, diákok, akik a szeretet önkénteseiként adják másoknak szabadidejüket, erejüket, szívüket.
Tóth Ferenc
Kórusainkról rádiófelvétel előtt
Nagykanizsa kulturális életének két, a város- és országhatárokon túl is ismert reprezentánsa a Városi Vegyeskar és a Pedagó-
gus Női Kar. Mindkét kórus vezetője, karnagya Ser-főzőné Horsetzky Márta, akivel az előttük álló feladatokról beszélgettünk.
- A felkészülésen, a próbákon túl a legközelebbi nagy feladat, ami előttünk áll, az a rádiófelvétel. Ez mindkét kórust érinti. Tavaly is volt rádiófelvételünk és el is fogadták, le is játszotta a Magyar Rádió. Megint felkérést kaptunk, és márciusban kerül sor a felvételre.
- Milyen kórusművekkel készül a Vegyeskar és milyenekkel a Pedagógus Női Kar?
- A Vegyeskar nagyon szereti a Kodály-műveket és sokat is tud ezekből. Egy-egy Ko-dály- és Bartók-kórusművel és egy kedves francia kórusművel készülünk a felvételre. A Pedagógus Női Kar egy Kodály-, egy Bárdos-szerzeménnyel és egy egyházi kórusművel készül. A két kórus együtt pedig Vivaldi Glóriájából énekel három tételt. Ez zsűri elé kerül, és ha az úgy ítéli meg, akkor a Kóruspódium című műsorban lesz hallható.
- Amikor átvette a Vegyeskar irányítását, sikerült könnyen elfogadtatni magát, megszokták a munkastílusát?
- Ennek a munkának a fele az emberekkel való egyfajta bánásmódot jelenti, a másik fele a szakma. Úgy érzem, elfogadtuk egymást. Amikor két éve felkértek október végén, én azt mondtam, hogy januártól vállalom a kórus vezetését. Nem hagytak békén, hogy mi az, hogy jövőre... Az lett a vége, hogy karácsonykor már felléptünk. Fantasztikus felkészülés volt. Aztán csináltunk egy bolondos áprilisi műsort, év végén felléptünk a három város kórusainak találkozóján és közben kisebb felkéréseknek is eleget tettünk.
- Milyen alkalmakra kérik fel közreműködőnek a kórust?
- Hívnak bennünket városi ünnepélyre, de szerepeltünk az Erzsébet téri vásár kulturális programjában is. Most a Magyar Kultúra Napján léptünk fel.
- Jelentkeznek elegen a kórusba, nincsenek utánpótlásgondok?
- Mindig jönnek a jelentkezők. Van, aki már az általános és középiskolában kórustag volt, ott szerette meg. Ez egy életstílus, egy életforma.
- Kik segítenek a kóruspróbákon ?
- Szólamvezetők segítik a munkámat, Katonáné Kosztricz Noémi és Palotás Tibor. Egy héten kétszer próbálunk, ez azért is jó, mert ha valaki az
egyiken nem tud ott lenni, azért a másik alkalommal már meg tudja oldani. Szereplés előtt, összpróbákon, külföldi fellépés előtt ez nem szokott különösebb gondot okozni.
Milyen fellépései voltak a Vegyeskarnak az országhatárokon túl?
- Amióta én vezetem a kórust, voltunk Puccheimben és felléptünk Knittelfeldben. Most idén szeretnénk azokat a kórusokat meghívni a kórustalálkozónkra, amelyekkel kapcsolata van a két kórusnak,, külföldit, belföldit egyaránt.
- Mikor lesz ez a találkozó?
- A város 750. jubileumi évének egyik kulturális programja lesz a kórusfesztivál június 22-25 között. Most a szervezés folyik, ezzel alszom, ezzel ébredek. A meghívottak között van finn, norvég, angol, német, olasz kórus. Nem tudjuk még, hogy kik fogadják el a meghívást, de ha öt külföldi kórus mellé még sikerül hazaiakat is megnyernünk, akkor nívós rendezvény lehet belőle.
- Az idelátogatók kanizsai kórustagoknál lesznek elszállásolva?
- Egy részük igen. A kórus a költségekből háromszázezer forintnyi részt magára vállalt, emellett legalább ötven személy elszállásolását. Szeretnénk, ha a KOTA is nyújtana pénzbeni segítséget, emellett pályázunk is, a várostól már sikerült is pályázaton ötvenezer forintot nyerni.
- Külföldön milyen a magyar kórusok fogadtatása, mennyire tetszik a magyar zene?
- Nagyon szívesen és nagyon hálásan fogadják a magyar műveket. Egy kicsit kuriózum a magyar kórusmű. Az angolok például Kodályt nagyon szeretik, így nagy sikert aratnak a Kodály-művek.
- Milyen a kapcsolat a Zeneiskolával?
- A zeneiskola két zongoratanára is énekel a női karban, az egyikük, Katzné Szabó Marianna az állandó kísérőnk. Egyrészt ez jelenti a kapcsolatot. Másrészt a kapcsolatunk új szakaszba lépett, hiszen a karácsonyi koncerten közös fellépésre került sor.
- Szólistákban van utánpótlás?
- Vannak nagyon szép hangúak, akikkel bátran ki lehet állni szerepelni. Ha nagyon szükséges, a Zeneiskola két énektanára szívesen vállalja a feladatot.
- Milyen szakmai különbségek vannak a női kar és a vegyeskar irányításában?
- Az összetételük mellett szembetűnő különbség, hogy a
1 995 január 27, ::::x: \' mm KANIZSA - Se^ií^etéúU 13
r
í.
vegyeskar kórusirodalma sokkal nagyobb. A női karnál mostanában kissé nagyobb a fluktuáció, ha férjhez mennek, sokan elköltöznek, gyerekszülés után abbahagyják, többen továbbtanulnak és kevesebb idejük marad. Ennek ellenére a női kar női kórus marad.
- Mi az, ami mint énektanárt érdekli, kikapcsolja?
- Ha fáradtan hazamegyek, akkor a hangulatomnak leginkább megfelelő a zene. Akkor bekapcsolom Bachot, vagy valamilyen barokk zenét. Főleg az éppen jellemző hangulatom szerint választok.
- A kórusok repertoárválasztásában mennyire erős a karnagy szerepe?
- Biztosan a személyiségem és a szakmai ízlésem is rányomja a bélyegét a kórusok munkájára, de ez nem jelenti azt, hogy nem beszéljük meg, mivel készülünk, mit tanulunk meg.
- Emlékszem egy nagysikerű, jelmezes farsangi koncertre. Ilyenre is számíthatunk a közeljövőben?
- Amikor először hallottam ezt az ötletet, el sem tudtam képzelni, mi sül ki belőle. Aztán nagyon jól sikerült, hatalmas élmény volt. Valószínűleg idén farsangkor nem lesz, mert készülünk a rádiófelvételre, aztán a húsvéti koncertünkre, majd a kórusfesztiválra, de valamilyen formában annak a hangulatát nem szabadna ebben az évben sem kihagynunk.
- A tavalyi évben melyek voltak a kórusok életében a nagy állomások?
- A Pedagógus Női Karral felléptünk a Csurgói Pedagógus Női Karok Fesztiválján, szép sikerrel. A Vegyeskar Németországban szerepelt, és számomra, számunkra nagyon fontos volt a karácsonyi ünnepi koncert - ezt soha nem hagynánk ki, a karácsonyi és a húsvéti koncertre mindig egy kicsit lelkesebben készülünk. Emellett voltak más, kisebb fellépéseink is.
- Közösségi szempontból milyenek a kórusok? Igaz, hogy ahol fiúk, férfiak is vannak, sokkal jobb a hangulat?
- Nagyon jó a hangulat mind a két kórusnál. A csurgói fesztiválon például csak női kórusokkal együtt léptünk fel, de nagyon jól éreztük magunkat. De a próbákon is van úgy, hogy észre sem vesszük, hogy már hosszú idő óta, megállás nélkül énekelünk. A vegyeskarnál a fiúk még plusz színt, plusz hangulatot hoznak a dologba, főleg a basszus szólam jeleskedik ebben:
- Ez a két kórus az életében milyen helyet foglal el?
- Mind a kettő az életem része, nem is tudnám elképzelni nélküle. Valami csodálatos dolog, amikor végre együtt hallom énekelni az egész kórust, együtt szólal meg, amit külön-külön begyakoroltunk. Lehet, hogy csak négy akkord, ami a csodát, a varázslatot jelenti számomra, de amikor azt hallom, mérhetetlen boldogság tölt el.
És hogy nemcsak Serfó\'ző-né Horsetzky Mártát tölti ei az a bizonyos boldogság, és hogy a katartikus élményhez vezető út is kisebb-nagyobb csodákat jelent a kórustagok számára, azt az a próba is bebizonyította e sorok írójának, ami szünet nélkül zajlott a Hevesi Sándor Művelődési Központban, több -még a legeldugottabb, legkisebb - helyiségében is. Az ilyent csak hallgatni szabad, mert megszakítani tilos a varázst.
L. I.
Huszonnyolc
év
a gyermekvédelem szolgálatában
Huszonnyolc év nagy idő. Különösen nagy hátrányos helyzetű, szülő nélküli állami gondozott gyermekek között eltölteni - munkában. Dr. Horváth Györgyné ennyi ideig volt igazgatóhelyettese a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek. Idén nyugdíjba megy. Hivatásáról beszélgettünk.
- A kőszegi tanítóképzőben érettségiztem. Ezt kövtően Be-leznára kerültem tanítani, majd egy év gyakorlat után képesítő vizsgát tettem. Két esztendeig még ebben a kis faluban tanítottam, ahonnan Surdra helyeztek, s egészen hatvanötig ott dolgoztam. Utána másfél évet a szepetneki iskolában töltöttem el.
1967. április 1-je óta vagyok a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben mint igazgatóhelyettes. Itt jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára budapestre, ahol levelező
tagozaton pszicho-pedagógia szakon végeztem. A főiskola speciális képzést nyújtott, a gyermekvédelem minden szakmai területével foglalkozott, így nagy segítséget jelentett számomra.
- Mi volt a feladata az első években?
- Az intézet hatvanhétben huszonöt férőhelyes volt - később bővítették s akkoriban tizennyolcan dolgoztunk együtt a központi épületben. A bent-lévő gyermekek foglalkozását kellett irányítanom, a nevelőszülőkhöz való kihelyezést. Elsősorban a pedagógiai munkát kellett vezetnem.
- Hogyan változott ez később?
- Hetvenkettőben bővült az intézmény egy pszichológiai laboratóriummal és egy ifjúsági leányotthonnal (Ligetváros). Fokozott figyelmet kellett szentelni a leányokra; nagyobb feladatot jelentett a többi gyermekvédő intézettel való kapcsolattartás is, hiszen más megyékből kerültek a gyermekek Ligetvárosba. Közben rendeletileg bevezették a hivatásos pártfogást, ez a terület teljes egészében az én hatáskörömhöz tartozott. Ezzel gyarapodott a feladatköröm, de még akkor is én irányítottam a pedagógiai munkát. Hetvenhárom májusában átadták a kétszintes átmeneti otthont, mely korrekciós óvodaként működött. Ekkor alakultunk hatvan férőhelyessé, így több gyermekkel kellett még speciálisabb tevékenységet végeznem. Nyolcvanöttől kísérleti jelleggel megindult a hivatásos nevelőszülői rendszer. A velük való foglalkozás mellett a területi munka lett az elsődleges feladatom: a családgondozók, a nevelőszülői felügyelők, a hivatásos pártfogók, az utógondozói hálózat tevékenységét koordináltam.
Mivel nyolc éve általános igazgatóhelyettes vagyok, ezért én foglalkoztam a személyzeti munkával, az árvaellátással, a vagyoni ügyekkel; mintegy öthat évig bírósági tárgyalásokra, ügyészségi meghallgatásokra jártam, s mostanáig ellenőriztem a területi dolgozókat. Az egyre nehezedő helyzetben, az elavult rendeletek mellett nem volt könnyű dolgozni.
- Mi volt a legfontosabb a munkájában?
- A gyermek! Ezekhez a lelkileg sérült fiatalokhoz nagy humánum, megértés, sok szeretet szükséges. Nem szabad előítélettel lenni még a bűnöző gyermekekkel szemben sem, a velük emberi hangon való beszélgetés, a türelem sokat se-
gíthet. Mindig arra törekedtem, hogy egy gyermek a körülményeknek leginkább megfelelő, legmegnyugtatóbb elhelyezést kapja. Igyekeztem helyes útra téríteni, önálló létre nevelni őket. Hogy ez mindig sikerült-e, azt nagyon nehéz megmondani, de - munkatársaimmal közösen összefogva - ez volt a célunk.
- Kapott-e visszajelzést volt állami gondozottaktól?
- Hogyne! Felnőttként is visszajönnek, s értékelik a korábbi segítő szándékot. Amikor kórházban feküdtem, még akkor is odajöttek.
- Mi volt a legnehezebb a pályáján?
- Nagyon hiányzott az új gyermekvédelmi törvény, amely a mai napig nem jelent meg. Ezenkívül szembe kellett nézni azzal, hogy a cigányokat mekkora előítélet övezi. Sokszor fel kellett venni a harcot különféle intézményekkel, üzemekkel cigány származású állami gondozott gyermekeink érdekében.
- Milyen volt a kapcsolata munkatársaival?
- Úgy érzem, hogy kollégáimmal sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, elsősorban azokkal, akik hozzám tartoztak. Természetesen voltak a munkában konfliktusos helyzetek is. Az intézet jellegéből kifolyólag fontos volt az eredményes munkakapcsolat létrehozása a megyei ügyészséggel, a fiatalkorúak bíróságával, rendőrséggel, gyámügyi szervekkel és a hozzánk - a gyermekek által - kapcsolódó intézmények dolgozóival. Legrendszeresebb kapcsolatom a területi dolgozókkal, a hivatásos nevelőszülőkkel volt, de - mint személyzetis - gyakorlatilag mindenkivel sokszor találkoztam. Ha megkerestek apró-cseprő dolgaikkal, problémáikkal, igyekeztem valamennyiüknek segíteni. Az ember mögött az embert néztem...
- Munkájának mely részét szerette a legjobban?
- A területi munkát, mert ezt találtam a legérdekesebbnek, a legsokrétűbbnek. Az ellenőrzések során az ember megismerkedett a legkülönfélébb emberekkel, lakásokkal -„a putritól a palotáig". Gyakran megrázó élményben is volt részem: jó pár évvel ezelőtt egy januári látogatás során fóliasátorban lakó cigány családot ellenőriztünk a hivatásos pártfogóval; az emberek a fóliasátor előtt fűtöttek, hogy meleg legyen...
- Mivel töltötte szabadidejét?
- Szabadidőm kevés volt,
III
KANIZSA -
1995. június 23.
tani, de ha a fenntartó ezen változtatni kíván, akkor ezt a szülőnek is tudomásul kell venni. A testület többnyire kullog az események után, s az első osztályok indításánál sem a gazdaságosságot veszik figyelembe. Mind a mai napig nem készült arra vonatkozóan kimutatás, melyik intézményben mennyibe kerül egy-egy gyerek oktatása, így nincs mód a mérlegelésre.
- Ez a felmérés nemcsak a döntéshozóknak jelentene segítséget...
- így igaz, hiszen az intézmények is előre tervezni tudnák jövőjüket, nem úgy mint az utóbbi időben, amikor szinte nem is volt olyan iskola, amelynek neve ne került volna szóba, mint bezárandó iskola, így sem az intézmények nem tudnak tervezni, sem a város, pedig nekünk a csoportmegszűnésekkel együttjáró kiadásokat már előre tervezni kellene a költségvetésben.
- Megállhatna-e az ésszerűsítési folyamat csak az elsősöknél?
- Természetesen nem, miután sikerülne rendbetenni a beiskolázási gondokat, meg kellene vizsgálni, hogy a többi korcsoport esetében nincs-e lehetőség ésszerűsítésre, ösz-szevonásra. Ha van erre mód, mindenképpen meg kell lépni, s az ezzel egy üt járó morgoló-dásokat is fel kell vállalni. Ez azért is lenne érdekes, mert tudok olyan felsős osztályról az egyik iskolában, ahol mindössze hat gyerek jár egy osztályba. Én azt hiszem ez is megengedhetetlen luxus.
- Visszatérve még a felszabaduló iskolaépületekre, van-e információja arról, hogy konkrétan melyikre van vevő?
- Konkrét információim nincsenek, de tudomásom szerint a volt úttörőházra már volt jelentkező, a Petőfi iskola belvárosi épületét sem lenne nehéz értékesíteni, vagy még sorolhatnám tovább.... Én azt hiszem egy pályáztatás mindenképpen eredményeket hozna ebben a kérdésben is.
- Külső szemlélő számára úgy tűnik nem éppen felhőtlen a kapcsolat a Művelődési Osztály és a gazdaság irányításáért felelősök között...
- Valóban nem, s ennek az okát én abban látom, hogy a művelődési osztály nem más, mint a pedagógus szakszervezet meghosszabbított keze, ami mindig pedagógusokról, azok érdekeiről, és nem az oktatás problémáiról beszél.
- Felvetődött az is, hogy az oktatási intézmények gazdálkodási szervezetében is módosítás lenne ésszerű.
- Ezt praktikus lenne ösz-szekötni a GESZ átalakításával, de ki tudja sikerül-e. Mindenesetre én úgy látom, az intézmények gazdasági apparátusa feleslegesen nagy. Természetesen tudom, hogy a bér körüli teendők sok ember munkáját kívánják, de hát a fizetéseket is lehetne számlára utalni, s onnantól a többi pénzmozgás figyelemmel kísérésére elég lenne egy ember. A mostani szervezet akadályozza a gyors információáramlást, így lehetetlenné teszi a folyamat menetközben való ésszerűsítését, korrigálását.
- Az ön által vázolt elképzelések a megvalósítás évében komoly anyagi terhek elé állítanák a várost...
- Nem vitatom, ezeknek az elképzeléseknek lenne anyagi vonzatuk, de a következő évben már komoly megtakarítást hoznának. Az én véleményem az, hogy nem szabad megriadni attól, hogy mekkora a tárgyév költségvetési hiánya, ha tudjuk, hogy a kitűzött irányvonal a következő évben már csökkenti a hiányt. Nem az a megoldás, hogy idén -csak mondok egy számot -300 millió a kassza hiánya, s jövőre mondjuk 350 millió lesz. Legyen az idén 350 millió, ha az ésszerűsítési folyamat - amely többnyire pénzbe került - ezt kívánja, de ennek eredményeként a következő év hiánya csökken. Meglátásom szerint csak a strukturális átalakítások hoznak eredményt, csak azokkal kerülhető el a költségvetés hiányának kezelhetetlensége.
- Nem kellene-e változtatni a költségvetés készítésének struktúráján?
- Semmiképpen nem szerencsés, hogy egy közel ötmilliárdos költségvetésű város költségvetését két-három ember készíti el. Persze az az időpont sem volt szerencsés, amikor mi megválasztattunk, hiszen akkor már csak annyit tehettünk, hogy elfogadtuk elődeink költségvetését.
- Nem érzi-e úgy hogy a hónapok múlásával, akár az ön ésszerűsítési ötletei, akár más fájdalmas lépések kivite-lezhetetlenné válnak?
- Kétségtelen, az idő sürget, azok a lépések, amelyeket nem tettünk meg idén, már csak a jövő évben tehetők meg, eredményt meg csak rá egy évre
hoznak. A gazdaság gondjai mind mélyebbek, s hamarosan lejár a mi időnk is, hiszen a választások évében szerintem senki sem meri majd meglépni ezeket a dolgokat.
- Nem érzi-e úgy, hogy feszült a kapcsolat a testület és a hivatal között?
- De igen, csak azt nem tudom eldönteni, hogy ez a normális állapot, vagy ezt a nem normális állapotot elődeink hagyták ránk. Mindenesetre a dolgon változtatni kellene, szerintem úgy, hogy elfogadjuk azt, hogy a testület irányt ad a hivatalnak, de a napi dolgok működésébe nem szól bele, hiszen ez nem feladata. Jó lenne, ha elfogadná mindenki a hivatalban dolgozók kompetenciáját, s nem kérdőjelezné meg azt folyton. Attól, hogy jobban mennek a dolgok, hiszen ő ügyei intézése közben méri le a hivatal hatékonyságát, s az bizony előfordul, hogy a mi lassításaink akadályozzák. Én nem azt akarom mondani, hogy hágjuk át a szabályokat, hanem azt, hogy a szabályokat is az élet kívánalmai szerint kell megfogalmazni.
_DJÉ.
Kórus-fesztivál a jubileum jegyében
A város első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat részeként június 22-től három napon át külföldi és magyar kórusok vendégeskednek Kanizsán. A HSMK Vegyeskara kezdeményezésére nemzetközi kórustalálkozóra kerül sor. A végleges programról, a szervezés utolsó feladatairól kérdeztük a vegyeskar karnagyát, a találkozó főszervezőjét, Serfőző-né Horsetzky Mártát. - Több kórust hívtunk meg, mint amennyien jönnek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem fogadták el a meghívást, de például az olaszoknál későn fejeződik be a tanév. A külföldi kórusok egyébként előre lekötött, egész évre fix programmal rendelkeznek és a mi meghívásunk számukra a programjukba nem beilleszthe-
tőnek bizonyult. Három külföldi kórus lesz a vendégünk, az Eschweileri Férfikar Németországból, a csáktornyai vegyeskar Horvátországból és Har-javalta város nőikara Finnországból. A magyarok közül jön a Csurgói Cantemus Nőikar, a Keszthelyi Festetics kastély Helikon Kórusa. Az egerszegi-eket is felkértük, de náluk most volt karmesterváltás, így nem tudták vállalni a fellépést. Nagykanizsát a HSMK Vegyeskara képviseli.
Mint Serfőzőné Horsetzky Márta elmondta, arra törekedtek, hogy egy-egy magyar várost egy kórus képviseljen. A Pedagógus Női Kar sem lép fel, hanem együtt énekel a két kórus. A kórusfesztiválon fellépő kórusok mind minősítettek.
- Az eschweileriek és más német kórusok nemcsak az országból, de a tartományból sem léphetnek ki bemutatkozási, fellépési célból, ha nem felelnek meg a magas követelményeknek. A fesztiválkoncert és az egyéb fellépési alkalmak magas színvonalú, felkészült kórusoknak adnak lehetőséget arra, hogy az érdeklődőknek és meghívottaknak bemutatkozhassanak. Díszvendégeket is várunk. Elfogadta meghívásunkat Kodály Zoltánné, Lukin László karnagy, a Bárdos Lajos Társaság főtitkára, Petro-vics Emil zeneszerző, dr. Tóth-pál József, a Nemzeti Filharmónia igazgatója, Vadász Ágnes, a KOTA ügyvezető elnöke és Suhai Sándor, városunk polgármestere. A polgármester úr elfogadta felkérésünket, így ő mondja a megnyitó beszédet. A város polgármesteri hivatalától kaptunk egymillió forintnyi támogatást, de számomra is meglepő volt, hogy mennyi cég van, amely segítséget nyújt ilyen jellegű rendezvényhez. A támogatóink az elképzelhető legtöbb módon járulnak hozzá a lebonyolítás költségeihez. A hivataltól kapott egymillió forinttal sem az a célunk, hogy az egészet elkölt-sük. Annál is inkább, mert a kórus idén lesz húszéves, és ennek megünneplésére ősszel egy rendezvényt tervezünk. Hozzá kell tennem, hogy a kórustagok is a zsebükbe nyúltak, hozzájárultak a kiadásokhoz.
A külföldi vendégeket a Cserháti kollégiumban szállásolják el, a magyarok csak a programok idején tartózkodnak a városban. Felvetődhet,
16 > KANIZSA - ^et^ 1995. junius 23.
hogy június második felében lesz-e elég érdeklődő, jó-e ez az időpont.
- Hallottam már én is ezeket a kételyeket. Mi nem tartunk ettől. Azt azonban tudni kell. hogy a kórusokban sok a pedagógus, meg kellett várni, míg vége van a tanévnek. Bízunk abban, hogy sikeres lesz a fesztivál. A huszonharmadiki koncerten minden kórus húszperces előadásra kap lehetőséget. Mi Bartók- és Kodályműveken kívül előadunk egy Petrovics-szerzeményt is. Elképzeléseink szerint minden kórus elhozza a maga népviseletét, és huszonnegyedikén abban vonul végig Kanizsa utcáin, egészen a Erzsébet térig, ahol az arra járóknak bemutatkoznak a külföldi vendégek és egy közös éneklésre is sor kerül. A Csónakázó-tónál egy juniális lesz délután, melyen a honvédség is közreműködik. Egy igazi magyar program lesz, amikor elénekeljük a Kállai kettőst a Bojtár zenekar kíséretében, a Kanizsa Táncegyüttes pedig eltáncolja. Ez bizonyára nagy élmény lesz a mintegy százötven külföldi vendégnek, mindig nagyon várják tőlünk a magyar műveket, főleg Bartókot és Kodályt.
A karnagynak a legtöbb segítséget Kálovits Ferenc, a kórus titkára nyújtja. Természetesen közreműködnek mások is, például a Fő úti virágbolt biztosítja a HSMK díszítéséhez szükséges dekorációt. A konferálást a Családi Iroda vezetője, Tóthné Hegedűs Erzsébet vállalta.
- Olyan rendezvényt szeretnénk lebonyolítani, ami nemcsak a jubileumi programsorozat fényéi emeli, de elviszi jó-hírünket az országhatárokon túlra is mondta Serfőzőné Horsetzky Márta.
_LL
Ha az elefánt
kap gyökérkezelést
A teknősbéka a krómozott műtőasztalon alig piheg. Nem pislog, bódulatban tűri, hogy értő kezek az
összetört terrárium üvegcserepei által majdnem kettészelt lábát összevarrják. A gazdi ott toporog a műtőben, néha úgy tűnik, hogy nagyobb gondozásra szorul, mint szeretett állatkája. Még néhány instrukció, antibiotikum beadása, receptfelírás, aztán csak ketten maradunk: az állatsebész és az újságíró. Beszélgetnénk, de állandóan cseng a rádiótelefon: van aki időpontot kér, más tanácsot a műtét utáni gondozáshoz, egy idős hölgy -a két nappal előbb műtött papagáj tulajdonosa - pedig csak jó szót vár. Végre - messze túl a rendelési idő végén dr. Boa Lászlóval beszélgetni kezdhetünk.
- Azt mondják a hálás gazdik, hogy az Ön által nyújtott szolgáltatások messze túlmennek a szokásos állatorvosi ellátáson.
- Valóban, sokféle szolgáltatást kínáltam fel: kisállatoknak szaktanácsadást, védőoltásokat, féregtelenítést, sebészeti, szemészeti, belgyógyászati, fogászati ellátást, de szaporo-dás-biológiai és szülészeti beavatkozásokat is végzek. A hagyományos állatorvosi ellátást is vállalom, legyen az belgyógyászati, vagy sebészeti, közreműködök adás-vételnél, s a sántaságdiagnosztikát is felvettem a profilomba.
- Amióta megnyitotta a rendelőjét, általában kisállatok sebészeti beavatkozásait végezte. Hol szerzett ezekhez a speciális műtétekhez gyakorlatot, hiszen ön igen fiatal ember?
- Valóban, az elmúlt napokban is sok érdekes esetem volt. Nem csak ezt a teknőst, amelyiknek a műtétjét látta, de operáltam papagájt -, kezeltem apró kutyát idült bőrbetegséggel. Mind, mind más eset. Egy tízgrammos zebrapintyhez egészen másképpen kell hozzányúlni, mint teszem azt egy bernáthegyihez. S hogy hol szereztem gyakorlatot? A diploma megszerzése után öt évig az Állatorvostudományi Egyetem Sebészeti és Szemészeti Klinikáján dolgoztam, mint csontsebész. Egy évig ösztöndíjasként a hollandiai Frieselandban végeztem állatorvosi gyakorlatot, de töltöttem néhány hónapot német magánklinikán. Külföldön is, itthon is igen sok érdekes esetem ivolt: így például egyszer egy három és fél méteres óri-
áskígyót, egy boát operáltam ajakdaganattal, vagy tavaly ősszel az egyik állatkerti elefánton kellett gyökérkezelést végezni. Ebben az esetben nem az volt a különleges, hogy az agyar fogmedrét hogyan nyitottuk meg, hanem az óriás állat elbódítása adta fel a leckét. Egyedülállóan gépaltatást végeztünk, s az elefánt azóta is éli a világát. A sebészeti tanszék sántaság vizsgáló karámját igen szerettem, azt a munkamenetet, ahogyan fény derül elsősorban a lovak lépéshibáira, az inak, izmok húzódására.
- Apropó! Ló! Az elmúlt tavasszal sokat cikkeztek Önről a sportlapok, mint egy igen értékes versenyló megmentőjé-ről. Hogyan került kapcsolatba dr. Boa László állatorvos a ló-sporttal?
- Úgy érzem, az eddigi gyógyító munkám legnehezebb futamát nyertem meg a Ryan \'s Gift nevű paripa lábraállításával. Ez egy ötvenötmillió forintot érő pej mén volt akkor, amikor futam közben bal mellső lábával egy mélyedésbe ugrott, s eltörött a pillanatokkal előbb még olyan tökéletes végtag. Egy ilyen versenylovat ilyenkor lelőnek vagy elaltatnak. A gazdája azonban ezt nem engedte meg, hanem be-szállíttatta az Állatorvostudományi Egyetemre. Kétszázhuszonegy napig nem csak gyógyítottam, de szó szerint gondoztam, ápoltam, a hétvégeket is gyakran mellette töltöttem, ott kucorogtam, a boxban, simogattam, reménykedtem. És a ló felépült. A ló is akart, harcolt, hiszen hihetetlen pillanatokban négylábra küzdötte magát. Versenyezni már többet nem fog, a vágta öröme örökre befejeződött, de fedezőmén maradt a javából, továbbörökítheti kiváló tulajdonságait.
- Ez után a csodálatos történet után most térjünk vissza ide a rendelőbe. Megfigyeltem, hogy amíg operált, addig megállás nélkül a gazdikkal is foglalkozott. Miért?
- Itt a műtőasztal mellett az orvosnak nemcsak sebésznek, hanem pszichológusnak is kell lenni. Aki ide elhozza, netán műtétre az állatkáját, az sokszor az egyetlen társa sorsát teszi le a kezembe. Társ, barát lett az állat, sokszor egészen torz helyzetek is kialakulhatnak, hiszen az állatszeretet negatív értelemben megváltoztatja az állattartó viszonyát az emberekhez. Az állatsebésznek
arra is oda kell figyelnie, hogy ha csak egy mód van rá, megmentse az oly igen szeretett állatot, legyen az egy cica, vagy akár egy hörcsög. Ez az állatok utáni nosztalgia, ez a társadalmi változás komoly elvárást támaszt az állatorvosok felé. Van kollégám, aki ilyesmit, mint egy papagáj mű-tése, el sem vállal. Ezek az állattulajdonosok sokszor félénken jönnek ide, mert embertársaik, környezetük már elmarasztalta őket állatkájuk babusgatá-sa miatt, meg sokszor valóban a műtét, a gyógyszerek, az utókezelés sokkal többe kerül, mint az állat értéke.
- Doktor úr! Nem gondolja, hogy aki elefántagyarat is kezelhetne, az az állatsebészetnek esetleg a szélére került? Nem érzi majd a beszorított-nak magát itt Nagykanizsán?
- Félreértés ne essék, nekem nem kellett eljönnöm az állatsebészeti klinikáról. Családi okokból döntöttem úgy, hogy Nagykanizsán telepedek le, és nyitok rendelőt. Itt élnek a szüleim, ide fogok nősülni, itt kívánom megalapozni a jövőmet. Az igaz, hogy a jelenlegi körülményeim között kiemelkedően látványos eseteket nem tudok produkálni. Kölcsön segítségével rendeztem be a rendelőmet. Igaz, jól felszerelt - éppen ma vettem meg, s az én tulajdonomban lesz a megye harmadik állatröntgenje -, de mégis csak egyedül vagyok, nincs mögöttem olyan háttér, mint Budapesten volt. A dopping az: egyedül nagyobb a felelősségem. Szeretném fejleszteni a rendelőt, fiatal tehetséges kollégák segítségével magasabbszintű szolgáltatást nyújtanánk. Ma már az állatorvos szakma is erősen szakosodik, én a csont- és lágysebészet felé orientálódnék. Kialakult egy fizetőképes kereslet, amelyik állatai gyógyítására semmit nem sajnál. A hivatalos állategészségőri feladatokat tiszteletben tartom, de úgy gondolom, az más habitású kollégák munkaköre. Az elmúlt években lehetőségem volt az MTV Natura Főszerkesztőségénél is dolgozni. Közreműködtem több természetfilm elkészítésénél, így a zalai ősbükkösről, a budafai arborétumról készült filmek egyik szerkesztője voltam. Remélem a VTV-nél kamatoztatni tudom ilyen irányú tapasztalataimat is.
_B.E.
»
Sííiiíiiffií

KANIZSA - ^e^it^uá
llllllilllllllii
Történelmi szabadegyetem
Folytatódott az előadássorozat a HSMK-ban a helyi kutatók eredményeinek bemutatásával.
Horváth Krisztina, a holocaust nagykanizsai alapkutatásairól beszélt. Egy jórészt ismeretlen, szomorú világot és körülményeit tárta a hallgatóság elé.
Jászberényi László a 18-19. századi Nagykanizsa művelődési viszonyait ismertette. Bemutatta a város iskolahálózatát, a fejlődés irányait. Bizonyította, hogy Nagykanizsu valóban iskolaváros volt.
Mindkét előadás igazolta azt a tényt, hogy a helyi kutatók keresik - és jó helyen - regionális múltunk fehér foltjait._
_H. Gy.
Új tagokért komputer
Hétfőn számítástechnikai előadássorozat keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők és a szakemberek a Microsoft könyv-tártámogató akciójával Zalaegerszegen. Ennek értelmében az a megye, amelyikben december 7-ig kilencszázötvenen hosszabbítják meg könyvtári tagságukat, vagy lépnek be az olvasók táborába, ajándékcsomagot kap. A megyei könyvtárakat gazdagító csomag értéke meghaladja a kétszázezer forintot, s tartalmaz egy magyar nyelvű Windows 95, egy szintén magyar nyelvű Office Standard programot és tíz multimédiás home CD-rom lemezt.
A számítástechnikai cég ezzel szeretné az egykoron hagyományosnak számító mecénási magatartást feléleszteni, s egyben arra sarkallja a vállalkozókat, hogy függetlenül a helyi áraktól, legalább kétezer forinttal támogassák a helyi könyvtárakat. Közöttük a vállalkozói munkához alapvetően fontos Office prog-\' ramesomagokat sorsolnak ki, amelyek egy teljes irodát helyettesítenek.
Bár sokan féltik a komputerek világától a könyvtárakat, tudomásul kell venni, hogy a számítógépeknek ott a helyük az olvasnivalók mellett. Arról nem is beszélve, hogy segítségükkel számtalan információt képesek tárolni a többnyire hely és pénzhiánnyal küszködő intézmények.
Az elmondottakhoz csupán egy dolgot lehet hozzátenni: liánéi többen lépjenek be a helyi intézményekbe, a városokban és a legkisebb falvakban egyaránt, ezzel is támogatva az akciót, s a könyvtárakat._
B. B. A.
Farkas Ferenc és Nagykanizsa
Nagykanizsa sok híres szülötte közül az egyik, a ma is élő Farkas Ferenc zeneszerző. A művész többször járt Nagykanizsán, s ezek a találkozások a város zenei életébe pedig pezsgést, színt hoztak. Farkas Ferenc világlátott zenész, hiszen a tanulóéveken túl Bécs, Koppenhága, vagy akár Róma formálta ízlését, stílusát, alakította művészi egyéniségét. Saját elmondása szerint a világvárosok fényei azonban soha nem homályosították el a kicsi város, Nagykanizsa nevét. A szülővárosét, ahonnan pedig már három éves korában elköltöztek, hiszen a Monarchia katonatisztjének a családja ugyanúgy vándorolt, akár a mai hivatásos tiszti állomány. Kanizsán többen is élnek, akik személyesen is találkoztak a vissza-visszatérő, idősödő Farkas Ferenccel.
Közülük Fentös Ferenc nyugalmazott zeneiskolai igazgatóval beszélgettünk.
- Hányszor volt alkalma találkozni a zeneszerzővel?
- Többször is. Legelőször Budapesten, egy kanizsai küldöttséggel kerestük meg. A lakásán, a Pasaréten fogadott bennünket. Ez az egy dátum, amire sajnos már pontosan nem emlékszem. Valamikor a hatvanas évek elején lehetett. A másik két esemény viszont élénken és pontosan megmaradt bennem. Igen hosszú szünet után, 1965 december 14-én érkezett újra Kanizsára, amikor is 60. születésnapja tiszteletére a város cs a zeneiskola díszhangversennyel köszöntötte a művészt. Már ekkor is meglepett bennünket -a várost illetően - tájékozottságával, érdeklődésével. 197 6 márciusában ünnepelte zeneiskolánk fennállásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból rangos ünnepségsorozattal emlékeztünk meg az alapításról, és az itt folyó zenei nevelésről. Március 27-én a Hevesi Sándor Művelődési Központban lévő szerzői estjét a már hetvenegyedik életévébe lépő művész Dárdai Árpáddal együtt dirigálta, aliol közreműködött a Városi Szimfonikus Zenekar, a DKG kórusa Rácz Alajos vezényletével és a Rozgonyi-iskola énekkara. A kamarazenekari fia, Farkas
András vezényelte, zongorán maga az idős mester kísért.
A következő napokban részt vett a Dél-Dunántúli Zeneiskolák Ifjúsági Kamarazene Fesztiválján, mint a zsűri elnöke. Nem egyszer/len elmondta a hallott produkciókról a véleményét, hanem bámulatos odafigyeléssel észrevételezett olyan sok-sok apró momentumot, ami előre vilu-tte a versenyző fiatalok zenei életét, formálhatta ízlésüket. A harmadik találkozásunk 1985 december 18-án volt, amikor nyolcvanadik születésnapján ismét Kanizsán a műveiből összeállított hang versenyen köszöntöttük. Ekkor Gellért Zoltán vezényelt. A következő találkozást sajnos a taxis blokád keresztülhúzta. Ismert itt Kanizsán, hogy a török alóli felszabadulás háromszázadik évfordulóját 1990 októberében a város többek között egy díszhangversennyel is ünnepelte. Farkas Ferenc erre az alkalomra írta a „Cantio Militaris" -t, a Katonakantáta című müvét baritonszólóra, vegyeskarra és zenekarra. A Városi Szimfonikus Zenekar mellett szép sikert könyvelhetett el ekkor a HSMK vegyeskara is. Az utolsó pillanatig reménykedtünk. hogy a mestert itt köszönthetjük nyolc-vanötödik születésnapján, azonban a közlekedési nehézségek miatt az utazás meghiúsult.
- Milyen embernek és alkotóművésznek ismerte meg Farkas Ferencet?
- Már a pasaréti első találkozásunkkor is feltűnt, hogy mennyire egyszerű, közvetlen ember. A későbbi, nagykanizsai együttlétünk során akár művészi, akár hétköznapi témákról beszélgettünk, mindig barátságos volt, sőt gyakran egyenesen kedélyes. Kis mokány termetével fürgén járt-kelt közlünk, minden után érdeklődött, semmi nem kerülte el a figyelmét. Az első kanizsai látogatásakor, hatvanötben például a Vörösmarty utca 36. szám alatti szülőház megtekintésén túl kérte, hogy vigyék el a nagy helyi üzemekbe, a Sörgyárba, Gépgyárba. Mindenkire odafigyelt, ősz fejével rábólintott, ha egyetértett. Mivel nagyléptékű műveiben a zenekar mellett megfelelő szerepet kap a szólóének és a kórus is, emlékszem, hogy a hetvenhatos szerzői estje után milyen aprólékos dicsérettel illette Csizmadia Ferenc karnagy tanárt és gyermek énekkaréit. Meglepően jól is-
merte zeneiskolánk életét, mindig igyekezett azoknak az útját egyengetni, akik innen művészpályára léptek. Ugyanígy budapesti tanítványaiét, Szo-kolay Sándorét, Kurtág Györgyét, Petrovics Emilét is. Az 1965-ben kelt díszpolgári kitüntetésnek nagyon örült, látszott rajta az őszinte meghatódottság. A nyolcvanadik születésnapján elmondta, hogy igen megtisztelő volt számára az 1981-ben kapott állami kitüntetés, a Magyar Népköztársaság Babérkoszorúkkal Ékesített Zászlórendje, de az igazi melegséget a szülőváros megbecsülése eredményezte.
Bámulatosan termékeny zeneszerző, akiről tudjuk, hogy most, kilenvenévesen is állandóan alkot. A szimfonikus művek mellett a kamaradarabok, a kóruskompozíciók, a népdalfeldolgozások is ott vannak. Színpadi műveket, sok filmzenét is komponált. Ki ne ismerné a Bűvös szekrény című operáját, a Csinom Palkó és a Zeng az erdő című daljátékát, vagy Weöres Sándor versei után készített Gyümölcskosár című dalciklusát. Minden elismerési megkapott, amit művész csak elérhet, többek közöli az első Kossuth-díjasok között találhatjuk. Nemzetközi elismerést a hetvenkilencben adományozott Herder-díj jelzi. Hegedűórán nemrégen a Régi magyar táncok című művét vettük át. A gyerekek nagyon szeretik a tizenhat-tizenhetedik századra emlékeztető magyaros zeneművet.
- A város december tizedikén ünnepli a művész kilencvenedik születésnapját. Mi lesz műsoron?
- Már próbáljuk a vonószenekarra írt Picola musica di concerto című könnyed, olaszos zenekari művét, és az 1930-ban írt Divertimento-I. Mi zenészek, mindent megteszünk a siker érdekében. Szerelnénk muzsikálásunkkal személyesen köszönteni Farkas Ferencet, mert tudomásom szerint a város meghívását elfogadta.
Büki Erzsébet
A nyugdíjas buszvezető
Bíró Albert (84 éves) a Háromszék megyei Nagyajtán született.
- Akkor még Magyarországhoz tartozott a szülőfalum, de inas koromra már ro-
1995. december 1.
KANIZSA — THtupxjíM,
19
son. Csakhogy ez már nem segít. Mert hiába nem látja, ő tudja. Most már nem az ablakon kívül van, hanem benne. Befészkelte magát a testébe, a lelkébe. És nem a kétely, hanem a bizonyosság.
Mit lehet most tenni? Cseréljük ki a rózsaszín függönyöket feketékre? Vagy éljünk távol a világtól remete módjára, ahol nincsenek közel a „többiek"? Vagy tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna ?
Nem. Ezzel együtt kell élnünk. A függönyöket ugyan ki kell cserélnünk, de nem feltétlenül feketékre. (Tudnunk kell a problémáról - az élet nem is hagyja, hogy elfeledjük -, de nem kell ezen rágódnunk. Igen, ez a helyes megoldás). És újra éled benne a remény. Újra hinni kezd önmagában. Ő tényleg nem tenne ilyet soha. Most már tudja, hogy sok minden megvásárolható. De nem minden. Tudja, hogy vannak érzések és eszmék, amiket nem lehet megvásárolni. (Mert azok az emberek, akik az érzéseket áruba akarják bocsátani, általában nem is birtokolják azokat.
És egyáltalán, az ember nem birtokolhat egy érzést. Az érzés birtokolja az embert.)
De hát ez csak egy színdarab volt. amely nagyon reális problémát dolgozott fel, de nagyon szélsőségesen. Igazából nem így van. Az emberek alapjában véve jók -gondolja, s közben apa, anya, a vallás és a kedves azt mondja: igazad van.
S mikor reggel felkel, elhúzza zöld függönyét, és kinéz az ablakon, azt gondolja: szép az élet.
Na persze! Fiatal és naiv. De a lelke már nem érintetlen.
Dobó Ágnes IV. C
Valahol Güllenben az emberek a „Messiást" várják. Szegények, munkanélküliek, toprongyosak. Hirtelen az expresszvonat fékje sikít, s megérkezik a „Megváltó". A huszadik századi. Aki nem a lelket gazdagítja, csupán alaposan lötyögő zsebeket. S az üdvözüléshez vezető út? Egy gyilko-ság. „Konjunktúra egy hulláért!"
A kezdetben abszurdnak tűnő ajánlatot egyöntetű felháborodás fogadja. A polgármester az „emberiesség" nevében visszautasítja a milliomosnő kérését. Rendkívül nemes gesztus. De mit ér az emberiesség, ha a gyomor korog? Ha az ösztönök vaskörmei húsunkba vájnak, mit számít a másik? Egy életünk van - mondják a gülleniek, s elkezdenek „enni". De minél többet esznek, annál nagyobb az étvágyuk. Majd a jóságos Claire fizet.
Vakon és esztelenül költekeznek, a jólét mételye megfertőzi őket. Sárga cipők, bundák, sportkocsik... Óriási változás a felszínen. De az emberek ugyanolyan
üresek, együgyűek, mint azelőtt, sőt, ha lehet méginkább. Nézzünk csak rájuk! Az alázatos, porban csúszó, micisapkás egyének miként válnak lekezelő, kivagyi újgazdagokká. Hogyan lesz barátból áruló, hogyan egy gyilkosság jogos, igazságos büntetéssé? A becsületes gülleniek egyre lejjebb kerülnek a lélek pöcegödrében, miközben boldogan, tudatlanul élik életüket.
Az egyetlen ember, akiben felpislákol a lelkiismeret haldokló parazsa: a tanár. Az értelmiség, a társadalom szellemi elitje. Ő tudja, hogy van már kiút a válságból.: hitelt felvenni és keményen dolgozni. Nem akar véreskezű mészáros lenni, és minden új sárga cipőben III ólomszürke fulladástól eltorzul arcát látni hátralévő napjaiban. Csakhogy a bosszút lihegő Zachanassian asszonyra nem hatnak az észérvek. A tanár sorsa is bukás. A mű végén ő maga ideologizálja, szépítgeti alantas tettüket. Áldását adja az. elvetélt világ rothadásá-ra. Kél ember áll csupán a pénz bűvkörén kívül. Az egyik Zachanassian asszony, a másik III. Az öreg hölgy megjárta a lét minden poklát: szerelme, III elhagyta őt egy másik nő nagyobb hozománya reményében, gyermekét elvesztette, testét árulta pénzért, míg végül elvette őt feleségül egy kopaszodó Rockefeller. Megszerezte mindenható fegyverét, hogy revansot vegyen elrontott életéért. Számára a pénz, a bosszú eszköze. Gúnyosan mosolyog a körülötte ugráló bohócokra, akik kigúvadt szemmel tapsolják és éljenzik. Ő tudja, hogy a pénz nem minden, mert a lélek sebeit nem gyógyíthatja be. Ilit a félelem, a halál csontos ujjainak iszonytató cirógatása, a magány érzése gon-dolkoztatta el igazán. Bűnös volt, de megbűnhődött. És gazdagabb volt, mint az összes többi dróton rángatott paprikajancsi. Látta, ahogy a pénz elszakítja őt a barátaitól, a családjától, ahogy az igazságszolgáltatás, a hivatalos hatalmak, az egyház (Jézus szolgái!) megvonják tőle minden támogatásukat, és hallotta, ahogy a bűnösök bűnösnek nevezik.
Nem. A pénz nem vásárolhat meg mindent, de mindig győzedelmeskedni fog. Mert a hatalom az ő kezében van. S ahol az erő, ott az igazság, a becsületesség, az emberiesség. Jó lenne hinni, hogy nem így van, de félő, hogy mi is a tanár sorsára jutunk... Ebbe a félelmetes mocsárba mindenki belekerül, de ahhoz, hogy teljesen ne süllyedjünk el benne szeretnünk kell. Az életet, másokat és magunkat.
Gulyás Adrienn IV. A
Közzéteszi:
Harkány László tanár
HANGVERSENY FARKAS
TISZTELETÉRE
Kanizsa szülötte, Karkas Ferenc zeneszerző kilencven éves, ezért szülelésnapja tiszteletére n város ünnepi hangversenyt rendez, Baráth Zoltán zeneiskolai igazgató tájékoztatása Szerint a december tizedikén, vasárnap este hat órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében megrendezésre kerülő ünnepi koncerten közreműködnek a zeneiskola tanárai és diákjai által alkotott különböző vokális és hangszeres csoportok, valamint a szimfonikus zenekar és a >e-gyeskar. Az ünnepi esten csak a kanizsai származású zeneszerző művei csendülnek fel.
B.B.
KISLÁNY, KISFIÚ, IDESÜSS!
Ha szeretnél személyesen §
p találkozni a Mikulással és |
| ajándékot kapni Tőle. akkor |
| fogd kézen a papát, mamát, |
| kistestvért, vagy barátot és J
| gyertek el december 3-án |
| (vasárnap) a Vasemberház- §
| ba. Délelőtt 10-től, 11-től, |
| délután pedig 14-től, 15-től §
| és 16 órától vidám műsor- |
I ral, zenével biztosítjuk jó- |
| kedveteket, s reméljük meg- |
lepetéssel is sikerül szolgál- | | nunk.
| Ha családias környezet- |
| ben szeretnétek ünnepelni, | § gyertek el!
Belépődíj: előadásonként ;!; | 50 Ft.
Jegyek elővételben a Csa- § | ládi Irodában kaphatók.
Várunk Benneteket!
| A Mikulás és segítőtársai ;5
A Családi Iroda dolgozói |
és közreműködői ^
Az Igricek |
Eqy IietíIap, 1
ámít szem elött í
N
iceil tartani 1
KfiNIZSfi MŰSOR
DECEMBER 2. SZOMBAT
19 óra: Zámbó Jimmy koncert a
HSMK-ban 19 óra: Az Eraklin Táncklub önálló műsora a Cserháti SZKI sportcsarnokában Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Száguldó erőd Stúdió mozi: 18.15 óra: Gyorsabb a halálnál
DECEMBER 3. VASÁRNAP
9.50 óra: „Miért éljünk a bibliai irányadó mértékek szerint" címmel előadás az Erkel F. Műv. Házban. (Jehova tanúi) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Száguldó erőd Stúdió mozi: 18.15 óra: Gyorsabb a halálnál
DECEMBER 4. HÉTFŐ
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Száguldó erőd Stúdió mozi: 18.15 óra: Gyorsabb
a halálnál UHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Híradó; - Telefonos játék; — A hétvége áportja.
DECEMBER 5. KEDD
19 óra: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk - bohózat a zalaegerszegi színház előadásában, HSMK (Hevesi bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Száguldó erőd Stúdió mozi: 18.15 óra: Gyorsabb a halálnál
DECEMBER 6. SZERDA
17.30 óra: Helytörténeti Szabadegyetem - előadássorozat a HSMK-ban 19 óra: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk - bohózat a HSMK-ban (Bródy bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Száguldó erőd Stúdió mozi: 18.15 óra: Gyorsabb
a halálnál UHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Homokóra, magazinműsor; - Körjárat, villanások a környék településeiről; - Ifjúsági magazin; - Reformtáplálkozás; -Jel-Kép, vallási műsor.
DECEMBER 7.
CSÜTÖRTÖK
13.30 és 15 óra: Ifjúsági Filharmónia bérletes hangversenye a HSMK-ban. Vezényel: Petró János.
19 óra: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk - bohózat a HSMK-ban (Rátkai bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Eszelős szerelem Stúdió mozi: 18.15 óra: A préda UHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Híradó; - Hétvége, ajánlóműsor; - Telefonos játék; -Jövő hét.
DECEMBER 8. PÉNTEK
18 óra: Nagykanizsai képző-, ipar és fotóművészek karácsonyi kiállításának megnyitója a HSMK-ban
19 óra: Sztárok a Pódiumon. Esztergályos Cecília műsora a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra:
Eszelős szerelem Stúdió mozi: 18.15 óra: A préda
199 5. december IS. KANIZSA - /14*hU Hiííiíí L. 17
1995. DECEMBER 18-DECEMBER 22. hétfőtől péntekig
Fogható 5.55-től 9.00-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n.
5.55-9.00 „Hajnaltól reggelig" -zenés hírmagazin. Benne 6.00 -Kossuth krónika. 6.15 - Dél-du-nántúli krónika, regionális lapszemle. 6.30 - A BBC reggeli magyar műsora. 7.00 - Kossuth krónika. 7.15 - Dél-dunántúli krónika, regionális lapszemle 7.30 - Közlekedési információk. 8.00 - A nagyvilág és a régió hírei, országos lapszemle. 8.10 -Hétköznapi történetek. Szerkesztők: Németh Károly, Kovács Zoltán, Somogyvári Valéria, Zsoldos\' László, Kovács Imre. 12-től 19.30-ig csak a 873 kHz-es kh adón. 12.00-13.30 -Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi műsor - 15.00-
16.00 - Dél-dunántúli Magazin
- a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30
- Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-20.00 - „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku"
- az MR szerb anyanyelvi műsora Pécsről.
1995. DECEMBER 23. SZOMBAT
Fogható 9-től 11-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n. 9.00-11.00 „Jó pihenést!" - szórakoztató magazinműsor. Szerkesztő: Schweier Rita. 12-től 19.30-ig csak a 873 kHz-es kh adón. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00
- Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-dunántúli hírmagazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgálaté és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30 - Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-20.00
- „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora
Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
1995. DECEMBER 24. VASÁRNAP
8.30-10.00 Szerkesszük
együtt! Szerkesztő: Lenk Irén. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-dunántúli magazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. Benne: zenés kívánságok. 16.00-18.00 -A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.00 - Regionális német nyelvű nemzetiségi műsor „Gruss und Kuss" ismétlése. 19.00-19.30 -magyar nyelvű zenés sportmagazin. Szerkesztő: Somogyvári Valéria. 19.30-20.00 - „In der Muttersprache" az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 „Na maternjem jeziku" - az MR horvát nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
mm
Pénztár nyitva: 15-18 óráig Pénztár tel.: (93) 311-468 Telefon: (93) 311-454
Heti programajánló
- 16-án 15 órakor: Játszóház Karácsonyi díszek készítése
- 17-cn 10 órától: DISCO-VERY TOYS - családi játszóház
- 17-én 18 órakor: Kápolna koncertek - Adventi hangverseny a kórház kápolnában
- 19-20-án 10 és 14 órakor: CSALÓKA PÉTER zenés mesejáték (Petőfi Sándor Színház, Veszprém)
- 20-án 14 órakor: GYERMEKEK KARÁCSONYA A Családsegítő Központ
és a HSMK közös rendez- s-vénye á
- 22-én 18.30 órakor: 20 $ éves a HSMK Vegyeskara 3.
Jubileumi és karácsonyi | hangverseny a Felsővárosi * Templomban
FONTENELLE AFORIZMÁJA
Beküldési határidő: december 22.
Lapunk 48. számában megjelent keresztrejtvény helyes meg-
fejtése: Annyit tudunk, ameny-nyit az emlékezetünk megőriz.
A sorsoláson Fehérváry Gábor, Hardi Tamás, Jankovics Balázsné, Kozma Márton és
Ruzsnyai Mária olvasóink nyertek ajándékutalványt vagy negyedéves Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
SZŐNYEGET j GYAKORI VA\'. TO
A FRANCIA l\'RÓ MEGÁLIA\' píta\'sa
KÉK SOROKBAN
SII\'KSZERO KÉTÉLTŰ
RAHMANYINOV OPERA\'JA
ZŐLEG
S»TA\'S[ SZÍN ÉS
OLASZ NŐI NEV
FOSZTOK IZMIRI ARZÉN IRÉSZLET1
KÓDÓSO DŐ
BELGIUMI V/kROS
mmm.
AZON A HELYEN
-VE p/RJA
ffinev
FRANC 1A
VAROS -9-
labdarúga\'s&an S7AP.AÍLVTALAN
DIS7ES ElO*í>AS
FRANCIA ÉNEKES,
NflTŐÜN-NE PE\'LY
— |
0
elemi
TUDNI -VALÓ
RE SZftEN NYAFOG I "7-
FRANCIA SZÍNÉSZ
(ALA1N)
NÉVUTCi
BELGRÁD
EROS
SlANDÉK
ALLAT1 LAKHELY
TŰZRE-VAL<Í
CSAVARGÓ, VÁNDOR
IFJÚ
MAGYAR
ÉNEKES
RÉGI KA-g.A\'TFéLE
KEMENY
FÉM
IDOS
—V-
KÖZÉPEN RXvAlG l
VÉRCSOPORT
RITKA FFINÉV
ALPESI LEGELŐ
ESű LONDON RAN!
CSapo-daIr
ÉSSZEL FELFOGX
PAJKOS GYEREK
HAZ.3RZ<3
, - RŐL
MAGAM
SPORT ISK
FILM CÍME
(USA-VAROS)
-7-
OzMIuM, ITTRIUM
FOG., BETŰI KEVERVE
—V~
Jáo, FOSZFOR, ITTRIUM
DAGOVFR (FILMSZÍ-NÉSZNo)
ELHAGYOTT. ZORD VIDÉK
OPEL
EGYNEMŰ
BETU1
GALLY
—r~
&IZONY, FORDÍTVA
spiel -&erg filmje
w
MEGPRd SXlja El-TALALN.
RÓM A000
7
VAGYON
XtruhX-za\'sa valakire
L
1995, december 15.
KANIZSA —
19
Meddig vagyok?!
Az elmúlt hét péntekén indult a Hevesi Sándor Művelődési Központban a „Sztárok a pódiumon" című előadássorozat. Az első est szereplői Esztergályos Cecília, Dzsupin Ibolya és Szentirmai Ákos zenei kísérő voltak. Esztergályos Cecília Miss Arizonaként köszöntötte a nézőket, majd dalokat, kuplé-kat, operettrészleteket énekelt, közben pedig legkedvesebb verseit adta elő. Dzsupin Ibolya kérdéseire válaszolva beszélt pályájáról, balett-táncosi és színészi múltjáról, mai feladatairól. Gondolataival, szavaival, sajátos humorával az eredeti tehetségű színésznő új oldalát ismerhette meg a közönség. De új oldaláról mutatkozott be Dzsupin Ibolya is; aki sokkal többre lenne hivatott, mint csak a Família Kft. buta Kövérnéjét játszani. Hallhattuk, hogy milyen jól énekel, hogy milyen jól mond verset, prózát egyaránt, s láthattuk, milyen alázattal és tisztelettel viseltetik legkedvesebb kolléganője és „tanítómestere", Esztergályos Cecília iránt. A „Sztárok a pódiumon" első előadása igazi szórakozást, kikapcsolódást nyújtott, ahogy azt a fellépő művészek ígérték és bizonyították a jó hangulatú műsor során.
Ünnepek előtt — ünnepekről, sztárokkal
Hamarosan itt az év legszebb ünnepe, a karácsony, a karácsonyi készülődés azonban már mindennapos feladataink közé tartozik. Erről beszélgettünk Esztergályos Cecília és Dzsupin Ibolya színésznőkkel.
- Mit jelent az Önök számára az ünnep?
- Nagyon szeretem mondja Esztergályos Cecília. - De igazán gyermekként szerettem, amikor otthon voltunk együtt, az csodás volt. Ma a férjemmel is szép, meghitt ünnepeket élünk meg. Ám nemcsak a karácsonyt imádom, hanem minden ünnepet, sőt mindén napot meg kell köszönni...
- A karácsony feltétlenül családi ünnep - folytatja Dzsupin Ibolya. - Különösen a fiamnak, Dávidnak nagy esemény, épp a minap mondta már: -„Anya, olyan karácsonyszagot érzek. " Sajnos most nem lesz időm készülni, édesanyám fog segíteni, mert vasárnap egy hétre Olaszországba utazunk, két filmet forgatunk a Família Kft.-vei
- Hogyan készül Esztergályos Cecília a karácsonyra?
- Én szintén utazom és az év végére is sok feladatom van. Szilveszterkor Marilyn Monroe „leszek" a Kongresszusi Központban, elsején pedig valószínűleg Jéllépek a Vígadó-beli újévi koncerten. Ennek ellenére főzni fogok. Szenteste borleves, rántott hal és bejgli lesz a menü, első nap sült pulykát, vagy csirkét készítek, míg 26-án töltött káposztát eszünk. Imádom! A szilvesztert - a fellépésen kívül - otthon töltjük. A férjemmel nem iszunk, nem dohányzunk, de az év utolsó napján pezsgővel koccintunk. Meg is vettem már egy kétdecis üveggel. Az ajándékok beszerzésével még ráérek 21-22-éig. Elsősorban a testvérem gyermekeinek vásárolok, az uramnak, a kiskutyámnak és a három madaramnak.
- Mit várnak az új évtől?
- Békét, egészséget és szerencsét - mondja Esztergályos Cecília.
- Mi mást kívánhatnék én is? - kérdezi Dzsupin Ibolya. - Ugyanezt - valamennyiünknek.
Horváth Ilona
Kedvencek kedvencei
Ágika és Hajnalka. Ma így ismerjük őket a leginkább. A Família Kft. sztárjai. Esztergályos Cecília és Dzsupin Ibolya. A kedvenceink. De kit/mit szeretnek ők a legjobban?
DZSUPIN IBOLYA
- kedvenc országa: Magyarország
- ... színészpartnere: Nagy Zoltán a Famíliából
- ... könyve: Bulgakov: Mester és Margarita
- ... filmje: Fellinitől az „Emlékezem"
- ... állata: cica
- ... autója: Citroen
- ... évszaka: tavasz
- ... sportága: torna
- ... színe a fekete
ESZTERGÁLYOS CECÍLIA
- kedvenc országa: Amerika (és Olaszország)
- ... könyve: A kis herceg
- ... filmje: Kabaré
- ... autója: BMW
- ... újsága: Daily News
- ... politikusa: nincs (mert a politikából túl sok gond van)
- ... sportága: vízipóló!!!
- ... zeneszerzője: Saint-Sa-ens
- ... szerepe: mindegy, csak jó legyen!
- ... kérdése: mikor lesz béke a világon?
KfiNIZSfi MŰSOR
DECEMBER 16. SZOMBAT
9 óra: Karácsonyi játszóház a Móricz Zs. Műv. Házban
15 óra: Játszóház karácsonyi díszek készítése a HSMK-ban
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Áldatlan
állapotban Stúdió mozi: 18.15 óra: Dolores Clai-borne
DECEMBER 17. VASÁRNAP
9.50 óra: Barátság Istennel, barátság a világgal - melyiket választod? címmel előadás az Erkel F. Műv. Házban (Jehova Tanúi) 10-13 és 14-17 óráig: DISCOVERY TOYS családi játszóház a HSMK-ban
18 ónt\' Kápolna Koncertek - Adventi
hangverseny a kórház kápolnában Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Áldatlan
állapotban Stúdió mozi: 18.15 óra: Dolores Clai-borne
DECEMBER IX. HÉTFŐ
16 óra: Beszélgetés SUle László zongoraművésszel és CD dedikálás a Blues Box-ban
18 óra: Karácsonyi Jazzkoncert a Zeneiskolában 20.30 óra: Jam Session a Jazz Café-
ben. Közreműködik: Tiborc Iván Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Áldatlan
állapotban Stúdió mozi: 18.15 óra: Dolores Clai-borne
UHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Híradó; - Telefonos játék; A hétvége sportja.
DECEMBER 19. KEDD
10 és 14 óra: Csalóka Péter - zenés mesejáték a HSMK-ban (Petőfi S. Színház, Veszprém)
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Áldatlan
állapotban Stúdió mozi: 18.15 óra: Dolores Clai-bome
DECEMBER 20. SZERDA
14 óra: Gyermekek karácsonya a HSMK-ban (A Családsegítő K. és a HSMK közös rendezvénye)
15 óra: Nyugdíjas vasutasuk karácsonyi Ünnepsége a Kodály Z. Műv. Házban
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Áldatlan
állapotban Stúdió mozi: 18.15 óra: Dolores Clai-borne
IJHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Homokóra, magazinműsor; - Körjárat, villanások a környék településeiről; -Ifjúsági magazin; - Reformtáplálkozás; - Jel-Kép, vallási műsor.
DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
14 óra: Idősek karácsonya a HSMK-ban (A Vöröskereszt és a Családsegítő Központ közös rendezvénye)
16 óra: Ifjúsági levelező klub karácsonyi ünnepsége az. Erkel-ben
18 óra: Philadelphia Kulturális Alapítvány jótékonysági koncertje a HSMK-ban Apolló mozi: 14.30 és 16 óra: Poca-hontas
18 és 20 óra: Cioldeneye - Aranyszem
Stúdió mozi: 18.15 óra: Pocahontas UHF 55-ös csatornán és a C2-es kábelen KANIZSA TV: 19.00 óra: - Híradó; - Hétvége, ajánlóműsor; - Telefonos játék; - Jövő hét.
DECEMBER 22. PÉNTEK
17 óra: Kustár Zsuzsa iparművész kiállításának megnyitása a MOL, Galériában
18.30 óra: 20 éves a HSMK Vegyeskara - Jubileumi és karácsonyi hangverseny a Felsővárosi Templomban Apolló mozi: 14.30 és 16 óra: Pocahontas
18 és 20 óra: Goldeneye - Aranyszem
Stúdió mozi: 18.15 óra: Pocahontas
1995. december 22.
KANIZSA - /Í^Us.
17

i 1 m A > 1 :

\\ \\ j f \\f j\\i ■ * 1

1995. DECEMBER 25-DECEMBER 29. hétfőtől péntekig
Fogható 5.55-töl 9.00-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n.
5.55-9.00 „Hajnaltól reggelig" -zenés hírmagazin. Benne 6.00 -Kossuth krónika. 6.15 - Dél-dunántúli krónika, regionális lapszemle. 6.30 - A BBC reggeli magyar műsora. 7.00 - Kossuth krónika. 7.15 - Dél-dunántúli krónika, regionális lapszemle 7.30 - Közlekedési információk. 8.00 - A nagyvilág és a régió hírei, országos lapszemle. 8.10 -Hétköznapi történetek. Szerkesztők: Németh Károly, Kovács Zoltán, Somogyvári Valéria, Zsoldos László, Kovács Imre. 12-től 19.30-ig csak a 873 kHz-es kh adón. 12.00-13.30 -Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi műsor - 15.00-
16.00 - Dél-dunántúli Magazin
- a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30
- Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-2p.00 - „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku"
- az MR szerb anyanyelvi műsora Pécsről.
1995. DECEMBER 30. SZOMBAT
Fogható 9-től 11-ig a 873 kHz kh-on, valamint a 71,03 és 71,81 MHz URH-n. 9.00-
11.00 „Jó pihenést!" - szórakoztató magazinműsor. Szerkesztő: Schweier Rita. 12-töl 19.30-ig csak a 873 kHz-es kh adón. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00
- Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-du-, nántúli hírmagazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. 16.00-18.00 - A Pannónia Rádió szolgálaté és kereskedelmi műsora. 18.00-19.30 - Regionális német anyanyelvű műsor. 19.30-20.00
- „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora
Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
1995. DECEMBER 31. VASÁRNAP
8.30-10.00 Szerkesszük
együtt! Szerkesztő: Lenk Irén. 12.00-13.30 - Szerb nyelvű nemzetiségi műsor. 13.30-15.00 - Horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 15.00-16.00 - Dél-du-nántúli magazin - a Pécsi Rádió közszolgálati műsora. Benne: zenés kívánságok. 16.00-18.00 -A Pannónia Rádió szolgáltató és kereskedelmi műsora. 18.00-19.00 - Regionális német nyelvű nemzetiségi műsor „Gruss und Kuss" ismétlése. 19.00-19.30 -magyar nyelvű zenés sportmagazin. Szerkesztő: Somogyvári Valéria. 19.30-20.00 - „In der Muttersprache" - az MR német anyanyelvi műsora Pécsről. 20.00-20.30 - „Na maternjem jeziku" - az MR horvát nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről. 20.30-21.00 - „Na maternjem jeziku" - az MR szerb nyelvű nemzetiségi anyanyelvi műsora Pécsről.
Pénztár nyitva: 15-18 óráig Pénztár tel.: (93) 311-468 Telefon: (93) 311-454
Heti programajánló
- 22-én 18.30 órakor: 20 ÉVES A HSMK VEGYESKARA Jubileumi és karácsonyi hangverseny a Felsővárosi Templomban
- 27-29-ig: VAKÁCIÓZZ VELÜNK! Szünidei programok a HSMK-ban, naponta 9-16 óráig
Eqy hETiUp, amít szem eiőtt IíeIItartan i
Beküldési határidő: december 29.
Lapunk 49. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Barátainkat nem
szavaik, hanem tetteik alapján kell megítélnünk.
A sorsoláson Anek Ibolya, Ba-gonyai Virág, Bunczok Mihály, Kundics Ferenc és Pintérné Paál
Marianna olvasóink nyertek ajándékutalványt vagy negyedévés Kanizsa Dél-Zalai Hetilap előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
KARÁCSONYI KÍVÁNSÁG
német labdarúgóedző (udo) az egyik csillagkép 7 csésze egykori szerencse jXték ads, nitrogén, urXn ra1 jön a titkXra ok1s7k folyója V belga felügyeló érteke ■ 3.H péluta\'ni összejö vetél félár! kettó\'s betű wa7a\'nk regényes, irodalmi neve
ez a szeretet ünnepe. ba\'rcsak üres has1 lXz -betűi kim betűi fejér m község
kibéki\'t-hetetlek arzén (folyt.) ^ 2 V V V V V V V " V V V ■ V A >
V ▼ kuckci. zug kén. gallium * )
r érzelmi jellegű (vers) kifejlett > V csendes néva 1 rec. ffr-finív *
a 6. bolygó > mérni kezdi! > V ÉTELl\'rE-s. l\'TÓ\' > billentyűs hangszcr KUTATai > V
FILM igéje peru autójele alkotórész, nvl.
oxigén, kurcsa-tóvium > zenei műfaj > V V csendesen tekerő 1 > V NÉVELŐS VASŰTl pXlya >
zord ÁTKAROLÓ lawtXm
FÉL ÚT! s.aját-kezűleg > V fakadó, szXrmazó > V szél - ha\'rfa > V szaharai részlet 1 >
méretre vag ne\'met VA\'ROS német va\'ros
szintén > V a\'zsiai folyó V étlapon olvasha td juttata! > amely személy > V dehogy 1 >•
szakszervez. mz kodmon- be.n vanl
nyugat- (csendes-o\'cc/ni szioet-a\'llamJ vonattc névma\'s
> V római hARmas! > kiejtett betű * V felnőtt tinó V
izomrög-zít3 áa\'aIa! ! ska\'l a-hangok
VESZPRÉM HEGYE 1 helységbe való * 1 readXs-nXl hibázó kapu5 kelvin > V V
" \' ^ 1 V azonos 6etűk > • v \' !
32
KANIZSA - Wdieé
1
1996. január 5.
éve
Húsz alakult
a HSMK Vegyeskara
Ünnepi hangulat. Régi és új ismerősök, régi és új kórustagok a Felsővárosi Templom főoltára előtt, s a hallgatóság a templom padjaiban. Külsőségeiben is méltó hangversenyköszöntő az évforduló alkalmából. Poszaveczné Arany Ida, Baráth Yvette, Katona Noémi és Serfó\'zó\'né Morsetzky Márta vezette a húsz év alatt a kórust.
Kedves színfoltja volt az ünnepségnek a zalaegerszegi szimfonikus zenekar közreműködése Gellért Zoltán karmester vezetésével.
Az igényes hangversenyt Suhai Sándor polgármester nyitotta meg. Utalt az elmúlt két évtized sikereire, elismeréseire, arra a nagy áldozatra, amelyet a karvezetők és kórustagok hoztak a szép és nemes cél érdekében. A város kulturális életének színfoltja és egyik éke a Vegyeskar. Baráth Yvette éneke, Gerócs Erzsébet és Lakatos Lászlóné orgonakísérete méltó volt a múlthoz.
Az „otthonban", a HSMK-ban tartott fogadás is mutatta az együvé tartozást, az ének szeretetét. Nem maradtak el a kedves megemlékezések sem ajándékokkal dr. Vári László előadásában. A kórust Vadász Ágnes, a KÓTA ügyvezető elnöke is köszöntötte.
A húsz év egy kicsit mérföldkő és egy kicsit kötelező út is a jövő felé.
H.Gy.
MEGUSZTUK
Örvendetes hírrel szolgáltak lapunknak a városi kórház baleseti ambulanciáján. Az óévbúcsúztatást kísérő -még mindig tiltott - raké-tázás és petárdázás közepette egyetlen egy személy sem szenvedett kisebb-na-gyobb sérüléseket.
TALALJUK KI NAGYKANIZSÁT
Az évvégi ünnepek előtti napokban tartotta esztendőzáró foglalkozását a helyi Kreatív Klub. Az eredményes összejöveteleket és hatékony kisugárzást magáénak mondható civil szerveződés idei tervei között három kiemelkedő programot szeretne rendezni: találkozót szervez az innen elszármazott és híressé vált Kanizsa szülöttekkel, emlékkirándulás keretében róná le a város tiszteletét a Doberdó és az Isonzó környéki magyar katonasíroknál, valamint a város főépítészének közreműködésével napirendre
Tűzközelben
Nem töltötték békés üldögé-léssel a hetet tűzoltóink, akiket december 27-én éjjel háromnegyed tízkor Újudvarra hívtak a Totálgáz telephelyére. A helyszínen egy Volkswagen típusú mikrobusz motortere gyulladt ki, melyet a tulajdonos poroltóval fékezett meg, ám ennek ellenére is a járműben jelentős kár keletkezett. A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta. Másnap műszaki mentéshez kérték lánglovagjaink segítségét, mivel a Fő út 6. számú házról több köbméter lecsúszó hó veszélyeztette a járókelők biztonságát. Tűzoltóink végül gépezetes létra alkalmazásával tisztították meg az egyemeletes ház tetejét. Szilveszter napján hajnali fél egykor a Szentgyörgyvári hegyen gyulladt ki egy pince tizennnyolc négyzetméter alapterületű mellékhelyisége, ahol eddig ismeretlen okból pusztított a vöröskakas és emésztett fel százezer forintnyi értéket. Ugyanezen a napon délelőtt tíz órakor Zalakomár-ban, a Kossuth utcában egy fürdőszoba berendezése égett, melyet a lakás tulajdonosa egy kölcsönkapott poroltóval igyekezett megfékezni. A tűzoltók kiérkezéséig - akik a végleges oltást végezték - sikerült is a lángok terjedését megakadályoznia. A százhatvanezres kárt a meghibásodott Hévíz típusú gázkonvektor okozta.
tűzi a belváros értékmegőrző tevékenységének lehetőségét, módszereit. A klub tavalyi jelmondatai a „Nem akarjuk, hogy városunk reménytelenül leszakadjon! Kötelez a múltunk és életbevágóan fontos a jövőnk" - kiegészültek a „Találjuk ki Nagykanizsát!" szlogenjével. Az évvégi klubfoglalkozáson az esztendő zárása és a tervezés mellett sor került még egy különleges, hagyományteremtő momentumra is, mégpedig az „Év kreatív embere" cím odaítélésére._
B.E.
Az év
első babája
SZESZES ÉVVÉGE
A dr. Hortobágyi Tibor főorvostól kapott tájékoztató szerint az óévet búcsúztató polgárok közül négy - három férfi és egy nő - került erősen illuminált állapotban osztályukra, akiket detoxikálni kellett. Mint elmondta az első személyt december harmincadikán reggel vitték be, míg az utolsót január elsején a hajnali órákban. Ez a szám azonban nem jelent sajnos különösebb kiugrást, ugyanis az év szinte minden hétvégéjén átlag két-három polgár kerül a túlzott alkoholfogyasztás miatt kórházunkba.
Gratulálunk! Január elsején hajnali negyed ötkor látta meg a napvilágot városunk idei első újszülöttje. kondákor Iiernadett négy kilóval és ötvenhat centivel született.
— Tisztelt Szerkesztőség! -
A Parlamentben ünnepeltem
A karácsony előtti héten levelet hozott címemre a postás. Rajta a Parlament címeres pecsétjével. Meghívót kaptam a Parlamentbe, a Gyermekkarácsonyra. Nagyon megörültem, mert ilyen alkalom ritkán adódik. A Palini Általános Iskolába, a 6. osztályba járok. Igazgató bácsim, Sabján Imre javaslata alapján kerültem az ünneplők közé. Nehezen múltak a napok, és sok várakozással teli gondolat járt a fejemben. „ Vajon milyen is lehet belülről az a gyönyörű épület, amit már képen és kívülről sokszor megcsodáltam?" A karácsonyi ajándékok kibontása után még egy nagy élmény várt rám másnap. Megérkeztünk a Parlament elé, ahol a Télapó-ruhába öltözött fúvószenekar vidám zenéjére majorettek táncoltak. A Parlement előtti téren ügyességi vetélkedők és játékok szórakoztatták a szülőket és kísérőket. A gyerekek meghívójukkal a kezükben a kormányőrök sorfala között bevonultak a kupolaterembe. Az ünnepség 10 órakor kezdődött. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke, a Gyermekkarácsony fővédnöke barátságos szavakkal köszöntött minket. Sok híres előadó, énekes, zenekar, bűvész szórakoztatta a vidám gyereksereget. Az épület belülről is csodálatos. Az ünnepség támogatói minden gyereknek egyforma ajándékcsomagot is adtak. Volt benne játék, édesség. Mindannyian kaptunk egy kitűzőt a Parlament emblémájával, rajta a szöveg: „Parlamenti Gyermekkarácsony \'95 december 25. délelőtt 10 óra" Köszönöm ezt a szép élményt iskolánknak, hogy javasolt, nem fogom elfelejteni ezt az élményekben gazdag karácsonyt.
Siile Zoltán Palin, Napsugár út 1.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
^OtXK^
Főszerkesztő: Dórő János. Munkatársak: Dukát Éva, Gombás Imre, Kovács Rita, Lukács Ibolya. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Fischer Judit. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Büki Erzsébet, Horváth Ilona, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcmi: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Computertechnika: Antal Lívia, Borda Menyhért és Foga Kálmán Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49. Tel.: 92/315-800. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Ojság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 100 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879

| KANIZSA - l&deá**,
1996. Jamiár 19.
Szakmai megújulás a Hevesi Sándor Művelődési Központban
Minden szervezet életében törvényszerűen visszatérő követelmény a szakmai innováció. Ez különösen fontos a jelenlegi társadalmi, gazdasági feltételrendszer körülményei között a kulturális intézmények számára. A „kulturális javak" s szolgáltatások igénybevételénél az utóbbi egykét évben érezhetően csökkent a különböző társadalmi rétegek részéről a fizetőképes kereslet. Ugyanakkor bizonyos szolgáltatások iránt új igények is jelentkeztek. A Hevesi Sándor Művelődési Központ értékteremtő és értékközvetítő munkájában az 1995-ös év a szakmai megújulás és a folyamatosság egységét jelentette. Sikerült - néha anyagi nehézségek árán - továbbra is fenntartani művészeti csoportjainkat, a városhatáron túlmutató sikerekkel büszkélkedő alkotóműhelyeinket; a hagyományos színházi, komolyzenei és képzőművészeti rendezvényeinket a lakosság megelégedésére szervezni. Nagyrendezvényeinkhez - Al-pok-Adria Jazzfesztivál, Alapítványok Hete, Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban - sikerült szponzorokat találnunk, illetve országos pályázatokon pénzeszközöket nyerni, így ismét megrendezhettük azokat. Újra tudtuk indítani a több éve megszokott és a kanizsaiak által kedvelt közhasznú tanfolyamainkat, amelyek szakmai jelentőségük mellett a bevételek szempontjából is fontosak. A folyamatosság értékeinek megőrzése mellett, a tavalyi év a szakmai megújulás terén is eredményes volt. Ez feltételezte az intézmény szervezetének némi átalakítását, egyes szolgáltatások újragondolását, a szakmai területek átgondoltabb, tervszerűbb koordinációját, a hatékonyabb gazdálkodást. Az intézmény földszinti előcsarnokában információs szolgáltató rendszert alakítottunk ki, formatervezett bútorzattal, számítógéppel és számtalan információhordozóval. A szolgálat feladata a betérő vendégek tájékoztatása, nemcsak az intézmény, hanem a város és az ország jelentősebb kulturális programjairól, a helyi vállalkozók szolgáltatásairól, egyházi rendezvényekről, a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjéről és még sok- egyéb közhasznú témáról. Régi lakossá-
gi igényt elégítünk ki az egész napos jegyárusítás bevezetésével, valamint a telefonos jegyigényléssel. A város nyári kulturális kínálatának új színfoltja lett - a nagysikerű Bazár Udvari Zenei Estek mellett - a Kanizsai Nyári Színház. A kellemes szórakozást kínáló, szabadtéri, zenés előadásokat több mint hatszáz néző tekintette meg. A szülők és a kisgyermekek körében kedvező visszahangot váltott ki az első alkalommal megszervezett gyermekszínházi bérletsorozat. Jellemző az érdeklődésre, hogy a tervezett egy színházi sorozat helyett kettőt kellett indítanunk, mert több mint ezer óvodás és alsótagozatos tanuló váltott bérletet. A programban a legjobb dunántúli társulatok gyermekelőadásai szerepeltek. A tanulóifjúság kulturális igényeinek jobb kielégítését szolgálja a színházi előcsarnokban, saját erőből kialakított Ifjúsági Galéria is. Az intézmény Galériájának kiállítási profilját hasznosan egészíti ki ez az újabb kiállítási lehetőség, amely egész évben nyitott minden középiskola és általános iskola előtt. A középiskolás korosztály szabadidejének eltöltésére ad lehetőséget az intézmény földszintjén létrehozott LÉPcső Klub - Teaházi Társalgó. Munkanapokon délután kettő órától várjuk a társas együttlétre, beszélgetésre, közös teázásra, vagy éppen zenehallgatásra az érdeklődőket. Heti egy alkalommal szervezett programok is lesznek, így pl. mentálhigiénés és jogi tanácsadás, vagy beszélgetés a diákönkormányzatok vezetőivel.
Művészeti szabadiskola fiataloknak névvel foglalkozásokat szerveztünk Kotnyek István festőművész vezetésével, azoknak a fiataloknak, akik művészeti tanulmányokat kívánnak folytatni, vagy tehetséget és kedvet éreznek magukban a festészet, a grafika, a fotó, a film iránt.
Az én gyűjteményem címmel új kiállítási lehetőséget biztosítottunk mindazoknak, akiknek olyan hobbigyűjteményük van, amely érdekesség és ritkasága miatt bemutatható a lakosság számára. Sikeres volt pl. egy magán népművészeti gyűjtemény, egy önálló szappankiállítás, valamint régi pénzek és fotók bemutatása. Terveink szerint folyamatosan lehetőséget biztosítunk bárkinek gyűjteménye bemutatására.
A sikeresen működő szabadegyetemek mellett (csillagászati és humánökológiai), első alkalommal szerveztünk helytörténeti szabadegyetemet, elsősorban a fiatalok érdeklődésére alapozva. Kiváló kanizsai előadók nyolc előadás keretében mutatták be városunk történetének érdekes epizódjait.
Nagy érdeklődés kísérte a 20 éves évfordulóját ünneplő Városi Vegyeskar szervezte Nemzetközi Kórustalálkozót, amely a 750. évfordulós rendezvénysorozat kiemelkedő programja volt. Megfelelő anyagi támogatottság esetén visszatérő nagyrendezvénye is lehetne Nagykanizsának. Néhány kezdeményezésünk ugyanakkor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. így pl. szerény volt a közönség megjelenése az első alkalommal megrendezett Dunántúli Folk- és Blues Zenei Fesztiválon, a Pop Panoptikum nosztalgia sorozatán, valamint a Sztárok a pódiumon előadóestjein.
A fentiek alapján megállapíthatom, hogy új kezdeményezéseink kedvező fogadtatása a lakosság körében megerősíti azt a hitünket, hogy szűkülő gazdasági körülmények között is, igényes programokkal és szolgáltatásokkal megvalósulhat intézményünkben a szakmai innováció.
Papp Ferenc
A HSMK igazgatója
Helyőrségi Klub
Miközben szüntelenül pezsgő, nagyforgalmú mindennapokat produkál; ünnepnapokon szűnni nem akarnak patinás falain belül az elegáns báli forgatagok, máskor komoly konferenciák, meetin-gek váltják egymást, napról-napra „koptatják a székeket, a táblákat", „s nyúzzák a videót." a különféle felnőttképzési formák szorgos hallgatói, egymás után nyílnak a kiállítások, megszállottan harcol a majorettbotokkal az ország egyik legelismertebb majorettcsapata, -a nagy kanizsai attrakció,- a Rover Majorettcsoport, fáradhatatlanul ropja a táncot a megye egyik legjobb gyermeknéptánccsoportja, a makacsul előretörő Aranyvessző Gyermeknéptánccsoport, zavartalanul, s egyre tartalmasabban, sűrűbben éli „társasági kaszinó-éle-tét" a rengetegféle nagy- és kisközösség; a Fegyveres Erők és Testületek 260 tagú Nyugdíjas Klubja, a Honvéd Hagyományőrzők Egyesülete, a Nők Klubja, az ifjúsági Mező Klub, a magyarországi Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja, a Ritmo Manökencsoport, a Magyar Kártyakor, a Bridzsklub, a Zalai írók Egyesülete, a Magyar Madártani Egyesület nagykanizsai fiataljai (ha kifelejtettem valakit, elnézést kérek), aközben a mélyben naponta harcolnak a klub közvetlen munkatársai egyfajta bizonytalanságérzettel, idegesítő pletykákkal, és sajnos a Magyar Honvédség felső szervezeteinek érdektelenségével. Őszintén sajnáljuk, hogy a város-
ból (e történelmi múltú katonavárosból) „elmennek a katonák", minden emberi együttérzésünk az elköltözni kényszerülő, egzisztenciális bizonytalansággal küzdő, kényszerleszerelő, kényszerűségből nyugdíjazott, s a még ki tudja milyen problémarendszerekkel sújtott hivatásos katonáké és honvédségi közalkalmazottaké. Mégis azt gondoljuk, hogy „házunk" sorsa nem másolhatja a megszűnő alakulatét (bár még mindig előfordulhat, hogy nem szűnik meg az alakulat...)
Miért számítunk arra, hogy a kanizsai Tiszti Klub (esetleg más néven) megmarad?!
Egyszerű észérvek alapján:
- Mert a klub nem zártkörűen, hanem teljes nyitottsággal működött, azaz a kanizsai polgárok klubjává (is) vált az utóbbi - több mint tíz - évben (amellett, hogy elsődlegesen a hivatásos katonák kulturális igényeit szolgálta ki hasonlóképpen, mint az Erkel Műv. Ház az „olajosokét", s a MÁV Kodály M.H. a vasutasokét...),
- Mert nap mint nap érezzük a kanizsaiak szimpátiáját, melyet legelsősorban a mindennapos nagy látogatottság, a hihetetlenül sokszínű laVossági igénybevétel fémjelez,
- Mert kétségbevonhatatlan tény, hogy klubunk közművelődési tevékenysége több területen is más, mint a többi kanizsai hasonló intézményé, s ezek a területek na-gyonis hiányoznának a város kulturális palettájáról. Ilyen a sok közül például: nagyon hasznosnak, keresettnek bizonyuló felnőttképzési tevékenységünk, mellyel egyik közművelődési intézmény sem foglalkozik olyan mélységben, s olyan széles skálán, mint mi.
- Mert arra a bizonyos „hídra", melyet mi és az ország csaknem minden helyőrségi klubja ki épített" a helybéli honvédség és a civil társadalom között, erre a „hídszerepre" - meggyőződésünk, -hogy a jövőben talán még nagyobb szükség lesz, mint eddig volt. S ha Kanizsán nem is marad honvédség, ez a „híd" erősebb is lehet, szélesebb is lehet..., s talán visszajöhetnek rajta - egyszer még - a most távozók...
Mindenesetre barátainknak jó hír, (ellendrukkereinknek nem annyira), hogy NEM SZŰNIK MEG A KANIZSAI HELYŐRSÉGI KLUB! Sőt! Egyeden klub sem szűnik meg az országban. Megharcoltunk érte..., de a harc még nem fejeződött be egészen. A megmaradásunk - egyelőre - elég kedvezőtlen körülményeket jelent, mi mégis megkíséreljük a lehetetlent; továbbemeljük klubunk színvonalát. És várunk. Várunk türelmesen egy igazán ésszerű döntésre. Van ugyanis egy - klubunkat
1996. január 19. ( KANIZSA - Tftetwa* *?Zídt&ia, TUtfa, 13
segíteni hivatott - alapítvány, melyet Nyugdíjas Klubunknak köszönhetünk. Ez a mi alapítványunk (több más, hozzánk hasonló nonprofit, civil szervezettel együtt az ország több Helyőrségi Klubjában) várja a döntést, melynek értelmében „átveheti" klubunk továbbműködtetését.
E döntés még várat magára. Mi azonban addig sem vagyunk hajlandók félni attól, hogy - mint azt a pletykákból hallani - valaki eladja klubunkat, netán irodaház, bevásárlóközpont, hotel, autószalon vagy ki tudja mi lesz belőle, ebből a büszke, patinás épületből, melyet a múlt század végén, eredetileg is társasági kaszinónak építtetett az akkori Kereskedelmi Egylet.
Várunk, s közben dolgozunk, tervezünk:
- a helyi Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével újraálmodjuk, létre fogjuk hozni Nagykanizsa „Kereskedelmi Kaszinóját" (klubformában),
- újjászervezzük a Kanizsai Szini-Tanodát,
- a Rover Majorettcsoportot felkészítjük az idei hazai és külföldi szereplésekre, valamint országos minősítésre,
- az Aranyvessző Gyermeknéptánccsoportra is az előbbihez hasonlók várnak,
- minden eddigi nagy- és kisközösségünket megőrizzük,
- újra beindítjuk - valamikor az év közben - földszinti vendéglátó helyeinket,
- nagyon aktívan fogunk résztvenni millecentenáriumi városi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, sőt feladataink lesznek országos rendezvényeken is...
Ezek a legfontosabb dolgaink az idén.
S befejezésül egy rövid felsorolás - emlékeztetőül e válságos időszakunkban - arról, melyek azok a tevékenységek, történések, rendezvények stb., melyekkel a kanizsai közönség csak nálunk, vagy a mi segítségünkkel találkozhatott (találkozhat):
- mi rendeztük meg a modern idők Nagykanizsájának első Alapítványbálját (A Könyvtárpártoló Alapítványért),
- mi szerveztük az első kanizsai menedzserképzéseket,
- számítógépes képzéseket felnőtteknek,
- az első nagykanizsai Színi-ta-nodát,
- az első Familiáris Vigadót,
- az első Divatbált,
- mi hoztuk létre az első (és egyetlen) Majorette-csoportot, a méltán népszerű Rover Majorette-csoportot,
- s nélkülünk nem jöhetett volna létre az első „nagygenerációs monstre koncert" Nagykanizsán. (1995. szept. 2. Károlyi-kert.)...
Hisszük, hogy nemsokára alapítványi házként, tartalmas színvonalas társasági kaszinóélet helyszíneként színesíthetjük városunk kultúráját.
Köszönjük a kanizsaiak eddigi bizalmát.
Ernszt Katalin
igazgató
Kétségek és reménységek a mai magyar kultúrában
A cikk megírásának felkérése után azonnal gondot okozot, mikor önmagam és az olvasó számára meg kellett határoznom a kultúra fogalmát. Arra döbbentem rá, talán nem is most, és nem is először, hogy amikor a kultúráról, a kultúra finanszírozásáról beszélünk, akkor ez alatt a fogalom alatt a művészeteket értjük. A töprengést folytatva feltettem magamnak a kérdést mi a művészet? Hol húzódik az a kényes, valójában széles és elmosódott határ, amely a köznapi tevékenységet a művészitől elhatárolja?
Viszatérve a kultúrához, beszélünk étkezési kultúráról, testkultúráról, viselkedési kultúráról stb. Úgy tűnik, hogy szinte minden emberi tevékenységnek van egy kulturális vetülete, nyilván az a mód, ahogy ez a tevékenység megvalósul. A megvalósósítás szintje, az a szint, amit kulturáltnak tekinthetünk, függ nagymértékben a társadalomtól, annak szokásaitól, az életszínvonaltól, hagyományaitól, történelmétől. Ha ez a megvalósítási szint megfelel a társadalomnak, az egyénnek, a múltnak és a jövőnek, katartikus módon tudunk azonosulni vele, akkor művészi szintről beszélhetünk. Minden emberi tevékenységet lehet művészi módon művelni. Megállapíthatjuk tehát, hogy a kultúra magasabb, illetve legmagasabb szintje a művészet. Azt is megállapíthatjuk, hogy a kultúra legszélesebb értelmezésében nem létezik „emberi" élet kultúra nélkül, nélkülözhetetlen, elválaszthatatlan eleme az értelmes életnek. Kinek az érdeke a kulturális szint fenntartása és emelése? Az egyénnek és társadalomnak egyaránt, annak különösen, aki fel akar zárkózni a fejlett nyugati társadalomhoz. Elsősorban az iskolák feladata a kultúra továbbszármaz-tatása. Az oktatás (nevelés) és kultúra elválaszthatatlan fogalmak, tehát aki a közoktatás fejlesztésére szavaz, egyúttal a kultúra fejlesztésére is szavaz. A kul-
túra ama lényeges és legmagasabb szintű eleme a művészetek, már a legkezdetektől fogva megjelenik a közoktatás palettáján. Az általánosan képző iskolák esetén a művészetek szemszögéből nézve, itt az általános műveltséghez tartozó művészeti ismereteket lehet megszerezni. A művészetek gyakorlati és szakismereti részéhez a művészeti iskolák juttatják el hallgatóikat. Magyarországon és az egész világon a művészeti ágak közül a zeneiskolák az elsők, akik iskolaszerkezetben, az iskolarendszer részeként végzik tevékenységüket! Miért? Magyarországon még érthető, hiszen abban az időszakban élt országunknak két nagyon híres zeneszerzője és pedagógusa Bartók és Kodály, mikor egész Európában a közoktatás a valósigényű, (társadalmi és környezeti) horizontális és vertikálisan szervesen kapcsolódó rendszere próbál szerveződni. Mi az, ami a legnépszerűbb művészeti ágak közé teszi? Az egyik az az objektív fizikai kapcsolat, amely a világ alapvető működésével teszi azonossá (ez a rezgések fizikai és matematikai tulajdonsága), a másik az a szubjektív lelki kapcsolat, amely a zene valamilyen formáját minden ember számára napi szükségletté teszi. A zenekultúra már a történelmi időktől fogva elválaszthatatlan része az emberi településeknek. A városiasodás igényelte, teremtette meg igazán a különböző szervezett zenei csoportokat, iskolákat. Az állami iskolák először a polgári társadalmakban jöhettek létre. A polgári társadalom tette először lehetővé mindenki számára a zenetanulást, egyáltalán a zene élvezetét és művelését, amely korábban a kiváltságos arisztokrácia privilégiuma volt. Az, hogy milyen méretű és összetételű zenei tevékenység valósult meg egy városban, az a következőktől függött:
• mekkora a város mérete,
• fő tevékenységi formája,
• földrajzi adottságai,
• történelmi hagyományok
• a polgárok adottságai,
• meghatározó személyiségei stb.
(Ezek a feltételek ma is meghatározóak.)
Nagykanizsán is a polgári átalakulás teremtette meg a feltételeit annak, hogy létrejöhessenek a különféle zenei csoportok (kórusok, zenekarok). A csoportok létrejötte teremtette meg az igényt a szervezett zenetanulás irányába. 1926-ban megalakították az Állami Zeneiskolát, amely ezután biztosította a fent említett csoportok már képzettebb utánpótlását, és a saját tanári gárdájának az utánpótlását is. A XIX. sz. végétől működő Irodalmi és Művészeti Kör, valamint a működő zenei csoportok és kórusok egyre színvonalasabb
működésének következménye (a szimfonikus zenekar megalakulása 1921-ben) hozta létre a zeneiskola megalakításának igényét. 1926. szeptember l-jén kezdte meg működését a ma 70 éves Városi Zeneiskola, már a második évtől több mint 100 tanulóval, amely létszám kisebb-nagyobb hullámvölgytől eltekintve először 1956-ban tetőzött 500 fölötti növendéklétszámmal. Az alapítás évében (1926) Kodály írásai és egyéb statisztikai adatok alapján az országban 19 zeneiskola működött, ma több száz. Büszkék lehetünk erre, és ebből következően arra, hogy ez a város mindig gondot fordított zenekultúrájára. Ez a gondosság a kezdetektől fogva arra sarkallta az iskolát, hogy mindezen elvárásnak, a zeneszerető, zeneértő közönség kiművelésének, az amatőr csoportok utánpótlása biztosításának, a szakutánpótlásnak zenetanári, énektanári vonalon megfeleljen és lássa el a város polgárait a fővárosi művészeken kívül zenei élményekkel. Az alapítás és az első évtizede Van-nay János nevéhez fűződnek, aki nagyon magasan képzett szakember volt, hisz a Zeneakadémián szerezte meg képesítését, annál a Siklós Albertnél, akinél Farkas Ferenc is tanult. A növendékek szociális összetétele az iskolaalapítás után egyre heterogénebb. Az iskola egyre jobban odafigyel a tehetségekre, és segíti azokat a tanítás költségeinek mérséklésével illetve átvállalásával. Egy rövid elemzés a növendéklétszám alakulásáról:
1945-ig a lakosság létszáma nagyjából állandó, utánpótlás a helyiekből került ki, \'45 után az iparosodás felfejlesztésével és a városba telepítésével egyre többen áramlottak be vidékről a városba. (Ez a folyamat ínég ma is létezik.) Ez a beáramlott, tulajdonképpen falusi réteg igénytelenebb a kultúrával szemben, mint a tősgyökeres városi. Ez az egyik oka annak, hogy a zeneiskola növendéklétszáma a létesítés utáni fokozatos fejlődésből \'56 után beállt egy szintre, a város lakosságának növekedése ellenére. A kultúra iránti igény is hasonlóan alakult. A város és városkörnyék sokféle nemzetiség keveréke, ezért a lakosság adottságai és érdeklődése sokféle hangszer felé irányul. Az első idők legnépszerűbb hangszerei a vonósok és a zongora, az amatőr mozgalomban divatosak a dalárdák, énekkarok. A csoportok kialakulása meghatározó személyiségektől függött. A zeneiskolai tanári gárda növekedése egyrészt a kötelező óraszámok csökkenésének köszönhető, másrészt a korábban az Állami Zeneiskola és a Munkaközösségi Zeneiskola \'56-os (Folytatás a 14. oldalon.)
14
KANIZSA - TtUw** Kídtűn*
1996. január 19.
(Folytatás a 13. oldalról.)
1/3-2/3 növendéklétszám arányának az Állami Zeneiskola javára történő elmozdulása okozza. A relatív létszámnövekedés teszi egyrészt lehetővé, hogy a zeneiskola a „teljes"170 hangszertanulási kínálat irányában fejlesszen, másrészt a zenei csoportok egyre nagyobb és szélesebb körű igénye. A növendék és tanári létszám nagyjából megfelel a többi hasonló méretű városokhoz hasonlítva, pl. Zalaegerszeghez képest valamivel kevesebb. E két létszámmennyiség, valamint a helyőrségi fúvószenekar állománya teszi lehetővé a \'70-es években, hogy a szimfonikus zenekar olyan minőségi munkát folytasson, amely külső karmester foglalkoztatását igényli. A zeneiskola ezt a „kis" évfordulót természetesen megünnepli. A rendezvények törzsét \'96 őszére tervezzük. Ennek egy-két eleme az ünnepélyes tanévnyitó, ünnepi hangversenyek, hangszer és dokumentum kiállítás, zeneiskola története kiadvány és előadás. A zeneiskola tevékenysége ezer szállal kapcsolódik az amatőr zenei csoportok működéséhez. Ilyen szempontból mi történt a közelmúltban? A 60-70-80-as években élik reneszánszukat a különféle kórusok is. A legjelentősebbek a Városi Vegyeskar, a Pedagógus Nőikar, a Zenebarátok Kamarakórusa, a DKG vegyeskara. Újdonság a zenei tagozatos általános iskolák beindulása is. A kórusmozgalomban ebben az időszakban jelentős szakmai erőt képviselnek. A két gimnáziumi kórus folyamatos, kiváló tevékenységet folytat.
Fúvószenekarok: a helyőrségi fúvószenekar, a DKG fúvószenekara, az úttörőház és az Ipari Szakmunkásképző ifjúsági fúvószenekara. Eredményesen működik az úttörőház és a zeneiskola vonószenekara, valamint a Landler J. gimnázium vonószenekara. Állandósul a tanári fúvósötös működése. A jazz területén ebben az időszakban működik a Kanizsa Jazz együttes és a Hot Brass Band együttes. A \'80-as években a jazz-zongora és jazz-trombita szakkal bővül a zeneiskola, valamint beindul a dob oktatás. Megindul a népzenei együttesek kialakítása, az utánpótlás biztosítására beindul a zeneiskolában a népzenei szak.
A \'80-as évek végének kedvezőtlen tendenciái:
• megszűnik a helyőrségi fúvószenekar, (az aktív tagok elköltöznek, a fiatalon nyugdíjazott zenészek az olajbányász és a szimfonikus zenekar munkájában vesznek részt, a szerepet az ünnepségeken az olajbányász zenekar veszi át)
• halódnak a zenei tagozatos általános iskolák, (általában az általános iskolák zenei területen
szereptévesztésben voltak, így a zenei tagozatos iskolák is. Az énekórák nagy részét -a nagy versengés miatt - a kórusművek betanulása tette ki, amely később visszaütött a színvonalra. A zeneiskola kénytelen volt a szolfézst kötelezővé tenni a zenei tagozatosoknak is, pedig előtte a szolfézs helyett általában elfogadtuk az énekórákat.) (Ez a szereptévesztés még ma sem szűnt meg.)
• A kórusok közül a Zenebarátok Kamarakórusa megszűnik,
• a fúvószenekarok utánpótlása nehézkes a rézfúvós tanárhiány miatt,
• megszűnik a jazz-zongora képzés,
Mi maradt a \'90-es évek elejé-
Általában az a tapasztalat, hogy a tradícióval rendelkező csoportok maradtak fenn, bár ezek a formációk is létkérdésekkel működnek. Kanizsa Fúvósötös Zeneiskola vonósnégyese Nagykanizsa Szimfonikus
Zenekar Olajbányász fúvószenekar Városi vegyeskar Pedagógus Nőikar Erkel Kamarakórus Zeneiskola Kamarakórusa Batthyányi gimnázium kórusa Dr. Mező Ferenc gimnázium kórusa
Zeneiskola növendék vonószenekara és kamaracsoportjai Néhány általános iskolai kórus A polgárság kulturális színvonala több ismert okból romlott. A demokrácia eszméje magával hoz olyan hamis gondolatokat, hogy abszolút mértékben, szolgálta-tásszerűen elégítsük ki a tömegigényeket. (A piaci mechanizmusok úgymond itt is érvényesüljenek.) Muszáj bizonyos szinten „népnevelői" tevékenységet végeznünk, mert, ha ezt nem tesszük meg, olyan mélyre süllyedünk, ahonnan már nincs visszatérés.
Szorosan kapcsolódik és időben talán nagyobb esemény a szimfonikus zenekar 75. évfordulója. A városi zenekart több együttesből 1921. január 8-án alapították, amely rövidebb megszakításokkal máig él. Érdemes megjegyezni, hogy a szüneteket soha nem finanszírozási gondok okozták, hanem egyéb pl. háború és szakemberhiány. A kezdeti időszakban az együttes összetétele jórészt amatőr muzsikusokból, kisebbrészt katonazenészekből és zenetanárokból állt, ez az idők folyamán a zeneiskola beindulásával a zenetanárok arányának emelkedéséhez vezetett, ami a szakmai színvonal emelkedését vonta maga után. A 70-es évek jó anyagi lehetőségei megengedték külső szakképzett karmester főállásban való alkalmazását. Sajnálatos módon gyakran változott a karmester szemé-
lye a zenekar élén. Ezt egy kezdetektől húzódó szakmai probléma okozza, amely a város nagyságából ered. Ez a szakmai igény (profi muzsikusok) és az amatőr lehetőségek és igények között feszül. A mai idők feladata, hogy ezt az ellentmondást feloldjuk. Az anyagi lehetőség csökkenése ellenére, a közönség igényét jobban kiszolgálva, de magasabb szakmai színvonalon kell működnünk. Erre a következő elképzelést alakítottuk ki: A finanszírozási bizonytalanság és lehetőség híján nem alkalmazunk állandó karmestert. Lehetőleg fiatal, tehetséges, de olcsó dirigenst kérünk fel a hangversenye levezénylésére. Megpróbálunk jobban kapcsolódni a város nagy rendezvényeihez. Igyekezünk rendezvényeinkre minél nagyobb közönséget mozgósítani. Az elképzelések hatását már legutóbbi két hangversenyünkön érzékelhette a kanizsai közönség. Évtizedek óta nem volt olyan telt ház, mint a Kesselyák Gergely által vezényelt hangversenyen. Hasonlóképpen szép közönsége volt Farkas Ferenc születésnapi koncertjének. Aki figyeli a zenekar színvonalát, annak számára észrevehető a minőségbeli javulás is, ami szorosan összefügg az említett racionalizálással és a zeneiskola munkája minőségének javulásával. Az évforduló megünneplésére tervet készítettünk, amelyik szorosan kapcsolódik az 1100 éves évfordulóhoz is. Az első rendezvény az áprilisi 20-i díszhangverseny a Város Napján. Ezt követi ősszel a zenekar jubileumi koncerttel összekötött rendezvénye, amelyet hangszer- és dokumentumkiállítással lcötünk egybe. Természetesen meghívjuk a zeneiskola azon volt növendékeit, akik zenei pályán nagyobb eredményeket értek el. Olyan sokan vannak, hogy egy hangversenyen nem tudjuk szerepeltetni őket, hanem a HSMK-val való megállapodás keretében az egész évadban elsősorban ők adnának hangversenyeket a városban.
Kétségeim a javulással kapcsolatban?
A kultúra iránti közömbösség a politikusokban. A kultúra tudatos leépítése, és ennek már érezhető hatására az emberek közömbössége. Az életszínvonal romlása, hisz ez alapvetően összefügg a kulturális igényekkel.
Reményeim?
A még meglévő igény a zenekultúra iránt Nagykanizsa közönségében és politikusaiban. Az a kézzelfogható igény, ami a zeneiskola növendéklétszámából adódik.
Mit lehet tenni?
Egyre színvonalasabban dolgozni, megvalósítani a NAT(MONTI) célkitűzéseit. Gazdaságilag egyre racionálisabban működni, közben
megteremteni a szakmai fejlődés minden lehetőségét.
A többi művészeti ág alapfeltételei javítására bővíteni kell a zeneiskolát Alapfokú Művészeti Iskolává.
Ehhez kívánok vezetőinknek egy igazságos és arányos kultúra-finanszírozást!
Baráth Zoltán
zeneiskola-igazgató
Hogyan tovább a Móriczban?
Nehéz egy közintézményben kulturális koncepciót megalkotni akkor, amikor a Város kulturális vezetése választás előtt áll: továbbra is a hagyományos keretek közt működteti közintézményeit, vagy egy másik, átalakított formában. A jelenlegi állapotot figyelem be véve a következőképpen tudjuk elképzelni a Móricz Zsigmond Művelődési Ház jövőjét. Mindenképpen szeretnénk a délzalai régió néprajzi-népművészeti centrumává válni. Azonban nem kívánjuk az intézményt csak ebbe az irányba fejleszteni, hanem a kiskanizsai városrész minden korosztályának akarunk a kultúra különböző rétegeiből megfelelő programokat kínálni. Intézményünk struktúrája erősen behatárolt, ezért az épületen belül nem vállalkozhatunk „monstre" rendezvényekre. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy Nagykanizsa város valamelyik szabadtéri részén ne valósítanánk meg esetleg az egész várost érintő programjainkat. Továbbra is megtartunk több, a város kulturális életében is jelentős rendezvényt, mint például: Nemzetközi Folklórtalálkozó és Kirakodóvásár, Nemzetközi Festőművész Telep, Táncházzenész képzés
Hogy ezeknek az elképzeléseknek az intézmény meg tudjon felelni, át keli alakítania a jelenlegi intézményi épület struktúráját is. (Pl.: az udvar szabadtéri színpadának kialakítása, már meglévő helyiségek ésszerűbb átalakítása stb.) Ehhez persze sok pénz kell, amit a Ház egyrészt maga termeli ki, másrészt (a pénz javarészét) támogatásokból, pályázatokból, szponzoroktól kell összeszednie. Az átalakítást 1996-ban megkezdjük és terveink szerint 1997. december 31-ig befejezzük. Az ország és a város gazdasági jövőjét illetően jóslatokba nem bocsátkozunk és mivel illúzióink nincsenek, így csak reménykedhetünk abban, hogy megvalósulnak terveink.
Cseke József
népművelő
1996. április 26,
KANIZSA - /t MítM
III
- Orvosok ketten vagyunk dr. Joós László osztályvezető főorvos úrral. A boncolások száma több évre visszamenőleg átlagban hatszáz-nyolcszáz között van évente. A szövettani vizsgálatok száma öt-hatezer, a cytoló-giaiaké tízezer fölött. Ez elég nagy mennyiség. Átmenetileg, rövid időre volt egy kolléganőnk, de 1980 óta gyakorlatilag ketten végezzük a munka orvosi részét. Az osztály dolgozói közé tartozik öt asszisztens, két boncmester és két adminisztrátor, valamint egy takarítónő.
- Lelkileg hogyan viseli el ezt a munkát?
- Igaz, hogy kevés az összehasonlítási alap, az az idő, amikor klinikai osztályon dolgoztam, de sokkal jobban megviseltek a gyógyíthatatlan betegek. Mivel a kórházi osztályokon meghalt betegekkel korábban nem volt kapcsolatom, nem érint meg annyira érzelmileg.
- A meghalt és boncolásra kerülő ismerősök esetében mi a helyzet?
- Mivel két orvos dolgozik az osztályon, ez a helyzet megoldható. Ha betérünk a boncterembe, itt látható a két boncasztal. Itt vizsgáljuk, hogy a kórházban meghaltak gyógykezelése a diagnózisnak megfelelő volt-e, maga a diagnózis jó volt-e. Régen sok boncterem felett ki volt írva, hogy „Mortui vivos docent" - a holtak tanítják az élőket.
- Egyszerre csak egy tetemet boncolnak?
- Általában igen, de ha nagy az esetszám, vagy a hozzátartozók sürgetik, hogy minél előbb intézkedhessenek a temetésről, akkor két asztalon boncolunk. Addig ugyanis nem tudnak intézkedni a temetéssel kapcsolatban a hozzátartozók, amíg nincs a kezükben a halottvizsgálati bizonyítvány. A boncolás során meg kell állapítanunk a halál közvetlen okát, az alapbetegséget, annak szövődményeit és esetleg egyéb betegséget is. A boncmesterek végzik a boncolást, a szervkivételt, majd a vizsgálatok után a holttestek öltöztetését. A temetés előtt a hozzátartozóknak joguk van megtekinteni a halottat. Ha a hűtőkamrába betekintünk, láthatóak az elhunytak, ellátva a lábcédulákkal és a csuklón elhelyezett azonosító jelzéssel.
- A hatósági boncolásnál önök csak a helyszínt biztosítják?
- A hatósági boncolást a Me-
gyei Rendőrorvosi Hivatal főorvosa, orvosa és esetenként megbízott szakértő, orvosszakértő végzi. Van úgynevezett egyorvo-sos hatósági boncolás és úgynevezett kétszakértős boncolás. Az ilyen eseteknél a helyet biztosítjuk, és ha ide szállították be az elhunytat, akkor a holttest elhelyezése is itt történik. A rendőrorvossal együtt jön boncmester, illetve - ha a vizsgálat megköveteli - akik a nyomozásban részt vesznek és jelen vannak a vizsgálaton.
- Mikor van szükség rendőrorvosi boncolásra?
- A nem természetes halállal, nem betegség következtében meghaltak esetében. Ide tartoznak az öngyilkosok, a balesetben elhunytak, a gyilkosságok áldozatai, a talált, ismeretlen halottak. Ha a háziorvos úgy látja, hogy az elhunyt hirtelen halálára nincs magyarázat, a halál okát megállapítani nem tudja, ő is kérhet kórboncolást - ezt mi végezzük, ha idegenkezűségre utaló jel nincs.
- Mi történik akkor, ha önök boncolás közben valami érdekességet fedeznek fel?
- Ha nagyon ritka betegséggel találkozunk, vagy boncolás közben derül fény az elhunytnál nem diagnosztizált betegségre, azokat a kliniko-pathológiai konferenciákon megbeszéljük.
- Sok esetben fedeznek fel nem megfelelő diagnózist, gyógykezelést az elhunytak boncolásánál?
- Elég ritkán. Ha orvosi műhiba gyanúja merül fel, azt már hatósági boncolással vizsgálják, de ilyenre sem volt példa a közelmúltban.
- Ha a gyermekei közül valamelyik az orvosi és ráadásul a pathológusi pályát választaná, ön biztatná?
- Már egyik kislányom túl van a választáson, harmadéves orvostanhallgató a pécsi egyetemen. A kórbonctani és kórszövettani tanulmányai azonban csak a vizsgákig fognak tartani, mert elképzelései között nem szerepel, hogy az édesanyja nyomdokaiba lépjen. Ha mégis ilyen ötlete jönne? Le sem beszélném, de rá sem beszélném, hogy pathológus legyen. A választás az ő végső elhatározása lenne, ahogy annak idején az én esetemben is volt.
L. I.
A város napja és millecentenárium
Tavaly óta április huszadika a város napja. Az idei ünnep - amely egyben a millecentenáriumi év első rendezvénye is volt - a Hevesi Sándor Művelődési Központban zajlott, ahol ünnepi közgyűlés mellett kulturális programok is zajlottak. A nap nyitórendezvénye a Millecentenáriumi Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Rajzkiállítás megnyitója volt. Gerencsér Tibor külkapcsolati referens köszöntője után a meghirdető, a Körösi Csorna Altalános Iskola és a díjakat felajánlók adták át az elismeréseket a hazai és a partnervárosokból érkezett alkotóknak. A kiállítás megtekintése után újabb megnyitó következett. A „Környezetünk" című gyermekrajz-kiállítás - amelynek pályázatát a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Környezetvédelmi Alapítvány hirdette meg -díjazott alkotásait Karmazin József és Benedek Miklós ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A legjobbak értékes jutalmakat vehettek át a rendezőktől. Ezt követően Karmazin József városi főépítész, a Környezetvédelmi Alapítvány titkára díjat adott át Balogh László humánökológusnak, dr. Cseke Ferenc tanárnak, a Hevesi Általános Iskola arborétuma létrehozójának és a Kanizsa Hetilapnak. A HSMK emeleti aulája adott otthont annak a fotókiállításnak is, amely Nagykanizsa műemlékeit és helyi védelem alatt álló épületeit mutatja be. A város napjára megjelent „A helyi védelem alatt álló építészeti értékek" című kiadványt is meg lehetett vásárolni, ezt dr. Román András építészmérnök kandidátus, címzetes egyetemi docens ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A 750. jubileumi évben útjára indított ötlet nyomán idén már Nagykanizsa belvárosának egyes részleteit is láthatták az elkészült maketteken a rendezvényre látogatók. A kiállításmegnyitók sora azonban nem ért véget. A galériában „A magyar fa" című kiállításon Suhai Sándor, városunk polgármestere mondott köszöntőt, majd a Németh Alajos nagykanizsai okleveles faipari mérnök, kutató-tervező tudományos munkáját dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár méltatta.
A város önkormányzata este hat órától a színházteremben tartotta nyilvános ünnepi közgyűlését. Horváth István Radnóti-díjas versmondó Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című versét szavalta el, majd Suhai Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet áttekintve az ország és a város 1100 évének legfontosabb eseményeit, eredményeit, megpróbáltatásokon felülemelkedő vívmányait. Hangsúlyozta, hogy az ünnep lehetőséget ad múltunk, jelenünk egybevetésére, a jövő átgondolására. Utalt a tavalyi, jubileumi évre, amely a városé volt. Kiemelte, hogy a millecentenáriumi ünnep országé, városé egyaránt, mindenkinek számvetésre ad alkalmat. Kiemelte, hogy elhangozhat a kérdés: miért ünneplünk ma? A száz évvel ezelőtti milleniumi évforduló eredményeit hozta fel példának a polgármester. Felsorolásában rávilágított, milyen a magyarsághoz, az országhoz kapcsolódó jelképek, értékek nem lennének ma, ha elődeink száz éve nem teremtették volna meg őket. A száz évvel ezelőtti ünnepet és a mai jubileumot összevetve felvetődhet sokakban - mondta Suhai Sándor -, hogy akkor még tudott ünnepelni a magyar. A mostani ünnep bensőségesebb - fűzte hozzá.
A polgármester után dr. Takács Anikó jegyző ismertette a közgyűlés döntését: Nagykanizsa Megyei Jogú Városért díjban részesíti Harkány Lászlót sok évtizedes oktató és kulturális munkájáért; dr. Ördögh Ferencet kiemelkedő oktató és tudományos munkájáért; a Dél-Zala Táncegyüttest a város hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések átadása után a Vegyeskar lépett fel, majd a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar díszhangversenyére került sor.
Hétfő délelőtt került sor a Hevesi Sándor Általános Iskola iskolakertje helyi jelentőségű természetvédelmi területének avatására. Az ünnepségen Suhai Sándor polgármester mondott avató beszédet. Ezt követően az iskola lepkekiállításának megnyitóját tartották.
A Thury téri Millecentenáriumi Emlékpark létesítésében, az ünnepi faültetésben, és a park avatásán részt vettek a képviselő-testület tagjai valamint a Rózsa úti Általános Iskola tanulói. A köszöntőt az ötletadó, Benedek Miklós, a Petőfi iskola igazgatója, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke mondta.
Avatóbeszédében a kezdeményezés jelentőségét hangsúlyozta dr. Takács Anikó jegyző.
Az ünnepi műsort a Vécsey iskola tanulói adták.
lllií KANIZSA - ^ 1 1996. Jó Ilii 29.
*
Ünnepség Molnáriban
Molnári helyi Kisebbségi Önkormányzata július hatodikán és hetedikén ünnepséget tart a honfoglalás és a molnári Altalános Iskola évfordulója alkalmából, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.
A kétnapos ünnepségsorozat az általános iskola centenáriumi műsorával veszi kezdetét, majd délelőtt tíz és tizenegy óra között tanár-di-ák találkozóra kerül sor az iskola udvarán. Tizenegy órakor ünnepi műsort tekinthetnek meg az érdeklődők, majd délután háromtól négyig ünnepélyes testületi ülésen vehetnek részt. Négy órától koszorúzás lesz a nagykanizsai és a molnári temetőben, majd - hat órakor - címer- és zászlóavatással fejeződik be a nap.
Másnap, vasárnap délelőtt tíz órakor ideiglenes határnyitásra kerül sor Molnári és Kotoriba között, aztán tizenegy órától lovasfelvonulás veszi kezdetét.
Délután egy órától meghívásos díjugrató versenyt láthatnak az érdeklődők, melynek eredményhirdetésére, és a Molnári Nagydíj átadására este hatkor kerül sor. Hét órakor lezárják az ideiglenes határátkelőhelyet, majd - az ünnepségsorozat záróakkordjaként - utcabálon vehetnek részt a szórakozni vágyók.
Karnagyi lemondás
A Hevesi Sándor Művelődési Központ vegyeska-
rának több, mint három éven keresztül sikeresen tevékenykedő karnagya, Serfőzőné Horsetzky Márta családi okokra hivatkozva lemondott.
A HSMK igazgatósága és a kórus tagsága megköszönve eddigi munkáját csütörtökön búcsúzott el a karnagytól.

Szemetet csak felügyelettel!
Kedden délután Valkonyá-ra vonultak a tűzoltók, ahol öt hektárnyi területen száraz fű égett. A tűz keletkezési oka gondatlan szemétégetés. Anyagi kár nem keletkezett.
Vaklárma
Szerdán éjszaka a Bagolai-hegyre riasztották a tűzoltókat, ám mint utólag kiderült, az aggodalom alaptalan volt, egy szőlősgazda felügyelete mellett égett a felgyülemlett szemét.
Belecsapott a villám
Pánteken délelőtt Kiskani-zsára riasztották a tűzoltókat, a Kőrisfa utca végén egy családi ház padlástere gyulladt ki.
Pusztító vihar
A hét végén a délutáni órákban Sármelléken segéd-
keztek a tűzoltók, ahol a vihar több épületet megrongált.
Forgalmi gondok
Az Erdész utcában a hatalmas szél hatására leszakadt faágakat kellett eltávolítani az útról, mely a közúti forgalmat akadályozta. Ugyanezen a napon a Rozgonyi úton egy kerítés dőlt ki, itt szintén be kellett avatkoznia a tűzoltóság munkatársainak a forgalom zavartalanná tétele érdekében.
Embercsempész
A Nagykanizsai Határőrség munkatársai az elmúlt héten Rédicsnél öt román állampolgárt fogtak el, akik gyalogosan igyekeztek - illegálisan - Szlovéniába jutni. A csoport elfogása után néhányperccel a közeli határátkelőhelyen jelentkezett kilépésre egy olasz rendszámú furgonnal M. O. huszonhárom esztendős román állampolgársá-
gú férfi, aki szabályos útiokmányokkal szándékozott Szlovénián keresztül Olaszországba jutni, ahol segédmunkásként dolgozott. A férfit a szlovén szervek visszairányították magyar területre, M. O. elmondása szerint azért, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségű tömény szeszt találtak nála.
A furgon kilépésének és a csoport elfogásának szinte egybeeső időpontját meglehetősen gyanúsnak találták a határvadászok, így sort kerítettek a tüzetes vizsgálatra. Rövidesen kiderült, hogy a román férfi már Romániában felajánlotta szolgálatait a kis csapatnak, fejenként háromszáz márkáért kalauzolta volna őket a határ két oldalán. Az öt fő ellen az idegenrendészeti eljárás lefolytatásra került, az embercsempész férfit pedig átadták a rendőrségnek.
A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság minden kedves érdeklő-dőt tisztelettel meghív a Határőrség Napja - a határőrök védőszentje, Szent László királyunk napja - alkalmából megrendezésre kerülő nyílt napra, június huszonkilencedikére.
A programok két helyszínen zajlanak majd.
I. helyszín: Letenye, Petőfi út 121. szám alatti határőrségi objektum
Ideje: 10.00-13.00-ig Program: - ünnepélyes megnyitó
- fegyverzeti, technikai, önvédelmi, harcászati, j árőrkutya-bemutatók
II. helyszín: Nagykanizsa Határőr Igazgatóság (Erdész út 26.) Ideje: 13.00-15.30-ig
Program: - ünnepélyes megnyitó
- fegyverzeti és technikai eszközök bemutatása
- gyermekeknek játszóház, ügyességi versenyek, számítógépes játékok
- önvédelmi, harcászati és járőrkutya-bemutatók
RENDORSEGI FELHÍVÁS
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat Fléger Ferenc, Zalaegerszeg, Berzsenyi út 15. szám \'alatti lakos ellen, aki külföldön - Németországban és Ausztriában - történő munkavégzés megszervezésének ígéretével több jelentkezőtől készpénzt vett át. Kérjük, a nyomozás eredményes lefolytatása érdekében jelentkezzenek azok a személyek, akiktől Fléger pénzt vett át. Bejelentést lehet tenni a 92/311-538-as •számú telefonon, illetve személyesen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth út 45.), vagy bármelyik rendőrnél .

- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Dőrő János. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva, Gombás Imre, Lukács Ibolya. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár; Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Szirovicía Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Computertechnlkic Antal Lívia, Borda Menyhért és Foga Kálmán Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49. Tel.: 92/315-800. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 100 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
Gondolja meg, az állattartás mennyi kellemetlenséget okozhat környezetének, ha szükségszerű szabályait nem tartják be!
4 ( KANIZSA -
p
i 1996. i ÜÜ pter nber Ili
Szociális és Egészségügyi Bizottság
szociális foglalkoztató
ápolási otthon
A dr. Csákai Iván elnökletével ülésező bizottság első napirendként a Szociális Foglalkoztató vezetői pályázatára benyújtott pályamunkákról tárgyalt és meghallgatta a pályázókat. A két pályázó - a harmadik nem felelt meg a pályázati kiírásnak - a bizottság kérésére szóban kiegészítette pályázatát szociális elképzeléseiről. A zárt ajtók mögött folyó tanácskozáson a bizottság a két jelölt alkalmasságáról szavazott és felállította a sorrendet.
A szavazást követően újra a SZEB elé került az ápolási otthon létrehozásának ügye. Ezzel kapcsolatban a bizottság úgy határozott, hogy előterjesztést készít a közgyűlésnek azzal a határozati javaslattal, hogy az önkormányzat szándéknyilatkozatot tesz egy ápolási otthon létrehozására. Az érvényes szándéknyilatkozattal meg lehet keresni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt a finanszírozás érdekében.
Ezt követően a Szociális Alapmaradvány felosztásának irányelveiről tárgyalt a bizottság tagsága. Úgy döntöttek, hogy változtatás nélkül teszik közzé a pályázati kiírást. Változás csupán az lesz, hogy előnyben részesülnek azok a pályázók, akik máshonnét nem kapnak támogatást. A pályázati kiírást, a pályázati feltételeket a sajtóban megjelentetik. A felhívás lapunk 3. oldalán olvasható.
Az ülés utolsó napirendi pontját ismét zárt ajtók mögött tárgyalta a bizottság. Huszonkét fellebbezés érkezett szociális, segélyezési ügyben. Ezek között volt jövedelempótló támogatáséit, rendszeres nevelési segélyért és lakásfenntartási támogatásért beadott és elutasított kérelmek fellebbezése. A bizottság által a Kórház Felügyelő Tanácsba delegált Debreceni Attila más elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a jelölést. A jelöltségre felkért Béres Márton a következő ülésen ad választ a bizottságnak.
L. I.
Emlékműavatás
Átadták a Várkaput
Szeptember tizenkettedikén került sor a kiskanizsai benzinkút mellett lévő Ifjúsági Parkban megépült Várkapu ünnepélyes átadására. Az eseményen jelen volt Suhai Sándor polgármester, Lovrencsics Lajos, a Városvédő Egyesület elnöke, Zsoldos Ferenc, a millecentenáriumi bizottság elnöke, Horváth Gábor, a Ryno Kulturális Menedzseriroda vezetője, valamint -díszvendégként - városunk szülötte, dr. Fodor István politikai államtitkár.
A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a város vezetése mindig nagy örömmel bábáskodik egy, a várost szépítő, gazdagító létesítmény avatásakor, s közreműködhet egy közösség összefogásának eredményeképp megvalósuló érték átadásában. - Ilyen, ünnepi alkalom ez a mai, amikor múltunkat idéző, jövőnket előkészítő, hi-
tem szerint jelenünket minősítő, és a jövőt természetesen kedvezően befolyásoló monumentális emlékművet, egy város újraszülető jelképét, annak is pompás, akár esztétikai élményt is felkelthető építményt vehetünk birtokunkba - mondta Suhai Sándor, majd a város történetének rövid áttekintése után átadta a szót dr. Fodor Istvánnak, aki Nagykanizsán eltöltött ifjúkon évei emlékeinek felidézésén keresztül osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel, s elmondta, reméli, a történelmi emlékhely avatása után talán egyre többen érzik majd szükségét annak, hogy megismerkedjenek a vár történetével, Nagykanizsa múltjával.
Lovrencsics Lajos ezt követően rövid „történelemlecke\'\' során ismertette a jelenlévőkkel városunk történetét, kiemelve a kanizsai vár szerepét, méltatva a vár védőinek
emberéleteket is követelő, a hazáért hozott áldozatait
Ezt követően került sor a Várkapu bejáratánál elhelyezett Thury György-szobor leleplezésére. A szobor talapzatánál koszorút helyezettel dr. Fodor István államtitkár, Suhai Sándor polgármester, Lovrencsics Lajos, valamint a Zalai Gyepűvédők nevében Csondor Csaba.
A koszorúzást követően városunk polgármestere átvette Lovrencsics Lajostól a várkapu kulcsát, így a lakosság „birtokba vehette" az emlékművet.
Az ünnepség záróakkordjaként a Hevesi Sándor Művelődési Központ vegyeskara adta elő - stílszerűen - a Thury-kantátát, majd befejezésül a Zalai Gyepűvédők lovasbemutatőját tekinthették meg a jelenlévők.
B.J.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy a közeljövőben Szabadhegyen, a Tripammer utcai temető mögötti ún. Fasori dűlőben, Kiskanizsán az ún. Szokoldom-bon és Palinban az új lakótelep folytatásaként lesz lehetőség családi házas telkek kialakítására.
A családi házak építésére alkalmas telkek azonban minden helyszínen közművesítetlenek, közművesítésük jelentős befektetést igényel.
Szeretnénk a lakossági igények figyelembevételével elkezdeni a közművesítést és a telekosztást, de egyidőben minden helyszínen a magas költségek miatt ez nem lehetséges.
Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, akik az elkövetkezendő 5-10 évben családi ház építésében gondolkodnak, tájékoztassanak bennünket arról, hogy a négy helyszín közül melyiken építkeznének szívesen.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az egyes területeken milyen telekméretek várhatóak:
- Palin kb. 800 nm
- Kiskanizsa, Szokoldomb (Bajcsai,
Szepetneki utca által határolt terület) 900 nm
- Fasori dűlő 1200-1500 nm
- Szabadhegy 1200 nm
Palinban a telkek kialakítása a másik három helyszíntől függetlenül kisebb mértékben folytatódik, várhatóan a telekárak itt lesznek a legkisebbek a részleges közművesftettség miatt. Szabadhegyen, a Fasori dűlőben és Szokoldombon is az előzetes számítások szerint a közművesített telkek ára el fogja érni az 1-1,2 millió Ft-ot (telekmérettől függetlenül).
Kérjük a családi ház építésében gondolkodó városlakókat, hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban e felhívás mellett megjelenő kérdőívet szíveskedjenek kitölteni és azt a Polgármesteri Hivatal földszintjén elhelyezett urnába 1996. szeptember 25-ig dobják be.
Bízunk abban, hogy segítő közreműködésükkel az Önök igényeinek legjobban megfelelő megoldást választhatjuk.
Suhai Sándor polgármester
// /
KERDOIV
a kialakításra kerülő, családi ház építésére alkalmas telkek vásárlásáról
1. Név:
Lakcím:..........................................................................................
2. A következő 5-10 évben családi ház építésében gondolkodunk, a felhívásban szereplő helyszínek között és lehetőségeink ismeretében a következő sorrendet állítanánk fel. (A helyszíneket 1-4-ig sorszámmal kéljük rangsorolni.)
sorszám
Palin, új lakótelep
Temető mögött, a Fasori dűlőben
Szabadhegy
Kiskanizsa, Szokoldomb
3. A közművesítés gyorsítása érdekében hajlandó lennék a vételár maximum 1/4-ét készpénzben, legfeljebb féléves időtartamra az Önkormányzatnak megelőlegezni.
igen nem
(A megfelelő válasz aláhúzandó!)
4. Az általam elsőnek rangsorolt területen kb........évben
szeretnénk az építkezést megkezdeni.
5. Megjegyzés, javaslat:
Nagykanizsa, 1996.......................hó..
. nap
aláírás
16
| KANIZSA)
Cigány Kulturális és Sportnap
Az elmúlt hét szombatján a hétköznapitól kissé eltérő zsivajtól volt hangos a Zemplén Győző Általános Iskola. A mindennapi gyerekhangokat az MCKSZ Zala Megyei Tagszövetsége és a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghívására érkezett gyermek és felnőtt versenyzők és hagyományápolók zsongása váltotta fel. Az immár hetedik alakalommal megrendezett kulturális és sportnapon megjelenteket Teleki László, a CKÖ elnöke és Sárközi Ildikó, az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Emberi Jogi és Vallási Bizottságának elnöke köszöntötte. Hangsúlyozták a cigányság hagyományőrzésének fontosságát, az identitástudat erősítését, a többségi társadalomba való beilleszkedés már nyitott és még feltáratlan útjait. A Budapestről, Somogy és Baranya megyéből érkezett és a város környékén élő romák csapatai a délelőtt folyamán sportversenyeken, mérkőzéseken mérték össze erejüket, délután pedig kulturális bemutatókra került sor. A kanizsai versmondókon kívül felléptek népzenei csoportok - köztük a Ki Mit Tud elődöntőjébe jutott Kanizsa Csillagai együttes - és a szepetneki Öletve a csapi iskola diákjai.
Izraeli kapcsolatok
A leendő partnerváros, Akko meghívására szeptember 28. és október 2. között önkormányzati delegáció utazik az izraeli városba. A küldöttség vezetője Suhai Sándor polgármester. Vele utazik Balogh Tibor, a négypárti koalíció vezetője, dr. Fodor Csaba szocialista frakcióvezető, Krémer József SZDSZ-es képviselő, külkapcsolati tanácsnok és Horváth Krisztina, a hivatal kultúrreferense.
HETVENÖT EVES A NAGYKANIZSAI
IMTONIKUS ZENEKAE
A Kanizsai Zenepáitolók Egyesületének szervezésében jubileumi koncertet tartott városunk szimfonikus zenekara. A Hevesi Sándor Művelődési Központban megtartott előadás méltó volt a háromnegyed évszázados évfordulóhoz. A kezdést megelőzően Suhai Sándor polgármester mondott rövid bevezetőt, melyben az együttes rövid történetét is ismertette. A koncertet megtisztelte jelenlétével városunk szülötte, az idős zeneszerző, Farkas Ferenc, s az előadást a mester Svájcban élő fia, Farkas András vezényelte végig.
A műsor első száma stílszerűen Bizet Carmenjének Nyitánya volt, amely része volt az együttes hetvenöt évvel ezelőtti, 1921-es bemutatkozó koncert repertoáijának is. A második darab J. S. Bach E-dúr hegedűversenye volt, melynek szólóját Jakobovics Árpád játszotta. Ezt követően Farkas Ferenc nagyszerű darabját, a Capricco Ali\' Ungerese-t hallhatta a nagyérdemű. A kortárs mű címének megfelelő szenvedéllyel bontotta ki a mindenki által jól ismert népzenei motívumokat. A szünetet követően Mozart művének, a Jupiter Szimfóniának hangjai csendültek fel nagyszerű lezárásaként a jubileumi koncertnek. A jelenlévő szépszámú közönségnek igazán maradandó élményben volt része ezen az esten, köszönet érte a zenekarnak, a karmesternek és szervezőknek.
Pungor Attila
HyÁNY-EENDEZVÉNy
A EATTtiyÁNmtN
A Batthyány Lajos Gimnázium szeptember 27-én, pénteken 19 órakor hangversenyt rendez az Alsóvárosi Templomban. Ez az orgona- és dalest jótékonysági célzatú is: adományokat elfogadnak a szervezők a Felsővárosi Templom orgonaépítése javára. Miért rendez egy gimnázium hangversenyt és miért éppen ilyen célzattal? Erről kérdeztük Balogh László igazgatóhelyettest, az iskola rendezvényfelelősét.
- Iskolánk fő feladata az oktatás, de legalább olyan fontosnak érezzük a nevelési feladatok ellátását. Ezt sokszor a tanórákon kívüli rendezvények megtartásával érhetjük el, mely kulturális, sport- és egyéb hagyományőrző programokat jelent. Néhányszor ezek a rendezvények városunk polgárainak is szólnak Ezt szeretnénk még inkább megerősíteni a jövőben. Ezért iskolánk elhatározta, hogy havonta legalább egy-egy olyan eseményt szervezünk, amely nyitott lesz a város polgáraifelé, és esetenként valamilyen jótékonysági célt támogat. Különböző helyszíneken többféle formában szeretnénk mindezt megvalósítani. Eze-
ken az esteken az iskolához tartozó, vagy valamilyen módon kötődő jelenlegi vagy volt diákok, tanárok, az iskola célkitűzéseit támogató barátok vesznek részt. Akár „Hyány-Rendez-vények" címmel is futhatna ez a sorozat - utalva a sikeres „ Hyány-Ga-léria" rendezvényekre is -, bár tudjuk, hogy nélkülünk is nagyon bő és értékes városunk kulturális élete és kínálata. De szeretnénk mi is hozzátenni egy színt a magunk lehetőségei által.
\'- Hogy történik ez a mostani hangverseny által?
-A péntek esti hangversenyük célja a Felsővárosi Templom orgonaépítésének támogatása. A Jézus Szíve plébánia temploma többször adott már otthont iskolánk számára karácsonyi műsor, Te Deum tartásához. Mi most ily módon szeretnénk köszönetünket kifejezni. Külön is köszönetet mondunk Koroncz László plébános úrnak mindenkori önzetlen segítőkészségéért, jóakaratáért.
A mostani fellépők közül Baráth Yvette zeneiskolai tanár iskolánk régi diákja, egykori kollégánk Dávidovics
Sándor leánya. Az őt kísérő Gerócs Erzsébet is iskolánk tanulója volt. Az orgonamüveket Martonné Németh Mária tanárnő, kollégánk adja elő, aki egyébként matematikát tanít, de már így is sokszor hallhatta városunk zeneszerető közönsége elmélyült, művészi orgonajátékát.
Hálás szívvel mondunk köszönetet Németh Lajos plébános úrnak is, hogy lehetőséget és otthont adott az Alsóvárosi Templomban hangversenyünk megrendezésére.
- Mik a további terveik?
- Tulajdonképpen kapcsolódó rendezvényük szeptember 26-29. között zajló IX. Tungsram-Battliyány Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny. Október 19-20-án lesz a VII. Zemplén Győző Fizikaverseny, melyhez olyan ismeretterjesztő előadások is tartoznak, mely érdekelheti a város tanulóifjúságát és polgárait is. November elején valószínűlegfellép iskolánkban Iváncsits Tamás zeneszerző, papnövendék népszerű dalaival. Minden érdeklődőt szeretettel várunk ezen és további rendezvényeinkre.
Támogatták a Vegyeskart
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás jellegű kiadási előirányzatának zárolásával a Hevesi Sándor Művelődési Központnak hétszázezer forintot csoportosítottak át a Vegyeskar olaszországi kórusversenyen való részvételéhez.
SZUPERCRUISE
Missíon: Impossible
Jó másfél hónapja indult el a slágerlistákon felfelé az a számítógépeken generált erőszakos zenedarab, melyet a hajdani televíziós Szupercsoport-sorozat főcímzenéjeként ismerhettük meg valamikor. A zenél aztán most követi a film is. S miért is
ne néznénk meg, ha egyszer minden kereskedelmi rádió ezt reklámozza?
Rendkívül érdekes a film technikai világa. Kialakítói persze ugyanazokat a csapdákat kerülgetik, mint az összes James Bond Superman, Batman és a többi történet filmre ál-
C KANIZSA - TtU^ji* )
17
ILYEN A VILÁG H
JELEK ES JELENÉSEK
„Jöjj és lásd" - az írás után ezt súgta valami a kiállítóterembe lépőknek. Nem is súgás volt ez, hanem néma erő, ami beszippantotta a testi-lelki valót. Nem volt ott szépség, nem volt ott jó, de annak a hiánya miatt - talán immunreakcióként - érezni lehetett valami mást, mint amit a szem tapasztalt. Hiába látott a szem eltorzult arcokkal takarózó lelkeket, elaljasult világot, eladósorba tartozó női testeket, állatembereket, rémálmakban fel-feltűnő képtelen képeket, elkorcsosult emberiséget, hiába érezte a halál, a pusztulás leheletét, a zűrzavart és a borzalmakat, hiába látott egy elaljasult világot, a pénz hatalmába került kapzsi kereskedők világát, az Apokalipszis négy lovasát a legközelebbi fekete lovassal; a sötét, gomolygó, zaklatott háttérvilágból mégis előviláglik valami -talán megint az immunreakció miatt? A fény, a megvilágosodás, a látás, az őrület múltán tisztuló
gondolat mind ott van, hiába a korcsosult, halálszagú űr, amelyben nem talál sem utat, sem társat az ember. A legrosszabb ez az év volt - talán valahol már elkezdett derengeni, lassan oszlik a sötétség, ahol elveszhet a lélek, megpróbálja kiárusítani, elaljasítani a pénz világa. Érzelmek nélkül, eszközzé válva, manipulált lényként élünk, legalábbis ezt szeret-
nék a rossz kalmárok. Az emberek viszont nem beszélnek, mert vagy bölcsek vagy félnek. Tudják, mit akar a Gonosz, a gonoszok világa.
Tudja ezt Pikó Sándor festőművész is, akinek a Zsigmondy Galériában nyílt kiállításán látottak nemcsak egy kiállítás képei voltak.
Lukács Ibolya
TIN-TIN QUARTETT
A TEAHAZBAN
A múlt hétvégén ismét a HSMK Teaházának vendége volt a hazai jazzmuzsika egyik különleges képviselője, a Tin-Tin Quartett! Az együttest utoljára a tavalyi Jazzfcsztiválon láthattuk városunkban és már voltak vendégei - igaz, más felállásban - a Teaháznak is. A Szőke Szabolcs - gadulka, Ju-
hász Gábor - gitár, Monori András - kaval alaptriót most egy olasz zeneszerző - bőgős, Udo Bellotti egészítette ki.
Az együttes muzsikája némileg változott az utóbbi időben. Az eddig domináns afro-indiai zenei hatások helyett most a kortárs komolyzenei hatások erősödtek fel muzsikájukban. A ha-
gyományos klasszikus hangszereket - gitár, bőgő - kiegészítő balkáni - kaval, gadulka - és egyéb egzotikus hangszerek alkalmazásával kialakuló különleges hangzás, tökéletes hátterét adja ennek a muzsikának. A zene úgy vált jazzmuzsikává, hogy közben a domináns népzenei hangszerek minden jellegzetessége megmaradt. Nagyszerű medi-tatív muzsikát hallhattunk ettől a négyestől.
Pungor Attila
MŰSOR
DECEMBER 14. SZOMBAT 18.30 óra: Detonátor együttes koncertje a HELY klubban Apolló mozi: 14.30, 16. 18 és 20 óra:
A Notre Dame-i toronyőr Stúdió mozi: 18.15 óra: Érzékek iskolája
DECEMBER 15. VASÁRNAP Apolló mozi: 14.30, 16. 18 és 20 óra:
A Notre Dame-i toronyőr Stúdió mozi: 18.15 óra: Érzékek iskolája
DECEMBER 16. HÉTFŐ
15 óra: ,A Kapos-mente népművészete" címmel kiállítás-megnyitó a HSMK-ban 19 óra: Nyulak Margitja - színmű a zalaegerszegi Hevesi S. Színház előadásában a HSMK-ban (Hevesi-bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
Notre Dame-i toronyőr Stúdió mozi: 18.15 óra: Érzékek iskolája
A C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Jövő Hét.
DECEMBER 17. KEDD
19 óra: Nyulak Margitja - színmű a zalaegerszegi Hevesi S. Színház előadásában a HSMK-ban (Rátkai-bérlet) Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
Notre Dame-i toronyőr Stúdió mozi: 18.15 óra: Érzékek iskolája
DECEMBER 18. SZERDA 15 óra: Gyermekek karácsonya a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében a HSMK-ban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
Notre Dame-i toronyőr Stúdió mozi: 18.15 óra: Érzékek iskolája
A C2-es kábelen KANIZSA TV: -Mozaik; - Sportműsor, - JEL-KÉP. DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK
14 óra: Idősek karácsonya a „Segíts,
hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében a HSMK-ban
15 óra: Nyugdíjasok karácsonya a
Kodály Z. Műv. Házban 19 óra: Táncház az Erkel F. Olajipari
Műv. Házban Apolló mozi: 14.30, 16, 18 és 20 óra:
Hull a pelyhes Stúdió mozi: 18.15 óra: Drágám, add
az életed A C2-es kábelen KANIZSA TV: - Híradó; - Paletta; - Természetünk; -Százlábú; - Körjárat
DECEMBER 20. PÉNTEK 10-18 óráig: Városi Sí Börze - feleslegessé váll téli sportfelszerelések cseréje, eladása a HSMK földszinti előcsarnokában
16 óra: Az Ifjúsági Klub műsoros, ze-
nés estje az Erkel F. Műv. Házban
17 óra: Kertbarátok előszilvesztere a
Kodály Z. Műv. Házban 19 óra: A HSMK Vegyeskarának karácsonyi koncertje a Felsővárosi templomban Apolló mozi: 14.30, 16, 18 és 20 óra:
Hull a pelyhes Stúdió mozi: 18.15 óra: Drágám, add az életed

KANIZSA -
]99ft. december 13.

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 13-án 18 órakor: ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK „Albániában jártam" -diaképes útiélmény-be-számoló
- 13-án 19 órakor: LUCA NAPI JAZZ KOCSMA Vendég: a csáktornyai Big Band
- 15-én 19 órakor: EDDA KONCERT
- 16-án 15 órakor: SZÜLŐFÖLDÜNK, MAGYARORSZÁG
„A KAPOS-MENTE NÉPMŰVÉSZETE" - kiállítás
- 16-án 19 órakor: NYULAK MARGITJA - színmű (HEVESI-BÉRLET)
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
- 17-én 19 órakor: NYULAK MARGITJA - színmű (RÁTKAI-B ÉRLET)
- 18-án 15 órakor: GYERMEKEK KARÁCSONYA
A „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében
- 19-én 14 órakor: IDŐSEK KARÁCSONYA
A „Segíts, hogy segíthesr sünk" Alapítvány és á Vöröskereszt szervezésében
- 20-án 19 órakor: A HSMK VEGYESKARÁNAK KARÁCSONYI KONCERTJE a Felsőtemplomban
VJJŰW.
Budapesti ajándék kanizsai nyugdíjasoknak
December hetedikén este hét órától jótékonysági koncerttel kedveskedtek a nyugdíjasoknak a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol opera-és operettestre került sor Mol-dován Stefánia, Magonyi Zsolt, Pászthy Júlia, Gregor József, Oszvald Marika, Csere László és Kovács Erzsi közreműködésével.
Mint Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ munkatársa lapunk érdeklődésére elmondta, a rendezvényre - amely Suhai Sándor polgármester köszöntő szavai után vette kezdetét - közel négyszáz nyugdíjas látogatott el, ők belépődíj nélkül élvezhették az előadást a budapesti Mader Press Információs Iroda ajándékaként. Az igazgató elmondta továbbá, az est közös megállapodás eredményeként született meg a fővárosi iroda kezdeményezésére, akik magukra vállalták a szervezés oroszlánrészét, a szponzorok felkutatásától a tiszteletdíjak kifizetéséig._
B. J.
- 55 535. az elmúlt hét folyamán - hónapok óta első ízben - növekedett városunk állandó lakosainak száma. Nyolc polgárt kísértek utolsó útjára a nagykanizsai köztemetőben, s tíz csecsemőt vihettek haza a boldog szülők a kórházból. Szombaton négy pár esküdött egymásnak örök hűséget az anyakönyvvezető színe előtt.
LAKATLAN HAZ ÉGETT
Viszonylag könnyű hetet zártak a nagykanizsai tűzoltók. A december másodikától nyolcadikáig terjedő időszakban mindössze egyetlen alkalommal riasztották őket, Letenyére, ahol egy lakatlan ház kapott lángra. Az épületben lévő szoba és a benne lévő bútorok gyulladtak ki, a tűz keletkezési okát vizsgálják.
TÖBBSZÖRÖSEN ILLEGÁLISAN
Gosztolánál két egyiptomi férfit tartóztattak fel a Nagykanizsai Határőrség járőrei, harmadik társuk nemes egyszerűséggel elszaladt, mihelyst megpillantotta a járőrt. Ám ő sem jutott messzire, másnap - lakossági bejelentés alapján - határvadász-kézre került.
Az előállítás során kiderült, a három férfi néhány nappal korábban szabályosan lépett be Ferihegyen az országba, ahonnan vonattal utaztak Nagykanizsára, majd taxival a magyar-szlovén határ közelébe. Mint elmondták, több illegális határátlépéssel Olaszországba szerettek volna jutni.
PADLASTERBEN
A murakeresztúri vasúti átkelőhelyen két román férfi igyekezett - a kilépő nemzetközi gyors padlásterén megbújva - illegálisan elhagyni az országot, két honfitársuk pedig néhány nappal később hasonló módszerrel próbált Olaszországig eljutni.
KÍSÉRLETEK ÉS ELKÖVETÉSEK
A Nagykanizsai Határőrség munkatársai az elmúlt héten a magyar-szlovén határon huszonhárom jogsértő személlyel szemben jártak el. Közülük huszonket-ten Szlovéniába igyekeztek a zöldhatáron, s hét fő ki is jutott, őket a szlovén határvadászok fogták el.
TÖBB A JOGSÉRTŐ
Mint a határőrség sajtóreferense lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójában közölte, az év első tizenegy hónapjában a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság több mint ezernyolcszáz fő jogellenes cselekményt elkövető személlyel folytatott le szabálysértési, illetve kezdeményezett büntetőeljárást.
— Tisztelt Szerkesztőség!-
LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EGÉSZSÉG
Vetélkedő a Péterfyben
A Fogászati és Testápolási hónap keretében 1996. november 28-án megrendezte a Péterfy Sándor Általános Iskola Vöröskeresztes Diákszervezete az Egészségnevelési vetélkedőt. A vetélkedő elején megemlékeztünk a Véradók Napjáról és a december elsejei AIDS Világnapról is.
Az elméleti kérdések mellett, vidám játékos feladatokat is végrehajtottak a négy főből álló csapatok. A tizenhárom csapat közül a 8. d. osztályosok voltak a legügyesebbek.
A villámkérdésekkel a nagy számú szurkolótábort is szórakoztattuk. Örülünk, hogy sikerült egy kellemes délutánt szereznünk tanulóinknak, tanárainknak.
Magyar Henrietta
Ifjúsági vöröskeresztes titkár
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Juciit, Dukát Éva, Gombás Imre. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Míllei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Nagy Csaba, Pungor Attila, Szirovícza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3, Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel,/fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja n Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel,: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 100 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
AZ- ÜNNEPEK FÉNYÉHEZ A RENDEZETT, TISZTA KÖRNYEZET
nvrnmHrTPTT iriwt JLrJL£sJ3 UlVIillíV I Ej 1 JUlííiM l
52 KANIZSA - &<*c4 decembe r 20.
- 55 530. A mögöttünk álló hét folyamán öt fővel csökkent városunk lakosainak száma. Öt polgárt kísértek utolsó útjára a nagykanizsai köztemetőben, ám ezen a héten egyetlen csecsemő sem döntött úgy, hogy megmutatja magát a világnak. Úgy tűnik, a házasodási kedv is megcsappant kissé: szombaton mindössze egyetlen pár hitelesítette kapcsolatát az anyakönyvvezető színe előtt.
KI KICSODA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468 HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 20-án 10 órától: VÁROSI SÍBÖRZE
Használt, vagy feleslegessé vált téli sportfelszerelések cseréje és vására
- 20-án 19 órakor: A HSMK VEGYESKARÁNAK KARÁCSONYI KONCERTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN
Közreműködnek: a Los An-dinos Együttes, Csáktornya Városi Vegyeskara és Viszló István Vezényel: Katona Noémi
- 22-én 18 órakor: KÁPOLNA KONCERTEK KARÁCSONYI HANGVERSENY A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN Közreműködnek: Kovács Imre, a Magyar Állami Hangversenyzenekar első fuvolistája; Lakatos György Liszt-díjas, a Magyar Állami Operaház zenekarának szólistája; Lakatos Péter csembaló
Atfvi lnr
Az elmúlt hét péntekén került sor a „Ki kicsoda Zala megyében?" című kötet ez évben megjelent kiadványának díszbemutatójára Alsópá-hokon, a Kolping Hotelben. A megjelent vendégeket Baldauf Csaba, a hotel ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd Molnár László kiadó, Rikli Ferenc felelős szerkesztő és Rab László szerkesztő beszélt a kötet egyes részeiről. Mint Rikli Ferenc a kötet egyes részeit ismertetve elmondta, a Dél-Dunántúli Extra Lapkiadó Kft. gondozásában megjelentetett könyv első fejezetében, névlexi konában közel ezeregyszáz Zala megyei polgár kapott helyet, ezt követi második egységként kétszázötvenhét zalai település minimonográfiája, ahogy a kiadó említette, azoké, „akik nem hagyták, hogy maga alá temesse őket a víz, mindent elkövettek, hogy talpon maradjanak, a megye érdekében is". A harmadik fejezetben cégekről, intézményekről találhatnak érdekes és hasznos információkat az olvasók.
Molnár László az elhangzottakhoz hozzátette, véleménye szerint rendkívül fontos volna, hogy megmutassa magát az ország azon ré-
sze, amelyik nem akar pártosodni: az egyesületek, szervezetek, munkahelyi kollektívák, az a civil világ, amely folyamatos kontroll alatt tart(hat)ja a hatalmat éppen uraló-kat. Rikli Ferenc hangsúlyozta, a kötet szerkesztésénél döntő szempont volt, hogy a települések a lehető legnagyobb számban képviseltessék magukat, hiszen - véleménye szerint - a helytörténeti oktatás „bázisa", segédanyaga is lehet a kiadvány.
Az ünnepi köszöntőt követően a felelős szerkesztő tiszteletpéldányt nyújtott át Varga Lászlónak, a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, aki rávilágított, a millecentenárium évében megrendezett és ahhoz kapcsolódó megyei programok két olyan fontos elem között helyezkednek el, mint a Zalaváron felavatott Szent István kápolna, s az országosan is egyedülálló „Ki kicsoda Zala megyében?" kiadványa.
A kötetből egyelőre ötszáz példány készült, ezeket a helyszínen -a könyv eszmei értékét növelendő -az erre az alkalomra készült bé-lyegzóvel látták el._
B.J.
MAGYARORSZAG KÉPESLAPOKON
A Hevesi Sándor Művelődési Központban került sor a „Magyarország képeslapokon" című, a mil-lecentenáriumi programsorozathoz kapcsolódóan megrendezett vetélkedő nyerteseinek kisorsolására. A több, mint százhúsz résztvevőtől, játszani vágyótól származó mintegy hétszáz képeslap a HSMK előterében elhelyezett hatalmas Magyarország-térképre került, s -mint Papp Ferenc igazgató elmondta - csak az Alföldön maradtak „fehér foltok".
Zsoldos Ferenc, a Millecentená-riumi Rendezvények Szervezőbizottságának elnöke köszöntő beszéde után sorsolta ki azt a tíz résztvevőt, aki könyv- és tárgyjutalomban részesül, név szerint Rikli Balázs, Makaró Tamás, Anik Mónika, Szegi Katalin, Varga Bettina, Bata Péterné, Horváth Eszter, Simon Gabriella, Szabó Gábor (Nagykanizsa) és Szmodics Péter (Belezna).
Az érintetteket levélben is kiértesítik_
B. J.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
MADAR-KARÁCSONY
A Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület kéri a város lakosságát, intézményeinek dolgozóit, hogy az idei karácsonyon se feledkezzenek meg az élelem után kutató madarakról. Készítsenek zsiradékból, margarinból, magokból eleséget a fákon és a határban élelemért már hiába kutató kismadaraknak. Ha a felmelegített zsiradékot, faggyút egy tejfölöspohárba, margari-nostálba öntik és abba eleség-ként magvakat szórnak, majd a megdermedt és a formából kiöntött gombócot felfűzve a fákra helyezik, énekes- és más madaraink ezekkel átvészelhetik az ínséges időket. Legyen idén is Madárkarácsony, járuljon hozzá Ön is ahhoz, hogy minél több kismadár túlélje a hideg időt!
Súlyos baleset
Az elmúlt héten, a hetes úton, az István Fogadó előtt két autó ütközött egymással frontálisan. A szabálytalanul előző autó vezetője súlyos, míg a másik autó utasai könnyebb sérülést szenvedtek.
Füstölődött a hús
A hét közepén a Palini Hús Kft. lerakatában csaptak magasra a lángok. Kigyulladt a húsfüstölő és a felette lévő tető. A Nagykanizsai Tűzoltóság tájékoztatása szerint a megmentett érték hárommillió, a kár ötszázezer forint.
Szegedi károsult
Az elmúlt hét közepén a Kodály utcából lovasítottak meg ismeretlen tettesek egy szegedi lakos tulajdonában lévő Ladát. Az ERN-376-os rendszámú autó eltulajdonításával nyolcvanezer forintnyi kárt okoztak az autótolvajok.
Főszerkesztő: Dórő János. Főmunkatárs: Lukács Ibolya. Munkatársak: Bella Judit, Dukát Éva, Gombás Imre. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Nagy Csaba, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Livia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ügyvezetője. Nyomja a Zalai Nyomda Rt Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor ügyvezető igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 100 Ft. Lapzárta: a megjelenést megelőző kedd 12 óra. ISSN 0865-3879
NAGYKANIZSA
A sózással történő síkosságmentesítés elkerülhetetlen tossz megoldás, feleslegesen ne alkalmazzuk.

ím január 3. ( KANIZSA - TH^l^Mt ) 17
FILMKLUB KANIZSÁN
Ez év januáijától az Edison mozi Kft. és a Batthyány Gimnázium szervezésében új, filmklubszerű vetítéssorozat indul az Apolló mozi kamaratermében. Az előadások hétfő délutánonként, a mozi programjába illesztve, normál helyárral látogathatók. Januári filmprogram: 6-án Lövések a Broadwayn (Woody Allén), 13-án Egy kiscsaj Brooklynból, 20-án Ponyvaregény (Quentin Tarantino), 27-én pedig Kusturica cannes-i nagydíjas filmje, az 1995-ben készült Under-ground látható.
ADVENTI HANGVERSENY
A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN
A hagyományos karácsonyi koncert idei vendége a budapesti Tre Musici trió volt. A mindössze néhány éves múltra visszatekintő együttest Kovács
bok alkotják, a reneszánsz madrigá-loktól a klasszikus szonátákig, a nemzetek táncaitól a virtuóz szólódarabokig, a zeneirodalom különböző korai-
és Corelli nagyszerű műveiből hallhattunk egy csokorral. A viszonylag ritka felállású trió hangszerei igazán stílusos, hangulatos megszólaltatói
muzsikában betöltött szerepét. Csodálatos, igazi karácsonyi muzsikát hallottunk.
Pungor Attila
Imre fuvolaművész, Lakatos György fagottművész és Lakatos Péter csembalóművész alapította. Hangversenyeiken, melyek gerincét barokk dara-
nak és szerzőinek remekműveit és kevésbé ismert műveit egyaránt hallhatjuk. Advent utolsó vasárnapján a Kórház kápolnában Handel, Bach, Vivaldi
voltak az elhangzó barokk és reneszánsz muzsikáknak, s az előadók egyaránt nagyszerűen megmutattál? hangszereik szólisztikus és kamara-
Pataki Attila kedvencei
Mi a kedvenc filmed?
- Jack Nickolsonnal a Száll a kakukk fészkére.
-Könyved?
- Nincs Igazán, nagyon szélsőséges vagyok az olvasásban. Szerettem a Pillangót, a Zabhegyezőt, legutóbb Senecát olvastam, de időnként megnézem a pornó-Újságok képeit is... :
- Politikusod?
- Helmut Kohl, nagyon jó f<sj... És a dalai láma.
- Énekesnőd? :: -Nincs™
-Italod?
- A nagyon-nagyon jé minőségű aszú.
-Autód?
- Egyszerűen a jó autókat szeretem, mindegy, hogy Mercedes, Toyota vagy BMW.
-Állatod?
- A kicsi kutya.
-Sportolód?
-Simi a Fradiból.
- Országod?
-Tahiti.
- /•.</</«nótád?
- Egyedül-blues.
-Színed?
-Sárga.
- Évszakod?
- Nyár, döngölő meleggel.
-Kollégád (zenész}?
-Gömöry Zsolt.
-Kérdésed?
- Most rögtön vagy később?
Horváth Ilona
Karácsonyi koncert a Felsővárosi Templomban
Advent utolsó hétvégéjének kezdeteként péntek este mondhatjuk szokásos módon zsúfolásig megtelt a Felső-templom a Hevesi Sándor Művelődési Központ vegyeskarának évadzáró előadására. A koncert bevezetőjeként Csáktornya város énekegyüttese adott műsorából nagyon rövid ízelítőt. Nagyon kellemes jól együtthang-zó énekkart hallhattunk, melynek erőssége volt kiváló basszusszólama. Rövid műsoruk végen Kodály Ave Mariáját hallgathatta meg a nagyérdemű.
A csáktornyaiakat követő mieink Katona Noémi vezetésével rendhagyó műsorral álltak a kö-
zönség elé. A kortárs argentin zeneszerző, Ariel Ramirez spanyol nyelvű Kreol miséjét adták elő. A darabban a szerző saját kompozíciói keverednek a hagyományos argentin és spanyol-amerikai egyházi darabok ritmusaival és formáival. A mű dinamikáját a különböző énekhangok - szóló, duó, vegyeskar - és az alkalmazott hangszerek széles skálája az orgonától a hagyományos délamerikai hangszerekig együtt biztosítják. Az alkalmazott jellemzően latin-amerikai hangszerek, a charango - öthúros gitár -, a quena - hagyományos fuvola a siku - bolíviai pánsíp - és kü-
lönböző ütőshangszerek biztosítják a mise összetéveszthetetlenül dél-amerikai hangulatát. A Kreol mise öt tételből áll, s a különböző tételek - Kyrie, Glória, Credo, Santcus, Agnus - más-más délamerikai ritmusban íródtak. A mise tenor szólistájaként Viszló Istvánt hallhattuk, akinek hangjáról és előadásáról csak a legjobbakat írhatjuk, s kellemes színfolt volt a Los Andinos együttes bevonása a műsorba. Egy kitűnő ötlet, nagyon jól sikerült megvalósulásának tapsolhattunk az utolsó adventi hétvége kezdeteként.
Pungor Attila
MÁRCIUS IDUSA
Nemzeti ünnepünkön, március tizenötödikén délelőtt fél kilenckor az Olajbányász Fúvószenekar térzenéjére ébredhetnek a Deák téren és környékén lakók, tíz órakor pedig ünnepi zászlófelvonás veszi kezdetét a téren, katonai tiszteletadással, majd koszorúzásra kerül sor a Petőfi-szo-bornál. Tizenegy órakor a Városi Színház alapításának hetvenedik évfordulója tiszteletére emléktáblát avatnak az Apolló Filmcentrumnál, három órakor pedig ünnepi gálaműsorra kerül sor a HSMK-ban, amelven közreműködik a művelődési ház vegyeskara, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, valamint az Aranyvessző gyermek néptánccsoport. A nap zárásaként este hét órakor katonai tiszteletadás mellett kerül sor a zászlólevonásra a Deák téren.
A részletes ünnepi programok lapunk 11. oldalán olvashatók.
Motorcsónak bajnoki futam Gyékényesen
FORMULA 500

mmmm
mm
Befektetők is érdeklődnek, de nagyon észnél kell lenni, mert sajnos szélhámosok és cápák is fel-felbukkanak a nyereség reményében. Nekünk semmilyen alaptőként nem volt, abból indultunk ki, hogy mindent cse-
BBBHBBHBHMH
re-ügylet alapján oldunk meg. Kaptunk egy irodát Benedek Miklóstól, a Kanizsa Telecom pedig a telefonos kapcsolattartásban segített ki bennünket. Miután a pályázat eldőlt, biztos volt, hogy Gyékényesen rendez-

Zük meg a motorcsónak versenyt, az Ausztria-Beton Kft., a vízfelület tulajdohosa vállalta magára a pálya-kialakítást -mondta többek között lapunk nak Horváth Zoltán.
írásunk a lap X. oldalán olvasható.
JUGOSZLÁV FÉRFI -MAGYAR ÚTLEVÉLLEL
A letenyei határátkelőhelyen egy magyar személygépkocsi jelentkezett kilépésre, a benne ülő vezető és két utasa magyar útievet mutatott fel. Feltűnt azonban, hogy az okmányt átadó személy nem azonos a tulajdonosával, így a személycserés módszerrel elkövetett közokirat-hamisítás vétségét elkövető jugoszláv férfi és két magyar segítője ellen eljárás indult. Élénk forgalom volt a zöldhatáron is, hiszen a magyarszlovén határon az elmúlt héten hatvanöt külföldi - román, ukrán, tunéziai, egyiptomi, macedón, bolgár és jugoszláv - állampolgárral szemben jártak el a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság munkatársai.
A javakorabeli férfiak és asz-szonyok között akadt azonban a fiatalabb korosztályból való is. Az olajzöld overallba bújt fiatalember, Illés Ferenc - mint elmondta - kisiparos, mégis részt vesz a megmozduláson.
- Az a legnagyobb probléma, hogy a vállalkozásokat semmivel nem segítették, csak gátolták. Tavaly csökkentették másfél-két ponttal a társadalombiztosítást, majd rátették az ezernyolcszáz fo-
rintos egészségbiztosítási járulékot. Ez egy kisüzemben százezer forintos pluszkiadást jelentett. A gazdáknak semmit nem adtak, csak értéktelen földet. Arra már nem gondoltak, hogy azt fel is kellene javítani. Eszközökre, termelőberendezésekre lett volna szükség meg hitelre. Most van ugyan kamattámogatás annak, aki meg tudja írni a pályázatot, és annak, aki kifizet negyven-ötvenezer forintot a jogászoknak. Bár
jópár mai gazda ne kapta volna vissza a földet, mert csak arra jó, hogy a hasznot elvigye. Én visszakaptam egy területet, egy dzsumbujt. Tizenkétezer forint egy évben a veszteségem. Ez tény, nem kalkuláció. Megszántattam, bevetettem, műveltettem, leszedtem a kukoricát, megszáríttattam - az eredmény tizenkétezer forint mínuszban.
Tudósításunk a lap 10. oldalán olvasható.
OLAJBANYASZ SPORTEGYESÜLET
ÁTSZERVEZÉS
■■■
Hi
i^mmmmmmmmmma^^mmmmmmmmm^^m
JAVÍTOTT A VASÚT
A kosárlabda NB I B-csoportjában folyik a rájátszás az első hat helyezés elnyeréséért. Ennek második fordulójában javított a MÁV NTE női együttese, amely a továbbélés reményében küzd a második helyért.
A Monor elleni hazai mérkőzésen 86:64 arányban nyertek a vasutasok, akik közül a legeredményesebbnek Simonné - 29 ponttal - és Zsolnai - 21 ponttal - bizonyult. A kanizsaiak visszavágtak a vereségért és nagyobb arányban is nyerhettek volna, de több ziccert hibáztak.
Sporttudósításaink a lap 23-24. és 25. oldalán olvashatók.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság írásos előterjesztése alapán az OSE önálló, jogi személyiségű klubok -szakosztályok - keretében folytatja működését. Vagyis atlétika, kézilabda, tenisz és labdarúgó klub működne társadalmi vezetőséggel, klubelnökkel. Az OSE elnöksége a szervezeti, üzemeltetési, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátására ap-
parátust foglalkoztat, akik munkáját kinevezett klubtitkár részmunkaidőben irányítja. A munkáltatói jogokat az OSE társadalmi elnöke gyakorolja.
A hosszúra nyúlt vitában az OSE léte, jövője volt a tét. A szenvedélyes, felelősségteljes, aggódó vitában elhangzottak eltérő vélemények, voltak ütközések.
A történtekről lapunk 13. oldalán számolunk be.
* íihk

DÉL-ZALAI HETILAP
JUJOTNA: IIHl
évfolyam 11, szám 1997. március 14.
Nagykanizsa, Terv u. 3.
VtieltR/lax:
(93) 312-305
DEMONSTRÁCIÓ
március 14. i_!_
|[ KANIZSA - THmcíu* 15 )
lllilililil 11
megadóztatni? Engem, aki sok családnak megtermelem a valutáját, az ennivalóját, ami az asztalára kerül. Sajnos a tejüzem nem tud megélni a tejünkből, de én még ma is kijövök belőle, pedig olcsóbban adom. Meg tudom művelni a hat és fél hektár földemet, megveszem a vetőmagot, takarékosan élek. Tőlem nem tud ellopni senki semmit. Termelek búzát, kukoricát, állataim vannak, öt marhám öt disznóm, majorság. Nincs családtag, aki segítene, a napszámos háromezer forintot kér egy napra. Van a téeszben szépen vagyonnevesítésem, de nem kaptam meg. Az ingóságunkat elvették, csupasz földdel kidobtak bennünket, mégis megélünk. Tudja miért csinálom? Mert ebben az országban nincsen munkanélküli, csak szorgalmas és dologtalan ember van. Én nem akarok a tanácsba elmenni szociális segélyért. Ha megnyomorodok, legyen, amihez hozzá tudok nyúlni, nem a segélyekből akarok tengődni. Minekünk meg kell mutatni, hogy tisztességes magyarok vagyunk, tudunk termelni, ha ez a kormány békén hagy minket. Meg kell hogy érje számunkra a látásról vakulásig végzett munka, mert azért hajtottam, hogy felépüljem a házamat, azért kuporgatok, hogy a tizennégyezer forintomból megmaradó két-háromezer forintból megéljek. Nem szabad tűrni, hogy hiába dolgozunk, mégis ellehetetlenítenek bennünket azok az urak, akik még soha nem fogtak kapát a kezükbe.
Bognár László, az Erdőgazdák Zala Megyei Szervezetének képviseletében jelent meg a demonstráción. Elmondta, hogy ők is csatlakoznak a tiltakozókhoz, felhívják a Zala Megyei Közgyűlés mezőgazdasági bizottságának figyelmét á kialakult helyzetre.
- Hatvannyolc éves vagyok és mondhatom, nem vagyok megelégedve a kormánnyal - mondta egy botra támaszkodó bácsi. - A gazdákat tönkreteszik. Ki kellene mustrálni őket az Országházból. Nekem is van egy kis földem, amit művelek. Jó lesz, ha változtatnak az urak, mert a nép úgy föl van háborodva, hogy ennek nem lesz jó vége.
- És miért ilyen öregembereknek kell demonstrálni? Hol vannak a fiatalok?
- Mi érezzük át jobban, mit jelent szeretni a földet.
A javakorabeli férfiak és asszonyok között akadt azonban a fiatalabb korosztályból való is. Az olajzöld overálba bújt fiatalember, Illés Ferenc - mint elmondta - kisiparos, mégis részt vesz a megmozduláson.
- Az a legnagyobb probléma, hogy a vállalkozásokat semmivel nem segítették, csak gátolták Tavaly csökkentették másfél-két ponttal a társadalombiztosítást, majd rátették az ezernyolcszáz forintos egészségbiztosítási járulékot. Ez egy kisüzemben százezer forintos pluszkiadást jelentett. A gazdáknak semmit nem adtak, csak értéktelen földet. Arra már nem gondoltak, hogy azt fel is kellene javítani. Eszközökre, termelő-berendezésekre lett volna szükség meg hitelre. Most van ugyan kamattámogatás annak, aki meg tudja írni a pályázatot, és annak, aki kifizet negyven-ötven-ezer forintot a jogászoknak. Bár jó pár mai gazda ne kapta volna vissza a földet, mert csak arra jó, hogy a hasznot elvigye. Én visszakaptam egy területet, egy dzsumbujt. Tizenkétezer forint egy évben a veszteségem. Ez tény, nem kalkuláció. Megszántattam, bevetettem, műveltettem, leszedtem a kukoricát, megszáríttattam - az eredmény tizenkétezer forint mínuszban. A másik szégyenfoltja ennek a társadalomnak, hogy tizenhétezer-ötszáz forint létminimumot meg mer adóztatni. A miniszterelnök azt ígérte, megszűnnek a kiváltságok. Nem történt meg. Tovább megy a csalások sorozata, minden, ami a gazdaságot hátramozdítja. A termeléshez viszont senki nem biztosítja a feltételeket. A mai napig nincs megoldva a kistermelők beruházása, nem tudnak hitelt felvenni. Az állam a bankokba pumpált bele annyi milliárdot, aminek következtében még az unokáim is görnyedezni fognak. Lakatos kisiparos vagyok. Az itt demonstráló emberekből élek. Ha ezek elszegényednek, az iparomat és is a szegre akaszthatom. Nekem és az értelmes kisiparos társaimnak az az érdekünk, hogy az emberek gazdagodjanak, tudjanak megfizetni, különben az énfajtáim is oda jutnak, ahol ma a mezőgazdaságban dolgozók vannak.
L.I.
MÁRCIUS 15.
NEMZETI ÜNNEPÜNK 1997. évi nagykanizsai programja
DEÁK TÉR
9.30 óra Térzenét ad az Olajbányász Fúvószenekar. 10.00 óra Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással. 10.10 óra Megemlékezés a Petőfi szobornál.
Kozma Andor: Karthagói harangok
Előadja Horváth István Radnóti-díjas versmondó. Ünnepi beszédet mond: Tüttő István alpolgármester • Babits Mihály: Petőfi koszorúi
Előadja Molnár Bernadett versmondó Koszorúzás
APOLLÓ FILMCENTRUM Nagykanizsa színházi múltja - emlékkiállítás
11.00 óra Emléktábla avatás a „Városi Színház" alapításának 70. évfordulója tiszteletére Petőfi Sándor: Színészdal
Előadja Hegedűs Gyula, a Batthyány Gimn. tanulója A Rozgonyi Általános Iskola énekkarának műsora. Avatóbeszédet mond: Dr. Dobó László Az emléktáblát leleplezi Suhai Sándor polgármester Petőfi Sándor: Emlény
Előadja Papp Zoltán, a Rozgonyi Ált. Isk. tanulója.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Galéria: Somogyi Alkotóművészek Egyesületének Képzőművészeti kiállítása. Színházterem:
15.00 óra ÜNNEP MŰSOR
Fellépnek: a HSMK Vegyeskara, a Hevesi Sándor Színház művészei, és a Honvéd Kaszinó Aranyvessző gyermeknéptánccsoportja.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZŐ SÉTA
Gyülekezés 17.30 órakor a Kazinczy utcában.
Útvonal: Sugár út-Deák Ferenc emléktábla-Sugár út-Rozgonyi utca-Erzsébet tér-Fő út-Ady Endre utca-1848-as emléktábla (Zrínyi Miklós Általános Iskola)-Ady Endre u.-Fő út-Deák tér-Petőfi szobor. 18.40 óra Ünnepélyes zászlólevonás katonai tiszteletadással.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ 19.00 óra „TALÁLKOZÁSOK"
A MÉTA Népzenei Együttes (Bp.) ünnepi koncertje :
Közreműködik a LAMMAS TIDE és a Bojtár Együttes. Utána táncház - vezeti Kóczáné Horváth Piroska és Tóth István í
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐLDÉSI HÁZ í
19.00 óra 60-as, 70-es évek zenéje. Ünnepi táncest. »
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjük Önt és érdeklődő ismerőseit az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc 149. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségünkre 1997. március 15-én 18.00 órára
a Deák Ferenc térre az 1848-as emlékműhöz.
A MEGEMLÉKEZÉS RÉSZLETES PROGRAMJA: Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Előadja: Horváth István Radnóti-díjas versmondó Ünnepi megemlékezés
Köszöntöt mond: Gyalókai Zoltán a Fidesz MPP Nagykanizsai Szervezetének elnöke
Koszorúkat helyeznek el: Magyar Frontharcos Veterán Szövetség Fidesz MPP Nagykanizsai Szervezete
Fáklyás felvonulás Deák Ferenc Polgári Kör
A nemzeti gondolodás és cselekvés pozitív példái a magyar történelemben Petőfi Sándor szellemi öröksége Beszélgetést vezeti: Rajnai Miklós
„Kossuth Lajos azt üzente" 1848-as dalok tanulása és közös éneklése j Közreműködik: Krasznai Bertalan
Minden érdeklődőt tisztelettel vár:
FIDESZ Magyar Polgári Párt Nagykanizsai Szervezete
1997. március 21.
( KANIZSA - TKévtcíccá, 15. )
Kitüntetések a Határőrségnél március 15-e alkalmából
\' j ||]T| Ml !j(tj| Jlz iljíij ■ I ]|l]ltt;fi{íltjlt ! I I 11 ml
Nemzeti ünnepünkön, március tizenötödikén a Nagykanizsai Határőrség Igazgatóságának állományából a Göncz Árpád köztársasági elnök által adományozott Köztársasági Érdemkereszt Katonai Tagozata Kitüntetést Fehér István határőr őrnagy és Ágotái György törzszászlós vehette át.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere, Kuncze Gábor határőr ezredessé léptette elő Nóvák István alezredest, gazdasági igazgatóhelyettest.
A belügyminiszter továbbá dicséretben és jutalomban részesítette Lukács Sándor alezredest, rendészeti igazgatóhelyettest. Határőrségi és igazgatósági szintű elismerésben - soron kívüli előléptetés formájában - a határőrség hivatásos állományából négy fő részesült, tizenkilenc fő hivatásos és közalkalmazott állományú pedig szintén jutalmat és dicséretet kapott.
B. J.
Március tizenötödikén csupán néhány tucat kanizsai polgár mutatott érdeklődést a városban megrendezett ünnepi programok iránt. Az ünnepségsorozat délelőtt fél tízkor az Olajbányász Fúvószenekar műsorával vette kezdetét. A térzenét követően katonai tiszteletadással vonták fel az országzászlót a Deák téren, majd a megjelentek Tüttő István alpolgármester beszédét hallgathatták meg. Molnár Bernadett versmondó szavalatát követően koszorúzásra került sor a Petőfi szobornál.
Tizenegy órakor a Városi Színház hetvenedik évfordulója tiszteletére emléktáblát avattak az Apolló Filmcentrumnál. Dr. Dobó László avatóbeszédében felvillantotta a hajdani színház életének jelentős állomásait, kiemelve az ezernyolcszáznegyvenben megalakult Színházpártoló Egyesület szerepét, szólva arról, hogy hetven évvel ezelőtt ünnepi műsor keretében a város akkori polgármestere, Sabján Gyula avatta fel a Megyaszay István tervezte épületet. A megemlékező beszéd elhangzása és a Rozgonyi Úti Általános Iskola énekkarának rövid műsora után Suhai Sándor polgármester és Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ
MAROKNYI

MEGEMLEKEZO
mmmmmmmmmmmmmammm
igazgatója leplezte le az emléktáblát, s helyezett el koszorút.
Három órakor a HSMK-ban folytatódtak az ünnepi rendezvények. A művelődési központban megrendezett gálaműsoron -mintegy ötven érdeklődő előtt -fellépett a HSMK Vegyeskara, a Honvéd Kaszinó Aranyvessző gyermek néptánccsoportja, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei pedig vidám műsorral kedveskedtek a nézőknek.
A már hagyományosnak mondható esti ünnepi megemlékező sétán - a megszokott útvonalon, a Sugár úttól a Petőfi szoborig -égő fáklyával vonult a maroknyi megemlékező. A Deák téren hat órakor a Fidesz-Magyar Polgári Párt helyi szervezete tartott külön ünnepi megemlékezést. Gyalókai Zoltán, a Fidesz nagykanizsai csoportjának elnöke beszédében szólt a mai magyar gazdasági élet nehézségeiről, a politikában nap mint nap tapasztalható fonáksá-
llllllllllllllllllllll .........llllllllllllllllllllllll ült 1
gokról, s rávilágított, nemzeti összefogással sikerülne megteremteni a polgári lét alapelemeit. A szónoklatot követően a Petőfi szobor talapzatánál a Fidesz-MPP helyi képviselői, valamint a Magyar Frontharcos Veterán Szövetség vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Háromnegyed hétkor a téren szintén katonai tiszteletadás mellett vonták le a zászlót, majd a Fi-deszesek kis csoportja a Helyklubba vonult, ahol Rajnai Miklós vezetésével Petőfi Sándor szellemi örökségéről beszélgettek az érdeklődők. A nap ünnepi programja a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Központban zárult, ahol a MÉTA Népzenei Együttes koncertjére került sor, a szórakozni vágyók pedig a Bojtár és a Lammas Tide együttes közreműködésével a Kóczáné Horváth Piroska és Tóth István vezette táncházban múlathatták az időt.
B.J.
HIRDETMENY
Értesítem Nagykanizsa Megyei logú Város, továbbá Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek lakosságát és valamennyi érintettet, hogy az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda, Szombathely, a Nagykanizsa Saubermacher-Ryno Kft., Nagykanizsa megbízásából a Nagyka-nizsa-Bagola kommunális hulladéklerakó bővítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása céljából felügyelőségünkre benyújtotta.
A kérelem és a tanulmány a Nagykanizsa Megyei Jogú Város, továbbá Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél, valamint a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) munkanapokon 9-12 óra között tekinthető meg. A telepítés helye: •
A beruházás Nagykani-zsa-Bagola közigazgatási területén, a 03 hrsz-ú külterületen a jelenleg üzemelő hulladéklerakó
DK-i irányú bővítésével, kb. 2,7 ha területen valósulna meg. A tevékenység rövid leírása:
A Nagykanizsa Saubermacher Ryno Kft. a Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakót jelenleg is üzemeltető gazdasági társaság Nagykanizsa és gyűjtési körzete (mintegy harminc település) kommunális szilárd hulladékainak további biztonságos elhelyezése érdekében a hulladéklerakó bővítését tervezi.
Az 1972 óta üzemelő meglévő hulladéklerakó várható feltöltődése miatt - megfelelő műszaki védelem biztosítása mellett -1-1,5 éven belül lezárásra kerül, ezért válik szükségessé a meglévő telep bővítése.
A terület az ingatlannyilvántartás értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a 03 hrsz-ú külterület, mely mezőgazdasági művelés alól szeméttelep céljára kivett terület.
A terület ÉNY felől a bagolai bekötő út, K-i oldalról a 61. számú közút határolja. A legközelebbi település Nagykanizsa-Ba-
gola, mely ÉNY-i irányban, mintegy 700 m-re található.
A hulladéklerakó a talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében a következő műszaki védelem mellett kerül kialakításra:
- 3x20 cm anyagszigetelés
- 2 mm HDPE fólia
- geotextília
- szivárgó rendszer
Ez a kialakítás megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és garanciát ad arra, hogy a megfelelő üzemeltetéssel, a rendes üzemi körülmények között a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
Az uralkodó szélirány ÉK-i és DNY-i.
A munkagépek légszennyező anyag kibocsátása mind az építés, mind az üzemelés során elhanyagolható, hatásukat csak a közvetlen környezetben éreztetik, mely azonosnak tekinthető a lerakó területével.
A hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátása okoz többlet légszennyezést a szállítási útvonalon. A meglévő forgalomhoz
képest még a legkritikusabb esetben is 10% alatti. A hulladékbegyűjtés a meglevő levegőminőséget tulajdonképpen nem befolyásolja.
Zaj és rezgés a hulladékbegyűjtés során a szállítójárművek üzemeléséből keletkezik az épített környezetben. A hatások vizsgálata alapján a tevékenység nem okoz észrevehető környezetminőség romlást.
A gyűjtési körzetben keletkező és így a hulladéklerakó telepre szállítandó kommunális szilárd hulladék mennyisége megközelítőleg 95.200 m3/év laza (28.560 m\'/év tömör) hulladék.
Kérem valamennyi érintettet, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozó észrevételeit írásban tegye meg.
Az észrevételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város, valamint Nagyrécse, Pogányszentpéter és Liszó községek jegyzőinél vagy a felügyelőségnél lehet benyújtani.
Szombathely, 1997. 02. 20.
Bánhidi Péter sk.
hatósági osztályvezető
W7. március 21.
f[ KANIZSA - ) IS
Kötelességünk közel hozni a nagyvilágot..."
műsort tornabemutató követi Vágó László tanár irányításával.
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
A jubileum tiszteletére a Zrínyi Miklósról elnevezett iskolák diákjait hívta komoly játékra az iskola. Példaképem, Zrínyi Miklós címmel mind tartalmilag, mind formailag értékes pályaművek érkeztek a bírálók elé.
Első helyezettek: Hámori Dóra és Sónicz Péter (Zrínyi) Második helyezettek: Hörcsöki Eszter, Király Attila és Hetyei Lilla (Zrínyi) Harmadik helyezettek: Salamon Bernadett (Zala-szentgrót), Kirchner Richárd (Murakeresztúr) és Tóth Tí-mea-Tóth Zsuzsanna (Zrínyi) Formai különdíjat kapott Kuczogi Péter, a kanizsai Zrínyi-iskola tanulója, aki hosszú pergamenre, pecséttel készítette el pályázatát.
A díjazottak könyvjutalmat és oklevelet kaptak, minden résztvevőt emléklap emlékeztet a pályázatra. A vendégiskolák pályázóit a „Nagykanizsa a századfordulón" című kiadvánnyal, a városról készített korabeli fotókat tartalmazó képeslapgyűjteménnyel is megajándékozták.
KRÓNIKA
Az iskolatörténeti kiállítás mellett Jubileumi évkönyvvel is tiszteleg a mai iskola a r.égiek előtt. Berke Józsefné és Bertalan Péterné szerkesztésében olyan évkönyv látott napvilágot, amely mind tartalmában, mind szerkezetében példa lehet a város évkönyveket kiadó iskolái előtt.
Az iskolaigazgató, Molnár Géza bevezetőjét követően dr. Kotnyek István munkája olvasható az iskola 1872 és 1950 közötti történetéről. A szerkesztők nem feledkeztek el az 1949 óta tevékenykedett iskolaigazgatókról és az intézményben tanított nevelőkről. A visszaemlékezők sorában van iskolaigazgató, tanár, mai egyetemista volt tanuló és olyan is, aki ma a Batthyány-gimnázium padjait koptatja. A mai oktatási és más kínálata bemutatása során sok képpel illusztrálva tárul az olvasó-böngésző elé a színes iskolai élet. A mai tanárok és diákok, valamint az elmúlt négy évben a Zrínyiben végzett tanulók is visszaköszönnek a képekről, nevük örökre beíródott a névsorokba és felíródott a dicsőségtáblákra.
Lukács Ibolya
Városunkban járt az ismert televíziós zenei magazinműsor, a Zenebutik stábja. A csapat a Hevesi Sándor Művelődési Központban négy nagykanizsai és egy éppen itt fellépő budapesti együttesről forgatott, a HSMK Vegyeskaráról, a Kanizsa Táncegyüttesről, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarról, Ti-borcz Iván jazz-zenészről, valamint a Szélkiáltó Együttesről készült felvételeket a Magyar Televízió március huszonharmadikán sugározza majd. A felvétel kezdete előtti percekben sikerült szót váltanunk a népszerű műsorvezetővel, Juhász Előddel.
- A zenével való kapcsolatom teljesen természetes, hiszen Zeneakadémiát végeztem, zenetörténész vagyok - kezdte a beszélgetést Juhász Előd. - Zenével korábban is foglalkoztam, de kezdetben nem hivatásszerűen, csak zongorázni tanultam, jártam szolfézsra, ilyen-olyan órákra. Tizenhat évesen kezdtem valóban komolyan venni a zenét, mint olyat, és ez a sajátos kapcsolat ma is él, megszakítás nélkül. A kötődés időközben munkává, de inkább hivatássá nőtte ki magát. Nagyon szerencsés konstelláció, hogy azzal foglalkozom, foglalkozhatom, amit szeretek. Azt hiszem, kevés ennél nagyobb adománya van az életnek... Tizenhat éve dolgozom a televíziónál, s tavaly októberben ünnepeltük a Zenebutik tizenötödik születésnapját. A műsornak egyébként komoly előzménye van. Hosszúhosszú évekig dolgoztam a rádiónál zenei szerkesztőként, s ott indítottunk el - körülbelül húsz éve - egy hasonló zenei műsort, ami tulajdonképpen ma is él, ez a Zeneközeiben. Azzal a koncepcióval kezdtük el, hogy foglalkozzunk mindazokkal a zenékkel, zenei eseményekkel, amelyek körülvesznek bennünket, s ezeket gyors egymásutánban, magazinszerűen próbáljuk bemutatni a rádióhallgatóknak. Ez volt a Zenebutik őse, elődje, s amikor ezerkilencszáznyolcvanegyben átkerültem a televízióhoz, vittem magammal a rádióban kialakított műsorszerkezetet. Még abban az évben elindult a Zenebutik-sorozat, szintén azzal az elképzeléssel, hogy vegyítsük a
különböző műfajokat. Ez azért (is) fontos, hogy a néző tudja, ha olyan zenét hall, ami nem igazán áll hozzá közel, két-három perc múlva biztosan talál a műsorban olyat, ami a kedvére való lesz A műsorban helyet kap mindenféle komolyzene - érthető, hiszen zenetörténészként ez áll legközelebb a szívemhez -, ugyanakkor évek óta intenzíven foglalkozom a popzenével, ezen belül is a dzsesszel, de a műfaj egészébe sok minden belefér, a musicalektől kezdve mindaz, ami csupán kísérleti zene szinten jelentkezik manapság. Kínai tál-szerűén próbáljuk szervírozni mindazokat a zenéket, amelyeket bemutathatónak érzünk. Az lebeg a szemünk előtt, hogy ezen a tálon minden mindennel keverhető legyen és fogyasztható úgy, hogy közben a műsor érdekes, élvezhető maradjon, lekösse a né-zőt-hallgatót. Szeretnénk a műsorban mindazokat a eseményeket követni, érzékeltetni, amelyek lezajlanak a magyar zenei életben. Hiszen magyar televízió vagyunk, nem az osztrákoktól, németektől, amerikaiaktól kell várnunk, hogy felfedezzék és bemutassák a mi zenei értékeinket. Természetesen ennek a fordítottja is érvényes, hiszen bár magyar televízió vagyunk, kötelességünk közel hozni a nagyvilágot is. így a Zenebutik évekkel ezelőtt kettős elnevezést kapott, ma is „Zenebu-tik-Zenehíd" címmel jelentkezik. A híd esetünkben kapcsolat a különböző korszakok, országok, kontinensek között - a zene segítségével. Többek között ezért is jöttünk Nagykanizsára, hiszen zenei szempontból ez a város is felfedezésre vár. Ugyanúgy, ahogy a többi vidéki város is, hiszen szisztematikusan körbejárjuk az országot.
- Mi az, amit a már említett jelképes tálon semmiképpen sem helyezne el?
- Azt hiszem, nincs alapvetően rossz, giccses zene. A giccs véleményem szerint valamiféle zenei vállalásmódra, megjelenítésre vonatkoztatható. És ez bármilyen műfajban előfordulhat. Ez egy kicsit visszaélés a zenével.
- Az elmúlt évben Veresegyház Önkormányzatának kiadásában jelent meg „Szuperkoncert szupersztárokkal" című kötete, amelyben négy világhírű énekes-
ről, Jósé Carrerasról, Placido Domingoról, Diana Rossról és Rost Andreáról rajzolt sajátos portrét. Honnan jött az ötlet, hogy Veresegyház legyen a kötet kiadója?
- Köszönöm a kérdést. Ez is egy nagyon érdekes, izgalmas dolog. Úgy kerültünk Veresegyházára, erre a Pesttől harminc kilométerre lévő kistelepülésre, hogy megrendezésre került egy japán-magyar kulturális hétvége. Meghívtak bennünket, ott volt a japán nagykövet, békeparkot a-vattak szoborral, s mi elmentünk, hogy egy rövid hírben tudósítsunk az eseményről. Nagyon megfogott az ottani emberek nyitottsága, közvetlensége. Remek műsorok voltak, s nem bírtuk ki, hogy ne forgassunk bele. Elhatároztuk, hogy ebből összeállítunk egy hosszabb műsort, felvételeket készítettünk a fellépő együttesekről. Az egészből egy nagyon színes, érdekes kavalkád született, aminek az egyik végeredménye az említett kötet.
- Nagykanizsa hogyan került az érdeklődésük homlokterébe?
- Úgy, hogy itt még nem jártunk, illetve én még rádiósként voltam itt néhányszor, amikor a jazzhétvégék zajlottak Már akkor felfigyeltem arra, hogy itt emellett is rengeteg olyan esemény történik, ami érdekes lehet. Tudtam, hogy a művelődési házban élénk a zenei élet, hiszen annak idején különböző ifjúsági hangversenyeken szerepeltem ismertetőként, próbáltam közel hozni a zenét az emberekhez. A döntő lökést végülis az adta, hogy évekkel ezelőtt egy külföldi utazáson találkoztam Polay József úrral tudtam, hogy ő itt az egyik mozgatórugója a zenei életnek Tavaly kezdtünk arról tárgyalni, hogy a Zenebutik egy részében bemutatjuk Nagykanizsát.
- Vannak olyan vidéki városok, amelyek valamiféle pluszt tudnak nyújtani a főváros hatalmas zenei kínálatával szemben?
- Természetesen vannak, de ez a plusz inkább annak a megmutatása, hogy egy kisebb közösségben, városban - ha szabad így fogalmaznom - mi mindent tud teremteni az emberek akarata, igyekezete. Ez az ami vonzó a számunkra.
Bella Judit
I«W. április IL
r
KANIZSA - WouUté*
3
9
1907. évi Kulturális feladatok - Összesen: 15 millió Ft
Szakbizottság javaslata EFt
1. Művészeti Alap 1200
2. Kulturális Alap 5750
3. Eseti Tartalék 900 Táborok
1. Nemzetközi alkotótábor Kiskamzsa 150
2. Zárt Kör alkotótábor Valkonya 150
3. Janus Kör alkotótábor Valkonya 150 Városszépítő Egyesület
1. Miklósfa 1200
2. Sánc 150
3. Bagola 150
4. Palin 150 Városi nagyrendezvények
1. Alpok-Adria Nemzetközi Jazz Fesztivál 900
2. Identitás Szabadegyetem 300
3. Nemzetközi Néptáncfesztivál Könyvkiadás
1. Monográfia II. (Polgármesteri Hivatal
béralapjában 500 ezer) 200
2. Lehota János: Bánk Bán (150 ezer) 500
3. Tüskés - Ősze monográfia
4. Kanizsai Almanach (Pályázva)
5. Kustár Zsuzsa: Alomfejtés 300
6. MiUecentcnáriumi történész konferencia-
tanulmány (Hivatal béralapban 100) 500
7. Nagykanizsa szerepe 1848-as forradalom és szabadságharc (Hexman-Molnár)
(Polgármesteri Hivatalba betervezve 400)
8. Pannon Tükör 300 Egyedi kulturális rendezvények
1. Országos Amatűr Filmszemle 800
2. Népek a Mura mentén nemz. történész konf. 400
3. Zenepártok Egyesülete 750
4. Pedagógus nőikar újjászervezése 100
5. Kis kastély kulturális rendezvény támogatása 400
1997. évi Kulturális Alap felosztása
Pályázó A cél megnevezése
OKSB jóváhagyása EFt
Tervezett költség
Kérelem a Kult.Alaptól
OKSB. Szakb. jóváhagyása
Ft Ft Ft
Eriid M-H. Képzőművészeti Alkotók Klubjának működtetése 240000 80000 -
Elkel M-H. Irodalmi Kávéhz és Kanizsai Műhely rendezvényei 260000 100000 30000
Eraklin táncklub A táncklub önálló estje 20000 90000 30000
Zencpártolók Egyesülele Tanán Fúvósötös If júsági Hangversenyeinek Tám. 156000 156000 100000
Zeneiskola A FirtnLieksa Ifjúsági 145000 110000 Nem testvérv.
Zcncpártolák Egyesülete Szimfonikus Zenekar újévi koncertjének támogatása 609000 250000 jövő év
Zeneiskoláéit Alapítvány Az V. Kanizsai Művészeti Napok pénzügyi támogatása 255000 100000 50000
Családi Iroda Négy előadásból álló irodalmi rendezvény 59800 100000 -
Kisebbségi Önkormányzat Dél nyugat Dunántúli Cigány Közgyűjtemény 80000 50000 20000
Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat versmondóköre 180000 90000 -
Rozgonyi Ált. Isk. .Arany János-* városi szavalóverseny 30000 20000 20000
Vakok Szőversége Kulturális rendezvények Nk ári és megyénkben belül 120000 60000 30000
Hevesi Ált. Isk. Hevesi Sándor Ált. Isk. 15 éves évforduló megünneplése 70000 50000 Nemévf.
TliuryMúzcüm Az 1848-49-forradalom és szabadsághard eml.vetélk 225000 50000 50000
TUNGSRAM VersmondókNk-án megrend. kerülő irodalmi rend., társ. ünnep. S2erp. 50000 50000 -
Hunyadi Ált. Isk. Bérezi Géza megyei helyesírási verseny 115000 500Ö0 oktatás
Zalai Írók Egyesülete m. Kanizsai Irodalmi Napok 220000 220000 -
Városi Vegyeskar Vegyeskar támogatása 1050000 460000 230000
HSMK Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban 600000 200000 200000
HSMK Kanizsai Nyári Színhá2 400000 180000 120000
HSMK Bazár Udvar Zenei Esték 450000 160000 130000
HSMK Kápolna koncertek 240000 160000 100000
HSMK ZOXÓ - kötelező lyukasóra osztályfőnöki segédlettel 90000 75000 -
HSMK Középiskolások színházi bérletvásárlásának támogatása 180000 180000 180000
HSMK Humánökológiái Szabadegyetem 50000 40000 oktatás
HSMK Orgonahangverseny a Felsőtemplomban 95000 40000 30000
HSMK JaZ2 hangversenyek támogatása 150000 100000 100000
HSMK Vakációzz velünk! 70000 50000 -
HSMK Gyermekszlnházi bédet 960000 150000 150000
HELY-Klub és ART M. Zsigmondy Galéria folyamatos működtetésére 200000 -
HELY-Klub és ART M. Zeneművészet 400000 350000 -
Kanizsai Fotóklub A KANIZSA FOTÓKLUB 40 éves jubileumi kiállítása 70000 50000 20000
Zemplén Ált. Isk. Művészettörténeti vetélkedő 35000 20000 20000
Zemplén Ált. Isk. Rajzpályázat - kiállítás 35000 25000 10000
Zemplén Ált. Isk. Színjátszó Találkozó 25000 15000 24000
Zemplén Ált. Isk. Bábfesztivál 40000 30000 30000
Batthyány Gimn. HYÁNY-rendezvények 40000 40000 -
Batthyány Gimn. Rendkívüli magyar órák 40000 40000 -
Bojtár Együttes A Bojtár Együttes koncertje a Patkó együttessel 45000 40000 20000
Bojtár Együttes Népzenei hangszerbemutatók óvodákban 8000 8000 8000
Körösi ÁH. Isk. Kodály Zoltán Kórus találkozó 8000 8000 8000
Körösi Áh. Isk. Ált. iskolai színjátszó találkozó 38000 30000 -
Móricz M.H. Népzenei koncertsorozat hivatásos együttesekkel 432000 122000 60000
Móricz M. H. Kiskanizsai Gyermeknap 60000 40000 -
MóriczM.H. Pódiumműsorok megrendezése 465000 120000 120000
Móricz M.H. Tavaszi és őszi gyennekszínházi előadások 330000 130000 90000
„KANIZSA" Hagy.őrző A Kanizsa Táncegyüttes 25 éves évfordulója 430000 250000 100000
„KANIZSA" Hagy.őrző VI. Gyermcknéptáncverscny 60000 60000 50000
„KANIZSA" Hagy.őrző Szakmai táborok 140000 60000 -
Kodály M.H Várótermi Tárlat 300000 100000 40000
Kodály M.H. Bábegyüttcs működtetése 250000 100000 20000
Erkel Kamarakórus Minősítő hangverseny 50000 35000 -
Rózsa Úti Óvoda Az óvoda 20 éves évfordulójára udvari játékok készítése 350000 20000
Igricek lubileumi koncert 85000 60000 30000
Ryn Szent Iván Éji Vigasságok a Csónakázó-tó szigetén 350000 80000 40000
Városszépítő Egyesület-Palin
Kulturális rendezvények szervezése 150000 150000 tervezve
Nagyrác DSK „Nagyrác Kupa" városi és városkörnyék labdarügás 40000 35000 sport
Tchetségpártoló Alap. A 100 tagú Cigányzenekar Alapítvány Koncertje 727500 80000
Fafaragók Gyermek játszóterek és szobrok készítése 450000 350000 200000
Darv as F. Portyázások az osztály környékén 137200 50000 30000
Sikervonal E. Európa Nap és Szókincs tréning 680000 130000 oktatás
Dr.DobóL. Színjátszó-rendező tanfolyam 145000 55000 -
Polgári Olvasókör Kiskanizsai Polgári Olvasókör rendezvényei 160000 120000 60000
Rózsa Óvoda 20 éves jubileum az egészséges életmód jegyében 310000 260000 nem jub.
Erkel M. H. Dél Zalai Néptánc Együttes 350000 100000 100000
Erkel M. H. Olajbányász Fúvószenekar 750000 300000 150000
Szikla Ifjúsági köz Világ Ifjúsági Találkozón való részvétel 1800000 3000Ó0 -
Zeneiskola Kamarakónrs Horvátországi vendégszereplése 220000 70000 -
Rover Majorettcsoport Hazai fesztiválokon, csoportversenyeken való részvétel 360000 160000 -
Veterán Tűzoltós-
autókért Egyesület Nemzetközi Csillagtúra 1000000 200000 -
TUNGSRAM Versmond. Versmondókör-fesztiválokon való részvétel 120000 120000 -
Kanizsa Csillagai Külföldi és belföldi szereplések 200000 195000 50000
Nyugdíjas Dalkör Szereplések támogatása, útiköltség 300000 100000 80000
„Aranyvcssző" néptánc Szakmai „edzőtábor" szervezése 279400 159400 -
„Aranyvessző" néptánc Fesztiválokon való szakmai, művészeti munka 558400 398400 -
Böjtöl Együttes Részvétel magyarországi fesztiválokon 35000 30000 30000
„KANIZSA" Hagy.ápoló Fesztiválokon való részvétel 340000 170000 70000
Erkel Ifj. Kamarakónrs Részvétel a veszprémi Ifjúsági Kórustalálkozón 70000 60000 30000
Igricek Magyarországi fesztiválokon való részvétel 150000 80000 40000
FAVORIT Tánc és Tomafesztivál Ausztria 155000 110000 sport alap
Fehér Kigyó Együttes Mo-i fellépések, utiktg., utazásra, Orsz. feszt, részvét. 200000 200000 50000
Búzavirág Néptánc Rendezvényeken való szereplések 70000 60000 20000
Pctőíí-Vécscy I Énekkara Fertőrákost Ált. Isk kórusának vendéglátása 85000 50000 20000
Magyar Környezeti Nev. ,AII VILÁGUNK" Orsz. Környezeti Nevelés 230000 50000 oktatás
KAMERA 67 A-filmszcm. Országos Független Film és Vidcofcsztivál 300000 200000 -
Rózsa Úti Ált. Isk. Megyei Gyermekjáték és tánctalálkozó 150000 70000 20000
MCKSZ Z. M-i Tagszöv. VQI. Kulturális és sportnap 480000 100000 40000
Kisebbségi Önkormányzat 111. Roma Kulturális Nap 200000 40000 200001
Kisebbségi Önkormányzat Holocaust Emléknap 165000 80000 nemkult.
Rover Majorcttcs. Majorctt-találkozó 170000 150000 -
Sikervonal Egyesület Nemzetközi és Országos Eszp. Kerékasztal 170000 40000 oktatás
Polgári Olvasókör Csengery Dénes vers- és prózamondó verseny 650000 200000 70000
MOricz M. H. VIIL Nemzetközi Né^táncfcsztivá] 450000 350000 250000
Móricz M. H. Ql. Nemzetközifestőművész telep 210000 170000 50000
Móricz M. H. n. Országos Utcaművész Fesztivál 240000 96000 -
Erkel Kamarakónrs Steierische Gesangvcrein Dobl-i kórus vendéglátása 40000 25000 -
Z\'ARJ KÖR Alkotótábor 300000 200)X)0 -
Batthyány Rajzszakkör Szakköri működés támogatása 50000 50000 oktatás
HYÁNY Galéria HYÁNY Galéria 90000 50000 -
Nagycsaládosok Nagykanizsai regionális találkozó 250000 100000 30000
ELFT NK. Csoportja Kanizsai fizikusnapok Kalamár Csaba emlékverseny 50000 25000 oktatásy
Városvédő Egyesület Honismereti ííizetek 15. kötet 110000 50000 -
Városvédő Egyesület Honismereti füzetek 16. kötet 150TO0 70000 70000
Városvédő Egyesület Honismereti füzetek 17. kötet 210000 100000
Batthyány Gimná2ium Középiskolai filmklub szervezése 30000 30000 -
Körösi Ált Isk. Módszertani kiállítás rendezése 37000 22000 kiállítás
Körösi Ált. Isk. Országos képzőművészeti pályázat kiírása 140000 64000 30000
Zeneiskola Kamarakórus CD felvételének támogatása 275000 \' 150000 -
Horváth Krisztina Kanizsai Almanach 1992-93. c. köt. kiadása 785000 350000
Péterfy Ált. Isk. OVI-SULI 61000 41000 oktatás
Kis lános Kanizsai Olimpikonok (könyv) 20Í000 150000 -
Tbury György Múzeum Századfordulós képeslapok reprint kiadása 160000 6000 200(X)
Thury György Múzeum Nk-Bilkei dűlői későbrouzkori telep feltárárása 600000 300000 200000
Thury György Múzeum Szerencsi Képeslap m.ban lévő kzs i városkép, repiózása 40000 30000 20000
Trr Csillagászati Szabadegyetem 80000 60000 30000
Honvéd Kaszinóért Alap. „Ismered-c BJatóriát?" mesejáték 225000 180000 -
Honvéd Kaszinóért Alap. „Táncolj velem, Mr. Drogmentes!" 282000 162000 -
HSMK Városi műsorfüzet kiadása 850000 400000 400000
HSMK A „Város vonzásában" c. könyv kiadására 123000 40000 20000
Könyvtárápoló Alapítvány A KA-LAP című Kanizsa Diáklap támogatása 344000 100000 nem hatkör
Városi Könyvtár A város és kömy. teljes könyvtárrendsznek egy. bemut. 800000 600000 200000
S2oHva J. (Pannon Tükör) Szoliva János verseskötete 250000 250000 -
HELY KLUB Közművelődési folyamatok megvalósítása 800000 600000 200000
HELY KLUB Középiskolások klubja 400000 300000 100000
Informatika Kiadói Bt. Nk. város 1996. évi sportevkönyvének kiadása 750000 200000 -
Kotnyek István „Talált Tájaim Zalában" c. fek. feh. fotóalbum kötségci 800000 190000 -
Sikcrvonal Egyesület Civil Segítő és Oktatóközpont 176800 200000 -
„Kanizsa" műhely íiócs. „KANIZSAI FÜZETEK"2 150000 150000 -
Kodály M. H. Vasúttörténeti klub 250000 80000 20000
Kodály M. H. A nagykanizsai vasutas társas élet képeskönyve 400000 150000 -
Kodály M. H. Népi kismesterségek műhelye-klub 250000 70000 20000
Zalai írók Egyesülete A Pannon Tükör c. folyóirat 1997/2 költségei 400000 400000 -
Thury Múzeum 1996. okL nemz. tört tud.-helyt konf. előad, megjelent. 600000 600000 500000
Thury Múzeum Az 1998. évi Diák-hallgató Találk. támogatása 49500 29500
Czupi Gyula Kanizsai Almanach 1996-ról c. kötet kiadása 750000 350000 150000
Czupi Gyula Szertics László munkájának kiadása 900000 147000 -
Igricek Gyermekkazetta kiadása 350000 60000 -
Z\'ART KÖR Egyesület működése 180000 100000 -
Városvédő E. Városvédő Egyesület 10 éves tevékenysége 310000 100000 25000
Szabadi Tibor Tények a Gillágról Magyarok a Gulág Büntető lág.-ben 350000 120000 -
Ryno Testvérvárosi Gasztronómiai Napok 260000 50000 -
Ryno IV. Dél-Zalai Tanszer-tankönyv,
Taneszköz Kiállítás és Vásár 335000 60000 -
Ryno Országos és Nem2.-i Lovas Military Bajn. ill. Kupa 450000 200000 spoit
Városi fiókkönyvtár Helytörténeti és közhasznú előadások 60000 40000 20000
Kanizsa Csillagai CD-lemez és hangkazetta felvételek 245000 210000 -
Járási Ildikó Kiállítás saját anyagomból 20000 20000
Egiy lózsef Galéria Kiállítások szervezése 60000 60000 -
Kanizsai Képző-
Iparművészek Egyesülete Kanizsa ART Képzőművészeti könyvkiadás 1400000 500000 -
Fehér Kígyó Együttes Hanganyag kiadásának támogatása és CD 250000 250000 -
1997. m^jus 16.
( KANIZSA - TtUyzii* 1
Ilii
téren és a Kis rác utcában egyaránt.
- Milyen operatív lépést vár Ön a képviselő-testülettől?
- Elsősorban a szakbizottságoknak kell meghozni a döntést abban, hogy merre induljon el a hasznosítás. A legtöbbet a polgármesteri hivataltól várom, hiszen egy dolog az esetleges értékesítés, bérbeadás, de nem szabad elfelejteni, hogy ott a másik épületben oktatás folyik eléggé mostoha körülmények között. Egy mértéktartó, nem is egy, hanem kétéves ütemezésű, folyamatos rekonstrukcióra lenne szükség.
- A lehetőségekhez képest mit tehet a mára kialakult helyzetben a közgyűlés?
- Nagyon rövid időn belül el kellene dönteni, hogy milyen folyamatos vagy egy nagyösszegű pénzforrást biztosít a volt iskolaépület hasznosításából. Ha ez megtörténik, bízom abban, hogy ez a képviselő-tesület meghozza azt a döntést, hogy az iskola felújítását el kell végeztetni, figyelemben tartják azt, hogy iskoláról, gyermekintézményről van szó, hogy a településrész - ahogyan eddig is - továbbra is áldozatokra képes azért, hogy iskolája legyen. Emellett megmenthet, megőrizhet a város egy műemlék jellegű épületet is. összefoglalva: a kérdés komplex, nemcsak egy épület értékesítéséről van szó.
__Lukács Ibolya
Dániába mentek a tűzoltók
Az elmúlt hét vasárnap délutánján pontban háromkor egy kísérő és két tűzoltóautó szirénázva hagyták el a kanizsai tűzoltólaktanya udvarát. A májusi kánikulában ezúttal nem tűzesethez vonultak a piros kocsik. Ez már abból is látszott, hogy a bajtársakból, családtagokból, barátokból összegyűlt népes közönség integetett utánunk, mintegy jó utat kívánva az ismeretlen felé.
A kísérő autó és a jó öreg Csepel tűzoltókocsik menetlevele Magyarországon, Ausztrián, Németországon keresztül Dániába szólt. Az úücél Ebeltoft, egy tengerparti kisváros, ahol az idén is megrendezik az európai tűzoltók nemzetközi találkozóját. A négy napos program keretében lesz majd veterán tűzoltóautók bemutatója, különféle versenyek, az ilyenkor szokásos ajándékcsere, és persze játék határok nélkül.
Óriási erőpróba az embernek, és
gépnek egyaránt - tudtunk meg a tizenöt fős csapatot búcsúztató dr. Tolnai Sándor városi tűzoltóparancsnoktól. A Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra útvonala oda-vissza nem kevesebb, mint négyezer kilométer. Ezt kell megtenni a gépkocsik életkorában veteránnak számító harminc éves autóknak. Hogy mégis megfiatalodva hagyhatták el a bázis garázsait, az köszönhető egy hihetetlen erejű összefogásnak, a szakma szeretetének, és persze megfelelő anyagiak híján megannyi támogatónak.
A világjáró kanizsai tűzoltók egyetlen mobiltelefonon tartanak majd kapcsolatot az itthoniakkal, az eseményeket pedig a Városi Televízió velük utazó videós munkatársa rögzíti. A tervezett hazatérés időpontja - ha Szent Flórián védőszent is úgy akarja - huszonnegyedikére várható.
Tóth Ferenc
TRIATLON DIÁKOLIMPIA 1997 VÁROSI VERSENY
Helyszín: Nagykanizsa, Fedett uszoda, Sétákért és Csengeti u. Időpont: 1997. május 24. 14.00
Rendező: TRI-CO Triatlon Klub, Nk. Sugár u. 38/A. Tel.: 311-627 Távok és korcsoportok:
I. kcs.
II. kcs.
III. kcs.
6-10 évesek Úszás:
11-12 évesekúszás: 13-14 évesek
100 m
Kerékpározás: Futás: 300 m
Kerékpározás: Futás: 500 m
Kerékpározás: Futás:
4 km 1 km
8 km 2 km
IV. kcs. 15-16 évesekUszás:
V. kcs. 17-18 évesek Kerékpározás: 12 km Felnőtt, szenior Futás: 4 km
Résztvevők: állaláros, középiskolás diákok, de hosszabb távon bárki elindulhat. Egyéb tudnivalók:
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
- A kerékpározás védett, de forgalomtól nem elzárt útvonalon lesz, ezért a KRESZ betartása kőtelező.
- A kerékpározásnál fejvédő használata kötelező, a helyszínen kölcsönözhető.
Díjazás: Minden induló egyedi emiémázott pólót, az I-III. helyezettek oklevelet kapnak.
AZ OTP AZ ÖN BANKJA!
KflNIZSfil MŰSOR
MÁJUS 17. SZOMBAT
19 óra: Zenés táncest a 60-70-es évek zenéjére az Erkel F. Műv. Házban
19 óra: Kritikus Pont - lemezbemutató, élő zenekari koncert a HELY klubban
19.30 óra: „Cantate Domino..." A HSMK Vegyeskar minősítő hangversenye a Felső Templomban Apolló mozi: 14.30 óra: Goofy 16 óra: Elnökcsere 18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
MÁJUS 18. VASÁRNAP Apolló Mozi: 14.30 óra: Goofy
16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia
MÁJUS 19. HÉTFŐ
20 óra: A Budapest Klarinét Quartet hangversenye a Kórház Kápolnában
Apolló mozi: 16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Boise Vita C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Hírek; - Sporthírek; - Lát-szög - ifjúsági magazin; - Beszélgetés Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszterrel; - Jövő 7 -közéleti magazin. Vendég: Göndör István országgyűlési képviselő; -Tükör - Zala megye gazdaságáról
MÁJUS 20. KEDD
Apolló mozi: 16 óra: Elnökcsere 18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia C2-es kábelen KANIZSA TV:
17 óra: önkormányzati közgyűlés közvetítése felvételről
MÁJUS 21. SZERDA Apolló mozi: 16 óra: Elnökcsere
18 és 20 óra: Az utolsó emberig Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Mozaik - szórakoztató magazin élő, telefonos játékkal; - Sport; -Jel-kép.
MÁJUS 22. CSÜTÖRTÖK 10 és 13 óra: Hófehérke - bábjáték a HSMK-ban
17 óra: Zala megye helyi védettségű természetvédelmi területei címmel előadás a HSMK-ban (Humánökológiái Szabadegyetem)
18 óra: Táncház az Erkel-ben
Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Hanta boy
Stúdió mozi: 18.15 óra: III. Richárd C2-es kábelen KANIZSA TV:
19 óra: - Híradó; - Paletta - kulturális híradó; - Rend-ben - rendőrségi hírek, információk; - Hölgyválasz; -Szivárvány - sztármagazin
MÁJUS 23. PÉNTEK
9 óra: Kiskanizsai Gyermeknap a Móricz Zs. Műv. Házban ~
10 óra: Bukfenc - gyermeknapi színi előadás a Kodály Z. Műv. Házban 2
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Hanta í boy
Stúdió mozi: 18.15 óra: III. Richárd 3
Kitörési pont. Legalábbis a vandáloknak,
32 KANIZSA- 1997. m áj us M.
EXEMPLUM
DÍJ KANIZSÁRA
A Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Papp Ferenc elnyerte az Exemplum Alapítvány hatvanezer forintos ösztöndíját a közművelődés finanszírozásának új módszereiről, a mecenatúra és szponzorálás gyakorlati kérdéseiről írt dolgozatával.
A tavaly létrehozott, országos alapítvány kuratóriuma a pályázatban jelzett tevékenység fontosságát és a benne lévő kulturális innovációt értékelve javasolta a kanizsai szakember elismerését.
BÚCSÚ, AUTÓVAL IS
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás; 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 16-án 18 órakor: DOMÁNY ZOLTÁN ZENTAI ELŐADÓMŰVÉSZ IRODALMI ESTJE
- 17-én 19.30 órakor: „CAN-TATE DOMINO..."
A HSMK VEGYESKARÁNAK MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE A FELSŐTEMPLOMBAN
- 19-én 20 órakor: KÁPOLNA KONCERTEK
A BUDAPESTI KLARINÉT QUARTET HANGVERSENYE
- 22-én 10 és 13 órakor: HÓFEHÉRKE - bábjáték
A Süni-Biini Bábcsoport elő-
ií S cl
- 22-én 17 órakor: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM
„Zala megye helyi védettségű természetvédelmi területei" -előadás.

A múlt hét végén nemcsak a középiskolák negyedéves diákjai búcsúztak el tanáraiktól, társaiktól, hanem a technikusjelölt, ötödikes tanulók is befejezték tanulmányaikat. A hagyományt megtartva a Cserháti Sájidor Szakközépiskola végzősei autós felvonulással köszöntek el a várostól. A lampionokkal és egyéb kellékekkel feldíszített, traktorokból és személygépkocsikból álló karaván - hangos dudaszó kíséretében, nem kis feltűnést keltve - járta végig a főbb utcákat, s intett most már tényle-
geien búcsút a középiskolás évtknek. Mint megtudtuk, a különböző iskolák diákjai nagyjából hasonló módon ünnepelték a maguk módján ballagásukat. A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában öt osztályban százötven fő ballagott el idén, s ők fordított nappal, bolondballagással ünnepelték ezt. A fordított napon az igazgatói teendőket is diák látta el, erre Dóró János végzős hallgatót választották diáktársai. A Cserháti Szakközépiskolában négy osztályban kilertcvenkét diák búcsú-
IFJÚ KUTATOK NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA
Andrasek Viktória, a Batthyány Lajos Gimnázium második évfolyamos tanulója sikeresen pályázott az Ifjú Kutatók Nemzetközi konferenciájára. A bírálók Á nehézfémek előfordulása és kimutatása vizeinkből című dolgozatát alkalmasnak ítélték arra. hogy Belorussziában, Baranavichiben megrendezésre kerülő konferencián angol nyelven előadja.
A versenyen közel negyven középiskolás diák vett részt Európa több országából. Andrasek Viktória a környezetvédelem témakörben dolgozatával aranyérmet nyert. 1
zott „bolond", mulatságos felvonulással. A Thury György Kereskedelmi Szakközépiskolában hét osztály száznyolcvanegy tanulójának búcsúztatására Thury-napot szerveztek, melyen a diákok vetélkedőkön, kiránduláson és egyéb szórakoztató rendezvényeken vehettek részt. A Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola hat osztályának összesen százhetvenhét tanulója ballagott el, számukra diáknapot szerveztek, különböző szórakoztató eseményekkel. A Zsig-mondy-Winkler Műszaki Szakközépiskolában már április 26-án a diákönkormányzat iskolanapot szervezett, most hétvégén csak a hivatalos ünnepségekre került sor. Összesen egyébként városunk 931 tanulója ballaghatott el a hétvégén, mivel a Thury György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola végzős diákjai számára május 17-én tartják a ballagási ünnepélyeket.
MUNKABAN A BETÖRŐK
Egy becsehelyi családot ért súlyos kár, amikor ismeretlen tettesek ajtóbefeszítés útján behatoltak lakásukba, s onnan 1,7 millió forinttal gazdagabban távoztak. Nagybakónakon ugyancsak egy magánháznál jártak hívatlan látogatók, ezt a házigazda-károsult összesen százezer forint értékű készpénze és ékszere bánta.
KAPÓS A KERÉKPÁR ÉS AZ ALUMÍNIUM!
Egy Rózsa úti lakóház alagsori helyiségéből tüntettek el ismeretlen tettesek két kerékpárt, míg a
Városkapu körútról egy lerepke-rékpárt loptak el. Ugyanakkor egy hegyi pincéhez tartozó melléképület tetejét, mely alulemez-ből készült, lopták el. A kár ez utóbbi helyen ötvenezer forint. Az Űrhajós utca egyik lakóépületének alagsorából ismét kerékpárt loplak, a (voll) tulajdonos kára huszonötezer forint.
PECABOTOK ÉS RUHANEMŰK
Egy nagykanizsai családi ház garázsában sem tudhatta biztos helyen horgászfelszereléseit tulajdonosuk, hiszen ismeretlen tettesek százezer forintos kárt okozva eltulajdonították ezeket. Egy kanizsai lakásba már igényesebb módon, valószínűleg ál-
kulccsal jutottak be illetéktelenek, s innen ruhaneműket, valamint edényeket tüntettek el. A kár hatvanezer forint értékű.
OLAJ ÉS TŰZ
Viszonylag nyugalmas hetük voll a kanizsai tűzoltóknak, hiszen csak kétszer hívták őket helyszínre. Ebből egyik alkalommal hetedikén éjjel a 7-es főút marcali kereszteződéséhez, ahol is egy közúti baleset következtében az úttestre került gázolajat kellett feltakarítaniuk. Tizedikén a kora délutáni órákban Zajkon, a Honfi dűlőben tíz köbméter összerakott tűzifa gyulladt ki, a kár mintegy hatvanezer forint. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
"♦OHULSÍ1*
Főszerkesztő: Dóró János. Főmunkatársi Lukács Ibolya. Munkatárs: Dukál Éva, Szalabán Atilla. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkári Miilei Szilvin. Külső munkatársok: Balogh Antal, Balogh László, Bödör Béla, Horváth Ilona, Pungor Attila, Szirovicza Miklós, Tóth Ferenc. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel.: 93/310-540 Tel./fax: 93/312-305. Szedés: Antal Lívia, Borda Menyhért, Foga Kálmán. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305, Menyhárt Reklámiroda Nagykanizsa, Fó út 10. Tel./fax: 93/322-539. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. Ugyvezelóje. Nyomja a Zalai Nyomda Rl. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Somogyi Tibor Ugyvezetó igazgató. Terjeszti a Magyar Posta és u Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Fl. Lapzárta: a megjelenést megelBzfi kedd 12 óra. ISSN 086S-3879 _
- N Bk 1 ^Xr w UGYE TUDJA, HOGY PÜNKÖSDHÉTFŐN Q7FMRTQ7 Á T .T ÍT Á Q IS f • 1 LESÍ wm s- •a > ■ 1 <
NAGYKANIZSA —jl
14 !!!!!!!
( KANIZSA - WSWK )
1997. május 30.
Hangverseny-kórus
A több mint 20 éves fennállásának legnagyobb szakmai sikerét érte el városunk vezető kórusa május 17-i minősítő koncertjén. „Felsőtemplomi" előadásukért a magasabb szintű Hangversenykórus minősítést kapták a KOTA szakmai zsűrijétől (ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy, a Kodály. • Zoltán Magyar Kórusiskola művészeti vezetője, - Ugrin Gábor, Liszt-díjas karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, - Timkó Gábor, karnagy).
A Katona Noémi által vezetett énekkar műsorán elsőként Pitoni „Cantate Domino" című műve csendült fel, majd Dvorak „Stabat Mater"-jéből hallhattunk egy részletet. Ezt követően Schubert „Ave Maria"-ja következett Baráth Zoltán átiratában, melyben a szólót Baráth Yvette énekelte, a kíséretet pedig Katzné Szabó Mariann játszotta, és Kodály Zoltán Balassi-versre írt népszerű remekműve, a „Szép könyörgés" után kortárs szerzők művei következtek. Először Orbán György - József Attila „Tószunnyadó" című versére írt darabját, majd Pászti „Csángó-magyar szerelmi dalok" című kórusművét élvezhette a közönség. Rövid szünetet követően —, melyben a Felsőtemplom most helyreállított orgonáján Martonné Németh Mária játéka színesítette az előadást - szólalt meg az est fő műve, Ariel Ramirez „Kreol Misé"-je. A kórus karácsonyi koncertjén már hallott, nagyszerű mű azóta tovább csiszolódott, az új kísérőegyüttes a Los Gringos pedig biztos és változatos alapot adott. A szólót ismét Viszló István énekelte - nagyszerűen. Az énekkar utóbbi időben észrevehetően javuló hangzása is markánsan megmutatkozott az előadás során.
Megérdemelten kapta a magas szintű elismerést a HSMK Vegyeskara, s bízunk benne, hogy ez a siker - minden kanizsai zenebarát örömére -további lelkes munkára készteti a kórust. Gratulálunk!
pungor
ÚGY TŰNIK, JÓ ÚTON JÁRUNK
a c o
- Célunk volt, hogy megvédjük a „Fesztiválkórus" minősítésünket, de ez szerencsére annyira jól sikerült, hogy megkaptuk a „Hangversenykórus" fokozatot. Meg kell mondanom, hogy nem tűnt „könnyűnek" a zsűri, tehát előtte kiegyeztünk volna abban is, ha sikerül az eddigi minősítést megvédeni - mondta Katona Noémi karnagy.
- Nem először vagy az énekkar élén. Miért hagytad abba, és miért folytattad?
- Valóban, a \'90-es évek elején
másfél évig voltam az együttes vezetője, mielőtt a kislányom megszületett. Ezzel el is mondtam, hogy akkor miért hagytam abba. Most pedig 1996 szeptemberétől dolgozunk az énekkarral, remélem sokáig. Ez a szakmám, ezt szeretem csinálni.
- Sok a változás a koncerteken. Az énekkar műsorán újabban több a rendhagyó darab, és a hangzás is egységesebbnek tűnik. Sok a meghívott szólista, zenekar.
- Volt egy időszak amikor csökkent koncertjeink látogatottsága, és ezt a tendenciát persze próbáltuk-próbáljuk megfordítani. Szeretnénk közelebb kerülni a közönséghez, és bízunk benne, hogy ezek a müvek segítenek ebben a törekvésünkben. Most az utolsó koncertjeink látogatottsága alapján úgy tűnik, jó úton járunk.
Az egységesebb hangzáshoz nagyon sok munkára volt szükség, de az alapos hangképzés meghozta a várt eredményt. Nem könnyű egy ilyen vegyes összetételű kórusnak egységes hangzást adni.
- Kik a kórus fő támogatói?
- Támogatóink a Ford Autó Kanizsa Kft., a Korzó Üzletház, a Queen Sport- és Síszaküzlet, a Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet és természetesen a HSMK. De talán a legnagyobb támogatást a családtagjainktól kapjuk. Köszönet érte!
- Mik a közelebbi tervei a kórusnak?
- A Ramirez misével szeretnénk tájolni, ennek első állomása egy május 24-i csáktornyai koncert volt. Több külföldi meghívásunk is van, Hirsonba (Franciaország), Eschweilerbe (Németország) Hágába (Hollandia) is. A közeljövő tervei között szerepel még, hogy egy évadzáró összejövetelt tartunk június 21-én, amely nap „A Zene Ünnepe" néven elterjedő ünnepnap Európában.
Jövőre pedig Mozart Requiem-jét szeretnénk bemutatni a Felsőtemplomban az egerszegi vegyeskar és szimfonikus zenekar bevonásával.
Pungor Attila
Kis kórustörténet
Az énekkar 1975-ben alakult, mint a HSMK művészeti együttese. A kórus létszáma általában ötven kórustag körül mozgott, jelenleg több mint hatvan fő. Az alapító tagok közül ma is jó páran énekelnek az együttesben. Az énekkar fellépései, ünnepi hangversenyei, kórustalálkozói rendszeres eseményei a város kulturális életének. Ezek közül legnépszerűbbek talán a vegyeskar „karácsonyi" koncertjei és
az 1992 óta rendszeressé vált „Három Város Kórustalálkozója", melyen egy-egy zalaegerszegi, keszthelyi és nagykanizsai kórus lép fel. A honi előadások mellett sok külföldi fellépéssel is „büszkélkedhetnek". Koncerteztek már Horvátországban, Ausztriában, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Finnországban és Norvégiában is.
1996 tavaszán az olaszországi Riva
del Gardán megrendezett kórusversenyen kapott Ezüstdiplomát a vegyeskar.
Az együttes működése során háromszor nyerte el a ,.Fesztiválkórus" minősítést. A mostani minősítő hangversenyükön viszont a még magasabb szintű „Hangversenykórus" fokozatot kapták meg.
Az együttes művészeti vezetői: 1975-1990 Poszaveczné Arany Ida. 1990-1991 Baráth Yvette. 1991-1992 Katona Noémi.
pungor
( KANIZSA - Ött&oMüuufyíit )
jólins 4.
Napirend előtt elsőként dr. Csákai Iván tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a SZEB megtette javaslatát a legutóbbi első lakáshoz jutók támogatási kérelmeire. A bizottság elnöke azt is elmondta, hogy a lakásmobilitást elősegítő kamatmentes kölcsön-támogatásra az ezt követő időben nem tudnak pénzt adni.
Dr. Bárányi Enikő arra hívta fel a figyelmet, hogy a lassan felépülő nyugdíjasház alapító okirata nincsen készen. Marton István azért emelt szót, hogy az illetékesek intézkedjenek, mert évek óta és az utóbbi időben különösen megnőtt a kanizsai központi temetőben a kegytárgyak lopása.
A polgármesteri tájékoztató és a jelentés napirendje tárgyalása során Marton István a húszmillió forintos KÖGÁZ-részvény bevétele felöl érdeklődött. Kálócziné Éberling Márta elmondta, hogy a részvénycsomag egy részét értékesítették. A Pénzügyi Bizottság elnöke szerint a közgyűlési határozat értelmében a polgármestert hatalmazták fel az értékesítéssel, amely döntés során egyösszegű eladásra gondoltak. Mint mondta, így rossz esetben a megmaradt részvények értéke csökkenhet. Azt is kihangsúlyozta, hogy az érvényes rendelet szerint ekkora mértékű hasznosítás esetén a PB illetékessége lett volna az érvényes. A képviselő az Olajbányász létesítmény-fenntartásában kialakított KÖGÁZ-állásponttal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem lehet szó visszavásárlásról. Másrészt megfontolásra ajánlotta azt is, hogy a létesítmény megvásárlásán kívül az önkormányzat más megoldással is foglalkozzon. Dr. Horváth György sérelmezte, hogy az egy évvel ezelőtti szakhatósági véleménnyel ellentétben a Magyar utca 18. számú házat le kell bontani, amelynek tetőfelújítását a közelmúltban végeztette el a tulajdonos.
A Vagyongazdálkodási Iroda szerint ez elkerülhetetlen az Arany János utca meghosszabbítása miatt. A műszaki osztály vezetője szerint a legújabb szakvélemények szerint mégis megoldható az útépítés a ház lebontása nélkül is, csak az információ még nem érkezett meg a Vagyonirodára. Marton István a Rozgonyi utca 1-gyel kapcsolatban elmondta, hogy nem ért egyet a zárt üléssel, mert a téma nyílt tárgyalása nem sérti az önkormányzat érdekeit. A képviselő az ügyben feltett kérdéseire adott válaszra csak a közgyűlés által megszavazott zárt ülésen reagálhatott. Papp Ferenc interpellációjára adott válasz szerint, amelyet az igazgatási osztály illetékese szóban is kiegészített, a Cola Bár zajkibocsátási szintje a megenge-
dettnél jóval magasabb, figyelmeztetés után a jogszabályok alapján büntethető az üzemeltető. Bicsák Miklós azért interpellált,
ÜLÉSEZETT
AZ ONKORMANYZAT
hogy a korpavári volt iskolaépületben akadályozzák meg a illetéktelenek behatolását. Hajgató Sándor kiskanizsai temetői, nyilvános telefon és veszélyes fák ügyében emelt szót. Balogh Tibor az új fizetőparkolási helyzet lakosságot érintő problémáira mutatott rá. Marton István az ügyben interpellált, hogy a hivatal vezetése GVB-PB közös határozat ellenére nem tett eleget feladatának, nem készítette el a számlavezetési pályázatok előminősítését. Ezt követően Tarnóczky Attila és Röst János módosító indítványait támogatva a közgyűlés elfogadta az új Beruházási Szabályzatot. Az önkormányzati tulajdonban lévő házingatlanok elidegenítéséről szóló rendelet szerint ezután a kárpótlási jeggyel rendelkezők kedvezménye megszűnik lakásvásárlás esetén, harmadik személynek nem értékesíthető bérlakás, újra érvénybe lép a forgalmi érték ötven százalékán történő vételár - készpénzfizetés esetén újabb ötven százalék kedvezménnyel. A nem lakáscélú ingatlanok tilalmi listájáról levette a közgyűlés a Rozgonyi utca fo-tó- és fodrászüzletet. Az elfogadott rendelet értelmében a nem lakáscélú ingatlanok a forgalmi érték száz százalékán, a privatizáltak kilencven százalékán, a garázsok hatvanöt százalékán értékesíthetők. A testület elfogadta a külkapcsolati tervet, a fedezetül szolgáló előirányzatot négymillió forintra emelve. Elfogadásra került a Vízmű elmúlt évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató és a kórház finanszírozási előlegfelvételhez garanciát vállalt az önkormányzat. A Családi Iroda átalakítására tett javaslatok közül a közgyűlés azt a változatot támogatta, amely szerint a dolgozókból alakuló Bt. egy évre pályáztatás nélkül kapja a Vasemberház helyiségeit bérleti díj fejében és a tevékenységet végzi. Egy év után az ősszel meghirdetett pályázat nyertese láthatja el a feladatot. A közgyűlés Tűnő István helyettesítési díját a polgármesteri bruttó illetmény negyven százalékában határozta meg. Egy lakóközösség kérésére gondozásukba adtak egy Eötvös téren egy közterületet, a miklósfai sportpálya megvásárlása mellett döntöttek, majd hozzájárultak a Vegyeskart támogató alapítvány létrehozásához, ame-
lyet a HSMK tizenötezer forint hozzájárulással kezdeményezett. A Nagyrác utcai volt iskolaépület hasznosítását tárgyaló napirend elnapolásra került. A Szociális Foglalkoztató vezetőjének, dr. Berlinger Henriknének szóbeli kiegészítése után a közgyűlés úgy döntött, hogy a korábban az intézménynek juttatott közel tizennyolcmillió forintos kölcsönt támogatásra változtatja, de az előterjesztésben szereplő hatmillió forintos plusztámogatás kérdését bizottsági hatáskörbe utalja. Marton István szerint az önkormányzati támogatás mértéke túl magas a rehabilitált foglalkoztatottak számához képest. A képviselő rámutatott arra, hogy az elmúlt években mekkora támogatást kapott a Foglalkoztató.
Ezt követően a logisztikai központról készített tájékoztatót tekintette át a közgyűlés. Tüttő István ismertette a város esélyeit annak tükrében, hogy döntés született az autópálya ügyéről. Marton István szerint a földrajzi elhelyezkedés alapján egyértelmű lenne Kanizsa elsősége. Megjegyezte azt, hogy az ellenlobby sikere esetén, a módszerek ismeretében megkérdőjelezhető, mit keres Kanizsa Zala megyében. Röst János ismertette, hogy a hét végén Zalában járt politikai államtitkár, Kovács Kálmán szerint esélyeink még pozitívabb irányba változtak. Tarnóczky Attila szerint az ismereteink szerint zároltatott szakértői véleményt propagálni, teijesz-teni kellene miniszterek, államtitkárok, területfejlesztési tanácstagok között. A tájékoztatót a közgyűlés elfogadta. A szelektív hulladékgyűjtés kiteijesztését elősegítő pályázatokat támogatta a testület.
Deiszinger József szerint sikertelen pályázat esetén felül kell vizsgálni a hulladékgyűjtő céggel kötött szerződést. Kalmár István rámutatott, hogy mindenképpen vizsgálják felül a szerződést, hiszen hosszadalmas, eredménytelen tárgyalások folytak minden alkalommal, amikor előjött a hulladékgyűjtés kérdése. A költségvetést felülvizsgáló, illetve a jövő évi költségvetést előkészítő bizottság tagjainak a közgyűlés megválasztotta Marton Istvánt, Kalmár Istvánt, Deiszinger Józsefet valamint Tüttő István alpolgármestert és a gazdasági osztály vezetőjét, Bez-
nicza Miklóst. Felkérték az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vezetőjét az 1848-as jubileumi szervezőbizottság felállítására, majd a közgyűlés elfogadta azt az ajánlatot, hogy a Duna Tv hat perces városreklámjának közvetítésére másfélmillió forintot irányozzanak elő. Az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet vitája során Magyar József javasolta, hogy a korábban önálló pont alatt védettséget élvező Olajos-lakótelep általános rendelkezései mellett mellékletként jelenjen meg a részletes szabályozás is. A rendeletet a közgyűlés elfogadta. Dr. Horváth György önálló képviselői indítványban kért gyors intézkedést az életveszélyessé vált, nagy értékű, Sugár utca 3. számú épület megmentéséért, az életveszély elhárításáért. Zárt ülésen került megtárgyalásra a Rozgonyi utca 1. számú épület felújítását követően elrendelt szakértői vizsgálati jelentés, amelyet a közgyűlés elfogadott, felkérve az alpolgármestert, hogy a kijavítandó hibák javítását végeztesse el, bonyolítsák le az érintettek egyeztetéseit. Független szakértőkkel vizsgáltassa meg, érte-e kár az önkormányzatot, és ha igen, mekkora, illetve tervezői, műszaki ellenőri, kivitelezői vagy/és beruházói felelősség miatt. A még értékesítetlen helyiségek hasznosítására pályázatot ír ki az önkormányzat, amelyen ingatlanközvetítők indulhatnak. A piac megszüntetéséről úgy határozott a testület, hogy a jelenlegi élelmiszerpiacot 1997. október 4-gyel megszünteti, a bérlemények bérlőit és az üzletek tulajdonosait erről kiértesíti. A kosaras piac helyén a Via Kanizsa Kft. fizetett parkolót fog üzemeltetni. Az Alfától az Omegáig Kft. százötvenmillió forintos hitelfelvételéhez az önkormányzat garanciát vállalt. Az egyéves lejáratú hitel garanciája azt is jelenti egyben, hogy a szabad üzletekre az önkormányzat gyakorlatilag jelzálogot jegyez. A vásárcsarnok üzemeltetésére vonatkozó javaslatot a következő közgyűlésig ki kell dolgozni. Tüttő István tájékoztatása szerint várhatóan egy héten belül rendkívüli közgyűlést hívnak össze, amelyen már az üzemeltetési elképzelések is megtárgyalásra kerülnek.
L. I.
ÜNNEPELTÜNK
Városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett programsorozat csütörtökön délelőtt a Deák téren katonai tiszteletadással, ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött. Az ünnepségek sorában került sor a Kaán Károly utcai híd felavatására. A Majorettek és az Olajbányász Fúvószenekar műsora után Tüttő István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédéből megtudhattuk, a flíd felújítási munkálatait a MÁV Hídépítő Kft. munkatársai végezték el, a beruházás 9,8 millió forintba került, s két hónap alatt készült el. A szalag átvágását követően Kovács Kálmán, a KHVM államtitkára, Tüttő István polgármester és Marton István, a körzet képviselője együtt gurították át a söröshordót a hídon, amelyből aztán a jelenlévőket meg is kínálták. A hldavatást követően a HSMK nagytermében folytatódott a program, amelyre mindössze 150 vá-. roslakó yolt kíváncsi. Kovács Kálmán ünnepi beszédét követően Tüttő István polgármester elismeréseket adott át. Nagykanizsa sportjáért kitüntető címben Gajcsi lózsef részesült, Nagykanizsa oktatásáért Farkas Zoltán és a Batthyány Lajos Gimnázium kapott elismerést, míg Nagykanizsa kultúrájáért a HSMK vegyeskara részesült elismerő oklevélben és plakettben. Este hat órától emlékező sétára került sor, amelynek keretében az \'56-os események kámzsái helyszíneit járhatták végig az érdeklődők, a Kossuth tértől a Károlyi kerten, az Erzsébet téren ál a Deák térig. A Károlyi kertben lévő kopjafánál dr. Szabad György akadémikus, az MDNP országgyűlési képviselője mondott beszédet.
ÁTADJÁK?
Információink szerint a várhatóan közeljövőben átadható vásárcsarnok közelében egy négy méter mély tó található. Érdeklődésünkre Stahl György, a beruházással megbízott Alfától az Omegáig Kft. ügyvezetője elmondta, a tó a tervekben is szerepelt, háromszáz köbméter föld kitermelésével keletkezett. s nem négy, hanem csak egy méter nyolcvan centiméter mély. Mint az ügyvezető beszélgetésünk során közölte:
- Az építkezés folytatódik a napokban. Folyamatban van a műszaki átadás is, várhatóan most csütörtökön - október harmincadikán - fejeződik be (az ügyvezető ezen állítása ütközik a kivitelezéssel megbízott ZÁÉV illetékesének azon kijelentésével, miszerint az épület műszaki átadása már megtörtént). Ezt követően a tulajdonosok bármikor beköltözhetnek üzleteikbe, s megtörténhet a kosaraspiac átköltözése is. A teljes terület - az utak, járdák, szegélykövek a Strabag Rt. kivitelezésében — november negyedikére elkészül. Bár nem biztosan, de úgy tudom, hogy ennek megfelelően tizenegyedike körül tetvezi az önkormányzat a kosaraspiac átköltöztetéséi.
CSAK A MÁSODIK VOLT AZ IGAZI
MIT LÉP A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL?
Ha valamilyen rendezetlen ügy akad, gyakorta kapkod, akinek valamit a rendezetlenség ellenére produkálni kell.
Jelen esetben az ominózus volt MÉH-telepről van szó, amelynek leg-újabbkori történetére nem éppen jellemző a rendezettség. Ki ne emlékezne arra, hogy egy ismert vállalkozó elhappolta az önkormányzat elől, igaz, a város nem ismerte el a vétel jogosságát. Mindezek miatt pert indított a tulajdonjog tisztázására, annak ellenére, hogy az adásvételi .szerződéssel a kezében a vevő bizonyítja a tulajdonhoz fűződő jogait. Hogy egy harmadik személy, egy jogi képviselő révén por került az ügymenetbe? Hogy ez befolyásolja-e a tulajdonjog kérdését? A bíróság majd dönt.
Am az ingatlan története tovább bonyolódik. Legutóbb a tulajdonos jelezte, hogy pert indít, ha kárát nem térítik meg, mert korlátozták a területe birtokba vételét. Talán azt gondolnánk, hogy itt — vagy pro vagy kontra -kezd megoldódni az ügy, amikor híre megy, hogy az adok-kapok folytatódik. Hogy a véletlenek összejátszása folytán-e vagy tisztátalan körülmények miatt? Erre a ^Érdésre á Zala Megyei Közigazgatási Hivatalnak kell reagálnia.
Történt ugyanis, hogy az ominózus területre iparcikkpiacot álmodók nyilvántartásba vételt kértek. Jelen esetben nem kizárt az elfogultság, így az ügyben Letenye jegyzőjéhez vezetett az út, aki a nyilvántartásba vételről szóló határozatot október hatodikán postázta is az érintetteknek: a kérelmezőnek, a hatóságoknak - rendőrségnek, földhivatalnak, tűzoltóságnak, ANTSZ-nek. A tértivevények vissza is érkeztek másnap, csak a nagykanizsai polgármesteri hivatalból nem jött a visszaigazolás az átvételről. Az irattárban nem tudtak róla, valószínűsítették, hogy az ügyintézőhöz kerülhetett a tértivevény. Október tizennegyedikén egy tértivevény megérkezett a feladóhoz, de nem az igazi volt. A kanizsai hivatalban egyik osztály ügykezelője aláírásával, a jegyző pecsétjével ellátva az eredeti feladó pecsétje nélkül -valószínűleg üres nyomtatvány kitöltésével helyettesítve az eredetit - előzte meg az igazi tértivevényt ez a „bizonylat". Mert megint bebizonyosodott, hogy érdemes várni az IGAZIRA ! Október huszadikán az eredeti átvételi dátummal elküldték az eredeti tértivevényt is, igaz, a helyettesítő dokumentummal nem egyezik. Nemcsak hiányzó pecsétek a szembeötlőek, de az átvétel három nappal későbbi volta
is feltűnő a később, születési helyétől jópár kilométerrel odébb újjászületett tértivevénynek.
Eszünkbejuthat Hofi vicce: Még az elvtársias időkben egyik vidéki városunkban megsérült a Lenin-szobor feje, így hívtak egy megbízható mestert, hogy szoborja át a sérült vezér fejét. Dolgozott is rajta keményen, a végeredmény az lett, hogy egy sapkát eszkábált Lenin fejére, amely eltakarta a sérülést. Fel i.s avatták a nagy művet, volt ott protokoll, elvtársak garmadája. A hiba csak ott volt az egészben, hogy kikerülhetetlen volt a nagyok döbbenete, amikor leleplezték az átalakított szobrot. Ott állt Lenin, fején a sapka. A másik meg a kezében...
Ez a vicc. A mások hibáját leplezendő, nem szabályos megoldás a tér-tivevénnyel, vagy taktikai szándékból eltervezett időhúzás eredménye viszont nem vicc. Az ügy alanya szerint időhúzásból eredő okirathamisítás.
Az eljárás amatőr, főleg azért, mert a határozat ellen benyújtott fellebbezés mindenképpen határidőn belül érkezett.
Az ügy okiratai immár a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal igazgatási és hatósági főosztályán vannak.
LYUK A ZÁSZLÓ KÖZEPÉN
Lobognak a zászlók, szívünket dobogtatják a pirosak, fehérek, zöldek. És ott vannak - a legtöbbön csak emlékezetünkben - a kivágott, gyűlölt jelkép lyukai. Azok a lyukak sokat jelentenek, sokáig fizikai valóságukban nem i.s létezhettek, csak a titkolt emlékek között.
Ma mindenki Ünnepelhet, titkok nélkül emlékezhet hősökre, halottakra, korabeli hangulatokra, vágyakra. Nem lehet számon kérni negyvenegy év elmaradt ünnepeit, mert a számonkérések korának lassan le kellene járnia. Itt a lehetőség, hogy bárki kezébe vehesse a lyukas zászlót, nyíltan és együtt emlékezzen, megemlékezzen - Ünnepeljen.
De hol vannak azok, akik a régi korlátokra, megtorlásokra hivatkoznak, amikor nem másutt, mint a szívekben voltak a zászlók titkos lyukai? Ma hol emlékeznek? A város ötvenhatosai, a negyvenegy évig ellenállók, a megbántottak, meghurcoltak, azok gyermekei, unokái? Hol van a szabad Magyarország Ünnepeit megünneplő lakossága?
A városi ünnepségen a protokollt, a szereplőket, a kitünleletteket és a hivatalból jelen levőket kivéve két kézen megszámlálható
volt, ki jelent meg, ki ünnepelt október huszonharmadikán, közösen, nyíltan. Nem érdekli már az embereket se ünnep, se emlék, se emlékezés?
Vagy nem tudtak róla? Gyaníthatták, hiszen immár évek óta megrendezésre kerül a városi megemlékezés, napi több programmal. A résztvevők? Lásd fentebb.
Mi lehet az ok? Nem tudják talán mit, hol, mikor keressenek? Ebben is lehet valami. Ma már nem feltűnő a megszokott -ezért nem feltűnő - zöld plakát, nem túl széles körben propagált az ünnepi program sem. Tán nem is vonzó a felvonjukazájzlótolajbá-nyászfúvószenekarmazsorettekünnepiműsor-emlékezőséta évente szüntelenül változatlan kínálata, amely kínálat idén sem volt színesebb mint tavaly, tavalyelőtt, azelőtt és azelőtt. Hogy ki és mi hogyan szólt, kire és mire hogyan világítottak, részletkérdés, de elképzelhető, hogy a jövő évi potenciális ünneplők közül is elvesztettünk néhányat. A város polgármestere egészen kicsinyke közönség előtt adta át a város kitüntetéseit, tán sokan nem is tudják, hogy voltak erre érdemes egyének és kollektívák, idén első alkalom-
mal. Talán a jövő évi elismerésre méltókat nagyobb tapsok köszönthetik, habár itt is veszthettünk a már említett potenciális Ünneplőkből. mert mire a szervezés, ha a polgármester mikrofontól asztalig pendlizve válogat az átnyújtásra váró elismerések között? Nincs egy asszisztens, aki a város első embere keze alá dolgozna?
Hát, mi így ünnepiünk? Ilyen szempontból még nem i.s baj, hogy a kissze-rűs^geknek kevés szemtanúja akad. így kevesebben mesélik majd el az unokáiknak, a távolmaradó történelemtanárokról nem is beszélve, hogy 1997-bpn hogyan ünnepelte Kanizsa október huszonharmadikát, az emlékező sétára összegyűltek fennhangon elkövetett szóváltásaikból miért hiányzott \'56 az Olajbányász, költségvetés, az áremelések ellenében.
Lyuk a zászlón. Lyuk az ünnepen. Lyuk a szívekben - nem az a régi, titokban felidézett. Fekete lyukak, amelyek idézőjelbe tehetik emberi mivoltunkat.
A szívek lyukainak foltozói közül csak a fizikai megoldásokat lehet ünnepelni, a lyukas zászlók nem ürességet jelképeznek. Azok a lyukak tartalommal (voltak) telítettek.
L. I.
1997. október 31.
( KANIZSA - ) ~T
MELTO SZULETESNAPI ......AJÁNDÉK
Biztos, hogy felejthetetlen dátum lesz Gajcsi József életében 1997. október 23-a, mivel a Hevesi Sándor Altalános Iskola testnevelő tanára és a sportakrobaták edzője azon a napon ünnepelte 55. születésnapját, s igazán méltó ajándékot is kapoll a várostól. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Gajcsi József részére a város minőségi sportjában végzett kiemelkedő munkájáért „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címet adományozta.
- Mikor kezdett el Nagykanizsán dolgozni, emlékszik még az akkori évekre? - kezdtük faggatózásunkat a tanár úrnál, miközben alaposan szemügyre vettük az elismerő oklevelet és a díszes emlékplakettet.
- 1981-ben kerültem Nagykanizsára, a Hevesi Altalános Iskolába, előtte Murakeresztúron dolgoztam - pörgette vissza az eseményeket Gajcsi József. Fantasztikus érzés volt, hogy egy olyan iskolába jöhettem, amely tornateremmel is rendelkezik. Murakeresztúron ugyanis ez „ hiánycikk " volt.
- Az iskolai tanítás mellett bekapcsolódott rögtön a minőségi sportba is.
Már Murakeresztúron barátságot kötöttem, mint az edző a szertornával, annak ellenére, hogy a feltételeink nem voltak ideálisak Itt pedig bekapcsolódtam az Olajbányász tornászéletébe, s tanítványaink a felnőtt másodosztályban és az ifjúsági első osztályban hívták fel magukra a figyelmet azzal, hogy a dobogó második illetve első helyére tornászták fel magukat.
- Az Olajbányászban aztán 1988-ban megszűnt a torna szakosztály.
- Sajnos valóban így történt, de mi rögtön „léptünk", s akkor alakult meg a Hevesi DSE.
- Az eredmények sem maradtak el.
- Nem bizony. Összeszámoltam, 1989-ig az úttörő, majd a diákolimpiákon, a szertorna országos döntőben a fiaink három első, három második és liárom harmadik helyet szereztek meg, a lányok pedig egy ezüstöt. A huszonegy év alatt, amióta tanítok tornászaim 96 megyei első helyet nyertek, mire nyugdíjba megyek, biztos, hogy elfogják érni a százas kerek számot. Aki ismer, tudja, hogy ezt a munkát, amit végzek, csak megszállottként lehet csinálni!
- Aztán sportági váltás következett.
- A diáksport-egyesület keretében 1988 óta foglalkozom a sportakro-batikával, s az eltelt kilenc év éremtermése valóban nem elhanyagolható. A katowicei, 1989-es ifjúsági világbajnokságon Király András és Vízlendvai László fiú párosunk már harmadik volt, míg a Takács Andrással és Kutson Istvánnal kiegészült négyes az ötödik helyen végzett. Két évvel később, Lisabonban, a felnőtt EB-n ez a négyes ötödik lett. Később őrség-váltás történt, de a 93-as Zielona Gorában rendezett felnőtt EB-n is letettük
I Nemzeti ünnepünkön, október 23-án, „Nagykanizsa Kultúrájáért" címet adományozta a város a HSMK Vegyeskarának. A kitüntetést Tüttő István polgármester adta át a színházteremben tartott megemlékezésen, beszélgetőpartneremnek, Katona Noémi kórusvezetőnek.
- Szeretettel köszöntöm a HSMK Vegyeskarát, és gratulálok a „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetéshez. Ez a díj az elmúlt több, mint húsz évnek szól, vagy annak, hogy az idén minősítették „hangversenykórussá" a vegyeskart? Vagy esetleg mindkettőnek meghatározó szerepe van?
- Szerintem mindkettőnek. Egy együttes életében a húszadik év betöltése már egész komoly dolog. Viszont szakmai berkekben nagy elismerést váltott ki a kórus a tavaszi produkciójával. Biztosan ez utóbbit is figyelembe vették a város vezetői a döntésnél...
- Tudom, hogy az első órák nem elegendők egy átfogó értékelésre, de mégis meg kell kérdeznem: az elismerés milyen pluszt ad a vegyeskórusnak, és mennyivel lesz másabb a kórus saját magával szemben támasztott követelménye?
- Én úgy gondolom, hogy az. elismerés mindig ösztönzőleg hat egy együttes életére. így volt ez a „Itang-versenykórus" minősítéssel is. De érdekes módon nem csak az együttes tagjai élték meg nagy sikernek, hanem maga a város is. Figyelnek ránk, és ez jó érzés. Ezt mutatja az a. tény, hogy a minősítés után sokan jelentkeztek nálunk, mert a kórus tagjai szerettek volna lenni.
- A kórusművészet nehéz időszakot él át. Mi a titka a töretlen fejlődésnek? Hogyan lehet együtt tartani egy nagy létszámú közösséget?
- Csak úgy, hogy jó hangulat van a próbákon. Ugyanakkor a jó hangulat mellett fontos, hogy mindenki átérez-ze, bizonyos szakmai színvonalat ezek után már kötelező tartani. Én azt hiszem, akik ide járnak, azok ezt megértik, hiszen azért vállalták fel a munkát, mert ők is így gondolkodnak. Úgy is mondhatnám, hogy közös hullámhosszon van a kórus és a vezetőség. Példa rá, hogy tejes egyetértés fogadta a nagy kihívást, Mozart „Re-quiem"-jét, és a napokban már el is kezdjük „szólampróbálni" a darabot.
- Schuberten, Kodályon keresztül a kortárs kórusmuzsikáig (Orbán
névjegyünket: Ramocsa Krisztián-Kreiner Aida kettős hetedik, a Gajcsi Réka-Kondor Andrea női páros a hatodik helyen futott be. A rizai ifi világbajnokságon Rékáék hetedikek, a Barics Olivér, Sziklai Gábor, Furdán István, Szever Károly alkotta fiú négyes Viszont az ötödik lett.
- Ezek a fiúk a tavalyi, Zielona Gorában rendezett ifi vb-n is ott voltak.
- Igen, s ha már ott voltak nem is adták alább egy ötödik helynél.
- Nem beszéltünk még a magyar bajnokságokról és az aranyjelvényes szintekről.
- Utóbbival kapcsolatban elég ha azt a számot mondom, hogy eddig összesen 57 versenyzőm érte el az aranyjelvényes minősítést, a magyar bajnokságok rendkívül magas számát pedig nem is tudom megmondani, elég, ha úgy mondjuk hogy számtalan volt.
- Milyen célt fogalmazott meg a közeljövőre Gajcsi József?
- Nagyon fájlalom, hogy ez évben nem jutottunk ki Hawaiiba, a Honoluluban rendezett ifjúsági világ-bdjnokságra, melyet május 29. és 31. között rendeztek meg. Célunk viszont, hogy jövőre ott legyünk a dániai ifi vb-n a fiú négyesünkkel és a Takács András áltat irányított fiú párossal, valamint a fiú négyessel a belorussziai felnőtt Európa-bajnokságon.
- Pihenni mikor fog?
- Egyelőre biztos, hogy nem, hiszen már nyakunkon van a magyar bajnokság, melynek rendezését mi vállaltuk fel, s Budapest, Cegléd, Abony után végre Nagykanizsa is elmondhatja majd, hogy otthona volt egy sport-akrobatikai magyar bajnokságnak -mondta a „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címmel rendelkező testnevelő tanár, Gajcsi József, aki azzal még nem is büszkélkedett, hogy korábbi tanítványai közül tizenegyen a Magyar Köztársaság ,Jó tanuló-jó sportoló" díját is elnyerték.
A felsorolt eredményeket valóban csak kitartó, jó értelemben vett megszállott munkával lehet elérni. Gratulálunk Gajcsi József születésnapja és kitüntetése alkalmával!
D.L.
György) megszólaltatnak dalokat. Hogyan készülnek/fel egy-egy művel?
- Az első és legfontosabb a darabok kiválasztása, ami ugyan a kórusvezető feladata, de én mégis meg szoktam beszélni a vezetőséggel, tehát a kiválasztás közös. A következő nagy feladat a szólampróbák sorozata, ahol alaposan ki kell dolgozni a darabot. Van egy módszertan, ami bevált, és ezt kell szigorúan betartani, mert csak így leltet eredményt elérni, és takarékosan megoldani egy-egy műnek a megtanulását.
- Szeretném, ha beszélne az elkövetkezendő tervekről!
Felvettük a kapcsolatot Kaposvárott, a „ Vikár Béla Vegyeskar"-ral. őketj hívtuk meg a december 20-i karácsonyi koncertünkre, amely a Felsőtemplomban lesz... Az idén hívtuk életre a Cantare \'97 Alapítványi, ami egy anyagi bázisát jelenti a vegyeskar működésének. Az alapítvány bálját január végén szeretnénk megtartani farsangi évadnyitóként... A tavasz folyamán lesz a három város kórustalálkozója, ahol Zalaegerszeg, Keszthely és Nagykanizsa vegyeskara vesz részt... Mozart „Requiem"-je április 3-án szólal meg először a Felsővárosi templomban... Pünkösdkor jön hozzánk Puchlieimből a férfikar, akiknél már mi is vendégeskedtünk... Június elején Eschweilerbe utazik az együttes egy hosszabb vendégszereplésre, ahol egy nemzetközi fesztivál kerül megrendezésre... Ezután Hollandiában adunk egy koncertet... Talán a felsoroltak a legfontosabbak
- Köszönöm, és még egyszer gratulálok a kultúra területén nyújtott munka elismeréséhez.
M. B.
Gajcsi József
DECEMBER HAVI KULTURÁLIS PROGRAMOK
10
( KANIZSA
1997. november 28.
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KOZPONT A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye
Széchenyi tér 5-9. T/f.: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18-ig, T.: 311-468
1. Lüdvig Zoltán festőművész kiállítása
Megtekinthető: december 13-áig 1. 18.00 AIDS Világnapi megemlékezés „Áthidalni a hézagot" Drogellenes disco
Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli.
Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 100 Ft. 1. Superbook Club - gyermekeknek. Benne: rajzfilm, zene, játszóház, versenyek és sok-sok meglepetés. 3-20. ALAPÍTVÁNYI HÓNAP Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek bemutatkozása. Részletes program külön készül. 3. 10.00 és 13.00 Óz, a csodák csodája zenés mesejáték A budapesti Harlekin Színpad előadása.
10 óra Mazsola-bérlet
13 óra Tapsi-bérlet
3. 17.00 Csillagászati Szabadegyetem
Újdonságok a naprendszer kutatásában
Előadó. Dr. Horváth András A TIT Városi Szervezete és a HSMK rendezésében. Belépődíj: 50 Ft
3. 19.00 Koncz Zsuzsa-konert Sztárvendég: Tolcsvay László Belépődíj: 800 Ft
4. 10.00 és 14.00 Óz, a csodák csodája - zenés mesejáték
10 óra Táltos-bérlet
14 óra Manó-bérlet
5. 17.00 Feléledő álomfejtés -álomszótár
Kustár Zsuzsa megjelent könyvének ismertetése és dedikálása.
Tárogatón közreműködik: Baráth Béla zenetanár 5. 19.00 Antigoné - tragédia A nagykanizsai Batthyány l-ajos Gimnázium Diákszínpadának előadása.
Főbb szerepekben: Majoros Eszter, Kálovics Dalma, Jamniczky Zsolt
Rendezte: Harkány László Belépődíj: 400 Ft, váltható a gimnázium portáján 8. 17.00 Díszlettervek - A Körösi Csorna Általános Iskola tanulóinak kiállítása.
Megnyitja: Vizeü József igazgató. Megtekinthető: december 23-áig az Ifjúsági Galériában
8. 19.00 Körvadászat - tragikomédia (Hevesi-bérlet)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása.
Főbb szerepekben: Kelemen József, Spindler Béla, Németh Mónika. Rendezte: Babarczy László.
Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
9. 19.00 Körvadászat - tragikomédia (Bródy-bérlet)
Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft 10. 17.00 Csillagászati Szabadegyetem - Az űrteleszkóp HST fontossága és eredményei Előadó: Zombori Ottó Belépődíj: 50 Ft 10. 19.00 Körvadászai - tragikomédia (Rátkai-bérlet) Belépődíj (pótszék): 500 Ft. diákoknak: 400 Ft 12. 18.00 Finn-magyar egyházi kapcsolatok előadás
Előadó: Csepregi Márta, az ELTE Finn-ugor tanszékének adjunktusa. A Magyar-Finn Baráti Kör rendezvénye.
13. 18.00 Antigoné tragédia
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpadának előadása. Belépődíj a gimnázium portáján váltható.
14. 18.00 Adventi hangverseny a kórház kápolnájában Vendégek: Sipkay Deborah (hárfa) - Kovács Imre (fuvola) Belépődíj: 300 Ft
15. 17.00 Superbook Club gyermekeknek
15. 17.00 A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Története című könyv bemutatója írta és szerkesztette: Lovrencsics Lajos. Házigazda: Zsoldos Ferenc
15. 17.00 A 40 éves Kanizsai Fotóklub kiállítása
Megtekinthető: január 10-éig 17. 17.00 Csillagászati Szabadegyetem - Emberi élet - csak a földön?
Előadó: dr. Abonyi Iván Belépődíj: 50 Ft
17. 14.00 Gyermekek karácsonya
A „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében.
18. 14.00 Idősek karácsonya
A „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében 20-22. Vakációzz velünk! szünidei programok
Benne: karácsonyi képeslap és dísz készítése, telefonkártya és kindertigura börze, mézeskalácskészítés. 20. 19.00 Adeste Fideles... Jöjjetek, ó hívek... A HSMK Vegyeskara és a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar karácsonyi koncertje a Felsővárosi Templomban.
Közreműködnek: Martonné Németh Mária orgona Drukker Péter tenor - Los Gringos Együttes. Vezényel: Katona Noémi, Zákányi Zsolt Liszt-díjas karnagy. Belépődíj: 300 és 150 Ft 31. 20.00 Vidám szilveszter Zene: Tóth Tamás zenekara Vendéglátás: Hotel Centrál Belépődíj vacsorával együtt: 4.000 Ft
INFORMÁCIÓ Kustár Zsuzsa: Feléledő álomfejtés -álomszótár, Gyurik Irén: Megdorgált tudat, Lovrencsics Lajos: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület története, Dobó László: Színházi élet Nagykanizsán című kötetek megvásárolhatók az információs szolgálatnál.
LÉPcső KLUB - TEAHÁZI TÁRSALGÓ
Nyitva: hétfőtől péntekig 16-20 óráig. Programokkal, színes magazinokkal, folyóiratokkal, finom teákkal, kávéval, üdítővel váija vendégeit.
A „Téli esték Bagolán" című népfőiskolai előadássorozat a Bagolai Művelődési Házban
5. 18.00 „Kisvállalkozások a mezőgazdaságban"
Előadó: Kálovics József gazdajegyző
12. 18.00 „A karácsonyi ünnepkör népi hagyományai"
Előadó: dr. Kerecsényi Edit kandidátus
Közreműködik: a Bojtár Népzenei Együttes 19. 18.00 Népi kismesterségek, karácsonyi előkészületek mézeskalács sütés, fenyődíszek készítése
Vezeti: Pulai Lászlóné.
ERKEL FERENC OLAJIPARI MUVELODESI HAZ Nagykanizsa, Ady Endre út 8. Telefon: 313-040/16-12 m.
4. 16.30 Télapó ünnepség
A DKG-EAST dolgozók gyermeke részére
5. 16.30 MOL-nyugdyasok találkozója - műsoros est Közreműködnek: Pere János, Kalmár Magda, Berényi Ottó, Budai Béla, Németh László
12. 18.00 Kanizai írók, költők találkozója
A programot szervezi és vezeti: Szoüva János
17. 18.00 Táncház Vezeti: Horváth János Közreműködik: a Dél-Zala Néptáncegyüttes és a Patkó Banda Népzenei Együttes
18. 14.00 Olajipari nyugdíjasok karácsonya
A Dél-Zala Néptáncegyüttes vendégszereplésével.
20.; 19.00 Zenés táncest a \'60-70-es évek zenéjére
A keverőpultnál: Kertész János és Kovács Béla Belépődíj: 200 Ft 31. 19.00 Vidám szilveszter Zenél a Nosztalgia Zenekar Vacsora az Ady Vendéglő kínálatából. Belépődíj: 3000 Ft Jegyek elővételben vásárolhatók!
Természetgyógyászati kezelés és tanácsadás 3-án, 10-én, 16-án. Méhész egyesület szakmai fóruma l-jén.
Középiskolások szerepjátszó klubja: 2-án, 9-én, 16-án.
KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MUVELODESI HAZ Nagykanizsa, Csengery út 67. Telefon: 311-195
1. Várótermi tárlat
Csuhébaba és népi szőttes kiállítás.
A bábokat készítette: Kövér Lászlóné és Pintalicsné Jánosi Erzsébet
Megtekinthető: december 17-éig
3. 16.30 Hull a pelyhes fehér
hó...
Kisgyermekek Mikulás ünnepsége. Közreműködik: a Vasutas Bábegyüttes 9. 15.00 Játszóház
Karácsonyfadíszek készítése
11. 17.00 Szőlő a ház körül
A kertbarát klub évadzáró foglalkozása.
12. 20.00 Metál Rock Klub
18. 16.00 Nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége 18. Várótermi tárlat
Szörcsök Istvánné népi hímző munkáiból kiállítás 29. 17.00 Előszilveszter
Vacsora, zene, tánc Közreműködnek: Gránát Zsuzsa nóta és operett énekes, Dömsödi Farkas Bálint nóta és operett énekes, Antal István zongoraművész. Jegyek elővételben is válthatók.
31. 19.00 BUÉK 1998
Vidám, zenés, táncos szilveszteri bál, vacsorával, pezsgővel, sült malaccal. Jegyek elővételben is kaphatók.
1997. december 5. C KANIZSA - + ) 9

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere
Nagykanizsa, 1997. november 18.
Habsburg Ottó Elnök Úrnak Páneurópa Unió
Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Kérem engedje meg, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgárai nevében nyolcvanötödik születésnapja alkalmából tisztelettel köszöntsem!
Örömmel tájékoztathatom, hogy az Ön Magyarországért végzett politikai tevékenysége nagy szimpátiái váltott ki városunkban. Az emberek megtanulták becsülni a tisztességes és eredményes politikusi munkát. Talán szokatlan egy politikussal kapcsolatban ezt a szól használni, de Önt valóban szeretik Nagykanizsán!
Tisztelt Elnök Úr!
Közelgő születésnapja alkalmából kérem fogadja őszinte jókívánságainkat! Városunk és a magam nevében kívánok Önnek továbbra is jó erőt, egészséget, hogy szándékait a közéletben és a magánéletben továbbra is megvalósíthassa.
Tisztelettel:
Tüttő István polgármester
HABSBURG OTTO VENDÉGE VOLTAM
„Amikor megkaptam Habsburg György és neje, Habsburg Eilika meghívását, nagyon megörültem, de rögtön tudtam, hogy ez a megtiszteltetés személy szerint nemcsak engem ért, hanem Nagykanizsa városát is. Azt a várost, amelyik Magyarországon az elsők között fogadta be a páneurópa mozgalom eszméjét, hozta létre vidéki szervezetét.
A dr. Habsburg Ottó 85. születésnapja tiszteletére november 22-én rendezett különféle ünnepi programok közül én kettőre voltam hivatalos. Délelőtt 10 órakor a Mátyás-templomban ünnepi szentmisén vettem részt, amit Paskai László bíboros úr celebrált. Ennek kapcsán szeretnék már elöljáróban is egy megjegyzést tenni. Itt is azt éreztem, amit a délutáni fogadáson, hogy nem volt különleges parádé, maga a rendezvény célja, az őszinte tisztelet dominált. A szentmisén az áhítat, a fogadáson a köszöntés.
17 órakor a Nemzeti Múzeum Kupolatermében gyülekeztek a vidéki meghívottak közöttük én is. A mintegy 200 főből álló vendégsereget az egy hónapja házasodott ifjú hercegi pár fogadta végtelenül egyszerűen, de közvetlenül és sok szeretettel. Megnyitót a házigazda mondott, majd a jelenlevők nevében Glatz Ferenc, a MTA elnöke
köszöntötte az ünnepeltet, azt a világszerte ismert és elismert személyiséget, aki 85. születésnapján elmondhatja magáról, hogy az európaiság eszméjének harcosaként valami felemelőt és nemeset adott a 20. század végén az emberiségnek Habsburg György köszönte meg a jókívánságokat, majd maga az ünnepelt is szót kért. Dicsérte a népszavazás során bölcsen és céltudatosan döntő magyar népet, s a rá jellemző frissességgel - pedig ekkor már egy díszebédről érkezett - mondott elismerő és találó szavakat az egybegyűlteknek, akik mindnyájan koccintottak vele.
A város ajándékát, egy tűzzománc címert, egy jubileumi emlékplakettet és Tüttő István polgármester úr köszöntő levelét már az ünnepség elején elhelyeztem az ajándékok asztalán.
Számomra -pedig életem során nagyon sok hasonló reprezentatív rendezvényen vettem már részt - örökké emlékezetes marad ez az este. Talán azért, mert egy olyan embert köszönthettem a város nevében, aki túllépett származása és bátran mondhatom azt is, hogy korán (mindkét értelemben), s akinek az életében a cél és az eszköz összefonódva vált nemessé.
Elmondta: Schmindt István Lejegyezte: Büki Erzsébet
Violetta a Kifutóban
November 28-án láthatta a közönség a TV2 Kifutó című műsorában Béli Violettát, a Mező Gimnázium tanulóját
- Hogyan kerültél a műsorba?
- Baráti bíztatásra vágtam bele a dologba. A műfaj nem volt teljesen ismeretlen számomra, hiszen tizennégy éves korom óta énekelek és táncolok. Igyekszem minden olyan lehetőséget megragadni, ami összefügg a szerepléssel.
- Mivel készültél?
- Koncz Zsuzsa egy számával, Madonna egy dalával, és Glória Gaynor egyik általam kedvelt nótájával. A dalokat csak félig hallgatta meg a zsűri, aztán úgy döntöttek, a produkciómtól függetlenül én Zoltán Erikára hasonlítok, így azt kell előadnom. Nem nagyon volt más választásom, a Szerelemre születtem című dalt kellett elénekelnem. Végül is volt egy alternatíva, Csepregi Éva, de az végképp távol áll tőlem.
- Hogyan zajlott a forgatás?
- Három alkalommal volt próba, közben fodrász, kozmetikus, szabó vett mintát és méretet.
- Kicsit csalódottan beszélsz ezekről a dolgokról...
- Egy kicsit az is vagyok A tévében szerepelni nagy csáberő, de én azt hiszem az ember mást vár egy szupernek mondott produkciótól. Giki, amikor a felvétel végén kiszedik az összes csatot a kellékesek, néhány perc múlva szinte letépik az ember műszempilláit, mert az másnak is kell. A Vágó István készítette riport pedig azért volt kellemetlen, mert a megbeszélésen egészen más kérdéseken egyeztünk meg. Valahogy olyan „lejáratás-ízé" volt az egésznek
- Megbánta, hogy jelentkezett?
- A fentiek ellenére sem, hiszen ez is egy megmutatkozási lehetőség volt, s aki ezen a pályán szeretne maradni, az nem hagyhat ki semmit.
D.É.
Zsuzsi és a Piszkos Tánc
November 24-én került sor a TV 2 Kifutó című műsorának soron következő válogatójára, amelynek ismét volt kanizsai résztvevője, Maros Zsuzsanna személyében. A zsűri a Dirty Dancing betétdala mellett döntött a bemutatott három produkcióból. Arról sajnos még nincsenek pontos információink, hogy mikor láthatjuk mi, a nagyközönség a műsort, és benne Maros Zsuzsannát a Be my baby című dallal.
Haladó hagyományokat kíván ápolni a kanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ az „Alapítványok Hete" programsorozat egyhónapos időtartamra való kibővítésével - mondta Papp Ferenc igazgató az „Alapítványi Ilónap"-ról tartott sajtótájékoztatón.
Mint elhangzott, a rendezvénysorozat keretében több alapítványi eseményt tudnak tartani, ezáltal nagyobb lehetőséget biztosíthatnak a városban működő civil szerveződések (alapítványok, egyesületek, baráti körök) számára, a lakosság felé való bemutatkozásuk érdekében. A program egyben szociális és karitatív jellegű is lesz.
Papp Ferenc szerint jelenleg körülbelül százötven alapítvány működik a városban, a segítségükkel szervezett programok a város legkülönbözőbb korosztályai számára kínálnak megfelelő szórakozást, élményt.
A HSMK egyik célja e hónap lebonyolításával, hogy a karácsony előtti hetek városi ünnepi hangulatához hozzájáruljon. A programokban sor kerül zenés mesejátékra, a Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpadának előadásában megtekinthető lesz Antigoné tragédiája. A programban szerepel a Körösi Csorna Sándor Általános Iskola tanulóinak díszletterveiből készített kiállítás is. December kilencedikén szakmai nap keretében „A kultúra pénze 1998" címmel Csonka András, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány igazgatóhelyettese tart előadást az érdeklődők részére.
December tizenötödikén kerül sor a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Történet című könyvének bemutatójára, az est házigazdái szerepét Zsoldos Ferenc vállalta magára. Tizenhetedikén és tizennyolcadikán immár hagyománnyá váló rendezvényt tartanak a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány és a Vöröskereszt szervezésében. Első nap a „Gyermekek Karácsonya" című programban a kisgyerekeket, második nap az időseket várják a HSMK Kamaratermébe, ahol különböző műsorok keretében ajándékozásra is sor kerül.
Mint azt Papp Ferenc elmondta, a program főnavigátora a Családsegítő Központ lesz, s az ajándékozásokra a Zéta Kiskereskedelmi Részvénytársaság segítségével kerülhet sor. A programokban részt vesz Strub Dezső, Angyal János, lllényi Katalin is. Két hangversenyt is rendeznek két egymást követő napon, így tizenkilencedikén az Alsóvárosi templomban a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói közreműködésével (vezényel Russay Olivérné és Simon Józsefné), valamint huszadikán a Felsővárosi Templomban a HSMK Vegyeskara és a Kaposvári Vikár Béla Vegyeskar tart karácsonyi koncertet (vezényel Katona Noémi karnagy és Zákányi Zsolt Liszt Fe-renc-díjas karnagy.
Sz. A.
38 KANIZSA - rfpts. 1997. december 19.
Az Értelmi Fogyatékosok Szakosított Szociális Intézménye nevében köszönjük, hogy kinyújtották segítő kezük, mert
„Ki megtesz minden tőle
telhetőt, Jó és nemes, az angyal sem különb
(E. Young: Éjszakai gondolatok)
PAUL HARTMAN Ges. mbh., Werkgroep Oost-Europa, Silvia Plötz-Gebhardt, Heinz Rigai, Dieter und Mónika Prinz és barátaik, Familie Windisch, Familie Heck, Fa-milie Fuchs, Familie Schick, Georg Stecker, Reynold Zayonc és ismerősei, Anton Zeller, Maria Mosner, Gün-ter Brause, Familie Oyen, Familie Sander, Familie Set\'f-ner. Familie Baumgartner, Familie Wegener, Klaus Eiers, Konrád Hechenblakner, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Dr. Kőnig József, Jelűnek Sándorné, Buzási Istvánné, Nagy Erzsébet, Kiszelák család, Petényi család, Bicsák Miklós, Dr. Csiky Csabáné, Incze Imola, Endre Nagy, Horváth Zoltán, Horváth Alajosné, Boszko-vics család, János Huszics és a Finomságok Kft., Zöldfenyő Gyógyszertár, Takács Lajos, Máltai Szeretetszolgálat, Ciklo Trade Kft., VIA Kanizsa Kft., Németh Istvánné.
mm
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 8-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI PROGRAMAJÁNLÓ:
- 20-22-tig 10-től 16 óráig: VAKÁCIÓZZ VELÜNK! - szünidei programok
Benne: karácsonyi képeslap és dísz készítése, telefonkártya és kinderfigu-ra börze, mézeskalács készítése
- 20-án 19 órakor: A IHSMK VE-GYESKARA ÉS A KAPOSVÁRI VIKÁR BÉLA VEGYESKAR KARÁCSONYT KONCERTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN | Vezényel: Katona Noémi karnagy és £ Zákányi Zsolt Liszt-díjas karnagy n
- 31-én 20 órától: VIDÁM SZIL- ° VESZTER S Zene: Carmen Együttes (Tóth Tamás 2 és zenekara) * Vendéglátás: Hotel Centrál
55 670
A legfrissebb adatok szerint jelenleg 55 670 állandó lakhellyel rendelkező polgár él városunkban és környékén. Az elmúlt héten tizenhét csecsemő született Nagykanizsán. ebből tizenegy nagykanizsai lakcímű. A mögöttünk álló hét folyamán huszonkettő polgár halálozott el, köztük tizenhármán kanizsaiak voltak. A hét folyamán tizennyolc fő jelezte, hogy szeretne városunkba költözni, a kijelentkezések száma pedig huszonnégy. Hétvégén egy párt esketett az anyakönyvvezető, ebből kettő fő nagykanizsai illetőségű.
MELEGBURKOLÁS! Parketta, PVC, Szőnyegpadló Tel.: 321-011
RM9 2900 i^a^ A .t^dtX
^nS id^n/uo-w,n/HUK
HÁZAK, LAKÁSOK. TELKEK ADÁSVÉTELE; RAKTÁRAK, IRODÁK, ÜZLETEK BÉRBEADÁSA, ADÁSVÉTELE, CSERÉJE; ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS; CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA; ÉRTÉKBECSLÉS; TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS, JOGI KÉPVISELET; HIRDETŐ-TÁRS KERESŐSZOLGÁLAT; DÍJTALAN HIRDETÉS, DÍJTALAN CÍMKIADÁS.
Eladó Nagyrécsén. 120 nm-es családi ház. 366 n-öl telekkel, télig kész tetőtéiteépltés-sel, 54 nm-es garázs átalakítva üzletnek. 3 szoba, étkező, előszoba, konyha, spájz. IV. emeletig, 2 szobás lakást beszámítok. Ára:
7,2 mFt. (24542 K) _
Eladó Galambokon 3 szintes, 270 nm-es családi ház teljes berendezéssel. 5 szoba, nap-pali, konditerem, mosókonyha, konyha-étkező, spájz, 2 fürdőszoba, középszinten 30 nm-es terasz, garázs, kábel-, parabola antenna, telefon, gáz van. Berendezésekkel együtt 19
mFt. (24543 K)_
Fenyvesalsón, az Úttörő utcában 150 n.öl telek eladó, közművesítve: Irányár: 1.2 mFt.
(24649 K)_
Keresünk belvárosi másfél és kétszobás egyedi gázfűtéses lakásokat a 4. emeletig.
(24833 K)_
Galambok központjában 300 n-öl telken lévő családi ház eladó 1 szoba, konyha, tusoló.
Ara. 2,8 mFt. (239B9 K)_
Orosztonyban 500 n-öl telken, jó állapotban lévő családi ház eladó. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, melléképületek. Ara: 2,6 mFt.
(23990 K)_
Felsőrajkon 500 n-öl telek családi házzal eladó. 2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, ga-
rázs. Ara: 2,9 mFt. (23992 K)_
Munkás úti garázssoron nagyméretű tégla garázs eladó, akna és villany van. Ára:
530.000 Ft. (24992 K)_
Csapi öreghegyen panorámás telek eladó. 2160 n.öl gyümölcsös, kaszáló, üj téglapincé-
vel. Ara: 1,1 mFt. (25064 K)_
Eladó Csapi községben. Nagykanizsától 13 km-re, 700 n-öl területen, 500 nm-es félkész családi ház, (galériás) garázzsal. Irányár:
14.000.000.-Ft. (25066 K)_
Eladó Nagyrécsén 285 n-öl területen. 72 nm-es családi ház. földszint 2 szoba, nappali, fürdő, WC, spájz, konyha, tetőtér, féligkész állapotban, gáz az udvarban. Ár. 4.6 mFt.
(25067 K)_
Csapi Öreghegyen eladó 1700 n-öl kaszáló, szőlő, gyümölcsös, új téglapincével, teljes berendezéssel, alul borospince, felül 2 szo-
ba. terasz. Ara: 3,6 mFt. (25068 K)_
Galambok központjában kizárólag üzletek kialakítására alkalmas 150 n.öl telek eladó.
Ara: 1,2 mFt. (25186 K)_
Nagykanizsán a belvárosban családi ház. 3 szoba, konyha, fürdő, spájz, pincés, ■fedett bejáróval, telefonnal, egyedi fűtéssel, eladó.
Ara: 5,1 mFt. (25314 K)_
Nagykanizsán 3 szobás, 64 nm-es. 2 erkélyes, vlzórás, felújított X. emeleti lakás eladó. Vagy megegyezés szerint 2 szobás l-ll, emeleti gázas lakásra cserélhető. Ára: 2,3 mFt.
(25315 K)_
Nagybakónakon 1200 n.öl telken családi ház eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, pince jó állapotban eladó. Ara: 1.65 mFt. (25433 K) Keszthelyen 240 n-öl jövőre közművesített telek eladó. Ara: 1 mFt. (26044 K)_
Zalakaroson 227 n-öl területen 20 nm-es faház nagy terasszal, 1 szoba, előtér, konyha, 1,8 mFt-ért eladó. VIz. villany, van. (25550
K)_
Eladó Miháldon 400 n-öl területen családi ház 75 nm-es, 2 szoba, előszoba, konyha,
terasz, pince. Ára: 4 mFt. (25556 K)_
Eladó Nagykanizsa belvárosában egy 91 nm-es, I. emeleti lakás. 2 szoba, kamra, konyha, étkező, fürdőszoba. Ara: 3,5 mFt. (25617 K) Eladó Bocskán (Nk-tól 16 km-re) 500 n.öl telken 3 éves, bepucolatlan. 110 m családi ház. Nappali, ebédlő, WC. fürdő, spájz, mellék-épületek, terasz. Vegyes kazántüzelésű. Ara:
3.5 mFt. (25618 K)_
Nagykanizsán a Rózsa úton 2 szobás, vlzórás. bútorozott lakás kiadó. Rezsi+20.000
Ft/h6. (25982 K)_
Balatonkeresztúron eladó kétszintes ikervilla 90 n-öl területen tapétás, 15 nm-es nappali, étkező, konyha, terasz, WC. fürdő. Emeleten 2 szoba, erkély, WC. mosdó, 15 nm-es, melléképület. Gáz az udvarban. Ára: 4 mFt.
(26036 K)_
Nk-n a Munkás úti garázssoron garázs kiadó.
(26037 K)_
Balatonfenyvesen 386 nm-es telken 52 nm-es lakás eladó. Telefon van. Ara: 4,3 mFt.
(26038 K)_
Fenyvesen 53 nm-es felújított különbejáratú villa eladó 180 n-öl telekkel. Ara: 4,8 mFt.
(26039 K)_
B.fenyvesen családi ház eladó 65 nm-es
Ara: 3,8 mFt. (26039 K)______
Nagykanizsán a Kodály Z. úton 2 szobás, 49 nm-es lakás eladó. Ára: 1.8 mFt. (26040 K) B.mária alsón villa eladó 100 nm-es társasház fele. 3 szoba, ebédlő, konyha, fürdő.
WC. mosdó. Ár.: 3,3 mFt. (26041 K)_
Szentgyörgyvári hegyen 850 n-öl szőlő, gyümölcsös. kert eladó új pincével, szoba, konyha, tárolók. Villany, fúttkút van. Felszerelés-
sel együtt 650 eFt. (26042 K)_
Nagykanizsán a Berzsenyi úton I. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ára: 2,2 mFt.
(26043 K)_
Nagykanizsán csendes helyen kétszintes, 74 nm.es lakás garázzsal eladó. 2 szoba, nappali. fürdő, konyha, spájz, WC. Ára: 4.5 mFt.
(26130 K)_
Nagykanizsán a belvárosban 53 nm.es, 2 szobás, földszinti, egyedi fűtéses, jó állapotban levő önkormányzati lakás eladó. Irányár:
3,4 mFt. (26210 K)_
Eladó a Nk-i Csónakázó-tónál 200 n-öl területen, vendéglátó egységnek is kialakítható 120 nm-es, 3 szintes, új hétvégi ház. Ara
4,7 mFt. (26211 K)_
Bp-en eladó vendéglő a József Attila Színház környékén, Rusztikus berendezéssel együtt.
Ara: 15 mFt. (26212 K) _
Zalakaroson 2 szintes, jó állapotban levő. 80 nm-es hétvégi ház eladó 102 n-öl területen. Ara: 7.7 mFt. (26213 K)_
64 KANIZSA - S^eá^ 1997 . december 19.
KANIZSA MÜSOi
GUINESS REKORD
KANIZSÁN
A jövő évben nagy valószínűséggel városunk külön cikkelyt nyit a Guiness Rekordok könyvében. Már folynak a tárgyalások a kiadvány szerkesztőivel, akik nagy várakozással tekintenek a dolgok elé, hiszen, ha minden jól megy, Nagykanizsa város tudhatja majd magáénak a legtöbb elbukott pert az 1998. évben. Információink szerint a város máris szponzort keres a perköltségek és a kártérítések megfinanszírozásához.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
Az év tanulmányi kirándulása címet is elnyerhetné az a vezetői kirándulás, amelyet az egyik nemzeti ünnepünk alkalmával bonyolított le az egyik oktatási intézmény vezérkara Nepálba, hogy az ottani mezőgazdaságot tanulmányozza, és a követendő példákat kis városunkban meghonosítsa. Információink szerint illetékes helyen örömmel fogadták a látogatás tényét, mi több, a kiránduló vezérkar úiköltség támogatásának kérdése is (elmerült. Ez utóbbiról már nem voltak olyan kedvezőek a vélemények, ennek ellenére lehet, hogy a támogatás - a létrejött kapcsolatok miatt - mégis megvalósul.
KINEK MIT HOZOTT
A NYÚL?
Városunk oktatási intézményeiben minden gyereknek hímes tojást hozott a nyuszika -legalábbis erről tájékoztatott bennünket jóné-hány intézmény. Ez alól is vannak azonban kivételek, sajnos nem tudtuk kideríteni, hogy a nyuszika volt-e trehány és kifelejtett egy intézményt, vagy valami más történt a tojásokkal. Azonban a fent említett intézményben sem maradi minden gyermek tojás nélkül, ugyanis az egyik jószívű nevelő saját tojásle-rakatából megajándékozott néhány gyermeket. A kiválasztás szempontjairól semmi közelebbit nem sikerült megtudnunk.
SAJÁT MŰHOLDAS ADÁS
Nagykanizsa a jövő évben, a tervek szerint saját műholdas adást szeretne indítani. A vállalkozásba - mint azt a projekt megálmodóból megtudhattuk - környező településeket is szeretnék bevonni, de ettől a műholdas adás kizárólag Nagykanizsáról szólna, és természetesen Nagykanizsán. Az adó annyira a városé lenne, hogy az elképzelések szerint mindent ami csak szükséges hozzá, a város pénzéből kerülne megvásárlásra, de az új tévétársaság tulajdonába kerülne. Munkatársaikat a többi kanizsai médium munkatársaiból válogatnák össze, extra juttatásokat ígérve.
SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLAT
Több szakmai felülvizsgálat lefolytatását is tervezik a jövő évben a Közgyűlés bizottságai. Mint azt határozatban hozták, az Akredi-tált Környezetvédelmi Laborral megvizsgáltatják a tücskök ciripelését, ugyanis több panasz is érkezett a jámbor muzsikusokra, hogy túlságosan hangosak. Olykor még a hajnali pacsirta hangját is elnyomják, nem tudván, milyen erősségű zenélésre kaptak lehetőséget. A mérések lefolytatása, mint a labor vezetője elmondta, komoly gondokat okoz, ugyanis a helyszín megközelítésekor a tücskök többnyire lehalkulnak, esetlég elhallgatnak, Igy az általuk valósan kibocsátott zaj szinte mérhetetlen.
DECEMBER 20. SZOMBAT 19 óra: A HSMK Vegyeskara és
a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar karácsonyi koncertje a Felsővárosi Templomban Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
miniszter félrelép Stúdió mozi: 18.15 óra: Kolja DECEMBER 21. VASÁRNAP
16 óra: Kutyaszorító - A szlovéniai Hosszúfalu „Fehér Jani" Művelődési Egyesület Színjátszócsoportjának előadása a HSMK-ban
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
miniszter félrelép Stúdió mozi: 18.15 óra: Kolja DECEMBER 22. HÉTFŐ
17 óra: Kisközösségek karácsonya a Honvéd Casinóban -az intézmény művészeti csoportjai, klubjai számára
Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
miniszter félrelép Stúdió mozi: 18.15 óra: Kolja C2-es kábelen KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek: Sporthírek; -Látszög - ifjúsági műsor: - Ce-leste (33. rész); - Felel a Kormány
DECEMBER 23. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A
miniszter félrelép Stúdió mozi: 18.15 óra: Kolja DECEMBER 24. SZERDA Apolló mozi: 10 óra: A miniszter félrelép
14.30 és 16 óra: Az erdő kapitánya
DECEMBER 25.
CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A holnap markában - James Bond újra akcióban C2-es kábelen KANIZSA TV: 17-23 óráig karácsonyi műsor: benne: - Karácsonyi előkészületek - Mit jelent nekem a karácsony? - beszélgetés középiskolásokkal, a karácsony üzenete, - legemlékezetesebb karácsonyom, - karácsonyi dalok és versek, - szórakoztató percek, - játék, film: - Nagypapa karácsonyra. - Számos érdekes téma és meglepetés.
DECEMBER 26. PÉNTEK Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: A holnap markában - James Bond újra akcióban
KANIZSAI NÉZELŐDÉS
MÚLTAT TALÁLVA
VEZETŐI PÁLYÁZATOT HIRDET AZ UGANDAI KISEBBSÉGI FOGLALKOZTATÓ HÁZ. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- ugandai nyelvismeret.
- az ugandai nép történetének ismerete.
- felsőfokú végzettség - amelyet Ugandában is elismernek, -jó szervező- és beszédkészség.
Előnyt jelentenek a könyvtárosi és a költői alapismeretek!
Bérezés megegyezés szerint, munka a pályázatot elnyerő kedve szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 1997. december 32.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap ---
Főszerkesztő: Őri Sándor. Munkatársak: Marton István, Röst János. Titkárságvezető: Farkas Zsuzsa. Szerkesztőségi titkár: A sajtó ördöge. Külső munkatársak: Halász Gyula (fotós), Miilei József, Bagonyai József, Kelemen Péter, Fenyves Jenő, Ferincz Jenő. Kiadja: Lajos bácsi a Trabantból. Nyomja: Beznicza Miklós. Korrektúra: Vágó László. Cenzúra: Jóisten. Terjeszti: Több baktérium, vírus és regionális újság. Híreink reinkarnálódásai némi késéssel megtalálhatók a Vasárnapi Új Dunántúli Naplóban is.
VEZETŐI PÁLYÁZAT
199S. január 16. -. < KANIZSA - TCuUunáliá, t*uu^tfc*t 19
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Zala Megyei Történelmi Emlékbizottság
PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ 1848/49-es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ZALAI EMLÉKEINEK ÁPOLÁSÁRA.
Pályázni lehet az alábbi témákra:
1. Honvédsírok, emlékművek, emléktáblák felújítása, méltó környezet kialakítása.
2. A forradalom és szabadságharc helyi eseményeivel és hőseivel kapcsolatos önálló kiadványok megjelentetése.
Pályázhatnak:
• települési önkormányzatok.
• önkormányzati intézmények,
• civilszervezetek.
A pályázatban való részvétel feltétele:
1. téma esetében: fénykép, műszaki leírás, részletes költségvetés.
2. téma esetében: Elkészült kézirat, költségvetés.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik saját erő meglétét igazolni tudják.
A pályázható összeg a két kategóriában együttvéve egymillió forint.
Elbírálási határidő: 1998. február 20.
A pályázatok elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtanak az alábbi megyei intézmények:
• Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg
• Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg
• Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
• Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Zalaegerszeg
ZALA MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKBIZOTTSÁG
ÚJ FEJEZET A VÁROS KULTÚRTÖRTÉNETÉBEN
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a HSMK tizedikként csatlakozhatott a Magyar Fesztiválok Országos Szövetségéhez. Ez egyben azt is jelenti, hogy Nagykanizsa 1998-ban első alkalommal lesz rendezője a Tavaszi Zenei Fesztiválnak. Négy helyszínen (Heve.si Sándor Művelődési Központ, Kórház kápolna, Képzőművészetek Háza, Felsővárosi templom), tizennégy programmal kapcsolódik a város az országos műsorso-rozatba. A tervezett műsorfüzet szerint műfajilag változatos események várják az érdeklődődet. A világsztárok és a határon túli magyarság művészei mellett megismerhetjük Kanizsa zenei életét is. A Tavaszi Zenei Fesztivál 1988. március 14. é.s április 3. között kerül megrendezésre. A nyitó előadáson a Pécsi Szimfonikus Zenekar játszik, Howard Williams (Anglia) vezényel. A paletta színességét mutatja a névsor. Dél-Amerika zenei kultúrájának közvetítője a Los Gringos együttes. Kiemelkedő művészeink közül vendégünk lesz a világ egyik legismertebb tradicionális dixie-zenét játszó együt-
tese, a Benkó Dixieland Band. Szakest Lakatos Béla és Kőszegi Imre CD bemutatóját a Magyar Rádió is közvetíti. A Komáromi Jókat Színház mesejátékkal és musicallel érkezik Szlovákiából. Nagykanizsát az Állami Zeneiskola tanárai, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a HSMK Vegyeskara és Baráth Yvette képviseli, akinek első önálló dal- és áriaestjére kerül sor. A kétnapos Nemzetközi Hárfatalálkozó egyedülálló vállalkozása a fesztiválnak. ahol horvát és szlovén hárfamű-vészek is fellépnek.
Papp Ferenc igazgató befejezésül elmondta, hogy olyan zenei fesztivált szeretnének rendezni, ahol minden korosztály megtalálja számítását, és a belépődíjakat is úgy alakítják, hogy bárki számára elérhető legyen egy-egy esemény megtekintése, meghallgatása. A tervek szerint a meghívott vendégek között lesznek testvér(partner)városa-ink képviselői. Remélhetőleg a Tavaszi Zenei Fesztivál három nyelvű katalógusa pontos eligazodást nyújt majd a külföldi érdeklődőknek is.
M.B.
Szakony Attila: VIZIO
(KANIZSA — TCtittunátia, vmxyajitt)
1998. február 27.
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye
Széchenyi tér 5-9. T/f.: 310-465
Információs szolgálat, jegyárusítás: 10—18-ig, T.: 311-468
14. 19.00 PÉCSI SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE
Belépődíj: 500 Ft, diákoknak: 400 Ft 16. 18.00 A NAP KAPUJÁBAN
Dél amerikai viselet- és hangszerkiállítás 16.18J0 LOS ANDIN OS EGYÜTTES KONCERTJE
Belépődíj: 200 Ft 19.19.00 BENKÓ DIXIELAND BAND
Belépődíj: 800 Ft 20.14.00 PINOCCHIO - zenés mesejáték
A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka Belépődíj: 150 Ft 20.19.00 HYPPOLIT, A LAKÁJ
A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka Belépődíj: 500 Ft, diákoknak\' 400 Ft 23.19.00 A FORRADALMI ROMANTIKA ZENÉJE
A nagykanizsai Állami Zeneiskola tanárainak hang versenye
Helyszín: Képzőművészetek Háza Belépődíj: nincs
25. 10.00 és HOLLE ANYÓ - zenés bábjáték 14.00 A pécsi Bóbita Bábszínház előadása
Belépődíj: 100 Ft
26. 18.00 XXVI. „ÉLETÜNK"
ORSZÁGOS FOTÓKIÁLLÍTÁS
27. 20.00 PÉNTEK ESTI JAZZ - IDŐUTAZÁS
Szakcsi Lakatos Béla és Kőszegi Imre új CD lemezének országos bemutatója Belépődíj: 350 Ft
28. 19.00 NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ
Helyszín: Kórház Kápolna Belépődíj: 400 Ft
29. 17.30 és NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ 19.00GÁLAESTJE
17.30 Slpkay Debonih (bárfai
Molnár Zoltán (trombita! 19.001ON IVAN RONCEA (Románia) HÁRFAF.STJE Helyszín: Kórház kápolna A két koncert együttes belépődíja: 600 Ft
30. 19.00 BARÁTH YVETTE DAL- ÉS ÁRIAESTJE
Helyszín: Képzőművészelek Háza Belépődíj: 200 Ft 4. 3. 19.00 MOZART: REQUIEM
Közreműködnek: a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zala egerszegi Városi Vegyeskar, a HSMK Vegyeskara, Németh Krisztina szoprán, Horváth Diána alt, Viszlól István tenor, Hámon Szabolcs basszus. Helye: Felsővárosi Templom Belépődíj: 500 Ft, állójegy: 250 Ft
EGYÉB RFINDEZVÉNYF.K:
1. HORVÁTH JUDIT KÉPZŐMŰVÉSZ (NAGYKANIZSA) ÉS NÁDOR EDINA SZOBRÁSZMŰVÉSZ (PÉCS) KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinheiő: március 15-éig
2. 17.00 SUPF.RBOOK CLUB - gyermekeknek
Benne: rajzfilm, zene, játszóház, verseny és sok sok meglepetés 2.18.00 TALÁLT TÁJAIM ZALÁBAN Kotnyek István fotóalbumának bemutatása Házigazda: Pék Pál főszerkesztő 4. 17.00 A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA AZ
IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN 4. 17.30 AZ ELSŐ BASZK-MAGYAR
ALAPSZÓTÁR BEMUTATÁSA 7.15.00 TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc .150. évfordulója tiszteletére 7. 18.00 „ÁTHIDALNI A HÉZAGOT" DROGELLENES D1SCO Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 100 Ft, lányoknak ingyenes 11.17.00 NAGYKANIZSA EMLÉKEI A SZABADSÁGHARCRÓL Előadó: Dr. Horváth László 13.14.00 A FORRADALOM KÖLTÉSZETE 13.18.00 NÉPI HAGYOMÁNYOK A FINNEK MAI
ÉLETÉBEN 13.20.00 OLD MIX BULI Belépődíj. 300 Ft 14.10.00 AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC PÉNZEI - kiállítás
Megtekinhető: 14 15-én 10-18 ótáig 15. 10.00 A FORRADALOM EMLÉKEI, HŐSEI
BÉLYEGEKEN 15. 18.00 ÜNNEPI GÁLAMŰSOR 16.17.00 SUPERBOOK KLUB - gyermekeknek 18.18.30 LEHOTA JÁNOS: A NEMZETI TUDAT
DRÁMÁIA könyvbemutató 28. 10.00 ZALAI GYERMEKEK V. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA
Városi és városkörnyéki bemutató 30. 17.00 SUPERBOOK KLUB -gyermekeknek
INFORMÁCIÓ
Gyermekagykontroll tanfolyam indul Kelemen Gyula vezetésével, részvételi díj: 4900 Ft
Kezdő virágkötő tanfolyam indul árpilisban, részvételi díj 4.200 Ft + anyagköltség. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 93/311-468-as telefon számon.
ZENE-BONA BÉRLET a HSMK ban:
Április 22-én a 100 FOLK CELSIUS, május 13-án a TÉKA
népzenei együttes, május 27-én a Garabonciás együttes.
„Kossuth Lajos azt üzente" című levelezés történelmi játék
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hevesi Sándor Művelődési Központ három fordulós levelezős történelmi játékot indított fiataloknak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére a Kanizsai Műsorban. A játék feltételei:
1. A kérdéseket és válaszokat a Képes Történelem sorozat „Forradalom és szabadságharc 1848-49" című kötete alapján állították össze.
A három lehetséges válasz közül csak egy helyes, ezt kell kiválasztani, és az előtte lévő betűjelet bekeretezni.
2. A megfejtéseket a következő címre lehet beküldeni: Hevesi Sándor Művelődési Központ
Levelezős történelmi játék
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Beküldési határidő: március 10-e.
Kéljük, hogy a megfejtő minden esteben tüntesse fel nevét és pontos címét!
3. A helyes megoldást beküldők között jutalmakat sorsolunk ki. A nyerteseket postán értesítjük, m. FORDULÓ
1. kérdés: Milyen nemzetiségű volt Bem József titkára?
a) szász b) román c) szlovák
2. kérdés: Hol és mikor aratott első ízben győzelmet az újjászervezett erdélyi hadsereg?
a) Kolozsváron, 1848. december 17-én
b) Csúcsánál, 1848. december 18-án
c) Nagyváradon, 1848. december 25-én
3. kérdés: Miért figyelt fel elsősorban Görgey Artúrra Kossuth Lajos?
a) Azért, mert megállta helyét a Jellasics elleni harcokban, része volt a pákozdi és ozorai győzelemben.
b) Azért, mert ő akasztatta fel a dunántúli hadjárat során az áruló Zichy Ödön grófot.
c) Olyan embernek mutatkozott, akit sem a tisztek közt beidegzett császárhűség nem feszélyezett, sem a birtokos nemesi életforma nem puhított el.
4. kérdés: Hol mért vereséget Windischgraetz herceg Perczel Mór seregére 1848 decem-
berében?
a) Zámolynál b) Mórnál c) Martonvásárnál
5. kérdés: Kik voltak a Honvédelmi Bizottmány vezetői?
a) Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Irányi Dániel
b) Kossuth Lajos, Madarász László, Nyáry Pál
c) Kossuth Lajos, Irányi Dániel, Madarász László
6. kérdés: Hol működött a honvédsereg fegyvergyára?
a) Nagyváradon b) Debrecenben c) Szolnokon
7. kérdés: Ki volt a branyiszkói átkelést véghezvivő hős?
a) Görgey Artúr b) Damjanich János c)Guyon Richárd
8. kérdés: Kit vettek őrizet alá - tiszti zendülés során - Tiszafüreden Görgey és annak
tisztjei 1849 márciusának elején?
a) Szemere Bertalant
b) Dembinskit
c) Perczel Mórt
9. kérdés: Ki volt az osztrák hadak fővezére 1849 áprilisának végén, májusának elején?
a) Windischgraetz herceg
b) Welden altábornagy
c) Haynau császári hadvezér
10. kérdés: Kiket végeztek ki a császáriak 1849. október 10-én, Aradon?
a) Csány Lászlót, Klapka Györgyöt, Vécsey Zsigmondot
b) Csány Lászlót, Vécsey Zsigmondot, Görgey Artúrt
c) Csány Lászlót, Perényi Zsigmondot, Szacsvay Imrét

J J J J J
NAGYKANIZSA
1998. MÁRCIUS 14 - ÁPRILIS 3.
KEPZOMUVESZETEK HAZA
(KIS KASTÉLY) Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920 23.19.00 A FORRADALMI ROMANTIKA ZENÉJE
A nagykanizsai Állami Zeneiskola tanárainak hangversenye Belépődíj: nincs 30.19.00 BARÁTH YVETTE DAL- ÉS ÁRIAESTJE
Zongorán kísér: Neumark Zoltán zongoraművész Belépődíj: 200 Ft A HÓNAP KÉPEI:
PAIZS GOEBEL JENŐ ALKOTÁSAI SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZEK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA Z. SOÓS ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA A Képzőművészek Háza nyitva 10-17 óráig, hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs

_
IX
KANIZSA - VttAoH,
I
1998. március 6.
Dr. Varga Endre tanácsai
Tisztelt Varga Úr!
Tavalyi év során - barátaink ajánlására - nagymamámmal kötöttem öröklési szerződést Ennek alapján havi járadékban részesül tőlem, egészen haláláig. Ennek az összegnek az ellentételeként kizárólagos örökösévé nevezett meg. Az ügylet során valószínűleg nagyobb lesz az örökségemet jelentő összeg, mint amennyit én nagymamámnak kifizetek az évek során - tekintve, hogy jelentős értékű ingatlannal, egyéb vagyontárggyal rendelkezik. Természetesen nem tudom, hogy mikor hal meg jelenleg hetvenkilenc esztendős nagyszülőm, de rossz egészsége miatt ez nem jelenthet húsz éveket. Az öröklési szerződés megkötésekor csak a jogi formulák betartására vigyáztam, arról elfelejtettem érdeklődni, hogy ez mibe kerül nekem. Ezért szeretném öntől megkérdezni, hogy ha valóban illetékköteles ez az ügylet, mikor kell megfizetnem az illetéket
Az öröklési szerződés - végrendelet mellett - a végintézkedések másik fajtája, melyet a végrendelettől többek között az különböztet meg, hogy visszter-
hes. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 18. §-ban kimondja, hogy az öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés a visszterhes vagyonátruházási illetéknek tárgya, \' azzal, hogy az illetékkötelezettség a törvény 3. § (1) bekezdése szerint az örökhagyó halála napján keletkezik, mint öröklési illetékkötelezettség. Az öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzéssel kapcsolatban, tehát visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, de csak a szerződésben megjelölt örökhagyó halálát, tehát a hagyaték megnyíltát követően, vagyis a jogerős hagyaték átadó végzés alapján lesz mód.

Március 14.19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
PÉCSI SZIMFONIKUS ZENEKAR Vezényel: HOWARD WILLIAMS (Anglia)
Március 16. 18.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
A NAP KAPUJÁBAN
Dél-amerikai viselet és bangszerkiállítás
Március 16. lSJOóra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
LOS AND1NOS EGYÜTTES
Március 19. 19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
BENKÓ DIXIELAND BAND
Március 20. 14.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
PINOCCHIO - zenés mesejáték
A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka
(Szlovákia)
Március 20. 19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
HYPPOUT. A LAKÁJ Rendezte: Bodrogi Gyula
A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka (Szlovákia)
Március 23. 19.00 óra: Képzőművészetek Háza
A FORRADALMI ROMANTIKA ZENÉJE A nagykanizsai Állami Zeneiskola tanárainak hangversenye
Március 25. 10.30 és 14.00 óra: Hevesi Sándor Művelődési Központ
HOLLEANYÓ - zenés bábjáték A pécsi Bóbita Bábszínház előadása
Március 26. lH.OOóra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
XXVI „ÉLETÜNK" ORSZÁGOS FOTÓKIÁLLÍTÁS
Március 27. 20.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
PÉNTEK ESTI JAZZ - IDŐUTAZÁS
Szakcsi Lakatos Béla és Kőszegi Imre új CD
lemezének országos bemutatója
Március 2K. 19.00 óra: Kórház kápolna
NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ
Március 29. 17 J0 és 19.00 óra: Kórház kápolna
NEMZETKÖZI HÁRFA TALÁLKOZÓ GÁLAESTJE
Március 30. 19.00 óra: Képzőművészetek Háza
BARÁTH YVETTE DAL- ÉS ÁRIAESTJE
Április 3. 19.00 óra: Felsővárosi templom
MOZART: REQUIEM
Közreműködnek: A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar, és a HSMK Vegyeskar
TAVASZI ZENEI FESZTIVÁL
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója, március 2-án sajtótájékoztatót tartott a Tavaszi Zenei Fesztiválról. Mint arról már decemberben hírt adtunk, a HSMK tizedikként csatlakozhatott a Magyar Fesztiválok Országos Szövetségéhez, és így Nagykanizsa 1998-ban első alkalommal rendezi meg a Tavaszi Zenei Fesztivált, hagyományteremtő szándékkal. A Budapesti Tavaszi Fesztivállal egyidőben, több mint két héten keresztül - március 14. és április 3. között - négy helyszínen (Hevesi Sándor Művelődési Központ, Kórház kápolna. Képzőművészetek Háza, Felsővárosi templom) tizenhárom zenei jellegű értékes programmal várja az érdeklődőket.
A fesztivál sztárvendégei: a Pécsi Szimfonikus Zenekar az angol Howard Williams vezényletével, a Benkó Dixieland Band, Gulyás Dénes operaénekes és a világhírű román hár-faművész Ion Ivan Roncea.
A fesztivál zenés témájú színházi előadások is színesítik. így például Nagykanizsára látogat a Komáromi Jókai Színház társulata, akik a „Hyppolit, a lakáj" című darabot mutatják be felnőtteknek, és a „Pinocchio" zenés mesejátékot a gyermekeknek.
A helyi zenei élet néhány kiemelkedő képviselője is fellép a fesztiválon, így Baráth Yvette énekművész, önálló dal- és áriaestet tart. Mozart „Re-quiem" című művét a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar, valamint a HSMK Vegyeskara mutatja be.
A kétnapos Nemzetközi Hárfatalálkozó egyedülálló vállalkozása a fesztiválnak, ahol horvát és szlovén hárfa-művészek is fellépnek. Hagyományőrző szándékkal indul útjára, hiszen a Nemzetközi Jazzfesztiválhoz hasonlóan Nagykanizsa szeretne a házigazdája lenni az évenkénti Nemzetközi Hár-fatalálkozónak.
A fesztivállal egyidőben kerül sor a XXVI. „Életünk" Országos Fotókiállításra.
Papp Ferenc igazgató elmondta, hogy a Tavaszi Zenei Fesztiválra meghívták a partnervárosaink képviselőit is. A kétezer példányban megjelenő katalógus kíván pontos eligazodást nyújtani az érdeklődőknek. A programsorozat emblémáját Miilei Márta és Kotnyek István tervezte. A „Tavaszi szél vizet áraszt" című népdal ihlette fesztiválszignált Baráth Zoltán komponálta, amely minden nagyobb rendezvény előtt a Zeneiskola növendékei szólaltatnak meg.
A Tavaszi Zenei Fesztivál fővédnöke Tüttő István polgármester. A fesztivál főszponzora a Középdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság és természetesen a támogatók élén találjuk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
DEÁK FERENC, ZALA MEGYE KÖVETE
Az 1839-40-es reformországgyűlés vezéralakja, majd hőse Deák Ferenc lett, aki a liberális ellenzék által követendő taktika lényegét így fogalmazta meg: „Az alsótábla addig semmi esetre sem bocsátkozhatik az uralkodó indítványainak tárgyalásba, amíg előbb pozitív törvényt nem hoztak a felségsértés és a hazaárulás tárgyába, mivel ilyen törvény hiányában teljesen kiszolgáltatnák magukat a kormányzat önkényének, ha szabadelvű nyilatkozatot tesznek, ezért az említett törvény szükséges előfeltétele a szabadelvű országgyűlési vitáknak " Deák számítása bevált, kölcsönös engedmények nyomán kompromisszum jött létre.
Egy ismeretlen ellenzéki szerző alapos elemzésnek vetette alá a politikus alakját, s feljegyzései alapján szinte megelevenedik előttünk Zala megye dicső fia. Az ekkor 37 éves férfi a középtermetűnél magasabb volt, alakja izmos, arca piros, fekete hajú, lecsüngő bajuszú. Csak élestekintetű szeme emeli az átlagos kinézetű emberek fölé. Öltözete egyszerű volt: mindig fehér mellényt és fekete nyakkendőt viselt. Ételben-italban nem tobzódott, de szenvedélyes dohányos volt.
Az országgyűlésen rendszerint állva, székének karfájára támaszkodva várta, míg a szólásban ő következik. Halkan, egyáltalán nem csengő hangon, de érthetően, minden szavalás nélkül adta elő mondandóját. Beszéde alatt elnöktől kezdődőleg félkörben lassanként több ízben megfordult, hogy előadását a háta mögött ülőkkel is időnként szemben hallassa. A mai politikusok számára más téren is példát adhat, mivel: „...minden szava nyelvtisztaságot, minden mondata erős logikát, s egész beszéde mély belátást ... s egyszersmind széles esméreteket tanúsít ... hevülésbe ritkán és kevéssé jön: innen kifejezései válogatottak, s bátran lehen állítani, hogy sértő szót nem ejte még."
Sajnos, mivel keringési zavarokkal küszködött, mandátumáról lemondott. A megye 1848. március 16-án folytatólag tartott nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy az őszinte tisztelet és a többszöri kérelem hatására a követi megbízást azonban újra elvállalta. Ezután hazánk politikai életének kiemelkedő személyiségévé vált.
Büki Erzsébet
Helyreigazítás
Tisztelt Főszerkesztő-Ügyvezető Asszony!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 1998. március 6. napján a X. évfolyam 9. számában megjelent „Pernyertes az önkormányzat" című tudósításuk helyreigazítását kérem, mivel az több vonatkozásban sem felel meg a valóságnak.
1. A Zala Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Péter István és társai felpereseknek, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes ellen birtokháborítás megszüntetése iránti perében a Nagykanizsai Városi Bíróság ideiglenes intézkedést elrendelő végzése ellen az alperes által bejelentett fellebbezés folytán végzést és nem ítéletet hozott.
2. A másodfokú bíróság végzésével az első fokú végzést megváltoztatta és a felperesek ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmét elutasította.
Kérem a helyesbítés közzétételét.
Nagykanizsa, 1998. március 10.
Köszönettel:
Dr. Takács Anikó
A cikk szerzője, Szalabán Attila már nem dolgozik a szerkesztőségben.
Eskütétel
Március kilencedikén délelőtt került sor a választási bizottságok ünnepélyes eskütételére Zalaegerszegen.
"I O A Q T^Tj* nCTI T A I
lo4o, 1L LblLLAu!
I77VJVFP
IvXv JLjfJL
f \' ........"" "\'" \'\'V"":\':\'f\'"\'\'11\'\'..... ■ ->
Jubileumi írásaink a 9-24. oldalon
v.......,.„,,,,...............................................,......................................................................................j
BENKÓ SÁNDOR
Március 27. 20.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
péntek esti jazz - időutazás Szakcsi Lakatos Béla és Kőszegi Imre új CD lemezének országos bemutatója Március 2X. 19.00 óra: Kórház kápolna
NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ Március 29. 17.30 és 19.00 óra: Kórház kápolna
NEMZETKÖZI HÁRFATALÁI..KOZÓ GÁLAESTJE Március 30. 19.00 óra: Képzőművészetek Háza baráth yvette da is és áriaestje Április 3. 19.00 óra: Felsővárosi templom MOZART: REQUIEM Közreműködnek: A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyes-ka:\', és a HSMK Vegyeskar
1998 MÁRCIUS 14 ÁPRILIS 3
Március 19. 19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
benkó dixieland band
BARÁTH YVETTE
Március 14. 19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
pécsi szimfonikus zenekar
Vezényel: HOWARD WILLJAMS (Anglia)
Március 16. 18.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
a nap kapujában
Dél-amerikai viselet és hangszerkiállítás
Március 16. 1830 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
los andinos együttes
A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka iSzlovákia)
Március 23. 19.00 óra: Képzőművészetek Háza
a forradalmi romantika zenéje A nagykanizsai Állami Zeneiskola tanárainak hangversenye Március 25. 10.30 és 14.00 óra: Hevesi Sándor Művelődési Központ hou.e anyó - zenés bábjáték A pécsi Bóbita Bábszínház előadása
Március 26. 18.00 óra: Hevesi Sándor Művelődési Központ XXVI. ..életünk\' országos fotók1-áuJtás
Március 20. 14.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
PINOCCHIO - zenés mesejáték A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka (Szlovákia)
Március 20. 19.00 óra:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
HYPPOUT. A LAKÁJ Rendezte: Bodrogi Gyula
ION 1VAN KONCEA
Nagykanizsa Tsiefon/lax:
(83)312-305
ALAPÍTVA: 1989.
X. évfolyam 10. szám 1998. márc. 13.
4
I
KANIZSA -ÜHtefi
2
1998. március 20.
Megnyílt az első Tavaszi Zenei Fesztivál Kanizsán
A múlt szombaton megkezdődött városunkban az első Tavaszi Zenei Fesztivál, mely az 1993 óta megrendezett „Kultúra a tavaszban - tavasz a kultúrában" elnevezésű programsorozatból nőtt ki. A fesztivál szignáljával indult az április 3-ig tartó eseménysor, a Tavaszi szél... kezdetű dalt Baráth Zoltán, a zeneiskola igazgatója komponálta át, és Tatár Csaba zenetanár és három tanítványa adta elő trombitán. Ezt követően Tüttő István polgármester (fővédnök) köszöntötte a közönséget és megnyitotta a tavaszváró fesztivált, melynek során négy helyszínen tizenhárom értékes rendezvényt tekinthetnek és hallgathatnak meg a zenebarát érdeklődők.
A megnyitó után a Pécsi Szimfonikus Zenekar hangversenyére került sor. A baranyai együttes jelenlegi formájában 1984 óta működik, karmestere és művészeti vezetője 1989 októberétől az angol Howard Williams, aki-
.5 Misám*
JUTALMAZAS
A „Kossuth Lajos azt üzente ..." című levelezős történelmi játék II. fordulója 11 szerencsés nyertesének március 12-én, 15 órakor - a HSMK Felnőtt klubjában - Papp Ferenc igazgató nyújtotta át az 500 Ft értékű könyvutalványt. A nyertesek névsora: Korhán Erika - Nagykanizsa Ifj. Molnár Mihály - Zalaszentbalázs
Csörgits András - Nagykanizsa Dely Gábor - Nagykanizsa Léránt Krisztián - Rigyác Palkovics Andrea - Eszteregnye Kelemen Mária - Murakeresztúr Horváth Vilmos - Nagykanizsa Kovács Szilvia - Nagykanizsa Gyűrűs Máté - Nagykanizsa Molnár Eszter - Nagykanizsa
, .. t<
■ * W IÍfci4<r&
w*
Cserhátis eredmények
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából több versenyre és pályázatra került sor a Cserhá-ü Sándor Szakközépiskolában. Ezek eredményhirdetése az iskolai megemlékezésen történt, mely Kanizsa márciusi eseményeit elevenítette fel.
Eredmények:
..A/ én március üzenötödikém" című pályázat: 1. Mosdósi Csaba IV. D, 2. Buncsek Zoltán III. B, 3. Földi Krisztina ül. D.
, Azért vagyok a világon" elnevezésű pályázat: 1. -, 2. -, 3. Somogyi Zoltán II. B
Plakátverseny: 1. 2. Deme Dávid I. A, 3. Barnóczky András IV. D.
,.A tavasz és a reformkor" témájú szavalóverseny: 1. Földi Krisztina III. D, 2. Vargyas Attila III. A, 3. Imre Sándor III. A és Bicsak Tímea II. B.
A győztes és helyezett tanulók pénzdíjazásban, illetőleg könyvutalvány-jutalomban részesültek. A különféle versenyek jól Illeszkedtek az ünnepi programokhoz és így kiegészítették a történelmi-irodalmi visszaemlékezéseket.
I1J.
i |S sí
I
nek Pécsre szerződése után a zenekar jelentős mértékben előrelépett. Azóta CD-felvételeket készítenek, koncertek sorát adják - a fővárosban is -, valamint közreműködnek a helyi színház balett- és operaelőadásain. Szombat esti programjukban Haydn-műveket adtak elő. Az F-dúr szimfónia után a C-dúr hegedűversenyt hallottuk, melyben szólót hegedült Gy. Vass Ágnes, a zenekar első koncertmestere. A szünetet követően az Esz-dúr (Üstdobper-gés) szimfónia csendült fel a szimfonikusok kiváló tolmácsolásában.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ által szervezett zenei fesztivál méltó körülmények között igazán színvonalas műsorral kezdődött meg. A további programok hasonló folytatást ígérnek. Nagykanizsa így (is) köszönti a művészeteket kedvelő, szerető barátokat. És persze ünnepelve várja a tavaszt.
Horváth Ilona
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Közönség!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel és barátsággal köszöntöm valamennyi kedves vendégünket és a fesztiválnyitó ünnepi estünkön fellépő Pécsi Szimfonikus Zenekart.
Első alkalommal kerül sor - ezzel az elnevezéssel - erre a tavaszköszöntő zenei programsorozatra városunkban.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ már 1993-tól évente szervezte a „Tavasz a kultúrában, kultúra a tavaszban" című rendezvényét.
Városunk vendégük láthatta hazánk legrangosabb színházait, művészeti együtteseit. így például szerepelt nálunk a Győri Balett, a Nemzeti Színház, a Magyar Állami Operaház, a Tomkins Énekegyüttes. Külföldi előadók is gyakran eljöttek hozzánk.
Nagy sikere volt például a Grúz Állami Táncegyüttesnek és a Zágrábi Big Band-nek. Az elmúlt években e kezdeményezés lehetőséget adott arra is, hogy városunk művészeti együttesei, így például a Szimfonikus Zenekar, a Városi Vegyeskar, az Olajbányász Fúvószenekar, a Kanizsa Táncegyüttes bemutathassák műsorukat a legszebb tavaszi hetekben.
A művelődési központ azzal az elhatározással kérte felvételét 1997-ben a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségébe, hogy az idei évtől „ Tavaszi Zenei Fesztivál" néven, immár a szövetség teljes jogú tagjaként rendezhessen fesztivált.
A pályázatot elfogadták, és így a Budapesti Tavaszi Fesztivállal egyidőben, négy helyszínen, 13 értékes rendezvény várja az érdeklődőket Nagykanizsán.
Fővédnökként tisztelettel megköszönöm mindazok munkáját, akik megtervezték és előkészítették ezt a művészeti programsorozatot.
Az Önkormányzat anyagi támogatását hét vállalat és pénzintézet - köztük & főszponzor, a Középdunántúli Gázszolgáltató Részyénytársaság - önzetlen segítsége egészítette ki, amelyet a város vezetése nevében ez úton is megköszönök. Tisztelt Ünneplő Közönség!
Legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepünk előestéjén jó szívvel és barátsággal ajánlom városunk minden lakója figyelmébe a nagykanizsai Tavaszi Zenei Fesztivált. Richárd Wagnerrel együtt vallom: „Amit a zene mond, az örök, végtelen és*eszményi..."
E gondolatok jegyében az első alkalommal megrendezésre kerülő Tavaszi Zenei Fesztivált megnyitom.
(Tüttő István beszéde a fesztivál megnyitóján)
48-AS VETÉLKEDŐ A HONVÉD KASZINÓBAN
Nagykanizsa általános iskolás tanulói számára a Honvéd Kaszinó március 3-án ünnep előtti történelmi vetélkedőt szervezett.
A dr. Dobó László által összeállított több feladatból álló vetélkedőben főként 1848-49 országos eseményei szerepeltek: így a pesti forradalom, a márciusi ifjak tettei, az akkori történelmi tabló kiemelkedő személyiségeinek életútja, majd a magyar honvédség és a nemzetőrség részvétele a haza védelmében. A háromfős csapatok nagy lelkesedéssel oldották meg a helyi eseményeket bemutató TOTÓ-t, a képzeletbeli helytörténeti idegenvezetést és a kanizsai polgárok áldozatos és ügyes tetteit feldolgozó Villámkérdéseket.
A zsűri feladatát Büki Pálné, Jászberényi László és Marosi Attila tanárok látták el. A Halmos Ildikó népművelő pergő játékvezetése során a gyerekek nemcsak feladatokat oldottak meg, vetélkedtek, hanem rá is hangolódtak a közelgő ünnepre. A 8 vetélkedő csapattól az élen a következők végeztek:
I. helyezés: Körösi Altalános Iskola: Gyűrűs Máté
Pus Veronika Végh Bernadett
II. helyezés: Kiskanizsai Általános Iskola: Belső Nóra
Gudlin Tamás
Hl. helyezés: Palini Altalános Iskola.
Miháczi Bernadett Hóbár Eszter Kovács Renáta Süle Zoltán
B.E.
Í99$. március 27.
KANIZSA - /fpú
31
INGATLAN
Kiscserfői hegyen szőlőbirtok gyümölcsfákkal, léglapincével, teljes felszereléssel eladó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony
u. 3. Bencze (26916 K)_
Nagykanizsán a Zeneiskola mögötti társasházban 3 szobás, egyedi fűtéses, III. emeleti lakás nagy erkéllyel, garázzsal + külön helyiséggel igényesnek eladó. Érd.:
93/320-686. (27322 K)_
Bagdán központi helyen 2 szobás, felújításra szoruló, gazdálkodásra alkalmas, gázas családi ház eladó. Érd.:
93/318-156 .(17 érától). (27323 K)_
□adó Zalaegerszegtől 20 km-re, Söjtörőn 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázas, telefonos, 85 nm-es családi ház aknás műhellyel í aknás garázzsal ♦ melléképülettel 1200 nm területen, irányár: 2,6 mFt Csere is érdekel, 2 szobás lakást 2 millióig, 3 szobás lakást 2,3 millióig nagykanizsai lakást beszámítok. Ajánlatokat .Családi ház" jeligére, Nk.
Pl.: 154-be kérek. (27324 K)_
Csónakázó-tónáJ 445 n.öl lelek 50 nm-es téglaépülettel eladó. Tel.: 319-288. (27325 K)_
Kisrécse, Ádámhegyen 330 n.öl záflkert eladó. Érd.: H-P-ig 7-16 óráig a 93/313-705 telefonon. (27326 K| Nagykanizsán, Munkás u. 16-ban 38-as sz. ikergarázs megosztva is eladó. Érd : H-P-ig, 7-16 óráig a 93/313-705
teleionon. (27327 K)_
2 szobás, egyedi lütéses, tehermentes, zöldövezeti lakásomat elcserélném belváros), esetleg kisebb lakásra. Aján-
latokat a szerkesztőségbe kérek. (27328 K)_
Gyékényes! hegyen, a kohóhoz 1500 m-re szőlő, tatarozásra váró pincével, nagy gesztenyefával, szántóval eladó. Irányár: 115 ezer Ft. Érd.: Gyékényes, Hunyadi u. 15.
(27329 K)_
Badó a keleti városrészben 2 szobás, egyedi elszámolású, központi fűtéses, felújított, redőnyös, vlzórás, telefonos,
7. emeleli lakás. Érd.: 60/371-384. (27330 K)_
Nagykanizsa belvárosában egyedi lűtésű, 84 nm-es, I emeled, 2 szobás lakás eladó Érd.: S"
K}_
: 93/314-229. (27331
Szepetnek, Béke u. 63. szám alatt 570 n.öl lelken lévő, 4 szobás, étkezős családi ház dupla garázzsal, műhellyel, állattartásra alkalmas melléképülettel eladó. Érdeklődni az est órákban a 93/381 -071 -es lelefonon. (27332 K) 2 szobás, önkormányzati lakást cserélnék 1-1,5 szobás
önkormányzatira. Érd.: Nk. Kodály Z. 1-3IC. IV/3. (27333 _
Nagykanizsa belvárosában kp. fűtésű, 58 nm-es, magasföldszint, 2,5 szobás lakás eladó. Érd.: 93/314-229 és
93/316-942. (27334 K)_
Teleki u. 17/A. IV/14. alatt 53 nm-es, felújított, kp. fűtéses, vlzórás lakás eladó. Érd.: 323-541 teleionon, esti órákban.
(27335 K)__
Csendes, faluszéli telket keresek Nagykanizsa 20 km-es körzetében, esetleg felújításra szoruló házat maximum
500.000 Ft-ig. Érd.: 93/323-464. (27336 K)_
Nagykanizsa-Öregförhéna hegyen szőlő-gyümölcsös új pncével olcsón eladó. Autót beszámítok. Érd.: 06/3W794-
893. (27337 K)_
Másfél szobás, felújításra szoruló lakást vásárolnék a belváros közelében. Ajánlatokat napközben a 06/20/526-761, est órákban a 93/326-456 telefonszámra kérek. (27338 K)
Teleki úti, 22 nm-es, felújított, udvari szoba, konyha, fürdőszobás lakás eladó, 1 mFI-ért Csak készpénzért. Tel.:
325-292. (27339 K)_
Iharosberényben szép környezetben kis családi ház telekkel eladó. Irányár: 1,2 mFt Érdeklődni lehet 17 óra után a
93^377-220 teleionon. (27340 K)_
Nagykanizsán az Olajtelepen 2 lakásos családi ház fele (85 nm) eladó Irányár: 6,8 mFt Érd.: 93/508-220. (27341
5_
Nagykanizsán, Csengery úton komplett vendéglátó egységnek - kerthelyiséggel is - kialakítható családi ház el-adó. Érd.: 16 óra után a 93/312-767 teleionon. (27342 K) 4 szobás, egyedi fűtéses, garázsos, kertes társasház el-
adó. Nk. Erdész u. 53. Tel.: 314-677. (27343 K)_
Badó 1+2 félszobás, 54 nm-es lakás, Nk. Városkapu krL 6/D. 111/12. alatt. Tel.: 06/20/393-284. (27344 K) Szabadhegyen hétvégi ház 590 n.öl telekkel eladó. Érd.:
334-176 teleionon. (27397 K)_
Nagykanizsa környékén 3 szobás, központ fűtéses családi ház melléképületekkel eladó Érd.: 16 óra után, 93/315-
863. (27398 K)_\' _
Rózsa utcában földszint, 3 szobás, 67 nm-es lakás el-adód. Érd.: 06^0/205-965 telefonon lehet. (27399 K)
Nagykanizsán, ceníumban 81 nm-es kertes ikerlakás, garázs, 550 nm-es telek eladó, irányár: 9 mFt Tel.: 93/321-761. (27400 K)_
BERLET
1 szobás, bútorozott lakást bérelnék Nagykanizsán a kelet városrészben A|ánlatokat 8804 Nk. Pf.: 30-ba kérek.
(27393 K)_
Nagykanizsán, Csengery út elején 1 nagyszoba és 1 konyhának is használható kisszoba egyedülálló nőnek vagy gyermektelen tatai házaspárnak albérlete kiadó. Érd.: 15 óta után a 93/312-767 lelefonon. (27394 K) Nagykanizsán a Vásárcsarnokban 8 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/319-455, 20/603-475. (27395 K)_
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
Falusi házat bérelnék hosszabb távra későbbi megvételre. Tel.: 06/30/694-402 vagy ajánlatokat íásban „Jó üzfef jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (27386 K)
JARMU
Hat éves SEAT IBIZA 1.2-es, 3 ajtós, napfénytetős, fekete metál személygépkocsi eladó. Érd.: 93/316-940. (27384 K) Badó egy MZ 125 Trophy rendszám nélkül. Irányár:
15.000 Ft Érd.: 93/371-301. (27385 K)_
Badó egy lelú|ltott Babetta motorblokk. Irányár: 18.000 Ft
Érd.: 93/371-301. (27386 K)_
12 éves P 126-os eladó. Érd.: napközben a 06/20/526-761, est órákban a 93/326-456 teleionon. (27387 K) 79-es Polo friss műszakival olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után, 360-087. (27388 K)_
VW 1300 .bogár" felújítva ezüst metál szilben eladó Ár:
450.000 Ft Érd.: 06/371-384. (27389 K)_
Trabant combi 1981-es kiadású \'99 októberig műszakizva jó állapotban eladó. Irányár: 105.000 Ft Érd.: Nk. Zemfíén Gy. a/A. VI/38. (27390 K)_
GARAZS
Nagykanizsán, Muskáti utcában aknás, jó állapotú garázs, kedvező áron eladó! Érd.: 93/314-559 vagy 318-898 tele-
fonon. (27189 K)_
Nagykanizsán a Muskáti utcai garázssoron garázs eladó.
Telefon: 17 óta után 93/317-622. (27391 K)_
Városkapu körúton 18 nm-es fűtött garázs eladó. Érd.: 17 óra után, 316-665. (27392 K)
VEC.YES
5 TONNÁS IFA TEHERAUTÓVAL FUVART VÁLLALOK.
Érd.: 93/321-078-as telefonszámon. (27186 K)_
MEGALAKULT GYERMEKZENEKARUNK SZPONZORT VAGY MENEDZSERT KERES. ÉRDEKLŐDNI LEHET HÉTKÖZNAP 17-20 ÓRÁIG A 93/381-199-ES TELEFONSZÁMON MÚLLER GÁBORNÁL. (26580 K)_
ÚJ AMERIKAI VÁLLALAT KERES MUNKATÁRSAKAT FŐ-VAGY MELLÉKÁLLÁSBA. EGÉSZSÉGÜGYI JÁRTASSÁG ELŐNY! Tájékoztató: március 23-án 18 óltól a HSMK-ban. Érd.: 93/334-093-as telefonon 17 óta után.
(27284 K)_
Pannon GSM kártyával, Ericsson GA 628-as mobiltelefon bérlet joga átadó. Ár: 15.000,-Ft Érd.: 06-20/587-20&OS
teleionon. (26824 K)_
Söntéspult (3 tégelyes, hűtős) és 2 körös Cornélius sörh-
űtő eladó. Tel.: 93/321-052. (27182 K)_
120x120-as fix zsalus ablak, gyári, új eladó. Érd.: 93/311 -
614 telefonon. (27369 K)_
Badó egy Robotron elektronikus írógép monitorral, lemezmeghajtóval. Irányár: 10.000 Ft Érd.: 93/371-301. (27370
3 db keverék kiskutyát elajándékoznánk. Tel.: 319-288.
(27371 K) _
Új, bejárat, parkettás a|tó eladó. Érd.: 334-176 teleionon.
(27372 K)_
2 személyes, kihúzható rekamié 2 fotellel, nagyon szép bársony huzattal, újszerű állapotban eladó. Tel.: 93/324-
202. (27373 K)_\' _
Bolt csemege hűtőpult, 2 méteres, eladó. Érd.: 311-552
telefonon. (27374 K)_
Opert keresek Németországba. Teleion az esti órákban,
93/375-433. (27375 K)_
2 db fotel lemosható huzattal, valamint normál lemezját-
szós music center eladó. 93/323-513. (27376 K)_
Automata mosógép jó állapolban, olcsón, sürgősen eladó Érdeklődni: Nagykanizsa, Sugár u. 74. (vasárnapokon)
(27377 K)_
Háztartási kisgépek értékesítésére üzletkötőket keresünk magas napi keresettel, gépkocsi kaució szükséges. Tel.:
06/60/375-623. (27378 K)_
1998. április 6-án teológia jellegű előadást tart Kis Levente hitoktató a Móricz Zs. Művelődési Házban, Kiskanizsán 18
órai kezdettel. Belépődj 100 Ft (27379 K)_
Egy új férfikerékpár 8.000 Ft-ért és két sötét öltöny kb. 56-os méretű 3.000 Ft/db áron eladó. Érd.: 93/317-643.
(27380 K)_
43 éves nő takarltfriőr vagy bejárónői munkát vállalna. Ajánlatokat .Tisztaság" |eligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (27381 K)_
PARTNERKERESŐ
Diplomás, 40 éves fiatalember rendezett anyagiakkal társat keres. Független, csinos hölgyek levelét várja. Levele-ket .Tavaszi találkozás\'jeligére, Nk. Pf.: 154. (27205 K)
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkokdású férfi ismeretségét—\'Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154 chire. (26546 K)_
43 éves, értelmiségi nő keresi 170 cm-nél magasabb társát tartód kapcsolatra. Leveleket .Házias" jeligére, Nk. Pf.:
154-be kérek. (27382 K)_
Elvált, arányosan teltkarcsú nő keresi társát intelligens, nemdohányzó férfi személyében 55 éves korig. Leveleket .Rák\'jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (27383 K)_
m
KOGAZ
KÖZÉPDUNÁNTŰLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa. Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 \' kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa. Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92)500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT

i-t i.n? í
NAGYKANIZSA
1998. MÁRCIUS I. APKII.IS3
HETI PROGRAMAJÁNLÓ
- 27-én 20 órakor: SZAKCSI LAKATOS BÉLA ÉS KŐSZEGI IMRE ÚJ CD LEMEZÉNEK ORSZÁGOS BEMUTATÓJA
- 28-án 19 órakor: NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ Közreműködik: Gulyás Dénes (ének), Vígh Andrea (hárfa)
- 29-én 17.30 és és 19 órakor: NEMZETKÖZI HÁRFATALÁLKOZÓ
17.30 órakor SIPKAY DEBORAH (hárfa), MOLNÁR ZOLTÁN (trombita
19 órakor: ION IVAN RONCEA (Románia) HÁRFAESTJE
- 30-án 19 órakor: BARÁTH YVETTE DAL- ÉS ÁRIAESTJE
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA
- Ápr. 3-án 19 órakor: MOZART: REQUIEM
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar és a HSMK Vegyeskarának hangversenye
KflNIZSfl MŰSOR
MÁRCIUS 28. SZOMBAT Apolló mozi: 16 óra: Spawn (Ivadék)
18 és 20 óra: Játszma Stúdió mozi: 18,15 óra: Rómeó és Júlia
MÁRCIUS 29. VASÁRNAP Apolló mozi: 16 óra: Spawn (Ivadék)
18 és 20 óta: Játszma Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia MÁRCIUS 30. HÉTFŐ Apolló mozi: 16 óra: Spawn (Ivadék)
18 és 20 óra: Játszma Stúdió mozi: 18.15 óra: A játékos Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óta:
- Hírek: - Üzen-e?; - Főzőcske; - Celeste; - Magunkra hagyva?!
MÁRCIUS 31. KEDD Apolló mozi: 16 óra: Spawn (Ivadék)
18 és 20 óra: Játszma Stúdió mozi: 18.15 óta: Rómeó és Júlia Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 17 óra:
- Önkormányzat ülés közvetítése felvételről; - Ti-ni-percek; - Természetünk; - A hétvége sportja; -Önkormányzat ülés közvetítésének folytatása
ÁPRILIS 1. SZERDA Apolló mozi: 16 óra: Spawn (Ivadék)
18 és 20 óta: Játszma Stúdió mozi: 18.15 óra: Rómeó és Júlia Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra:
- Koktél; - Celeste; - Jelkép.
ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16, 18 óra: Anastasia
20 óra: Amislad Stúdió mozi: 18.15 óra: A holnap markában Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra:
- Híek; - Paletta; - Sportajánló; - Rend-ben; -Emeld fel..." 6. rész - A honvéd egyenruha tartozéka a „borjú"; - Jövő 7,
ÁPRILIS 3. PÉNTEK Apolló mozi: 16, 18 óra: Anastasia
20 óra: Amistad Stúdió mozi: 18.15 óra: A holnap markában Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: Régió - Zala megyei Helyi Televíziók magazinja
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Kertész Péter. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Horváth Ilona, Király Endre, Mészáros Bálint, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa IJjság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1, Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa l\'jság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3X79
1998. április 3.
KANIZSA - TCuttún*
25.
ÁPRILISI KULTURÁLIS PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. T/t.: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10—18-ig, T.: 311-468.
1. A DR. MEZŐ FERENC GIMNÁZIUM TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN Megtekinthető: április 17-élg.
1. 19.00 SZERELEM - színmű (HEVESI-BÉRLET)
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
Főbb szerepekben: Egervári Klára Érdemes-művész, Nagy Réka, Mester Edit, Siménfalvy Lajos, Zalányi Gyula. Rendezte: Balikó Tamás m. v. Belépődíj (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
2. 19.00 SZERELEM - színmű (BRÓDY-BÉRLET)
A zalaegerszegi Hevesi Sánaor Színház előadása Belépőd) (pótszék): 500 Ft, diákoknak: 400 Ft
3. 19.00 A TAVASZI ZENEI FESZTIVÁL ZÁRÓRENDEZVÉNYE MOZART: REQUIEM
Közreműködnek: a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar, a HSMK Vegyeskara, Németh Krisztina szoprán, Horváth Diána alt, Vlszló István tenor, Hámori Szabolcs basszus.
:gató: Katona Noémi és Hajdú Sándor fi: 500 Ft, állójegy: 250 Ft 5. 19,00 KÁPOLNA KONCERTEK A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN HÚSVÉT
Közreműködnek: Kovács Imre fuvola (Nemzeti Filharmonikusok), Dőry Virág, Ekman József, Földi Gábor Belépődíj: 300 Ft
6-11. 9.00-16.00 VAKÁCIÓZZ VELÜNK A TAVASZI SZÜNETBEN!
Benne: húsvéti képeslapok, ablakdlszek. ajándékok készítése, népi játékok tanítása, tojásfestés. mézeskalács-készítés, túra
Részletes programok az iskolákban elhelyezett plakátokon, szórólapokon. 7.19.00 A FEHÉR KlGYÓ EGYÜTTES 10 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJE Díszvendég: a Kalyi Jag Együttes
Belépődíj: 350 Ft, az előadás napján a HSMK-ban megvásárolható 11.10.00 TELEFONKÁRTYA ÉS KINDERFIGURA BÖRZE
11. 13.00 MISS FITNESS HUNGARY FIT KID JUNIOR FITNESS BAJNOKSÁG - elődöntő Program: Elegáns ruhás kör, Aerobic-fürdőruhás kör, Fitness gyakorlat, Show a sztátver-senyzőkkel
Belépődíj: 300 Ft, diákoknak: 200 Ft 17. 18.00 A FINN NEMZETI ÖNTUDAT A KULTÚRÁBAN
Ond Hassi előadása a finn nemzeti himnusz (Maamme Laulu) születésének 150. évfordulója alkalmából
A Magyar-Finn Baráti Kör rendezvénye. 20.17.00 SUPERBOOK CLUB - gyermekeknek
Benne: rajzfilm, zene, játszóház, verseny és sok-sok meglepetés 20. A VÁROS NAPJA
10.00 MESEVADÁSZ - gyermekműsor óvodásoknak
Közreműködnek: a surdi bábcsoport, az Attila úti óvoda, a Rozgonyi úti óvoda, a Platán sori óvoda gyermekei. Belépődíj: nincs
15.00 A KAÁN KÁROLY KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ÉS A ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET FÖLD NAPI RAJZPÁLYÁZATÁNAK KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Karmazin József, a Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány titkára. Helvszln: Ifjúsági Galéria 15.00 A TERMÉSZET ÉKSZEREI ÁSVÁNYKIÁLLITÁS Belépődíj nincs
20. 17.30 ERDŐS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Losonczi Miklós művészettörténész Megtekinhető: május 3-áig
21.00 IJFÚSÁGI BÁL - DROGELLENES DISCO DJ: OSZI
Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli. Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: nincs
21. 19.00 L\'ART POUR L\'ART TÁRSULAT WINNETOU - humorest
Belépődíj: 600 Ft
22. 10.00 ZENE-BONA BÉRLET
A 100 FOLK CELSIUS EGYÜTTES KONCERTJE 13.30 A 100 FOLK CELSIUS EGYÜTTES KONCERTJE Belépődíj: 300 Ft
15.00 A 100 FOLK CELSIUS EGYÜTTES KONCERTJE Belépődj: 300 Ft 23.19.00 ZORÁN KONCERT
Belépődíj: 900 Ft 25. 20.00 VIRÁGBÁL
21.30-tól Lucky Boys Dixieland Band műsora. Zene: Maros Família Virágbemutató: Mufasics Andrásné Belépődíj: 650 Ft 26.16.00 HÁROM VÁROS KÓRUSTALÁLKOZÓJA
Közreműködnek: Helikon Kórus (Keszthely), Karnagy: Kendek Gusztávné; HSMK Vegyeska-ra, Karnagy: Katona Noémi; Zalaegerszegi Városi Vegyeskar, Karnagy: Hajdú Sándor Belépődíj: 200 Ft
27. 19.00 AZ 50 ÉVES NAGYKANIZSAI OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR JUBILEUMI KONCERTJE
Vezényel: Ámon István
Belépődíj: 250 Ft. elővételben válthatók az Erkel Ferenc Művelődési Házban, az előadás napján a HSMK-ban. 28.10.00 VII. KODÁLY ZOLTÁN VÁROSI KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola és a HSMK szervezésében Megnyitja: Krémer József alpolgármester Belépőd): nincs INFORMÁCIÓ:
Kezdő virágkötő tanfolyamra fogadunk még jelentkezőket. Részvételi díj: 4.200 Ft + anyagköltség. Jelentkezni lehet a 93/311-468-as telefonszámon április 10-ig. Gyermekagykontroll tanfolyam indul Kelemen Gyula vezetésével. Részvételi dlj: 4900 Ft MÁJUSI ELŐZETES
Egészségügyi Tudományos Napok - Egyházzenei Jubileumi Hangverseny a HSMK-ban május 2-án, szombaton 16 órakor. Közreműködnek: az orosházi, nyíregyházi, veszprémi és békéscsabai kamarakórusok.
FAME (Hírnév) - musical, a Budapesti Vasutas Musical Stúdió előadásában, a HSMK-ban május 3-án, vasárnap 19 órakor. Stúdióvezető: Toldy Mária, rendező: Miklós Tibor
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (KISKASTÉLY)
Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920
17.19.00 VISZLÓ ISTVÁN DAL- Üs ÁRIA-ESTJE - Műsoron: Hándel, Mozart, Schubert, Cezar Franck, Marchesi, Csajkovszkij, Puccini, Verdi művek és Nápolyi dalok. Zongorán kísér:
csó G<
iyöngyvér lódlj: 250 Ft
Gup-
19. 19.00 VALLOMÁSOK A ZENÉRŐL... Közreműködnek: Baráth Adrién fagott, Szelecsényi Norbert zongora. Belépődíj: 250 Ft A HÓNAP KÉPEI A KISKASTÉLYBAN: IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA ALKOTÁSAI SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUN-NER ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZEK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Z. SOÓS ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
A Képzőművészetek Háza nyitva 10-17 óráig, hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs
KODÁLY ZOLTÁN Vasutas Művelődési Ház
Csengery út 67. Tel.: 311-195
1. VÁRÓTERMI TÁRLAT A SZABADSÁGHARC KÉPEKBEN ÉS ÍRÁSOKBAN
Megtekinthető: április 30-áig
XIÁLLlTÁS A I-------\' ■
KOTÁSAIBÓL
6. KIALÜTÁS A FAFARAGÓ KLUB AL-
Megtekinthető: április 17-éig Klubvezető: Csávás Csaba 7. 14.00 JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEKNEK 16.17.30 AMIT A BURGONYÁRÓL TUDNI KELL - Előadó: Csáki László agrármérnök. A Kertbarát kör előadása nyugdíjasoknak 25. 22.00 DEATH METÁL FESZTIVÁL Fellépő együttesek: Testimony, Dia-fragma, ARt of Butchery + előzenekar INFORMÁCIÓ
A Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Csoportjának taggyűlése április 28-an 10,30 órakor lesz.
Nyugdíjasok kirándulása Szombathelyre és a kamoni arborétumba április 30-án. Jelentkezés a 16-ai rendezvényen.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Hajgató Sándor u. 1. Telefon: 319-202
4. 18.00 .NÉPEK ZENÉJE- - népzenei előadássorozat
Kovács Gábor keltológus és a BRAN Együttes ír népzenei estje A koncert után ír és magyar táncház Közreműködik a Bojtár Együttes Belépődíj: 300 és 200 Ft 8.14.00 AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS REFORM HATÁSAI A MAGYAR TÁRSADALOMRA - Kerekasztal-beszélgetés
Vendég: Kulin Ferenc országgyűlési képviselő, a parlament oktatási és kulturális bizottságának tagja. Helyszín: Honvéd Kaszinó Tükörterme A Honvéd Kaszinó és a Móricz Művelődési Ház közös rendezvénye. 12.19.00 HÚSVÉTI LOCSOLÓ-BÁL Zene: Tóth Tamás
Belépődíj: 500 Ft (Csak elővételben!) 23.10.00 .HUPIKÉK PÉTER, AVAGY EGY KÉK KISKUTYA TÖRTÉNETE\' A budapesti Fabula Bábszínház előadása (BÉRLETES ELŐADÁS) 13.30 .HUPIKÉK PÉTER, AVAGY EGY KÉK KISKUTYA TÖRTÉNETE\' Belépődíj: 200 Ft 25. 10.00 A III. NEMZETKÖZI .CSENGEY DÉNES\' VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY DÖNTŐJE Belépődíj: nincs INFORMÁCIÓK:
Agykontroll tanfolyam: április 4-5 és 18-19. Vezeti: Dómján Gábor. A tanfolyam helyszíne: Zemplén Győző Általános Iskola (volt Úttörőház). Részletes információk a 319-202-es telefonon, illetve a helyszínen. Ifjúsági klub: minden pénteken 18.00 órától 21.00 óráig. Vezeti: Gödinek Ibolya és Zentai Lajos -
Nyugdíjas klub: minden vasárnap 15.00 órától 20.00 óráig. Vezeti: Plánder György Színjátszó és Versmondó Stúdió: minden kedden 18 órától a Vasemberházban Vezeti: Bedő Csaba.
Április 6-tól 10-éig Szünidei Matiné (Részletes programok az iskolákban elhelyezett plakátokon és szórólapokon).
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ady Endre u. 8. Tel.: 313-040/71612 m.
3.18.00 KANIZSAI ÍRÓK, KÖLTŐK RANDEVÚJA
- A programot szervezi és vezeti: Szoliva János
16. 19.00 TÁNCHÁZ Vezeti: Török Endre. Közreműködik: a Dél-Zala Néptáncegyút-tes és a Patkó Banda. Zenekarvezető: \'Németh Ferenc 18. 19.00 ZENÉS TÁNCEST A 60-70-ES ÉVEK ZENÉJÉRE
A keverőpultnál: Kertész János és Kovács Béla
Belépődíj: 250 Ft 24. 18.00 IRODALMI KÁVÉHÁZ - Vezeti: Szoliva János. Közreműködik: Lancsák Eszter.
27. 21.00 OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR
JUBILEUMI SZAKMAI FÓRUMA 27. 17.00 .MÉHEK NAPJA\' - megemlékező
előadás INFORMÁCIÓ
A Méhész Egyesület szakmai fóruma: 6-án. Természetgyógyászati kezelés és tanácsadás: 8-án, 15-én, 22-én és 29-én A Horgász Egyesület fogadónapja: 8-án, 15-én, 22-én és 29-én.
Anonim Alkoholellenes Klub: 8-án. 15-én, 22-én, 29-én.
HONVÉD KASZINÓ Ady út 7. Telefon: 311-036, 314-199
4.10.00 HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Vezeti: Majorosné Németh Ildikó. Hozz magaddal főtt tojást (2-3 db-ot), ollótl
8. 14.00 AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS REFORM HATÁSAI A MAGYAR TÁRSADALOMRA -Vendég: Kulin Ferenc országgyűlési képviselő, a parlament oktatási és kulturális bizottságának tagja.
10.18.00 .ART-CAFE" - .Randevú Leslie L. Lawrence-szel" - azaz Lőrincz László íróval. Az íróval beszélget; Lehota János Belépődíj: 100 Ft 12.19.00 LOCSOLÓ-BÁL - Belépődíj vacsorával együtt: 1.500 Ft 17. 10.00 VIRÁGKIÁLLÍTÁS 18.19.00 VIRÁGBÁL 25. 19.00 RENDŐRSÉGI BÁL
THURY GYÖRGY MUZEUM
Fő út 5. Tel.: 314-596
.A MAGYAR KIRÁLYI 17. HONVÉD GYALOGEZRED ÉS ZÁSZLAJÁNAK TÖRTÉNETE\' Megtekinthető: keddtől szombatig: 10-18 óráig. vasárnap és hétfőn szünnap.
VÁROSI KÉPTÁR (Erzsébet tér 1.) .1848-49. ZALAI EMLÉKEI\' - Megtekinthető: augusztus 20-áig, keddtől szombatig 10-18 óráig, vasárnap és hétfőn szünnap. Belépődíj: felnőtteknek: 120 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 60 Ft. Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes.
1998. április 3.
KANIZSA - rfpió.
31
INGATLAN
Kiscserfői hegyen szőlőbirtok gyümölcsfákkal, téglapincével teljes felszereléssel eladó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Bencze. (26916 K) Eladó Zalaegerszegtől 20 km-re, Söjtörön 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, gázas, telefonos. 85 nm-es családi ház aknás műhellyel + aknás garázzsal + melléképületlel 1200 nm területen. Irányár: 2,6 mFt. Csere is érdekel. 2 szobás lakást 2 millióig, 3 szobás lakást 2,3 millióig nagykanizsai lakast beszámítok. Ajánlatokat „Családi ház" jeligére, Nk Pf.: 154-be kérek (27324 K) Csónakázó-tónál 445 n.öl telek 50 nm-es téglaé-
púlettel eladó. Tel.: 319-288. (27325 K)_
Városkapu körúton 68 nm-es, .tapozós, tükör-csempés, boltíves lakás eladó. Erd.: 317-035-ös telefonon 16 óra után. (27433 K)_
Dózsa Gy. u. 58/A. alatt 64 nm-es, 2 szobás, frissen felújított, telefonos, kettes, parkettás, járólapos, kandallós, utcafronti házrész eladó Érd 325-951 -es telefonon az esti órákban! (27434 K) Becsehelyen. Dózsa u. 54 sz. alatt 3 szobás, komfortos családi ház eladó Irányár 1.8 mFt-ért.
(27435 K) _
Kísrécse, Adámhegyen 330 n.öl zártkert eladó. Érd.: H-P-ig 7-16 óráig a 93/313-705 telefonon. (27326 K)
2 szobás, egyedi fűtéses, tehermentes, zöldövezeti lakásomat elcserélném belvárosi, esetleg kisebb lakásra. Ajánlatokat a szerkesztőségbe ké-
rek (27328 K)_■
Szepetnek. Béke u. 63. szám alatt 570 n.öl telken
Zepi
léve. 4 szobás, étkezős családi ház dupla garázzsal, műhellyel, állattartásra alkalmas melléképülettel eladó. Érdeklődni az esti órákban a
93/381-071-es telefonon. (27332 K)_
2 szobás, önkormányzati lakást cserélnék 1-1,5 szobás önkormányzatira. Érd.: Nk. Kodály Z. 1-
3/C. IV/3. (27333 K)_
Nagykanizsán az Olajtelepen 2 lakásos családi ház fele (85 nm) eladó. Irányár: 6,8 mFt. Érd.:
93/508-220. (27341 K)_
Nagykanizsán, Csengery úton komplett vendéglátó egységnek - kerthelyiséggel is - kialakítható családi ház eladó. Érd.: 16 óra után a 93/312-767
telefonon. (27342 K) _
Eladó 1+2 félszobás. 54 nm-es lakás, Nk Városkapu kft. 6/D. 111/12. alatt. Tel.: 06/20/393-284.
(27344 K)_
Nagykanizsán, centrumban 81 nm-es kertes ikerlakás, garázs, 550 nm-es telek eladó. Irányár: 9 mFt. Tel.: 93/321-761. (27400 K)_
liERLET
Nagykanizsán, Csengery út elején 1 nagyszoba és 1 kisszoba együtt, de külön is egyedülálló vagy leánygyermekes nőnek illetve gyermektelen fiatal házaspárnak albérletbe kiadó, konyhának is használható kisszoba egyedülálló nőnek vagy gyermektelen fiatal házaspárnak albérletbe kiadó. Erd.: 15 óra után a 93/312-767 telefonon. (27394
K)_
Nagykanizsán a Vásárcsarnokban 8 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/319-455, 20/603-475. (27395 K)
JARMU
79-es Polo friss műszakival olcsón eladó. Erd.: 20 óra után, 360-087. (27388 K)_
VW 1300 „bogár" felyiftva ezüst metál színben el-adó. Ár: 450.000 Ft. Erd.: 06/371-384. (27389 K) Simson Schwalbe segédmotor eladó. Erd : 17 óra
után a 318-440-es teleionon. (27437 K)_
MTZ első, hátsó teherautógumik eladók Méret 650*20 - 1200x20. Érd.: 93/334-072-es telefo-
non. (27438 K)_
Újfajta röpsúlyos JAWA kismotor kitűnő állapotban eladd. Érd: Nk, Bagolai sor 5. Tel.: 316-688-
as telefonon 17 óra után. (27439 K)_
Nk. Uj Elet út 50. sz. alatt JAWA Mustang segédmotor-kerékpár jó állapotban 25 eFt-ért eladó.
(27439 K)_
1990-es évjáratú, LADA 1300-as, első tulajdonostól eladó. Erd.: Nk Varasdi út 50. Tel.: 93/319-152. (27448 K)
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
r.ARAZS
Nagykanizsán a Muskátli utcai garazssoron garázs eladó. Telefon: 17 óra után 93/317-622.
(27391 K)_
Városkapu körúton 18 nm-es fűtött garázs eladó.
Érd.: 17 óra után, 316-665. (27392 K)_
Nagykanizsán, Munkás 16-ban, 38-as sz. Ikergarázs megosztva is eladó. Érd.: H-P-ig. 7-16-ig. 93/313-705-ös telefonon. (27429 K)
VEGYES
5 TONNÁS IFA TEHERAUTÓVAL FUVART VAL-LALOK. Érd.: 93/321-078-as telefonszámon. (27186 K)_
MEGALAKULT GYERMEKZENEKARUNK SZPONZORT VAGY MENEDZSERT KERES. ÉRDEKLŐDNI LEHET HÉTKÖZNAP 17-20 ÓRÁIG A 93/381-199-ES TELEFONSZÁMON MÜLLER GÁBORNÁL. (26580 K)_
UJ AMERIKAI VALLALAT KÉRÉS MUNKATAR-SAKAT FO-VAGY MELLÉKÁLLÁSBA. EGÉSZSÉGÜGYI JARTASSAG ELŐNY! Tájékoztató: március 23-án 18 órtól a HSMK-ban. Érd.: 93/334-093-as telefonon 17 óra után. (27284 K) Pannon GSM kártyával, Ericsson GA 628-as mobiltelefon bérleti joga átadó. Ár: 15.000.-Ft. Érd.:
06-20/587-206-os teleionon. (26824 K)_
HD AUDITOR, dianetikusokat keres. Hívjatok a
93/334-064-es telefonon. (27443 K)_
Söntéspult (3 tégelyes, hűtős) és 2 körös Comélí-us sörhűtő eladó. Tel.: 93/321-052. (27182 K)
3 db keverék kiskutyát elajándékoznánk. Tel.:
319-288. (27371 K)_
Bolti csemege hűtőpult, 2 méteres, eladó. Erd.:
311-552 telefonon. (27374 K)_
Opert keresek Németországba. Telefon az esti
órákban, 93/375-433. (27375 K)_
Automata rnosógép jó állapotban, olcsón, sürgőben eladó. Érdeklődni: Nagykanizsa, Sugár u. 74.
(vasárnapokon) (27377 K)_
Háztartási kisgépek értékesítésére üzletkötőket keresünk magas napi keresettel, gépkocsi kaució szükséges. Tel.: 06/60/375-623. (27378 K)
1998. április 6-án teológia jellegű előadást tart Kis Levente hitoktató a Móricz Zs. Művelődési Házban, Kiskanizsán 18 órai kezdettel. Belépődíj 100
Ft. (27379 K)_
43 éves nő takarítónői vagy bejárónői munkát vállalna. Ajánlatokat „Tisztaság" jeligére, Nk. Pí.:
154-be kérek. (27381 K)_
Aldozási ruha eladó. Irányár: 3.000,-Ft. Erd.: 313-978-as telefonszámon. (27440 K) EAN-1000-es esztergagép eladó. Érd.: 325-024-es telefonon 16.00 óra után. (27441 K) Robi 52 kapálógép újszerű állapotban 30 eFt-ért
eladó. Tel.: 93/334-072. (27442 K)_
1000 db szabvány pala 10 éves, 55 Ft/db áron eladó. Kiszögelő és a kúp ingyen. Érd.: 93/375-
455-ös telefonon. (27444 K)_
Textina gyorsvarró és ötszálas eltisztázó varrógép eladó. Érd.: 93/375-455-ös telefonon. (27445
K)_
PARTNERKERESŐ
Társtalan? Magányos? Keresse a Plánder Hirdető Irodát, hogy jeligés hirdetését hirdesse. Ót me-gyében választhat Nk Kazanlak 9. Tel.: 93/320-
111. (27446 K)_
Diplomás, 40 éves fiatalember rendezett anyagiakkal társat keres. Független, csinos hölgyek levelét várja. Leveleket „Tavaszi találkozás\' jeligé-re, Nk. Pl.: 154. (27205 K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkok-dású férfi ismeretségét. -Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154 címre.
(26546 K)_
43 éves, értelmiségi nő keresi 170 cm-nél magasabb társát tartós kapcsolatra. Leveleket „Házias" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (27382 K) Elvált, arányosan teltkarcsú nő keresi társát intelligens, nemdohányzó férfi személyében 55 éves korig. Leveleket „Rák\' jeligére. Nk. Pf.: 154-be ké-
rek (27383 K) __
33/178/93 nem független fiatalember szabadidő és szexpartnert keres Nagykanizsán 20-50 év közötti hölgy személyében. Hétköznap délutáni és esti alkalmakkal. Tel.: 93/312-726 18 óra után
KOQM
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa. Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
mm
A
m
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468 HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 3-án 19 órakor: MOZART: RE-QUIEM (Felsővárosi Templom)
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar és a HSMK Vegyeskarának hangversenye
- 5-én 19 órakor: KÁPOLNA KONCERTEK A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN - HÚSVÉT
Közreműködnek: Kovács Imre fuvola, Dőry Virág, Ekman József, Földi Gábor
- 6-ától-11-éig: VAKÁCIÓZZ VELÜNK A TAVASZI SZÜNETBEN! 9-16 óráig: Részletes programok az iskolákban elhelyezett szórólapokon.
- 7-én 19 órakor: A FEHÉR KÍGYÓ EGYÜTTES 10 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJE
Díszvendég: a Kalyi Jag Együttes
KflNIZSfl MŰSOR
ÁPRILIS 4. SZOMBAT Apolló mozi: 14.30, 16 és 18 óta: Anastasia
20 óta: Amislad Stúdió mozi: 16,15 óra: A holnap markában
ÁPRILIS 5. VASÁRNAP Apolló mozi: 14.30, 16 és 18 óta: Anaslasa
20 óra: Amistad Stúdió mozi: 16.15 óra: A holnap markában
ÁPRILIS 6. HÉTFŐ Apolló mozi: 16 és 18 óta: Anastasia
20 óra: Amislad Stúdió mozi: 18.15 óta: Tamás és Juli Kábelen a 07-es csatornán Kanizsa TV: 19 óra: -Hkek; - Üzen-E? - Főzőcske; - Celeste; - Csevegő Ódot Lászlóval
ÁPRILIS 7. KEDD Apolló mozi: 16 és 18 óta: Anastasia 20 óta: Amistad
Stúdió mozi: 18.15 óra: A holnap markában Kábelen a 07-es csatornán Kanizsa TV: 19 óra: - Látszög - ifjúsági magazin; - Természetünk - környezetvédelmi őrjárat; - Spoít
ÁPRILIS 8. SZERDA Apolló mozi: 16 és 18 óta: Anastasia
20 óra: Amistad Stúdió mozi: 18.15 óra: A holnap markában Kábelen a 07-es csatornán Kanizsa TV: 19 óra: -Szeszélyes természet; - Ceíesle; - Jelkép Deme Dávid evangélikus lelkésszel
ÁPRILIS 9. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16 óta: Robinson Crusoe kalandos élete
18 és 20 óra: Cop Land Stúdió mozi: 18.15 óta: Men in Black - Sötét zsa-ruk
Kábelen a 07-es csatornán Kanizsa TV: 19 óta: -Hfrek; - Paletta; - Sportajánló; - Rend-ben; -.Emeld íel fejedet büszke nép...\' 8. rész: Pisztolyok; - Jövő 7 - Logisztika központ ÁPRILIS 10. PÉNTEK Apolló mozi: 16 óta: Robinson Crusoe kalandos élete
18 és 20 óra: Cop Land Stúdió mozi: 18.15 óta: Men in Black - Sötét zsaruk
Kábelen a 07-es csatornán Kanizsa TV: 19 óta: -Van-e igazság? - dokumentumfilm a nagymarosi ■vízlépcső történetétől Hl. tész; - Iránytű - Zala megye önkormányzás magazinja
hétközben. (27447 K)
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva. Kertész Péter Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Horváth Ilona, Király Endre, Mészáros Bálint, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. levélcím: 8801 Nagykanizsa Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Iholya. Ny unja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Ciorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa tljság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 140 Ft. ISSN 0865-3879
1998. április 24.
KANIZSA -rfpnó.
31
INGATLAN
Kiscserfői hegyen arzőlőbirtok gyümölcsfákkal, téglapincével, teljes felszereléssel eladó. Érd.: Kiskanizsa, Őrtorony u. 3. Bencze. (26916 K) Nagykanizsán, Csengery úton komplett vendéglátó egységnek - kerthelyiséggel is - kialakítható családi ház eladó. Erd.: 16 óra után
a 93/312-767 telefonon. (27342 K)_
Nagykanizsán, belvároshoz közel, főútvonalon kertes, három lakásos, két garazsos, nagyméretű családi ház betonozott pintfével, melléképületekkel eladó vállalkozóknak, Ösz-szeköltózőknek. Tel.: 93/314-968. (275B2 K) Lakásmegoldást keresek Nagykanizsán 1 mFt alatt. Sürgős! Ajánlatot a 311-614-es telefon-számra kérek. (275B3 K)_
Oltárcon 2 szobás ház, udvari épületekkel, fenyővel, bútorokkal eladó. (Falu végén.) Erd.:
93/325-512. (27584 K)_
Kiskanizsán 3 szobás, telefonos családi ház garázzsal, 800 n.öl telekkel eladó. Irány: 5
mFt. Érd.: 93/321-103. (27585 K)_
Készpénz + OTP átvállalással lakást, esetleg önkormányzatit vásárolnék Nagykanizsán. Ajánlatokat „Legalább másfélszobás" jeligére,
Nk. Pf.: 154-be kérek. (27586 K)_
Balatonmária-Alsón, Nefelejcs utcában 308 n.öl közművesítve eladó. Tel.: 93/314-662.
(27587 K)_
Nk. Dózsa Gy. utca 114-ben lakás eladó (társasházban). Garázs, kert van. Tel.: 93/314-
662. (27588 K)_
Nagykanizsán 57 nm-es 1+2 félszobás, egyedi fűtéses, belvárosi lakás eladó. Érd.: esti
órákban, 93/311-980. (27589 K)_
Teleki úti, 22 nm-es, felújított, udvari, szoba, konyha, fürdőszobás lakás eladó 1 mFt-ért. Csak készpénzért. Tel.: 325-292. (27590 K) Nagykanizsától 13 km-re 3 szobás, összkomfortos, teljesen felújított családi ház nagy melléképületekkel (műhely), 400 n.öl telekkel eladó. Érd.: 06/20/553-271. (27591 K) Mórichelyi szőlőhegyen 1130 n.öl telek új pincével, szőlővel, gyümölcsössel, szántóval eladó.\' Villany, kövezett út van. Érd.: 322-828.
(27592 K)_.
Nagykanizsán belvárosi, 84 nm-es, egyedi fűtésű, III. emeleti, 2 szobás, vizórás, redőnyös lakás eladó. Érd.: 93/314-229 telefonon. (27593 K)_
Iharosban 3 szobás családi ház nagy telekkel, nagy málnással, gyümölcsfákkal 700 eFt-ért eladó. Érd.: Nagykanizsa, Kinizsi u. 37. (27594 K) _
BERLET
Nagykanizsán, Csengery út elején 1 nagyszoba és 1 kisszoba együtt, de külön is egyedülálló vagy leánygyermekes nőnek illetve gyermektelen fiatal házaspárnak albérletbe kiadó. Érd.: 15 óra után a 93/312-767 telefonon.
(27394 K)_
Házaspár négy gyermekkel albérletet, házmes-teri állási keres. Tel.: 06/60/388-552. (27567 K) Nagykanizsán belvárosi (Buszpályaudvar mellett), utca felöli megközelítésű ingatlan irodának, üzletnek hosszú távra kiadó. Tel.: 06/20/334-001. (27568 K)
JARMU
KIS POLSKI 1983-as, 1998.05.17-éig érvényes műszakival sok pótalkatrésszel eladó. Érd.: 06-20/591-552-es teleionon. (2755B K)
10 sebességes férfi versenykerékpár jó állapotban, Rigida felnikkel, új gumikkal 13.000 forintért eladó. Tel.: 316-509, 18 óra után. (27569 K)_
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
126-os kis Polski \'85-ös évjáratú, \'99 decemberig érvényes műszakival eladó. Érd.: 319-
416. (27579 K)_
Barkas, Zastawa bontott alkatrészek (500 Ft-tól) és nagy oxigénpalack felszereléssel eladó (40.000 Ft). Érd.: 06/60/367-580. (27580 K)
GARAZS
Fö út 17. alatt udvari garázs eladó. Érd.: 319--
455,18 óra után. (27560 K)_
Véndiófa mögötti garázssor\'on 2. garázs 250.000 Ft-ért azonnal eladó. Érd.: 93/320-
870 vagy 06/20/655-968. (27564 K)_
Nagykanizsán, centrumban 81 nm-es, kertes ikerlakás, garázs, 550 nm-es telek eladó. Irányár: 9 mFt. Tel.: 93/321-761. (27565 K) Garázs kiadó a kenyérgyár közelében. Tel.:
93/313-8S3. (27566 K)______
Keleti városrészben garázs eladó. Érd.: 319-416. (27581 K)
VEGYES
5 TONNÁS IFA TEHERAUTÓVAL FUVART VÁLLALOK. Érd.: 93/321-078-as telefonszá-
mon. (27186 K)_
SLICK-SLACK GUYS TAGOKAT VAGY MENEDZSERT KERES EGYÜTTESÉBE. Érd.: Müller\'Gábor, tel.: 381-199. (27576 K) Suzuki személygépkocsira tetőcsomagtartó, hólánc, légszűrő; valamint 220 V-os hordozható, új öntözőszivattyú a tényleges árnál olcsóbban, 6.000 Ft-ért eladó. Erd.: 93/321-
509 telefonon. (274B0 K)_■
Áramszolgáltató-, gázszolgáltató-, MOL-dol-gozói és más részvényeket készpénzért ve-szek. Tel.: 06-20/334-001. (27514 K) Bejegyzett könyvvizsgáló folyamatos, eseti könyvvizsgálatot, mérlegauditálást, apport-el-lenjegyzést vállal. Tel.: 06/20/334-001. (27561
K)_
Piros színű kanapé, fekhellyé is alakítható, 2 fotellel eladó 12.000 forintért. Érd.: Nk. Kinizsi
u. 37. (27562 K)_
Keresünk egy fatüzelésű boylert. Érd.:
93/322-553. (27563 K)_
350 ccm-es:Jawa motorkerékpár és szőlőbirtok eladó. Nk. Magyar u. 111. Tel.: 06/60/364-
410. (27570 K)_
Eltartási szerződést kötnénk idős, nyugdíjas hölggyel vagy házaspárral Nagykanizsán, lakásért. Ajánlatokat: „Bizalom" jeligére, Nk. Pf.:
154-be kérünk. (27571 K)_
Jatyel Katalin, a „Boszorkány" elköltözött Nagykanizsa, Bartók u. f/7/5-be. (27572 K) Nagyon jó állapotban lévő pelenkázós kiságy eladó huzattal együtt. Érdeklődni a 93/375-
391 telefonon, Andáné. (27573 K)_
Érettségizett nyugdíjas munkalehetőséget keres. Ajánlatokat a 311-614-es telefonszámra
kérek. (27574 K)_
Menyasszonyi ruha vékony testalkatra eladó. Tel.: 325-626. (27575 K)_
PARTNERKERESŐ
Társtalan? Magányos? Keresse a Plánder Hirdető Irodát, hogy jeligés hirdetését hirdesse. Öt megyében választhat. Nk, Kazanlak 9.
Tel.: 93/320-111. (27446 K)_
45/157/54 elvált hölgy keresi józan gondolkok-dású férfi ismeretségét. Leveleket „Gyöngyvirág" jeligére várom a Nk. Pf.: 154 cimre.
(26546 K)_
Komoly szándékú, korban hozzám illó, italozástól mentes, jólelkű, őszinte férfit keresek társamnak, aki hozzám költözne. 48 éves nő vagyok. Leveleket „Boldogan élni" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (27577 K)_
170/70/52 éves, független férfi keresi egyszerű hölgy ismeretségét. Leveleket „Boldogság" jeligére, Nk. Pf.: 154-be várok. (27578 K)
m
KOQM
Középdunántúli gázszolgáltató részvénytársaság
Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 313-398 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kf
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
mm

na

HEVESI SÁNDOR \' MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 25-én 20 órától: VIRÁG-BÁL
Műsor: Lucky Boys Dixieland Band
Zene: Maros Família
- 26-án 16 órakor: HÁROM VÁROS KÓRUSTALÁLKOZÓJA
Helikon Kórus, Keszthely, HSMK Vegyeskara, Zalaegerszegi Városi Vegyeskar
- 27-én 19 órakor: VII. KODÁLY ZOLTÁN VÁROSI KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola és a HSMK szervezésében.
KflNIZSfl MŰSOR
ÁPRILIS 25. SZOMBAT Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Vasálarcos Stúdió mozi: 18.15 óra: Az elnök különgépe
ÁPRILIS 26. VASÁRNAP Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Vasálarcos Stúdió mozi: 18.15 óra: Az elnök különgépe
ÁPRILIS 27. HÉTFŐ Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Vasálarcos Stúdió mozi: 18.15 óra: Holdfényszelence Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: - Hirek: - Üzen-e; - Celeste 61. rész ÁPRILIS 28. KEDD Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Vasálarcos Stúdió mozi: 18.15 óra: Az elnök különgépe Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: - Önkoimányzati ülés közvetítése felvételről: - Tini percek; - Természetünk - környezetvédelmi őrjárat: - A hétvége sportja: -Önkoimányzati ülés közvetítésének folytatása ÁPRILIS 29. SZERDA Apolló mozi: 16. 18 és 20 óra: Vasálarcos Stúdió mozi: 18.15 óra: Az einök különgépe Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: - Szeszélyes teimészet; A mozgás nyomában; - Celeste 62. rész; - Jelkép ÁPRILIS 30. CSÜTÖRTÖK Apolló mozi: 16. 18 óra: A kis hableány
20 óra: A jövő hírnöke Stúdió mozi: 18.15 óra: ÁL/ARC Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: - Hírek; - Paletta: - Rend-ben; - „Emelt fel...\'; - Jövő 7.
MÁJUS 1. PÉNTEK Apolló mozi: 16, 18 óra: A kis hableány
20 óra: A jövő hírnöke Stúdió mozi: 18.15 óra: ÁL/ARC Kábelen a 07-es csatornán KANIZSA TV: 19 óra: - Hétvégi sportajánló; - Régió - Zala megyei helyi televíziók magazinja; - Ünnepeltünk - összefoglaló a Május elsejei Majálisról
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Munkatársak: Dukát Éva, Kertész Péter. Titkárságvezető: Bencze Ildikó. Szerkesztőségi titkár: Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Horváth Ilona, Király Endre, Mészáros Bálint, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Terv u. 3.. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1 Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kit. Előfizetési díj: egy hónapra 200 Ft.\'lSSN 0865-3X79
1998. május 15.
KANIZSAI W KÖZLÖNY
3
2. sz. melléklet i
A pályázati eljárás
1. A pályázati hirdetményt a Polgármesteri Hivatal és Ingatlankezelési In-
tézmény hirdetőtábláján és helyi sajtóban közzé kell tenni.
2. Pályázatot az e célra szolgáló nyomtatványon kettő példányban kell be-
nyújtani.
3. A versenytárgyalást a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
4. A licitáláson személyesen az vehet részt, aki pályázatát határidőben be-
nyújtotta, a pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
5. A licitálókról jelenléti ívet, a versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni.
6. A licitálás előtt ismertetni kell a pályázat alapjául szolgáló bérleti szer-
ződés tervezetét és a lakás induló adományának összegét és a licitálás menetét.
7. A megemelt összegre nem licitálhat az, aki az alacsonyabb összegre nem
licitált.
8. Licitálni az e célra átadott sorszámmal lehet.
9. A versenytárgyalás jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet a bérbeadó a bérleti
szerződéssel együtt őrzi meg.
1998. EVI KULTURÁLIS FELADATOK TAMOGATASI ELŐIRÁNYZATÁNAK FELOSZTÁSA
KULTURÁLIS FELADATOKRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 1998. évi költségvetésben.biztosított 9.000.000 Ft
1997. évi visszafizetések maradványa 131.000 Ft
Összesen: 9.131.000 Ft
FELOSZTÁSI JAVASLAT
Művészeti Alap
Ebből: ZÁRT Kör Képző- és Iparműv. E.
Kulturális Alap
Eseti tartalék
Városszépítő Egyesületek:
Miklósfa
Sánc \'
Palin
Bagola (központi forrásból 5.000 eFt) Nagyrendezvények Alpok-Adria Tavaszi Zenei Fesztivál Identitás Szabadegyetem 6 Könyvkiadás
Városi Műsorfüzet
Pannon Tükör (a 300 eFt támogatás forrása a Könyvkiadás szakfeladat)
7. Zenepártolók Egyesülete, Zeneiskolai rendezvények
8. Pedagógus Nőikar Összesen:
5
Bojtár Együttes
Népzenei hangszerbemutatók óv. isk.-ban.
ban.
Bojtár Együttes Mo-i táborokon. fesztivállokon, rádiófélv. részvét.
Czupi Gyula
Erkel Ferenc Műv. Ház Erkel Ferenc Műv. Ház Erkel Ferenc Műv. Ház
Kanizsai Almanach 1998-könyvkiadás
-1999.
Jövő évre áthelyezve!
Erkel Ferenc Műv. Fitness Center
Ház
Olajbányász Fúvószenekar működtetése Fúvószenekar Jubileumi Koncertje Kanizsai Műhely és Irodalmi Kávéház működtetése
Dél-Zala Néptáncegyüttes működtetése Kínai út támogatása
HELY Klub és ART Mozi
A klub folyamatos működési munkája
HÍD Dunántúli Vizuális Műhely Az Egyesillet 1998. évi működ.tám.
Honismereti Kör
HSMK
HSMK
HSMK
HSMK. Hevesi Á. I. Kamera \'67 Amatőrfilm Stúdió Kamera \'67 Amatőrfilm Stúdió
Kanizsa Fotóklub
Kanizsa Környéke Alkotóinak Egyesül.
Kanizsa Hagyományápoló E.
Régészeti lelőhelyek Nk. körny. Kápolnakoncertek Középiskolások színházi bérletvásárlásának támogatása Gyermekszínházi bérlet Hevesi Sándor Emléknapok Kamera \'67 AFS mű. 30 éve. videóra átírás 20.000 Ft Független Film- és Videoszemlékre Filmkészítés
Fotópályázatokon való részvét, testvérvárosi bemut. Kisfaludy Óv. játszótér. Palin, Csó-tó. Tábor
Rendezvényen való részvétel
Képzőművészetek Háza Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Kodály Zoltán Műv. Ház Kodály Zoltán Műv. Ház Körösi Csorna Sándor Á.
Komolyzenei kamarakoncertek a Kiskastélyban III. Nemzetközi Csengey D. Vers- és Próz. Kismesterségek Műhelye Szivárvány Bábegyüttes Kodály Zoltán Kórustalálkozó isk.kórusok rész.
Magyar Vakok és Gyengénlátók Mo-i Kulturális rendezvényen szereplés IX. Kulturális és Sportnap Népek zenéje sorozat IX. Zala Megyei Nemzetközi Néptáncfesztivál
Móricz Zsigmond Műv. Ház IV. Nemzetközi Festőművész Telep Nagycsaládosok Nk-i Egyesülete Színjátszó irodalmi tábor
Mo-i Cigányok Kult. Szöv. Móricz Zsigmond Műv. Ház Móricz Zsigmond Műv. Ház
Nk-i Zenepártolók Egyesülete Nk. Város Nyugdíjas Dalkör Péterfy S. Á. I. Alsós Mkv. R. Tamás Valéria
Rover Mazsorett Csoport
Rozgonyi Ált. Isk. Rózsa úti Ált. Isk. Szivárvány Gitáros Gyermekes. Thúry György Múzeum TIT HSMK, Batthyány Gimn. TIT Öveges J. HSM£ Tungsram Hevesi S. Versmk.
Városi Vegyeskar
Zemplén Győző Alt. Isk. Zemplén Győző Ált. Isk.
Összesen:
Szimfonikus Zenekar 1998. újévi koncert Szereplések támogatása, útiköltség Péterfy S. tisz. rend. Megyei Műv. Vetélk Tanítómesterem az Univerzum c. könyv, kiad.
Hazai fesztiválokon. Országos minősítés
40.000 Ft 70.000 Ft (\'97-es maradványból) 50.000 Ft 40.000 Ft
40.000 Ft 20.000 Ft 50.000 li 50.000 Ft
300.000 Ft 80.000 Ft 50.000 Ft
180.000 Ft 70.000 Ft 21.000 Ft
100.000 Ft 80.000 Ft (közgyűlés dönt) Arany János szavalóverseny .10.000 Ft
Gyermekjáték és Tánctal. sérült gy. számára 30.000 Ft Gitáros nyári tábor 40.000 Ft
Nk. Bilkei dűlő. ásatás 250.000 Ft
Nyelvédesanyánk c. előadássorozat 30.000 Ft
Csillagászati Szabadegyetem 30.000 Ft
Irodalmi tájolás a határon túli magyarlakta terül. 50.000 Ft
A Városi Vegyeskar támogatása 60.000 Ft
Bábfesztivál 20.000 Ft
Zene és Művészettörténeti Vetélkedő Országos 30.000 Ft
3.161.000 Ft
500.000 Ft 150.000 Ft 3.161.000 Ft 140.000 Ft
900.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft
1.000.000 Ft 1.500.000 Ft 200.000 Ft
350.000 Ft
1.000.000 Ft 180.000 Ft 9.131.000 Ft
KULTURÁLIS ALAP FELOSZTÁSI JAVASLATA
Pályázó neve_A pályázott cél_OKSB által jóváhagyott összeg
10.000 Ft 60.000 Ft
100.000 Ft 50.000 Ft
10.000 Ft 100.000 Ft Visszautalt pénzekből megkapták!
200 000 Ft (közgyűlés dönt)
50.000 Ft 120.000 Ft 100.000 Ft
150.000 Ft 80.000 Ft 50.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
150.000 Ft 100.000 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/1998. (IV. 28.) sz. rendelete A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében túljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet személyi hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területén tartózkodó:
a) magyar állampolgárságú,
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre valamint szüleikre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed azokra a város területén átmeneti jelleggel tartózkodó személyekre is, akikre nézve az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
A gyermekek védelmének rendszere
2. §
(I) A gyermekvédelmet biztosító alapellátások
a) Pénzbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
b) Természetbeni ellátások:
- térítési díjkedvezmény
- tankönyv-támogatás
c) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
1. Gyermekjóléti Szolgáltatás Feladata:
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése,
- a helyettes szülői hálózat szervezési és szakmai segítése
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal -szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
2. Gyermekek napközbeni ellátása
1998. júlins 10.
KANIZSA -
53
SZELLEMI TESZTJATEK
HWC4944H444MMWMHHHHWHWMHW6QHWHK
1. kérdés: Ki adott nagysikerű koncertet 1998 áprilisában a HSMK-ban?
1. St. Martin
2. Zorán
X. Komár László
2. kérdés: Milyen előadások voltak a Kanizsai Nyári Színház 1997. évi programjában ?
1. Svejk - Mirandolina -Szeressük egymást gyerekek !
2. Operettgála - Indián nyár - Svejk
X. Operettgála - Ez aztán kabaré - Svejk
3. kérdés: Ki alkalmazta színpadra „Az út, avagy Svejk, a derék katona további kalandjai" című komédiát?
1. Verebes István
2. Mikó István
X. Balázsovits Lajos
u iifiiíniii n
4. kérdés: Melyik zenekar szerepelt a Tavaszi Zenei Fesztivál (1998) nyitóhangversenyén ?
1. Budapesti Fesztiválzenekar
2. Pécsi Szimfonikus Zenekar
X. Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar
5. kérdés: Kinek az előadásában szólalt meg Liszt Ferenc: Négy elem című műve a HSMK színpadán 1998-ban, a Város Napján?
1. HSMK Vegyeskara
2. Honvéd Együttes Férfikara
X. Vikár Béla Kórus
6. kérdés: Melyik színház
művészei szerepeltek a „Kellene ma éjjel..." című operettgálán?
1. Pécsi Nemzeti Színház
2. Operettszínház (Budapest)
X. Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg
7. kérdés: Hányadik alkalommal kerül megrendezésre a Bazár Udvari Zenei Esték?
1. Ötödik alkalommal
2. Tizenkettedik alkalommal
X. Tizedik alkalommal
8. kérdés: Melyik pénzintézet az Alpok-Adria Nemzetközi .Jazzfesztivál főszponzora?
1. MKB
2. ÁÉB X. OTP
9. kérdés: Mely városok kórusai vettek részt 1998 áprilisában a Három Város Kórustalálkozóján?
1. Veszprém Város Vegyeskara - |iSMK Vegyeskara - Helikon Kórus
2. Helikon Kórus - HSMK
Vegyeskara - Zalaegerszegi Városi Vegyeskar X. HSMK Vegyeskara -
Vox Varietas Letenye -Zalaegerszegi Városi Vegyeskar
10. kérdés: Milyen minősítéssel rendelkezik a HSMK Vegyeskara?
1. Fesztiválkórus
2. Arany
3. Hangversenykórus
1. kérdés: 1997. október 1-jén - a Zene Világnapján - híres operaénekesnőnk festményeihői nyílt kiállítás a HSMK-ban.
1. Rost Andrea
2. Sass Sylvia X. Marton Éva
2. kérdés: „Megyek a vers után" címmel kinek a szerzői estjét rendezték meg 1997 október éhen Nagykanizsán ?
1. Nagy Gáspár
2. Szoliva János X. Pék Pál
3. kérdés: A felsorolt klubok közül melyek működnek a HSMK-han?
1. Fitness-klub - Fotóklub - Modellezők klubja
2. Mazsorett csoport -Filmklub - NTT UFÓ-klub
X. Kertbarát klub - Fotóklub - Eraklin táncklub
4. kérdés: Ki tartott előadást idén tavasszal a
III. FORDULO
Történelmi Szabadegyetemen „Nagykanizsa és környéke a forradalomban és szabadságharcban" címmel?
1. Dr. Horváth György
2. Lehota János
X. Dr. Márkus Ferenc
5. kérdés: Az elmúlt évben mely szabadegyetemeken tartottak sikeres előadásokat a HSMK-han?
1. Képzőművészeti szabadegyetem - Filmművészeti szabadegyetem -Történelmi szabad-
• egyetem
2. Csillagászati szabadegyetem - Történelmi szabadegyetem - Humánökológiai szabadegyetem
X. Történelmi szabadegyetem - Képzőművészeti szabadegyetem - Csil-
lagászati szabadegyetem
6. kérdés: 1997 decemberében hány éves volt a Kanizsa Fotóklub?
1. Negyven
2. Huszonöt X. Húsz
7. kérdés: Ki koncertezett 1997 decemberében a HSMK színpadán?
1. Demjén Ferenc
2, Charlie
X. Koncz Zsuzsa
8. kérdés: Ki az a nagykanizsai festőművész, akinek 1998. április 20-án - a Város Napján -nyílt meg a kiállítása a HSMK-ban?
1. Erdős László
2. Kotnyek István X. Stamler Lajos
9. kérdés: Mi a címe Kot-
nyek István új fotóalbumának?
1. Pergő képek
2. Talált tájaim Zalában X. Életünk Zalában
10. kérdés: Melyik évben nyitotta meg kapuit városunk művelődési központja?
1. 1974.
2. 1979. X. 1976.
A
MEGFEJTÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE LEHET KÜLDENI:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
„Szellemi játék"
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Beküldési határidő: 1998. július 22.
12
(KANIZSA- \'TCfidtunálúi vtuu^út^)

IS PROGRAMAJANLO
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A János Pannonius Tudományelvetem Gyakorló Inté/mnive Smlunyi tér 5-9. T/f.: JIU-465 Információs szolgálat, jegyárusítási I0-18-lg,T.: 311-468
1. A KISKANIZSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megtekinthető: szeptember 20-áig. 8. A DIÓSGYŐRI KÉPZŐMŰVÉSZETI
STÚDIÓ KIÁLLÍTÁSA A kiállító művészek: Kletz László képzőművész, K. Fekete Mária, Szlifka Anna, Homonna György és Veress Attila festőművészek, S. Maiján Ida, J. Homola Krisztina grafikusművészek. Megtekinthető: szeptember 19-éig. 14. 17.00 SUPERBOOK CLUB
-gyermekeknek. Benne: rajzfilm, zenejátszóház, verseny és sok-sok meglepetés 19. 19.00 ,ÁTHIDALNI A HÉZAGOT" DROGELLENES DISCO DJ: Oszi. Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli. Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 100 Ft. 22. ..PILLANGÓVILÁG"
Szántó Ferenc lepkegyűjteménye teljes anyagának kiállítása Megtekinthető: szeptember 30-áig. Belépődíj: 20 Ft. 26.15.00 TARKA-BARKA MŰHELY
- kreatív művészeti foglalkozások gyermekeknek
FALFESTÉS 28.17.00 SUPERBOOK CLUB
- gyermekeknek
AFRO FESZTIVÁL október 2-án 18-22 óráig. 18.00 Képző- és iparművészeti kiállítás a Galériában (szobrok, festmények, ékszerek) 18.30 Afro viselet-bemutató (hétköznapi és ünnepi viseletek) 19.00 Bangó Men - élő koncert 21.00 Afro táncház
Belépődíj: 400 Ft. MENDAN-MKB JUBILEUMI NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL október 16-17-én. Részletes program az októberi műsorban!
INFORMÁCIÓÉ
ÉRDEKES TÁJAK - NYÁRI ÉLMÉNYEK
Szívesen várjuk mindazok jelentkezését, akik szép hazai és külföldi tájakon, vagy érdekes országokban jártak és megosztanák élményeiket az érdeklődőkkel, videofilmes, vagy diaképes előadások formájában.
Jelentkezés személyesen a HSMK információs szolgálatánál, vagy a 311-468-as telefonszámon.
AZ ÉN GYŰJTEMÉNYEM...
Továbbra is kiállítási alkalmat biztosítunk mindazoknak, akiknek olyan gyűjteményük van, amely érdekessége miatt bemutatható. így pl. szívesen várunk képeslap-, jelvény-, festmény-, reprodukció-, makett-, szalvéta- stb. gyűjtőket. Érdeklődni lehet az információs szolgálatnál, vagy a 311-468-as telefonszámon.
A HSMK FELVÉTELT HIRDET INDULÓ TANFOLYAMAIRA:
- Kezdő szabó-varró, 30 óra (heti 1x3 óra), 3400 Ft
- Haladó szabó-varró, 45 óra (heti 1x3 óra), 5000 Ft
- Társastánc, 10-14 éveseknek, 24 óra, 2200 Ft
- Társastánc, 14 éven felülieknek, 24 óra, 2400 Ft
- Kezdő szövő, 30 óra, 2500 Ft
- Haladó szövő, 20 óra, 1500 Ft
- Virágkötő tanfolyam, 30 óra, 4500 Ft
+ anyagköltség
- Népi kismesterségek (bőrözés, nemezelés)
30 óra, 3000 Ft + anyagköltség
- Foltvarró (patchwork), 15 óra
- Kondicionáló női torna, (heti 2x1 óra),
1200 Ft/hó
- Alakformáló női torna, (heti 2x1 óra), 1200 I-t/hó
- Játékos gyermektorna óvodásoknak,
(heti 2x1 óra), 800 Ft/hó
- Jóga, 30 óra (heti 1x2 óra), 4200 Ft
- Angol ka, (heti 1 alkalom), 600 Ft/hó Jelentkezni lehet a részvételi díj 50%-ának befizetésével
Szeptember 22-éig az információs szolgálatnál.
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET SZAKKÖREINKBE, KLUBJAINKBA!
- Vegyeskar szoprán és tenor szólamba, (hétfőn és csütörtökön 18 órától)
- Fotóklub (hétfőn 18 órától)
- Filmklub (vasárnap 10 órától)
- Népi díszítőművészeti kör (hétfőn 15 órától)
- Kertbarátklub (minden páratlan kedden 17 órától)
- Nyugdíjasklub (szerdán 15 órától)
- Eraklin táncklub (hétfőn és pénteken 18 órától)
- Éremgyűjtők klubja (minden páros hét szombatján 14 órától)
- Telefonkártya-gyűjtők klubja (szerdánként 16 órától)
- NTT UFO-Klub (kéthetente pénteken 18 órától)
- Rock and roll klub (szerdán 15.30 órától)
- Bélyeggyűjtők klubja (minden hónap első keddjén 18 órától)
Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen az információs szolgálatnál, vagy a 311-468-as telefonszámon szeptember 30-áig.
Erzsébet tér 14-15.
Tel.: 313-920
SASS BRUNNER ERZSEBET ES BRUNNER ERZSEBET FESTŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Z. SOÓS ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
A Képzőművészetek Háza nyitva 10-17 óráig, hétfőn szünnap. Belépődíj: nincs

ZSINAGÓGA
o IÍ t
I. 18.00 A DÉLALFÖLDI SZAXOFONEGYÜTTES KONCERTJE (FREEJAZZ)
Az együttest bemutatja: Baráth Zoltán, az Állami Zeneiskola igazgatója Belépődíj: 200 Ft. Jegyek a helyszínen kaphatók.
26. 11.00 és AZ ÁLLAMI ZENEISKOLA KAMARACSOPORTJAINAK 16.00 KONCERTJE
27. 11.00 és AZ ÁLLAMI ZENEISKOLA KAMARACSOPORTJAINAK 16.00 KONCERTJE
A Zsinagóga nyitva: keddtől szombatig 14-18 óráig, szeptember 26-án és 27-én 10-18 óráig.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰV ELŐDÉSI HÁZ Hajgató Sándor o. 1.
19. 14.00 JÁTSZÓHÁZ
- bőrtárgyak készítése Vezeti: Tóth István
19.17.00 ÖNISMERETI KLUB
- felsősöknek és középiskolásoknak
Vezeti: Gödinek Ibolya 19. 20.00 ROCK-TÉRÍTŐ AZ ALARM ÉS A THE INNOCENTS (AZ ÁRTATLANOK) EGYÜTTES KONCERTJE Belépődíj: 200 Ft 26. 19.00 „NÉPEK ZENÉJE"
- népzenei előadássorozat IV. Balkáni ritmusok - a Vujicsics együttes koncertje, utána táncház. Közreműködik a Bojtár Népzenei Együttes.
Belépődíj: 300Ft
KODÁLY ZOLTÁN Vasutas Mövetódési Hu/
Csengery ét 67. Tel.: 311-195
1. VÁRÓTERMI TÁRLAT
Az 1848-49-es szabadságharc képekben és írásokban Megtekinthető: szeptember 15-éig.
Várjuk jelentkezésüket klubjainkba, csoportjainkba
- Vasúttörténeti klub
- Nyugdíjas- és kertbarátklub
- Népi kismesterségek klubja: csuhébaba, szövő, fazekas, kosárfonó és kötélgyártó Szivárványos Bábcsoport
Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen az intézményben, vagy a 311-195-ös telefonszámon.
INFORMÁCIÓ
A könyvtár nyitva: kedden és csütörtökön délután.
hevesi sándor művelődési központ
Széchenyi tér 5-9, T/f.: 310-465
10.00-18.00-ig, T.: 311-468
2. 18.00 AFRO FESZTIVÁL KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
(Afrikai szobrok, képek, ékszerek) 18.30 AFRO VISELET-BEMUTATÓ (Hétköznapi és ünnepi viseletek) 19.00 A BONGO MEN EGYÜTTES
KONCERTJE 21.00 AFRIKAI TÁNCHÁZ Belépődíj: 400 Ft 7. 17.30 VILÁGJÁRÓK KLUBJA
A MONT BLANC MEGHÓDÍTÁSA Böröcz Zsolt és Németh Ferenc élménybeszámolója
10. 19.00 AZ ANONYM PÁROS KONCERTJE
Belépődíj: 300 Ft 12. 17.00 SUPERBOOK CLUB
- gyermekeknek
Benne: rajzfilm, zene, játszóház, verseny és sok-sok meglepetés. 16. 20.00 MKB - MENDAN JUBILEUMI
NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL
- EGRI JÁNOS GROUP
- PROJEKT ORCHESTRA (Norvégia-Magyarország)
- BLACKSMITH WORKSHOP 24.00 - LUCKY BOYS SHUFFLE AND
DIXIEBAND Belépődíj: 800 Ft
16. 21J0 SÖRÖS JÓZSEF FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA Megnyitja: Dr. Géger Melinda művészettörténész
Megtekinthető: november 7-éig.
17. 20.00 MKB-MENDAN JUBILEUMI
NEMZETKÖZI JAZZFESZTIVÁL
- BABOS PROJEKT ROMANI
- RAY BROWN TRIÓ (USA) 24.00 - TIBORCZ TRIÓ Belépődíj: 900 Ft
21. 15.00 „IDŐSEN IS EGÉSZSÉGESEN" - előadássorozat a Városi Szociális Alap támogatásával.
A BIORITMUS JELENTŐSÉGE MINDENNAPJAINKBAN
Előadó: Dr. Ruttner Pál főorvos
22. 19.00 LEHOTKA GÁBOR ORGONA-
ESTJE a Felsővárosi Templomban
Közreműködik: a HSMK Vegyeskara
Belépődíj: 300 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 100 Ft
21. 19.00 M.É.Z. EGYÜTTES KONCERTJE
23. 10.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG
1956-os forradalom és szabadságharc 42. évfordulójára
- A műsort a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola diákjai adják.
24.15.00 TARKA-BARKA MŰHELY
- kreatív művészeti foglalkozások gyermekeknek FALFESTÉS II.
24-25. KANIZSAI ESKÜVŐ \'98 ŐSZ Kiállítás és vásár
26. 17.00 SUPERBOOK CLUB
- gyermekeknek
27. 19.00 TÓTÉK -tragikomédia (HEVESI-BÉRLET) A Komáromi Jókai Színház előadása
Főbb szerepekben: Benkő Géza, D. Németh István, Varsányi Mari, Holocsy Krisztina Belépődíj (pótszék): 500 Ft
28. 15.00 TÓTÉK
- tragikomédia (Bérleten kívüli előadás) Belépődíj (pótszék): 500 Ft
30. 19.00 „ÁTHIDALNI A HÉZAGOT" DROGELLENES DISCO. DJ: OSZI Alkohol-, drog- és dohányzásmentes buli. Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 100 Ft
INFORMÁCIÓ
A HSMK autóbuszos színházlátogatást szervez a Magyar Fesztivál Balett október 30-ai, budapesti előadására Jegyár: 1000 Ft, útiköltség kb. 1500 Ft. Jelentkezni és érdeklődni lehet október 15-éig a HSMK információs szolgálatánál, tel.: 311-468. Szebben akarok írni című kiadvány - nagycsoportos óvodások, iskola-előkészítős, dysgráphiás gyermekek részére - 350 Ft-ért kapható a HSMK információs szolgálatánál.
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDETÉS 1998-99
A régi bérletek megújítása október 5-étől október 9-éig. Új bérletek vásárlása: október 12-étől 16-áig. A bérletek két részletben, is fizethetők, a második részletet december 10-éig kell kiegyenlíteni.
A bérletek ára:
Hevesi-bérlet Kedvezményes (diák, nyugdíjas)
I. hely: 3400 Ft 3200 Ft
II. hely: 3200 Ft 3000 Ft Rátkai-bérlet Kedvezményes (diák, nyugdíjas)
I. hely: 3700 Ft 3500 Ft
II. hely: 3500 Ft 3300 Ft Bródy-bérlet Kedvezményes (diák, nyugdíjas)
I. hely: 3900 Ft 3700 Ft
II. hely: 3700 Ft 3500 Ft
Az alábbi tanfolyamainkra fogadunk még jelentkezőket:
- Kezdő szabó-varró: 30 óra, 3400 Ft
- Foltvarró (PLATCHWORK): 15 óra, 2500 Ft
- Kondicionáló női torna: heti 2x1 óra, 1200 Ft/hó
- Alakformáló női torna: heti 2x 1 óra, 1200 Ft/hó
- Délelőtti aerobic (konditorna nőknek):
heti lxl óra, 600 Ft/hó
- Ovis torna: heti 2 x 1 óra, 800 Ft/hó
- Jóga: 30 óra, 4200 Ft
- Angolka: heti lxl óra 600 Ft/hó Jelentkezni és érdeklődni lehet a 311-468-as telefonon.
NOVEMBERI ELŐZETES: A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ - zenés mesejáték, a budapesti Maskara Színjátszó Társulat előadásában:
November 4-én, szerdán 13 órakor:
TÁLTOS-BÉRLET
14.30 órakor: MANÓ-BÉRLET
november 5-én, csütörtökön 10 órakor:
MAZSOLA-BÉRLET
14 órakor: TAPSI-BÉRLET
MKB-MenDan Jubileumi Nemzetközi Jazzfesztivál 1998. október 16-17.
16. 20.00 EGRI JÁNOS GROUP
PROJEKT ORCHESTRA
(Norvégia-Magyarország) BLACKSMITH WORKSHOP 24.00 LUCKY BOYS SHUFFLE AND DIXIEBAND
17. 20.00 BABOS PROJEKT ROMANI
RAY BROWN TRIÓ (USA) 24.00 TIBORCZ TRIÓ Főszponzorok: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. MenDan Thermal Aparthotel Belépődíj: október 16-án 800 Ft, október 17-én 900 Ft.
Kapható: Hevesi Sándor Művelődési Központ 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 93/311-468
MÓRICZ ZSIGMOND 14. 19.00 HÓLYAGCIRKUSZ - etno-opera-buffá Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ szín-
MŰVELŐDÉSI HÁZ A budapesti Stúdió K Színház előadása. házterme.
Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ szín- Belépődíj: 250 Ft
H^jgató Sándor u. 1. Telefon: 319-202 háztenne. 21. 13.00 RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
18.00 LAKOSSÁGI FÓRUM Belépődíj: 450 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft Az 1956-os íoiradalom nagykanizsai eseményei.
7. 15. 10.00 CSIZMÁS KANDÚR Előadó: Farkas TUnde tanár
A kiskanizsa! választókörzetekben induló képviselője- - zenés mesejáték óvodásoknak
löltek bemutatkozása. A szegedi MINI SZÍNHÁZ előadása A „FESTINATA A FIATALOKÉRT" ALAPÍTVÁNY
10. 14.00 CSALÁDI DÉLUTÁN - OLLÓVÁGTA Helyszín: Hevesi Sándor Művelődéli Központ szín- október 31-én a Hubertus étteremben ALAPÍTVÁNYI
JÁTSZÓHÁZ házterme Belépődíj: 250 Ft BÁLT tart.
Vezeti: Lengyák István IS. 13.30 ROBINSON CRUSOE Belépődíj: vacsorával együtt 2500 Ft.
10. 17.00 ÖNISMERETI KLUB - zenés mesejáték kisiskolásoknak Jegyek elővételben kaphatók a HSMK-ban és a Hubertus
Vezeti: Gödinek Ibolya A szegedi MINI SZÍNHÁZ előadása. étteremben.
1998. október 22. Q KANIZSA - HtUtefc ) 13
Október 23-át ünnepeljük holnap. Pontosabban azt, ami akkor, előtte és utána történt. Azt, aminek
nem kellett volna megtörténnie. A múlton azonban nem lehet változtatni. Azon viszont igen, hogyan
értékeljük. Ennyi év távlatából próbáljunk meg a valóságnál maradni! Tiszteljük meg emlékezés-
A VÁROSI ÜNNEPSÉGEK PROGRAMJA:
Október 22.
19.00 óra: Lehotka Gábor orgonaestje a felsővárosi templomban. Közreműködik: a Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara. Belépődíj: 300 Ft - diákoknak, nyugdíjasoknak 100 Ft.
Október 23.
9.00 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás a Deák téren.
Térzenét ad az Olajbányász Fúvószenekar.
9.20 óra: Koszorúzás a kopjafánál a Károlyi-kertben.
10.00 óra: Városi Ünnepség a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében. Köszöntőt mond: Zakó László országgyűlési képviselő.
EMLÉKEZÉS
- színjáték -
Előadják: a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola diákjai. Szereplők: A Költő - Őry Sándor, Márai Sándor -Mosdósi Csaba, Márainé Lola asszony - Földi Krisztina, Maiéter Pál - Vidóczy Zoltán, Király Béla - Véghelyi Zoltán Losonczy Géza - Imre Sándor, Szilágyi József -Tóth Gábor, Kéthly Anna - Fehér Zsanett, Szántó Zoltán -Proszenyák Gábor, Gimes Miklós - Tóth Attila, Déry Tibor - Major Bálint, Kelemen Gyula - Fodor Péter Az egyetemi ifjúság: Akác Gábor, Czippán József, Goór Balázs, Illyés Tamás, Kárpáti Gábor, Kiss Arnold, Kőműves Roland, Magyar Attila, Mihalicz Csaba, Nagy Nikoletta, Rodek Viktória, Sándor Szilvia, Simoncsics Balázs, Szabó Péter, Szécsényi István, Tulipán Szilveszter, Vargek Eszter. Katonák: Andrasek Roland, Gergály Csaba, Horváth Gábor, Pandúr Roland, Tóth-Pajor Szabolcs, Zsován Csaba.
Történik: Budapesten és New Yorkban A színpadra állításban közreműködött: Dobos Ilona, Farkas Tünde. Rendezte: Horváth Ilona tanárnő.
sel azokat az embereket, ártatlan áldozatokat, akik méltók erre! Akik végső percekig hittek a győzelemben, a változásban, az ébredésben. Akik felvállalták az „ügyet" hangoztatták követeléseiket.
Forradalmi szent zene. A halál perce követi - a valóban független Magyarországért. Utána csak a vér van, csak a gyász. A végső menedék. A folytatás ígéretes és gyászos egyben. Novemberben az újabb halottakra is emlékezni kell. A december fagyosan fehér, s nem csillog a karácsony. A világ vigasztal, a csend csodára vár. Furcsa és érthetetlen sok minden. Ahogy ma is.
Örökség a Szabadság. Holnap \'56-ról beszélünk, azt az esztendőt idézzük. Megtehetjük, ahogy várjuk magunktól.
H.I.
• •
SOHA TÖBBE GYERMEKKATONÁKAT!
Az az októberi ősz sok embernek emlékezetes maradt. Kinek ezért, kinek azért. Sokan ellenállók lettek, még többen meg utólag „kenték fel magukat" 56-osnak. Én nem ezek közé tartozom. Vagyis egyik csoportba sem soroltam be magamat, nem is tehettem volna, mert lány létemre azért kisebb mozgásterem volt, mint a fiúknak, férfiaknak.
1956 őszén keris diáklányként barátnőmmel a lehető legtöbb helyen ott voltunk, mert kíváncsiak lettünk arra, hogy az amerikaiak bejövetele előtt hogyan esik szét a régi rendszer. Igen, az amerikaiak! Nem elszólás ez, mert én ebben nőttem fel. Apám 1945 után folyton ezt hajtogatta, őket várta felszabadítónak. Szóval akkor is ott settenkedtünk a Szabadság téren, amikor az Ivánt lehúzták a talapzatáról, meg a járdáról követtük a gimiseket, akik az orosz tanulás ellen tiltakoztak. Emlékszem az otthoni egy-két pofonra is, amit puszta féltésből adott az anyám, ha netán későn mentem haza.
Most tulajdonképpen nem is ezekről az emlékképekről akarok beszámolni, hanem egy olyanról, amelyik mélyebben belém vésődött. Az én történetem pedig így szól: Egy november eleji délutánon az Ady Endre utcán siettem - valahol a papírbolt előtt -, amikor észrevettem, hogy a járdasziget mellett tankok állnak, s az emeleti ablakokból izgatott kiabálás hallatszik. Mire felocsúdtam, egy géppisztoly és egy gyerekarc nézett szembe velem. Megálltam, és mozdulni sem mertem. A történés előzménye pedig az volt, hogy a járókelők, az enyhe időben az ablakban könyökölök pfujoltak, mindenféle megjegyzést tettek a T-34-es harckocsikban ülő orosz katonákra, akik ezt megértve, hirtelen begurultak, s fegyvereiket az éppen a közelükbe érő járókelőkre fogták. A jelenet azóta is sokszor megjelent előttem. Ijedt voltam, de nem rémültem meg, csak néztem a fiúra, aki talán még nálam is fiatalabb és szánandóbb volt. Kék szeme nem hatalmat, hanem riadalmat tük-
rözött. A helyzetet egy a Vasemberházban lakó néni oldotta meg, aki kezében meleg teával közeledett, s közben azt hajtogatta, csáj, csáj... A fiú elutasítóan viselkedett, de ennek az asszonynak a helyén volt az esze. Egy jó nagy kortyot ivott a bögréből - jelezve, hogy nem mérgezett - majd a fegyvert szorongató kezek felé nyújtotta. A fiú megenyhült, lassan feloldódott, a fegyvert ölében keresztbe tette, és a teát elfogadta.
Az én felnőtté válásomhoz erre a jelenetre is szükség volt. Arra, hogy közelről érezzem a veszélyt, megtapasztaljam az egyszerű, de okos viselkedés eredményét. De leginkább arra, hogy megértsem, a háborúzás, a népek közötti ellentétek szörnyű következményekkel járnak. Minden erővel csak tiltakozni kellene ellene. Amikor a tévében a délszláv öldöklést látom, mindig felsóhajtok: minek ez emberek? Pláne gyerekemberek? Tanuljatok, randevúzzatok, csak ne háborúzzatok!
Elmondta: Tóth Frigyesné
Lejegyezte: Büki Erzsébet
199K. október 22.
KANIZSA - Afns
INGATLAN
Nagykanizsán, Csengery út elején felújításra szoruló, alápincézett, 4 szobás családi házrész, nagy udvarral eladó. Vállalkozási célra is alkalmas! Erd.: 17 óra után a 93/312-767-es
telefonon. (27342 K)_
Közvetlen a B-as főútvonal mellett, kiránduló helyen, a Somló-heggyel szemben éves üzemelésű, melegkonyhás vendéglő tetőréi lakással, szobakiadási lehetőséggel, lakrésszel, berendezéssel, felszereléssel eladó. Irányár: 14 mFt. Tel.: 06-20/586-911. (279B7K) Kiskanizsán régi családi ház eladó. (Pajta, istálló, kis konyhakert.) Érd.: Nk. Körmös u. 33.
(2B751 K)_
Nagykanizsán 2 szobás, 67 m2-es, egyedi fűtéses, galériázhajó, pincés házrész eladó. Irányár: 2,8 mFt. Erd.: 93/322-073. (29142 K)
2 szobás családi ház + külön bejáratú szobakonyha eladó. Nk. Árpád u. 41. Irányár: 3,5
mFt. (29143 K) _
Nagykanizsán, belvárosi, 85 m2-es, 4 szobás lakás eladó vagy elcserélhető. Érd.: 21.30 után a 93/322-258 telefonon. Szabóné.
(29144 K)_
Eladó Zalaváron azonnali beköltözéssel régi parasztház.\' Hideg-meleg viz, telefon van. Garázs, mejléképületek adottak. Ar megegyezés szerinl. Erd.: 93/367-373 telefonon folyamato-
san lehet. (29157 K)_
Petriventén 3 szobás, felújított családi ház eladó vagy Nk-i lakásra cserélhető. Érd.:
06/30/9160-582. (29176 K)_
Nk-Palinban 110 m2-es családi ház eladó. Érd.: 18 óra után, 313-479. (29177 K) Nagykanizsán 1+2 félszobás lakás eladó. Erd: 93/356-365 telefonszámon lehet. (29257
K)_
Belvárosban 2 szobás felújított lakás garázs-zsal eladó. Érd.: 323-714. (29258 K) Pákán 2609 m2 telek régi, felúj\'tásra szoruló házzal eladó. Erd.: 92/378-560. (29259 K) Nk-án a Fő úton 3 szobás lakás eladó. Erd.:
321-158 telefonszámon. (29260 K)_
Nk-án a városközpontban I. emeleti és IV. emeleti, 1+2 félszobásw, fiallos, cirkogejzires, 2 éves társasházi lakások, akár garazsokkal is eladók. Erd.: 17 óra után a 93/321-253-as telefonon. (29261 K)_
JARMU
Nissan Sunny 1,5 GL 1983 decemberi, felújított karosszériával, másfél éy műszakival eladó. Irányár: 350.000 Ft. Erd.: 93/317-032 vagy a 30/361-402 telefonon. (28942 K) 1982-es piros, műszakilag kifogástalan Zastava Confort eladó. Erd.: 93/358-909. Csöndör.
(29178 K)_
Renault Esnace 1,2 TD, 1996-os, 7 személyes eladó. Tel.: 06/30/9868-818. (29267 K)
GARAZS
Nk. Városkapu krt. 10. alatt ikergarázs fele eladó. Erd.: 93/316-701. (29170 K)_
Nagykanizsán a Muskátli utcai garázssorban garazs eladó. Telefon 19 óra után: 93/324-434. (29268 K)
BERLET
Másfél szobás, egyedi fűtéses, vlzórás, telefonos, II. emeleten lévő, redőnyös lakás az Attila utcában bútorozatlanul kiadó. Ár: 20.000 Ft + rezsi. Erd.: 93/323-742-es telefonon, hét-
köznap 18-20 óráig. (29171 K)_
Nagykanizsán a Vásárcsarnok földszintjén 22 m2-es üzlet kiadó. Erd.: 18 órától 93/322-827.
(29264 K)_
Nagykanizsán félig bútorozott szoba (kábeltévés) konyha, fürdoszoba használattal, nemdohányzó nő.......- . —.
(29265 K)
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
Két kis szoba közös fürdő- és konyhahasználattal bútorozatlanul 1-2 fő részére kiadó havi 15.000 Ft + fél rezsiköltséggel. Tel.: 325-119. (29266 K) _
VEGYES
BMX kerékpár megkímélt állapotban, olcsón eladó. Tel.: 316-066 (esle).(28772 K) Fagyai sövény és tuja eladó. Erd.: 319-624-es telefonon. Kiskanizsa, Nagyrác u. 45/A.
(29055 K)_
SLICK-SLACK GUYS TAGOKAT VAGY MENEDZSERT KERES EGYŰTTESEBE. Erd.: Müller Gábor, tel.: 381-199. (27576 K) Eltartási szerződést kötnék idősebb embe/ek-kel lakásért. Megbízható, korrekt család. Érd.: 310-990-gs telefonon, vagy a Sugár út 4. sz.
alatt a SABA Hirdetőben. (28786 K)_
Eszperantó tanárt keresek. Ajánlatokat a szerkesztőségbe kérek „Eszperantó" jeligére. Nk.
Pl.: 154.(28775 K)_
Egy magyar félvér, egy sodrott kanca loyak, valamint egy 2 éves bakkecske eladó. Érd.: esti órákban a 93/381-227-es telefonszámon.
(29015 K)_
Mindenszentekre koszorúra előrendelést felveszek, termelői áron. Laura koszorú és vi-
rágkötó. Tel.: 320-111. (29165 K)_
Matematikából általános és középiskolások részére korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok. Tel.: 93/314-108. (29172 K) 2 db bontott ablak eladó. 180x290 cm-es.
Tel.: 93/321-162. (29173 K)_
Független, megbízható hölgy ruházati eladói és boltvezetői gyakorlattal munkát keres Nagykanizsán. Tel.: 93/316-072. (29174 K) Újságírók, képviselők, ügyvédek segítségét kerem. Belterületi földemet jogalap nélkül vették el. Segisék visszaszerezni! Borbás László, 8754 Galambok, Dózsa Gy. u. 11. (29263 K)
PARTNERKERESŐ
Ismerkedési est korhatár nélkül november 7-én 20 órától. Nk. Kis Sipos Vendéglőben, régi Véndiófa. Erd.: 93/320-111 Plánder Hirdető-ben.(29262 K)_
MEGHÍVÓ
A Liga Szakszervezetek Dél-zalai Szövetsége tisztelettel meghívja a város érdeklődő polgárait
Dr. Őry Csaba, a Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára ELŐADÁSÁRA. NYITOTT LAKOSSÁGI FÓRUMARA. AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA: október 28., szerda 16.00 óra. HELYSZÍNE: Erkel Művelődési Ház, Ady u. 8., színházterem.
LDSZ
VASARNAP ÓRAIGA ZÍTÁS
Október utolsó vasárnapján, tehát 25-én éjszaka 3 órakor kéli visszaállítani az órák mutatóit 2 órára, s eieael befejeződik az idei nyári időszámítás.
KOGAZ
KÖZÉPDUNÁNTŰLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 06/40/444-000 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
KANIZSA
Trend Kf
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
mm
s<\\
m

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 22-én 19 órakor: LEHOTKA GÁBOR ORGONAESTJE A FELSŐVÁROSI TEMPLOMBAN
Közreműködik: a HSMK Vegyeskara
- 24-én 15 órakor: TARKA-BAR-
KA MŰHELY - kreatív művészeti foglalkozások gyermekeknek
FALFESTÉS III.
- 27-én 19 órakor: TÓTÉK - tragikomédia (HEVESI-BÉRLET) A Komáromi Jókai Színház előadása
- 28-án IS órakor: TÓTÉK - tragikomédia (BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS)
- 28-án 19 órakor: TÓTÉK - tragikomédia (BRÓDY-BÉRLET)
MOZIMŰSOR
SZOMBAT, október 24. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Tru-
man show Stúdió mozi: 18.15 óra: A varázsige: I love you VASÁRNAP, október 25. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Tru-
man show Stúdió mozi: 18.15 óra: A varázsige: I love you
HÉTFŐ, október 26. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Tru-
man show Stúdió mozi: 18.15 óra: Presszó
KEDD, október 27. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Tru-
man show Stúdió mozi: 18.15 óra: A varázsige: I love you
SZERDA, október 28. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: Tru-
man show Stúdió mozi: 18.15 óra: A varázsige: I love you CSÜTÖRTÖK, október 29. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: X-akták - Szállj harcba a jövő ellen Stúdió mozi: 18.15 óra: A vadon foglyai
PÉNTEK, október 30. Apolló mozi: 16, 18 és 20 óra: X-aklák - Szállj harcba a jövő ellen Stúdió mozi: 18.15 óra: A vadon foglyai
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Dukát Éva, Lukácsa Zsuzsa. Munkatársak: Bencze Ildikó, Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Büki Erzsébet, Horváth Ilona, Király Endre, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1 Tel.: 92/313-,>50. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 200 Ft. Internet címünk: www.hcbyte.hu/kanizsaujsag. Véleményeket, észrevételeiket e-mail címünkre várunk: kanizsaonline@hcbyte.hu ISSN 0865-3879
10 C V KANIZSA - Ww ] 1998. október 30.

November havi kulturális prog ramaj ánl í.- i 0
FT---------- \' 1_____ ... ... ......... 1
mekeknek
Batiktervek készítése 14. 19.00 Cantare bál
2. 17.00 Superbook Club - gyermekeknek
Benne: rajzfilm, zene, játszóház, verseny és sok-sok meglepetés
3. „Aranyecsct" - rajzpályázat
Kiállítás a Zemplén Győző Általános Iskola rajzpályázatára érkezett munkákból az Ifjúsági Galériában. Megtekinthető: november 27-éig
4. 13.00 és 14.30 A csillagszemű juhász - mesejáték a budapesti Maskara Színjátszó Társulat előadása. 13.00 óra: Táltos-bérlet 14.30 óra: Manó-bérlet
4. 17.00 Csillagászati szabadegyetem Űrkutatás a XXI. sz. elején
Előadó: Dr. Horváth András, a TIT Planetárium igazgatója. Belépődíj: 70 Ft
5. 10.00 és 14.00 A csillagszemű juhász - mesejáték 10.00 óra: Mazsola-bérlet 14.00 óra: Tapsi-bérlet
7. 19.00 Wella-show
Belépődíj: 500 Ft 9. 18.00 Nagykanizsai fotóklub anno...
Emlékkiállítás az 1957-ben alakult klub első két évtizedének képeiből. Megnyitja: Zalavári Gyula. Megtekinthető: november 28-áig. 9. 19.00 Dandin György - vígjáték (Hevesi-bérlet) A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása
Főbb szerepekben: Bezerédi Zoltán, Marozsán Erika, Molnár Piroska, Gryillus Dorka mv. Rendezte: Ascher Tamás. Belépődíj (pótszék): 800 Ft 10. 17.00 Humánökológiai szabadegyetem
„Humánökológia, mint együttéléstan". Előadó: Lányi András ELTE BTK.
10. 19.00 Dandin György - vígjáték (Bródy-bérlct) Belépődíj (pótszék): 800 Ft
11. 17.00 Csillagászati szabadegyetem Eltetőnk életet
Előadó: Dr. Barcza Szabolcs MTA Csillagászati Kutatóintézete. Belépődíj: 70 Ft
12. 19.00 A Tolcsvay-trió koncertje Belépődíj: 400 Ft
13.13.30 és 15.00 Az Ifjúsági filharmónia bérleti hangversenye ATELLANA TÁNCSZÍNHÁZ Művészeti vezető: Geiják István Koreográfus: Bóta Ildikó, Énekes István, Gerják István.
13. 17.00 „Magyar szívvel" - irodalmi est Dani Ferenc kanizsai költő 85. Születésnapjára
16.
A HSMK Vegyeskarának alapítványi bálja. Vendég: Mikó István
Belépődíj: 2500 Ft, november 10-éig váltható a HSMK pénztárában. 17.00 Superbook Klub - gyermekeknek 16. 18.00 Világjárók klubja Kafferbivaly-vadászat Afrikában Papp Győző videofilmes élménybeszámolója 18. 17.00 Csillagászati szabadegyetem Magyarok égen, földön
Előadó: Zombori Ottó, a TIT Uránia Csillagvizsgáló igazgatója Belépődíj: 70 Ft. 20. 10.00 Szellőcske kalandjai az évszakokkal - Őszi mese
Óvodások műsora óvodásoknak.
A Platán sori óvoda nagycsoportosainak bábelőadása.
A műsorban résztvevő óvodák: Corvin úti, Kossuth téri és a Szent Imre úti
óvoda
20-21. Horváth Endre grafikusművész és bankjegytervező élete és munkássága - kiállítás
A Magyar Eremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Szervezetének rendezésében.
25. 17.00 Cillagászati szabadegyetem - az 1842. évi után ismét teljes napfogyatkozás látható Magyarországról
Előadó: Mizsér Attila Csillagászati Egyesület Budapest. Belépődíj: 70 Ft
27. 20.00 Jótékonysági bál
A nagykanizsai kórházért és zeneiskoláért alapítvány javára. Belépődíj: 4000 Ft
28. 15.00 Tarka-barka műhely - kreatív művészeti foglalkozás gyermekeknek (Batikolás)
28. 20.00 Nosztalgia kávéház - Katalin bál
Zene: Maros Família. Belépődíj: 500 Ft 17.00 „Anyanyelvünk csodái" Előadó: Dr. Grétsy László nyelvész Közreműködnek: a Batthyány-gimnázium tanulói (A HSMK és a TIT közös rendezvénye) 17.00 Superbook Klub - gyermekeknek 19.00 Kincses Veronika ária- és dalestje Belépődíj: 700 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 400 Ft.
INFORMÁCIÓ:
Gyermek-agykontroll tanfolyam indul november 7-én, Kelemen Gyula vezetésével. Jelentkezni november 3-án 17 órakor lehet a HSMK-ban. Részvételi díj: 4900 Ft.
30.
30. 30.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Hajgató Sándor u. 1. Telefon: 319-202
6. 18.00 Lammas Tide Club - ír zenei est
Vendég: Bran együttes (Budapest)
Házigazda: Molnár Levente és a Lammas Tide Együttes
7. 20.00 Zenés nosztalgiaest a \'60-as \'70-es évek slágereiből Vezeti: Osvald Gábor Belépődíj: 300 Ft.
13. 20.00 A QuartettB. jazzkoncertje
Borbély Mihály - fúvós György Mihály - gitár
Horváth Balázs - bőgő Sárvári Kovács Zsolt - dob
Helyszín: Mű-hely klub (Nagykanizsa, Ady u. 35.) Részletes információ és jegyrendelés a 319-202-es telefonon. Belépődíj: 400 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft. 21. 19.00 Erzsébet és Katalin bál
Zene: Tóth Tamás. Sztárvendég: Komár László
Belépődíj: 800 Ft. Vacsora: 700 Ft. Jegyek csak elővételben válthatók!
26. 10.00 MAZSOLA - zenés bábjáték a Futrinka utcából és 13.30 A Tabula Bábszínház előadása, (bérletes előadás)
Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ
27. 10.00 MAZSOLA - zenés bábjáték a Futrinka utcából Helyszín: Móricz Zs. Művelődési Ház (bérletes előadás)
28. 18.00 A Zalagyöngye Táncegyüttes műsora 20.00 Közreműködik a Bojtár és az Igricek együttes Belépődíj: 300 Ft.
és
A művelődési ház színjátszó és versmondó stúdiójába jelentkezni lehet minden kedden 18 órától Bedő Csaba stúdióvezetőnél, vagy a 319-202-es telefonszámon.
A Zalai Népfőiskolai Egyesület OKJ szakképesítést adó szőnyegszövő és bőr-tárgy készítő szaktanfolyamot indít januártól.
A képzés önköltséges, 1 tanév. Képzési költség: 50.000 Ft + anyagköltség + vizsgadíj.
Jelentkezni lehet a művelődési házban, vagy az egyesület telefonszámán. (92/324-117).
1998, november 13.
KANIZSA - /tpis.
31
INGATLAN
Nagykanizsán, Csengeiy út elején felújításra szoruló, alápincézett, 4 szobás családi házrész, nagy udvarral eladó. Vállalkozási célra is alkalmas! Érd.: 17 óra után a 93/312-767-es
telefonon. (27342 K)_
8-as főút mellett, kirándulóhelyen, éves üzemeltetésű, melegkonyhás vendéglő éttermi berendezéssel, felszereléssel eladó. Tetőtérben lakás, működő szobakiadással. Összterület: 165 m2. Irányár: 14,5 mFt. Érd.: a szer-
kesztóségben. 310-540. (27987 K)_
Kiskanizsán régi családi ház eladó. (Pajta, istálló, kis konyhakert.) Érd.: Nk. Körmös u. 33.
■(28751 K)_
Nagykanizsán 1+2 félszobás lakás eladó. Érd.: 93/356-365 teleionszámon lehet. (29257
K)_
4 emeletes épületben fszt-i, 3 szobás lakás a Rózsa utcában eladó. Érd.: 06-20/9205-965-
ös teleionon. (29322 K)_
Nagykanizsán 2 szobás, 67 m2-es, egyedi fűtéses, galériázható, pincés házrész eladó. Irányár: 2,7 mFt. Érd.: 93/322-073. (29377 K)
Gyékényesi bányatónál B1 szektorban 5-ös sz. horgásztanya eladó vagy bérelhető. Érd.: Zákány, Rózsa u. 12. Tel.: 82/496-016.
(29404 K)_
Kiskanizsán 12 éves, padlásteres családi ház eladó. Nappali, konyha, étkező, 3 szoba, 2 fürdő, aknás garázs, műhely, pince. Irányár: 8,6 mFt. Érd.: 93/319-515. (29405 K) Vennék 1 szobás, komfortos, egyedi fűtéses lakást 4 emeletes ház 3. emeletéig. Érd.: 311-
739-es telefonon. (29416 K)_
Nagykanizsán az Északi városrészben 1,5-2 szobás lakást vásárolnék 2,3 mFt-ig. Érd.: 93/323-260-as telefonszámon. (29418 K) Nagykanizsán a Keleti városrészben 4 emeletes épületben 1+2 félszobás lakást vásárol-nék. Erd.: 93/324-062-es teleionon. (29419 K) Nk-n 1,5 és 2 szobás lakások eladók. Érd.: 321-343-as teleionon. (29420 K)_
2 szobás vagy 1+2 félszobás lakást vásárolnék december eleji beköltözéssel. Ajánlatokat a 319-175-ös teleionra várok 8-18 óráig. (29421 K)
JAKMU
Nissan Sunny 1,5 GL 1983 decemberi, felújított karosszériával, másfél év műszakival eladó. Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 93/317-032 vagy a 30/361-402 teleionon. (2B942 K) 1979-es évjáratú, 3 ajtós, 1600 cm3-es, benzines Wolléwagen Passal eladó. Érd.: 06-
30/9864-312. (29289 K)_
2107-es LADA vagy 120 L-es SKODA (8 és 11 évesek) eladók. Érd.: 320-326-os telelo-
non. (29422 K)_
Trabant 1978-as évjáratú eladó. Érd.: 06-30/9591-818-as teleionon. (29423 K) Suzuki Maruti eladó. Műszaki 2000 decemberig. Érd.: 93/323-492-es telefonszámon 17 óra után. (29483 K)_
GARAZS
Nk. Városkapu krt. 10. alatt ikergarázs lele el-
adó. Érd.: 93/316-701.(29170 K)_
Zalakaroson télre garázs kiadó. Tel.: 30/9328-
073.(29368 K)_
Nk-án a Fő út 17-ben garázs kiadó vagy el-adó. Érd.: 18 óra után, 319-455. (29369 K) Nk-n a Rákóczi úton garázs áron alul eladó. Érd.: 321-193-as teleionszámon egész nap! (29424 K)
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
Garázs eladó a Jókai utcában. Érd.: a délutáni órákban a 312-420-as teleionszámon.
(29425 K)_
Nagykanizsán a Jókai uti garázssoron garázs eladó. Érd.: 17 óra után a 93/316-881-es telefonszámon. (29485 K) _
BERLET
1+lélszobás, bútorozott, egyedi fűtéses, víz-órás, telefonos, II. emeleti, Attila utcai lakás 1 fő vagy gyermektelen házaspár részére kiadó. Ár: havi 20.000 Ft + közös költség + rezsi. Érd.: 19-20 óráig a 323-742-es teleionon.
(29171 K)_
Nagykanizsa belvárosában, a centrumban keresek hosszú távra kiadó 3 szobás házat, házrészt vagy lakást. Ajánlatokat napközben a 06-30/9272-329-es vagy 21 óra után a 06-30/9934-120-as teleionra kérek. (29426 K) 2 szobás, bútorozott lakás házaspár részére január 1-től kiadó. Érd.: 318-995-ös teleionszámon. Karosi. (29486 K)_
VEGYES
Fagyai sövény és tuja eladó. Érd.: 319-624-es telefonon. Kiskanizsa, Nagyrác u. 45/A
(29055 K)_
SLICK-SLACK GUYS TAGOKAT VAGY MENEDZSERT KERES EGYÜTTESÉBE. Érd.: Múller Gábor, tel.: 381-199. (27576 K) Gégemikrofon eladó. Érd.: a szerkesztőség-
ben. (29323 K)_
Eltartási szerződést kötnék idősebb emberekkel lakásért. Megbízható, korrekt család. Érd.: 310-990-es teleionon, vagy a Sugár út 4. sz.
alatt a SÁBA Hirdetőben. (28786 K)_
Lovaglócsizma, 42-es, egyedi készítésű, bőrből, sarkantyúval, eladó. Érd.: 18 óra után,
93/318-B84. (29374 K)_
Iker, tigriscsíkos, gyönyörű, egészséges, 8 hetes kiscicák vagyunk. Keressük jó gazdinkat.
Tel.: 93/334-056. (29376 K)_
Vennék kéménybe köthető kisebb méretű, jó állapotban lévő konvektort. Érd.: 311-739-es
teleionon. (29417 K)_
Angol nyelv korrepetálását, tanítását vállalom középfokú nyelvizsgával. Érd.: 93/325-762-es
teleionon. (29427 K)______
100 literes boroshordó jó állapotban eladó. Érd.: Soós László, Nagykanizsa Semmelveis
u. 24. (29428 K) _
Lucfenyő 450 db 1-3 cm-ig eladó. Érd.: esti órákban a 93/316-474-es telefonon. (29429
K) _
Gyermekfelügyeletet vállalok 3 éves kortól. Érd.: 06-60/492-627-es telefonon.
(29430 K)_
Eladó egy piros-fehér sarokpad lehér asztallal kitűnő állapotban. Érd.: 311-806-os telefon-
számon. (29431 K)_
Pentium 100-as számítógép CD-ROM-mal, játékokkal eladó. Érd.: 06-30/9938-985-ös tele-
lonon.(29487 K)_
Karácsonyfának lucfenyő 1-2,5 m-ig 2000 db eladó. Érd.: 17 óra után, 93079-162 teleionon. (29400 K)
November 7-én reggel lakásomból eltűnt alaszkai malamut nőslény kutyánk. Kérjük becsületes megtalálóját, hogy hívjon a 93/318-155-ös teleionon. Orosz Sándor, Nagykanizsa-Palin, Szarvas utca 3. (29499 K)
PARTNERKERESŐ
27 éves, Németországban élő fiatalember megismerkedne csinos hölggyel 30 éves korig. Lakás, autó van. Fényképes leveleket az alábbi címre kérek: Zoltán Lautner, Németország, Magdeburg, Oirenstadt Grund 20. 39130. (29474 K) _
KOGAZ
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 06/40/444-000 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
i
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92)500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT
MEGHÍVÓ
A Thúry György Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakközépiskola
ALAPÍTVÁNYI BÁLT rendez
1998. november 28-án az iskolában, amire tisztelettel meghív minden érdeklődőt.
Vacsoráról iskolánk jő hírű szakácsai, cukrászai, zenéről a Zserbó Trió, műsorról tanulóink gondoskodnak.
Belépő 3500 Ft, amiből 2000 Ft leírható
az adóalaphói, igényelhető Csordásné
Láng Éva igazgatóhelyettesnél.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468 HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 12-én 13.30 és 75 órakor: AZ IFJÚSÁGI FILHARMÓNIA BÉRLETI HANGVERSENYE Atellana Táncszínház
- 13-án 17 órakor: „MAGYAR SZÍVVEL" - irodalmi est Dani Ferenc kanizsai költő 85 Születésnapjára
- 14-én 19 órakor: CANTARE BÁL - A HSMK Vegyeskará-nak alapítványi bálja
Vendég: Mikó István
- 16-án IX órakor: BURMA, AZ ARANYORSZÁG
Marton András diavetítéssel kísért élménybeszámolója.
- 18-án 17 órakor: MAGYAROK ÉGEn, FÖLDÖN - Csillagászati Szabadegyetem
Előadó: Zombori Ottó, a TIT Uránia Csillagvizsgáló igazgatója.
- KANIZSA Dél-Zalai Hetilap -
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Dukát Éva, Lukácsa Zsuzsa. Munkatársak: Bencze Ildikó. Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Büki Erzsébet. Horváth Ilona, Király Endre, Varga György. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154 Hirdetésfelvétel: Kanizsa tjjság Kft Nagykanizsa, Terv u. 3. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyonula Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1 Tel.: 92/313-,550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta é.s a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 200 Ft. Internet címünk: www.hcbyte.hu/kanizsaujsag. Véleményeket, észrevételeiket e-mail címünkre várunk: kanizsaonline® lKbyte.hu ISSN 0865-3879
-!
KANIZSA - <kt&o*
1
1998. november 20.

Ha Üandin György biciklizik, gon-dolhatunk Moliére egyik népszerű vígjátékára. amelyik a főszereplőjéről kapta a címét. Csak akkor miért biciklizik?
Moliére (1622-1673) francia színész, színműíró és színigazgató hazája irodalomtörténetének legkevésbé vitatott nagysága, kikezdhetetlen klasszikusa. Feltűnő sikere ez olyan szerzőnek. aki egész életében gyakorlati célból írt. az érvényesülés leplezetlen szándékával. Színészi és színházvezetői munkásságának „melléktermékeként" alkotta meg írói életművét, s így lett a szellem fegyverével győzelmes moralista, a francia szellem világszerte tisztelt képviselője. Kezdetben ugyan bukások is voltak pályáján, viták kereszttüzébe került, később azonban nemcsak XIV. Lajos a pártfogója, hanem a kor és az utókor is elismerte tehetségét. művészetét, emberismeretét. Mert Moliére utóbbinak a nagymestere. Lát. ismer, megfigyel embertípusokat. s a maga szemszögéből (persze ez az általánosan elfogadott morál is) mu-
tatja be, figurázza ki, bírálja őket. És el is játssza a szerepek egy részét. És bele is hal ebbe. A francia drámaíró tanítani való műveket hagyott maga után, ilyenek „A fösvény", a „Tartujfe", a „Férjek iskolája", a „Nők iskolája", „A képzelt beteg", de közéjük sorolható a „Danáin György" is. A „Dandin György" a megcsúfolt férj története 1668-ban. Akár azonban mai „mese" is lehetne. Feltételezzük, ezért kerékpározik Dandin a színpadon, ezéit-indít be egy motort, amikor felesége újból és újból rászedi, s közben rendesen vicsorít hozzá.
A darab a nemességbe „benősülő" gazdag paraszt tragikomédiája. Dandinnek minden bizonyítéka megvan asszonya hűtlenségére, mégsem ér veie semmit, Angyalka Kati, a cselédlány segítségével bolondot csinál belőle. A mű erősen realista, a szerző éles társadalombírálata olvasható-látható ki belőle. Nem hanyagolhatók el a helyzet- és jellemkomikum elemei sem. kétségtelenül Moliére művészetének ezek hatékony pontjai. Jó pontok.
Városunkban a kaposvári Csiky Gergely Színház mutatta be a kellemes darabot. Ascher Tamás rendező jelentősen „megaktualizálta" a művet, nehezen is szokunk hozzá a mai díszlethez (Kiteli Zsolt munkája). Ám ez egy idő után sikerül, és jól érezzük magunkat a Melyünkön. Mindent egybevetve ugyanis nagyon jó előadás a „Dandin György". Gyors, pergő, lendületes. Ötletes, szellemes. A szereplők esnek-kelnek a második felvonulásban (éjszaka van) a cél érdekében, a mulatságos az, nem mindenki célja ugyanaz. És hiába minden, az igazság nem győz. (Ezért is helyezte Ascher más korba - vagy a kortalanságba - a történetet?) A kaposvári bemutatóban láttunk még élő tyúkokat, egy pótkocsit sok-sok csöves kukoricával, egy futószalagot, mely időnként beindult a magasban. (Nem csoda, hogy 800 forint volt a pótszékre a jegy. Drága előadás ez, bizony.)
Kitűnő a szereposztás is. Címszereplőként Bezerédi Zoltán a tehetetlenség, a szenvedés, olykor a remény hi-
teles megtestesítője, minden mozdulata pontos és hihető. Marozsán Erika (Angyalka) tökéletesen jeleníti meg a kettejük közti különbséget, a női furfangot. ravaszságot akkor alkalmazza, amikor szükség van rá. (Ez elég gyakran előfordul.) Angyalka szüleit, Lüke-háziékat Kovács Zsolt és Molnár Piroska alakításában láttuk, megbízhatóan játszották a könnyen befolyásolható házaspárt. Gryllus Dorka (vendégként) akarva, Nyári Oszkár akaratlanul vesz részt az események irányításában, míg Dányi Krisztián (Dandin legénye) csak elszenvedi azokat. Jelentős jellemábrázolók a főszereplő házanépének tagjai. Kocsis Pálnak (Klitander, Angyalka udvarlója) viszont elég, hogy fiatal, lovas és lovagias. Tudja, mi az illem, mi kell egy fiatal nemeskisasszonynak, mert Angyalka inkább annak mondható. Aztán teszi a dolgát.
Dandin György meg biciklizik, „motorozik", végül egy traktorgumit akaszt a nyakába, s megtekeri torka körül a slagot. Ki ne értené ezt?!
Horváth Ilona
I Délután Alsóneszmélyben lépett fel, kora este Nagykanizsán szerepelt a Cantare bálon, a HSMK Vegyeskarának
alapítványi rendezvényén, majd utazott Sopronba még aznap játszani Miká István. A soproni színház igazgatójával, színművészével műsora előtt váltottunk szót
- Nemrég kezdődött meg a színházi évad Sopronban is. Milyen feladatokat tűzött ki Ön mint igazgató a társulat elé?
- Négy bemutatónk volt már -két nagy- és két kamaraszínházi -, valamint jelenleg két darab próbái folynak párhuzamosan. Az elsődleges cél az, hogy a kitűzött műsortervet maradéktalanul be tudjuk mutatni. Ebben szerepel mindenféle műfaj a szokáshoz híven, gyakorlatilag a kis operettektől - a musicalon át - a drámáig mindent
i/ttv-mib
- Változott-e a társulat az előző évadhoz viszonyítva?
- Hat művész ment el, hárman jöttek, ez nem olyan nagy változás. Némi fluktuáció kell ahhoz, hogy a színház ilyen módon is alakuljon. Egyébként Rátonyi Hajnal, Boros Zoltán és Zalai Tamás szerződött hozzánk.
- Az említett darabok közül melyikben van feladata Önnek és milyen?
- Egyikben van kettős feladatom, egyrészt játszom az egyik szerepet, másrészt a mű színpadi változatát én készítettem el. Ez Bohumil Hrabal „Sörgyári capriccio" című előadásunk, amely nemcsak az azonos című könyvet használja fel alapanyagként, hanem Hrabal azon írásait is, amelyek az édesanyjáról, az apjáról és Pepin bácsiról szólnak.
- Ez a darab jön Kanizsára is...
-Úgy tudom, igen. De előbb be
kellene mutatni... \'
- Dolgozik többszörösen a színházban, járja az országot önálló estjeivel. Vannak-e más feladatai ezeken kívül?
- Mindig van... Bár amivel manapság megkínálnak egy színészt, abból kevesebb az, amit az ember szívesen csinál. És most nem az olyan fellépésekre gondolok, mint a mai... A televízió és a rádió - ez a két média - nem nyújt igazából
annyi és megfelelő lehetőséget. A vetélkedők és a show-műsorok idejét éljük, s valójában művészi értékkel bíró - bármelyik műfajban megjelenő - alkotások nem nagyon készülnek.
- Ön - úgy tűnik - mégis szerencsésen elfoglalt ember. Mindemellett szabadidejét mivel tölti?
- Alvással... Meg olvasással, és otthon is szeretek lenni azért, csak ritkán jutok hozzá.
- Mit olvas most?
- Jiri Menzelnek a nagyon érdekes kis glosszáit olvasom pillanatnyilag, amúgy tulajdonképpen mindenféle érdekel, ami az olvasással kapcsolatban van.

Meixner Béla. majd Jászberényi László tanár urak vezetésével, irányításával hosszú ideig eredményesen működött a Pécsi Akadémiai Bizottság Nagykanizsai Tagozata. Rendszeres összejövetelek, tudományos ülések, könyvbemutatók, pályázati sikerek jelezték a munka sokrétűségét. A városunk tudományos munkával foglalkozó, helytörténeti kutatásokat végző személyiségeit tömörítő csoport ilyenfajta működése néhány esztendővel ezelőtt megszűnt, ezzel együtt a kutatások természetesen nem maradtak abba.
A múlt hét keddjén a HSMK-ban ismét összegyűltek azok a kanizsai kutatók, akik korábban már részt vettek a tagozat tevékenységében, hogy újjáalakítsák a szervezetet. Szándékuk a városban meglévő szellemi kapacitás még céltudatosabb kihasználása, egymás bemutatása előadások tartásával, ösztönzés további kutatásokra, részvétel a különböző pályázatokon. Célul tűzték ki a jelenlévők a pécsi bizottsággal az újbóli kapcsolatfelvételt is. A helyi tagozat munkája 1999 januáijában fog indulni, s ezt követően a tagok minden hónap második keddjén találkoznak majd. A nyitó előadást Zsidi Zoltán nevelésszociológus tartja az év végén megjelenő harmadik könyvéről, melyben a magatartászavaros fiatalokról szól a fiatalokhoz.
Az alakuló ülés résztvevői megválasztották a kanizsai tagozat vezetőségét, akik a jövőben irányítani fogják a szakmai munkát: dr. Dobó László, dr. Horváth György, Zsidi Zoltán. A PAB helyi bizottságának újjászerveződése ígéretes fóruma lehet városunk szellemi életének, s a szervezet - a fiatal kutatókkal kibővülve - a jövő helytörténeti és „távolabbi" tudományos tevékenységének alapjává válhat.
H.I.
24 Q KANIZSA -Vtt/KM, ) 1W8. dccembcr 4.
Hevesi Sándor Művelődési Központ
A Janus Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Intézménye
Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: 310-465 Információs szolgálat: jegyárusítás: 10 h-18 h, tel.: 311-468
1 18 00 SZEKERES EMIL FESTOMUVESZ KIÁLLÍTÁS A
Megnyitja: Harkány László.
Megtekinthető: december 20-áig, 10.00-17.00 óráig.
1. 19.00 VILLÁMFÉNYNÉL - színmű (Hevesi-bérlet)
A budapesti Nemzeti Színház előadása. Szereplők: Moór Marianna, Császár Angéla, Szatmári Attila, Nagyváradi Erzsébet, F. Nagy Etika, Csutka László, Székely Imre. Rendezte: Kállai Ferenc. Belépődíj: 900 Ft, pótszék: 800 Ft.
2. 12.30 és ALICE CSODAORSZÁGBAN - zenés mesejáték 14.30 A budapesti Harlekin Színpad előadása.
12.30 óra: TÁLTOS-BÉRLET, 14.30 óra: MANÓ-BÉRLET
3. 10.00 és ALICE CSODAORSZÁGBAN - zenés mesejáték
14.00 10.00 óra: MAZSOLA-BÉRLET, 14.00 óra: TAPSI-BÉRLET 4 17.00 KÖNYVTÁRAK DÉL-ZALÁBAN-kiállítás a Könyvtárpártoló Alapítvány rendezésében.
4. 19.00 JÓTÉKONYSÁGI GÁLA a magyatszerdahelyi Rehabilitációs Intézet
működésének 50. évfordulója alkalmából, „A Tudat Mezsgyéjén" Alapítvány szervezésében. Közreműködnek: Kovács Zsuzsa, Böröndi Tamás, CsepregiÉva. Belépődíj: 400 Ft.
7 17.30 és LETENYE BEMUTATKOZIK NAGYKANIZSÁN 18.00 17.30 óra: „Az élő népművészet" - kiállítás
Köszöntőt mond: Lovrencsics Lajos, Letenye város díszpolgára Megnyitja: Rostonics László, Letenye város polgármestere Közreműködik: a letenyei Mákvirág Citerazenekar 18.00 óra: Művészeti csoportok gálaműsora. Köszöntőt mond: Tüttő István polgármester Közreműködnek: Mura Menti Fúvósegyüttes, Vox Varietas Kamarakórus
A Dél-Zalai Kulturális Szövetség rendezésében. Belépődíj: nincs. 7. 18.00 VILÁGJÁRÓK KLUBJA - Kafferbivaly-vadászat Afrikában Papp Győző videofilmes élménybeszámolója.
7. 19.00 ZSÁKBAMACSKA - vígjáték (Rátkai-bérlet)
A tatabányai Jászai Mari Színház előadása. Főbb szerepekben: Iván Ildikó, Kecskés Karina, Incze Ildikó, Bródy Norbert, Szirtes Gábor. Rendezte: Bregyán Péter. Belépődíj: 800 Ft, pótszék: 700 Ft.
8 16.00 AZ ÁNTSZ KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGÁSZATI
RAJZPÁLYÁZATÁNAK KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megnyitja: Dr. Búzás Judit főorvos. Megtekinthető: december 18-áig. 8 17 00 KÖRNYEZETVÉDELEM SVÁJCBAN
Előadó: Benedek Miklós. Támogatók: TIT Öveges József Ismeretteijesztő Egyesület, Német Népfőiskolai Szövetség
8. 19.00 „TÁNCOLNÉK A BOLDOGSÁGTÓL..."
Operett-, humor- és nótaest. Közreműködnek: Kalmár Magda, Csányi János, Dömsödi Farkas Bálint, Agárdi László, Tóth Éva. Zongorán kísér: Hegedűs Valér. Belépődíj: 500 Ft., nyugdíjasoknak: 400 Ft.
9. 15 00 TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM NYUGDÍJASOKNAK
Nagykanizsa és környéke a forradalomban és a szabadságharcban. Előadó: Dr. Horváth György 9. 19.00 A „KIFUTÓ" SZTÁRJAI - koncert a „Festinata Fiatalokért" Alapítvány javára. Belépődíj: 400 Ft., diákoknak 300 Ft.
11 1100 A CIVIL SZERVEZETEK FELADATAI A MAGYAR-MAGYAR PÁRBESZÉDBEN Előadó: Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, a Magyar Kulturális Szövetség alelnöke
13. 18.00 KÁPOLNA KONCERTEK - Adventi hangverseny. Közreműködik:
Ifj. Járóka Sándor hegedűművész Belépődíj: 250 Ft., diákoknak 150 Ft.
14. 19.00 ZSÁKBAMACSKA-vígjáték (BRÓDY-BÉRLET)
A tatabányai Jászai Mari Színház előadása. Belépődíj: 800 Ft., pótszék: 700 Ft.
15 14 00 GYERMEKEK KARÁCSONYA
a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány szervezésében.
16. 14.00 IDŐSEK KARÁCSONYA a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Városi Szervezete szervezésében.
16 15 00 TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM NYUGDÍJASOKNAK
Honvédkórház Kanizsán 1848-ban. Előadó: Dr. Bacsa Gábor
17. 17.00 KARÁCSONYI MŰSOR a Batthyány Lajos Középiskoláért
Alapítvány szervezésében.
Helyszín: Batthyány Lajos Gimnázium nagyaula
17 19.00 A NAGYKANIZSAI ÁLLAMI ZENEISKOLA TANÁRAINAK
ÉS NÖVENDÉKEINEK HANGVERSENYE Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója ez évi rendezvénysorozatának záró programja. A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Kreatív Klub közös szervezésében. A jótékonysági koncert teljes bevételét a Zala megyei árvízkárosult községeknek (Csesztreg, Zalabaksa) ajánlották fel a rendezők. Szerkesztette: Baráth Zoltán igazgató. Belépődíj: 400 Ft., diákoknak: 200 Ft.
18 17.00 KARÁCSONYI HANGVERSENY
a Zrinyi Miklós Iskoláért Alapítvány szervezésében. Helyszín: Alsóvárosi templom 18 18 00 ZALA MEGYEI ROCKZENEKAROK BEMUTATKOZÓ KONCERTJE a Zala megyei Zenészegylet szervezésében. Belépődíj :Ü00 Ft.
19. 10.00 VAKÁCIÓZZ VELÜNK!-Telefonkártya és kinderfigura börze. 14.00 TARKA-BARKA MŰHELY - Karácsonyi ajándékkészítés.
20. 19.00 A HSMK VEGYESKARÁNAK KARÁCSONYI KONCERTJE A
FELSOVÁROSI TEMPLOMBAN -Műsor: Schubert: G-dúrmise, Népszerű karácsonyi dallamok. Kísér: a Pécsi Szimfonikus Zenekar. Karigazgató: Katona Noémi. Vezényel: Blázy Lajos. Belépődíj: 500 Ft., diákoknak, nyugdíjasoknak: 250 Ft.
21. 9.00 VAKÁCIÓZZ VELÜNK! - Karácsonyi mézeskalács készítés. 15.00 VILÁGJÁRÓK KLUBJA - Kínában jártunk
- videofilmes útiélmény-beszámoló.
28. 19.00 SÁRGA CSIKÓ - népszínmű (BRÓDY-BÉRLET)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Főbb szerepekben: Csonka Ibolya, Spindler Béla, Szarvas József, Kovács Zsuzsa. Rendezte: Bezerédi Zoltán. Belépődíj: 900 Ft., pótszék: 800 Ft.
29. 19.00 SÁRGA CSIKÓ - népszínmű (RÁTKAI-BÉRLET)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Belépődíj: 900 Ft., pótszék: 800 Ft. 31. 20.00 VIDÁM SZILVESZTER - Zene: Calypso zenekar. Vendéglátás: Hotel Centrál. Belépődíj vacsorával együtt: 4.600 Ft.
Képzőművészetek Háza
(KISKASTÉLY)
Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920
2. 19.00 INDIAI EST - Wasifuddin Dagar együttes koncertje (India)
Belépődíj: 300 Ft, diákoknak: 200 Ft. A HÓNAP KÉPEI:
KUNFFY LAJOS FESTŐMŰVÉSZ ALKOTÁSAI SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Z. SOÓS ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
A Képzőművészetek Háza nyitva 10-17 óráig, hétfő szünnap. Belépődíj: nincs
Thury György Múzeum
Főút 5. Tel.: 314-596
„A MAGYAR KIRÁLYI 17. HONVÉD GYALOGEZRED ÉS ZÁSZLAJÁNAK TÖRTÉNETE"
Megtekinthető: hétfőtől péntekig 9-15 óráig, szombat és vasárnap szünnap. Belépődíj: felnőtteknek 120 Ft/fő,
diákoknak, nyugdíjasoknak, katonáknak 75 Ft/fő. családi belépődíj (minimum 4 fő) 250 Ft csoportos (minimum 8 fő) 100 Ft/fő. Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportoknak ingyenes.
1998. december 18.
KANIZSA - /ifié.
31
INGATLAN
Nagykanizsán, Csengery út elején felújításra szoruld, alápincézett, 4 szobás családi házrész, nagy udvarral eladó. Vállalkozási célra is alkalmas! Érd.: 17 óra után a 93/312-767-es telefonon.
(27342 K)_
8-as főút mellett, kirándulóhelyen, éves üzemefte-tésü, melegkonyhás vendéglő éttermi berendezéssel, felszereléssel eladó. Tetőtétben lakás, működő szobakiadással. Összterület: 165 m2. Irányár: 14,5 mFt. Érd.: a szerkesztőségben. 310-
540. (27987 K)_
Rózsa utcában 3 szobás földszinti lakás eladó. Érd.: 06-20/9205-965-ös teleionon. (29673 K) Teljesen felújított Rózsa utcai kétszobás lakásomat elcserélném 2 1/2-re értékegyeztetéssel. Érd.: Rózsa 11. Fszt/2. Csabainé. Tel.: 93/322-040. (29807 K)_
Eötvöstéren 1+2 félszobás + hallos, cirkogejzlres, 4 emeleti lakás fizetési könnyítéssel eladó vagy 1,5-2 szobás lakás beszámíhatása megoldható. Tel: 93/321-253 vagy a 06-60/466-919.
JARMU
Nissan Sunny 1,5 GL 1983 decemberi, felújított karosszériával, máslél év műszakival eladó. Irányár: 250.000 Ft. Érd.: 93/317-032 vagy a 30/9361-402 teleionon. (28942 K)
GARAZS
Ház alatti, fűtött, egyedi garázst keresek a Munkás u.-Zemplén-Városkapu úton. Tel.: 318-429,
18 óra után. (29809 K)_
Nk. Városkapu kit. 10. alatt ikergarázs fele eladó.
Érd.: 93/316-701. (29170 K)_
Nagykanizsán a Jókai úti garázssoron garázs eladó. Érd.: 17 óra után a 93/316-881-es telefonon.
(29557 K)_
Aknás garázs kiadó. Érd.: 313-883-as telefonon. (29808 K)_
BERLET
Villanyszerelési boltommal Király u. 19-ből 21-be, az Élelmiszer-Vegyes üzletembe költöztem. A régi helyiség bármilyen célra kiadó. Várom kedves régi és új Vevőimet! Bányai, Nagykanizsa. (29806
K)_
Albérlet január 1-től kiadó. 1 szobás, egyedi gázfűtéses, belvárosi lakás a 10. emeleten 20 ezer forint + rezsi bérleti díjért. Ajánlatokat „Lakás kiadó" jeligére levélben a szerkesztőség elmére ké-
rek Nk Pl.: 154. (29758 K)_
2 szobás, egyedi lűtésű lakás a Teleki utca elején albérletbe kiadó. Érd.: 20/9510-850. (29759 K) Nagykanizsa centrumában keresek januártól kiadó bútorozatlan három szobás házat vagy lakást. Ajánlatokat a 06-30/9272-329-es telefonra kérek. (29810 K)_
VEGYES
Gyakorlattal pénztárgép-, irodagép műszerészt jó kereseti lehetőséggel felveszünk Érd.: 93/312-
212. (29506 K)__
Statisztikából korrepetálást vállalok. Érd.: a szer-
kesztőség elmén. (29665 K)_
Lucfenyő 1,5 m kis tételben is eladó. Érd.: az esti órákban a 93/311-953-as telefonszámon. (29669
K)_
SÜRGŐSEN eladó 486 Dx2 SZÁMÍTÓGÉP! 5 1/4 és 3,5 floppy meghajtó, 4 MB RAM memória, 14" CGA színes monitor, 66 MHz processzor, magyar billentyűzet! Irányár: 50.000,-Ft. Érd. mun-
kaidőben a 06-20/9333-211-es telefonszámon.
(29741 K)_
SLICK-SLACK GUYS TAGOKAT VAGY MENEDZSERT KERES EGYÜTTESÉBE. Éld.: Müller
Gábor, tel.:381-199. (27576 K)_
240 literes Gorenje mélyhűtő szekrény 25.000,-Ft-ért eladó. Érd.: Városkapu 9/D. 314-361-es telefonon. (27559 K)_
Gégemikrofon eladó. Érd.: a szerkesztőségben.
(29323 K)_
400 db egymétertől-négyméterig lucfenyő eladó. Érd.: az esti órákban 18 óra után a 319-604 vagy
a 315-823-as telefonon. (29813 K)_
Eltartási szerződést kötnék idősebb emberekkei lakásért. Megbízható, korrekt család. Érd.: 310-990-es telefonon, vagy a Sugár út 4. sz. alatt a
SÁBA Hirdetőben. (28786 K)_
Két hízó eladó (egészben, félben, több darabban,
kimétve is). Érd.: 391-014. (39755 K)_
Ezüstfenyő és lucfenyő gallynak eladó. Érd.: 391-
014. (29756 K)_
Lovaglócsizma, 42-es (egyedi készítésű), sarkantyúval, lovagló ostorral eladó. Érd.: 93/318-8B4.
18 óra után. (29757 K)_
Olcsón eladó villanytűzhely és 2 személyes heve-rő. Érd.: 14 órától, Nk. Dózsa u. 2/A. (29804 K) Nagykanizsai vendéglőbe szakácsot, konyhai dolgozót és felszolgálót felveszek. Érd.: 06/30/9756-
193 telefonon. (29805 K)_
Használt szekrénysor 4 db-os, és egy dupla heverő eladő.Érd.: 310-674-es telefonon bármikor.
(29811 K)_
Omega automata arany karóra (100.000,-Ft) eladó. Ugyanitt osztrák gyártmányú száraz-nedves porszívó (15.000,-Ft) eladó. Tel: 06-60/457-516.
(29812 K)_
Olcsón eladó villanytűzhely és kétszemélyes heverő. Érd.: délután 2-től Nk, Dózsa u. 2/A. (29813 K)
PARTNERKERESŐ
170/70 52 éves független, férfi keresi társát, alacsony egyszerű hölgy személyében. Levelet „Szeretet" jeligére. Nk. Pf 154-be várok. (29743
K)_
36 éves. független, 2 gyermekét nevelő anyuka keresi társát tartós kapcsolat céljából. Fényképes, kézzel írott leveleket várok Plánder Hirdetőbe, Nk. Kazanlak krt. 9. Kalandorok kíméljenek! (29803
K)
SZILVESZTERI MULATSÁG A KIS-SIPOS VENDÉGLŐBEN!
Élőzene, tánc, tombola
A hirdetések megjelennek
az INGATLANBÖRZE című
kiadványban is
görög tengerparti üdülés!
BELÉPŐDÍJ: 5.000 Ft/fő
Korlátlan étel- és italfogyasztással
(hideg-nieleg svédasztal)! -------^
Érd.:
KIS-SIPOS VENDÉGLŐ Nagykanizsa, Csengery út 87. (volt Véndiófa, y^ teU 93/312-910) ^
KÖQAZ
KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 2. Gázszivárgások, gázömlések bejelentése: 312-003 Vidékről: 06/40/301-301 Gázdíjszámla reklamáció, mérőállások bejelentése: 06/40/444-000 Gázdíjszámla befizetés: hétfő, szerda: 7.00-17.00 kedd, csütörtök, péntek: 7.00-15.00
jggP*
KANIZSA
Trend Kft
EREZZE JOL MAGAT A MI BŐRÜNKBEN!
Bőr és szövetes garnitúrák nagy választékban
a KANIZSA TREND KFT. LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBAN
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: (93) 313-106, (92) 500-157
VELÜNK ÉVENTE ÖTVENEZER CSALÁD ELÉGEDETT

na
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: (93) 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás: 10-18 óráig. Tel./fax: (93) 311-468
HETI
PROGRAMAJÁNLÓ:
- 18-án 17.00 Karácsonyi hangverseny - az Alsóvárosi templomban, a „Zrínyi Miklós Iskoláért" Alapítvány szervezésében
- 18-án. 18.00 Zala megyei rockzenekarok bemutatkozó koncertje
- a Zala megyei Zenészegylet szervezésében
- 19-én 10.00 Vakációzz velünk! - telefonkártya és kin-derfigura börze
14.00 Tarka-barka műhely -karácsonyi ajándékkészítés
- 20-án 19.00 A HSMK Ve-
gyeskarának karácsonyi koncertje - a Felsővárosi templomban
Közreműködik: a Pécsi Szimfonikus Zenekar és Csáktornya Város Vegyeskara
- 21-én 9.00 Vakációzz velünk! - karácsonyi mézeskalács készítés.
15.00 Világjárók klubja - Kínában jártunk - videofilmes élménybeszámoló
- 28-én 19.00 Sárga csikó -népszínmű (Bródy-bérlet)
A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása Főbb szerepekben: Csonka Ibolya, Spindler Béla, Szarvas József, Kovács Zsuzsa Rendezte: Bezerédi Zoltán
- 29-én 19.00 Sárga csikó -népszínmű (R átkai-bérlet) Csiky Gerely Színház, Kaposvár
- 31-én 20.00 VIDÁM SZILVESZTER!
Zene: Calypso Zenekar Vendéglátás: Hotel Centrál Belépődíj vacsorával együtt: • 4.600 Ft.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Dukát Éva, Király Endre, Lukácsa Zsuzsa, Tuboly Judit. Munkatársak: Bencze Ildikó, Miilei Szilvia. Kiilső munkatársak: Büki Erzsébet, Horváth Ilona, Varga Ciyörgy. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Előfizetési díj: egy hónapra 200 Ft. Internet címünk: www.hcbyte.hu/kanizsaujsag. Véleményeket, észrevételeiket e-mail címünkre várunk: kaniz.saonline@hcbyte.hu ISSN 0*65-3879
A ÍHSMM fcim lÜIíllgM\'
mmmmsmmmm
( KANIZSA - VttA™ ) 25
Meglepetéssel fogadtam Kolon-nay Zoltán felkérését a hangverseny zenekritikájának megírására. Megtisztelő feladat, hogy megpróbáljak valami valódi zenekritikához hasonló írással jelentkezni.
Mit is jelent számomra a kritika? Ne csak azt írjuk meg, hogy minden szép és jó, hanem avassuk be az olvasót, vagy utólag a hallgatót is néhány műhelytitokba, amely rávilágít arra, hogy melyek azok a nehézségek, amelyeket le kell győzni, illetve kompromisszumot kell kötni egy-egy hangverseny rendezésekor. Nem szeretem azt a kritikát, amely leírja, hogy valami nem jó, de a megoldásra nem mutat rá. Remélem az itt leírtak nem a kritizálódást jelentik az „elszenvedőknek", inkább a megerősítést és az előremutatást.
Annak ellenére, hogy megszámlálhatatlan mennyiségben rendeztek városunkban karácsonyi hangversenyt, nagyon sokan jöttek el a HSMK Vegyeskara által december 20-ra szervezett koncertre. Dicséri ez az együttes jó időpontválasztását és szervezőképességet. Vonzó volt a közönség számára a külföldi vendégkórus, a Pécsi Szimfonikus Zenekar, valamint a szólisták fellépése is.
Először a vendég Csáktornya Város Vegyeskara műsorára került sor. A programból először a magyarok számára ugyan nem ismert, de a horvátok jelentős zeneszerzője, Julije Skjavetic Hodie Christus Natus Est című darabja hangzott el. A vizuálisan jól érzékelhető férfi és női szólamarányok a hangzásban is kiválóan jelentkeztek. A legszebb arányt a saját nyelven előadott darabok nyújtották. Régóta csodálom a horvátok hangadottságát, amely a megszólalás
színességében, tömörségében és egységességében mutatkozott meg. Kedvesen színesítette a műsort a tangóharmonika és a szólista. A kórusból alakult nőikar egészen kiváló, igényes darabot adott elő. Kár, hogy a címén kívül „Holly night" semmit sem tudunk róla. Karolina Dragica Simunkovic a kórusokat érzékeny muzikalitással, klasszikus mozdulatokkal irányította.
Összességében a horvát kórus méltó párja volt a vendéglátóknak.
Ezután került sor a hazai együttes a cappella műsorára. Örömmel láttam, hogy a kórus szép számban gyarapodott, elsősorban a női szólamok. Amióta Katona Noémi irányítja a vegyeskait, az együttes szép fejlődésnek indult. Nagy öröm számomra, amikor valamelyik volt zeneiskolás növendék ér el sikereket. Ilyen Katona Noémi is. Több, volt zeneiskolást és jelenlegi zeneiskolást is láttam a kórus soraiban. Remélem, hogy ők is nagyban hozzájárulnak az együttes fejlődéséhez.
Sokat javultak a szólamalányok. Talán még a tenor szólamot lehetne létszámban fejleszteni. Az igazi professzionalitást a szólamok hangszínének a még jobb összecsiszolása jelentené. A legnehezebb feladat itt valószínűleg a basszus puhaságához a szopránt hozzáidomítani, leginkább a magas állásokban. A másik nehéz feladat az akkordokon belüli helyes arányok létrehozása, kifejezetten akkor, amikor a létszám és a hangerőadottságok heterogének. Összességében ebből a közönség semmit nem érzékelt, élvezte az előadást.
Az első mű: Karai József: Magyal\' karácsonyi dalok. Az együttes
a darabot a tőle megszokott igényességgel adta elő.
Részemről a legnagyobb izgalommal várt produkció F. Schubert G-dúr miséje. Kíváncsiságom egyik iránya maga a zeneszerző. Nekem egyik kivételes kedvencem. Hogy miért? Magam sem tudok elfogadható magyarázatot adni erre, hiszen érveim ellentétesek a Schubertről kialakított véleményemmel szemben. A zeneszerzőt sokan invenciódús dallamossága miatt tartják jelentősnek, nekem viszont a tömör, lényegretörő melódiái tetszenek. Közismert, hogy a szerzőt néhányan klasszikusnak, mások romantikus zeneszerzőnek tartják. Számomra nem a zenei anyag, hanem inkább az a törekvés, ami a tartalomban valósul meg, teszi romantikussá a dalaiban. Véleményem szerint zenekari műveiben ebben a tekintetben is klasszikus. Amíg dalaiban a szöveg irányítja a zenei szöveget, addig zenekari műveiben többnyire a klasszikus zenei anyag a formai mérvadó. Az utóbbi jellemzi a miséit is. Nem éltek egyet a zenekritikusokkal, amikor úgy vélekednek erről a műről, mint Schubert nem jelentős alkotásáról. Talán abból a meggondolásból, hogy, mint romantikus szerző nem elég drámai, vagy talán túl fiatal még ekkor a drámaiságra? Én úgy gondolom a zseni 18 éves korában is zseni.
Lehet, hogy az előadók ebből a szempontból választottak egy áthangszerelt változatot. Általában szeretem a változtatásokat, de ott az a változat nem szólt jobban az eredetinél. Már a vonósok számát is kevesellettem. A négy első, a három második hegedű, a három brácsa, három cselló és két bőgő még a hat fúvóssal, plusz timpani-
val megerősítve is túl halkan szólt legtöbbször. A legnagyobb problémát a mélyfuvósok hiánya jelentette. Ezért a vonósállások fúvósokkal való megerősítése a mélyrezek nélkül aránytalan hangzást adott. Nem tudnom mi volt az oka, hogy ilyen kevesen tudtak csak a pécsiek közül eljönni, hiszen a 22 fős együttes igen szerényen nevezhető szimfonikusnak. Kolonnay Zoltán, az immár Nagykanizsán élő sokoldalú muzsikus vezényelte az együttest. Úgy tudom, hogy a pécsiek 3/4 ötkor érkeztek meg. így néni lehetett könnyű feladat egy próbával összehozni a 30 perces darabot. Kolonnay nagyszerű muzikalitással dirigált, és az akusztikai nehézségek ellenére elég jól összetartotta az együtteseket. Jól érzékelte a zenekar vékonyságát. így nem csodálható, hogy a koncertet végig forte és mezzoforte mozdulatokkal volt kénytelen vezényelni. Jó lenne tudni, mi lett volna, ha elég próba áll a rendelkezésre? A szólisták közül - Németh Krisztina szoprán. Viszló István tenor, Hámori Zsolt basszus - a hazai származású Németh Krisztina emelkedett ki csodálatos szólóival. Nála minden együtt van: hang-adottság. technika és interpretáció.
A kórus a szokásos jó színvonalon énekelte el a művet. Az érdem itt természetesen nagyrészt a kórusvezetőé, aki a legtöbbet dolgozott a darabbal.
A legjobban nekem az Agnus Dei tetszett.
Záróaktusként a közös számok, az Adeste fidele és a Csendes éj igazi karácsonyi hangulatban zárták a szép estet.
Gratulálok a fellépő együtteseknek és vezetőiknek!
Barátli Zoltán
ROTARY Karácsonyi Koncert a Kiskastélyban
A Rotary Rt. támogatásával létrejött koncert sztárvendégének, a kanizsai származású Galambos Líviának 4. alkalommal tapsolhatott u közönség. Ezúttal a Kiskastélyban megrendezett nagysikerű koncerten közreműködött még Berki Sándor hegedűművész, Galambos Líviát zongorán kísérte: Neumark Zoltán zongoraművész-korrepetitor (képünkön), aki egyben a művésznő férje.
A műsorban elhangoztak többek között: Bach, Gounod, Vivaldi, Ravel, Debussy és Schubert művei.
A népszerű, fiatal művésznőt rajongói láthatták-hallhatták az MTV által közvetített újévi Interoperett koncerten is, és láthatjuk majd február 13-án Budapesten az Operaházból közvetített Operabálon is.
B. E:
1999. február 5. ( KANIZSA - \'Tfíeút&t^e CÍVK&IC J__ 13
Mestersége címere:
,A Csarnok Üzletház menedzselésére kiírt pályázatot a HÉLIOSZ-N Kulturális és Szolgáltató Bt. nyerte el. A bt neve már régebben is feltűnt, de tevékenysége igazán csak mostanában került reflektorfénybe. Tulajdonosa a Nagykanizsán jól ismert Horváth Gábor, akivel még nem is olyan régen egy másik kulturális szolgáltató iroda aktív tagjaként találkozhattunk...
- Miért váltott? .- kérdeztük Horváth Gábort.
- A HÉLIOSZ nem új cég. Eddig is foglalkozott hang-, fény- és színpadtechnikai komplex szolgáltatással, a város - és gyakran a megye -nagy rendezvényeinél többször ott volt. Ilyen értelemben tehát nem vagyunk újak a palettán. Az más kérdés, hogy a Csarnok Üzletluíz menedzselése új kihívás. De hogy a feltett kérdésre válaszoljak, január elseje óta a Ryno Kulturális Menedzser Irodából kiváltam. Ennek okát röviden úgy összegezhetném, hogy
Egyre többször jelenik meg a reklámújságok hirdetései és a kirakatok transzparensei között az a kereskedelmi fogalom: „végkiárusítás". Az esetek többségében itt Nagykanizsán ez a szó nem átszervezést, nem profilváltást, csak egyszerűen a bolt tönkremenését jelenti. Kálovicsné Süle Gyöngyivel is - feketén, fehéren - ez történt.
- Az üzlet helye és profilja okozhatta ezt a problémát? - kérdeztem a volt tulajdonost.
- Talán igen, talán nem. A „Korzó" néven nyitott butik a Fő út 6. szám alatt belvárosi üzletnek számított, de hogy nem az utcafronton helyezkedett el, azt azért megsínylettük. Mert még ez is számít. Amikor 1990 novemberében kinyitot-tunk, mi egy színvonalas kis üzletet képzeltünk el, ahol nem bóvlit árulunk, ahol a ruhákhoz illő kiegészítők: cipők, táskák, övek, sálak, divat ékszerek is kaphatók. A fiatalok mellett a középkorúakat, főleg a hölgyeket céloztuk meg, ezért tartottunk sok „dámás" holmit. \'95-96-ban nagyon úgy látszott, liogy kialakult a saját vásárlói körünk, s a forgalom megkívánta, hogy több alkalmazottat tartsunk, így férjemmel, mi teljességgel az árubeszerzéssel tudtunk foglalkozni. 1996-tól azonban meredeken esni kezdett a forgalom, ami ahhoz
én a jövőben más munkamegosztást, más luingsúlyeltolódásokat és más érdekeltségi rendszert képzelek el. Az elmúlt 4 év alatt eléggé elhasználódtam, a személyiségem építésével a jövőben többet kell törődnöm. 45 éves vagyok, van még bennem jelentős intellektuális tartalék, ötletem pedig számtalan.
- Valóban, az előző munkahelyei mind kihoztak magából valamiféle kulturális spirituszt. A vásárcsarnok ad-e majd ilyen lehetőségeket?
- Remélem igen. De visszatéve életem előző állomáshelyeire, közülük csak a HEMO-t, az Apolló Mozit és az előbb említett Ryno-t kiemelve remélem, letettem névjegyemet Nagykanizsa kulturális életében. Szép volt, hogy akkor a Tiszti Klubot úgy emlegették, mint az ország egyik legnívósabb honvédségi művelődési házát, a Stúdiómozit ugye nem kell méltatnom, de többek között a Ryno-ban felvállalt utcák-terek Street-ball versenye sem volt utolsó.
vezetett, hogy le kellett húznunk a rolót.
- A tönkremenés ellen nem is próbáltak védekezni?
- Természetesen igen - veszi át a szót Kálovics Ferenc, a férj, aki nem csak a saját üzletük szempontjából, de magasabb horizontról nézve is hozzáteszi észrevételeit. - A havi kétszázezer forintot meghaladórezsiből ugye az Izraelita Hitközségnek fizetendő bérleti díjat nem lehetett megkurtítani, így hát elbocsátottunk két alkalmazottat. Ok aztán a dolgok jelenlegi állása szerint munkanélkü-liekké váltak. Olcsóbbért nem árusíthattunk, a 30%-os haszonkulcsot lejjebb már nem lehet vimii. Megjegyzem, Ausztriában ez 120%-os. Az iparűzési adót sem csökkenthettiik, mert akkor kihágást követtünk volna el. Az árut továbbra is Budapesten kellett beszerezni, mert ez az egész rendszer így van kialakítva, minden a fővároshoz kapcsolódik. S egyáltalán: maga az elv, liogy a minőségből lejjebb adjunk - mert csak így lehettek volna alacsonyabbak az áraink -elfogadhatatlan volt számukra. Egy
- A Csarnok Üzletház más tér, más műfaj. Ennek az épületnek kiváló adottságai vaimak arra, hogy bizonyos szempontból a város egyik központi helye legyen. És nem csak a piaci bevásárlásnak. Az igaz, hogy pályázatomat nem egészen úgy fogadták el, mint ahogyan a csarnok szempontjából a legjobb lett volna, de az idő majd engem fog igazolni. Ezalatt elsősorban azt értem, hogy az önkormányzatnak nem kellett volna üzletrész tulajdonait eladni, inkább bérbe adni, mert az így befolyt összeg egy részét mindig vissza lehetett volna forgatni fejlesztésekre.
- Horváth Gábor nem magányos farkas egy kicsit?
- Ez egyáltalán nincs így. Nekem szinte majdnem mindegy, hogy a nagy ötletet ki találja ki, én bármikorfel tudom vállalni mások elképzeléseit is, tudok csapatban dolgozni, de szeretem a saját szakmai elképzeléseimet is kivitelezni. Dávid Zoltán piacfelügyelőben jó partner-
belvárosi üzletet nem lehet olcsóbb áridiázzá alakítani. Az a tény, Iwgy üzletünket - pedig a városközpontban van - kétszer is feltörték, kirakatainkat többször bezúzták csak siettette ezt az egész folyamatot. Ilyenkor nem csak üvegkár keletkezett.
- Törvényszerűnek fogható fel, hogy Kanizsán sorozatosan zárnak be üzletek? - kérdeztem a házaspártól.
- Mi most megpróbáljuk összeszedni az okokat, s ki-ki vonja le a következtetést. A fizetőképes kereslet lassan-lassan eltűnik. S nem csak a horvát. Az a középréteg, amely vevőink többségét adta - beszélgettünk erről többször is a Vá rosi Vegyeskarban, amelynek a titkára vagyok -, vetette közbe Kálovics Ferenc - ma már nem tud nívósabb holmikat vásárolni. Lassan balkáni fizetések lesznek, de a világpiaci árakat viszont szem előtt tartjuk A járidékos költségek nőttek, így például mindenki jól megnézi, hogy hány dolgozót alkalmaz, mennyi bérleti díjat fizet. A konkurencia nagyon nagy lett. Egyik oldalt megjelentek a helyi
re találtam, s úgy hiszem, ketten együtt bevonva a csarnok intézőbizottságát, jól tudjuk menedzselni a városnak ezt a szép épületét. Még azt is megkockáztatom, hogy a város három rendezvényszervező cége a HpLIOSZ, a Ryno és a Rendezvényszervező Stúdió ebben az épületben vagy akár más városi programban együtt tud működni,
- Disznóölés és bál. Ezek a helyhez illő programok?
- Miért ne! Ez egy közösségi épület, tehát nem lehet tőle idegen semmi olyan rendez\\\'ény, amely valamilyen formában az ott dolgozókat, meg a használókat - vagyis a város lakosságát - össze ne hozhatná. Sok ten\'ünk van, most éppen az ún. „csarnokhét" kimunkálásán fáradozunk. Havonta egy héten át másmás kereskedelmi ág, üzlet mutatkozik be, vendégeket hívunk, kiszélesítjük a bolhapiac szolgáltatásokat, s tevékenységben és látványban mindenképpen közeledni szeretnénk a vásárlóközönség igényeihez.
Megpályáztattuk a csarnok arculattervét, s Szabó Katalin dekoratőr tervei alapján már készül az a reklámanyag, amely méltó módon menedzselheti a csarnok tevékenységét.
Büki Erzsébet
kényszeiyállalkozók másik oldalt irt vannak u kínai kereskedők Ahol ugye már ezer forintért is lehet pulóvert kapni. Akinek csak ennyi pénze van, azt nem érdekli a minőség, a különösebb tartósság és esztétikum. Végül szeretném még elmondani - foglalja össze Kálovicsné a legnyomósabb okokat -, hogy mi, régebbi kereskedők azt látjuk, hogy a várost lassan elözönlik a multinacionális cégek, a kínaiak meg a szakmához alig konyító emberek. A helyi kamaráhwk -úgy mint Ausztriában vagy Németországban - kellene szabályozni, hogy egy-egy körzetben mennyi élelmiszeréi iparcikkboltnak van létjogosultsága. Ausztriában, Franciaországban még az óriási bevásárlóközpontok kialakításának is határt tudnak szabni. Nálunk valahogyan, aki bírja, marja alapon folyik minden.
- A legújabb hír alátámasztja a fentieket: A tönkremenő üzletek helyébe jönnek új próbálkozások, most éppen a kis körforgalomnál épülő házban (32!) kereskedő próbál szerencsét.
Büki Erzsébet
Mestersége címere:
VÁLLALKOZÓ „VOLT"
24 l||f|||li| iC KANIZSA - Pio^icupt^^Ud J| 1999. február 5.

HELY KLUB és ART MOZI ALKOHOL- ÉS DOHÁNYZÁSMENTES KLUB! (8800 Nagykanizsa, Sugár út 13. Telefon: 06-20-9770-427) 1999. február hónap
1. (hétfő) 18.00 SZEGÉNY KLUB - Praktikus lelki, orvosi és jogi tanácsok.
2. (kedd) 14.00 KÖZÉPISKOLÁSOK KLUBJA - BOLHAPIAC - Használt
könyvek, taneszközök cseréje és árusítása Piacvezető: Jászberényi József 18.00 SZÁMÍTÁSTECHNIKA KLUB
AZ INTERNET VILÁGA - praktikus kezelési tanácsok 9. (kedd) 13.00 CSILLAGÁSZAT ÉS FIZIKA - A VILÁGEGYETEM 13. (szo.) ZÁRT-KÖRBEN - ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY
19. (pént.) 18.00 ZENESAROK - A BLUES KEZDETE II.
BIG MAMA THORNTON videó- és hangfelvételek 23. (kedd) ZSIGMONDY GALÉRIA (61.)
A NAPRENDSZER CSILLAGÁSZATI FOTÓKIÁLLÍTÁSA 25 (csüt.) 18.00 AZ ELMÚLT IDŐK ÜZENETE XII. - AZ ÁRPÁD-HÁZI
KIRÁLYOK TEMETKEZÉSI SZOKÁSA. Előadó: Szántai Lajos történész - kutató. - Közreműködik: Németh Ferenc zenetanár. Házigazda: Rajnai Miklós. 26.(pént.) 18.00 DEÁK FERENC POLGÁRI KÖR 26. 19.00 ALKOHOL- ÉS DROGELLENES PROGRAM
KIÁLLÍTÁSOK: NAGY ANDRÁS GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA - Megtekinthető február 15-ig a Zsigmondy Galériában! JERAUSEK GYULA fafaragó és CSÖRSZ KLÁRA viseletkészítő kiállítása - Megtekinthető: Csurgón a Csokonai Közösségi Házban február 10-ig!
HONVÉD KASZINÓ
Ady E. u. 7. Tel.: 311-036
Februári. 17.00 PAPÓCSI ZOLTÁN FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA - Megtekinthető: február 19-éig
6. 19.00 A NAGYKANIZSAI REPÜLŐKLUB BÁLJA
14. 10.00 SAKKBAJNOKSÁG
18. 15.00 A BOR FEJTÉSE ÉS TÁROLÁSA
19 18.00 A FEGYVERES ERŐK ÉS TESTÜLETEK
NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJÁNAK BÁLJA
20. 19.00 A CSERHÁTI SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS
GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA BÁLJA
27. 19.00 ORVOSBÁL
INFORMÁCIÓ: Elnökségi ülés: február 9-én és 23-án 14.30 órától. Fogadónap: feb-
ruár S-án és 22-én 14.00 órától.
ERKEL FERENC OLAJIPARI MUVELODESI HAZ Ady E. u. 8. Tel.: 313-040/71612
Február 1-16-áig DANKA ISTVÁN ÉS DR. MOLNÁR JÁNOS FOTÓKIÁLLÍTÁSA GALAMB- ÉS KIS ÁLLAT-KIÁLLÍTÁS - Belépődíj: felnőtteknek 100,- Ft. gyermekeknek 50,- Ft. Megtekinthető: naponta 9-18 óráig. KANIZSAI MŰHELY - kanizsai írók. költők randevúja SZEGFÖBÁL - Belépődíj: 1500,- Ft (Jegyek elővételben igényelhetők az MSZP irodában.) OLAJIPARI NYUGDÍJASOK FARSANGI BATYUSBÁUA A „HEGYEN-VÖLGYÖN" TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET makett- és fotókiállítás
A VIVERE ALAPÍTVÁNY FARSANGI BÁLJA ROCK AND ROLL DISCO - Belépődíj: 250,- Ft IRODALMI KÁVÉHÁZ
A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DÉL-ZALAI SZÖVETSÉGÉNEK FARSANGI BÁLJA. Belépődíj: 350.- Ft. tagoknak: 250,- Ft.
INFORMÁCIÓ: Méhészek szakmai fóruma: 14-én és 21-én. Természetgyógyászati kezelés és tanácsadás: február 3, 10, 17 és 24-én. Anonim Alkoholmentes Klub: febr. 3, 10. 17 és 24-én. Szerepjátszó klub: 2. 9. 16 és 23-án.
4-7-éig
4. 18.00
13. 19.00
18. 15.00
18. 17.00
19. 19.00
20. 19.00
25. 18.00
27. 19.00
THURY GYÖRGY MUZEUM
Fő út 5. Tel.: 314-596
„A MAGYAR KIRÁLYI 17. HONVÉD GYALOGEZRED ÉS ZÁSZLAJÁNAK TÖRTÉNETE" - Megtekinthető: hétfőtől péntekig: 9—15 óráig, szombaton és vasárnap szünnap. A kiállítás megtekintése díjtalan.
KEPZOMUVESZETEK HAZA (Kiskastélv) Erzsébet tér 14-15. Tel.: 313-920
Február 12. 18.00 „CAPRICCIO" - Rada Gyula költő önálló estje 19. 19.00 JAZZ-FARSANG - a Lantos Quartet koncertje
Belépődíj: 500,- Ft. diákoknak, nyugdíjasoknak: 400.- Ft (A Móricz Zs. Művelődési Ház rendezvénye)
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festőművészek kiállítása. Z. Soós István festőművész állandó kiállítása. A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, hétfőn szünnap. A belépés díjtalan.
MÓRICZ ZSIGMOND MUVELODESI HAZ
Hajgató S. u. 1. Tel: 319-202
MEZŐGAZDASÁGI NÉPFŐISKOLA Gazdasági állatok gondozása LAMMAS TIDE KLUB - Belépődíj: 300 - Ft. MEZŐGAZDASÁGI NÉPFŐISKOLA Magyarország mezőgazdaságának helyzete Európában MEZŐGAZDASÁGI NÉPFŐISKOLA Szőlőtermesztés és nemesítés JAZZ-FARSANG - a Lantos Quartet koncertje A rendezvény helyszíne: Képzőművészetek Háza FARSANGI BÁL - Belépődíj: 600 - Ft. vacsora 700.- Ft MEZŐGAZDASÁGI NÉPFŐISKOLA - Borkezelés MEZŐGAZDASÁGI NÉPFŐISKOLA - Ünnepi zárófoglalkozás.
REE-DANCE - nőknek és férfiaknak egyaránt. Nagykanizsán először! - lazító, kondicionáló, önkifejező, kreatív mozgásóra minden kedden 17.00 órától. Vezeti: Bali Judit. Jelentkezés és felvilágosítás: 9-16 óra között személyesen, vagy a 319-202-es telefonszámon.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰV. HÁZ tavaszi gyermekszínházi hérlethirdetése
Március 11. 9.30, 11.00 és 13.30 Saint-Exupery: A KIS HERCEG A budapesti Kötelező Olvasmányok Színháza előadása Április 8. 9.30, 11.00 és 13.30 CITROM KA KALANDJAI - zenés bábjáték
A budapesti FABULA Bábszínház előadása Május 27. 9.30, 11.00 és 13.30 A HOLLÓ EGYÜTTES (Szekszárd) gyermekműsora Bérletek 600 Ft-ért - két részletben is - válthatók. A belépőjegyek ára előadásonként: 250.- Ft. Az előadások helyszíne: a HSMK színházterme.
Február 4. 18.00
6. 18.00
11. 18.00
18. 18.00
19. 19.00
20. 19.00
25. 18.00
27 15.00
INFORMÁCIÓ:
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KOZPONT
(A JPTE Gyakorló Intézménye) Széchenyi tér 5-9. Tel./ fax: 31 -465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10-18 óráig. Tel.: 311-468
Február 4. 13.30 IGRICEK KONCERT
és 15.00 A Filharmónia Budapest KHT szervezésében. Szólójegyek ára: 200 Ft. 16.30 A KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA RAJZKIÁLLÍTÁSA - Megtekinthető: február 28-áig. MÓRICZ ZSIGMOND: LEGY JÓ MINDHALÁLIG - A budapesti Harlekin Színház előadása - bérleten kívül Belépődíj: 250 Ft TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM - A szabadságharc érmei - Előadó: dr. Zsoldi Zoltán
NEMETH PÁL. pécsi szobrászművész kiállításának megnyitója. Megtekinthető: március 6-áig. 10-17 óráig. TARKA-BARKA MŰHELY- Farsangi maszkok készítése BAJOR-KOÓS KABARÉ
Belépődíj: I. hely: 800,- Ft. II. hely: 600,- Ft. pótszék: 500.- Ft. MERÉSZ-ZENESZ KONCERT ÉS VÁROSI ZENÉSZ BÁL -A koncerten fellépnek: Tüttő István. Törőcsik Pál, dr. Dűli Gábor, dr. Tolnai Sándor... a HSMK Vegyeskara, Funkygroove. Kollonay Zoltán. Szervezi: a HSMK Vegyeskara.
Belépődíj: Merész-Zenész koncert: 500,- Ft. Zenész Bál: 1000 - Ft (hidegvacsorával) A bálra jegyek csak elővételben válthatók! IDŐSEN IS EGÉSZSÉGESEN - Előadássorozat nyugdíjasoknak HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM Dél-Zala természeti értékei - Előadó: Palkó Sándor 19.00 „Áthidalni a hézagot" - DROGELLENES DISCO Meglepetéssel. Belépődíj: 200.- Ft.
9.
10.
10.
II.
13. 16.
21.
24. 24.
27.
11.00 és 14.00 15.00
18.00
14.30 20.00
19.00
15.00 17.00

KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MUVELODESI HAZ
Csengery út 67. Tel.: 311-195
Február 1-23-áig VÁRÓTERMI TÁRLAT
Ludvig Zoltán és Kotnyek István festőművészek kiállítása
4. 14.00 FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
13. 15.00 A MÁV ÓVODA FARSANGI BÁLJA
16. 17.00 FARSANGI BÁL NYUGDÍJASOKNAK ÉS
KERTBARÁTOKNAK
20. 10.00 MOZDONYVEZETŐK FARSANGI BÁLJA
24. 18.00 VÁRÓTERMI TÁRLAT
- kiállítás Jerausek Gyula fafaragó alkotásaiból
25. 18.0(1 SZŐLÉSZETI - BORÁSZATI JÓTANÁCSOK
Előadóv Kovács László agrármérnök
MINDENKI HAZA
88011 Nagykanizsa, Kápolna tér 2. Tel.: 318-275
Február 5. 20.00 .JELMEZES FARSANGI BÁL 16. 18.00 NYUGDÍJAS FARSANG
INFORMÁCIÓ: Matematika szakkör: pénteken 17.00 órától, vezeti: Karácsony József. A fazekas szakkörbe folyamatosan lehet jelentkezni. Vezeti: Kovács Emese.
ZENÉVEL AZ ÚJSZÜLÖTTEKÉRT - Jótékonysági hangverseny a nagykanizsai Kórház Szülészeti Osztálya javára 1999. február 28-án (vasárnap) 19.00 órától a HSMK-ban. Házigazda: dr. Erdős Lászlóné. Belépődíj: 500.- Ft.
A ,JFEST1NATA FIATALOKÉRT" ALAPÍTVÁNY BÁLJA - 1999 február 13-án (szombaton) 20.00 órától a Hubertus étteremben.
A szűkebb és tágabb környezetünkben kialakult mindennapi gondok, a komolyzene megszólaltatásának és befogadásának esetenként fáradságos folyamata kevés lehetőséget ad az önfeledt, szórakoztató és igazi kikapcsolódást nyújtó koncertekre. Mindannyiunk közös érdeke, hogy Nagykanizsa zenei élete minél színesebb és értékesebb legyen, e közös cél talán eltünteti az esetleges konfliktusokat.
Egy kuriózumszámban menő „Merész Zenész" koncertre invitáljuk Önöket, amely a szórakozás mellett lehetőséget ad különféle zenei stílusok, zenészek és zenekedvelők találkozására. A koncerten merész zenészek, merész zenét szeretők, merész zenei paródiákat adnak elő, hiszen itt minden fellépő tőle szokatlan, más műfajban mutatkozik be. A rendezvényt Tüttő István polgármester úr nyitja meg. ÍZELÍTŐ A FELLÉPŐK NÉVSORÁBÓL:
Tüttő István, Törőcsik Pál, Tarnóczky Attila, dr. Ruttner Pál, dr. Tolnai Sándor, dr. Knausz József, Funkygroove, Bojtár Együttes, Balogh Tünde, Happy Singers Quartett, Igricek Együttes, Katzné Szabó Mariann, Major Lajos, Régi Zene Műhely, Szabó Imre, Tatár Csaba és a „Roma Dáridó", Tulipán Krisztina, dr. Vári László, Vámos Béla, Viszló István, Kollonay
\'f.\'
Február 21. 19.00
MERESZ-ZENES2 KONCERT ÉS VÁROSI ZENÉSZBÁL
A KONCERTEN FELLÉPNEK:
• Tüttő István,
• Törőcsik Pál,
• dr. Dúll Gábor,
• dr. Tolnai Sándor...
• a HSMK Vegyeskara,
• Funkygroove,
• Kolonnay Zoltán.
Szervezi: a HSMK Vegyeskara...
Belépődíj: Merész-Zenész koncert: 500 Ft Zenész-Bál: 1000 Ft (hidegvacsorával)
A bálra jegyek esak elővételben válthatók! _
Zoltán és a HSMK Vegyeskara. Házigazda: Vajda Zsuzsanna.
Meghívott sztárvendégünk: Sarantis Mantzourakis, aki a - buzuki virtuóza - görög turnéja után mindeddig soha nem hallott, igazi zenei csemegével, különleges meglepetéssel kedveskedik a közönségnek.
A hangverseny bállal folytatódik. Reméljük, a kötetlen kikapcsolódás alkalmával új barátságok szövődnek, új tervek születnek. A szereplők tiszteletdíj nélkül vállalták a fellépést. A koncertre kiadott belépőjegyek a két rendezvény lebonyolításának költségeit fedezik.
Bízunk abban, hogy Önökkel is találkozunk a közönség soraiban vasárnap este a HSMK színháztermében, jövőre pedig akár szereplőként a II. „Merész Zenész" koncerten.
Nagykanizsa, 1999. február 15.
Tisztelettel:
Katona Noémi
karnagy
Kollonay Zoltán
zongoraművész
1999. február 19. ( KANIZSA - ) lllll 23

JtfajAíoö
cqy JcleelAetel/en/ Jart mu/a/sáyra>, me/y Jeóraár AaoúnaA f$. nafáán, a. 9G>c/á/y u/<xü
.9i/őseA 9űu/fjá/xui tarüí/iÁ m&p. fó órai Aeaeleiul.
jHiuel oárjaA a- kedoe& oet
./c&z maszAaoerse/iy, tom&a/a, c/úumi -c/á/umr, zctte-ftona, tánc, miy a Aei/oa/tA- tartja.
„iíi/y Aozzo/v ív oenaty?
öaját/miyát, </e /eg/őA/fty a />e/éfrötúja/, ami nem más, mi/il a /é/ező /e<fjo/>/> Aet/oe, tz a naj> azért oan, Aoyp a /xítjc/edje.
i i rrii /e&z/ a& esl/énypOfUjO\'?
íz/, majd müu/e/(Ai maya mo/u/ja. íTá/i a maszAáA\\ cset/ése - óot/ása ? C7á/t a fom/>o/á/t mey/iyert tortája ? JfeAet, /toyy a Jö</gat azon&an, sem a ÁézAe/i, se/n a /iax/nm,/ia/ie/n a szú>é/>c/i uiAeti Aaza a szerencséseizaa.
OTeAát nv/e/eafa/eAraár c/>é/i/eAr QruieA, van . J/e^/e/je / 9&r€sse a 96/á/y 9&t/6/>a/iJeAraár f2-én fó órai AezdetteJ az £$yesi/e/t Jzociá/is ,%/éz/nény ü/ei /ey/uiyya/>l> Jiirsanyi áá/jál, .r Aioá/tjuA/ éreaze> nagyon,Jél mayái oc/fistAs/
játsszon, száraAozzon, éneAe/jen, nevessen* ae/á/tA- / i lzerc/e//cJ oárjnA mi/uAi/uiyioAal /
ÁLDOTT
VÁSÁR-rcApttfnir
l/önjvl\\ UiV
1999. február 13-án sor keililt a CSARNOK ÜZLETHÁZ ökumenikus megáldására Erdős Géza kerületi esperes, Balogh Tibor református lelkipásztor és Deme Dávid evangélikus lelkipásztor által. Fellépett a Szikla Együttes a HSMK vegyeskara és Horváth István Radnóti-díjas versmondó.
_ 5SK
I
I
1
OVISULI
A Péterfy Sándor Altalá- • nos Iskola lanlcslülclc szervezésében 1999. február 13-án ,,Iskolás lc- || szek" című rajzkiálIításá- 11 nak megnyitójával velle kezdetei az idei ovi-suli. A kiállításon a Platán sori. Attila, Rózsa, Csoko- § nai. Hevesi úti nagycsoportos óvodások mutatkoztak be munkáikkal.
KÖLTŐI EST A KISKASTELYBAN
A Hevesi Sándor Művelődést Központban került sor
1999. február U-én Rada Gyula költő „capriccio" című önálló estjére,
Bedo Csaba Radnóti-díjas versmondó,
Immmm m w, fi!
iiiiiiii Ilii 11 1 §! uí...! LM
ss
NYÍLT NAP
Kedves Szülők!
Nagy szeretettel várjuk nagycsoportos óvodás gyermeküket a Petőfi-Vécsey Általános Iskola első osztályába. Az iskola az általános követelményeken túl kiemelten foglalkozik:
az egészséges életmódra neveléssel
az iskolához és a nevelőkhöz való érzelmi kötődés kialakításával az örömteli tanulással és a sikerélmény nyújtásával
- az érzelmi biztonság és a nyugodt légkör megteremtésével
- egyénre szabott pedagógiai módszerekkel
Iskolánk elhelyezkedése és adottságai biztosítják, liogy egészséges, nyugodt
környezetben folytathatják tanulmányaikat diákjaink. Különösen a Sétakert közelségét és a Városi Uszoda lehetőségeit kívánjuk kihasználni munkánk során.
Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat:
Riechel Krisztina és Kósa Judit tanítónők
1999. február 23-án kedden és március 3-án szerdán 9 11 óra között ;t Vécsey út 6. szám alatt nyílt napunkon megismerkedhetnek iskolánkkal és találkozhatnak nevelőinkkel.
Szeretettel várjuk n kedves szülőket gyermekeikkel együtt.
Benedek Miklós igazgató

XI. évfolyam 9. szám • 1999. március 5.
L65FU
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
Megjelenik 20.000 példányban
/\\> 0 % vY > v>
j j J J P1AQYKAMIZSA 1999. március 16-31.
Március 16.18.00 HSMK-kiállítóterem
CSISZÁR ELEK festőművész kiállítása Március 16.19.00
HSMK színházi előcsarnok
MAGYAR VIRTUÓZOK KAMARAZENEKAR Közreműködik: Szenthelyi Miklós hegedűművész. Belépődíj: 400 Ft
Március 17. 9.30,11.00 és 13.30 HSMK-színházterem
LEVENTE PÉTER zenés gyermekműsora Belépődíj: 250 Ft Március 18.19.00 HSMK színházterem
ZENE-SZÓ
MIKLÓSA ERIKA (szoprán) estje Közreműködik: Kovácsházi István (tenor) Zongorán kísér: Harazdy Miklós Belépődíj: 500 Ft Március 19.19.00
HSMK-kamaraterem JAZZKONCERT
Vukán György (szóló) és a Kaltenecker Trió Belépődíj: 400 Ft Március 21.19.00 HSMK-kamaraterem
M.É.Z. Együttes
Skót és ír népzene magyar nyelven Belépődíj: 300 Ft Március 23.19.00
HSMK-színházterem KONCZ ZSUZSA KONCERTJE Belépődíj: 1100 Ft Március 24.18.00
Képzőművészetek Háza Játssz újra Bachot! NÉMETH FERENC brápsaestje Belépődíj: 200 Ft Március 27.19.30
Felsővárosi-templom HAYDN: NELSON-MISE A HSMK Vegyeskarának koncertje Közreműködik:
a Pécsi Szimíonikus Zenekar Belépődíj: 300-400-500 Ft Március 31.19.00
HSMK-színházterem LISZT FERENC KAMARAZENEKAR Hangversenymester: Rolla János Belépődíj: 700 Ft
Információ és jegyelővétel: 311-468-as telefonon
Mi van a város bukszájában?
A kanizsai közgyűlés keddi ülésén elfogadta a város 1999. évi költségvetését. Tüttő István polgármester, a költségvetési rendelet előterjesztője bevezetőjében elmondta, hogy hosszadalmas, nehézkes tárgyalássorozat végén az optimális megoldást nem lehetett elémi. Több mint százmillió forinttal kevesebb jutott szociális-egészségügyi célra mint a benyújtott igény, és megszűnő tételek
Kitüntető címek
A nagykanizsai Önkormányzat márciusi első összejövetelén zárt ülésen határozott a városéit tevékenykedők kitüntető címeinek átadásáról, melyen a következő döntés született:
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" címet Lovrencsics Lajos, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke és Fülöp Antal, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör egykori titkára; „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" címet Berkes József nyugalmazott építész-tervező; „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" címet Kardos Ferenc könyvtáros; „Nagykanizsa Oktatásáért" címet Szebenyi Mária címzetes igazgató és a Rózsa úti Általános Iskola Tantestülete érdemelték ki. „Nagykanizsa Kultúrájáért" címet dr. Kígyóssy Lászlóné könyvtáros; „Nagykanizsa Sportjáért" címet Soproni Tibor sportfotós és egykori atléta; „Szekeres József\' díjat dr. Joós László nyugalmazott osztályvezető főorvos; „Pais Ferenc" díjat pedig dr. Lukácsa Erzsébet aljegyző mondhatja majd magáénak. Nagykanizsa Megyei Jogú Város címere kisplasztikát kapja Rostonics László, Letenye város polgármestere, valamint posztumusz díjat dr. Kreiner Zsigmond, a Nagykanizsai Városi Kórház néhai osztályvezető főorvosa.
Az érintettek a Város Napján, április huszadikán ünnepi közgyűlés keretében kapják kézhez kitüntetéseiket és az ezzel járó pénzjutalmakat.
is jellemzőek az idei költségvetésre. Mint a polgármester indoklásában elemezte csak ilyen áron maradhatnak működőképesek más ágazatok. Hangsúlyozta, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben sem szabad lemondani azokról a beruházásokról, amelyek közé tartozik az új hulladéklerakó, a könyvtár, a logisztikai központ és az ipari park is. Mindent megtesz az önkormányzat azért, hogy más le-
hetőségeket kutasson fel a költségvetés hiányából fakadó városüzemeltetési problémák megoldására. Tüttő István rámutatott arra is, hogy hozzáláttak a vagyon értéknöveléséhez is, kiemelt feladatnak tartja az önkormányzat, hogy a vagyonfelélés megszűnjön, a következő években a hitelállomány ne növekedjen. (Folytatás a 4. oldalon, az Ülésezett az önkormányzat című írásunkban.)
Ezt jól kisütötték!
A Méry ABC megnyitásán városunk polgármestere, Tüttő István is kivette részét az éjjel-nappali szolgáltatásból.
(Bővebbet a 7. oldalon olvashatnak a Méry-csoportról)
Vu/r/
Vándorlegények
Az Oktatási Minisztérium elfogadta a Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola kérését, amely az Alpok-Adria Régió Vándorlegény Vetélkedő 2000. évi rendezésére vonatkozott. Ennek a nemzetközi versenynek a megszervezésére Nagykanizsán és Zalakaroson kerül sor, amelyre az iskola február 11-én megkapta a minisztériumtól a felkérést.
A vetélkedő szervezőbizottságának alakuló ülésére március 4-én került sor. A napirendi pontok között szerepelt az Alpok-Adria Régió Vándorlegény Vetélkedő története és ars poeticája, a vetélkedő szakirányainak kijelölése és hivatalos nyelvének megállapítása, a finanszírozás kérdései. Az alakuló ülésen jelen volt többek között Tarnóczky Attila alpolgármester, a kanizsai szakközépiskolák vezetői, Kotnyek István a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, Varga Zsófia a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagykanizsai irodájának vezetője. Az Alpok-Adria Régió Vándorlegény Vetélkedő az 1994-95-ös tanévben indult el a Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére. Célja az euró-
Ííjjss
Hallható lesz újból a tavaly már megszokott Tavaszi Zenei Fesztivál szignálja, amelyet Baráth Zoltán, a Zeneiskola igazgatója komponált, hiszen második alkalommal idén is megrendezik a Hevesi Sándor Művelődési Központ által szervezett Tavaszi Zenei Fesztivált. A Március 15-től 31-ig tartó programsorozaton a zene minden területe képviselteti magát, a kamarazenétől a .szimfonikus zenekarig, a komolyzenétől a jazzig.
A fesztivál tervezett költségvetése két és fél millió forint, amelyből 750 ezer forintot biztosít az önkormányzat. Hz a támogatás fele a tavalyinak.
A Tavaszi Zenei Fesztiválon az országos. és világhírű művészek mellett nagykanizsai tehetségek, előadók is fellépnek, így hallható Németh Ferenc brácsaestje és a HSMK Vegyeskarának koncertje, amelyen a Pécsi Szimfonikus Zenekar közreműködik. A rendezvény színfoltjaként egy kiállítás is megtekinthető lesz. Csiszár Elek Siófokon élő festőművész eddig még nem állított ki Nagykanizsán, most életművéből rendeznek tárlatot. A tíz színvonalas rendezvény három helyszínen fog zajlani a Hevesi Sándor Művelődési Központban, a Képzőművészetek Házában és a Felsővárosi templomban. A rendezvény egyik különlegessége Miklósa Erika, koloratúrszoprán estje lesz. rajta kívül még fellép Vukán György és a Kaltenecker Trió, a M.É.Z. együttes, Koncz Zsuzsa és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A gyerekek Gryllus Vilmos és Levente Péter zenés műsorát
pai szakképzés összemérése a magyar szakképzéssel. A vetélkedő során az Alpok-Adria térség szakközépiskoláinak végzős diákjai mérik össze tudásukat. Magyarországot Zala, Baranya, Somogy, Győr-Moson-Sopron és Vas megye képviseli, valamint részt vesznek még Ausztria, Olaszország, Horvátország, Németország és Szlovénia csapatai. A diákok öt területen (szálloda és idegenforgalom, közgazdaságtan, elektrotechnika, gépészet, divat és textilipar) mérik össze a tudásukat. A 2000-ben Nagykanizsán megrendezendő háromnapos vetélkedő előkészítésekor felmerült. hogy informatikában, lakberendezésben és bútoriparban is versenyezzenek a résztvevők.
A március 4-ei alakuló ülésen kiosztották a feladatokat, így a gasztronómiai versenynek a Thúry, a közgazdaságinak a Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, az elektronikainak és az informatikainak a Zsig-mondy-Winkler Műszaki Középiskola, a gépészetinek a Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola lesz a házigazdája.
L.Zs.
láthatják. A nyitókoncertre március 16-án kerül sor, amelyet a Magyar Virtuózok Kamarazenekar mutat be. A műsorban elhangzanak Csermák Antal, Liszt Ferenc. Dohnányi Ernő és Bartók Béla művei.
A programokra a jegyeket már meg lehet vásárolni a HSMK jegypénztárában. Az árakat úgy állapították meg, hogy mindenki számára megfizethetők legyenek, a legolcsóbb 200, míg a legdrágább 1100 forintba fog kerülni.
L.Zs.
Könyv Kanizsáról
Most ünnepeljük Szent István királyunk koronázásának ezer éves évfordulóját. Ehhez szeretne hozzájárulni Komlóssy Viktor író, akinek eddig 12 könyve jelent meg. A millenniumi ünnepségekkel kapcsolatban szeretne több könyvet is megjelentetni, például a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország" címűben a dunántúli városokról ír, amelyben Nagykanizsát is megemlíti. Az író gondolt arra is, hogy külön könyvet is megjelenthetne Nagykanizsáról. A levelében felveti, hogy a város anyagilag is hozzájárulhatna a könyv kiadásához, esetleg vállalhatná a kinyomtatást.
L.Zs.
A JPTE Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője dr. lvancsics Imre egyetemi docenst, az elmúlt év közepén levélben tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal a Szamel-ösztöndíjjal kapcsolatban arról, hogy elvileg ebben az esz-
UTAZAS \'99
Az UTAZÁS \'99 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást és Vásárt március 24-től 28-ig rendezik meg, amelyen a Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság térítés nélkül helyet biztosít a régió kistérségeinek. A közös installáció költségeihez a résztvevők számától függően kell hozzájárulni.
Nagykanizsa idegenforgalmi, turisztikai célkitűzései indokolják, hogy a térség ne maradjon ki ebből a bemutatkozási lehetőségből. További költségekkel jár azonban a bemutatandó anyagoknak az előkészítése, szállítása és a kiállítás rendezése, hiszen az 1998. évi Kanizsa Napok anyaga részben hasznosítható. A kiállítás becsült költségigénye így 3-400 ezer forint lenne.
L.Zs.
Szamel-ösztöndíj
tendőben lehetőség nyílhat az ösztöndíj támogatására a város részéről. Dr. lvancsics Imre jelezte február 9-i levelében, hogy idén tavasszal baráti beszélgetést szerveznek az ösztöndíj je-
lentősebb támogatóinak, amelyre a Polgármesteri Hivatal képviselőit is meghívják.
Az ösztöndíj támogatását az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság soron következő ülésén tárgyalja.
L.Zs.
További információirt hfv|a a 06 80 450-450-es zöld számotl http://www.westel.hu WESTEL IRODÁK: NAGYKANIZSA, 6800 DEÁK TÉR 12., TEL.: (06 93) 310-460. RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-408 • ZALAEGERSZEG. 8900 KÖLCSEY ÚT 2.. TEL: (06 92) 324-881, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 415-700 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT MÁTÉ JENŐ RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-591
WESTEL FORGALMAZÓK: KESZTHELY, NÍVÓ KERESKEDELMI KFT, 8360 FEJÉR GY. ÚT 2. TEL.. (06 83) 314-431, RÁDIÓTELEFON (06 60) 398-611. MOBIL ALARM BT, 8380 KOSSUTH U. 20.. RÁDIÓTELEFON: |06 601379-190\' NAGYKANIZSA, MAGYARTEL BT.8800 KÓRHÁZ ÚT 12. TEL.: (06 93) 325-000, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 378-888 • ZALAEGERSZEG, M0RG0 KFT, 8900 DÍSZ TÉR 7., TEL: (06 92) 313-638, RÁ0IÓTELEF0N: (06 60) 327-386 • ZALASZENTGROT, NÍVÓ KERESKEDELMI KFT, 8790 BATTHYÁNY ÚT 4., TEL. (06 831 360-354, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 378-800 • HEVIZ, KUTASSY ZSOLT, DEÁK TÉRI ÜZLETHÁZ, TEL (06 83) 340-050, RÁDIÓTELEFON: (06 601621-200
FEJTŐ-KÖNYV
Nagykanizsa Díszpolgára, Fejtő Ferenc közelgő 90. születésnapjára idén májusban, a könyvhétre tisztelgő kötetet szerkeszt Litván György, Kende Péter, Széchenyi Ágnes és Papp Gábor, amelybe Fejtő hazai és külföldi barátai és tisztelői írnak az ünnepelt életművéhez kapcsolódó tanulmányokat és esszéket. Mintegy 30 ismert személyiség írását adják közre Göncz Árpád elnök úr beköszöntőjével. A mintegy 1000 példányban, a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelenő könyv javarésze tiszteletpéldányként jut el az olvasókhoz. A szerkesztők Fejtő Ferenchez kiváltképp kötődő két város, a szülőváros Nagykanizsa és Pécs önkormányzatát szeretnék megnyerni, hogy könyvtáraik, iskoláik, közintézményeik számára bizonyos példányszámú kötetet vásároljanak meg.
L.Zs.
ffii^^^^^^^^^VTí ífiíl i / / fX/iiiilfíJra Vásároltam egy 0660-as tele-WfTnTnff 11lCH PfrM^^^mHSwKi font\' mert most mlr|dÖ3Sze nettó7900
forinttól elvihető! Sót, a 0660 Otthon kedvezmény révén mostantól 20%-kal kedvezőbb tarifával hívhatom az álta-... j lam megadott vezetékes körzetszamot.
Mi több, ezt az új szolgáltatást három hónapig ingyen vehetem Igénybe! Ráadásul az új mobiltelefonommal 1999-ben is a legkedvezőbb percdijakkal beszélhetek. Csak azt sajnálom, hogy nem az Interneten rendeltem meg, mert akkor még 10%-kal olcsóbb lett volna...
1999. március 12.
15

KULTURÁLIS ALAP FELOSZTÁSA
Városvédő Egyesület Honism. Köre Várostörténeti tanulmány 50 E Ft
Pék Pál A költő 6. verseskötetének
támogatása 75 EFt
Pedagógus Női Kar Orsz. Ped. Énekkari találkozóra és
működésére 160 EFt
Vargovics Józsefné Horváth Folklórfesztivál 20 EFt
Hevesi Sándor Ált. Isk. Képzőműv. Galéria
működtetésének támogatása 30 E Ft
Városszépítő Egyesület Palin Irodalmi művészeti tev.
Kultúrált körny. Végz. Munk % EFt
Pannon Tükör kulturális f. A folyóirat 1999/1. számának
támogatása 200 EFt
Városi Vegyeskai A Városi Vegyeskar támogatása 100 EFt
Nagykanizsai Fafaragók Egyesülete 2 db fafaragó kiállítás rendezése 40 EFt
Közművelődési és
Városszépítő Egyesület Miklósfa Mindenki Háza működése 500 E Ft
Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete Nyári Képzőművészeti Tábor 30 EFt
Kanizsa Csillagai Magyarországi és külföldi utak
támogatása 30 E Ft
HELY Alapítvány A HELY Klub és Art Mozi
működési támogatása 200 E Ft
Zemplén Gy. Altalános Iskola Bábfesztivál 30 E Ft.
Zemplén Gy Altalános Iskola Színjátszó Találkozó 20 EFt
Zemplén Gy. Altalános Iskola Országos Zene és Műv. tört. vet.
1999/2000 30 EFt
Kanizsa Hagyományápoló Egyesület Nagykanizsán megrendezésre
kerülő műsorok 70 EFt
Pünkösdi Királyság előkészítő
csoport Pünkösdi Király-választás 20 EFt
Rozgonyi Altalános Iskola „Arany János" városi
szavalóverseny 30 E Ft
Kustár Zsuzsa iparművész Városi képzőművész szakkör
működtetése 30 EFt
Nk-i Zenepártolók Egyesülete Szimfonikus Zenekar
Szimfonikus Zenekar 1999. évi koncert 200 EFt
Nk-i Zenepártolók Egyesülete Tanári Fúvósötös
Tanári Fúvósötös hangverseny-sorozat 50 EFt
Állami Zeneiskola Zala Megyei Kamarazenekari
Fesztivál tám. 80 EFt
Állami Zeneiskola Fúvószenekar Balatonkeresztúri
Fúvószenekari Tal. 20 EFt
Állami Zeneiskola Vonósnégyes ifjúsági koncertjeinek
támogatása 50 EFt
Szivárvány Gitáros Gyermekcsoport Gitáros nyári tábor 30 E Ft
Cseke József - Patkó Banda Patkó Banda Népzenei Együttes
támogatása 50 EFt
Rózsa úti Általános Iskola Gyermekjáték és tánctalálkozó 35 EFt
ThÜry György Múzeum Múzeum tört. Dok. Tárában őrzött
fénykép repró kész. 20 E Ft.
Thúry György Múzeum Régészeti kiadvány tám. 2000. jún. 50 EFt
Magyar Vakok és Gyengénlátók Vendégszereplések támogatása 25 EFt
Szikla Közösség Ladik Könnyűzenei Fesztivál.
Apostagra utazás 20 EFt
MCKSZ Zala Megyei Tagszövetség V. Roma Kulturális Nap (jubileumi) 20 EFt
MCKSZ Zala Megyei Tagszövetség X. Kulturális és Sportnap
megrendezésére (jub.) 20 EFt
1999. március 12. 115
TUNGSRAM Hevesi s. Irodalmi tájolás a
Versmondókör határontúli magyar területekre 50 E Ft
Fehér Kígyó Hagyományőrző Egy Útiköltség belföldi fellépésekre 30 EFt
Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház Kodály Művelődési Házi Napok 20 EFt
Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház Kismesterségek műhelye 30 EFt
Bojtár Együttes Bojtár E. magyarországi tábor, fesztiválrészvétel 50 EFt
Erkel Ferenc Olajipari Műv. Ház Dél-Zalai Néptáncegyüttes működtetése 70 EFt
Erkel Ferenc Olajipari Műv. Ház Kanizsa Műhely és Irodalmi Kávéház működtetése 20 EFt
Körösi Csorna Sándor Ált Isk. Zenei Műveltségi Vetélkedő 5 EFt.
Körösi Csorna Sándor Ált. Isk. Kodály Zoltán Kórustalálkozó isk. kórus rész. 35 EFt
Farkas Zsuzsa Nyári művésztelep Barcs 15 EFt
TIT Öveges József lsm. Egy. HSMK Csillagászati Szabadegyetem 30 EFt
Hevesi Sándor Művelődési Központ Gyermekszínházi bérletes előadások támogatása 100 EFt
Kamera \'67 amatőr stúdió Független film- és videoszemlékre filmek 20 EFt
Kanizsa Fotóklub Fotópályázatokon való részvétel 20 EFt
Hevesi Sándor Művelődési Központ Tavaszi Zenei Fesztivál 750 E Ft
Hevesi Sándor Művelődési Központ Nemzetközi Jazz Fesztivál 750 E Ft
Hevesi Sándor Művelődési Központ Kiskastély-koncertek 50 EFt
Erkel Ferenc Olajipari Műv. Ház Olajbányász Fúvószenekar fenntartása 100 EFt
Városi Könyvtár Helytörténeti szolgáltatás bővítése 50 EFt
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nemzetközi Néptáncfesztivál \'99 250 E Ft
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Népzenei sorozat 1999. X.-2000. III. 70 EFt
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Mezőgazdasági Népfőiskola - előadássorozat 50 EFt
„Kiskanizsa" Kulturális Egyesület Zala Gyöngye Táncegyüttes önálló est 60 E Ft
Igricek Együttes Magyarországi fesztiválokon való részvétel 1998. ápr.-okt. 50 EFt
„Nagykanizsai Református Gyülekezetért" A. „Kanizsai Esték" előadássorozat 20 EFt
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Eraklin táncklub önálló táncbemutató estje 20 EFt
Nk-i Honvéd Kaszinóért Alapítvány Orsz. és külf. mazsorett-fesztiválokon sz. 50 EFt
Kanizsa Újság Kft. Kulturális Magazin (Kanizsa Dél-Zalai Hetilap) 200 EFt
Thúry Szakközépiskola Identitás Szabadegyetem 200 EFt
Püski Kiadó Bacsa Gábor kötet 40 EFt
Simon Dezső Deák Ferenc a haza bölcse 10 EFt
Mindösszesen: 5700 E Ft
Kulturális feladatokra biztosított mindösszesen 5700 e Ft felosztása
Kulturális Alap 5000
Városi rendezvényekre 500
1998. évben visszautalt 200


INGATLAN
Másfél millió forintért eladó! Egyszobás, komfortos (konyha, fürdőszoba, WC, spájz, parkettás szoba) konvektoros lakásomat 1,5 millió forintért eladnám. Érd.: 312-305-ös
telefonon 12-13 óráig. (30386 K)_
Önkormányzati lakásomat (egyszobás. 42 nm-es. egyedi gázfűtéses, komfortos) nagyobb önkormányzatira cserélném. Lehet központi fűtéses is. „Irányár" jeligére a szerkesztőségbe Nk. Pf. 154-re várok ajánlalo-
kat. (303X7 K) _
1 szobás, egyedi fűtéses, belvárosi, nem megvásárolható önkormányzati lakást 1,5 vagy 2 szobásra cserélnék értékegyezletés-sel. Ajánlatokat „Belvárosi" jeligére, Nk.
Pf.: 154 címre kérek. (30351 K)_
A kiskanizsai temető keleti oldalán 470 n-öl belterületi ingatlan bérbe kiadó vagy eladó. Érd . 93/312-973-as telefonon (30385 K) Haláleset miatt eladó Ujförhénc 119. sz. alatti Gazdag-féle szőlőbirtok. Érd.: 319-224-es telefonszámon az esti órákban vagy Kiskanizsa, Templom lér 3. Özv. Gazdagné. (30381 K)
Nk-n családi házal vásárolnék 100 nm-ig. „Szeptember" jeligére várok ajánlatokat a Nk Pf. 154 alá.(30382 K) Balatonberényben 245 n-öl külterületi ingat-lan érvényes építési engedéllyel eladó. Erd.: az esti órákban a 94/337-729-es lelefonon.
(30407 K)_
Lakási vásárolnék 1.400.000,- Ft-ig, vagy drágábbal személygépkocsi beszámításával. Érd.: 82/496-293-as telefonon. (30306 K) 8-as főúl mellell. kirándulóhelyen, éves üze-meltetésű, melegkonyhás vendéglő éttermi berendezéssel, felszereléssel eladó. Tetőtérben lakás, működő szobakiadással. Összterület: 165 nm. Irányár: 14,5 M Ft. Érd.: a szerkesztőségben. 310-540. (27987 K) Miklósfán építési lelket vásárolnék. Ajánlatokat: egész nap 323-51 l-es telefonra kér-jük. (30408 K)_
Terménydaráló 220 V-os újszerű állapotban eladó. Ar: 15.000 - Ft. Érd.: 93/312-973-as telefonon. (30388 K
HIRDETÉSEKET Kani/sa Újsá« Kit. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Terv u. 3. sz. alatt) VESZÜNK FEL!
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton nyaraló 300 n-öl területtel eladó. Érd.: 93/325-
582-es lelefonon. (30409 K)_
1 +félszobás gázas. 4. em-i lakás eladó. ían 2,5 M Ft. Érd : 93/320-111 Plánder Ingatlanközvetítő. (30413 K)__
2+1 félszobás összkomfortos lakás eladó. Irányár: 2.8 M Ft. 93/310-111. Plánder Ingatlanközvetítő. (30414 K)_
1+2 félszobás összkomfortos lakás eladó. Irányár: 3 M Ft. 93/320-111. Plánder Ingat-
lanközvetítő. (30415 K)_
Kiskanizsán 2 szobás, gázas családi ház eladó. Irányár: 3.5 M Ft. 93/320-111 Plánder
Ingatlanközvetítő. (30416 K)_
Szepelneken 4 szobás, gázas. műhelyes 2020 nm lelkes esatádi ház eladó. Irányár: 5
M Fi. 93/320-111.(30417 K)_"
Plánder Ingatlanközvetítő keres eladó lakásokai Nagykanizsán teljes körű lebonyolítással és albérleteket. 93/320-111. Nk. Kazan-
lakkrt. 9. (30418 K)_
Rózsa utcában fszl-i, 3 szobás lakás eladó. Érd.: 93/316-277-es telefonszámon (30427
Kl_
Kiskanizsán fürdőszoba nélküli, jelentős felújításra szoruló kis családi ház eladó. Irányár: 1,2 M Fl. Tel: 93/317-157. 17 óra ulán. (30429 K)__
JARMU
Nissan Sunny 1,5 GL 1983 decemberi, felújított karosszériával, másfél év műszakival eladó. Irányár: 250.000 Fl. Érd.: 93/317-032 vagy a 30/9.361-402 lelefonon. (28942 K)_
Eltűnés miatt adtunk ki országos körözést RÓZSAHEGYI GABRIELLA Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/b. sz. alatti lakos ellen, aki 1999. március 12-én az esti órákban távozott el lakásáról, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelt nem adott magáról
Személy leírása:
16 éves, 170 cm magas, rövid fekete hajú, átlagos lestalkatú, szeme kék színű. szélesedő oirtövű, kissé vastag szájú.
Ruházata:
Zöldes színű pulóvert, fekete színű szűk nadrágot és sölél félcipői viseli.
Különös ismertetőjele nincs.
A vizsgálat adatai szerint ez év március 12-én családjával együtt a szent-györgyvári hegyen volt. onnan kerékpárral indult haza, majd kerékpárját lakásukhoz támasztotta le onnan eltávozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Kérem az olvasókat, hogy akik érdemleges információval rendelkeznek Rózsahegyi Gabriella tartózkodási he-
lyére vonatkozóan, legyenek bejelentést a 312-190-es telefonszámon, a 107 segélyhívón, vagy személyesen kapitányságunkon. a Király u. 49. sz. alatt. Bejelentésüket előre is megköszönöm.
Horváth István
rendőr őrnagy
Simson B50-es és Honda típusú pizzás, hurkolt motor eladó. Érd.: Nk, Bagolai sor 4. Tel.: 93/316-688. (30421 K)_
GARAZS
Garázsi vásárolnék a keleti városrészben. Ajánlatokat a 06-60/468-940-es telefonszáma kérek. (30390 K)_
Nagykanizsán a Jókai úli garázssoron garázs eladó. Érd.: 17 óra után a 93/316-88l-es le-
lefonon. (29557 K) _
Nagyválhy utcában garázst vennék, ugyanitt beépílelt szekrény eladó. Érd.: Halasi Pál. Nagyyálhy 3/A. Tel.: 326-874. (30400 K i
Keh \' 1 \' ^ "
Szerkesztőségünk köszönetet mond annak a magát megnevezni nem kívánó támogatónknak, aki hozzájárult sajtónapi programunk megvalósításához.
KANIZSA Dcl-Zalai Hetilap
szerkesztősége
Amint egy héten nem kapja meg példányunkat, ügy kérjük, jelezze a Postahivatalban. Tel.: 311-016! Szerkesztőségünkben a Magyar Közlöny és a Művelődési Közlöny bármikor hozzáférhető, szükség esetén fénymásolható!
centiméteres feszület-315-096-os lelefonon.
/rfer városrészben garázs kiadó. Erd.: 316-383-as telefonon. (30409 K) Garázst vásárolnék a Nagyválhy utcában vagy a belvároshoz közel. Érd.: 93/321 -076-os telefonon. (30425 K)_
BERLET
Kiadó, bútorozott szobát keresek a városközponthoz közel. Ajánlatokat a 82/351 -959-es telefonszámra kérek. (30410 K) Szoba (kábeltévés) konyha, fürdőszoba használattal, egyéb kedvezményekkel olcsón kiadó nemdohányzó lány vagy nő részére. Érd.: 93/321-968-as telefonszámon. (30426 K)
VEGYES
Kisméretű permetezőgépet vennék. Árajánlatokat a szerkesztőségbe kérek, Nk. Terv u. 3 Tel: 310-540. (30388 K) 20 literes akváriumhoz használt vízlörgalós levegőztelő készülékel vásárolnék. Ajánlatokat a 316-936-os telefonszámra várok. (30391 K)
Statisztikából korrepetálási vállalok. Erd.: a szerkesztőség címén. (29665 K)_
l méteres tel eladó. Érd
(29818 K) _
Gégemikrofon eladó. Erd.: a szerkesztőségben. (29323 K)_
Altalános iskolások német nyelv korrepelá-lását (hétvégén is) vállalom. Érd.: 321-695-ös telefonon, az esti órákban. (30263 K) Eltartási szerződési kötnék idős házaspárral. „Gondoskodás" jeligére Nk. Pf. 154-alá v-
árok ajánlatot. (30421 K) _ _
Csúzdás vízibiciklik, krokodilos strandkaja-kok eladók. Érd.: 93/319-905-ös telefonszámon (30422 K)
Jó állapotban lévő, alig használt 3 polcos, 150 literes fagyasztószekrény eladó. Irányár: 40 E Ft. Érd.: Gyékényes, Hunyadi u. 15.
(Vízmű utcájában) (30423 K)_
Matekból, kémiából korrepetálást vállalok hétvégeken. Érd.: 310-674-es lelefonon.
(30424 K)_
Parapszichológia, határtudományok, természetgyógyászat iránt érdeklődők jelentkezéséi várjuk. ORBIS Nagykanizsa, Arany J. u. 8 06/20/9254-140 (30309 K) Könyvárust keresek Nagykanizsán megfele-lő végzettséggel, referenciával. Kézzel írott, szakmai önéletrajzot várok. ORBIS Nagykanizsa, Arany J. u. 8. (30310 K) Hízok eladok. Erd.: tfeluLÍn a WM-MUs telefonszámon. (30387 K) 100-110 kg-os hízóit serlések 180 Ft/kg áron, valaminl malacok eladók. Érd .: Liszó, Alsó úl 55. az esli órákban, tel.: 318-852 (30404 K)
Világhírű festmények bélyegeken 60 soro-zat 35 E Fi-ért egyiélelben eladó. Érd.: 93/314-474-es lelefonon 17 óra után. (30411 K)
Versenykerékpár 24-es. 28-as hibátlan álla-potban KF04-es Bnggs motor olcsón eladók. Érd.: 93/315-865-ös lelefonon (30412 K) Bontott francia-cserép melléképületre. 150 nm eladó. Ar: 25 Fl/db. Érd.: 93/317-157-es telefonon 17 óra ulán. (30428 K)_
PARTNERKERESŐ
Ismerkedési esi március 27-én 19 órálól a Postakocsi Kisvendéglőben korhalár nélkül. Plánder Hirdeló. 93/320-111. (30419 K)
A hirdetéseink megjelennek az INGATLANBÖRZE c.
kiadványban is.
Nagykanizsai Szállodába RECEPCIÓST, GONDNOKNŐT (szakképzettséggel, nyelvtudással) és
SZOBAASSZONYT FELVESZÜNK! Érd.: 30/9161-162
- 27-én 19.30 órakor: HAYDN: NELSON-MISE
- 29-én 19 órakor:
- 30-án 19 órakor:
A HSMK Vegyeskarának koncertje. Közreműködik: a Pécsi Szimfonikus Zenekar BELLA - színmű (RÁTKAI-BÉRLET) A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása BELLA - színmű (BRÓDY-BÉRLET)
INFORMACIO, JEGYÁRUSÍTÁS: 311-468-as telefonon.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Büki Erzsébet, Dukát Éva, Király Endre, Lukácsa Zsuzsa. Munkatársak: Bencze Ildikó, Miilei Szilvia. Külső munkatársak: Benedek Miklós, Horváth Ilona, Horváth István, Varga György (fotóriporter), Tuboly Judit. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Terv u. 3. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Terv u. 3. Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Magyar Posta és a Kanizsa Újság Kft. Internet címünk: www.hcbyte.hu/kanizsaujság. Véleményeket, észrevételeiket e-mail címünkre várunk: kanizsaonline@hcbyte.hu Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879
1999. március 12.
23
ím

BffiSBKGSS 5MM1
A Nagykanizsai Tavaszi Fesztivál egyik kiemelkedő eseményeként a Hevesi Sándor Művelődési Központ Vegyeskara Joseph Haydn Nelson miséjét adta elő március 27-én a Felsőtemplomban.
A vegyeskar, amióta megkapta az amatőr kórusok minősítésének legmagasabb fokozatát, a „hangversenykórus" címet, érezhetően tartósan is meg kíván felelni ennek a rangnak, s folyamatosan céljául tűzi ki oratórikus művek bemutatását. A karácsonyi hangversenyen elhangzott Schubert mise után három hónappal most Haydn egyik remekét, az utókor által Nelson admirálisról elnevezett d-moll misét vitte közönség elé.
Haydn a napóleoni háborúk félelmekkel terhes időszakában írta művét, melynek címet is adott: Mise a szorongattatás idején. A hagyomány szerint a mű írása közben éltesült Nelson abukiri győzelméről a francia hajóhad fölött; két évvel később. 1800-ban. amikor Nelson admirális látogatást tett Kismartonban az Esterházy hercegi családnál, Haydn -
mint a herceg udvari karmestere -ezt a művét vezényelte el tiszteletére.
Mivel a mű ilyen szorosan kötődik a „háború és béke" (sajnos) ma is aktuális témájához, a HSMK Vegyeskara ezzel az előadással kívánta emlékezetessé tenni Magyarország NATO-csatlakozását, s egyúttal a hangversenyt napjaink háborús áldozatai emlékének ajánlotta.
Az est külsőségeiben is igyekezett
különleges lenni: a közönség égő fáklyák közölt lépkedhetett fel a templom lépcsőjén, s a bejáratnál a Honvéd Folyami Flottilla két tagja mindenkit tisztelegve üdvözölt.
Mindezeknél azonban sokkal fon-tosabb, hogy igazi magas színvonalú előadást hallhattak a jelenlévők. Pedig - mivel a Pécsi Szimfonikus Zenekar működött közre - mindössze egy közös próba állt az előadók ren-
delkezésére. Mindez bizonyítja Katona Noémi karvezető kiváló betanító munkáját. Igazi karizmatikus karmester fogta össze az előadást: Kollonay Zoltán, aki dinamikusan, ugyanakkor rendkívül pontosan és megbízhatóan vezényelt. A szólisták közül Haydn csak a szoprán számára írt igazán hatásos szólamot. Németh Krisztina - kanizsai származású, szülővárosában szerencsére gyakran fellépő énekesnő - élt is a lehetőséggel: mozgékony lírai szopránja könnyedén győzte a szólam nehézségeit, ugyanakkor a kellő helyeken a drámai erő sem hiányzott belőle. A másik három énekes, Horváth Diána, Viszló István és Cser Péter is tehetségesen szolgálta Haydn szándékait.
Természetesen apróbb csiszolni-valók azért még akadnának a produkción. ezért is volna fontos, hogy egy-egy ilyen nagyszabású művet legyen lehetősége a kórusnak többször is előadni; hogy az a nagy munka, amit a betanulásra fordítottak, ne egyetlen előadásban kulmináljon Ezzel művészileg még előbbre juthatnának. Mindenesetre ez a hangverseny ismét bizonyította, hogy nagyrészt helyi közreműködők is képesek magas szintű művészi produkciókra a Tavaszi Fesztivál világhírű szereplői között.
Kocsis Katalin
Egy könyv születése mindig ünnep. Ünnep a szerzőnek, a műkedvelőknek és ünnep városunknak is. Az elmúlt hetekben nem lehetett okuk panaszra városunk könyvszerető polgárainak. Könyvbemutató helyszíne volt a Honvéd Kaszinó, az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház és a Piarista iskola.
Az alábbiakban ezekről az eseményekből adunk ízelítőt:
A Honvéd Kaszinóban. BOKOR IMRE „VÖRÖS VÍRUS" c. könyvével ismerkedhettek meg az érdeklődők Szabadi Tibor eszperantó műfordító - mint házigazda - közreműködésével.
A „Kiskirályok mundérban" c. sikerkönyv után újabb szenzációs anyagot készített a szerző a nemzetközi és hazai események iránt érdeklődők számára. A könyv mérnöki precizitással vizsgálja és újszerű módón elemzi az emberiséget sújtó „csupásokut", eredetüket, kihatásukat, valamint veszélyességük fokát. Hiteles adatok sokaságával szélesíti az olvasók látókörét és sajátos - ironikus - hangvétellel teszi olvasmányossá a nem mindig szívderítő - de tanulságos - események leírását. A stílus keménysége és nyersessége ellenére szinte minden fejezetből kitűnik a szerzőnek az emberek (em-
14

KONYVZSONGAS
beriség) iránt érzett aggódása, tisztelete, valamint az igazság feltárására és bemutatására tett erőfeszítése.
A szerző a könyv harmadik fő kérdéskörébe, a betegségek kategóriájába tette a vörös vírusnak nevezett ideológiai betegséget, amivel azt próbálja bizonyítani az olvasók számára, hogy valami eddig még ismeretlen vírusnak kell lennie, amely megtámadja az emberek gondolkodását és szembe állítja egymással embert az emberrel, szülőt gyermekével, országot országgal, földrészt földrésszel. Van egy általa megítélt ideológiai betegség, mert ha nem az, akkor elképzelhetetlen számára, hogy csupán azért, mert valaki nem úgy gondolkodik, ahogy az illető szeretné, azt meg kell semmisíteni, vagy meg kell tagadni. Ez valami járványszerű betegség lehet, ami végigpusztított a világ egyes részein. A könyv fogadtatásáról visszhangjáról elmondta az író, Dr. Bokor Imre nyugdíjas mérnök ezredes, egyetemi tanár, a hadtudományok doktora, hogy a 10.000 példányban ki-
adott kötetből már alig több mint félezer van. A vijág számos országába kértek belőle Megküldte többek között II. János Pál pápának, aki egy dedikált fénykép kíséretében válaszlevélben megköszönte, és nagyra értékelte a könyvet. Sokak véleménye szerint oktatási tananyagként iskolákban tanítani kellene. Sokat jelentett a könyv népszerűsítésében az eszperantó nyelvre történő lefordítás. A legfájóbb, hogy Magyarországon újság vagy hetilap nem foglalkozott a könyvvel.
A kanizsai könyvbemutatóra Zalaegerszegről i.s eljöttek eszperantis-ták, s itt kell köszönetet mondani Záhony Lajos látszerész által nyújtott anyagi támogatásért, hiszen köztudott, hogy napjainkban is szükség van a kultúra, a kulturális rendezvények lebonyolításához támogatókra.
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban: CZENE CSABA „KÖLCSÖNKAPOTT SZÁRNYAK" c. verseskötetével ismerkedhetett a közönség.
.ifi
A debreceni születésű szerző 20 éve él városunkban. Verseivel a művelődési intézményben egy rendhagyó irodalmi esten már bemutatkozott. Amatőr zenészként a \'70-es években kezdett dalszövegeket írni. Igazából a \'90-es évek elején kezdett versírással foglalkozni. Közben üzleti tevékenysége lekötötte, elvonta figyelmét az alkotástól, de versei megjelentek a Zalai Hírlapban és a Kanizsa Újságban. Egy éve érlelődött meg benne a kötet kiadásának gondolata.
A könyv giafikáit debreceni művészek, Pikó Sándor és Tikász Sándor készítették.
Olvassuk el a kötetet, melynek címéül kiválasztott verse így szól:
Kölcsönkapott szárnyak
Az elmúló idő ásta gödreit, Máig feszült a múlt. A kirekesztők kívül rekednek, Kölcsönkapott szárnyuk a porba hull.
Bakonvi Erzsébet
1999. április 2.

XI. évfolyam 14. szám • 1999. április 9.
ULESEZETT A CKO
Március 31-én ülésezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A testületi ülésen döntés született arról, hogy az elnök fogadóórája minden hónap első és harmadik hétfőjén 8-12 óra között lesz, az elnökhelyettes és a képviselők hétfőn, szerdán és csütörtökön fogadnak reggel 8-12 óra között és délután 14-16 óra között. Irodavezetőt neveznek ki a CKÖ irodájában adódó teendők bonyolítására. Határozatba foglalták, hogy elfogadják, és felhasználják azt a pénzt, amit az Autonómia Alaptól nyert a CKÖ és a Zalai A\'Nostru. A pályázat négy fő cél anyagi alapjainak megteremtéséért született, ebből kívánják támogatni a roma vállalkozásfejlesztést, a frissen alakult cigány kisebbségi önkormányzatoknál dolgozók szakmai képzését. finanszírozzák a balatonmáriai cigány hagyományőrző tábori, és a hétvégi kollégiumot is.
MILLENNIUMI PALYAZAT
Több más nagykanizsai alapítvány, intézmény között a Cantare \'97 Alapítvány is pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.
Katona Noémi karnagy tájékoztatása szerint a Városi Vegyeskar a millennium tiszteletére a magyar kultúrához és az európai civilizációhoz való kötődés jegyében 2000 tavaszán szeretné megrendezni a NAGYKANIZSA ES TESTVÉRVÁROSI KÓRUSTALÁLKOZÓT. A nagyszabású rendezvényre már előzetesen bejelentkezett Puch-heim, Kovászna és Akko városa egy-egy kórussal. A franciaországi Hirson városával ez ügyben még csak mostanában vették föl a kapcsolatot. A nagyszabású és több száz énekest, kísérőt, önkormányzati delegátust fogadó rendezvény szervező munkáját a helyi kórus vezetősége és tagsága szívesen felvállalja, de anyagi alapjait csak ezen pályázat segítségével tudják megteremteni.
A nagykanizsai Városi Vegyeskar millenniumi elképzelései egybevágnak a KÓTA közgyűlésének felhívásával is, hiszen ez a rendezvény valóban a határainkon átnyúló, de egyben az azt összefogó nemzeti örökség része is lehetne, s alkalmat kínálna arra is, liogy a Duna TV közvetítse.
Fazekaskiállítás Miklósfán
Kovács Emese Virág, itjú fazekas munkáiból nyílt hétfőn kiállítás a miklósfai Mindenki Házában. A tárlatot Stamler Lajos. az alkotó egykori tanára ajánlotta a szép számban megjelent nagyérdemű figyelmébe. Stamler Lajos mesélt az alkotó gyermekkoráról, arról az időről, amikor Kovács Emese Virág még útját, azt a formál kereste, amellyel a lelkében zajló dolgokat kifejezheti. Meglelte Olyan tárgyak, formák kerülnek ki keze alól, amelyek a modern polgári miliőbe éppúgy beleillenek. mint légi hagyományok szerint berendezett otthonokba. Mindez azért van így, mondta Stamler Lajos, mert Kovács Emese munkái a mindannyiunk lelkében ott élő archaikus tartalmakból születnek. A kiállítás megnyitót a Miklósfai Általános Iskola diákjainak műsora tette színessé.
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
Megjelenik 20.000 példányban
SZENZÁCIÓS
REKLÁM-AJÁNLATTAL
VÁRJUK. 06-20/9351-036 06-30/9568-410

vo
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, valamint \'érdeklődő ismerőseit 1999. április 15-én csütörtökön 13-órakor a KÖSZÖNTJÜK A KÖLTÉSZET NAPJÁT! Rendhagyó irodalomóra IX. JÓZSEF ATTILA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA PAP GÁBOR művészettörténész előadására. Helyszín: ZSIGMONDY GALÉRIA - Nagykanizsa, Sugár út 13.
KIÁLLÍTÁS: ÉLETKÉPEK JÓZSEF ATTILA ÉLETÉBŐL
Fotó- és dokumentum kiállítás. Megtekinthető: április 30-ig! A kiállítást megnyitja: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Ház igazgatója
MMHMMNM
Az alábbi oklevél a József Attila Versmondó Versenyre készült a rendezők és a Mátrix Marketing Műhely jóvoltából.
AZ 1999. MÁRCIUS 5-ÉN A NAGYKANIZSAI VÁROSI KÖNYVTAR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN MEGRENDEZETT [ÓZSEF ATTILA VERSMONDÓ VERSENY ELŐDÖNTŐIÉN VALÓ
RÉSZVÉTELÉÉRT.
knausz Ágnes
baloghné harkány judit
czupi gyula

VIII. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
- A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola szervezésében
A hagyományos városi kórustalálkozó idén először a KÓTA által meghirdetett Éneklő Ifjúság minősítő hangversennyel közösen került megrendezésre. A HSMK színháztermében Tarnóczky Attila alpolgármester köszöntötte a résztvevő kórusokat, felkészítő tanárokat és a megjelent vendégeket. A kórustalálkozóra 12 kórus, kamarakórus nevezett, ebből 5 kórus kért minősítést. A Piarista iskola Gregorián Kórusa arany, a Batthyány gimnázium Virág Benedek Kórusa ezüst, a Bolyai és miháldi iskola kórusai bronz, valamint a zalakomári iskola kamarakórusa is bronz minősítést kapott.
A találkozón még az alábbi kórusok szerepeltek nagy sikerrel:
Zrínyi Miklós Ált. Isk. kórusa, vezényelt: Russay Olivémé.
Péterfy Sándor Ált. Isk. kórusa, vezényelt: Béli Ferenc.
Hevesi Sándor Ált. Isk. kórusa, vezényelt: Dóróné Kónya Zsuzsanna.
Nagyrécse Körzeti Ált. Isk. kórusa, vezényelt: Szepesiné Horváth Katalin.
Petőfi-Vécsey Ált. Isk, kórusa, vezényelt: Táncos Laura.
Batthyány Lajos Gimnázium 8 osztályos kórusa, vezényelt: Bagarusné Szabó Katalin.
Körösi Csorna Sándor Ált. Isk. kórusa, vezényelt: Tolnainé Demeter Csilla.
A kórustalálkozó zsűri tagjai:
- Erdélyi Ágnes Veszprém Város Vegyeskarának Karnagya, a Veszprém megyei KOTA képviselője, a zsűri elnöke,
- Farkasné Perlaki Edit Zala megyei ének-szaktanácsadó.
- Katona Noémi Nagykanizsa Város Vegyeskarának karnagya, a KOTA megyei képviselője.
Az elmúlt héten nyílt meg a Honvéd Kaszinóban az a kiállítás, amelynek keretében Kárpáti Sebestyén és Mereticzky László festményei láthatók.
kreatív klub ülése
Hatodik alkalommal rendezték meg Zánkán az Országos Kiskukta vetélkedőt, amelyen a Thúry SZK1 két kétfős csapattal képviseltette magát. A csapatok felkészítőjétől. Nagy Józsefnétől megtudhattuk, a thúrys diákok első alkalommal vettek részt ezen a megmérettetésen. A feladatok megoldása már itt Kanizsán elkezdődött, hiszen a verseny kiírói az idén szárnyasokból készült recepteket vártak a nevezőktől, de nemcsak a receptura kitalálását, hanem az anyaghá-
nyad kidolgozását is. Az első csapat (Fejtli Kornélia. Csík Tibor) bográcsban főtt kapros csirkét és piknik csirkét készített, a második csapat (Hilcz Máté, Kovács Hajnalka) tavaszi csirkelevest illatos batyuval és fűszeres csirkét főzött. Mindezzel prezentációs díjat nyertek, ami azt jelenti, hogy a résztvevő 21 csapatból a kanizsaiak által készített étel, annak tálalása, a készítők munkájának szakszerűsége és megjelenésük a legjobb volt.
D.É.
Egy hete tartotta soron következő összejövetelét a Kreatív Klub. Először a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság által készített Országos Területrendezési Terv véleményezésére alakult meg egy team, majd az est fő napirendjére került sor. Vass István a Ciklo Trade ügyvezető igazgatója az általa Zalakomárban működtetett logisztikai szolgáltató központ tapasztalatai nyomán a logisztikai szolgáltatásokról adott tájékoztatást. A klub tagjai meghallgatták, hogy milyen
alap- és kiegészítő szolgáltatásokat tud biztosítani, s milyen összehangolásokra és térségi feladatok ellátására képes a 7-es út mentén - jó közlekedési adottságok mellett - az objektum.
Az előadás után élénk vita bontakozott ki a térségben kialakítható országos logisztikai központ szerepéről, ebben Nagykanizsa, Zalakomár és Sármellék együttműködéséről.
Az est baráti beszélgetéssel ért véget.
B.E.
szellőcske kalandjai az évszakokkal
A világ megismerésének analitikus ismeretszerzése mellett létezik az osztatlan. egész teljességéről benyomásokat. impressziókat megragadó holisztikus ismeretszerzés. A gyermekek nagyon fogékonyak a globális befogadásra. A környezeti nevelés a természeti és társadalmi környezetről közvetít ismerteket. segíti az összefüggések megértését, és fejleszti a környezettel szembeni tudatosságot. Az érzések, benyomások, a rádöbbenés élménye lehetővé teszi a természet teljességének, osztatlan egységének megérzését az ehhez kötődő értelmek megélését, a környezet iránti érzékenység javulását.
A Zala Megyei Pedagógiai Intézet időben felismerte a környezeti nevelés fontosságát, és továbbképzések, tanfolyamok szervezésével megyeszerte gondozza a nevelés speciális részét. A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban szerveztük meg a báb és a környezeti nevelés kapcsolatáról szóló továbbképzést, amely a „Szellőcske kalandjai az évszakokkal" címet viselte.
A Platán sori óvoda vezetője Polgár Péterné beszélt először arról a kezde-
ményezésről, melyben a bábozás adta lehetőségeket használják ki a környezeti nevelési feladatok megvalósulásánál. A Soros Alapítvány anyagi támogatását nyerték el pályázatukkal, így megvalósulhatott a kiváló elképzelés. A négy
évszak köré font mesével mutatják be a természet változásait, miközben rengeteg ismeretet és élményt nyújtanak a résztvevőknek és a hallgatóságnak egyaránt.
Lenkovics Szilvia és Gaál Kálmánné
óvónő nagy lelkesedéssel és szakértelemmel a gyerekekkel közösen álmodták meg és készítették el a bábokat, valamint a díszleteket. A mese történéseihez harmonikus zenei részleteket választottak. A környezetet karakterisztikusan formálják és a természetet változásaiban, folyamatában szemlélhetjük. A bemutató előadást sok gyakorlat előzte meg, amelyet bizonyított a frappáns szövegmondás és a bábok ügyes mozgatása.
A produkció után a szereplő gyerekek hálásan fogadták a tapsot, elismerést, és örömmel, felszabadultan búcsúztak.
Az érdeklődő kollégáknak a produkció megvalósítói kimerítő tájékoztatást adtak, és felhívták mindenki fegyelmét a bábozásban rejlő szinte kimeríthetetlen lehetőségekre. A természettudományos megismerés mellett a művészeti bemutatásra és élményszerzésre is sok lehetőség adott az előadás során. Örömmel gratuláltunk a megvalósításhoz és sok sikert kívánva fejeztük be a továbbképzést.
Benedek Miklós
1999. május 14.
19
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A JPTE Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. Tcl./fax: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10-18 óráig. Tel.: 311-468
1. FISCHER GYÖRGY SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: november 13-áig.
2. 19.00 MY FAIR LADY - musical (Bródy-bérlet). A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása. Főbb szerepekben: Szinetár Dóra. Kulka János.
3. 15.00 MY FAIR LADY - musical (Bérleten kívüli előadás). Belépődíj: 700 és 800 Ft.
3. 19.00: MY FAIR LADY - musical (Rátkai-bérlet).
4. 17.00 A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA. Tudomány az egészségügy szolgálatában. A nagykanizsai kórház fejlesztési tapasztalatai. Előadó: Dl. Dűli Gábor igazgató főorvos. A HSMK és a TIT közös szervezésében.
4 18.00 ROMA-SHOW - Közreműködnek: llj. Berki László - a 100 tagú cigányzenekar művészeti vezetője - és népi zenekara. Bangó Margit ci-gánynóta-énekes, Gál József cigány-nóla-énckes. Csonka Anna magyar-es cigánynóta-énekes, valamint a Roma tánckar. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a HSMK szervezésében.
6 14.30 TARKA-BARKA HÓNATOK - November Játék a falevelekkel
8. 16.30 UTAZZUNK EGYÜTT EURÓPÁBA! Buda Emő diaképes előadása.
10 17 00 CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM - Jákob botja, armilláris szféra, asztrolábium, kvadráns... - Hogyan használták ezeket az eszközöket és milyen eredménnyel? Előadó: Zombori Ottó. Belépődíj: 70 Ft.
10. 17.00 SUPERBOOK KLUB -gyermekeknek
12. 10 00 SZÉLKIÁLTÓ KONCERT. Belépődíj: 200 Ft.
12. 14.30 A KALÁKA ÉS GRYLLUS VILMOS KONCERTJE. Belépődíj: 200 Ft.
12. 19.00 A MATÁV bemutatja: A 30 ÉVES KALÁKA ÉS A 25 ÉVES SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES JUBI LEUM1 KONCERTJE. Belépődíj: felnőtteknek 400 Ft, diákoknak 200 Ft.
15. NAPFOTÓ PÁLYÁZAT - kiállítás az lljúsági Galériában
17. 17.00 CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM. A naptárkészítés és az időmérés gondjai. Előadó: Biirtha Lajos. Belépődíj: 70 Ft.
22. 19.00 ROKONOK - színmű (Heve-si-bcrlet). A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Főbb szerepekben: Csapó Virág, Gryllus Dorka. Kocsis Pál, Kovács Zsolt. Szarvas József. Belépődíj (pótszék): 700 Ft.
23. 19.00 ROKONOK - színmű (Bródy-bérlet).
27. 20.00 KATALIN-BÁL. Zene: Maros Família. Belépődíj: 600 Ft.
ERKEL FERENC OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZ Ady E. u. 8. Telefon: 313-040/71612
1-5. KÖNYVBEMUTATÓ ÉS -VÁ-SÁR
5. 17.00 CSALÁDI EST - A Mozgáskorlátozottak Városi Egyesületének szervezésében.
18.00 KANIZSAI MŰHELY - Vezeti: Bakonyi Erzsébet.
6. 8.00 A SZEREPJÁTSZÓ KLUB TERÜLETI VETÉLKEDŐJE
19. 9.00 VIRÁGBEMUTATÓ
18.00 IRODALMI KÁVÉHÁZ - A
verselemzés módszertana - Harkány László előadása. 20. 19.00 ROCK-AND-ROLL D1SCO -A keverőpultnál Kertész János és Kovács Béla Belépődíj: 250 Ft. 22-23. FESTMÉNYBEMUTATÓ 26. 18 00 AZ OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR HANGVERSENYE. Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ. Belépődíj: 300 Ft. Jegyek válthatók az Erkel Művelődési Házban.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Hajgató S. u. 1. Telefon: 319-202
6. 19.00 A „KISKANIZSA KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY-BÁLJA. Jegyek - csak elővételben - 2500 Ft-ért kaphatók.
II 17.00 CIVIL BÖRZE. A kultúra finanszírozása, pályázati lehetőségek Nagykanizsán. Vendég: Balogh László az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
18 10.00 „A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉL KRAJCÁRJA". Ze-
nés bábműsor a pécsi Bábovi előadásában. Helyszín: HSMK színházterme. Belépődíj: 250 Ft.
27. 18.00 A ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES MŰSORA. Közreműködik a Bojtár népzenei együttes. Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ színházterme. Belépődíj: 400 Ft. Jegyelővétel a helyszínen és a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
HELY KLUB ÉS ART MOZI
8800 Nagykanizsa, Sugár út 13. - Telefon: 06-20/9770-427
1999. november
5. 19.00 TÉRSÉGI EMBERBARÁTI KÖR III. - ÚTIÉLMÉNY-BESZÁMOLÓ - FRANCIAORSZÁG. DURGÓ LÁSZLÓ középiskolai tanár vetítettképes előadása.
12. 19.00 TÉRSÉGI EMBERBARÁTI KÖR IV. AZ EMBERI LÉTEZÉS FIZIOLÓGIAI EGYENSÚLYA. Vendégünk: DR. LIPTÁK JÓZSEF osztályvezető főorvos.
16. 18.00 ZSIGMONDY GALÉRIA (62.) - A MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE - MALONYAY DEZSŐ-HAGYATÉK. Fotó- és dokumentum-kiállítás - Közreműködik: Szabó Melinda versmondó. Megnyitja: Rajnai Miklós, a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Ház igazgatója.
19. 19.00 TÉRSÉGIG EMBERBA-
RÁTI KÖR V. - AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ LÉNYEGE -Vendégünk: DÓMJÁN KÁROLY.
16. 18.00 MŰVÉSZETI MŰHELY XX11I - Beszélgetés Jerausek Gyula fafaragóval.
22. 18.00 ZSIGMONDY GALÉRIA - HISTÓRIA VI - BESZÁMOLÓ A NAGYMAGYARORSZÁG EMLÉKMŰ VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK MUNKÁLATAIRÓL. Házigazda: RÓZSÁS JÁNOS író.
23. 18.00 „CSILLAG ESIK. FÖLD RENG" (Zsigmondy Galéria) -ATILLA KIRÁLY A MAGYAR KRÓNIKÁKBAN. SZÁNTAI LAJOS történész-kutató vetítettképes előadása. Közreműködik: Németh Ferenc zenetanár.
30. 18.00 TERMÉSZETTUDOMÁNYI MŰHELY - Csillagászat.
HONVED KASZINÓ
Ady E. u. 7. Telefon: 311-036
2. 18.30 „Magyar művészek Párizsban" - DUNAI TAMÁS ZENÉS IRODALMI MŰSORA Belépődíj: felnőtteknek 350 Ft. diákoknak 250 Ft.
3. 18.00 „Titkokkal teli világ" - NEMERE ISTVÁN ÍRÓ IRODALMI ESTJE.
4. 18.00 EZREDFORDULÓS BESZÉLGETÉSEK. Vendég: Vásárhelyi Miklós.
6. 15.00 ZÉTA NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
8. 17.00 „A természet harmóniája" -CSETEI MÁRIA. (Szakacsits Károlyné) FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: Járási Ildikó iparmű-
vész. Megtekinthető: november 30-áig.
12. 18.00 CSALÁDI EST (zenés, táncos mulatság).
13. A KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY BÁLJA
20. NAGYKANIZSAI REPÜLŐ SPORTEGYESÜLET BÁLJA
22-23. 8.00 ADÓEGYETEM 2000 -konferencia 8 előadás és konzultáció a jogszabályok előkészítőivel A rendezvény helyszínein könvvkiállítás-sal, szoftverbemutatóval várjuk. Jelentkezési határidő: november 10.
25. 14.00 NYUGDÍJAS FÓRUM - a Honvéd Szakszervezet szervezésében.
KODÁLY ZOLTÁN VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Csengery út 67. Telefon: 311-195
1. 14.00 VASÚTTÖRTÉNETI KLUB
1. SZÍNEK AZ ÉVEKBEN - kiállítás a nyugdíjasok éve alkalmából. Megtekinthető: november 23-áig.
II 17.00 GOMBÁS ÉVÜNK VOLT. LESZ - Csáki László kertészmérnök előadása.
12. 21.00 DEATH METÁL FESZTIVÁL
22-27. KODÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZI NAPOK
22. 13.00 KODÁLY ZOLTÁN KÖNYV- ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA. Megnyitja: Kocsis Katalin könyvtáros.
23. 11.00 KISMESTERSÉGEK MŰHELYE ALKOTÁSAIBÓL KIÁLLÍTÁS - Várótermi tárlat. Közreműködik az intézmény nyugdíjas énekkara.
24. 17.00 KODÁLY ZOLTÁN EMLÉKÜNNEPSÉG. Emlékezés régi vasúti dalárdákra. Az est díszvendége: Olsvai Imre népzenekutató, Kodály Zoltán tanítványa és munkatársa. Közreműködnek: Olsvai Márta zenetanár. Kodály-tanítvány. a HSMK Vegyeskara. a Bojtár Népzenei Együttes. Kiss János, a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke
25. KOSÁRFONÁS. FAFARAGÁS. KORONGOZÁS - gyakorlati bemutató
26. 16.30 NÉPTÁNCEST Fellép a Kodály Művelődési Ház gyermek-és nyugdíjas tánccsoportja
26. 17.30 KATALIN-BÁL - A kertbarát- és a nyugdíjas klub szervezésében.
1999. november 4.
21
ODIK TOVÁBB
AZ AKADÉMIAI BIZO\'
SZERZŐI EST
A Hevesi Sándor Művelődési Központ és a TIT Városi Irodája szervezésében kerül sor 1999. november 26-án 17 órától a HSMK kamaratermében
Nagy Gáspár: KANIZSA-VÁR (VISSZA)
című kötetének szerzői est jére. Vendégek: Nagy Gáspár, Maczkó Mária - népdalénekes és a Batthyány-gimnázium volt és jelenlegi diákjai. Házigazda: Harkány László
TŰZVONALBAN
A Magyar Piarista Diákszövetség Nagykanizsai Tagozata TŰZVONALBAN - szemelvények u nuigycir-ursuígi gázkitörések történetéből -című előadására került sor. A Piarista Általános Iskolában az előadó Buda Ernő, okleveles bányászmérnök volt.
HANGVERSENY
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban kerül sor 1999. november 26-án az Olajbányász Fúvószenekar évadzáró hangversenyére. A,hangverseny helyszíne: Hevesi Sándor Művelődési Központ.
BÁL
A „Kiskanizsa Kultúrájáért Alapítvány" november 26-án (pénteken)
19.30 órakor ALAPÍTVÁNYI BÁLT rendez
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
KIÁLLÍTÁS
Az Egry József Galériában látható Készei Sándorné népi iparművész, a Népművészet Mestere Kiállítása november 18-ától.
TUDOMÁNYOS ÜLÉS
A MERCK KIT. gyógyszemészlege és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Osztálya szervezésében tudományos előadásra került sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
A tudományos ülést megnyitotta Tüttő István Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere.
A programban előadásokra került sor a diabeteses hypertoniáról, a jódhiányos strumáról. a szívelégtelenségről, a vérnyomás önellenőrzéséről. A gálaesten fellépett a Zeneiskola vonósnégyese. a Városi Vegyeskar Ka-marakóiusa, Kollonay Zoltán zongoraművész és Baráth Yvette operaénekes.
A pécsi Akadémiai Bizottság Nagykanizsai Tagozata összejövetelén Kardos Ferenc, a Cigánytörténet egyes kérdései címmel tarlott előadást. Kutatási eredményei sokoldalú tájékoztatást adtak e nép múltjából, szokásaiból, kultúrájából.
Kényszerű szervezeti változtatásról döntöttek a bizottság tagjai. Ugyanis az eddigi szervezeti keret
Legutóbbi ülésén az OKSB tájékoztatót hallgatott meg a Kanizsa Monográfia második kötetéről. A napirend előadója, dr. Rózsa Miklós elmondta, hogy a készülőben lévő kötet a város 1690-1849-ig terjedő törtenetét dolgozza majd fel tíz fejezetben. Külön fejezet foglalkozik a jogi helyzettel, a helyrajzzal, a demográfiai helyzettel, a mezőgazdaság történetével, az ipartörténetiéi, és a kereskedelem történetével. Helyet kap a kötetben az egyháztörténet mellett a művelődéstörténet és az igazgatástörténet
45 tervezett programmal elfogadásra került a 2000. év nagykanizsai rendezvénynaptárja. A témát legutóbbi ülésén tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. A rendezvénynaptár szerint az cv első kulturális eseménye az újévi koncert lesz, az összeállított anyag szerint január 3-án, hétfőn. Februárban nyit majd az ölvén év legszebb szerzeményeit bemutaló kiállítás a múzeumban. Lesz a tervek szerint történelmi szabadegyetem, novellaíró pályázat, országos agrárfórum, vers- és prózamondó verseny is. Találkoznak a határon túli magyar színházak, lesz néptáncfesztivál és Európa Nap is. Várhatóan a jövő évben is meg-
megszűnt. A volt akadémiai bizottsági tagok - vita után - a Nagykanizsai Tudományos Kutatók Egyesülete név mellett döntöttek.
Az összejövetelek ezulán is havonta egy alkalommal lesznek. A tagok vállalnak előadásokat középiskolásoknak i.s rendhagyó órák keretében vagy más szervezeti formában.
H. Gy.
is. Dr. Rózsa Miklós elmondta, hogy a történelmi fonások szűkössége komoly feladatok elé állítja a kötél szerzőit, hiszen a helyi levéltár leégett, így a 18. századi anyagok nagyobb része megsemmisült. Vannak ugyan levéltári források, ám ezek nagyobb része idegen nyelvű, így a fordításokra költhető összegeket is tervezni kell, éppúgy, mint a levéltári kutatások költségeit. A monográfia második kötete várhatóan csak 2003-ban lát napvilágot, bekerülési költsége a mai áron nyolcmillió forint.
rendezésre kerülnek a már évek óta megszokott fesztiválok kiállítások, a Tavaszi Művészeti Fesztivál. a Jazzfesztivál, és a Kanizsai Napok. A kínálat színes, de vajon a megrendezéshez szükséges pénzösszegeket miből sikerül előteremteni, vajon lesznek-e olyan események, amelyek forráshiány miatt maradnak el? Erre a kérdésre abban a pillanatban azonban, amikor a rendezvénynaptár elfogadásra került, még senki sem tudott válaszolni, de az OKSB nem is arról döntött, hogy a naptáron feltüntetett összegeket a rendezvények mellé rendeli, hangzott el az ülésen.
D. É.
PÁLYÁZATOK
a 2000. évi város napi rendezvényekre
A polgármesteri hivatal marke-tingcsoportja pályázatot írt ki a következő évi város napi programokra. A pályázati kiírás eredménnyel zárult, hiszen abeérkezett húsz pályázat hatvankilenc programot - kiállítást. vetélkedőt, versenyeztetést, bemutatót, felvonulást, sportversenyt, helyi, megyei és országos találkozót, kirándulást, vándorgyűlést. pályáztatást - kínált fel, illetve vállalta annak megrendezését.
A pályázók között van oktatási intézmény (Zemplén Iskola, Hevesi Iskola és a 2. sz. óvoda), civil szervezet (Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány. Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör. Városi Diákönkormányzat, Városszépítő Egyesület Miklósfa). fegyveres testület (Határőr Igazgatóság Nagykanizsa). magán személy (Czupi Gyula. Péntek Zoltánná. Király Irén cs Erika), valamint egyéb szerv, intézmény, vállalkozás (Informatikai Kiadó. Városi Sakkszövetség. Demton Stúdió és a Kanizsa Rendezvényszervező Stúdió).
A javasolt programok között több olyan is akad, amelyik nem szokványos, bizonyára jelentős érdeklődésre is számot tarthat. Ezek közül álljon itt néhány: élő sakkbemutató. kiskanizsai gyermek lakodalmas, gyermek dalfesztivál, városismereti vetélkedő szülőkkel, történelmi zászlók felvonulása, nemzetközi romatalálkozó, szervezett városnézés, gőzöstalálkozó, századunk képekben, városi hopmester és üzenet a jövőbe.
A pályázatok elfogadásáról a város napját szervező bizottság rövid időn belül dönt, majd megkezdődik 2000. április 19-20-a programjának előkészítése!
B.E.
ÚJ TÁBORMŰKÖDTETŐ
Új működtetője van a balaton-máriai diáktábornak. Az elmúlt években a Templom Téri Általános Iskola működtette a tábort, ám megbízásuk lejárt. A legutóbbi oktatási, kulturális és sportbizottsági ülésen hangzott el. hogy a működtetéssel kapcsolatos feladatokat a Hevesi Sándort Általános Iskola látja cl.
MEGJELENÉS 2003-BAN
MI LESZ JÖVŐRE?
RENDEZVÉNYNAPTÁR 2000
A CIVIL
Nagykanizsa,
December 2., csütörtök 13 óra, HSMK AZ EURÓPAI UNIÓS INFORMÁCIÓS GYŰJTEMÉNY AVATÁSA
Köszöntőt mond: Tüttő István polgármester December 2., csütörtök 14 óra, HSMK kamaraterem MEGYEI-VÁROSI VÉRADÓ ÜNNEPSÉG A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei és Nagykanizsai Városi Szervezete, valamint a Vérellátó Szolgálat közös rendezvénye December 2., csütörtök 15-17 óra, HSMK igazgatói iroda A KÖZHASZNÚ SZERVEZET MŰKÖDÉSI ÉS
GAZDÁLKODÁSI RENDJE Szakmai tanácsadásra várja a szervezetek képviselőit
Csörgits Lajosné főkönyvelő, közgazdász December 4, szombat 18 óra, HSMK színházterme KANIZSA TÁNCEGYÜTTES GÁLAMŰSORA A Tarisznya Alapítvány szervezésében
December 6., hétfő 15 óra HSMK-aula 10 ÉVES A NANE - kiállítás A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete és a Könyvtárápoló Alapítvány rendezése
December 10, péntek 13 óra, Képzőművészetek Háza ESÉLY AZ ÉLETRE - Az őssejt - transzplantáció jelentősége a haematológiában Előadó: Dr. Dávid Marianna haematológus, tanársegéd December 13., hétfő 17 óra HSMK-aula A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesületének karácsonyi délutánja
December 14., kedd 18 óra, HSMK színházterem LOS ANDINOS EGYÜTTES KONCERTJE Az óvoda gyermekeinek munkáiból rendezett kiállítás, HSMK-aula A Szent Imre úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány rendezése December 15., szerda 19 óra, HSMK színházterem „Bárcsak tudnánk vigyázni Rád..." Segélykoncert a koraszülött gyermekek megsegítésére a TUNYOGI ROCK BAND közreműködésével December 16., hétfő 14 óra, HSMK kamaraterem GYERMEKEK KARÁCSONYA A Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata, valamint az Egészségügyi és Szociális Osztály együttes rendezvénye December 19, vasárnapl9 óra, Felsővárosi templom A HSMK VEGYES KARÁNAK KARÁCSONYI HANGVERSENYE A Cantera \'97 Alapítvány szervezésében December 20., hétfő 14 óra, HSMK kamaraterem IDŐSEK KARÁCSONYA A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezete szervezésében December 21, kedd 18.15 óra, Alsóvárosi templom
KARÁCSONYI HANGVERSENY A Zrínyi Miklós Iskoláért Alapítvány rendezésében
December 22., szerda 17 óra Batthyány Gimnázium - nagyaula „IN DULCI JUBILO"
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjainak karácsonyi műsora
Értesítjük a Tisztelt Utasainkat, hogy 1999. december 7-én és 8-án hídépítési munkák miatt Lepsény-Balatonaliga között a vonatközlekedés szünetel.
A vonatközlekedésben az alábbi változások lesznek e két napon:
- Az utasok elszállítása vonatpótló autóbuszokkal történik.
- Budapest-Nagykanizsa viszonylatban az InterCity vonatok nem közlekednek!
- MAESTRAL, VENEZIA és DRAVA nemzetközi gyorsvonatok kerülő útirányon közlekednek, belföldi utasok elszállítása eredeti útvonalon történik.
Utazások megkezdése előtt érdeklődjenek az információnál!
Utazásuk során ért kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kéljük!
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NAGYKANIZSA
KANIZSA TREND KFT.
DIN ISO !i: 14001 * 9001
kanizsa
trend kft Lakberendezési Áruháza
8800 Nagykanizsa, Ady út 45. Tel.: 93/313-106,93/500-157
24
1999. december 2.
Összesítés a kiskanizsai Hősi Emlékmű adományairól
Szepetneki utca 5.900 Ft
Körmös utca. Rozmaring u. 36.200 Ft
Hunyadi tér, Szt. Flórián tér 53.500 Ft
Cigány utca 24.800 Ft
Varasdi utca 35.928 Ft
Plánder György vegyes utcák 128.000 Ft
Hajgató Sándor u. 9.200 Ft
Bajcsy-Zsilinkszky E. 52.300 Ft
Őrtorony u. 33.000 Ft
Kisrácz u. 14.660 Ft
Jakabkuti ú. 6.300 Ft
Plánder György vegyes utcák 1.500 Ft
Horváth Lászlóné vegyes utcák 12,000 Ft
Összesen: 413.288 Ft
Kiskanizsa lakossága: 413.288 Ft
Önkormányzat: 300.000 Ft
Hadisírgondozó Iroda Bp. 260,000 Ft
Összesen: 973.288 Ft
Kifizetések (számlákkal igazolva):
Tartókövek betonozásához, beton: 40.700 Ft
Tartókő és felrakása 12.538 Ft
Pacsai műköves: 410.000 Ft
Becsehelyi műköves: 193.750 Ft
Park Kft. 316.300 Ft
Összesen: 973.288 Ft
L. I.
Kiskanizsai események, tervek
Kiskanizsán polgári kezdeményezés alapján létrejött civil összefogás azt a célt tűzte ki maga elé. hogy emléket állítson a háborúk áldozatainak, az elmúlt 1000 év hőseinek, és hogy a Magyar Millennium évében Kiskanizsa né-pe méltó módon emlékezzen meg Szent István királyunkról.
A Millenniumi Emlékparkban 1999-ben elkészült a Millenniumi Hősi Emlékmű. Kiskanizsa első köztéri emlékműve, amelynél október 23-án a felavatás alkalmából katonai tiszteletadással emlékeztünk az első és a második világháború áldozataira, az 56-os hősökre 2000. május 28-án pedig emlékezni fogunk mindazokra, akik az elmúlt 1000 év során honfoglalásunk óta a mai Kanizsa területén, valamint a közvetlen környékünkön éltek, és életüket áldozták hazánkért, szülőföldünkért.
Az elmúlt év végére elkészült kivilágítás nemcsak az emlékművet, hanem a környezetét is méltóságteljesen kiemeli. Tavasszal tovább gazdagítjuk a növényzetet. szépítjük a parkot.
Céljaink megvalósulását a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatala is támogatja. Az emlékparkban elhelyezésre kerülő mészkőtömbre erősített fekete gránittáblán a következő szöveg lesz olvasható:
A MAGYAR MILLENNIUM EMLÉKÉRE SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÁLLAMALAPÍTÁSÁNAK, EGYHÁZSZERVEZŐ MUNKÁJÁNAK, MEGKORONÁZÁSÁNAK ÉS A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG 1000 ÉVES ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE
Az emlékhelyen felállításra kerül még egy zászlótartó rúd is, hogy megemlékezéseinken zászlófelvonással is emeljük az ünnep méltóságát.
További terveink közt szerepel a Kiskanizsai Néprajzi Gyűjtemény alapjainak a létrehozása ez év tavaszán, amely a még meglévő, fellelhető értékeket őwzné meg a jövő számára. A hagyományos paraszti gazdálkodás eszközeire éppúgy gondolunk, mint a számunkra oly kedves népviseletre, de minden olyan emlék megőrzését fontosnak tartjuk, ami a múltat idézi. Emellett elhelyeznénk a helytörténeti tárgyak között napjaink minden olyan dokumentumát is, amely Kiskanizsa történelmével kapcsolatos.
Horváth Jánosné
Játékos sportverseny
Kanizsa Kft. Bútorstúdió 2000
8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 2/B. Tel/fax: 06-93/317-338, 06-60/376-069 Tóth Tihamér stúdióvezető 06-30/237-8640
Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése igény szerint.
Bútorgyártás! segédanyagok, alkatrészek széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
r "•
Nagykanizsa város és városkörnyéke diákolimpia döntőjére „játékos sportverseny ágban" 2000. január 10. és 12-én került sor.
A versenyen alsó tagozatos tanulók vettek részt. Eredmények a városi döntőn:
1. ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKANIZSA
2. Zrínyi M. Általános Iskola
3. Rozgonyi Általános Iskola
4. Vécsey Általános Iskola Városkörnyéki döntőn:
1. Galambok
2. Zalakaros
3. Gelse
4. Zalakomár
A várost Kiskanizsa, a városkörnyéket Galambok csapata képviseli Keszthelyen a megyei döntőn.
A kiskanizsai csapat tagjai: Faits Gabriella. Sneff Dóra. Koncz Nikoletta. Varga Adél, Szekeres Kinga.
c-^
FELHÍVÁS!
Tisztelt énekelni szerető Nagykanizsaiak!
A „HANGVERSENYKÓRUS" minősítéssel rendelkező Városi Vegyeskar
FELVÉTELT HIRDET
szoprán-, alt-, tenor szólamaiba.
Várunk mindenkit, akit megérintett az együtténeklés gyönyörűsége és hasznos tagja kíván lenni az immár 25. éve eredményesen működő közösségnek. Jelentkezni hétfőn és csütörtökön 18 órától 20 óráig, az együttest fenntartó Hevesi Sándor Művelődési Központ Felnőtt klubjában. Kollonay Zoltán karnagynál lehet.
A kórus vezetősége V_
Faits Brigitta, Dervalics Adél. Széplaki Szabina. Biliege András. Cser István. Gáspár Gábor, Kálcsics Ferenc. Horváth Máté. Földesi Gábor. Vadász Zsolt, Ács Norbert. Németh Richárd.
Felkészítő tanárok: Némethné Szili Erzsébet. Seres Julianna.
A galamboki csapat tagjai: Nagy Nóra, Németh Georgina. Bekc Roland. Tober József. Szepe Máté. Németh Dorina. Kondi Ágnes. Bedike Dorina. Tóth Péter. Cser Nobert. Turkovics Dávid. Mikó Máté, Ernszt István, Midulics Heléna. Kálóczi Anita.
Felkészítő tanárok: Kondi Attiláné, Borbás Sándor.
Kutyagyilkos Palinban!
Az elmúlt héten több kutyát mérgezett meg egy szívtelen ember Palinban. Mivel nem egyedi esetről van szó, felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak
I kedvenc háziállataikra. Akinek szintén megmérgezték a kutyáját, vagy szemtanúja volt hasonló esetnek, vagy egyéb információt tud adni, az jelentkezzen
szerkesztőségünk telefonján.
A Vivere Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazoknak szíves támogatását, akik az 1998. évi személyi jövedelemadójuk
részét a gyermekvívás támogatására ajánlották fel.
A felajánlott összeget a gyermekvívók nevelésére fordítjuk.
2000. január 20.
9
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XII. évfolyam 3. szám • 2000. január 27.
Megjelenik 21.000 példányban
Lakossági tájékoztató
A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.) 2000. február l-jétől életbe lépő ügyfélfogadás, ügyintézés rendjéről.
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében a Szociális és Egészségügyi Irodán 2000. február I. napjától centralizált ügyfélszolgálat kezdi meg működését az alábbiak szerint:
Az ügyfélszolgálat helye: I. emelet 105. iroda Simonka Lászlóné, Koller Mária, Koronczai Erzsébet, Szlotta Antal Ellátási terület: Nagykanizsa igazgatási területe Benyújtható kérelmek:
Pénzbeni ellátások: jövedelempótló támogatás, átmeneti segély, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás. közlekedési támogatás (+ parkolási engedély), gépkocsi szerzési támogatás, bevonulási segély, honvédelmi törvénnyel kapcsolatos ellátások, hadigondozás.
Természetbeni támogatások: közgyógyellátási igazolvány, térítési díj kedvezmény, egészségügyi hozzájárulás, köztemetés.
I. emelet 104. iroda Domokos Sándorné Ellátási terület: Nagykanizsa igazgatási területe Benyújtható kérelmek:
Nappali, illetve szakosított ellátást nyújtó intézményi beutalások, intézményekkel való kapcsolattartás, rehabilitációs ügyek, civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
I. emelet 109. iroda Dr. Szirti Tibor
Ellátási terület: Nagykanizsa igazgatási területe -
Benyújtható kérelmek:
Lakásügyek, lakásvásárlási önkormányzati támogatások
I. emelet 101. iroda Bődörné Hudop Márta Ellátási terület: Nagykanizsa igazgatási területe Benyújtható kérelmek:
Jegyzői hatáskörű I. fokú gyámhatósági ügyek (védelembevétel) Osztályvezető: Dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella Irodavezető: Simánné Mi le Éva Ügyfélfogadás rendje:
Ügyfélszolgálat, irodavezető Osztályvezető
Hétfő: 8-12.13-16 Szerda: 8-12
Szerda: 8-12, 13-17 Péntek: 8-12
Helyszíni szemle: kedd, csütörtök
Az ügyfélszolgálaton átvett kérelmek elbírálásához a hivatal környezettanulmányt készít/het. Hiánypótlás esetén a szükséges igazolásokat a kérelem leadásának helyén, illetve postai úton lehetne csatolni. Az átvett kérelmekről. az ügyfélszolgálati csoport igazolást állít ki, és a környezettanulmányokat is ők készítik.
A kérelmek feldolgozását - 30 napon belül - a hatósági csoport végzi, ahol közvetlen ügyfélfogadás NINCS.
A folyamatban levő ügyekről a kérelem átvételét igazoló lapon feltüntetett telefonszámon lehet érdeklődni. Az új rendszer bevezetésével némileg hosszabbodhat a kérelmek beadására fordított idő, ugyanakkor gyorsabb, illetve zökkenőmentesebb lesz az ügyintézés. Tisztelt Városlakók!
A fenti változásokat az Önök ügyeinek hatékonyabb elintézése céljából tettük!
Tisztelettel: Szociális és Egészségügyi Osztály
Szociális és Egészségügyi Iroda
ia
Nagyszabású műsorral köszöntötték a kultúra művelői a kultúrát szerető nagykanizsaiakat a HSMK-ban az elmúlt pénteken. A Harkány László tanár által szerkesztett gálán a magyar zene, tánc és vers nyelvén hangzottak el nemzetünk dicsőséges és zivataros századainak örömdalai, bánatos sóhajai, századokon átívelő kapaszkodói és
együttes utánpótláscsoportja - és a kultúráért mindig áldozni kész felnőttek - a Zeneiskola tanárai, a táncegyüttes táncpedagógusai, a Patkó Banda muzsikusai, a Városi Vegyeskar tagjai és a TUNGSRAM versmondókör két elismert szavalója - adták át, közvetítették a magyar kultúrának azt a kincsesházát, amelyet többek között Kölcsey Ferenc, József Attila, Farkas Ferenc, Hidas Frigyes, Sugár Rezső, Karinthy Frigyes, Hajdú András, Weiner Leó és Vörösmarty Mihály neve fémjelez.
Az ünnep szónoka dr. Márkus Ferenc nyugalmazott tanár volt. Mesterien felépített beszédében Kölcsey Ferenc emberi magatartásával, költészetének üzenetével és egész életművének múltat és jövőt egy egységbe fogó gondolatiságával kápráztatta el hallgatóságát.
Az ünnepi gála kiemelkedő eseményeként Cseke Zoltán adta át a Nagy-
i 1 llli iu *AJkA\\ 11 y
H ■
^RSBMI pfl - : WSBmjisBmm
í » jPJWÉtegiggi ___
.........:...................
megmaradásunk harmadik évezredbe átvivő hajójának reményteljes jelzései.
A sok tehetséges fiatal - a Zeneiskola növendékei, a Kanizsa Tánc-
kanizsai Kreatív Klub által alapított díjakat, dr. Bátorfi Józsefnek és a Kanizsa Trend kollektívájának.
B. E.
Gazdagok vagyunk
A magyar kultúra immár hagyományosnak mondható ünnepnapját a HSMK-ban ünnepelte a város, hogy tisztelegjen nemzeti Himnuszunk szülőatyja, Kölcsey Ferenc emléke előtt, saját szellemi értékeink, tehetségeink bemutatásával. Az alaphangulatot a nagytekintélyű Márkus tanár úr szavai adták meg, amit csak fokozott a műsorban fellépők sokszínű tudása.
Gazdag város Kanizsa a művészetek, a kultúra, az emberi értékek területén! Nyugtázhattuk egyöntetűen.
Az intézményből kilépve, az arcomba csapódó jeges januári szél sem térítette el gondolataimat. Tovább visszahangoztak bennem nemzeti imádságunk sorai: „Szertenézett, s nem leié, honját a hazában."
A szomszédos ABC-be térve egy nyugdíjas pedagógusnő ismerősömet pillantottam meg gondolataiba merülve, mintha csak azt kérdezné önmagától: vajon vacsorának valót vegyek, vagy gyógyszerre tartalékoljam a pénzemet. Meggondolandó, hiszen a 32 ezer forintos nyugdíjának több mint egyharmadát gyógyszerre költi el.
Egy pillanatra majdnem elfeledkeztem az iménti lelki táplálékul szolgáló műsorról, melyet Harkány tanár úr szerkesztett nagy érzékkel, s tettek emlékezetes órákká a művészetet művelő szereplők. Gazdagok vagyunk!
S még mindig tanulnunk kell, hogyan sáfárkodjunk jobban, eme gazdagságunkkal.
Bakonyi Erzsébet
Tisztelt Olvasóink!
Mi úgy érezzük, hogy a város újságja arra is hivatott, hogy a lakosságot tájékoztassa mindazokról a kulturális programokról, rendezvényekről ingyen, ami a városban történik.
Segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek ahhoz, hogy előre megtervezhessék, hogy az adott hónap során, mely színházi előadást, gyermekprogramokat, egészségügyi előadásokat és nyelvtanfolyamokat szeretnék igénybe venni.
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap Szerkesztősége
thury györgy muzeum Fő út 5.
EMLÉKEK A MÚLTBÓL - 50 Hétfő, kedd: szünnap.
EVES A THURY GYÖRGY MUZEUM
Megtekinthető: február 25-étől, szerdától vasárnapig 10.00-18.00 óráig.
Belépődíj: felnőtt: 100 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 75 Ft, családi jegy (min. 4 fő) 250 Ft. Előre bejelentett csoportoknak a kiállítás látogatása ingyenes.
kepzomuveszetek haza
(Kiskastély) Erzsébet tér 14-15. Telefon: 313-290
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása. A Képzőművészetek Háza nyitva: 10.00-17.00 óráig, hétfőn szünnap. A belépés díjtalan.
erkel ferenc olajipari művelődési ház
Ady E. u. 8. Telefon: 313-040/71612
Február 4.17.00
„HEGYEN-VÖLGYÖN" - A Természetjáró Egyesület makett- és fotókiállítása. A kiállítást megnyitja: Durgó László tanár. Megtekinthető: február 20-áig. Február 17. 15.00
OLAJIPARI NYUGDÍJASOK FARSANGI BÁTYUS BÁLJA.
Február 19. 19.00
ROCK AND ROLL DISCO - A keverőpultnál: Kertész János és Kovács Béla. Belépődíj: 250 Ft. Február 24.18.00 IRODALMI KÁVÉHÁZ - A programot szervezi és vezeti: Bakonyi Erzsébet. Közreműködik: Iváncsics János tanár.
Február 5. 19.00
JÓTÉKONYSÁGI BÁL A „SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK" ALAPÍTVÁNY JAVÁRA - A nagykanizsai Szuperinfó és a Családsegítő Központ rendezésében. Február 7.18.00
KÁRPÁTI SEBESTYÉN FESTMÉNYEIBŐL KIÁLLÍTÁS. A kiállítást megnyitja: Járási Ildikó iparművész.
Megtekinthető: február 25-éig. Február 11.15.00
TAVASZI MUNKÁK A KISKERTBEN - Előadó: Csáki László agrármérnök.
Február 12. 8.00
MÉHÉSZEK TOVÁBBKÉPZÉSE
honved kaszinó Ady E. u. 7. Telefon: 311-036
Február 13.10.00
Tungsram-
SAKKBAJNOKSAG
Postás.
Február 18.15.00
EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁS a Nyugdíjas Klub nőtagjai részére. Február 18. 15.00 ZALA MEGYE BETYÁRTÖRTÉNETE ÉS A KOLDUSOK HELYZETE A 19. SZÁZADBAN Előadó: Gyuricza Sándor. Február 19. 19.00 SAKKOZÓK BÁLJA Február 20. 8.00
MÉHÉSZEK TOVÁBBKÉPZÉSE Február 26. 19.00 ORVOSOK BÁLJA
hevesi sándor muvelodesi kozpont
A JPTE Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. Tel/fax: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10.00-18.00 óráig.Tel.: 311-468
Február 5. 14.00
TELEFONKÁRTYA- ÉS KINDER-
FIGURA-BÖRZE.
Február 5. 14.30
TARKA-BARKA MŰHELY - február. Farsangi álarckészítés. Február 7. 16.30
UTAZZUNK TOVÁBB EURÓPÁBA! - diaképes útiélmény-beszámo-ló. Előadó: Buda Ernő. Február 8. 14.00
A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN.
Megtekinthető: február 29-éig. Február 14. 19.00
KATHARINA BLUM ELVESZTETT TISZTESSÉGE - dráma (HE-VESI-BÉRLET).
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása.
Főbb szerepekben: Segesvári Gabriella, Czegő Teréz, Farkas Ignác. Stubendek Katalin. Rendező: Márton András m. v. Belépődíj (pótszék): 600 Ft. Február 15.19.00
KATHARINA BLUM ELVESZTETT TISZTESSÉGE - dráma (RÁTKAI-BÉRLET). Belépődíj (pótszék): 600 Ft. Február 16.10.00,13.00 és 14.30 A BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜTTES KONCERTJE (GUZSALYAS-BÉR-
LET). A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Február 21. 18.00 VILÁGJÁRÓK KLUBJA - Argentínában és Brazíliában vadásztam. Papp Győző videofilmes élménybeszámolója. Február 23. 15.00 SZÜLŐFÖLDÜNK. MAGYARORSZÁG II. - néprajzi kiállítás- és előadássorozat.
„Zengő vidék" - Pécsvárad és környéke. A kiállítást megnyitja: Zsáli János, Pécsvárad polgármestere. Február 26. 19.00 CANTARE BÁL - A Városi Vegyeskar alapítványi bálja. Műsor: Fotír Fathers. Belépődíj: 3.000 Ft. Február 28. 10.00 és 14.00 A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA - mesejáték. A budapesti Harlekin Színház előadása. 10.00 óra: Mazsola-béret. 14.00 óra: Tapsi-bérlet. Február 29. 10.00,12.30 és 14.30 A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA - mesejáték. A budapesti Harlekin Színház előadása. 10.00 óra: Táltos-bérlet. 12.30 óra: Hápi-bérlet. 14.30 óra: Manó-bérlet.
Márciusi előzetes:
Tavaszi Művészeti Fesztivál március 15-étőI április 11-éig.
móricz zsigmond muvelodesi haz
Hajgató S. u. 1. Telefon: 319-202
Február 5-6. 8.00 AGYKONTROLL-TANFOLYAM Vezeti: Dómján Gábor. Részletes információ telefonon kérhető! Február 12-13. 8.00 AGYKONTROLL-TANFOLYAM Február 15. 18.00
CSIPKEKÉSZÍTŐ-TANFOLYAM (vert, varrott, horgolt, frivolitás csipkék alkalmazása öltözködésben, lakástextíliákon). Bemutatót tart: Ta-
kács Zsuzsanna népi iparművész. A tanfolyam ideje: havi két alkalom. Havidíja: 2000 Ft/fő. Február 25. 20.00 JAZZ-FARSANG - „India nyomában" - Lantos Zoltán (hegedű) és Szalai Péter (tabla) koncertje. Belépődíj: 400 Ft. Február 26. 19.00 FARSANGI BÁL - Zene: Tóth Tamás. Belépődíj vacsorával: 3500 Ft.
kodály zoltán vasutas művelődési ház
Csengery út 67. Telefon: 311-195
Február 7. 15.00 VASÚTTÖRTÉNETI KLUB Február 10 17.00
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ RÓZSÁS JÁNOS ÍRÓVAL Február 12. 18.00
A VASÚTÁLLOMÁS DOLGOZÓINAK FARSANGI CSALÁDI ESTJE
Február 19. 14.00
A VASUTAS ÓVODA FARSANGI BÁLJA
Február 24. 16.00
A NYUGDÍJAS ÉS KERTBARÁT KLUB FARSANGI BÁLJA Február 29. 14.00 JÁTSZÓHÁZ
2000. február 3.
21
SIKERES EVET ZARTAK
Egyik legsikeresebb szakmai évét zárta tavaly a HSMK. Igényes színházi előadásokat és emlékezetes zenei hangversenyeket szerveztek - mondta Papp Ferenc, az intézmény igazgatója.
- Az összesen 44 színházi előadásbál huszonötöt tartottunk gyermekek részére. Az utóbbi évek legmagasabb számú felnőtt bérletét adtuk el, 1600 darabot, gyermekbérletekből pedig 2618 darab fogyott.
- Melyeket tartja a legsikeresebb rendezvényüknek?
- A Tavaszi Zenei Fesztiválon, világhírű magyar zenészek és együttesek vettek részt, például a Magyar Virtuózok Kamarazenekar, Miklósa Erika, Koncz Zsuzsa, a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A nemzetközi jazz-fesztivál sztárvendége a világhírű John Patitucci Group, melynek koncertjére még a határon túlról is érkeztek látogatók. Változatlanul népszerű volt a Kanizsai Nyári Színház és a Bazár Udvari Zenei Esték rendezvénysorozat. Ez utóbbin Haumann Péter és az indiai művészek aratták a legnagyobb sikert.
A HSMK-ban tavaly csaknem 80 ismeretterjesztő előadás volt, közülük továbbra is népszerűek a sza-
badegyetemek. Az emeleti és az ifjúsági galériában összesen 27 kiállítást rendeztek, melyeket csaknem 20 ezer látogató tekintett meg. 18 tanfolyamot tartottak minden korosztálynak, az élet szinte minden területéről, A HSMK-ban 1999-ben 12 klub, művészeti csoport működött, számos országos pályázaton és kiállításon szerepeltek, sikeresen.
- Milyen az intézmény kapcsolata, az önkormányzatokkal, civil szerveződésekkel?
( - Szakmai és szervezeti szempontból egyaránt fontos volt a cigány és a horvát kisebbségi önkormányzattal, valamint a helyi diákönkormányzattal kötött együttműködési megállapodás végrehajtása. Teret adtunk több civil kezdeményezésnek, felkaroltuk és segítettük rendezvényeiket. Decemberben hatodik alkalommal szerveztük meg az Alapítványi Hónapot, amely lehetőséget adott a városban működő civil szervezetek bemutatkozásának. Ennek keretén belül nyílt meg az Európai Információs Gyűjtemény, mely rövid idő alatt több diáknak és felnőttnek lehetővé tette, hogy informálódjon az Európai Unió történetéről, szervezeteiről, működéséről.
PALYAZATOK
A Hevesi Sándor Művelődési Központ saját bevételeit folyamatosan szeretné kiegészíteni a különböző pályázatokon való sikeres szerepléssel. így például az elmúlt időszakban három eredményes pályázatuk volt. A Tavaszi Művészeti Fesztiválra, az önkormányzat nevében beadott pályázaton egy millió forintot kapott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, míg a Szülőföldünk, Magyarország néprajzi kiállítás- és előadássorozattal 100.000 Ft-ot nyertek a Művészeti és Szabad Művelődési Alapítványtól. Az óvodások és az általános iskolások részére szervezett néprajzi bérletsorozatra (amelyre csaknem ezerkétszázán váltottak bérletet) a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól részesültek 70.000 Ft-os támogatásban.
Városi Kulturális Alapra a 2000. évre nyolc pályázatot írtak, amelyek szinte minden szakmai területet felölelnek. Az ez évi Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazzfesztiválra az Alpok-Adria Együttműködésnél pályáznak.
A legfrissebb pályázatukkal a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumához pályáztak 700.000 Ft értékű támogatásra, a 2000. novemberben és decemberben megvalósításra kerülő Alapítványi Hónap a Mozgáskultúráért Nagykanizsán elnevezésű programsorozatra, amelynek keretén belül balettelőadások, moderntánc-bemutatók, néptáncprogramok bemutatására kerül sor mind a három korosztály részére, vagyis a gyermek-, a fiatal és a felnőtt korosztályoknak.
Az intézmény ugyancsak pályázott a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumánál a Kertbarát Kör és a Belvárosi Nyugdíjas Klub ismeretterjesztő előadássorozatainak, szabadegyetemeinek segítésére.
Az intézmény színpadának teljes függönycseréjére is égetően szükség volna. így erre is terveznek pályázatot beadni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Önkormányzati Érdekeltségnövelő Pályázatára - ha a helyi önkormányzat az 50%-os önrészt vállalja.
- Milyen terveik vannak az idei évre?
- Az idei munkánkat a magyar millenniumra való felkészülés határozza meg. Ennek keretében kiemelkedő kezdeményezésünk a magyar kultúra ezredvégi értékeit bemutató Tavaszi Művészeti Fesztivál. A Szülőföldünk Magyarország néprajzi ki-állítás- és előadássorozat hazánk jellemző néprajzi tájegységeit, sokszínű kultúráját mutatja be. Hazánk és Európa a honfoglalástól napjainkig című Történelmi Szabadegyetem a fiatalok szemléletmódját és világképét hivatott szolgálni, felkészítve őket az évfordulóra. Tervezzük a testvérvárosok kórusainak nagykanizsai találkozóját is. Hazafiság a magyar irodalomban címmel a város középiskoláinak amatőr vers- és prózamondó versenyt hirdetünk, A magyar zene évszázadai címmel pedig előadássorozatot szervezünk ősszel, fiatalok részére. Régiók kultúrája - kultúrák a régiókból címmel határon túli művészeti együtteseket, színházi társulatokat látunk vendégül. Az idei nemzetközi jazzfesztivált világhírű külföldön élő magyar jazz-zenészek meghívásával tervezzük megszervezni.
2000. decemberében XX. századi búcsúztatót rendeznek az Évszázad kultúrája, a kultúra évezrede címmel, amely keretén belül a nagykanizsai irodalmi, zenei és néptáncegyüttesek és szólisták gálaműsorára kerül sor. A millenniumi programsorozat áthatja a HSMK egész éves működését, de természetesen a korábbi évek ismert, és a kanizsai közönség által kedvelt programjai sem maradnak el (Kanizsai Nyári Színház, Alapítvány Hónap, Vakációzz velünk!. Csütörtöki randevú, térzenék stb.)
- Intézményünk. egyik fontos törekvése, hogy a város művészeti csoportjai minél többször pódiumhoz jussanak a szabadtéri színpadokon vagy a színházteremben.
A közhasznú társasággá történő átalakulás sem jelenthet szakmai visszalépést, bízunk abban, hogy az országoshoz hasonlóan a helyi ezredvégi értékek is átvezethetik a kanizsai polgárokat a harmadik évezredbe.
- Idén korszerűsítésre is sor kerülhet?
- Tervünkben szerepel az intézmény fűtésrendszerének korszerűsítése, valamint az életveszélyesnek minősített színháztermi fénytechnika felújítása. Mindezeket azonban csak az önkormányzat anyagi átvállalásával lehet megvalósítani.
Muveszeti fesztivál
A Tavaszi Művészeti Fesztivált március 15. és április 11. között rendezi meg a Hevesi Sándor Művelődési Központ. A rendezvénysorozat nevét Tavaszi Fesztiválról most idén változtatták meg művészeti fesztiválra, jelezve a kiszélesedett programokat, hiszen a zene mellett teret kapnak a kiállítások, színházi előadások is. A mottó: „Ezredvégi értékeink a magyar kultúrában is jelzi, hogy a fesztiválon a magyar művészeti élet jeles képviselői mutatkoznak be, olyanok, akik átvezetik a kultúrát a második évezredből a harmadikba - mondta Papp Ferenc, a HSMK igazgatója a fesztivál programjáról szóló sajtótájékoztatón.
A programsorozatban két Nagykanizsához kötődő művész is helyet kapott, Zádori Mária, Liszt-díjas, Kiváló művész és Schrammel Imre Kossuth-díjas, Érdemes művész, a Hungárián Ali Stars együttes jazz-koncertjén pedig a szintén kanizsai Tiborcz Iván közreműködik zongorán. Április 9-én a Felsőtemplomban a Városi vegyeskar hangversenyét hallhatják az érdeklődők, Mozart Koronázási miséjét adják elő, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar közreműködésében. Ezeken kívül fellép még a Benkó Dixiland Band. a Bartók Vonósnégyes, a Fáklya Néptáncegyüttes, a TÉKA együttes, valamint a Közép-Európa Táncszínház. A Költészet Napja alkalmából pedig Sebő Ferenccel találkozhatnak az érdeklődők a Honvéd Kaszinóban.
A fesztivállal egy időben rendezik meg a IV. Nemzetközi Csengey Dénes vers- és prózamondó verseny döntőjét, amelynek gálaműsorának szintén a HSMK ad helyet.
A nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál része a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma millenniumi programjának, így a három és fél millióra tervezett költségvetésből egymillió forintot a minisztérium adott, a kanizsai önkormányzat pedig másfél millió forinttal járult hozzá a színvonalasnak ígérkező fesztivál megtartásához.
L.Zs.
14
2000. március 9
Március 15. 17.30 óra, HSMK kiállítóterem
A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA.
Köszöntőt mond: Tüttő István polgármester.
Március 15. 17.40 óra, HSMK kiállítóterem
Sehrammel Imre Kossuth-díjas keramikus mű vés z ki ál 1 ítása. Megnyitja: Rétfalvi Sándor Mun-kácsy-díjas, Érdemes művész. A kiállítás megtekinthető: április 7-éig.
BENKÓ DIXIELAND BAND
Március 17. 19.00 óra, Képzőművészetek Háza
A Bartók vonósnégyes hangversenye.
Műsor: Haydn: D-dúr Vonósnégyes Op. 64. No.5. „Pacsirta"; Dvorák: F-dúr Vonósnégyes Op. 96.
Belépődíj: 600 Ft.
Március 19. 19.00 óra, HSMK színházterem
A BENKÓ DIXIELAND BAND KONCERTJE.
Belépődíj: I. hely: 950 Ft, II. hely: 800 Ft.
Március 20. 17.00 óra, HSMK felnőtt klub_
Cigány festők tárlata. A kiállítást megnyitja: Szuhay Péter (Néprajzi Múzeum, Budapest). Közreműködik: Bogdán Ferenc -gitár. A kiállítás megtekinthető: március 30-áig.
Március 21. 19.00 óra, Alsóvárosi templom
A Capella Savaria hangversenye
2000. március 9.
2000. MÁRCIUS
Közreműködik: Zádori Mária -ének - Liszt-díjas, Kiváló művész. Műsor: Corelli: F-dúr concerto grosso; Telemann: D-dúr fuvola-verseny; Vivaldi: In furore, Négy évszak - Tavasz; Hándel: Silete venti.
Belépődíj: 600 Ft.
Március 24. 19.00 óra, HSMK színházterem
A Budapesti Fáklya Néptáncegyüttes műsora (horvát nemzetiségű).
Belépődíj: 400 Ft.
Március 29. 19.00 óra, Képzőművészetek Háza
A Téka Együttes koncertje. Belépődíj: 500 Ft.
15. —ÁPRILIS 11.
Április 6. 11.00 óra és 14.00 óra, HSMK színházterem
A KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ.
A hétrőfös visszatér - mesebalett. Belépődíj: 200 Ft.
Április 7. 19.00 óra, HSMK színházterem
„A Magyar Jazz Ünnepe 2000" . A 8 tagú Hugarian Ali Stars Együttes jazzkoncertje. Az együttes tagjai: Oláh Kálmán -zongora, Egri János - bőgő, Fekete Kovács Kornél - trombita. Makovics Dénes - saxofon, Schreck Ferenc - harsona, László Attila - gitár, Balázs Elemér -dob, Winand Gábor - ének. Belépődíj: 600 Ft.
Április 8. 9.30, Honvéd Kaszinó
A IV. Nemzetközi „Csengey Dénes" Vers- és Prózamondó Verseny döntője.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésében.
Április 8. 19.00 óra, HSMK színházterem
A VERSMONDÓ VERSENY GÁLAMŰSORA.
Április 9. 19.00 óra, Felsővárosi templom
Mozart: Koronázási mise. A Városi Vegyeskar hangversenye. Közreműködik: a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Kollonay Zoltán. Belépődíj: 600 Ft.
ZÁDORI MÁRIA
Április 11. 18.00 óra, Honvéd Kaszinó
A KÖLTÉSZET NAPJA SEBŐ FERENCCEL.
Közreműködik a ZSARÁTNOK Együttes. Belépés díjtalan.
FŐSZPONZOR:
KÖGÁZ Rt.
TÁMOGATÓK:
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
KÖGÁZ Rt.
MOL Hotels Szállodai és Turisztikai Rt. DKG-EAST Rt. WESTEL 900 GSM Rt. Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Információ és jegyárusítás:
Hevesi Sándor Művelődési Központ. Tel.: 93/311-468
Tisztelettel és barátsággal hívom és várom - munkatársaim nevében is -a város és a régió művészetkedvelő polgárait a fesztivál rendezvényeire.
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
15
N A Q Y K A N I Z S A
iX-r-iíilyi^i _sSU±/l
a© ^
hevesi sándor muvelodesi kozpont
A JPTE Gyakorló Intézménye. Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10-18 óráig, tel.: 311-468 E-mail: hsmk@sienet.hu vagy hsmk@kanizsa.dhs.org
Április 3. 16.30 óra: TAVASZKÖSZÖNTŐ - a Bolyai János Altalános Iskola tanulóinak kiállítása az Ifjúsági Galériában. Megtekinthető: április 17-éig
Április 3.16.30 óra: UTAZZUNK EGYÜTT EURÓPÁBA - Buüa Emő diaképes útiélmény-beszámolója.
Április 5. 17.00 óra: EGÉSZSÉGÜNKÉRT SZABADEGYETEM. Kalandozások a légutak körül - fül-orr-gégészet.-Előadó: dr. Dúll Gábor főorvos. Lézeres műtéti technika az urológiában. Előadó: dr. Lipták József.
Április 6. 11.00 és 14.00 óra: A HÉTRŐ-FÖS VISSZATÉR - táncos, zenés mesejáték a Közép-Európa Táncszínház előadásában. Belépődíj:\'200 Ft.
Április 7. 19.00 óra: „A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE 2000". A Hungárián Ali Stars Együttes és Tiborcz Iván (saxofon) jazzkoncertje. Belépődíj: 600 Ft.
Április 8. 19.00 óra: A IV. NEMZETKÖZI „CSENGEY DÉNES" VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY GÁLAMŰSORA.
Április 9. 19.00 óra: MOZART: KORONÁZÁSI MISE. A (Városi Vegyeskar hangversenye a Felsővárosi templomban. Közreműködnek: a Szombathelyi Szimfonikusok. Vezényel: Kollonay Zoltán. Belépődíj: 6(X) Ft.
Április 11. 18.00 óra: A KÖLTÉSZET NAPJA SEBŐ FERENCCEL ÉS A ZSARÁTNOK EGYÜTTESSEL. A belépés díjtalan. Helyszín: Honvéd Kaszinó.
Április 10. 19.30 óra: ROKONOK - színmű (Hevesi-bérlet). A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Belépődíj (pótszék): 800 Ft.
Április 11. 19.30 óra: ROKONOK - színmű (Bródy-hérlet).
Április 13. 17.00 óra: HUMÁNÖKOLÓGIÁI SZABADEGYETEM. Nagykanizsa környezeti állapota - vizsgálati eredmények tükrében.
Április 14. 11.00: OLIMPIAI AKADÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS.
Április 15 és 16. 10.00-18.00 óráig: GOBE-LIN-KIÁLLÍTÁS.
Április 16. 19.00 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK - vígjáték (Rátkai-bérlet). A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása. Főbb szerepekben: Megyeri Zoltán. Kiss Ernő. Farkas Ignác. Gyöngy János. Belépődíj (pótszék): 800 Ft.
Április 17. 9.00 óra: JÁTSZÓHÁZ - Húsvéti
képeslapok készítése. Április 17. 19.00 óra: A TIZEDES MEG A TÖBBIEK - vígjáték (Hevesi-bérlet). Belépődíj (pótszék): 800 Ft. Április 17. 16.00 óra: TOJÁSPATKOLÁS -bemutató. Vendégünk: Hanzel László (Somogyvámos). Április 18. 19.00 óra: A TIZEDES MEG A
TÖBBIEK - vígjáték (Bródy-bérlet). Április 18. 9.00 óra: TARKA-BARKA MŰHELY - Tojásfestés (főtt tojást hozni kell!).
Április 19. 17.00 óra: EGÉSZSÉGÜNKÉRT SZABADEGYETEM. A minimálisan invazív műtéti technika - lehetőségek a sebészetben. Előadó: Prof. dr. Bátorfi József. Április 26. 20.00 óra: VIRÁGBÁL. Tavaszi virágbemutató és -vásár. Belépődíj: 650 Ft. Április 30. 19.00 óra: HEGEDŰS A HÁZTETŐN - musical. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház bérleten kívüli színházi előadása. Főbb szerepekben: Kulka János, Egri Kati. Tánczos Adrienne. Pap Lujza. Borsos Beáta. Kiss Anna. Keskeny Dóra. Május 2-án 19.00 órakor Bródy-bérlet Május 3-án 19.00 órakor Rátkai-bérlet.
MÁJUSI ELŐZETES:
ZORÁN-KONCERT május 4-én 19.00 órakor. Belépődíj: 1500 Ft. jegyek elővételben már kaphatók.
A HSMK Európai Uniós Információs Gyűjteménye - előzetes bejelentkezés alapján -ingyenes Internet használati lehetőséget biztosít. Telefon: 93/311-468, E-mail: hsmk@sienet.hu. Hsmk@kanizsa.dhs.org
A VÁROS NAPJA, MILLENNIUMI NAP (2000. ÁPRILIS 27-28.)
PROGRAM
Április 27.
SPORTRENDEZVÉNYEK
Zala Kupa 2000 - felnőtt és serdülő lábtoll-
labda bajnokság - Olajbányász sportcsarnok
„Élő Sakk"-bemutató - Erzsébet tér
DADA Kosárlabda Kupa - Hevesi Általános
Iskola
GYERMEKPROGRAMOK (óvodai) „Ovis keresztelő" - a város óvodáinak elne-
vezése a gyermekek ötletei alapján. Helyszín: HSMK. kamaraterem.
SISERE FESZTIVÁL a Szt. Flórián téri óvoda rendezvénye, szabadtéri táncház, kirakodó vásár. Helyszín: HSMK színházterem és parkoló.
FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁL. Ifjúsági fúvószenekarok találkozója. MŰVÉSZOKTATÁS 2000 - a Nagykanizsai Állami Zeneiskola reprezentatív koncertje. Helyszín: HSMK.
A VÁROS NAPJA, VEZETŐI ÉS KITÜNTETETTJEI - kiállítás. A Városi Könyvtár és a Mátrix Marketing Műhely szervezésében. Helyszín: HSMK, előcsarnok.
ZÁSZLÓFELVONÁS - a Fúvószenekari fesztiválon résztvevő együttesek szereplésével. ünnepélyes külsőségek között. Helyszín: Deák tér. ROMA-GÁLA
Április 28.
ÉBREDJ KANIZSA - biciklis csapatok ébresztője.
FICÁNKOLÓ - óvodások műsor keretében történő játékos, sportos bemutatója. Rajzpályázat eredményhirdetése. Szabadtéri sportprogramok. Helyszín: HSMK. NAGYKANIZSA LÁTVÁNYOSSÁGAI -a város nevezetességeinek bemutatása idegenvezetővel.
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓK TALÁLKOZÓJA. Általános iskolás korú diákok megyei versenye Helyszín: Zemplén Győző Általános Iskola.
LOVASVERSENY- meghívásos lovasverseny Zala megyei szakosztályainak részvételével, Várkapu.
A FELSŐVÁROSI MILLENNIUMI PARK AVATÓJA. Helyszín: A Városkapu körút és a Kazanlak körút által határolt tér „FIALÓVITS BÉLA" VASÚTTÖRTÉNETI EMLÉKKIÁLLÍTÁS - Vasútgépészeti bemutató. emléktábla-avatás. Helyszín: vasútállomás. vontatási főnökség. Csengery utca. HSMK.
A VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: városismereti túra. diákbuli. Helyszíne város több pontja. Várkapu. Erzsébet tér.
DÍSZELŐADÁS - külön részletes program szerint.
Részletes program szórólapokon és plakátokon olvasható.\'
képzőművészetek háza
(Kiskastély) Erzsébet tér 14-15. Telefon: 313-920
Április 12. 19.00 óra: A VUJICSICS EGYÜTTES KONCERTJE - délszláv népzene. Belépődíj 500 Ft. SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
A képzőművészetek Háza nyitva: 10—17 óráig, hétfőn szünnap. A belépés díjtalan.
thury györgy múzeum
Fő út 5. Telefon: 314-596
EMLÉKEK A MÚLTBÓL - 50 ÉVES A THURY GYÖRGY MÚZEUM. Megtekinthető: szerdától vasárnapig 10-18 óráig. hétfő és kedd szünnap. Belépődíj: felnőtt 150 Ft/fő; diák. nyugdíjas 75 Ft/fő; családi jegy (minimum 4 fő): 250 Ft.
erkel ferenc olajipari művelődési ház
Ady E. u. 8.
Telefon: 313-040/71612
Április 7. 18.00 óra: KANIZSAI MŰHELY. Kanizsai írók. költők randevúja.
Április 14. 17.00 óra: BARBIE- ÉS POR-CELÁNBABA-KIÁLLÍTÁS. Megtekinthető április 28-áig.
Április 20. 17.00 óra: OLAJIPARI NYUGDÍJASOK ÉS DOLGOZÓK ULTIVERSENYE. Nevezési díj: 150 Ft.
Április 27. 15.00 óra: VÁROSPOLITIKAI FÓRUM. Vendég: Tüttő István polgármester.
Április 28. 18.00 óra: IRODALMI KÁVÉHÁZ. Bemutatkozik Somlyó Zoltán „Elátkozott költő".
móricz zsigmond művelődési ház Ady E. u. 7. Telefon: 319-202
Április 8. 9.30 óra: A IV. NEMZETKÖZI CSENGEY DÉNES VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY DÖNTŐJE. Helyszín: Honvéd Kaszinó.
Április 8. 19.00 óra: A VERSMONDÓ VERSENY GÁLAMŰSORA. Közreműködnek: a verseny díjazottjai, valamint a szlovákiai Gliymes együttes, a Bojtár Népzenei Együttes, az Igricek együttes, a Zalagyöngye Táncegyüttes. Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ. Belépődíj: 300 Ft.
Április 11. 18.00 óra: ..Álmom mások alusszák" - DINNYÉS JÓZSEF KÖLTÉSZET NAPI MŰSORA. Belépődíj: 300 Ft.
Április 21. 9.00 óra: HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ. Tojásfestés, húsvéti ajándékkészítés. Vezeti: Tóth István.
Április 25. 19.00 ára: Pódiumsorozat - EPERJES KÁROLY SZÍNMŰVÉSZ ÖNÁLLÓ ESTJE. Belépődíj: 800 Ft. diák, nyugdíjas: 500 Ft.
honvéd kaszinó
Ady E. u. 7. Telefon: 311-036
Április 2. 10.00 óra: SAKKBAJNOKSÁG - Tungsram-Zeg. Csuti.
Április 5. 17.00 óra: KIÁLLÍTÁS A SURDI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁR-DIÁK MUNKÁIBÓL. Megtekinthető: április 28-áig.
Április 6. 9.30 óra: A SURDI BÁBSZÍNHÁZ MŰSORA.
Április 6. 19.00 óra: ÉN ÉS A KISÖCSÉM - zenés játék. A Honvéd Kaszinó Színjátszó Körében előadása.
Április 8. 9.30 óra: IV.CSENGEY DÉNES VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY - DÖNTŐ. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház rendezésében.
Április 11. 18.00 óra: A KÖLTÉSZET NAPJA SEBŐ FERENCCEL ÉS A ZSARÁTNOK EGYÜTTESSEL. A HSMK szervezésében.
Április 27. 14.00 óra: NYUGDÍJAS DALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA. Köszöntőt mond: Tarnóczky Attila alpolgármester.
kodály zoltán
vasutas művelődési ház
Csengery út 67. Tel.: 311-195
Április 3. 14.00 óra: JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEKNEK.
Április 4. 14.00 óra: VASÚTBARÁTOK KLUBJA.
Ájjrilis 11. 8.00 óra: KÖNYVVÁSÁR.
Április 13. 18.00 óra: TAVASZI TENNIVALÓK A KERTEKBEN. Mag-és fajtaajánlás.
Április 21). 15.00 óra: VÁRÓTERMI TÁRLAT. 140 éves a nagykanizsai vasúti közlekedés - kiállítás.
Április 26. 11.00 óra: 140 ÉVES A VASÚT NAGYKANIZSÁN - emlékünnepség.
14
2000. március 30.
A Kulturális Alapból az alábbi pályázatok részesültek a feltüntetett összegekkel
(adatok E Ft-ban) 52. Kamera 67 Amatőrstúdió A kamera 67 AFS 2000. évi működésére 40
Sor- Pályázó neve szám neve A pályázott cél OKSB megnevezése döntés 53. Batthyány Lajos Gimnázium Az iskola alapításának 235, évfordulós rendezvényeire 50
54. Nagykanizsai Református Kanizsai esték előadássorozat 40

1. Hevesi Sándor Altalános Iskola Galériakiállítás szervezéseinek támoqatása 40 Gyülekezetért Alapítvány
2. Zalai Irók Egyesülete/Pannon Tükör A folyóirat kiadásának támogatása 300 55. ZALA\'ART Alapítvány Zala megye képzőművészeit bemutató 90
3. Nagykanizsai Fafaraqó Egyesület Egyesület működtetése 70 kiadvány támoqatása
4. Miklósfai Nyugdíjas Klub Kulturális, irodalmi, helytörténeti kirándulás 30 56. Eszperantó Kanizsáért-Kanizsa az 74. SAT Eszperantó Világkongresszus 40
\' 5. Sánci Városszépítő Egyesület Működési költségek fedezésére 70 Eszperantóért előkészítése
6. Nagykanizsa Város Nyuqdíjas Dalköre Szereplések támoqatása, útiköltség, étkezés 60 57. Nagycsaládosok Nagykanizsai Millenniumi emlékező túra 40
7. Zrínyi Miklós Altalános Iskola Területi alsótagozatos tanulmányi verseny 28 Egyesülete
8. Palini Altalános Iskola és Óvoda Iskolaavatási rendezvény a qyermeknapon 30 58. Hevesi Sándor Művelődési Központ Gyermekszínházi bérletvásárlás 100
9. Tungsram Nyugdíjasklub népdalköre Vendégszereplés a népdalfesztiválon 30 támoqatása
10. Rozqonyi Altalános Iskola „Arany János" városi szavalóverseny 30 59. Hevesi Sándor Művelődési Központ Középiskolás diákok színházbérlet támoq. 100
11. Dr. Rózsa Miklós Nagykanizsai Honismereti Füzetek 23. 130 80. Hevesi Sándor Művelődési Központ Kiskastély rendezvények 50
12. Honvéd Hagyományőrző Eqyesület Emléktábla a volt Thury-laktanyánál 50 61. Hevesi Sándor Művelődési Központ Tarka-barka műhely működtetése 20
.13. Kanizsa Hagyományápoló Eqyesület Kanizsa Táncegyüttes működése 100 62. Hevesi Sándor Művelődési Központ Szünidő - 2000 a HSMK-ban 30
14. Közművelődési és Városszép. Eqy. Mindenki Háza működtetése 700 63. Hevesi Sándor Művelődési Központ „Szülőföldünk, Magyarország" 80
15. Kis János Zala Megyei Olimpikonok 50 - néprajzi kiállítás - előadássorozat
(könyv díszbemutató) 64. Kanizsa Fotóklub Hazai és nemzetközi fotópályázatokon 50
16. Thury György Múzeum A múzeum történeti dokumentációs 20 való részvétel
reprodukció 65. Rózsa Uti Altalános Iskola Megyei Kulturális Szemle 35
17. Szivárvány Gitáros Gyermekcsoport Szivárvány pólók 20 66. Szent Imre Uti Óvoda Óvodánk 120 éves fennállásának 20
18. Pünkösdi Királyság Előkészítő Csoport Pünkösdi királyválasztás 20 Gyermekeiért Alapítvány meqünneplése
19. Magyar Vakok és Gyenqénlátók 0. SZ. Közösségi csoport működése 40 67. Altalános Iskola Kiskanizsa Megyei Zenei Vetélkedő 2000 év 30
20. Dobos Hajnalka, Kanizsai Horvát „Ki tud többet Horvátországról" 20 zenetörténete
Ifjúsági Kör vetélkedő 68. Belvárosi Nyugdíjasklub Nyugdíjasklub támoqatása 20
?1 Cseke József (Patkó Banda) Patkó Banda 2. kazettáiénak (CD) elkészítése 60 69. Febérkíqyó Hagyományőrző Együttes Útiköltség belföldi fellépésekre 40
működésre 70. Eraklin Táncklub Egyesület Táncklub működése 40
22. Kanizsa Csillagai Magyarországi és külföldi fesztválokon részvétel 40 71. Egész Világ Alapítvány Színházi előadás szervezése március 15. tiszteletére 40
23. Városi Pedagógus Nőikar Pedagógus Kóürusok Országos Találkozója 100 72. Városi Könyvtár Helyismereti gyűjtemény bővítése 40
24. Thury György Keresk. és Vendéglátó SZKI Identitás Szabadegyetem rendezvényeire 350 73. Kustár Zsuzsa iparművész Városi Képzőművészeti Szakkör működtetése 37
25 Thury György Keresk. és Vendéglátó SZKI „Alpok-Adria Vándorlegénytalálkozó 2000" megrendezése 30 74. Farkas Zsuzsa Ónálló katalógus megjelentetése 110
75. VOKE Kodály Zoltán Várótermi tárlat 20
26. „KISKANIZSA" Kulturális Eqyesület „Eleink hagytéka" című műsor létrehozása 80 Vasutas Művelődési Ház
27. Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház Dél-Zala Néptánceqyüttes működtetése 100 76. VOKE Kodály Zoltán Kodály Művelődési Házi Napok 2000 30
?8 Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház Irodalmi Kávéház, Kanizsa Műhely működtetése 30 Vasutas Művelődési Ház
77. VOKE Kodály Zoltán Kismesterségek műhelye 30
29. Zemplén Győző Altalános Iskola Zene- és Művészettörténeti Vetélkedő 30 Vasutas Művelődési Ház
30. Zemplén Győző Altalános Iskola Színjátszó Találkozó 15 78. 3. Számú Óvoda Népi gyermekjáték és gyermektánc-fesztivál50
31. Zemplén Győző Altalános Iskola Bábfesztivál 15 79. KESZ dr. Rumszauer Miklós 1000-2000 20
32. Szoliva János Harmadik verseskötet 50 80. Móricz Zsigmond Művelődési Ház XI. Nemzetközi Néptánc Fesztivál 300
33. Piarista Greqorián Schola Greqorián Énekesek Találkozója 20 81. Móricz Zsigmond Művelődési Ház IX. Nemzetközi Festőművésztelep 50
34. Városszépítő Egyesület Nagykanizsa-Palin Városszépítő Egyesület működtetése 40 82. Iqricek Eqyüttes Fesztiválokon való részvétel 60
83. Honvéd Kaszinó Nyugdíjaskórusok találkozója 40
35. Állami Zeneiskola Ünnepi Hangverseny Farkas Ferenc 95. születésnapiára 80 84. Honvéd Kaszinó Színjátszó kör bemutató rendezvényei 50
85. Honvéd Kaszinó Rock and Roll táncklubjának működtetése 50
36. Állami Zeneiskola Dolce Music Vonósnégyes ifjúsági koncertjének támoqatása 50 86. Honvéd Kaszinó A mazsorett utánpótláscsoport fesztiválokon részvételre 50
37. Állami Zeneiskola Kamarakórus minősítő hanqversenye 40 87. Bojtár Népzenei Eqyesület Népzenei szakmai táborokban való részvétellO
38. Állami Zeneiskola Ifj. Vonószenekar működési költségeinek támoqatása 80 88. Bojtár Népzenei Egyesület Bojtár Népzenei Egyesület működésének támogatása 50
39. Állami Zeneiskola ORFF Együttes működési költségeinek támoqatása 60 89. ALARM Együttes Belföldi fellépések támoqatása 30
90. TIT Városi Irodája Csillagászati Szabadegyetem 10. 30
40. Állami Zeneiskola A magyar zene évszázadai hangversenysor. 90 jubileumi sorozat
41. Szimfonikus Zenekar Újévi hanqverseny 200 91. TIT Városi Irodája, HSMK, Egészségünkért Szabadegyetem 20
42. Tanári Fúvósötös Tanári Fúvósötös hangversenysorozat 100 Városi Kórház
43. Szimfonikus zenekar Szimfonikus zenekar-koncertek 350 6500
44. Nagykanizsai Zenepártolók Egyesülete Zenepártolók Egyesületének működése 100 (adatok E Ft-ban)
45. Nagykanizsai Zenepártolók Egyesülete Ifjúsáqi Fúvószenekar Mikuláskoncertje 50 Sor- Pályázó neve A pályázott cél Költség-
46. Szikla 2000 Egyesület Szikla kupa 2000 10 szám neve megnevezése vetésben
47. Szikla 2000 Egyesület Iroda technikai fejlesztése 100 biztosítoti
48. Fitness Center kínai delegációja Négy fő kínai vendégszereplésének 50 1. Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház Olajbányász Fúvószenekar működtetése 300
támoqatása 2. Hevesi Sándor Művelődési Központ Tavaszi Művészeti Fesztivál 1500
49. TUNGSRAM Hevesi Sándor Irodalmi tájolás a határontúli 60 3. Hevesi Sándor Művelődési Központ Nemzetközi jazzfesztivál 1000
Versmondókör magyar-lakta területeken 4. Canlare \'97 Alapítvány A Városi Vegyeskar támogatása 300
50. HELY Alapítvány A HELY Klub és Art Mozi működése 200 5. Móricz Zsigmond Művelődési Ház Csengey Dénes IV. Nemzetközi Vers- és 350
51. Körösi Csorna Sándor Kodály Zoltán Kórustalálkozó iskolai 50 Prózamondó V.
Altalános Iskola kórusok részére 3450
6
2000. április 20. 13
_

Kategóriák: gyermek és serdülő együtt ifjúsági és felnőtt együtt
A bajnokság legeredményesebb egyesülete elnyeri a Zala Kupa 2000 megyei lábtoll-labda bajnokság vándorserlegét, melynek védője Nagykanizsa 9.00 „Sétakerttől a Várkapuig"
Városismereti, környezetvédelmi túra általános és középiskolásoknak a Városi Diákönkormányzat és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület szervezésében.
A túra védnökei: Lovrencsics Lajos, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke
Antalics Dezső, a környezetvédelmi és városfejlesztési bi-i
zottság elnöke
A útvonal: Sétakert-Eötvös tér-Belváros-Várkapu B útvonal: Sétakert-Kossuth tér-Belváros-Várkapu Ünnepélyes eredményhirdetés: 12.30-kor 9.00 Zemplén Győző Ált. Isk.
Gyermekszínjátszók találkozója
Részt vesznek: Attila utcai óvoda, Általános Iskola és óvoda, Palin, Becsehelyi Általános Iskola, Mura-szemenyei Általános Iskola, Piarista Általános Iskola és gimnázium, Királyi Pál ÁMK, Szepetnek, Móra Ferenc Általános Iskola. 10.00 HSMK
Ficánkoló
Óvodások játékos sportbemutatója és szabadtéri kirakodóvásár
Közreműködnek:
a Platán sori, a Hevesi úti, a Kossuth téri, a Rózsa utcai és a Szent Imre utcai óvodák 10.00 Várkapu
A határőrség kutyás védelmi bemutatója 11.00 Várkapu
Lovasverseny
Zala megye lovas szakosztályainak meghívásos versenye A versenyt követően a tombolasorsoláson csikó nyerhető 14.00 Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány (Zrínyi u 33.) Középiskolások vetélkedője az Európai Unióról A Saubermacher A. G. (Graz) és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírása.
16.00 Erzsébet tér
„Élő" sakkmérkőzés
18.00
19.30
Nagykanizsa és Zalaegerszeg polgármesterei által vezetett csapatok látványos, élő sakkfigurás játszmája. A diákönkormányzat díjainak átadása; diákbuli Altalános és középiskolások bemutatkozó műsora Városi diáklegek választása 755 cm hosszú szendvics készítése
A város legmenőbb általános iskolája, és a város legmenőbb középiskolája cím átadása a városnapi programokon való részvétel, és az ott elért helyezések alapján 755 szál gyertya elfújása - a város jelképes születésnapi köszöntése
Kanizsai amatőr rockzenekarok bemutatkozása, és a Kerozin
Együttes műsora.
HSMK
Díszelőadás és ünnepi közgyűlés
2000. évi kitüntetések, a millenniumi zászló és a „Város Bora" kitüntető cím átadása.
Közreműködnek: - Nagykanizsa Város Vegyeskara
- Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Kollonay Zoltán Szalai Antal és népi zenekara Honvéd Táncszínház. Koreográfus: Molnár Ernő Galambos Lívia - koloratúr szoprán Kovács Edina - koloratúr szoprán Az est házigazdája: Kautzky Armand Az előadás végén borkóstolóval egybekötött állófogadás 22.00 Deák tér
Zászlólevonás
Éjszakai csendes zászlólevonás, huszárok fáklyás tiszteletadása, tárogatószó kíséretében.
A PROGRAMSOROZAT FŐ TÁMOGATÓI:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
A „Szebb, tisztább és rendezettebb Nagykanizsáért"összefogás. információ: www.nagykanizsa.hu • e-mail: pmh_nkanizsa@sienet.hu
A RENDEZVÉNYT TÁMOGATTA:
I
Nagykanizsa
MILLENNIUMI NAP
RÉGIÓK KAPUJA
2 o o <>
2 7 - 2 S .
* r p
rrf

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
2000. április 20.
13
JO ERZESSEL GONDOLOK VISSZA
Czupi Gyula (könyvtárigazgató, programmenedzser): - A szervezőbizottság két feladat megtervezésével és kivitelezésével bízott meg. Egyik a „ Város napja, vezetői és kitüntetettjei" kiállítás megrendezése, a másik az Ismert-Ismeretlen Kanizsánk városismereti bemutató. Igen jó érzéssel mondhatom el, hogy ez az utóbbi program messze a várakozásaim fölött sikerült, pedig sokan óvtak attól, hogy egy ilyen rendezvényt szervezzünk. Elmondhatom, hogy személy szerint nekem is nagy élmény volt, jó érzéssel gondolok vissza április 27-28-ára.
Azóta is sokat gondolkodom azon, hogy mi volt a siker oka. Kiderült, hogy a kanizsaiak szeretik városukat, érdekli őket a történelmi múlt, szívesen meghallgatják a szakértők véleményét, s egy szervezett, akár autóbuszos városnézésen is részt vesznek. Ez a jó példa arra ösztönözheti a szakembereket, az idegenforgalommal foglalkozó cégeket, hogy talán próbálkozzanak meg az ismeretterjesztésnek ezzel a formájával. Újítsák fel a régi, már jól bevált városnézést formákat.
Fenyvesné Belányi Mariann (tanár, a Városi Diákönkormányzat irányítója, programmenedzser): - Azt hiszem, hogy a Város Napját szervező bizottság tagjainak az elmúlt hónapban bőven volt idejük arra, hogy elemezzék, milyen munkát is végeztek. A Városi Diákönkormányzat igen sok ötlettel járult hozzá ennek a két napnak a sikeréhez. Például a 755 centiméteres óriás szendvics, avagy az a tény, hogy a városismereti túra indítóállomása a millenniumi Sétakertből legyen.
Szeretném elmondani még azt is, hogy az előző évektől eltérően nagyon sok pedagógus segített. Az ő közreműködésük nélkül nem vált volna április 28-án este valóságos diákszigetté az Erzsébet tér. Bízom benne, hogy azok a kollégák akik most csak érdeklődtek, netán felügyeltek a gyerekekre, jövőre tevékeny részesei lesznek ennek a napnak.
Annak meg külön örülök, hogy sok gyerekprogramot szerveztünk. Igy aztán érvényesült az az elgondolásunk, hogy gyerekek mozgatták meg, hozták el a felnőtteket!
Katona Noémi (népművelő, programmenedzser): - Mint népművelő, és mint városlakó, igen jól éreztem magam már az előkészítő időszakban is, de abban a két nap-
16

ban különösen. Örültem, hogy meg tudtuk valósítani, amiről a tervezéskor többször is beszéltünk. A sok helyszínt és az életkorok szerinti programokat. Ismerőseim - akikkel a Város Napja után beszéltem - is mind jól érezték magukat, habár többen elmondták, hogy fontoljuk meg a programok szűkítését. Az ünnep tulajdonképpen egyetlen nap, de ebben az évben már két teljes napot ölelt fel. Sajnos a saját programjaim miatt nem jutottam el sok helyre, csak mások véleményére tudok támaszkodni. Negatívumot talán nem is igen hallottam. A Ficánkolóról, az óvodások programjáról meg - másokkal együtt - az a véleményem, hogy egy jó propagandával országos hírverést is lehetne csinálni ennek a sorozatnak.
Örülök, hogy annak az elvárásnak is meg tudtunk felelni, hogy a Város Napja a millenniumhoz kapcsolódjon. A zászló átvétele nagyon jól beleilleszkedett a zárógála műsorába.
Kollonay Zoltán (zongoraművész, programigazgató): - Nagy örömömre szolgált, hogy az ünnepségsorozat legfőbb, kiemelkedőbb rendezvényeit, sarkalatos pontjait: a zászlófelvonást, az ünnepi felvonulást és a díszelőadást magam rendezhettem. Annál is inkább, mert mindig is kihívásnak éreztem az ilyen nehezebb feladatokat, amikor is valaminek a fajsúlyos kezdetét és hatásos végét kell kitalálni, megkomponálni, és felépíteni. Sikerült az elképzeléseimet megvalósítani, az ötleteim jól működtek, beváltak, hatásosak voltak, és a programok bonyolultsága ellenére hibák nélkül megvalósult minden.
Nagy örömömre szolgált az is, hogy szinte egybehangzóan mindenkinek tetszettek a rendezvények, mindenki megelégedésére szolgáltak.
Úgy gondolom, hogy egyszeri és megismételhetetlen volt ez az alkalom. A millennium és a millenniumi zászló miatt, a 2000. év és az 1000 éves történelmiség, a magyarság, az államalapítás, és ennek tükrében, „fényében" tündöklő Város Napja alkalmából. Emiatt gondoltam, hogy az első részben a klasszikus stílust, a legünnepélyesebb zenei gondolatokat és a legnagyobb zenei együtteseket, a szimfonikus zenekart, és a fér-fi-női szólamokat magában foglaló, nagy vegyes luirt szerepeltessem. Ez különösen fontos, mert Nagykanizsá-
nak vannak ilyen előadói, együttesei. A műsorban magyar kötődésű zeneszerzőktől ünnepélyes, könnyen befogadható, rövid, de mély érzéseket kiváltó műveket szerepeltettem. A felállás látványos, tablószerű és monumentális volt. Hatásában patetikus, magasztos, emelkedett érzéseket kellett kiváltani. Érzékeltetve a színpadon az emberek sokaságát: muzsikusok, énekesek, protokollszemélyek teljes körében és a nézőtéren jelenlévőkkel együtt bárki úgy érezhette magát, hogy együtt ünnepelt a város. A színpadoi hosszában teljes méretére, monumentális hatásában ki kellett nyitni. Ezt a hatalmas teret töltötték ki az emberek oly módon, hogy a szimfonikus zenekar mögött nagyméretű állványokon és épített dobogókon a Vegyeskar foglalt helyet. A színpadi elhelyezkedés során, a felállított dobogókon, a muzsikusok és a kórus teljesen kitöltötték a teret. A karmesteri dobogó előtt lett kihagyva a megfelelő tér a protokoll részére, érzékeltetve, hogy az mintegy része az ünnepségnek. A látványt a nagy létszámú előadó-apparátus biztosította, ami egyben egy különlegesen nagyszabású, akusztikus hangzást is eredményezett. Örülök annak, hogy lehetőség volt arra is, hogy ilyen ritkán hallható nagy létszámú együtteseket együtt tudtam szerepeltetni, mivel ez egyfajta megfoghatatlan zenei élményt nyújtott a publikumnak.
Továbbá nemcsak mint rendező, de mint előadóművész is aktív részese voltam ennek az ünnepnek. Felelősségteljes feladat és nagyon felemelő érzés ilyen exponált pillanatban e nagy létszámú együttesek karmestereként, a város egésze előtt a zenei előadásommal megalapozni az ünnepség lelki, érzelmi, patetikus érzékenységét. Boldog vagyok, hogy tehetségemet ilyen nemes feladatok teszik még edzettebbé. Hangvételében illeszkedő, de egyben szórakoztató összeállítás, felszabadult, igényes szórakozást adott a várakozásnak megfelelően a második rész is.
Szeretnék még néhány szót szólni az ünnepi zászló fel- és levonásáról.
Az Erzsébet téren figyelemfelkeltő és közönségcsalogató látványos térzene kellőképpen felkeltette az érdeklődést a Fúvószenekari Fesztiválra érkezett zenekarok részvételével. Az ünnepi felvonulás résztvevői voltak: fúvószenekar, huszárpa-
■áHÉi ■
rancsnok, huszárok - akik kézben kifeszítve vitték a város zászlaját -, lovashuszárok, hintók, a hintákon a város vezetői, díszvendégek, utána a protokollvendégek kísérőkkel, második fúvós zenekar, a városkörnyéki programc\'- résztvevői (táncosok, népzenei zenekarok, szekerek) menettánccal, muzsikával, s végül, de nem utolsó sorban, a harmadik fúvószenekar. Utána pedig a tömeg csatlakozva haladt a Deák térre az ünnepélyes zászlófelvonáshoz.
Tüttő István polgármester köszöntése után a Fúvószenekari Fesztiválra érkezett zenekarok egyesített zenekara közösen eljátszották a Himnuszt, és felvonásra került a zászló. A zászló felvonása közben, a Himnusz eljátszásának végekor. Pápai Jenő, Nyakas Ferenc, Farkas Tibor galambászok közreműködésével, galambok serege emelkedett a magasba. Nagyon szép volt a galambok repülése, és nem véletlen, hogy a galamb a béke jelképe is. Úgy érzem, már a tavalyi reptetés is nagyon tetszett a lakosságnak, jó ötletnek bizonyult, és az ideinek is nagy sikere volt. A galambászoktól ígéretet kaptam arra, hogy jövőre többezres darabszámú galambreptetésre is számíthatok. Remélem, ez még különlegesebb látványosságnak fog számítani.
A zászlólevonás az éjszakai csendben, huszárok fáklyás tiszteletadása, és nemes egyszerűségében és szépségében, „egy szál tárogató" hangja kíséretében történt meg.
Tarnóczky Attila (alpolgármester): - Ha az idei Város Napját összehasonlítom az előzőkkel, akkor az első, amit meg kell fogalmaznom, hogy a programok igen széles körűek voltak, hiszen a kiállításoktól a lovasversenyen át egészen a parkava-tóig, sok-sok ötlet vonult fel. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy minden életkor - az óvodásoktól a nyugdíjasokig -, minden korosztály képviseltette magát. Az természetes, hogy elsősorban a fiatalság számára volt nagy élmény ez a nap, hiszen számtalan versenyt, vetélkedőt, lehetőséget csak nekik terveztek és szerveztek. A szervezőbizottság nagyon jó munkát végzett, sehol nem volt a legkisebb fennakadás vagy probléma sem.
Jómagam - amennyire csak az idő és a lehetőségeim engedték -sok helyszínen megfordultam, és egyenesen meghatónak tartottam a kanizsaiak érdeklődését.
Büki Erzsébet
2000. június 1.
SZEPTEMBERI KULTURÁLIS PROGRAMOK
hevesi sándor muvelodesi kozpont
A Pécsi Tudományegyetem BTK Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. Tel/fax: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10-18 óráig. Tel: 311-468 E-mail: hsmk@sienet.hu vagy hsmk@kanizsa.dhs.org
Szeptember 4. 16.30 óra: ŐSZI ELŐKÉSZÜLETEK A HÁZIKERTBEN. Előadó: Szabó Péter kertészmérnök.
Szeptember 5.: „JELET HAGYNI\'" - a Péterfy Sándor Általános Iskola tanulóinak kiállítása az Ifjúsági Galériában.
Szeptember 15. 19.00 óra: DROGMENTES DISCO. D.J.: Oszi. Belépés csak diákigazolvánnyal. Belépődíj: 200 Ft. Szeptember 20. 17 óra: „SZEMÜNKKEL LÁTUNK, ECSETÜNKKEL ALKOTUNK" - gleisdorfi, nagykanizsai. sarpsborgi és wintersbachi diákok képzőművészeti alkotásai lakóhelyükről. Szeptember 20. 18.30 óra: VILÁGJÁRÓK KLUBJA - Barangolások a svájci Alpokban. Böröcz Zsolt útiélmény-beszámolója. Szeptember 25. 17.00 óra: TÜSKÉS TIBOR 70 ÉVES. Születésnapi irodalmi est. Házigazda: Harkány László. A HSMK és a TIT közös szervezésében.
Szeptember 26. 17.00 óra: A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI. A gregoriántól a verbunkosig. Előadó: Kocsis Katalin. Szeptember 27. 15.00 óra: SZÜLŐFÖLDÜNK, MAGYARORSZÁG -kiállítás- és előadássorozat. KISALFÖLD ÉLŐ NÉPMŰVÉSZETE. A kiállítást megnyitja: Baross Éva, a győri Bartók Béla Művelődési Központ igazgatója. Közreműködik a „Rezeda" népi zenekar (Dunaszeg). Vezetője: Kozma László. Megtekinthető: október 10-éig. Szeptember 30. 15.00 óra: TARKABARKA MŰHELY. ÁLLATVILÁG - agyagból.
INFORMÁCIÓ:
Az Európai Uniós Információs Gyűjtemény továbbra is várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 13-17 óráig-
A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI
A nagykanizsai Millenniumi Történelmi Emlékbizottság és a Hevesi Sándor Művelődési Központ hatrészes zenei előadássorozatot indít, a Magyar Millennium tiszteletére. A programsorozat előadója és házigazdája Kocsis Katalin, aki a téma avatott szakértője Nagykanizsán.
Részletes program:
1. A GREGORIÁNTÓL A VERBUNKOSIG (09. 26. 17.00 óra)
2. A MAGYAR NEMZETI OPERA
ES ERKEL FERENC (10. 10. 17.00 óra)
3. LISZT FERENC (10. 24. 17.00 óra)
4. BARTÓK BÉLA (11. 07. 17.00 óra)
5. KODÁLY ZOLTÁN (11. 21. 17.00 óra)
6. FARKAS FERENC (12. 05. 17.00 óra)
Az előadásokra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM A HSMK-BAN
A nagykanizsai Millenniumi Történelmi Emlékbizottság és á Hevesi Sándor Művelődési Központ - öt részből álló - előadássorozatot indít, a Magyar Millennium tiszteletére. Az előadók a téma kiváló szakértői: az ELTE professzorai és a zalaegerszegi Számviteli Főiskola tanára.
Részletes program:
1.Dr. Erdődy Gábor: A MAGYAR ÁLLAMISÁG EZER ÉVE (szeptember 27. 15.00 óra, Kiskastély)
2. Dr. Kardos József: A SZENTKORONA-ESZME (október 18. 15.00 óra)
3. Dr. Kalmár János: A HABSBURGOK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN (november 8. 15.00 óra)
4. Dr. Gergely Jenő: MAGYARORSZÁG ES A KERESZTÉNYSÉG (november 8. 15.00 óra)
5. Hóbor József: A ZALAI MILLENNIUM ÉRTÉKEI, ÉS AMI A KISTÉRSÉGI KÉZIKÖNYVBŐL KIMARADT (december 13. 15.00 óra)
Az előadásokra a belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDETÉS 2000/2001.
HEVESI-BÉRLET
Nagy Ignác: TISZTÚJÍTÁS - szatíra -
Zalaegerszeg Shakespeare: VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK - vígjáték - Kaposvár
Charles Chaplin: A KÖLYÖK - musical - Komárom Arthur Miller: A SALEMI BOSZORKÁNYOK - dráma - Zalaegerszeg Goldoni: A CHIOGG1AI CSETEPATÉ - vígjáték - Kaposvár
RÁTKAI-BÉRLET
Charles Chaplin: A KÖLYÖK - musical - Komárom O. Wilde: BUNBURY, AVAGY HAZUDJ IGAZAT - vígjáték - Zalaegerszeg
Goldoni: BUGRISOK - komédia -
Zalaegerszeg Eisemann - Zágon -Somogyi: FEKETE
PÉTER - zenés játék - Zalaegerszeg Gombrowicz: OPERETT - operett -Kaposvár
BRÓDY-BÉRLET
Shakespeare: VÍZKERESZT, VAGY AMIT AKARTOK - vígjáték - Kaposvár
O. Wilde: BUNBURY, AVAGY HAZUDJ IGAZAT - vígjáték - Zalaegerszeg
Goldoni: A CHIOGGIAI CSETEPATÉ - vígjáték - Kaposvár Eisemann - Zágon - Somogyi : FEKETE PÉTER - zenés játék - Zalaegerszeg
Gombrowicz: OPERETT - operett -Kaposvár
Régi bérletek megújítása: október 2-ától 6-áig, új bérletek vásárlása október 9-étől 13-áig, munkanapokon 9-17 óráig. A bérletek két részletben is fizethetők, a második részletet december 10-éig kell kiegyenlíteni.
A bérletek ára: Hevesi-bérlet
I. hely: 3.600 Ft
II. hely: 3.400 Ft Rátkai-bérlet
I. hely: 3.900 Ft
II. hely: 3.700 Ft Bródy-bérlet
I. hely: 3.800 Ft
II. hely: 3.600 Ft
SZÍNHÁZBÉRLET KEKNEK
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) 3.400 Ft 3.200 Ft
3.700 Ft 3.500 Ft
3.600 Ft .3.400 Ft
GYERME-
A FARKAS SZEMPILLAJA - zenés
mesejáték - Zalaegerszeg LÚDAS MATYI - énekés táncjáték -
Budapest, Honvéd Táncszínház TÜNDÉR ERZSÉBET - táncos-zenés mesejáték - BM Duna Művészegyüttes
PÁN PÉTER - mesejáték - Budapesti Harlekin Színház
Bérlet ára: 1150 Ft (két részletben fizethető).
Megvásárolhatók október 2—6-áig. Előzetes bérletigénylés a 311 -468-as telefonszámon.
A HSMK FELVÉTELT HIRDET INDULÓ TANFOLYAMAIRA:
- Kezdő szabó-varró (30 órás. heti 1 x3 óra). Részvételi díj: 4.000 Ft, vezeti: Pulai Lászlóné.
- Kezdő szövő (30 órás, heti 1x2 óra). Részvételi díj: 3.200 Ft, vezeti: Zsovár Anita.
- Haladó szövő (20 órás, kéthetente 2 óra) Részvételi díj: 1.800 Ft, vezeti: Zsovár Anita
- Virágkötő (25 órás, heti 1x3 óra) Részvételi díj: 6.500 Ft + anyagköltség, vezeti: Kunics Éva.
- Foltvarró (20 órás, heti 1x3 óra) Részvételi díj: 2.600 Ft, vezeti: Békési Józsefné.
- Népi baba- és csuhékészítő: (30 órás, heti 1x3 óra) Részvételi díj: 3500 Ft, vezeti Pulai Lászlóné.
- Női kondicionáló torna (heti 2x1 óra) Részvételi díj: 1.800 Ft/hó, vezeti: Kápolnás Edina, okleveles ae-robic-oktató.
- Alakformáló női torna (heti 2x 1 óra) Részvételi díj: 1.800 Ft/hó, vezeti: Góber Csabáné.
- Step aerobic (heti 3x 1 óra) Részvételi díj: 2500 Ft/10 alkalom, vezeti: Lenk Enikő, okleveles stepaerobic-oktató.
- Jóga (30 órás. heti 1x2 óra) Részvételi díj: 5.000 Ft, vezeti: Dr. Pőcze Tiborné.
- Társastánc 14 éven felülieknek (24 órás. heti 1x2 óra) Részvételi díj: 2.800 Ft. vezeti: Füstös Gábor.
- Ovis torna (heti 2x1 óra) Részvételi díj: 1200 Ft/hó, vezeti: Anek Judit.
- Ovis német (heti 2xfél óra) Részvételi díj: 1500 Ft, vezeti: Horváthné Lakatos Marianna.
- Gyógynövény-ismereti novembertől indul. Vezeti: Dr. Tamásné Pápai Ibolya.
Jelentkezni lehet a részvételi díj 50%-ának befizetésével szeptember 1—20-ig az információs szolgálatnál.
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET SZAKKÖREINKBE, KLUBJAINKBA!
- Városi Vegyeskar: hétfő és csütörtök 18-20 óráig.
- Kanizsa Fotóklub: hétfő 18-20 óráig.
- Kamera \'67 AF Stúdió: vasárnap 10-12 óráig.
- „Izgő-mozgó képek" műhely: vasárnap 10-12 óráig.
- Népi díszítőművészeti műhely: hétfő
14-17 óráig.
- Tarka-barka műhely: havi egy alkalommal, 15-17 óráig.
- Kertbarát klub: kéthetente hétfőn 16.30-18 óráig.
- Belvárosi Nyugdíjasklub: szerda
15-17 óráig.
- Éremgyűjtők klubja: kéthetente szombaton 14.30 órától.
- Bélyeggyűjtők klubja: minden hónap első keddjén, 17 órától.
- Eraklin Gyermek Táncklub
- Rock and Roll klub: szerda 15.30-17 óráig.
- NTT UFO klub: kéthetente pénteken 18-20 óráig.
Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen az információs szolgálatnál, vagy a 311-468-as telefonszámon szeptember 30-áig.
Októberi előzetes:
Alpok-Adria MKB Nemzetközi Jazz-fesztivál október 13-14-én. Részletes program az októberi műsorban!
16
2000. augusztus 31.
Nagykanizsa, Ady út 45. • Tel.: 93/313-106, 93/500-157
BEMUTATÓTEREM ÉS GALÉRIA
T
QUATTRO M O B I L I
Madison
mintadarabok azonnal,
*_
ARON. amíg a készlet
Egyes
AKCIÓS
A huszonéveseknek: Szombat este
Alig vagyunk túl a HSMK sikeres nyári programjain, a ház őszi-téli rendezvényeit ajánlotta a sajtó képviselőinek figyelmébe Papp Ferenc intézményigazgató. Elöljáróban elmondta azt a sajnálatos tényt, hogy huszonhatan maradtak, a népművelők száma pedig négyre csökkent. Az országban nincs olyan megyei jogú város, amelynek művelődési központjában ilyen kevesen dolgoznának. Úgy próbálják szervezni a munkájukat, hogy ne legyen sem a forgalomban, sem a választékban visszaesés. Számítanak rá, hogy az iskolákban tanévkezdéstől tevékenykedő művelődésszervezők megkönnyítik a munkájukat. Papp Ferenc bemutatta az új igazgatóhelyettest, Tóthné Hegedűs Erzsébetet.
Megközelítően a tavalyi árakon, a színházbérleteket 3 színház ajánlatából állították össze 3 bérlettípusban. A drámától a vígjátékig minden műfaj megtalálható lesz a Hevesi Sándor, a Csiky Gergely és a komáromi Jókai Színház előadásaiban. A gyermekeket a BM Duna Művészegyüttes, a Honvéd Táncszínház, a budapesti Harlekin Színház és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház játéka szórakoztatja majd. A tavalyihoz hasonlóan idén is szeretnének 1600 bérletet eladni. Sor kerül három bérleten kívüli előadásra is. Továbbra is szeretnének Jászai- és Kossuth-díjas kiváló művészeket kanizsai színpadon szerepeltetni.
Folytatódik a Történelmi Szabadegyetem-sorozat, melyre elsősorban a fiatalok figyelmét hívják fel. A magyar államiság történetével foglalkozó előadásokra az ELTE legjobb előadóit sikerült megnyerni.
A magyar zene évszázadainak fontosabb állomásait részben korhoz, részben személyiségekhez kötődően Kocsis Katalin előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.
Folytatja munkáját a Világjárók Klubja, lesz Csillagászati és Humánökológiai Szabadegyetem.
„Szombat este" - havonta két alkalommal ! A szervezők bíznak benne, hogy nagy sikere lesz a zenés szórakoztató rendezvényeknek, ahol a huszonévesek, a főiskolások, az
egyetemisták kulturáltan szórakozhatnak. Hallhatnak, láthatnak többek között: népzenei programokat. Fekete Vonat, Kalyi Jag koncertet, Bagi-Nacsa humorestet, a Baráth család zenés estjét, és az Alpok-Ad-ria-MKB Nemzetközi Jazzfesztivált -, melynek a főszponzorát még keresik.
Az induló 15 tanfolyam között lesznek hagyományosak, mint pl. a szabó-varró és a virágkötő. Népszerűnek mutatkozik a fitness általános iskolásoknak, a step aerobic, és a gyógynövényismereti tanfolyam.
13 szakkör és klub várja az érdeklődőket. Közöttük vannak országos hírű művészeti csoportok, így a Városi Vegyeskar, a Kanizsa Fotóklub stb. Helyet adnak olyan civil szerveződésű csoportoknak is, mint az éremgyűjtők, a bélyeggyűjtők klubja, és az UFO klub. A szakkörökbe szeptember 30-ig várnak érdeklődőket a 31 1-468-as telefonszámon.
Továbbra is működik, és fontosnak tartják az új könyvtár elkészültéig az európai uniós információs gyűjteményt. A Tarkabarka Műhelyben kreatív művészeti foglalko-
zásokon vehetnek részt a gyerekek. Tovább folytatódik a nagy látogatottságnak örvendő, országosan egyedülálló, „Szülőföldünk Magyarország" kiállítás-sorozat.
"- A művelődési központ programjaiból nem hiányozhat az irodalom sem, és rockopera-bemutató a fiatalok számára - egészítette ki az elmondottakat Tóthné Hegedűs Erzsébet igazgatóhelyettes. Az Irodalmi Szabadegyetem nyitánya a TIT-tel közösen szeptember 25-én lesz a Kiskastélyban. a 70 éves Tüskés Tibor köszöntésével. Jókai Mór életművének bemutatását 4 előadásban hallgathatják, továbbá ma élő, ismert magyar írókkal is találkozhatnak az irodalomat kedvelők.
Az intézmény programjába építi az óvodások tevékenységét is, amire már láthattunk jó példát a városnapi rendezvényeken.
Minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást az őszi-téli szezonban is a HSMK-ban, de azt mindannyian tudjuk, hogy szponzorok, támogatók nélkül mindez nem sikerülne.
Bakonyi Erzsébet
6
2000. szeptember 7.
HAMAROSAN!
A hangversenykórus minősítésű NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA
25. EVES JUBILEUMI HANGVERSENYE alkalmából sok szeretettel meghívja a kórusban korábban énekelt RÉGI KÓRUSTAGOKAT, hogy a hangverseny fő produkciójában, a KODÁLY ZOLTÁN: TE DEUM című darabjában a VEGYESKARRAL együtt fellépjenek. Vezényel: KOLLONAY ZOLTÁN Kéljük jelentkezésük esetén regisztráltassák magukat a következő telefonszámon: 93/311-468 A MŰSORBAN FELLÉPNEK: A Nagykanizsa Város Vegyeskarának előző karnagyai.
válogatva a Vegyeskar legsikeresebb darabjaiból KATONA NOÉMI BARÁTH YVETTE SERFŐZŐNÉ HORSETZKY MÁRTA POSZAVECZNÉ ARANY IDA A MŰSOR FŐ PROGRAMJA: KODÁLY ZOLTÁN: TE DEUM ELŐADJA: NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA BUDAPESTI ÉNEKMŰVÉSZEK DÉL-DUNÁNTÚLI FESZTIVÁL SZIMFONIKUS ZENEKAR Vezényel a Nagykanizsa Város
Vegyeskarának jelenlegi karnagya: KOLLONAY ZOLTÁN
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély)
Erzsébet tér 14-15.
Október 18. 17.00 óra
KÁRPÁTALJÁRÓL JÖTTEM
... - találkozás kárpátaljai irodalmárokkal: Balla D. Károly költő, Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke. Berniczky Éva novellista. Nagy Zoltán Mihály prózaíró.
A beszélgetést vezeti: Balogh László tanár
Telefon: 313-920
A HSMK és az Erkel Művelődési Ház Irodalmi Kávéházának közös rendezvénye.
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, hétfőn szünnap. A belépés díjtalan.
THURY GYÖRGY MUZEUM
Fő út 5. Telefon: 314-596
EMLÉKEK A MÚLTBÓL 50 ÉVES A THURY GYÖRGY MÚZEUM
Megtekinthető: szerdától vasárnapig 10-18 óráig, hétfő és kedd szünnap. Belépődíj: felnőtt 170 Ft/fő. diák. nyugdíjas: 85 Ft/fő, csoportos: 110 Ft/fő családi jegy (minimum 4 fő): 280 Ft.
Előre bejelentett iskolai csoportoknak a kiállítás látogatása ingyenes.
CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
10. jubileumi sorozat a TIT és a HSMK közös szervezésében
November 8. 17.00 óra MAI CSILLAGÁSZAT - AMATŐRÖKNEK ÉS HIVATÁSOSOKNAK
Amatőr távcsövek bemutatása. Elektronika a/, optikában. Előadó: Mizsér Attila November 15. 17.00 óra HOL A VILÁGEGYETEM SZÉLE, AVAGY MEDDIG LÁTUNK EL - A MÚLTBA
Modem nagy teleszkópok Előadó: dr. Botli Előd November 22. 17.00 óra ŰRSZONDÁK KUTATJÁK A NAPRENDSZERT
Újdonságok a HST eredményeiről Előadó: dr. Horváth András November 29. 17.00 óra VAN ALAPJA A KATASZTRÓFA-JÖ-VENDÖLÉSNEK? Ismert és ismeretlen kisbolygókról. Előadó: Sárneczky Krisztián December 6. 17.00 óra KIS NAPRENDSZEREK A NAPRENDSZERBE
Lehetett volna kettőscsillag is a Napunk?
Előadó: Illés Erzsébet A bérlet ára 250 Ft, október 20-ától válthatók az információs szolgálatnál.
HONVED KASZINÓ
Ady E. u. 7. Telefon: 311-036
Október 19. 18.00 óra ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Öhpörgés - Kositzky Attila nyugállományú altábornagy könyvének bemutatója. ,.A vadászpilóta magányossága" Október 20. 15.00 óra
IDŐSEK KÖSZÖNTÉSÉ Zenés, táncos
bemutató Október 25. 17.00 óra „Fák, virágok, fény, emberek" LICHTENWALLER ZOLTÁN FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: Járási Ildikó iparművész
FILHARMÓNIA BUDAPEST ÉS FELSŐ-DUNÁNTÚL KHT
2000/2001 évi ifjúsági bérleti hangversenyei
November 23.
MŰHELYTITKOK AZ OPERÁBÓL
Közreműködnek: Óhegyi Filoretti - ének. Kozári Andrea - ének. Kovács Szilveszter -ének. Bodnár Gábor - zongora 2001 február 22.
A GYŐRI KLAR1NÉTEGYÜTTES koncertje
Bogdán Gábor. Füke Géza. Keiti István. Szabó Ferenc 2001. május 20.
A SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS ZENEKAR hangversenye
Kodály Zoltán: HÁRY JÁNOS - részletek Közreműködnek a Magyar Állami Operaház énekművészei
A bérlet ára: 450 Ft. október 25-étől megvásárolható Kovácsné Mikola Mária szervezőnél.
VOKE KODÁLY ZOLTÁN
VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Csengery út 67. Tel.: 311-195
Október 1. INFORMÁCIÓ
VÁRÓTERMI TÁRLAT Asszonytorna-sorozat indul II-én 15.45
140 ÉVES A NAGYKANIZSAI VASÚT órakor.
- kiállítás Kezdő és haladó kosárfonó tanfolyam
Megtekinthető: október 31 -éig indul 16-án 16.00 órakor.
Október 7. és 14. 22.00 óra Fafaragó szakkör 18-án 16.00 órakor.
IFJÚSÁGI TÁNCEST a 70-80-90-es Énekkari és tánckari próbák 19-én 9
évek zenéjére órakor.
Október 21. 22.00 óra A Batthyány Lajos Gimnázium cs Egész-
POKOLGÉP ROCK-KONCERT ségügyi Szakközépiskola szeretettel
Október 24. 13.00 óra várja a régi diákokat és az érdeklődőket
VASÚTTÖRTÉNETI KLUB iskolaelődje alapításának 235. évfordu-
Október 25. 11.00 óra lója ünnepélyes eseményeire október
NYUGDÍJAS VASUTASOK SZAK- 6-7-én
SZERVEZETI GYŰLÉSE Október 7-én 18.00 órakor GÁLAMŰ-
Október 26. 17.00 óra ■ SOR a HSMK-ban. utána tisztelettel
KERTBARÁTOK - a 2000. év tapaszta- várják a volt és jelenlegi diákokat osz-
latai. a következő kertészeti év tervezése tálytalálkozóra.
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
Október 2.
A ZALAI NEMZETKÖZI FESTŐMŰVÉSZ TÁBOR RÉSZTVEVŐINEK ÉS MUNKÁCSI ZSOLT NAGYKANIZSAI AMATŐR FESTŐMŰVÉSZ KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: október 30-áig. Október 20. 19.00 óra
TÁNCHÁZ A BOJTÁR EGYÜTTESSEL Vezeti: Tóth István Belépőjegy: 3oo Ft Október 26. 9.00 és 14.00 óra
NAGY AKAROK LENNI - zenés bábjáték. A budapesti Fabula Bábszínház előadása
Helyszín: Hevesi Sándor Művelődési Központ. Jegyek ára: 300 Ft
ERKEL FERENC
OLAJIPARI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ady E. u. 8. Telefon: 313-040/71612
Október 6. 16.00 óra IRODALMI KÁVÉHÁZ
SAÁRY ÉVA FESTŐMŰVÉSZ KIÁL- Kárpátaljáról jöttem - találkozás kárpátal-
LÍTÁSA jai költőkkel. írókkal. Házigazda:
Megnyitja: Kostyál László művészettörté- Balogh László tanár
nész. Megtekinthető: november 10-éig. Október 19. 15.00 óra
Október 14. 19.00 óra „HOGY NE LEGYEN OLY RIDEG A
ROCK AND ROLL DISCO a 60-as. 70- TÉL" - egészségügyi előadás. Előadó:
es évek slágereiből. A keverőpultnál: Dr. Bedő Ildikó és Plichta Zoltánné
Kertész János és Kovács Béla. Belépő- Október 26. 17.00 óra
díj: 300 Ft ULTIVERSENY
Október 17. 8.00 óra Olajipari dolgozók és nyugdíjasok részére
KÖNYVKIÁLLÍTÁS ÉS BEMUTATÓ Vezeti: Plichta Lóránt. Nevezési díj: 150
Október 18. 17.00 óra Ft. Nevezés a helyszínen.
2000. október 134.
15
Nagykanizsa Város Vegyeskara a 2000. - millenniumi - évben ünnepli megalakulásának 25 éves jubileumát. Jubileumi hangversenysorozatukkal nagyszabású programokat ígérnek a közönségnek. Ebből az alkalomból hívta sajtótájékoztatóra a sajtó képviselőit Kollonay Zoltán karnagy a Kiskastélyba.
Nagykanizsa Város Vegyeskara 1975-ben alakult, - mondotta elöljáróban. Az eltelt évek során, meghatározó szereplőjévé vált Nagykanizsa és Zala megye kulturális életének. Az olaszországi Riva del Gardán 1996-ban megrendezett IV. Nemzetközi Kórusversenyen ezüstdiplomát kapott. Két ízben „Fesztiválkórus" és 1997-ben a Vegyeskar „Hangversenykórus" minősítést ért el. Ugyanebben az évben megkapta a „Nagykanizsa Város Kultúrájáért" kitüntető címet. Karnagyai voltak: Poszaveczné Arany Ida (alapító tag), baráth Yvette, Katona Noémi, Serfőzőné Horsetzky Márta és 2000. január l-jétől Kollonay Zoltán a Vegyeskar állandó vezetője és karnagya. A Vegyeskar 1998 óta dolgozik együtt Kollonay Zoltán zongoraművésszel, aki az elmúlt években a kórus művészeti vezetője, és az Oratóriumok karmestere volt. A kórus repertoárját a zeneirodalom legnépszerűbb remekművei alkotják. Rendszeresen együtt dolgoznak a Pécsi, a Szombathelyi, és a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarral. A kórus baráti kapcsolatot tart fenn Zalaegerszeg, Keszthely, Marcali és Kaposvár vegyeskaraival. Felléptek több külföldi ország, így Németország, Olaszország, Finnország, Norvégia, Ausztria, Csehország, Horvátország kórustalálkozóin.
- Ünnepi programsorozatuk első állomásaként - a Zene Világnapja alkalmából október l-jén, este 7 órakor adtak hangversenyt vendégeikkel, a Felsővárosi Templomban. Az együttesek a zene szeretete miatt készültek az ünnepre. Szeretnék, ha ez a hangverseny mindig belépődíjmentes lenne, és ismét hagyománnyá válna a városban. Régóta tartozik a Vegyeskar a városnak CD-felvétellel. Jubileumi programjuk október 28-29-én CD-felvétellel egészül ki. Az elkészült CD-anyagot a „Karácsonyi Hangverseny és CD-bemu-tató Koncert"-en - hallhatja a közönség.
A Vegyeskar Jubileumi Hangversenye november 12-én lesz. A műsorban fellépnek az előző karnagyok is. Szeretnék, ha a régi kórustagok is részt vennének fő produkciójukban, Kodály Zoltán: Budavári Te Deum című művének előadásában. Nagykanizsán még nem látott, hatalmas kórus szereplése várható, kb. 100 taggal. Várják a korábbi tagok jelentkezését, a HSMK 311-468-as telefonszámán. Múzeumi Hangverseny a Magyar Nemzeti Galériában. A november 26-ai hangversenyen városunk zeneileg is képviselteti magát Budapesten és az országos média előtt.
December 3-án Baráti Hangverseny a Kiskastélyban, a meghívott vendégekkel, a Zalaegerszegi Vegyeskarral és Hajdú Sándor karnaggyal. Legjobb kapcsolatuk a leg-
közelebbi együttessel van, s nem csak a távolság miatt, hanem mert sok program közös tervek alapján, egymást segítve, programjaikat kiegészítve valósul meg. A kórustagok és a karnagy között is kialakult az ismertség, barátság. Hajdú Sándor karnagy pedig éppen nagykanizsai származású.
- December 17-én Karácsonyi Hangverseny és CD-bemu-tató Koncert. A CD anyaga a karácsonyhoz kapcsolódó, boldogságot és melegséget sugárzó ismertebb és kevésbé ismert remekművek gyűjteménye lesz.
- A Vegyeskar újabb minősítő hangversenyére 2001. júniusáig kerül sor. A házigazda szerepét Nagykanizsa tölti be. A Tavaszi Fesztiválon való szereplésük továbbra is megtisztelő feladatuk. Az évadot, külföldi fesztivállal zárja a Vegyeskar, mely lehetőséget ad szakmai versengésre és kirándulásra, kikapcsolódásra egyaránt.
A sajtótájékoztatón Kollonay Zoltán karnagy hangsúlyozta, a Vegyeskar mind a hangversenyeken, mind külső megjelenésében új arculatot kapott. Az új hangzási és művészi cél: a vegyeskari hangzás markánsabb, egyértelműbb, határozott kiállás, profi és őszinte, intenzív művészi színvonalú muzsikálás. A Vegyeskar művészi átalakulását külső megjelenésében is átalakulás követte. Elkészült az új koncertruházat. A fellépőruhát Rákhely Zsófia ruhatervező iparművész tervezte, és Laky Zsuzsa, a Zala Szépe mutatta be a sajtó képviselőinek. Elkészült a Vegyeskar új lógója,
Ludvig Zoltán festőművész tervezésében. Készülőben van az egységes arculathoz igazodó levélpapír, boríték, prospektus.
A kórus által legkedveltebb műfaj az oratórium. Az együttes oratóriumsorozatot indított útjára. Minden évben bemutatnak egy-egy oratóriumot. Ez a műfaj, mely hangzásában egyesíti a szólista énekművészeket, a vegyeskart és a szimfonikus zenekari hangzást.
Tarnóczky Attila alpolgármester megerősítette, az önkormányzat, lehetőségeihez képest továbbra is segíti a Vegyeskart.
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója emlékeztetett rá: megfigyelhettük, hogy a városi vegyeskar, korábbi nevén, a HSMK vegyeskara, milyen lendületes fejlődésen ment keresztül az elmúlt háromnegyed évben. Kollonay Zoltán személyében nagyon szerencsésen ötvöződik a profizmus, a kulturális menedzseri szemlélettel, hiszen valamit nemcsak ki kell találni, meg kell valósítani, hanem a tevékenységet el kell adni a városban, a régióban, de országosan is. A névváltozás nem sértette a HSMK ambícióit, és személy szerint őt sem, sőt úgy látják, a névváltozás óta, mintha az önkormányzat is jobban magáénak érezné a kórust. Bejelentette, hogy a HSMK hat év óta minden évben kiad egy 30 ezer forintos művészeti díjat, melyet ebben az évben a Vegyeskar vehet át a november 12-ei ünnepségen.
Szányi Gábor a kórustagok nevében elmondta, a profi szemlélet áthatja a próbákat, minőségbeli előrelépést éreznek. A Vegyeskar amatőr kórus, a zene nyelve köti össze őket.
Bakonyi Zsóka
2000. október 12.
15
az uniós csatlakozás előtt a kelet-euró-pai kortárs művészetet.
Urechia gróf városunkban tett látogatásáról Kollonay Zoltán, Nagykanizsa Város Vegyeskarának karnagya adott tájékoztatást lapunknak.
A grófot, Keszthelyen ismerte meg a közelmúltban egy hangversenyen, ahol fellépett a város vegyeskara és bemutatták Kollonay Zoltán egyik saját kompozícióját is. Akkor még nem tudta, hogy milyen célból tartózkodik a gróf Magyarországon, aki gratulált az együttesnek, tetszett neki a kórus hangzása. A gróf erdélyi származású, magyar az édesanyja, Franciaországban illetve Németországban él, és az elzászi rádió elnöke. Szívügyének tekinti Magyarország megismerését és megismertetését az európai uniós csatlakozás előtt. Abból a célból vendégeskedett Zalában, hogy feltérképezze a megye művészeti, kulturális életét, és szeretné bemutatni a térséget Franciaországban. A karnagynak véletlenül tudomására jutott, hogy a Zala Rádió meghívására Kanizsára jön, és programja a rádiólátogatás és az Állami Zeneiskola látogatása után véget ér, ezért felajánlotta, hogy a gróf urat továbbkalauzolja. Megmutatta neki a várost és az éppen fellelhető zenei érdekességeket. Az egész találkozás olyan jól sikerült, hogy bizonyára Nagykanizsáról távozott a leggazdagabb élményekkel. Bemutatták a piarista iskolában működő Szent Cecília Zeneiskolát, majd az iskolát, magát. Kiderült, hogy a gróf vatikáni nagykövet is volt, a piaristáknál szokott köszöntéssel köszönt az igazgatónak. Bemutatkozott a piaristáknál működő Gregorián Scola, Ráczné Bella Cecília vezetésével. Nagy értéke a városnak, hiszen nemrégiben egy nemzetközi versenyen első helye-
László orgonaművész - kántor, és Kollonay Zoltán is. A Felsővárosi templomban Nagykanizsa Város Vegyeskara és barátai fogadták, jelen volt Papp Ferenc a HSMK igazgatója,
ját. Németül elmondott gondolataiban, a legmagasabb színtű dicséretet hallották tőle. Külön gratulált a kanizsai karnagynak, kifejtette, a mű, amit alkotott, egy üde színfolt a kortárs művészetben.
zelemfűtött és szívhez szóló. ígéretet tett rá, hogy a francia médiákban folyamatosan leközlik a felvételeket. Asszisztensnője digitális készülékkel, kis mini stúdióval rögzítette a műveket, így fognak megszólalni Nagykanizsa orgonái, a gyerekek és a vegyeskar Franciaországban.
A HSMK-ban, Tüttő István polgármester megszakítva az önkormányzati ülést, fogadta Urechia grófot. Éppen a városi tv költségvetését tárgyalták. Meg is üzenték telefonon Maros Sándor stúdióvezetőnek, hogy tartozik nekik egy üveg pezsgővel, mert pillanatok alatt sikerült megszavaztatni a költségvetésüket. Az egész programsorozatot Petrányi Mihály menedzserük segítségével sikerült kivitelezni. A beszélgetések alkalmával körvonalazódott egy következő találkozás lehetősége is. Elhangzott a gróf úmak egy olyan mondata, ami Kollonay Zoltán személyének szólt, miszerint Nagykanizsa város örülhet, jó befektetést tett, azáltal, hogy idecsalogatták, mert művészetével segítheti a város hírnevét elterjeszteni más országokban.
Kollonay Zoltán karnagynak, a gróf úr látogatásával az volt a célja, hogy véletlenül se maradjon ki a város ebből a körből, és ráirányítsák Nagykanizsára a reflektorfényt, mert vannak itt tehetségek, értékek, meg kell ragadni minden eszközt a publikálásukra.
A program zárásaként, egy magyaros vacsorával látta vendégül a grófot.
- Remélem, hogy visszavárhatjuk azokra a programokra, amiket megígért, hiszen felkérte a vegyeskart) egy koncertturnéra, és CD-t\'elvétel készítésére -mondotta befejezésül Kollonay Zoltán karnagy.
Bakonyi Zsóka
A Posta Bank
és Takarékpénztár Rt.
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Nagykanizsa Fő u. 24. szám alatt megnyílt fiókunkban a következő vállalati és vállalkozói szolgáltatásokkal várjuk Önöket:
I. VÁLLALATOKNAK
• Vállalati forint és devizaszámla-vezetés
• Home Banking
• Folyószámlahitel, rövid- és középlejáratú hitel
II. KISVÁLLALKOZÓKNAK
• Megújuló kölcsön
1.000.000-9.999.000 Ft-ig már 16%-os kamattól
• Jelzáloghitel
1.000.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig, 9 hónaptól 3 évig terjedő fu tamidővel
• Praxis hitel orvosoknak
Fiókunk szeretettel várja régi és leendő ügyfeleit!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-szerda: 8.00-16.00 óra
Csütörtök: 8.00-17.00 óra
Péntek: 8.00-14.00 óra
TELEFON: 93/537-660
Gróf Alexandre de Urechia, a Colmari Francia-Magyar Baráti Társaság, valamint a Colmari Rádió elnöke Nagykanizsán vendégeskedett. Szívügyének tekinti, hogy Európa megismerje még
zést szereztek. Utána a Petró Galériába kalauzolták, ahol képek, kiállítások cseréjéről esett szó. Az Alsó-templomban - a gróf űr orgonaművész is - kipróbálta az orgonát, de játszott rajt Mecz
Wilheim Gábor, a vegyeskar egy nagy mecénása, illetve több olyan barát, akik segítik a kórus munkáját. Ezen a fogadáson a vegyeskar előadott egy Liszt művet és Kollonay Zoltán kompozíció-
hiszen a mai művészetben sokszor sajnos épp a zene az, amit nélkülöznek, a zajt, a csörömpölést, és a különféle effektusokat nevezik kortárs zenének. Ő azt emelte ki, hogy a mű melodikus, ér-
2000. október 136.
15
hevesi sándor muvelodesi kozpont
A Pécsi Tudományegyetem BTK Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. Telefax: 310-465 Információs szolgálat, jegyárusítás 10-18 óráig, tel.: 311-468 E-mail: hsmk@sienet.hu vagy hsmk@kanizsa.dhs.org
November 3. 17.00 óra A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
Régészeti ásatások helyzete Nagykanizsán és környékén
Előadó és tárlatvezető: Dr. Horváth László régész 1
A TIT Városi Szervezetének rendezvénye.
November 6.17.00 óra IRODALMI SZABADEGYETEM JÓKAI MÓR: AZ ARANYEMBER
Előadó: Szeglet Lajosné A HSMK és a TIT közös szervezésében November 7.17.00 óra A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI -zenei előadássorozat a magyar millennium tiszteletére BARTÓK BÉLA Előadó: Kocsis Katalin November 7. 19.00 óra A KÖLYÖK - musical (Hevesi-bérlet) A Komáromi Jókai Színház előadása Főbb szerepekben: Kukola József. Benes Nagy Anna. Motyl Attila, Gönczöl Péter Rendező: Mikó István Belépődíj (pótszék): 900 Ft November 8.15.00 óra TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM - előadássorozat a magyar millennium tiszteletére
A HABSBURGOK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Előadó: dr. Kalmár János (ELTE) November 8.17.00 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
Mai csillagászat - amatőröknek és hivatásosoknak
Amatőrtávcsövek bemutatása. Elektronika az optikában. Előadó: Mizsér Attila Bérlet ára: 250 Ft. szólójegy: 80 Ft November 8. 19.00 óra A KÖLYÖK - musical (Rátkai-bérlet) Belépődíj (pótszék): 900 Ft November 11.10.00 óra
ORSZÁGOS JUBILEUMI ÉREMKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR - az éremgyűjtők klubja 30. évfordulója alkalmából November 11.19.00 óra SZOMBAT ESTE
VASVÁRI PÁL LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE
Közreműködik: az In Line együttes Csepregi Gyula - szaxofon. Balogh István - dob. Nagy János - zongora Belépődíj: 500 Ft November 13.18.00 óra
XXVII. ÉLETÜNK - kiállítás az országos fotópályázat alkotásaiból Megnyitja: dr. Horváth György, a nagykanizsai Millenniumi Történelmi Emlékbizottság elnöke
Közreműködik: Gyurina Zsuzsanna - fuvola
Megtekinthető: november 30-áig. November 13.16.30 óra LÉPJÜNK KI EURÓPÁBÓL Buda Ernő diaképes élménybeszámolója November 14.19.00 óra KONCZ ZSUZSA-KONCERT Belépődíj: 1.700 Ft
November 15.17.00 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
Hol a világegyetem széle, avagy meddig látunk el - a múltba. Modem nagy teleszkópok. Előadó: dr. Both Előd Bérlet ára: 250 Ft, szólójegy 80 Ft November 18.14.30 óra TARKA-BARKA MŰHELY Állatok papírból November 18.16.00 óra AEROBIC- ÉS FITNESS-FESZTIVÁL Sztárvendégek: Csollány Szilveszter olimpiai bajnok, a Pécsi Sasok, Fazekas Attila és Maroshévizi Krisztina November 21.17.00 óra A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI -zenei előadássorozat a magyar millennium tiszteletére. KODÁLY ZOLTÁN Előadó: Kocsis Katalin November 22.17.00 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM Űrszondák kutatják a naprendszert Újdonságok a HST eredményeiről Előadó: dr. Horváth András Bérlet ára: 250 Ft, szólójegy: 80 Ft November 23.14.30 MŰHELYTITKOK AZ OPERÁBÓL A Filharmónia Budapest és Felső-dunán-túl Kht. bérletes hangversenye fiataloknak.
Közreműködnek: Óhegyi Filoretti - ének, Kozári Andrea - ének. Kovács Szilveszter - ének. Bodnár Gábor - zongora Bérlet ára: 450 Ft. szólójegy: 200 Ft November 23.10.00 óra FICÁNKOLÓ - óvodások műsora óvodásoknak a Vackor Óvoda szervezésében. Szereplők: Hevesi-óvoda, Platán Sori Óvoda, Rozgonyi-óvoda November 24. 15.00 és 19.00 óra BÁNK BÁN - opera Rendezte: Frigyesi Tibor Zenei vezető: Nagy Ferenc Közreműködik a Magyar Állami Operaház Kórusa, az Opera Stagione Zenekara. November 25. 20.00 óra KATALIN-BÁL Zene: Fantázia tánczenekar Belépődíj: 800 Ft November 27.19.00 óra
„Táncra lábam, kutya a Tóid, eb az ég..." Emlékest Papp László néptánc-oktató halálának 10. évfordulójára. Közreműködnek: Zala megye néptánc-együttesei. November 29.10.00 és 14.00 óra A FARKAS SZEMPILLÁJA - zenés mesejáték - a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása. 10.00 óra: MAZSOLA -BÉRLET 14.00 óra: TAPSI-BÉRLET Belépődíj (pótszék): 350 Ft November 29.15.00 óra TÖRTÉNELMI SZABADEGYETEM Magyarország és a kereszténység Előadó: Dr. Gergely Jenő (ELTE) November 29.16.30 óra CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM Van alapja a katasztrófa-jövendölésnek? Ismert és ismeretlen kisbolygókról. Előadó: Sárneczky Krisztián Belépődíj: 80 Ft
November 30.10.00 és 14.00 óra A FARKAS SZEMPILLÁJA - zenés mesejáték
10.00 óra: TÁLTOS-BÉRLET 14.00 óra: HÁPI-BÉRLET
Belépődíj (pótszék): 350 Ft December 1.10.00 és 14.00 óra A FARKAS SZEMPILLÁJA - zenés mesejáték
10.00 óra: VACKOR-BÉRLET 14.00 óra: MANÓ-BÉRLET
Belépődíj (pótszék): 350 Ft
INFORMÁCIÓ
GYÓGYNÖVÉNY-ISMERETI tanfolyam indul a HSMK-ban november 9-étől. Részvételi díj: 1500 Ft, jelentkezni lehet az információs szolgálatnál, vagy a 311-468-as telefonszámon. GYERMEKAGYKONTROLL-tanfolyam az őszi szünidőben, november 2-3-án a HSMK-ban.
Vezeti: Kelemen Gyula (tel:30/929-9752)
Részvételi díj: 5600 Ft
NAGYKANIZSA VAROS VEGYESKARA
A Hangversenykórus minősítésű Nagykanizsa város Vegyeskarának jubileumi hangversenysorozata alkalmából SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A
NAGYKANIZSA VÁROS VEGYES KARÁNAK
a 25. éves jubileumi hangversenyére
november 25-én 19.00 órára FELSŐVÁROSI TEMPLOMBA A hangversenyt megnyitja: Tüttő István polgármestre Közreműködnek:
A vegyeskar korábbi karnagyai Poszaveczné Arany Ida. Baráth Yvette. Serfőzőné Horsetzky Márta, Katona Noémi, régi tagjai, Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Dél-dunántúli Fesztivál Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Kollonay Zoltán. Külön sok szeretettel meghívjuk a kórusban korábban énekelt régi kórustagokat hogy a hangverseny fő produkciójában, a MOZART: KORONÁZÁSI MISE című művében a Vegyeskarral együtt fellépjenek. Kérjük a régi tagokat, jelentkezésük esetén regisztráltassák magukat a HSMK telefonszámán. 93/311-468 A belépés ingyenes.
A Cantare \'97 Alapítvány és a Nagykanizsa Város Vegyeskara sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját november 17-ére, a HSMK-ban tartandó
CANTARE-BÁLRA Menü: Hotel Centrál összeállítása Zene: Húros Tibor
Műsor: Nagykanizsa Város Eszeskara Belépődíj: 4000 Ft. vásárolható a HSMK-ban.
KEPZOMUVESZETEK HÁZA (Kiskastély)
Erzsébet tér 14-15.
Telefon: 313-920
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, hétfőn szünnap. A belépés díjtalan.
erkel ferenc olajipari művelődési ház
Ady E. u. 8. Telefon: 313-040/71612
November 1.
SAÁRY ÉVA festőművész kiállítása
Megtekinthető: november 10-éig November 3. 18.00 óra KANIZSA MŰHELY Kanizsai írók. költők randevúja Vezeti: Bakonyi Erzsébet November 10. 16.00 óra
MOL Rt. nyugdíjasok találkozója November 10. 18.00 óra A HÉT CSATORNA ÉS A KOLOSTOROK VIDÉKE FINNORSZÁGBAN - előadás Előadó: Pintér Pál. a körmendi Ma-gyar-Finn Baráti Kör titkára November 18. 19.00 óra JÓTÉKONYSÁGI BÁL - a „Segítség a Fiatalokért Alapítvány" rendezvénye. Belépődíj: 3.500 Ft Jegyek elővételben válthatók a művelődési házban. November 24. 18.00 óra IRODALMI KÁVÉHÁZ „Csillagokkal koccintok" - Dezső Ferenc szerzői estje. Vezeti: Bakonyi Erzsébet November 25. 19.00 óra ROCK AND ROLL DISZKÓ A 60-as. 70-es évek slágereiből A keverőpultnál: Kertész János és Kovács Béla. Belépődíj: 300 Ft.
thury györgy múzeum
Fő út 5. Telefon: 314-596
EMLÉKEK A MÚLTBÓL 50 ÉVES A THURY GYÖRGY MÚZEUM
Megtekinthető: szerdától vasárnapig
10-18 óráig, hétfő és kedd szünnap. Belépődíj: felnőtt 170 Ft/fő. diák. nyugdíjas: 85 Ft/fő. csoportos: 110 Ft/fő családi jegy (minimum 4 fő): 280 Ft. Előre bejelentett iskolai csoportoknak a kiállítás látogatása ingyenes.
2

000. október 137. 15
BOCSKAI-
A Bocskai István Szabadegyetem következő előadása: 21-én (kedden) 18 órakor a Vasemberház Dióssy-termében, dr. Petővári Ágnes irodalomtörténész „A Piiski házaspár élete és munkássága a magyar könyvkiadásban.
IFJÚSÁGI AKADÉMIA A MEZŐBEN
A 25 éves sikertörténet leglátványosabb, és legdinamikusabban fejlődő éve a 2000. millenniumi év. Ebben az évben a legsikeresebb fellépések lendítették a legtöbbet a Vegyeskar művészi életében. Ezen örömünket, és azt az érzést szeretnénk Önnel megosztani, amit a csodálatos zeneművek előadása, és hallgatása nyújt. A 25. Jubileumi koncertsorozat alkalmából sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Vegyeskar következő két hangversenyére. Kérjük, szenteljen időt a muzsikának, a Vegyeskarnak, jöjjön el a hangversenyeinkre, és ünnepeljen velünk együtt.

A Hangversenykórus minősítésű Nagykanizsa Város Vegyeskarának 25. éves jubileumi hangversenysorozata
Nagykanizsa Város Vegyeskarának
25. éves Jubileumi Hangversenye 2000. november 25. (szombat) 19 óra, Felsővárosi Templom
A hangversenyt megnyitja: Tüttő István polgármester Program: Kodály Zoltán: Adventi ének, Vezényel: Kollonay Zoltán
Kodály Zoltán: Esti dal, Stabat Mater, Ének Szent István királyhoz
Vezényelnek a korábbi karnagyok: Baráth Yvette, Katona Noémi, Poszaveczné Aragy Ida Erkel Ferenc: Szózat, Vezényel: Kollonay Zoltán
A 2000. évi Hevesi Sándor-díjat átadja Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója. A Vegyeskar elmúlt 25 évét méltatja Baráth Zoltán, az Állami Zeneiskola igazgatója
Mozart: Koronázási Mise
Előadják: Németh Krisztina - szoprán, Barlay Zsuzsanna - alt, Viszló István - tenor, Cser Péter - basszus, a Vegyeskar korábbi tagjai
NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA
A Dél-Dunántúli Fesztivál Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Kollonay Zoltán
A belépés díjtalan. A Vegyeskar 25. éves jubileumi évkönyve november 25-ére fog megjelenni, melyben a kórus sikereiről, útjairól, tagjairól, a történelmi múltról, művészbarátairól, érdekes történeteiről megjelent újságcikkeiről, fotókkal együtt olvashat.
A Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban az idei tanévben sikerre számot tartó kilenc előadásból álló ifjúsági akadémiát indítottak. Novics Erika munkaközösség vezetőtől megtudtuk, hogy a történelemtanárok - annak ellenére, hogy a város Millenniumi Emlékbizottsága által szervezett „Történelmi szabadegyetemire is rendszeresen elviszik tanítványaikat - fontosnak ítélték egy helyi előadássorozat megszervezését. Talán emberközelibb, talán hatékonyabb is - fogalmazta meg a tanárnő -, hogy az a 25-30, történelem és társadalmi kérdések iránt különösen fogékony tanuló saját iskolai közegébe