Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
108.78 MB
2016-06-30 15:55:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
831
3199
Rövid leírás | Teljes leírás (400.72 KB)

A Cserháti 75 éve a megyei sajtóban
1940 – 2015

Források: Zalai Hírlap, Vasárnapi Zalai Hírlap, Zalai Közlöny, Zala

A következő szöveg a cikkekből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Zalai Közlöny 1940. október 2.
225. szám 3. oldal
MÓCSY BÉLA
ningy. kir. gazdasági tanár, akit a földművelési miniszter a novcmt-berbcn megnyíló nagykanizsai téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás szervezési és előkészítési munkálataival, mint igazgatót megbízott, megérkezett Nagykanizsára és megkezdte látogatásait és működését. Mócsy Béla lapunk hasábjain rövidesen ismertetni fogja az uj iskola mibenlétét és célját.
Zalai Közlöny 1940. október 4. 227. szám 2. oldal
Novemberben megnyílik a téli gazde-lskola
A volt zeneiskolában kapott helyiséget az iskola és a mezőgazdasági szaktanácsadó állomás
Régi vágya teljesül most Nagykőn}, z-sa és Zola vármegye gazdaközőnségé-nek, amikor a földmüyelé<sngyi minisztérium lehetővé tetto, liogy — Nagykanizsa város és Zala vármegye kezd©-menyezése és áldozatkészsége folytán — novemberben megkezdlieti, működését a nagykanizsai m. kif. téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás.
Nagykanizsa város cca 3 kat. holdnyi területe* ajánlott fel a zsidó temető tmietletti telken a földmüjvelés-ügyl minisztériulmjiiak, hogy azon téli gazdasági iskolát és az iskolához tanulóotthont építhessen. Az iskola építése a közbejött nehézségek miatt csak 1911. évben kezdődhet meg, de a város vezetősége teljes mértékben átérezve az iskola működésének köz-éi\'dekü fontosságát és a földmüvdés-ügyi minisztériumnak azt a kívánságát, hogy az iskola még ez évbeo megkezdhesse működését, - ideiglenesen helyt adott ii téli gazdasági iskolának A királyipál-utcai volt Városi zeneiskolában. .¡" ; J \\ » \\
Az iskola tehát meg van, novomf-berljien megkezdődik a beiratkozott gazdaifjak tanítása, szükséges azonban, hogy a nagyközönség is teljes mértékben ¡megismerje ós megszeresse ezt az iskolát, megértse annak fontosságát, hogy segédkezet nyújthasson az Iskolának nemzictfelejineiő
munkájában. 1 ,
A téli Gazdasági iskola elsősorban szakiskola, ahol a kor elő\'Chaladott-ságának megfelelő szaktudást nyernek azok a gazdaifjak, akiknek kezén yan vagy lesz a nemzeti vagyon hatalmas hányad3.- A szaktárgyak köny-nyebb megértése végett olyan tárgyakat is tanulnak « tanulók, melyek általános ismeretkörüket bővítik. Igen nagy előnye az iskolának, hogy nem vonja el a tanulóit a szorgos gazdasági munkák idején, hanenn csak a téli hónapokban, amikor a szülő könnyen nélkülözi a fiu segitő kezét.
A szaktudáson kívül nagy 9jlyt helyez az iskola a tanuló jellemének nevclésénc, az összetartozandóság és testvériség fejtosztéséne és különösen a katonás, hazafias szellemben való nevelésre. ( ■ \\ •
Az iskolába csak azok a legalább 15- életévüket betöltött, birtokios, földműves családból szárszó gazda ifjak nyernek felvételt, akik az iskola elvégzése után odahaza a sajátj vagy szülői birtokon gazdálkodnak. A tanulmányi idő két esztendő, imjely idő alatt a két téli félévben (november közepétől március közepéig) az iskolában elméleti oktatásban részesülnek a tanulók, tavasszal és nyáron pedig, amikor a tanuló odahaza dolgozik a gazdaságban, az iskola tanárai több alkalommal felkeicsík mindegyik tanulót az otthonukban, ahol a
tanár .útbaigazítása és felügyelete ^ mellett megtanulják a gyakorlatban is végrehajtani az elméletben tanultakat. Ez alkalommal a tanár a tanuló szüleit, a szomszédos gazdákat is ellátja szaktanáccsal.
Az iskola tanulói a kétéves tanulmányi idő elteltével a saját gazdaságukban előállított tcrmelvényekböt verscnykiállítást icndeznek, nyilvános vizsgán beszámolnak a tanultakról és megkülönböztetésül az iskolát el nem végzett gazdáktól, »aranykalászos gazda« cimet és jelvényt kapnak.
A tanítás teljesen ingyenes az iskolában, v...